Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019. ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
"Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ, τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τόσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς). Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, τοὺς ἀλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. 

Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας· θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας. 


Στὴ βόρεια Ἑλλάδα οἱ βαλκανικοὶ λαοὶ θὰ βγοῦν στὴν «Ἄσπρη θάλασσα» ἐκπληρώνοντας ἔτσι εἰρηνικὰ τὸν παλαιό τους πόθο".   ΤΟ...ΚΗΡΥΓΜΑ

Μᾶς ἀξίωσε Θεὸς καὶ πρὶν τέσσερεις ἡμέρες γιορτάσαμε τὰ Χριστούγεννα, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴ ζωή μας. Λέω «μᾶς ἀξίωσε», ἐπειδὴ εἶναι τιμὴ καὶ ἀξία γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ γιορτάζει τὴν ἐκ παρθένου γέννηση τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀνθρώπου. 
Εἶναι βεβαίως, ἐξίσου τιμητικὸ γιὰ μᾶς, τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, «ἡ προσφορὰ τῆς γιορτῆς σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα», ἀφοῦ στὴν γλῶσσα μας περιγράφτηκαν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καὶ συντάχθηκαν σὲ θεολογικὰ κείμενα καὶ ὕμνους, καὶ ἀπὸ τὴν γλῶσσα μας μεταφράστηκαν καὶ μεταφράζονται ἀκόμα, σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους χριστιανικοὺς λαούς.
Ὅμως, τί θὰ γίνει μ’ ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες; ποιὸ θὰ εἶναι τὸ μέλλον μας στὸν παγκόσμιο χάρτη; 
Τὸ βλέπουμε ὅλοι, ὅτι ἡ ὁμοιογένεια τῆς Πατρίδος μας χάνεται μὲ τοὺς χιλιάδες ἀλλοεθνεῖς ποὺ ἔρχονται καὶ θὰ μείνουν ἐδῶ. Σᾶς ὁμιλῶ γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ γεγονός, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτραπεῖ, εἶναι παγκόσμιο. Ἔχει δίκαιες αἰτίες καὶ μπορεῖ (ἂν ἀξιοποιηθεῖ σωστά) νὰ φέρει καλὰ ἀποτελέσματα. 

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ, τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τόσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς). Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, τοὺς ἀλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. 

Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας· θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας. 


Στὴ βόρεια Ἑλλάδα οἱ βαλκανικοὶ λαοὶ θὰ βγοῦν στὴν «Ἄσπρη θάλασσα» ἐκπληρώνοντας ἔτσι εἰρηνικὰ τὸν παλαιό τους πόθο. 

Ἡ κατάργηση τῶν συνόρων (ὡς εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο) καὶ τὸ ἑλληνικὸ ὄνειρο (ὁ χαλαρὸς τρόπος τῆς ζωῆς μας) θὰ βοηθήσει στὴν γρήγορη ὁλοκλήρωση τῆς ὑφισταμένης πιὰ παγκοσμιοποίησης στὴν περιοχή μας. 

Μικρὰ καὶ μεγάλα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου θὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ γειτονικοὺς μέχρι ἀπώτατους τουρίστες ποὺ θὰ ἀπολαμβάνουν τὸ εὔκρατο κλῖμα μας στηρίζοντας, βεβαίως, τὶς τοπικὲς οἰκονομίες. Στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ἡ ἐγκαταλελειμμένη σήμερα χέρσα γῆ, θὰ καλλιεργεῖται ἀπὸ νιόφερτους γεωργοὺς ποὺ θὰ ἀξιοποιοῦν τὰ εὔφορα χώματά μας καὶ ζῶα, βοοειδὴ καὶ αἰγοπρόβατα, θὰ καταναλώνουν τὸ θαλερὸ χορτάρι τῆς ὑπαίθρου μας ποὺ σήμερα τὸ καίει ἀνεκμετάλλευτο ὁ ἥλιος.

Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὴν ἀνθρωπογεωγραφία τῆς Πατρίδος μας, φυσικὸ εἶναι, νὰ φέρει ἀλλαγὴ καὶ στὴν πολιτισμικὴ εἰκόνα της. Τὰ μαθήματα στὰ σχολεῖα (κυρίως τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν), οἱ ἐθνικὲς γιορτὲς καὶ παρελάσεις, οἱ ἐθνικὲς ἀργίες καὶ τὰ σύμβολα, τὰ συνταγματικῶς κατοχυρωμένα, τὰ ἐργασιακῶς δεδομένα καὶ τὰ δημοσιονομικῶς κεκτημένα θὰ τροποποιηθοῦν, ἀπὸ πολὺ μέχρι καὶ ἄρδην. 

Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς θὰ εἰσχωροῦν ἀργά, διάσπαρτα, ἀλλὰ μὲ σταθερὴ ροὴ μέσα σὲ κάθε κοινωνικὴ διαστρωμάτωση τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς μας, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ «χωνεύονται» εὔκολα. Θὰ γίνονται ἀβίαστα ἀποδεκτὲς ἀπὸ ὅλους μας, ὡς κατανοητὲς καὶ φυσιολογικές.
Οἱ μετακινήσεις τῶν πληθυσμῶν πάντοτε ἔφερναν σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν, ἐπειδὴ ἡ ραχοκοκκαλιὰ κάθε πολιτισμοῦ εἶναι ἡ θρησκεία του. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι θρησκεία, γι’ αὐτὸ εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ διατηρήσουμε οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι (τελείως ἀνόθευτη) τὴν δογματική μας γνησιότητα καὶ (ὅσο γίνεται περισσότερο) τὴν ἐθνική μας ταυτότητα.

Ὅσοι θὰ ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας πρέπει νὰ βροῦν ἕνα φιλόξενο καὶ συγχρόνως δυναμικὸ πολιτισμικὸ περιβάλλον: τὴν ἱστορικὰ παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ ἀρχοντιὰ σμιλεμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη. Νὰ μᾶς βροῦν στέρεους στὴν Πίστη μας, ὄχι χλιαρούς· νὰ μᾶς βροῦν ἀκλόνητους στὴν Παράδοσή μας, ὄχι «καλάμια ποὺ τὰ δέρνει ὁ ἄνεμος»· νὰ μᾶς βροῦν «μεγαλέμπορους» τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν μας, ὄχι «ψιλικατζῆδες».
Χρειάζεται ἀποφασιστικότητα, ὄχι κοινωνικὴ δειλία, ὄχι πνευματικὴ καχεκτικότητα! Γονεῖς, δάσκαλοι, κληρικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί, χειρώνακτες, ὑπάλληλοι, τεχνοκράτες, ἐπιστήμονες, ἑρευνητές, ἐπενδυτὲς καὶ ἐπιχειρηματίες, ἄνδρες καὶ γυναῖκες νὰ πάρουμε στὰ σοβαρὰ τὸν ἱστορικό μας ρόλο. Μέχρι πρόσφατα, ἡ Ἱστορία ἔχει καταπιεῖ πολλοὺς λαούς ποὺ ἀδράνησαν μπροστὰ σὲ νέες προκλήσεις καὶ δυναμικότερες τακτικές.
Ὅσοι θὰ ρθοῦν στὴν Πατρίδα μας, ἂν μᾶς βροῦν σκυμμένους, θὰ μᾶς προσπεράσουν. Ἂν μᾶς βροῦν συνειδητοποιημένους καὶ ὄρθιους, θὰ σταθοῦν μπροστά μας. Θὰ σεβαστοῦν τὴν πνευματική μας παράδοση καὶ δίπλα μας, ἂς ἀναπτύξουν καὶ τὴν δική τους. Ὅμως· προσέξτε παρακαλῶ! εἶπα: «δίπλα μας», ὄχι «ἐπάνω» μας. 
Νὰ χτίσουν τὰ ἱερά τους, νὰ ἐμφανίσουν τὰ ἔθιμά τους, νὰ ἀναρτήσουν τὰ σύμβολά τους καὶ νὰ γιορτάσουν τὶς γιορτές τους, ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ δυναμικὴ ψυχὴ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πνευματικότητα, δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν τίποτε ἀπολύτως. Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν! Ἦταν κι ἄλλες φορὲς στὴν ἱστορία μας ποὺ ζυμωθήκαμε μὲ ξένους καὶ «προχωρήσαμε» μαζί τους σὲ κάτι ἀνώτερο.
Ἐδῶ, σὰν καὶ νὰ σᾶς ἀκούω κάποιους νὰ μοῦ λέτε:
-Δὲν γίνεται νὰ ἀποφύγουμε ὅλη αὐτὴν τὴν δοκιμασία; 

-Λυπᾶμαι, ποὺ τὸ ὁμολογῶ, ἀλλὰ εἶναι ἀργὰ πλέον! Λυπᾶμαι ποὺ θὰ σᾶς στενοχωρήσω, ὅμως, σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τέσσερεις ἡμέρες μετὰ τὰ Χριστούγεννα, μνημονεύει τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων ποὺ διέταξε ἐκεῖνος ὁ κακοῦργος Ἡρώδης. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε κι ἐμεῖς ὅτι 250 μὲ 300.000 ἑλληνόπουλα σφαγιάζονται κάθε χρόνο μὲ ἔκτρωση. Ἤδη ἀπὸ τὸ 2017 οἱ γεννήσεις στὴν Πατρίδα μας εἶναι λιγότερες ἀπὸ τοὺς θανάτους. Αὐτὸς ὁ δείκτης δὲν ἀνατρέπεται πιά. Τὴν ἄδεια Χώρα μας θὰ ρθοῦν νὰ τὴν γεμίσουν ἄλλοι, ἐπειδὴ ἡ Ἱστορία δὲν ἀφήνει κενά, οὔτε κάνει χατήρια σὲ κανέναν. Μόνο ἡ μετάνοια γιὰ τὸ ἐθνικό μας ἔγκλημα θὰ μποροῦσε νὰ ἕλξει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅμως θὰ ὑπάρξει;
Ἡ ὑποκρισία βασιλεύει: ἂν μιὰ μάννα πετάξει τὸ παιδί της σὲ κάδο ἀπορριμμάτων ἢ ἂν κάποιο βρέφος χρειάζεται μετακομιδὴ στὸ Ἐξωτερικὸ γιὰ σπάνια θεραπεία, τότε ξεσηκώνεται τὸ πανελλήνιο! Ἂν τὸ ἴδιο παιδί, λίγες μέρες νωρίτερα σφαγιάζονταν σὲ ἰατρεῖο, δὲν θὰ τὸ νοιάζονταν κανείς. Ἂν ἦταν σκυλάκι, ὅμως, θὰ τὸ προστάτευαν οἱ νόμοι!
Εἶναι ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας νὰ κρούσουμε σήμερα τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἂν σταματήσουμε οἱ Ἕλληνες νὰ αὐτοκτονοῦμε ἐθνικά, τότε θὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε. Ἂν σταματήσουμε τὴν ἁμαρτία αὐτή, τότε θὰ μποροῦμε νὰ ἐλπίσουμε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλιῶς, ἂς ἓτοιμαστοῦμε νὰ δοῦμε τὴν Χώρα μας σταυροδρόμι ὅπου θὰ κονταροχτυπιοῦνται λαοὶ καὶ πολιτισμοί, μέχρις ὅτου ἐπικρατήσει ὁ ἰσχυρότερος. Λύσεις ὑπάρχουν, ἀρκεῖ νὰ τὶς ἀποφασίσουμε ὡς Χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες, ὡς ἄνθρωποι.ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Ζ.Π.:  Έχω  την  υποψία  ότι  κάτι  δεν  πάει  καλά  με  το  μυαλό  του  "σεβασμιότατου".  Του  συνιστώ  να  επισκεφθεί  ένα  ψυχίατρο. 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΛΕΙΟΤΑ  ΕΡΩΤΙΚΑ  ΣΚΑΝΔΑΛΑ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ  ΜΕΓΑΡΟΥ.


Η επερχόμενη εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν θα θα κρίνει μόνο την αλλαγή ή μη προσώπου στην Ηρώδου την Αττικού αλλά και τις …ροζ ιστορίες που θα υπάρξουν από εδώ και πέρα στο προεδρικό μέγαρο.Και λέμε από εδώ και πέρα, διότι μέχρι σήμερα είναι ουκ ολίγα τα ερωτικά σκάνδαλα που έχουν δονήσει το μέγαρο αυτό. Από το 1974 μέχρι τώρα.

Από τον πρώτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κων. Τσάτσο, μέχρι και τον …ηρωικό Πάκη Παυλόπουλο που ακόμη το σαγόνι του πονάει από τις μπουνιές που είχε φάει όταν ξενοπηδούσε πριν από μερικά χρόνια!


Όχι απλώς ημερολόγιο, ολόκληρο ροζ …τόμο μπορούν να γεμίσουν οι θαμμένες ιστορίες της «μεταπολιτευτικής» ελληνικής προεδρίας της Δημοκρατίας, με όλους σχεδόν τους κατά καιρούς ενοίκους της. Ιστορίες που έμεναν όμως μέχρι τώρα θαμμένες για να …προστατεύεται δήθεν ο θεσμός αλλά στην πραγματικότητα για να καλύπτονται τα γερόντια που έκαναν τους ανώτατους πολιτειακούς άρχοντες και χρησιμοποιώντας την εξουσία και το θώκο τους συμπεριφέρονταν σα λιγούρια με τα σάλια τους να τρέχουν…


Ναι, κι αυτός ο υποτιθέμενος φιλόσοφος που -μετά τον προσωρινό Μιχ. Στασινόπουλο- εκλέχτηκε πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον κ. Καραμανλή και τη ΝΔ το 1975, ο Κ. Τσάτσος δεν ήταν στην πραγματικότητα παρά ένας ερωτύλος της σειράς.


Πριν ακόμη γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, είχε …ποικίλη δραστηριότητα.

Μάλιστα είχε παντρευτεί δύο φορές και η δεύτερη γυναίκα του ήταν η Ιωάννα Τσάτσου-Σεφεριάδη, αδελφή του Γιώργου Σεφέρη.

Και έμεναν στο δικό της σπίτι στην Πλάκα για πολλά χρόνια.

Με τη διαφορά ότι όπως καταγράφουν αρκετά παλιότερες μαρτυρίες, αυτό περισσότερο κι από σπίτι ήταν …γ@μιστρώνας.

Η Ιωάννα Σεφεριάδη ήταν στα χρόνια της γερμανικής κατοχής γραμματέας του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και όχι μόνο γραμματέας, καθότι επρόκειτο για αρσενικό δυνατό και καθαρό.

Γι αυτό και οι ίδιες μαρτυρίες από εκείνη την εποχή λένε ότι στη συνέχεια την …απεκατέστησε παντρεύοντας την με τον Τσάτσο ο οποίος πήρε και ως ανταμοιβή όλα τα πολιτικά αξιώματα, μέχρι και το κορυφαίο, στη συνέχεια.

Το 1974 μάλιστα, πριν τον βάλει ο Καραμανλής να του …ζεσταίνει την προεδρική καρέκλα μέχρι το 1980, τον είχε κάνει και υπουργό Πολιτισμού.

Ήταν πάνω από 70 χρονών πια όταν συνέχιζε να στέλνει ερωτικές επιστολές σε …γκόμενες που ήταν αποκαλύφθηκαν, το 1977 όντας πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχαν προκαλέσει σάλο.

Μέχρι και κατάσχεση των εφημερίδων που τις δημοσίευσαν είχε διατάξει η τότε κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή για να τον …προστατεύσει.

Στη δημοσιοποίηση των ερωτικών επιστολών του Κωνσταντίνου Τσάτσου αναφέρεται και επιστολή της βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα προς το Φόρεϊν Οφις, με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 1978, κάνοντας τότε περίγελο τη χώρα μας…

Μάλιστα ο ίδιος εμφανιζόταν  και σαν … βιτσιόζος εραστής που πρώτα έδερνε τις γυναίκες και ύστερα έκανε έρωτα μαζί τους.

Το έγραψε σε επιστολή του προς μία ερωμένη του.

 Ήταν μια καψουριάρικες επιστολές με εντελώς ποιητικό ύφος, ανήμερα των εκλογών στις 17 Νοεμβρίου το 1974.

Άλλοι λένε πάντως ήταν ήταν μεταγενέστερη. , όχι 15 χρόνια νωρίτερα, όπως είναι η αλήθεια. Στην ίδια επιστολή κατηγορεί τον λαό για ανωριμότητα και ελεεινολογεί την πολιτική κατάσταση της χώρας αναφερόμενος στη μεταπολίτευση.

Λίγο μετά τη δημοσίευση της επιστολής η ερωμένη του έστειλε μια προσωπική επιστολή.

Συγκεκριμένα έγραψε στον Τσάτσο ότι διατηρεί όλα τα γράμματα του και τα έχει φυλαγμένα σε μία θυρίδα αγγλικής τράπεζας, όπως και ότι συνεχίζει να τον θαυμάζει.

Ακόμα η ερωμένη πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ότι θα χαρεί πολύ να τον συναντήσει και, τέλος, ότι είναι σε μεγάλη φτώχεια.

Ο Τσάτσος δεν της απάντησε ποτέ…


Όταν έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Καραμανλής για πρώτη φορά το 1980 ήταν ήδη εργένης, έχοντας χωρίσει προ πολλού με την Αμαλία Μεγαπάνου.

Από την εποχή που ήταν πάντως ήδη πρωθυπουργός, δεν δίσταζε με θράσος να βάζει …χέρι ακόμη και μπροστά σε άλλους ανθρώπους σε όποια γυναίκα του γυάλιζε, συμπεριφερόμενος σαν αγρίμι.

Με αυτά βέβαια ήθελε να …ξεχαστούν και οι προ του 1964 περιπέτειές του με τους άνδρες, και με πιο χαρακτηριστική της σχέση του με τον Ευταξία. 

Ένας   ανηψιός του επίσης απέκτησε το επίκτητο " κυρία Βιλδιβίρη".

Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν, περνώντας τα χρόνια, όλο και πιο …ανενεργός ενώ στη δεύτερη θητεία του το μεγαλύτερο μέρος το πέρασε «κλεισμένος» μέσα στους τέσσεριις τοίχους λόγω της βαριάς άνοιας που είχε πάθει.


Ίσως ο πιο «ανέραστος» από τους προέδρους της Δημοκρατίας ήταν το διάστημα 1985-1990 ο …ανάδελφος Χρήστος Σαρτζετάκης, που είχε άλλωστε πάντα …δίπλα την σύζυγό του.

Ακόμη κι ο Κωστής Στεφανόπουλος, που έμεινε στο προεδρικό μέγαρο για μια δεκαετία, από το 1995 μέχρι το 2005, ήταν μεν χήρος αλλά είχε κι αυτός τις περιπέτειές τους.

Ήταν κοινό μυστικό εξάλλου ο ερωτικός δεσμός του, για πάρα πολλά χρόνια, με την τότε ξανθιά και εκθαμβωτική βουλευτίνα της ΝΔ από το νομό Ηλείας Φρόσω Σπεντζάρη.


Γυναικάς και …αμαρτωλός ήταν και ο Κάρολος Παπούλιας, που έμεινε κι αυτός μια δεκαετία εκεί, από το 2005 μέχρι το 2015.

Με τη γυναίκα του εξάλλου μόνο τυπικά ήταν αντρόγυνο αφού αυτή ζούσε μονίμως και χωριστά από χρόνια στην Γερμανία και εμφανιζόταν μόνο σε κάποιες πολύ επίσημες τελετές.

Όσο ….μπορούσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ανδρ. Παπανδρέου -και στενός …φίλος της Μαργαρίτας- επιδιδόταν στο «σπορ» και ως πρόεδρος, είτε στο προεδρικό μέγαρο είτε στο δικό του σπίτι στα Εξάρχεια όπου πήγαινε συνήθως τα βράδια.

Και όλοι θυμούνται ότι με την πρώτη που βγήκε για φαγητό μόλις πήρε το χρίσμα της προεδρίας το 2005 ήταν η τότε νεαρά βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Την είχε -κυριολεκτικά- σαν παιδί του…


Η περίπτωση του Προκόπη Παυλόπουλου έχει σπάσει τέλος κάθε …ρεκόρ.

Αυτός μετέτρεψε την προεδρία σε κανονική γ@μιστρώνα, όπως έκανε και τα υπουργεία στα οποία ήταν τα προηγούμενα χρόνια, «διαπρέποντας» στο αλκοόλ και το πήδημα…

Ήταν ακόμη υπουργός το 2009 όταν έγινε γνωστό ότι τον πιάσανε στα πράσα» την ώρα της παράνομης συνουσίας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη και ο απατημένος σύζυγος τον έκανε «ΠΑΚΗστανο από το ξύλο», αναγκάζοντάς τον να εξαφανιστεί από τα ΜΜΕ για 2 εβδομάδες μέχρι να φτιάξει τη διαλυμένη οδοντοστοιχία του….ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

2 σχόλια :

 1. ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΙΟ ΚΑΙ ΞΟΥΡΑΦΙΣΜΑ
  ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΡΙΞΙΜΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ
  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ
  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΖΗΝΩΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. ΝΑ ΣΥΡΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΥΒΟΛΑ.

  ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ
  ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΥΣ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΕΙ....

  ΠΟΛΥΒΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ Π Υ Ρ !

  ΠΑΛΙΟ-ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ.

  Π Υ Ρ !!

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...