Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

NESARA - Το νέο οικονομικό σύστημα του κόσμου

NESARA - Το νέο οικονομικό σύστημα του κόσμου-

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ N.E.S.A.R.A.

Εθνικός νόμος οικονομικής σταθεροποίησης και ανάκαμψης ή NESARA

Εθνικός νόμος οικονομικής σταθεροποίησης και ανάκαμψης ή NESARA


 
Αυτό το άρθρο είναι για τη νομοθετική πρόταση φορολογικής μεταρρύθμισης. Για τη βασισμένη στο Διαδίκτυο θεωρία συνωμοσίας που περιλαμβάνει τους μυστικούς νόμους, λευκοί ιππότες, αλλοδαποί, 11 Σεπτεμβρίου, και επαναλήφθείτε εθνικός ο οικονομικός Ασφάλεια καιΑνασχηματισμός Νόμος, δείτε Θεωρία συνωμοσίας NESARA.

Εθνικός νόμος οικονομικής σταθεροποίησης και ανάκαμψης ή NESARA είναι μια νομοθετική πρόταση να
μεταρρυθμιστεί φορολογική πολιτική, νομισματική πολιτική, και νομισματικό σύστημα, από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. NESARA ήταν από τον πρόσφατο Ο Δρ. Harvey φ. Barnard για να εξετάσουν τις ανεπάρκειες που εβλέίδε και σε τις τρεις από αυτές τις περιοχές. Σαν πρόταση, NESARA ανταγωνίζεται ως εναλλακτική λύση σε άλλες προτάσεις μεταρρύθμισης νομισματικής και φορολογικής πολιτικής όπως ο νόμος νομισματικής μεταρρύθμισης, FairTax, Επίπεδος φόρος, και Φόρος προστιθέμενης αξίας. NESARA δεν έχει εισαχθεί Συνέδριο.
Περιεχόμενο
Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής
Στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, NESARA προτείνει εισόδημα-ουδέτερη αναδιοργάνωση του υπάρχοντος Ηνωμένου φορολογικού συστήματος με την εξάλειψη φόρος εισοδήματος και καθιερώνοντας 14% εθνικό έναν λιανικό πωλήσεις ή φόρος φόρος που αντιμετωπίζεται από έναν νέο Εθνική φορολογική υπηρεσία, επιτρέποντας τις απαλλαγές σε ορισμένα στοιχεία όπως τα παντοπωλεία, μισθώσεις, ιατρικές υπηρεσίες, και ασφάλεια. Κοινωνική ασφάλιση, και Medicare οι φόροι εισοδήματος θα παρέμεναν. Οι υπερασπιστές του υποστηρίζουν ότι η πραγματική δημόσια ανάγκη για αυτά τα κοινωνικά προγράμματα θα μπορούσε πιθανά να μειωθεί στο σημείο όπου δεν απαιτούνται πλέον, μόλις συντάξουν οι παροχές νομισματικής μεταρρύθμισης NESARA πέρασαν και τα οφέλη του πλήρως πραγματοποιημένος στην αμερικανική κοινωνία.
Μεταρρύθμιση νομισματικής πολιτικής
Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, NESARA προτείνει τις θεμελιώδεις αλλαγές στην επιφύλαξη και τις δανείζοντας πρακτικές εμπορικό τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησηςσύνθετο ενδιαφέρον σε όλοι τα εξασφαλισμένα δάνεια κατέστησαν κάτω από μια κλασματική βάση επιφύλαξης υπέρ μια μη-συντεθειμένη αμοιβή νομισματοποίησης, και απαιτώντας κύριος στα δάνεια που πληρώνονται πρώτα ενώπιον των τραπεζών συλλέξτε την αμοιβή νομισματοποίησης. Ο σκοπός αυτών των αλλαγών είναι να μειωθούν οι πτωχεύσεις, προεπιλογές τραπεζών τελών, και μειώστε ιδιωτικό χρέος φορτία υπηρεσιών για τους αμερικανικούς πολίτες. Η προκύπτουσα οικονομική ανάπτυξη θα αναμενόταν έπειτα για να βοηθήσει δραστικά να μειώσει τη δημόσια ανάγκη για την κυβέρνηση ευημερία προγράμματα όπως medicare και Κοινωνική ασφάλιση - φόροι εισοδήματος αυτός θα μπορούσε να αποβληθεί μόλις μικραίνει η ανάγκη για αυτά τα προγράμματα, περαιτέρω αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη.
Νομισματική μεταρρύθμιση συστημάτων
Στον τομέα της νομισματικής μεταρρύθμισης συστημάτων, NESARA προτείνει δομική αναδιοργάνωση της Ηνωμένης νομισματικής πολιτικής που αποβάλλει πληθωρισμός συνολικά, και μειώστε Αμερικανόδημόσιο χρέος. NESARA προτείνει την τροποποίηση Νόμος ομοσπονδιακής επιφύλαξης 1913 για να αντικαταστήσει τον ιδιωτικό Σύστημα ομοσπονδιακής επιφύλαξης με έναν νέο κυβέρνηση-ελεγχόμενοΣύστημα επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών και η νέα τοποθέτηση των λειτουργιών του και εκείνοι Ομοσπονδιακή Επιτροπή ελεύθερης αγοράς και Τράπεζες ομοσπονδιακής επιφύλαξης σε έναν νέο κυβέρνηση-ελεγχόμενο Πίνακας επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών.
Επιπλέον, NESARA προτείνει τη δημιουργία ενός πρόσθετου νομισματικού εργαλείου, Απολογισμός επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών, για να ελέγξει ευκολότερα το συνολικό εθνικό πληθωρισμό και να τον μειώσει σε μηδέν. Προκειμένου να αποβληθεί η αύξηση του δημόσιου χρέους και της επίδρασής του στον πληθωρισμό, όλες οι τράπεζες και άλλη κλασματική επιφύλαξη τα δανείζοντας όργανα θα απαγορεύονταν από τη χρησιμοποίηση κυβερνητικοί τίτλοι σαν επιφυλάξεις. Νέος άτοκος Επιφύλαξη Υπουργείου Οικονομικών Οι σημειώσεις θα τυπώνονταν για να αντικαταστήσουν την τοκοφόρο σημείωση ομοσπονδιακής επιφύλαξης που κυκλοφορεί αυτήν την περίοδο.
Για την πρόσθετη υπευθυνότητα μεταξύ της κυβέρνησης και των ανθρώπων, NESARA λαμβάνει επίσης μέτρα να επανεισαχθεί ο χρυσός και το ασήμι specie σαν δύο πρόσθετα νομίσματα αυτός θα μπορούσε να ανταγωνιστεί παράλληλα με τη σημείωση επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών στο α ελεύθερη αγορά. Οι ανεξήγητες δευτερεύουσες διακυμάνσεις στην αξία ενός νομίσματος πέρα από άλλο θα ενεργοποιούσαν το συναγερμό ότι κάτι ήταν κακώς. Το κοινό θα ήταν σε θέση να μεταπηδήσει σε ένα διαφορετικό νόμισμα και να είναι σε θέση έτσι να συνεχίσει να συντηρεί την αξία των ανταλλαγών τους έως ότου η κατάσταση με το άλλο νόμισμα. Οι πληθωριστικές πιέσεις η ίδια στη σημείωση επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών θα εξετάζονταν από τον πίνακα επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων εργαλείων, ο νέος απολογισμός επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών που απορροφά και που απεικονίζει αποθήκευσε τις σημειώσεις επιφύλαξης Υπουργείου Οικονομικών σε και από την κυκλοφορία. Δευτερεύουσες διακυμάνσεις, όπως και τον ταγματάρχη οι διακυμάνσεις μπορούν τώρα να εξεταστούν χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και το σύστημα που NESARA προτείνει. Αυτήν την περίοδο το σύστημα ομοσπονδιακής επιφύλαξης σχεδιάζεται μόνο για να χειριστεί σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία της σημείωσης ομοσπονδιακής επιφύλαξης, ένα σύστημα μερικοί λέει ότι είναι ένας απαρχαιωμένος τρόπος μια οικονομία του 21$ου αιώνα που έχει αποδειχθεί όλο και περισσότερο ευαίσθητη στις όλο και περισσότερο δευτερεύουσες διακυμάνσεις.
Σημειώσεις
Με τον επαναπροσδιορισμό του κοινού καθορισμού του νομίσματος ως αντιπροσώπευση του χρέους και όχι του πλούτου, Ο Δρ. Το Barnard καθόρισε να σχεδιάσει μια κατασκευασμένη λύση στις ανεπάρκειες που ανακάλυψε στη φορολογική πολιτική, νομισματική πολιτική, και νομισματικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών και NESARA είναι η λύση στην τελική ανάλυσή του [ 1 ].
Οι υπερασπιστές NESARA υποστηρίζουν ότι εάν όλες οι παροχές λογαριασμού γίνονται νόμος, το βιοτικό επίπεδο για Αμερικανούς θα διπλασιαστεί μέσα σε 20 έτη.[ 2 ]
Εξωτερικές συνδέσεις

National Economic Security and Recovery Act (NESARA) was a set of proposed economic reforms suggested during the 1990s by Harvey Francis Barnard. Barnard claimed that the proposals, which included replacing the income tax with a national sales tax (see also FairTax), abolishing compound interest on secured loans, and returning to a bimetallic currency, would result in 0% inflation and a more stable economy. The proposals were never introduced before Congress. NESARA has since become better known as the subject of a cult-like conspiracy theorypromoted by Shaini Candace Goodwin, who claimed that the act was actually passed with additional provisions as the National Economic Security and Reformation Act, and then suppressed by the George W. Bush administration and the Supreme Court. Other people have adopted and embellished Goodwin's ideas.


Contents
   [hide
History
Origins
Harvey Francis Barnard, a Louisiana graduate in systems philosophy, and an engineering consultant and teacher, created the NESARA proposal during the late 1980s and early 1990s. He printed 1000 copies of his proposal, titled Draining the Swamp: Monetary and Fiscal Policy Reform (1996), and sent copies to members of Congress, believing it would pass quickly on its merits. Based on a theory that debt is the number one economic factor inhibiting the growth of the economy, and compound interest the number one "moral evil" and reason for debt, Barnard made several other attempts during the 1990s to draw political attention to the problems he saw in the US economy, and his suggested economic recovery proposal based on the root causes he determined. After these did not succeed, he decided in 2000 to release the proposal to the public domain and publish it on the internet. Barnard established the NESARA Institute in 2001, and published the 2nd edition of his book in 2005, retitling it Draining the Swamp: The NESARA Story – Monetary and Fiscal Policy Reform.[1][2]
Goodwin's allegations
Soon after Barnard released NESARA on the internet, a user known as "Dove of Oneness" began posting about it in internet forums. "Dove of Oneness" was later identified as Shaini Candace Goodwin, a former student of The Ramtha School Of Enlightenment, referred to in the media as a "cybercult queen."[1] According to Goodwin's website, the NESARA bill languished in Congress before finally being passed by a secret session in March 2000 and signed by President Bill Clinton. It is claimed that the new law was to be implemented at 10 am on September 11, 2001, but that the computers, and data (of the beneficiaries of the trillions of dollars of "Prosperity funds") were destroyed on the second floor of one of the World Trade Center towers in New York City during the terrorist attacks. Supposedly an earlier gag order issued by the Supreme Court had prohibited any official or private source from discussing it, under penalty of death.[3][4][5] Goodwin referred to "White Knights," most of them high-ranking military officials, who have since been struggling to have the law implemented despite opposition by President George W. Bush. Goodwin allegedly believes and purports that Bush orchestrated the September 11, 2001 attacks and the Iraq War as distractions from NESARA.[6][7] Goodwin's description of NESARA goes far beyond Barnard's proposal by cancelling all personal debts, abolishing the Internal Revenue Service, declaring world peace, and requiring new presidential and congressional elections. Goodwin often claimed that Bush officials were attempting to hack into and bring down her web site to prevent her from publicizing the law.[8]
Goodwin began commenting on NESARA in connection with Omega Trust, a fraudulent investment scheme whose creator, Clyde Hood, was on trial at the time. According to Goodwin, Omega Trust investors would receive their returns after NESARA was announced.[1][9] Goodwin repeatedly predicted that the NESARA announcement would occur in the very near future,[10][11][12]although in later years she became more reserved in these predictions.[13]
Further development
After Goodwin began commenting on NESARA, other internet-based conspiracy theorists latched onto it. One supporter, Sheldan Nidle, ties the imminent NESARA announcement into his years-old prophesy of an imminent large scale UFO visitation by benevolent aliens (occasionally on his website reports, but more prominently in his videos,[14] seminars and public appearances). Jennifer Lee, who used to publish internet NESARA status reports almost daily[15] on her now defunct site, discussed a host of other-worldly and "interdimensional" beings who are helping behind the scenes to get NESARA announced. Internet evangelist Sherry Shriner, who operates many websites, sees NESARA as linked to malevolent reptiloid aliens she feels have long controlled the U.S. Government.[16]
NESARA groups are known for certain to exist and to have attracted press attention in Utah,[17][18] and the Netherlands.[19] Members of these groups get together to discuss the status of NESARA, read the various reports, hold protests, and pass out fliers about NESARA to the public. Goodwin claims that NESARA groups exist throughout several nations and US states including California, Washington, Arizona, and Texas, and provides hundreds of pieces of photographic evidence of people in public protests holding NESARA banners,[20][21] but it is not clear to what degree the people holding the banners are aware of what NESARA is, or for how long these groups were active. The News Tribune has traced the story behind at least some of these photos (photos of trucks driving around Washington DC bearing the words "NESARA Announcement Now!"), and found that they were part of a $40,000 advertising campaign allegedly paid for an elderlySan Francisco resident who had made donations to Goodwin.[19]
Criticism and comparison to a cult
Barnard became aware of Goodwin's description of NESARA before his death in 2005. He denied that NESARA had been enacted into law or even assigned a tracking number, and condemned Goodwin's allegations as a disinformation campaign.[22] Goodwin, for her part, dismisses the NESARA Institute as a disinformation front for the Bush family.
Some NESARA detractors claim that NESARA is a cult designed primarily to provide an income to Goodwin and others. They point to the fact that Goodwin, Lee, and Nidle frequently asked their readers to donate money.[23][24][25] Goodwin, who also asked readers to donate their frequent flyer miles,[26] claimed that she needed and had used the funds to travel to various locations around the world to secretly meet with high-level government officials about getting NESARA announced.[26][27]
Some NESARA supporters also make the claim that otherworldly beings are working to get NESARA announced. These include a "channeledcosmic being called "Hatonn"[28] (an androidPleiadean), and another named Sananda. According to some Ascended Master Teaching proponents such as Joshua David StoneSheldan Nidle, and Luis Prada, Sananda is the "galactic name" of Ascended Master Jesus, which he uses in his role as Commander-in-Chief of the Ashtar Command flying saucer fleet. Pallas Athena is regarded as being the Vice-Commander of the saucer fleet. Ashtar (Ashtar Sheran) is regarded in these teachings as being third-in-command.[29] Saint Germain, an Ascended Master borrowed from the I AM Movement and the Church Universal and Triumphant, along with benevolent aliens from the Galactic Federation, are also frequently mentioned (most prominently by Nidle) as working towards the NESARA announcement. The designation of George W. Bush as a disguised reptilian often co-occurs with this claim.[30] Goodwin has claimed that Ascended Master Saint Germain has come down from the etheric plane to physically meet with heads of banks and world leaders regarding the NESARA announcement.[31][32]
The prominence of failed prophecy also lends support to the cult theory. NESARA supporters often tell their readers that the NESARA announcement is going to happen in a matter of days. These claims have been made too many times to enumerate, without ever coming to fruition. According to the documentary Waiting For NESARA, the claim was also made prior to March 2003 that George Bush was planning the war with Iraq only to further delay the NESARA announcement. It was prophesied that spiritual beings and UFOs would intervene with Bush's plans and prevent the war.[17]
A June 2006 complaint to the Washington consumer protection division accused Goodwin of using the NESARA story to defraud a 64-year-old San Francisco woman of at least $10,000. The woman's daughter said the actual amount is much larger, in the hundreds of thousands.[19]
Notes and references
a b c Robinson, Sean (July 18, 2004). "Snared by a Cybercult Queen, Dove of Oneness: First of Two Parts"The News Tribune. Archived from the original on 2007-03-29. Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (June 2, 2002). "News & Overview: Money, White Knights, NESARA". Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (September 11, 2006). "NESARA's Announcement Brings Truth about 9-11 Attacks". Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini. "Announcement this Week?". NESARA Update #21. Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (November 13, 2005). "26 Million Visits to www.NESARA.US Website; NESARA Video". Retrieved 2007-09-25.
^ "NESARA Scam". Quatloos!. Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (May 4, 2002). "NESARA: Gov. and U.S. Treasury Currency Info; Pros. Prg Deliveries". Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (March 8, 2004). "NESARA Debt Relief in U.S.; Income Taxes End; NESARA Editorial & Confirmations". Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (October 13, 2003). "NESARA; Dove Reports Email Improvements; Wild-eyed Currency Stories". Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (June 23, 2006). "NESARA Chronicles Parts 4 and 5". Retrieved 2007-09-25.
^ "PAO Products". Planetary Activitation Organization. Retrieved 2007-09-25.
^ Lee, Jennifer. "Jennifer Lee NESARA Reports". Retrieved 2007-09-25.
^ Shriner, Sherry. "NESARA Sucks: The Beast Economic Program". Retrieved 2007-09-25.
a b Haradon, Zeb and Elisa. "Waiting for NESARA". Retrieved 2007-09-25.
^ Robinson, Sean (August 6, 2004). "Documentary spotlights NESARA cult; Dove's followers"The News Tribune. Archived from the original on 2007-09-27. Retrieved 2007-09-25.
a b c Robinson, Sean (June 18, 2006). "Some lucrative 'New Age hooey'"The News Tribune. Archived from the original on 2007-09-30. Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin's Web site includes several photo galleries [1][2][3]
^ Goodwin, Shaini (October 2, 2005). "NESARA Finishes Farm Claims Actions; NTAT Report; Canadians Sue Banks". Retrieved 2007-09-25.
^ "Rumors – The "Real" NESARA". The NESARA Institute. Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (February 6, 2007). "NESARA Lights Carry NESARA Forward". Retrieved 2007-09-25.
^ Nidle, Sheldan. "Sheldan Nidle Updates". Retrieved 2007-09-25.
^ Lee, Jennifer (October 7, 2003). "Jennifer Lee NESARA Reports". Retrieved 2007-09-25.
a b Goodwin, Shaini (October 24, 2004). "NESARA; Bush Regime Stalls 9-11 Report by CIA Group; NTAT Reports". Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (July 18, 2004). "The Truth About Dove of Oneness: Her Life & Activities". Retrieved 2007-09-25.
^ Ward, Suzy (July 18, 2005). "Special NESARA Edition". The Matthew Books. Retrieved 2007-09-25. Ward claims to write books that are "channeled" from her son, Matthew, who died in April, 1980 at the age of 17. The message cited is claimed to be channeled through a higher level cosmic being named Hatonn
^ Peterson, Ken. "Sananda on NESARA and Compassion". Retrieved 2007-09-25.
^ Icke, David"The Windsor-Bush Bloodline". Archived from the original on 2007-03-31. Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (April 28, 2007). "Peace Ordered; Corp. Eviction; Ascended Masters Working On Our Behalf". Retrieved 2007-09-25.
^ Goodwin, Shaini (July 28, 2002). "Support NESARA Fully to Receive Full Prosperity". Retrieved 2007-09-25.
External links and references


NESARA
The National Economic Stabilization and Recovery Act

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ N.E.S.A.R.Aπηγηhttp://ateaton.blogspot.com/2012/03/nesara.html


Το ζήτημα του νόμου N.E.S.A.R.A..docx
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...