Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ (Μέρος Β')

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο βιβλίο του στρατηγού-συγγραφέα Γερ.Καλογεράκη "Η Διαθήκη του Προμηθέα",αναφέρονται τα παρακάτω για την Ακρόπολη":

Ο Παρθενώνας της Ακρόπολης των Αθηνών, είναι κατασκευασμένος από Πεντελικό μάρμαρο, η θεμελίωση είναι από πωρόλιθο, ο βράχος είναι από ασβεστόλιθο, το σχήμα του, η δόμηση το ύψος και το σχήμα των κιόνων συνιστούν μια πολύμορφη ηλεκτρική μηχανή με ασύλληπτα ενεργειακά αποτελέσματα, άγνωστα ακόμη σ' εμάς.

Ίσως φαίνεται περίεργος ο τρόπος ελέγχου του ηλεκτρισμού από τους προγόνους μας, γιατί η σύγχρονη τεχνολογία με την πλήρη άγνοια της έκανε το πρόβλημα πολυσύνθετο.

Η παραγόμενη πολύμορφη ενέργεια στο βράχο της Ακρόπολης, θα μπορούσε να καλύψει ένα τεράστιο μέρος από το ενεργειακό πρόβλημα της πόλης των Αθηνών.Πριν από αρκετά χρόνια η ενέργεια αυτή συντελούσε στην εξουδετέρωση της πολλαπλής μόλυνσης της ατμόσφαιρας της πόλης.Σήμερα όμως έχει΄εξουδετερωθεί αφ'ενός λόγω της απομάκρυνσης των μαρμάρων για να προφυλαχθούν από τους ρύπους της πολεως και αφ'ετέρου λόγω του όγκου τσιμέντου και σιδήρου στα κτήρια των Αθηνών.


Το σημείο του ναού που ήταν τοποθετημένο το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς ήταν το σημείο της μεγίστης συσσώρευσης ενέργειας. Με τα σημερινά δεδομένα το άγαλμα ήταν ο ένας πόλος του συσσωρευτή βράχος και ο άλλος πόλος ήταν το πηγάδι, στο πίσω μέρος του ναού που είναι σήμερα σφραγισμένο. Έτσι ο στατικός ηλεκτρισμός του βράχου συσσωρευόταν στον ναό, δημιουργούσε μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρεγερτική δύναμη και ιονισμό της ατμόσφαιρας και τα φαινόμενα αυτά ενισχυόταν στο μέγιστο από κρύσταλλο που βρισκόταν στο σπήλαιο κάτω από το ναό. Η ενέργεια διασκορπιζόταν για τους επιθυμητούς σκοπούς με τους κίονες του ναού, που χρησιμοποιούνταν σαν αγωγοί μεταφοράς της ενέργειας.

Τα υπόγεια τελλουρικά ρεύματα και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης συσσώρευαν στο βράχο ποσότητες στατικού ηλεκτρισμού που ενισχυόταν από το σχήμα του Παρθενώνα και το υλικό κατασκευής του, το πεντελικό,μάρμαρο και την κοσμική ενέργεια.

Όλη η σημερινή δομή του ναού δείχνει ότι υπήρχε γείωση για την αποφόρτιση και κενό κάτω από το ναό για εκτόνωση της πλεονάζουσας ενέργειας.

Οι γύρω από το βράχο της Ακρόπολης των Αθηνών πέτρινοι λόφοι, είναι μέρος του όλου ενεργειακού πλέγματος παραγωγής πιεζοηλεκτρικών φαινομένων, αφού μετατρεπόταν σε συλλέκτες, κοσμικής ενεργείας και του γήινου ηλεκτρισμού, συγχρόνως και σε πυκνωτές ηλεκτρομαγνητικής ενεργείας.

Αργότερα τα οικήματα της βάσης του βράχου της Ακρόπολης συσσώρευαν και αυτά μεγάλο ποσό ενέργειας(ωδείο Περικλή με πυραμιδοειδή σκεπή και θέατρα).

Η στατικότητα των κατασκευών σε μεγάλο μέρος οφειλόταν στα δυναμικά πεδία που δημιουργούντο στους αρμούς συνδέσμου των κιόνων, και εξουδετέρωναν τάσεις μετατόπισης των σπονδύλων.

"Όλος ο βράχος είναι ισχυρότατος ενεργειακός χώρος, χώρος επικοινωνίας με το διάστημα και πύλη εξόδου σε άλλη διάσταση με επίκεντρο το σημείο τομής των διαγωνίων του Παρθενώνα",σύμφωνα με μηνύματα των Ολυμπίων.

Ο βράχος της Ακρόπολης ήταν ισχυρός συσσωρευτής παντοειδούς ενέργειας, θετικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ο ναός μεταβαλλόταν σε πυκνωτή, που τη δέσμευε με το σχήμα, το υλικό κατασκευής και θεμελίωσης.

Ο συνδυασμός του Πεντελικού μαρμάρου, του πωρόλιθου θεμελίωσης και του ασβεστολιθικού βράχου, δημιουργούσαν πιεζοηλεκτρικά και ηλεκτροστατικά φορτία και αυτά παρήγαγαν μαγνητικό πεδίο, με αποτέλεσμα να έχουμε αδιάκοπη παραγωγή ηλεκτρισμού που συσσωρευόταν στο ναό. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείτο και για την ενεργοποίηση του Γοργόνειου όταν απατείτο.

Η συσσωρευμένη ενέργεια εκτονώνονταν μέσα στα σπήλαια του βράχου της Ακρόπολης ή διαχέονταν στους γύρω λόφους και ενίσχυε τη φόρτιση των ομφαλών-συλλεκτών από μάρμαρο ή των ειδικών κρυστάλλων και έτσι δημιουργούσε ένα εκτεταμένο ενεργειακό πλέγμα.

Λόγω μορφολογίας της υπόγειας περιοχής του βράχου, των τελλουρικών ρευμάτων, και της κοσμικής ενέργειας λειτουργούσε και σαν οργονοσυλλέκτης(συλλέκτης αιθέρος).

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε για το βράχο ότι είναι πηγή γεωμαγνητικής και κοσμικής ενέργειας που συσσωρευόταν στον Παρθενώνα πυκνωτή, πόλο έλξης και μετασχηματιστή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και συγκρατούσε μεγάλα φορτία.

Η μεγίστη τιμή του ενεργειακού πεδίου του βράχου βρισκόταν στο σημείο τομής των διαγωνίων του ναού και μεταφερόταν και σε βάθος όπου υπήρχε ειδικός κρύσταλλος που ενίσχυε όλες τις μορφές ενέργειας. Μπορεί σήμερα κάποιοι να πέτυχαν την νέκρωση του ναού του Παρθενώνα, με τη χρησιμοποίηση τεμαχίων μπετόν αντί μαρμάρων στους κίονες, δεν μπόρεσαν όμως να κάνουν το ίδιο και στον βράχο παρά το σφράγισμα των σπηλαίων, με το οποίο εξουδετέρωσαν μερικά θετικά ενεργειακά στοιχεία.

Οι ιδιότητες του βράχου σε συνδυασμό με διάφορους κοσμικούς παράγοντες, που θ' αναφέρουμε στη συνέχεια, δημιουργούσαν πίδακες φωτός, λάμψεις, φωταύγειες, ηχητικά φαινόμενα που έδιναν την αίσθηση ότι ο βράχος της Ακρόπολης δεν φιλοξενεί μόνο ιερά αλλά και τους ίδιους τους Ολύμπιους. Ο φωτισμός της Ακρόπολης τα βράδυα αποσκοπεί στην εξαφάνιση όλων αυτών των φαινομένων,επειδή ..κάποιοι το έχουν απαιτήσει.

Όπως προανεφέρθει,επεκτεινόμενες οι παρειές του βράχου σε ύψος 835,50 μ. καθώς και οι κολώνες σε ύψος 1852μ,σχηματίζουν πυραμιδοειδή στερεά που υποβοηθουν τη συλλογή ενέργειας.

Πιό ενδιαφέρον σημείο του Βράχου της Ακρόπολης είναι οι σπηλιές που υπήρχαν στη Βάση του, ο αριθμός των οποίων κατά τους αρχαιολόγους κυμαίνεται μεταξύ πέντε και δέκα. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει καμμιά περιγραφή για το βάθος τους και τι φιλοξενούσαν αυτές, ούτε ερευνήθηκαν ποτέ.

Γιατί σφραγίστηκαν οι σπηλιές και απαγορεύεται η προσέγγιση τους εδώ και χρόνια; Τι βάθος είχαν; Τι ήταν τα «Άρρητα» όπου και σήμερα κανένας δε μιλά γι' αυτά; Τι μπορεί να συμβαίνει κάτω από το Βράχο?Υπάρχει θεμελίωση του Παρθενώνα ή όχι?

Καλύφθηκαν επιχώσεις θεμελιώσεως του ναού βάθους 11 μέτρων καθώς και δύο κλιμακοστάσια που κατέβαιναν μέσα στο βράχο.

Αριστερά και πίσω από τον Παρθενώνα υπήρχε πηγάδι που οδηγούσε μέσα στο βράχο και σήμερα φαίνεται σφραγισμένο.

Όλοι οι αρχαίοι Ελληνικοί ναοί είχαν υπόγειους μυστικούς χώρους. Γιατί ο Παρθενώνας θ' αποτελούσε εξαίρεση ?

Πάνω από τις σπηλιές της Αγραύλου και της Αφροδίτης, υπήρχε το Ερεχθείο το Πανδρόσειο, και το Αρρηφόρειο, στις οποίες κατέβαιναν οι Παρθένες 7-11 ετών και μετέφεραν τα «Άρρητα» για τα οποία «ΚΑΝΕΝΑΣ» δεν μιλούσε.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες δημιουργούν τη βεβαιότητα, με μικρή πιθανότητα λάθους, ότι ο βράχος της Ακρόπολης στους πρόποδες του είναι κοίλος σχεδόν ολόκληρος. Μια κοιλότητα που δεν γνωρίζουμε ούτε σε τι χρησίμευε ούτε τι υπήρχε μέσα σε αυτή.Τα μυστικά τα εγνώριζαν οι ιεροφάντες και οι ιέρειες του Παρθενώνα.

Η κατασκευή των ιερών ήταν μόνο το προπέτασμα για την ευχερή πρόσβαση των μυημένων στο βράχο, για το χειρισμό των πανίσχυρων όπλων, που ούτε καν διανοείται η σημερινή επιστήμη.

Θα αποσφραγιστούν κάποτε τα σπήλαια της Ακρόπολης? Δεν νομίζω γιατί υπάρχουν απαγορεύσεις από κέντρα αποφάσεων εκτός Ελλάδας.

Όσον αφορά την θεά Αθηνά:

Ήταν τελείως διαφορετική οντότητα από τις άλλες που έφεραν την ονομασία θεότητες, γι αυτό και δε γέννησε ποτέ, φαίνεται δε,ότι είχε διαφορετικό κώδικα γενετικής.

Στο εσωτερικό της ασπίδας του χρυσελεφάντινου αγάλματος της φαινόταν ο Εριχθόνιος.

Ποιος ήταν ο Εριχθόνιος:

'Οταν ο Ήφαιστος επιχείρησε να βιάσει την Αθηνά, εκσπερμάτωσε στη γη, η οποία εκκόλαψε το θεϊκό σπέρμα και βγήκε ο Εριχθόνιος, φίδι, ο οποίος φοβούμενος μη θανατωθεί κρύφτηκε πίσω από την ασπίδα της Αθηνάς όπου και μεγάλωσε.

Το φίδι κρυπτογραφεί τα έντονα ενεργειακά και ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα του βράχου που ελεγχόταν από την ασπίδα της θεάς, και για το λόγο αυτό ο Φειδίας το σκάλισε μέσα στην ασπίδα. Ήταν η παράσταση, διακόπτης θα λέγαμε σήμερα, που έθετε σε λειτουργία όλα τα ενεργειακά φαινόμενα του βράχου. Μόνο ο Ιεροφάντης και η Ιέρεια του ναού είχαν πρόσβαση στο διακόπτη αυτό.


ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΓΟΡΓΟΝΕΙΟ.

(Πληροφορίες απο τοβιβλίο "Η Διαθληκη του Προμηθέα" του Γερ.Καλογεράκη,σύμφωνα με ληφθέντα μηνύματα των Ολυμπίων).

Τόσο η ελληνική παράδοση όσο και οι ιστορικοί κάνουν αναφορές σχετικά με τα όπλα αυτά.

Ο Ζευς ήταν ο κάτοχος της Αιγίδας και τη φορούσε στον αριστερό ώμο.Η Αθηνά τη φορούσε ριγμένη στους ώμους και τη συγκρατούσε με το Γοργόνειο, μπροστά στο στήθος.Σε ότι αφορά το υλικό κατασκευής της Αιγίδας από κατσίκισιο δέρμα ή το δέρμα του γίγαντα Πάλλοντα, που τον σκότωσε η Αθηνά, και δεν το διαπερνούσε τίποτα, το θεωρώ τελείως ξένο με την πραγματικότητα.

Ο Όμηρος είναι απόλυτα σαφής στον τρόπο κατασκευής, το υλικό κατασκευής και τ' αποτελέσματα της, (Ιλιάδα β-448, 0-308, 310, Π-594).Αναφέρει την Αιγίδα σαν μεταλλική, έργο του Ηφαίστου από καθαρό χρυσάφι και είχε εκατό κρόσια.

Η Αθηνά με δική της ευθύνη και επίβλεψη την έδωσε στο θεό Απόλλωνα, τον ημίθεο Ηρακλή και τον ήρωα Αχιλλέα, οι οποίοι και την επέστρεψαν αμέσως μετά τη χρησιμοποίηση της.

Το λεξικό «ΗΛΙΟΣ» αναφέρει ότι η Αιγίδα ήταν απροσδιόριστης χρήσης.

Ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Αχιλλέας τη φορούσε και από μακρυά πυρπολούσε τα τείχη των Τρώων.

Όταν ο χειριστής της Αιγίδας την έσειε δυνατά στο πεδίο της μάχης, αυτή προκαλούσε τρόμο, πανικό, φρενήτιδα και φυγή των εχθρών.

Όποιος τη χρησιμοποιούσε, θεός ή ήρωας, περιβαλλόταν από χρυσό σύννεφο, και γινόταν αόρατος.

Πριν μερικές δεκαετίες αυτά που αναφέρω φαινόταν ξέφρενα παραμύθια, σήμερα αποτελούν οράματα και στόχους της επιστήμης.

Η Αιγίδα ήταν φορητό όπλο και απαιτούσε μόνο έναν χειριστή για τη λειτουργία της, ενώ το Γοργόνειο χρειαζόταν περισσοτέρους, αλλά και ύπαρξη κατάλληλης υποδομής.

Υπήρχαν ιερά (Εστίες) του Γοργόνειου, αλλά και υπεύθυνοι ομφαλών και συλλεκτών των τμημάτων του. Για παράδειγμα η Αιγίδα μπορούσε να προκαλέσει τοπική καταιγίδα ενώ το Γοργόνειο σε πλήρη λειτουργία μπορούσε να καλύψει όλη την γη.

Το 480 π.Χ. 22 Σεπτεμβρίου όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος (Η-65, 84) και ο Πλούταρχος στο «Βίο Θεμιστοκλή» έγινε η Ναυμαχία της Σαλαμίνας και διηγούνται τα παρακάτω πολύ περίεργα φαινόμενα, τα οποία θεωρώ σαν αποτέλεσμα χρήσης του Γοργόνειου όπλου :

"Ακούστηκε θόρυβος σαν από πολλούς ανθρώπους μαζί. Σα να βάδιζαν 30.000 άνδρες.Νέφος από σκόνη φάνηκε από την Ελευσίνα και ακουγόταν μέσα από αυτό η φωνή του μυστικού Ιάκχου (Βάκχου), σηκώθηκε στον ουρανό κατευθύνθηκε στη Σαλαμίνα και στάθηκε πάνω από τα πλοία των Ελλήνων. Έβλεπαν μέσα στο νέφος οπτασίες ενόπλων οπλιτών Αιακιδών από την Αίγινα που άπλωναν προστατευτικά τα χέρια πάνω από τα πλοία".

Η Αθηνά παρουσιάστηκε στο πεδίο της μάχης και φώναξε δυνατά να την ακούσει όλος ο κόσμος, που επέπλητε τους Έλληνες: "Ω δυστυχείς ως πότε θα υποχωρείτε".

Έχω την βεβαιότητα ότι το νέφος έκανε αόρατα τα πλοία των Ελλήνων. Οφείλω να υπενθυμίσω ότι στο Θρειάσιο Πεδίον της Ελευσίνας υπήρχαν τα ιερά της Δήμητρας στα οποία υπήρχε τμήμα του Γοργόνειου.

Σύμφωνα με μηνύματα των Ολυμπίων:

"Το Γοργόνειο ήταν όπλο το οποίο αποτελείτο από κρυστάλλους και συλλέκτες, ομφαλούς και δέκτες, σε ιερά των Ελλήνων από το Δίον και την Τροία έως την Όαση Σίουα.

Τα περισσότερα ιερά της Ελλάδας διέθεταν το δικό τους Γοργόνειο που ανήκε στο πλέγμα του Γοργόνειου του ευρύτερου Ελληνικού χώρου.

Κάθε ιερό ενεργοποιούσε το δικό του τμήμα σε περίπτωση κινδύνου, ή ενίσχυε το Γοργόνειο άλλων περιοχών όταν απαιτείτο, σε περιπτώσεις εισβολών και πολέμου.

Το Γοργόνειο των Δελφών ήταν το ισχυρότερο της Ελλάδας.

Το αμέσως ισχυρότερο ήταν της Ακρόπολης περιλάμβανε περισσότερους κλάδους Γοργόνειου γιατί περιβαλλόταν από πλήθος Ιερών αλλά ήταν και το κέντρο αποφάσεων της Αθηνάς".

Κάθε σπηλιά της βάσης της Ακρόπολης ευθυγραμμιζόταν με τον Παρθενώνα και ένα ιερό. Για παράδειγμα η γραμμή (ευθεία), που ξεκινά από τον Παρθενώνα, περνά από την σπηλιά Θρασύλλου, το ιερό της Βραβρώνας και καταλήγει στη Δήλο γενέτειρα του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος. Η ίδια πάντα γραμμή εκτεινόμενη βόρεια περνά από τη σπηλιά του Υποακραίου Απόλλωνα την Ελευσίνα και συνεχίζει στους Δελφούς.

Το αρμονικό οκτάγωνο αστέρι από το βιβλίο «Παρθενών» του Θεοφ. Μανία (Σελ. 54 ) αν το τοποθετήσουμε με κέντρο τον Παρθενώνα παρατηρούμε ότι οι γραμμές του δείχνουν τα πλησίον ιερά του οκταγωνικού άστρου αλλά και τις σπηλιές της βάσης. Σύμπτωση στις συμπτώσεις? Μου φαίνεται πολύ περίεργο για να είναι τόσα πολλά σημεία τυχαία.

Σπουδαίο ρόλο διαδραμάτιζαν τα μάτια από πολύτιμους λίθους καί το Γοργόνειο της Αιγίδας της Αθηνάς του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Παρθενώνα.

Η ενεργοποίηση μπορούσε να συντελεσθεί με πολλών ειδών ενέργεια, ηλιακή, αστρική, τελλουρική, κοσμική.

Το φως του Σειρίου όταν ανέτελε το πρωί της 25 Ιουλίου φώτιζε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Την ημέρα λειτουργούσε από το φως του Ηλίου που ενισχύεται σε μεγάλο ποσοστό από το φως του Σειρίου και δημιουργεί τα «Κυνικά Καύματα». Σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές παρατηρήσεις, στην περίπτωση των κυνικών καυμάτων η ηλιακή ενέργεια ενισχύεται από τον Σείριο κατά 50%.

Στο σημείο αυτό θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να αναφέρω ένα αξιοπερίεργο γεγονός.Πριν μερικά χρόνια μία ξένη αποστολή από επιστήμονες και ..λοιπούς,ανέβηκε στην Ακρόπολη,κατόπιν αδείας,το πρωί της 25ης Ιουλίου προ της ανατολής του Σειρίου(το καλοκαίρι ο Σείριος ανατέλει πρωί σχεδόν μαζί με τον Ήλιο)΄συνοδεύομενη από γνωστό Έλληνα πανεπιστημειακό καθηγητή και έστησε στο σημείο που υπήρχε στην αρχαιότητα το χάλκινο άγαλμα της Προμάχου Αθηνάς,ένα ακριβές ομοίωμα του δόρατος που κρατούσε το άγαλμα,καθώς και διάφορα μηχανήματα.Μόλις ανέτειλε ο Σείριος μία ακτίνα σαν κεραυνός έπεσε επάνω στην αιχμή του δόρατος το οποίο συρικνώθει σε μέγεθος καλαμακιού αναψηκτικών,τα δε μηχανήματα καταστράφηκαν !!!!

Συνεχίζω περί Γοργονειου:

Τον χειμώνα αντλούσε ενέργεια από τον ηλεκτρισμό των νεφών.

Χρησιμοποιούσε και την πιεζοηλεκτρική ενέργεια που δημιουργείτο από το βάρος των κατασκευών από το πεντελικό μάρμαρο.

Τέλος το Γοργόνειο μπορούσε να ενεργοποιηθεί με ενέργεια που απορροφούσαν από το εσωτερικό της γης. Μια τέτοια απορρόφηση ενέργειας διαφοροποιούσε την κινητικότητα του διάπυρου μάγματος (λάβα) και προκαλούσε σεισμούς. Τα πηγάδια Βάθους 500 μέτρων που ανακάλυψε ο «Μετροπόντικας»κατά την κατασκευή του Μετρό, πιστεύω ότι χρησιμοποιούνταν για το λόγο αυτόν.

Οι κρύσταλλοι του Γοργόνειου πολλαπλασίαζαν την συλλεγόμενη ενέργεια από ομφαλούς και συλλέκτες.Οι πλανητικοί συλλέκτες ενέργειας του ενεργειακού πλέγματος της Ακρόπολης ήταν κατασκευασμένοι από πεντελικό μάρμαρο και φιλοξενούσαν πολύτιμους λίθους, που δρούσαν σαν πυκνωτές και λεγόταν ομφαλοί συμπύκνωσης.

Ο ισχυρότερος κρύσταλλος υπήρχε στους Δελφούς και τον είχε φέρει ο Ζευς από τον Γαλαξία της Ανδρομέδας, είναι ο «ΟΜΦΑΛΟΣ» γνωστός σε όλους, σαν πέτρα που είχε καταπιεί ο Κρόνος αντί του Δία. Όλο το πλέγμα των παραστάσεων του ομφαλού ήταν από άγνωστους κρυστάλλους, δεμένους με χρυσό και άλλα στοιχεία, οι οποίοι δημιουργούσαν αρμονία εναλασσόμενων χρωματισμών όταν ο Ιεροφάντης αφαιρούσε το κάλυμμα.

Ο κρύσταλλος της Ακροπόλεως είχε το σχήμα του Παρθενώνα διαστάσεων 1,39 χ 0,62 χ 0,42 μέτρων, ήταν εναλασσόμενων χρωμάτων και ενεργοποιείτο με την αφαίρεση του καλύμματος του.Τούτον τον έφερε η Αθηνά από το Γαλαξία της Παρθένου.
Και οι 7 αυτοί κρύσταλλοι φυλάσσονται στη γη μαζί με τη βάση του κρυσταλλικού Παρθενώνα,που βρισκόταν ακριβώς κάτω από το χρυσελεφάντινο άγαλμα σε κοιλότητα του ιερού βράχου.

Το Γοργόνειο το ενεργοποιούσαν σε περίπτωση κινδύνου, σε περίπτωση πολέμου και στα μυστήρια, προκειμένου να δημιουργήσουν υπερφυσικά φαινόμενα ή ευνοϊκές συνθήκες καθόδου των ουράνιων οντοτήτων στο χώρο.

Εκτός από τους κρυστάλλους σημασία είχε και το κάλυμμα το οποίο τους κάλυπτε που το ανανέωναν κάθε χρόνο.

Στην Ακρόπολη σαν κάλυμμα του κρυστάλλου, ομοίωμα του ναού, χρησιμοποιείτο ο πέπλος της Αθηνάς, για τον οποίον υπήρχε ειδική τελετή στη γιορτή των Παναθηναίων.

Τα Παναθήναια, γιορτές προς τιμήν της Αθηνάς, ετελούντο τα μεν μικρά μια φορά το χρόνο τα δε μεγάλα κάθε τέσσερα χρόνια και τα δύο στις 21 Ιουνίου, που ήταν το θερινό ηλιοστάσιο. Τον Πέπλο της Αθηνάς τον ύφαιναν δύο Αρρηφόροι με την ιέρεια του ναού, και χρειαζόταν 9 μήνες για την ύφανση του και υποθοηθούντο από τις εργάτριες (22/9 έως 22/6).Ο Πέπλος είχε κίτρινο και μπλέ χρώμα, χρυσοκέντητος, μάλλινος με παραστάσεις του Δία και της Αθηνάς από τον πόλεμο κατά των Γιγάντων καθώς και το Γοργόνειο κεντημένο.

Τον μετέφεραν με άρμα σχήματος πλοίου στο Ελευσίνιο ιερό δυτικά των Προπυλαίων όπου γινόταν και η πρώτη μύηση των Ελευσίνιων μυστηρίων. Κατόπιν τον ανέβαζαν στην Ακρόπολη και τον παρέδιδαν στην ιέρεια της Πολιάδας Αθηνάς εμπρός στον Παρθενώνα. Οι Αρρηφόροι ήταν τέσσερα κορίτσια 7-11 ετών, από εξέχουσες οικογένειες. Φορούσαν λευκούς χιτώνες και χρυσά κοσμήματα που μετά τη γιορτή γινόταν ιερά. Κατοικούσαν στην Ακρόπολη για ένα χρόνο και στο φθινοπωρινό ηλιοστάσιο (22/9) έφευγαν αφού πρώτα είχαν εκλέξει άλλες.

'Οταν ήθελαν να ενεργοποιήσουν το Γοργόνειο της Ακρόπολης, μετακινούσαν τον Παρθενώνα κόσμημα-κρύσταλλο και το έφεραν κάτω ακριβώς από το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς του Παρθενώνα. Ο Ιεροφάντης αφαιρούσε τον πέπλο της Αθηνάς που σκέπαζε τον κρύσταλλο.Ήταν ο κύριος χειριστής που είχε τη δυνατότητα να κατευθύνει τη δέσμη ενέργειας όπου και όπως ήθελε, όπως ο χειριστής τη δέσμη λέιζερ.

Ο κεντρικός κρύσταλλος ενεργοποιημένος, ενεργοποιούσε αμέσως τα διαμαντένια μάτια και το γοργόνειο κόσμημα του αγάλματος της Αθηνάς, και πολλαπλασίαζε την ενέργεια χιλιάδες φορές περισσότερο.

Οι δύο βοηθοί του Ιεροφάντη παρέμεναν δίπλα στον κρύσταλλο και αυτός ανέβαινε στο ναό από το πηγάδι που σήμερα είναι σφραγισμένο, μεταφέροντας μαζί του ομοίωμα του σκήπτρου του Δία, που ήταν και το μέσον που προκαλούσε όλες τις ενέργειες λειτουργίας του Γοργόνειου.

Όταν η εναλλαγή των χρωματισμών του κεντρικού κρυστάλλου έπαιρνε την τελική μορφή, ο Ιεροφάντης με το ομοίωμα του σκήπτρου προκαλούσε όλες τις επιθυμητές διεργασίες. Ενεργοποιούντο, οι συλλέκτες ομφαλοί των γύρω λόφων από την Ακρόπολη και μέσω αυτών οι περιμετρικοί του Λεκανοπεδίου της Αττικής και σ' όποιο μέρος της Ελλάδας απαιτείτο. Από αυτό τον τρόπο λειτουργίας του Γοργόνειου έχουν εμπνευσθεί διάφοροι σκηνοθέτες του κινηματογράφου, εβραϊκής καταγωγής και τα μετέφεραν στην κιβωτό της διαθήκης που δεν είχε τέτοιες δυνατότητες.

Οι Ιεροφάντες είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν φως που «Δινόταν σαν χάρη του Δία διά χειρός Απόλλωνα στους Ελλάνιους», όπως οι Ολύμπιοι μας είπαν.

Σύμφωνα με μήνυμα των Ολυμπίων:"Γνωρίζουμε το ενδιαφέρον σας για το Γοργόνειο. Δεν δυνάμεθα να σας δώσουμε πληροφορίες πού το έχουμε κρύψει στη Γαία. Εκεί φυλάσσονται οι κρύσταλλοι με απόλυτη ασφάλεια και μυστικότητα, και είναι καλώς φυλαγμένο. Το Γοργόνειον κατακαίει την ψυχήν αυτού που δεν είναι Έλληνας και δεν έχει πίστη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμφέροντες ατομικούς σκοπούς. Υπάρχει δικλείδα ασφαλείας, που αν δεν είναι αγνά τα χέρια που θα το αγγίξουν, δηλαδή με αγνό σκοπό, τότε θα κατακαύσει τη σάρκα αυτού που θα το αγγίξει και την ψυχή του μαζί. Κανένας δεν μπορεί να το πλησιάσει αν δεν το επιτρέψουμε εμείς. Το προστατεύουμε περιμένοντας την ενεργοποίηση του με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός και Αυτοκράτορα Ζηνός- Διός, σε επιχειρήσεις υπέρ της ανθρωπότητας και εναντίον των αποστατών και γήινων συνεργατών τους, οι οποίοι επειδή δεν το έχουν στη διάθεση τους το αναζητούν επίμονα και συνέχεια.

Το Γοργόνειο καλύπτει όλες τις δυνατότητες της Αιγίδας, για μεγάλες αποστάσεις, για ισχυρά φαινόμενα, για πλήθος κόσμου, για αστροσκάφη και επί πλέον έχει 8.000 άλλες δυνατότητες που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν αφού δεν θα τις καταλαβαίνατε.

Εκείνο που μπορούμε να σας αποκαλύψουμε είναι ότι η Ακρόπολη των Αθηνών και οι παρακείμενοι λόφοι φιλοξενούσαν τμήματα του Γοργόνειου όπλου.

Η κολοσσιαία ενέργεια που παρήγαγε το Γοργόνειο, διάνοιγε ομφαλούς και συλλέκτες και μπορούσε ακαριαία να πραγματοποηθεί ταξίδι στο σύμπαν, ανθρώπων και σκαφών. Γινόταν πομπός ακαριαίων μηνυμάτων προς τους Γαλαξίες σμήνους 13 Γαλαξιών.
Το Γοργόνειο μπορεί να στρεβλώνει τον χωροχρόνο με δική σας ορολογία, και να δημιουργεί τεχνητούς διαύλους επικοινωνίας, όμοιους με τους φυσικούς που σας έχουμε υποδείξει, να ενισχύει στο μέγιστο βαθμό την ενέργεια του χώρου, να ανοίγει πύλες εξόδου σε άλλη διάσταση και να δημιουργεί άριστες συνθήκες καθόδου μας στη Γαία.

Είναι υποπολλαπλασιαστής ενεργειών όλων των κυττάρων του εγκεφάλου. Ενεργοποιεί όλες τις αρχέγονες μνήμες, την ουδετέρα υπόφυση και μεταλλάσσει σε φωτοφόρο ον τον άνθρωπο που κατέχει όλες τις δυνάμεις που είχε ο άνθρωπος προ εκατομμυρίων ετών, όταν είχε δημιουργηθεί από εμάς, και πριν εξουδετερωθούν οι δυνάμεις του από τους αποστάτες. Το Γοργόνειο είναι επικίνδυνο αν υποπέσει στα χέρια οποιουδήποτε γιατί δημιουργεί τον υπεράνθρωπο.

Είναι ένα όπλο το οποίο θα κληθούν κάποιοι από εσάς να το ενεργοποιήσουν όταν δοθεί εντολή.

Όλο αυτό το ενεργειακό πλέγμα του ιερού βράχου και των γύρω λόφων παρήγαγε και παράγει, φωτεινά φαινόμενα, πίδακες φωτός, ακτινοβολήσεις άγνωστης υφής και είναι αυτά που προκάλεσαν το ενδιαφέρον του εβραιοχριστιανισμού, ο οποίος ήθελε να τ'αποδώσει στον Γιαχβέ και γι αυτό μετέτρεψε τον Παρθενώνα το 450 μ.Χ. σε χριστιανική εκκλησία".


ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣΠριν κλείσω το θέμα " Ακρόπολης", θα αναφερθώ στις ιδιότητες του Λεκανοπεδίου Αττικής (όπως αναφέρονται στην "Διαθήκη του Προμηθέα"του Γερ.Καλογεράκη),διότι έχουν άμεση σχέση με την Ακρόπολη.

Το Λεκανοπέδιο Αττικής περιβάλλεται από τα παρακάτω βουνά τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες των Ολύμπιων είναι ισχυρότατοι ενεργειακοί χώροι και χώροι επικοινωνίας με το διάστημα:

- Ο Υμηττός, στον οποίο υπήρχε άγαλμα του Διός και του Απόλλωνα.

-Η Πάρνηθα, στην οποία υπήρχε τεράστιο χάλκινο άγαλμα του Διός και βωμός.

-Το Αιγάλεω, στο οποίο υπήρχε άγαλμα και βωμός του Απόλλωνα.

-Η μυστηριώδης Πεντέλη με τα παράδοξα φαινόμενα, στην οποία υπήρχε άγαλμα και βωμός της Αθηνάς. Από το γνωστό σπήλαιο της Πεντέλης ξεκινά ενεργειακός άξονας δυναμικών στροβίλων πλάτους 600 μέτρων και σταματά στην Ακρόπολη Αθηνών (μήκος άξονα 19 χιλιόμετρα), την οποία φορτίζει όπως μας αποκάλυψαν οι Ολύμπιοι.

Τέλος το λεκανοπέδιο Αττικής έχει άνοιγμα στη θάλασσα με το Σαρωνικό Κόλπο.

Το Αττικό υπέδαφος (φρεάτια, σπηλαιώσεις, σήραγγες), το έδαφος, λόφοι και βουνά, με ισχυρά ενεργειακά πεδία μαζί με το πλήθος των ιερών συνιστούσαν φυσική προϋπόθεση για τη λειτουργία των κοσμικών δυνάμεων.

Εκτός από την Ακρόπολη που είναι τρίτος στη σειρά ισχυρός ενεργειακός χώρος της Ελλάδας, μετά τους Δελφούς και το ιερό βουνό του Άθωνα (σήμερα Άγιο Όρος), στην κορυφή του οποίου κατά τον Πλούταρχο και τον Αναξίμανδρο δέσποζε τεράστιο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός, οι λόφοι Λυκαβητού, Αρείου Πάγου, Φιλοπάππου, Πνύκας, Νυμφών (Αστεροσκοπείου) και Αρδητού συνιστούν το ενεργειακό πλέγμα της Ακρόπολης. Επίσης ο λόφος Στρέφι είναι ισχυρός ενεργειακός χώρος, αλλά δεν εντάσσεται στο ενεργειακό πλέγμα της Ακρόπολης.

Το Λυκαβητό κατά την παράδοση το μετέφερε από τον ουρανό η ίδια η Αθηνά και τον τοποθέτησε στη σημερινή θέση. Στην κορυφή του υπήρχε ναός του Απόλλωνα που γκρεμίστηκε για να χτισθεί το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.

Οι λόφοι αυτοί συγκέντρωναν όλα τα υπόγεια και κοσμικά ενεργειακά πεδία, ήταν ισχυροί ενεργειακοί δέκτες, ενώ με την κατασκευή των ιερών πάνω σε αυτούς, εξουδετέρωναν όλες τις επιβλαβείς μορφές ενεργείας που προέρχονται από τις εκρήξεις της λάβας στο εσωτερικό της γης. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγεται από τις εκρήξεις της λάβας, μοιάζει πολύ με αυτό του ανθρώπινου σώματος το οποίο και το ενισχύει.

Το υπέδαφος του Λεκανοπέδιου της Αττικής είναι μοναδικό σε ποικιλία πετρωμάτων με επικρατέστερα το μάρμαρο και τα ασβεστολιθικά πετρώματα κατά το πλείστον. Διασχίζεται από εκτεταμένο δίκτυο σπηλαιώσεων και σηράγγων φυσικών και τεχνητών που υποβοηθούν την κυκλοφορία των ενεργειακών ρευμάτων, τη διοχέτευση των υδάτων και την εκτόνωση των σεισμικών δονήσεων.

Η ενέργεια από το εσωτερικό της γης, συγκεντρώνεται στις εδαφικές προεξοχές, ή διαχέεται στην ατμόσφαιρα από τα σεισμικά ρήγματα ή ρήγματα ώθησης των πλακών των Ηπείρων όπου οι ποσότητες ενέργειας είναι πολύ μεγάλες.

Η εκτόνωση από τα ρήγματα αυτά Βοηθά τον πλανήτη γιατί σε αντίθετη περίπτωση η συσσώρευση ενέργειας θα τον είχε κατακερματίσει με τις εκρήξεις που θα προκαλούσε. Έχει υπολογισθεί ότι ο πλανήτης μέσα σ' ένα 24ωρο αυξομειώνει τον όγκο του κατά ένα μέτρο. Η ενέργεια αυτή για το Λεκανοπέδιο διοχετεύεται στην επιφάνεια του με τις υπόγειες σπηλαιώσεις, σήραγγες και στοές που υποβοηθούνται και με τεχνητά πηγάδια .Η Αθηνά γνώριζε την αντισεισμικότητα του Αττικού εδάφους, αφού η ίδια είχε φονεύσει τον Εγκέλαδο που προκαλούσε σεισμούς (όπως λέει η παράδοση μας).

Η αντισεισμικότητα των Αθηνών πιθανόν να οφειλόταν στον εκφυλισμό των σεισμικών δονήσεων από το Γοργόνειο, το οποίο όπως φαίνεται έπαψε να λειτουργεί από την καταστροφή του μαγνητικού πεδίου του Λεκανοπεδίου Αττικής.Έτσι αναστήθηκε και πάλι ο Εγκέλαδος και έπληξε την πόλη της Παλάδας με δύο καταστρεπτικούς σεισμούς το 1979 και το 1999.

Στην κλασική εποχή το κλίμα της Αττικής παρουσίαζε άριστες παραμέτρους και επηρέαζε πολύ θετικά τους κατοίκους της και ανέδειξε τους γίγαντες του πνεύματος της παγκόσμιας διανόησης.

Σήμερα η βαρεία και πολύμορφη μόλυνση της ατμόσφαιρας εξουδετερώνεται αισθητά από τα ενεργειακά ρεύματα με αποτέλεσμα 4.500.000 άνθρωποι να συνεχίζουν να ζουν, να χαμογελούν, να σκέφτονται το αύριο και να σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Αλλά και τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά είναι επιβλαβή. Το τσιμέντο είναι ραδιενεργό υλικό, και ο δομικός σίδηρος σε συνδυασμό με τις οικοσυσκευές αλλοιώνουν το μαγνητικό πεδίο του χώρου που ζούμε. Η αυτοσυγκέντρωση στα σημερινά διαμερίσματα είναι αδύνατη, η λήψη κοσμικών κραδασμών δεν είναι εφικτή και η επικοινωνία του ανθρώπου με το θείο δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Όπως ανέφερα παραπάνω,πριν μερικά χρόνια δεν πετούσαν πουλιά πάνω από την Ακρόπολη ούτε και καθόντουσαν στα οικοδομήματα της.Τα τελευταία όμως χρόνια και ιδίως από το 1979 δεν ισχύει αυτό.Μάλλον η αιτία ήταν τα μαγνητικά της πεδία,τα οποία ,όπως έγραψα,καταστράφηκαν.

Η Αθήνα, με τη βαρύτατη μόλυνση ατμόσφαιρας που έχει, ζει χάρη στην προστασία της πολιούχου της Αθηνάς και στις γονιδιακές καταβολές των Αθηναίων που δίνουν την αίσθηση του αθάνατου όπως οι θεοί των πατέρων τους.
ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ


Ο καθηγητής φυσικός-μαθηματικός δρ.Παναγιώτης Παππάς,έχει αναφέρει τα παρακάτω:

"0 Μπρους Κάθυ είναι ένας παλαίμαχος πιλότος του Εθνικού Αερομεταφορέα της Νέας Ζηλανδίας, με περισσότερα από 30 χρόνια καθημερινών πτήσεων στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη μας.Κατά τη μακροχρόνια υπηρεσία του ως πιλότος, είχε παρατηρήσει κατ' επανάληψη εμφανίσεις "αγνώστου ταυτότητος αντικείμενων" στον ουρανό, όπως και πολύ άλλοι. Ο Κάθυ είχε προσέξει όμως ότι οι εμφανίσεις αυτές γίνονταν μόνο σε ορισμένους γεωμετρικούς τόπους,όπως είχε αναφέρει παλαιότερα και ο δικός μας καθηγητής, Παύλος Σαντορίνης, από στατιστικές παρατηρήσεις του.

Ο Κάθυ ανέλυσε τις παρατηρήσεις αυτές και βρήκε ότι ανήκουν στις έδρες ενός δικτύου που μοιάζει με το σχήμα που περιβάλει τον περίφημο "ομφαλό της γης" των Δελφών. Ο Κάθυ παρατήρησε ότι οι εμφανίσεις γίνονται από προτιμητέα σημεία του χώρου,κομβικά σημεία,τα οποία ας ονομάσουμε πύλες και καταλήγουν επίσης σε τέτοια σημεία-πύλες, κινούμενα μόνο κατά μήκος εδρών που ενώνουν πύλες. Το κοινό ερευνητικό ενδιαφέρον γρήγορα μας σύνδεσε με φιλία. Ο Κάθυ, δεν έχει έλθει ποτέ στην Ελλάδα. Από άλλα μνημεία γνώριζε την ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής επιλογής των αρχαίων ναών, όπως και ο μεγάλος Ελληνας, Θεοφάνης Μανιάς. Μου ζήτησε τις γεωγραφικές συντεταγμένες του Παρθενώνα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Η τεχνολογία των GPS δεν μου ήταν μόνο χρήσιμη για την διάψευση της ψευτοθεωρίας,πλέον,της Σχετικότητας, αλλά μπορούσαν τελικά να με βοηθήσουν για να βοηθήσω τον Κάθυ και να βρω τις συντεταγμένες του Παρθενώνα με την ακρίβεια που ήθελε, των 10-15 εκατοστών.

Βέβαια δεν μπορούσα να μπω μέσα στον Παρθενώνα, για δύο λόγους. Τον ένα λόγο τον ξέρετε: «Απαγορεύεται»... Ο άλλος λόγος δεν είναι καλά γνωστός. Τα GPS δεν δουλεύουν πλησίον του Παρθενώνα,τουλάχιστον προς το μεσημέρι και τις ημερομηνίες που εγώ έτυχε να πάω και υποθέτω το ίδιο ισχύει και μέσα στον Παρθενώνα. Αυτά παρατήρησε και ο Δρ. Φυσικής και Ηλεκτρόνικής Γιάννης Πηλιούνης,πλησίον και εντός του ναου του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες(Πελοπόννησος νότια της Ανδρίτσαινας).

Είναι σαφές ότι δεν συντρέχει φανερός λόγος για κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στους ναούς αυτούς, που βρίσκονται μακριά από εμπόδια και σε κάποιο υψόμετρο, η λήψη των GPS θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη σε σύγκριση με την ευρύτερη περιοχή. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, εκτός αν λάβει κανείς υπ' όψιν του το φαινόμενο που περιγράψαμε: την «ετερογένεια ή ιδιαιτερότητα» του Χώρου και του Χρόνου για τους ναούς αυτούς.

Για τον Παρθενώνα λοιπόν, σκέφθηκα και μέτρησα τέσσερις συντεταγμένες επί των προεκτεινόμενων νοητών διαγωνίων του ναού και έξω από τον ναό και σε ίσες αποστάσεις μακριά από τον ναό, κατά το δυνατόν. Στη συνέχεια, το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια απλή μαθηματική άσκηση για να βρω τις συντεταγμένες του κέντρου του ναού και μάλιστα με μεγαλύτερη ακρίβεια απ' ότι θα μετρούσα άμεσα τον κέντρο του με τα GPS, αν κάτι τέτοιο ήταν βέβαια δυνατόν.

Έστειλα με το διαδίκτυο στον Κάθυ τις συνταγμένες του κέντρου του Παρθενώνα, της Ακροπόλεως των Αθηνών. Η απάντηση ήλθε σε μία εβδομάδα. Απίστευτη και συγκλονιστική: Η θέση του Παρθενώνα ήταν η μία από τις πιο κομβικά σημαντικές θέσεις για το Αιθερικό Δίκτυο του Πλανήτη Γη! Συγκρινόμενη το ίδιο και καλύτερα από τη θέση της Πυραμίδας του Χέοπα και άλλων σημαντικών κομβικών αιθερικών θέσεων του πλανήτη!

Κλείνοντας, να αναφέρουμε τις πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι όλα αυτά είναι γνωστά στα υψηλόβαθμα μέλη των Ιερατείων που μας κυβερνούν, αλλά ταυτόχρονα αποκρύπτονται και αποσιωπώνται από την Κοινή Γνώμη, για την οποία προορίζουν θεωρίες τύπου σχετικότητας...ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Από το βιβλίο "Μυστική Αθήνα" του Ιωάννη Γιαννόπουλου :

Ο ιερός βράχος της Ακρόπολης με τους αμέτρητους λατρευτικούς χώρους, τα σπήλαια που αφθονούν στα διαβρωμένα του πετρώματα και τις ιερές πηγές που ξεπηδούν από τα σπλάχνα του, τυλιγμένος στην άχλη του μύθου στέκεται αινιγματικά στο πέρασμα του χρόνου κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των εξερευνητών με το πλήθος των θρύλων που μιλούν για θησαυρούς θαμμένους στο εσωτερικό του, αμύθητης αξίας αγάλματα και λαβυρινθώδεις στοές που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Υπάρχει μάλιστα και ένας θρύλος που τοποθετεί κάτω από το έδαφος της Ακρόπολης έναν Παρθενώνα μεγαλοπρεπέστερο από αυτόν που όλοι γνωρίζουμε. Ο Παυσανίας, περιγράφοντας την Ακρόπολη αναφέρει διάφορα ιερά σπήλαια, μυστηριώδη πηγάδια και ανοίγματα του εδάφους, καθώς και μυστικές τελετές που συνδέονταν με όλα αυτά.

Στη νότια πλευρά της Ακρόπολης, πάνω από το θέατρο του Διονύσου περιγράφει σπήλαιο πάνω στο οποίο βρισκόταν τοποθετημένος τρίποδας, ενώ στο εσωτερικό του έφερε παράσταση του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος να σκοτώνουν τα παιδιά της Νιόβης. Το σπήλαιο σήμερα πέρα από κάποιους εναπομείναντες κίονες φιλοξενεί (φυσικά!) και ένα χριστιανικό εκκλησάκι. Περιγράφοντας τον ιερό χώρο του Ερεχθείου ο Παυσανίας αναφέρει στο εσωτερικό του παράξενου οικοδομήματος την ύπαρξη ενός πηγαδιού με θαλασσινό νερό. Το αξιοπερίεργο σχετικά με αυτό το πηγάδι δεν είναι τόσο το γεγονός ότι διαθέτει θαλασσινό νερό, όσο το γεγονός ότι όταν φυσάει νοτιάς ακούγεται μέσα του ήχος κυμάτων! Υποτίθεται ότι το πηγάδι αυτό το δημιούργησε ο Ποσειδώνας με ένα χτύπημα της τρίαινάς του ως σημείο προς τους Αθηναίους κατά τη διάρκεια της φιλονικίας του με την Αθηνά για την κυριαρχία της πόλης. Άραγε υπάρχει κάποια υπόγεια διαδρομή που ενώνει το πηγάδι του Ερεχθείου με τη θάλασσα ? Σήμερα πάντως το εσωτερικό του Ερεχθείου είναι απρόσιτο για το κοινό, και κανείς δεν μπορεί να είναι εκεί όταν φυσάει νοτιάς για να ακούσει τον φλοίσβο των κυμάτων που ταξιδεύει με τον άνεμο ως το βράχο της Ακρόπολης.

Δυτικά του Ερεχθείου σε συνέχεια με τον ναό της Αθηνάς βρίσκεται ναός της Πανδρόσου της μόνης κόρης του Κέκροπα που δεν παράκουσε την εντολή της θεάς να μην ανοιχθεί το καλάθι στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν το παράξενο οφιοειδές πλάσμα που ονομαζόταν Εριχθόνιος. Σχετική με αυτό το γεγονός,ίσως σε ανάμνησή του, ήταν μια μυστική τελετή την οποία περιγράφει ο Παυσανίας. Γι' αυτή την τελετή προετοιμάζονταν δύο μικρές παρθένες,διαφορετικές κάθε φορά,οι οποίες κατοικούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα κοντά στον ναό της Πολιάδος Αθηνάς και ονομάζονταν αρρηφόροι. Η τελετή διαδραματιζόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και είχε μυστηριακό χαρακτήρα.

Οι δύο αρρηφόροι τοποθετούσαν στα κεφάλια τους, κατά το πρότυπο των καρυάτιδων, καλάθια που τους έδινε η ιέρεια της Αθηνάς των οποίων το περιεχόμενο δεν γνώριζε ούτε η ιέρεια ούτε και οι ίδιες. Στη συνέχεια κατευθύνονταν προς τον περίβολο της Αφροδίτης των Κήπων ο οποίος βρισκόταν εκεί κοντά,στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης που είναι σήμερα κλειστή για το κοινό και από εκεί κατέβαιναν μέσω ενός υπόγειου περάσματος στο εσωτερικό του βράχου. Εκεί κάτω άφηναν τα αντικείμενα που μετέφεραν και έπαιρναν κάτι άλλο που έβρισκαν εκεί ήδη τοποθετημένο και έφερναν πίσω μαζί τους καλυμμένο. Ο Παυσανίας είτε δεν ήξερε είτε δεν ήθελε να αποκαλύψει τη φύση των μεταφερομένων αντικειμένων, καθώς και τη σκοπιμότητα αυτής της τελετής για την οποία απ' ό,τι φαίνεται ούτε και η ίδια η ιέρεια της Αθηνάς είχε επαρκή πληροφόρηση. Αλλά τότε ποιος είχε γνώση της φύσης όλων αυτών των αντικειμένων που πηγαινοέρχονταν μέσω υπογείων περασμάτων, χωρίς κάποιο προφανή λόγο με τέτοια μυστικότητα και μέσα στη νύχτα ? Προφανώς κάποιος ή κάποιοι που κατείχαν ιδιαίτερες γνώσεις σχετικές τόσο με τις χθόνιες λατρείες, οι οποίες είχαν συνήθως μυστηριακό χαρακτήρα, όσο και με την ιδιαίτερη σημασία της χρήσης σπηλαίων και υπογείων στοών σε τέτοιου είδους τελετουργίες.

Οι αρχαιολόγοι παραδέχονται ότι στην Ακρόπολη υπάρχουν πολλά οικοδομικά επίπεδα, κάποια από τα οποία παραμένουν άγνωστα ακόμα και σήμερα. Αυτό συμβαίνει επειδή, κάθε φορά που κτιζόταν η Ακρόπολη, τα νέα οικοδομήματα χτίζονταν πάνω στα προηγούμενα. Και δεν θα ήταν επιτρεπτό για κανέναν λόγο, για να βρούμε τι κρύβεται στις αρχαιότερες στρώσεις, να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στην νεότερες. Η Ακρόπολη λοιπόν έχει πολλά μυστικά ακόμα που περιμένουν να ανακαλυφθούν.

Στην νότια πλευρά της Ακρόπολης μάλιστα έχουν βρεθεί μεγάλα κομμάτια πέτρας. Αυτό γέννησε την υποψία ότι έχουν αφαιρεθεί με κάποιον τρόπο από το εσωτερικό του βράχου. Ως εκ τούτου θα ήταν πολύ πιθανό κάτω από την Ακρόπολη να υπάρχουν υπόγειοι θάλαμοι και στοές.

Η υποψία όμως αυτή του ότι υπάρχει κάτι αρκετά αξιόλογο κάτω από την Ακρόπολη που σχετίζεται με την αρχαία υπερτεχνολογία, ενισχύεται και από το ότι λέγεται ότι, κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Ελλάδας, τον καιρό του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου,Ο Γερμανικός στρατός (Deutsche Wehrmacht) προχώρησε σε χαρτογράφηση των υπογείων στοών κάτω από την Ακρόπολη, αλλά σταμάτησε όταν, σε κάποιο σημείο ο δρόμος ήταν φραγμένος με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και με εκρηκτικά, να μην είναι δυνατόν να τον ανοίξουν χωρίς να καταρρεύσει η στοά.

Ερευνώντας το θέμα, μπορούμε με ασφάλεια να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάτω από την Ακρόπολη υπάρχουν υπόγειες δίοδοι οι οποίες καταλήγουν σε πολλά σημεία της Αττικής. Αν και η πρόσβαση σήμερα σε τέτοιες στοές είναι πολύ δύσκολη, σε άλλες εποχές κάτι τέτοιο δεν ίσχυε και έτσι έχουμε διάφορες μαρτυρίες οι οποίες μας μιλούν για ένα εκτεταμένο δίκτυο στοών στην Αττική με κέντρο την Ακρόπολη.
ΣΗΜΕΡΑ

Στις τελευταίες δεκαετίες διάφοροι παράγοντες και κυρίως η μόλυνση του περιβάλλοντος έχουν επιταχύνει τη φθορά των μαρμάρων της Ακρόπολης, τα οποία, ανάμεσα στα άλλα, γυψοποιούνται με καλπάζοντα ρυθμό.

Για να αντιμετωπιστεί η όλη κατάσταση, η Ελληνική πολιτεία σύστησε τον Φεβρουάριο του 1975 μια διεπιστημονική επιτροπή ειδικών.Πρόκειται για την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, που με την οικονομική ενίσχυση του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε συνεργασία με την Α’ Εφορεία Αρχαιοτήτων, έχει αναλάβει το βαρύ έργο της προστασίας, αποκατάστασης, μελέτης και ανάδειξης των "Περικλείων έργων".

Δεν είναι δυνατόν λόγω περιορισμένου χώρου να αναφερθούν όλες οι εργασίες που γίνονται τα τελευταία χρόνια πάνω στην Ακρόπολη, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως πχ στο Ερεχθείο. ‘Αλλες αποβλέπουν στο να θεραπευθούν ή να περιοριστούν πολλές και ποικίλης προέλευσης φθορές που έχουν προκληθεί στα μνημεία, όπως και στον ίδιο τον Βράχο. Ολα τα σιδερένια στοιχεία, κυρίως προσθήκες των παλαιών αναστηλώσεων, αντικαθίστανται με τιτάνιο, υλικό ανοξείδωτο. Οχι λιγότερο σημαντική είναι η εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση των μνημείων, που γίνεται με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας και μερικές φορές και με πρωτότυπους μηχανισμούς, συγκεντρώνονται δηλαδή όλες οι δυνατές πληροφορίες γι’ αυτά, ενώ γίνονται λεπτομερείς μετρήσεις, αποτυπώσεις και φωτογραφίσεις τους.

Μια άλλη σπουδαία εργασία αποβλέπει στην αρχειοθέτηση όλων των κατάσπαρτων στην περιοχή αρχαίων μαρμάρων. Επιδιώκεται η αναγνώρισή τους και, αν είναι δυνατόν, η επανατοποθέτηση στην αρχική τους θέση.Στο νέο μουσείο έγινε η μεταφορά όλων των κομματιών που φέρουν γλυπτή διακόσμηση, ενώ στα ίδια τα μνημεία τοποθετούνται, ή υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθούν, πιστά τους αντίγραφα από τσιμέντο ειδικής σύνθεσης. Ακόμη διερευνάται και ενισχύεται η στατικότητα των μνημείων. Οι αναστηλωτικές εργασίες και γενικότερα όλες οι επεμβάσεις στα μνημεία γίνονται, σε γενικές γραμμές, με βάση τις αρχές του Διεθνή Χάρτη Αναστήλωσης, γνωστού ως Χάρτη της Βενετίας, από την πόλη που διατυπώθηκαν το 1964.(Σχετικοί σύνδεσμοι βίντεο στο τέλος του άρθρου).

Καλά είναι βέβαια όλα αυτά,αλλά στο σημείο όμως αυτό θα έπρεπε να αναφερθούμε στην άγνοια περί των μυστικών ιδιοτήτων του Παρθενώνα των υπευθύνων της συντήρησης του μνημείου, καθώς και των προϊσταμένων τους, η οποία αποτελεί την εγγύηση της μεγάλης καταστροφής και την καταστροφή μεγάλου μέρους της λειτουργίας του Παρθενώνα. Η αναστήλωση, εν αγνοία της ΠΑΝΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παρθενώνα κάτω από λεπτές γεωμετρικές θέσεις του ενεργοποιημένου και προσανατολισμένου μαρμάρου σε ένα από τα πιο σπουδαία κομβικά σημεία του πλανήτη, ασφαλώς θα προκαλέσει την απώλεια μεγάλου μέρους της σπουδαίας του λειτουργίας, προς θριαμβευτική χαρά εκείνων που προσβλέπουν χωρίς να το κρύβουν, στην καταστροφή αυτών των ιδιοτήτων του Παρθενώνα.Γιατί υποστηρίζουν την ανάγκη της μεταλαμπάδευσης,με υποκλοπή,της θείας δύναμης στον δικό τους χώρο, για τη δική τους επικράτηση, με κάθε τρόπο.ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι αρχαίοι Ελληνικοί ναοί δεν ήταν μόνο κέντρα λατρείας, αλλά χώροι μύησης, όχι μόνο των μυστηρίων αλλά και των επιστημονικών γνώσεων, τ' αποτελέσματα των οποίων γινόταν φανερά στους πιστούς. Μόνο σήμερα μπορούμε ν' αντιληφθούμε ότι ήταν αποτέλεσμα μιας απόκρυφης τέλειας τεχνολογίας που εκμεταλλευόταν όλες τις γήινες και κοσμικές δυνάμεις.

Οι πρόγονοι μας είχαν ουράνιες γνώσεις που εκμεταλλευόταν τα ενεργειακά πεδία του πλανήτη χωρίς να μολύνουν την ατμόσφαιρα, να καταστρέφουν την υδρογραφία ή να αντλούν τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του γήινου οργανισμού και των όντων του.

Γιατί τόση αδιαφορία για το μεγαλύτερο πολιτισμό του κόσμου και το πιο φωτεινό παρελθόν της γης?

Εάν αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα σκεφτόταν περισσότερο έξυπνα, θα έβλεπαν ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται βαρείες βιομηχανίες και χρυσοφόρα κοιτάσματα για την ευημερία του λαού της,αφού έχει σπάταλα διασκορπισμένο στην επιφάνεια της ένα ουράνιο παρελθόν και μια ατέλειωτη διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο.

Η αξιοποίηση της εύνοιας των θειϊκών οντοτήτων που ονομάσαμε θεούς θα καθιέρωνε την Ελλάδα σε τόπο προσκυνήματος των λαών της γης και τα οικονομικά οφέλη από αυτό θα ξεπερνούσαν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Η Ακρόπολη των Αθηνών δεν είναι μερικές μαρμάρινες κολώνες για τουριστικό αξιοθέατο. Είναι τόπος ιερός όπου η συμπαντική διάνοια συναντάται με τον ορατό κόσμο και την Ελλάδα.Ο ιερός της βράχος με τους αμέτρητους λατρευτικούς χώρους, τα σπήλαια που αφθονούν στα διαβρωμένα του πετρώματα και τις ιερές πηγές που ξεπηδούν από τα σπλάχνα του, τυλιγμένος στην άχλη των μύθων που τον περιβάλλουν, στέκεται αινιγματικά στο πέρασμα του χρόνου και με την ιστορία την οποία εμπεριέχει,ακτινοβολεί και εκπέμπει όλο το Ελληνικό Πνεύμα και τον Ελληνικό πολιτισμό.

-Από τις Γιγαντομαχίες και Τιτανομαχίες μέχρι τα Μηδικά.

-Από την Αθηνά,τον Ποσειδώνα και τον Ήφαιστο.

-Από τον Κέκροπα και το Ερεχθέα.

-Από την παρθένο Άγλαυρο που μόνη της εθυσιάσθει για να σωθεί η πόλη.

-Από τους φύλακες-οπλίτες που παρέμειναν φυλάσσοντες ¨τα του θεού" όταν ο υβριστής Ξέρξης εισήλθε στην πόλη της Παλλάδος,μέχρι τον φρουρό της σημαίας που εκυμάτιζε στην Ακρόπολη,τον Κώστα Κουκίδη που αυτοκτόνησε πηδώντας από τον βράχο κρατώντας την στην αγγαλιά του,όταν πάτησαν οι Γερμανοί την Αθήνα τον Απρίλιο του 1941.

-Από τον Απόλλωνα και την Κρέουσα που εγέννησαν τον Ίωνα,μέχρι το σπήλαιον του Πανός,την πομπή των Παναθηναίων ...και τόσα άλλα !!!

"Και πάντα οι βρύσες ρέουν εκεί του Μύθου,κι αναβρύζουν της Ιστορίας οι πηγές..."

Μιά ΙΣΤΟΡΙΑ χαραγμένη στον ΒΡΑΧΟ.

Μιά ΙΣΤΟΡΙΑ φυλαγμένη στον ΒΡΑΧΟ.

Μιά ΙΣΤΟΡΙΑ ιστορημένη από τον ίδιο τον ΒΡΑΧΟ.

Κωστής Παλαμάς

31/3/2012

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΕΖ.εα


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Λεξικό "Πρωίας εκδ.1932
Λεξικό ¨Ηλιος".
Βιβλίο: Απολλοδωρος "Ιστορικη βιβλιοθήκη".
Βιβλίο:"Αττικά"του Παυσανία.
Βιβλίο:"Βίος Περικλή" του Πλούταρχου.
Βιβλίο:¨Παρθενών" του Θεοφ.Μανία.
Βιβλίο: "Προσοχή στην Ακρόπολη"της Άννα τζιροπούλου-Ευσταθίου
Βιβλίο:"Η Διαθήκη του Προμηθέα" του Στρατηγου Γερ.Καλογεράκη.
Βιβλίο:"Υπόγεια Αθήνα" του Ιωάννη Γιαννόπουλου.
Βιβλίο: Δρ.Παναγ.Παππά,φυσικού-μαθηματικού.Ιστολόγια:
http://dim-galat.pel.sch.gr/projects/akropolis/akr_02istoria.htm
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2384
http://ancientathens3d.com/notklitclassic.htm
http://www.agiotatos.gr/greekhistory/greekhistory/2009-07-23-07-28-08/2009-07-23-07-39-22.html
http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=1035
http://www.katohika.gr/2012/03/blog-post_4715.html#more


ΒΙΝΤΕΟ:

http://www.youtube.com/watch?v=Un_KatntEYU&feature=share
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=3ssFsDlGZpk

Τα μυστικά του Παρθενώνα
1.http://www.youtube.com/watch?v=xgDKlPNyDLw&feature=related
2.http://www.youtube.com/watch?v=W0XyjFmykVA&feature=watch_response
3.http://www.youtube.com/watch?v=ycO5tCBaOSg&feature=watch_response
4.http://www.youtube.com/watch?v=7atj7flzn5g&feature=watch_responseΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡΤο Α' Μέρος ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...