Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΣΗΜΕΡΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. ΟΙ «ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ» ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ, ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΕΤΜΗΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.

 Στρόβιλος - Η Περιτομή του Χριστού

ΜΕΓΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  ΤΟΝ  ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΙΔΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ.

 Η  ΜΕΓΑΛΗ  ΗΘΙΚΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 
"Φονεύοντας άλλος τον γιό του κι άλλος τον αδελφό του ο Θεός σας ευλόγησε…"

 «Αυτός που χρησιμοποιεί πανουργία προς ωφέλεια δική του και των άλλων είναι άξιος επαίνου…ωραία η πανουργία των Εβραίων όταν εξαπάτησαν τους Αιγυπτίους…καλή η πανουργία της Ρεβέκκας…ωραία η πανουργία της Ραάβ και της Ραχήλ…η πανουργία όμως των Γαβαωνιτών κατά των Ισραηλιτών είναι κακή»(108 Α-Β).


ΕΜΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021. ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟY ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥ…

 

 

 

 

Ἀπολυτίκιον  Περιτομής  Κυρίου.

  Ἦχος α’.  Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεὸς ὢν κατ’ οὐσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε· καὶ Νόμον ἐκπληρῶν, περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, ὅπως παύσῃς τὰ σκιώδη, καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν. Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ, δόξᾳ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου.


Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ὁ τῶν ὅλων Κύριος, περιτομὴν ὑπομένει, καὶ βροτῶν τὰ πταίσματα, ὡς ἀγαθὸς περιτέμνει· δίδωσι, τὴν σωτηρίαν σήμερον κόσμῳ· χαίρει δὲ, ἐν τοῖς ὑψίστοις καὶ ὁ τοῦ Κτίστου, Ἱεράρχης καὶ φωσφόρος, ὁ θεῖος μύστης Χριστοῦ Βασίλειος.

Μεγαλυνάριον
Σάρκα ὀκταήμερος ὡς βροτός, ὁ τῶν ὅλων Κτίστης, περιτέμνεται νομικῶς, τὴν ἐξ ἀκρασίας, ἡμῶν κακίαν τέμνων· αὐτοῦ τὴν ἀγαθότητα μεγαλύνωμεν.

 

 

 

ΜΕΓΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  ΤΟΝ  ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΙΔΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ.

 

«Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον «Ισραήλ». Στόμα δε λέγει εδώ ο προφήτης (βλ. Ησαΐας Θ΄11) την σοφιστική του λόγου δύναμη, η οποία τα πάντα χρησι­μοποίησε για να παραπλανήσει τους εν απλότητι πιστευσάντων».

Βασίλειος  Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας,  «Εις προφήτην Ησαΐα»  9.230.8.

 

«Να μην δειλιάζουμε από τους Ελληνικούς λόγους γιατί αυτοί είναι σαν τους δαυλούς που δεν έχουν πλέον την φωτεινότητα του πυρός αλλά καπνίζουν και μαυρίζουν όσους τους ακουμπούν και δακρύζουν τα μάτια όσων πλησιάζουν».

(Βασίλειος  Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας,  εις Ησαϊαν 7,196,1-9)

 

«Προσταγή,  μη δειλιάζετε από των Ελληνικών πιθανολογημάτων… τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δε δάδες που απώλεσαν και του δαυλού την ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός την φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν».

 Βασίλειος ο Μέγας, 330-379 μ.Χ.   «Εις τον προφήτην Ησαΐαν προοίμιον» 7.196.3

 

O Μέγας  Βασίλειος για τον ελληνικό πολιτισμό:
« Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι γιορτές του διαβόλου».

(«Πηδάλιο»:
«να μην πλησιάζει κανείς τα θέατρα γιατί κάνουν τους ανθρώπους μοιχούς, πομπή του σατανά τα θέατρα. Στα θέατρα γεννιέται κάθε πορνεία, ακολασία και ασέλγεια»(Κανών ΚΔ΄)

 

«Ο Διογένης ήταν αισχρός και ματαιόπονος όπως και οι άλλοι φιλόσοφοι…σε τι είναι χρήσιμο να γεύεσαι ανθρώπινο σπέρμα όπως ο Αριστοτέλης ή να έχεις σαρκικές σχέσεις με αδελφές και μητέρες όπως νομοθέτησε ο αρχηγός της Στοάς (ο Ζήνων) θα μπορούσα ακόμη να αποδείξω ως αισχρότερους αυτών (των Ελλήνων φιλοσόφων) τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη που μέρος της φιλοσοφίας τους ήταν η παιδεραστία»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (549,8 C-D, 9 A-E και 550.9 C)

 

Κηρύγματα του Μεγάλου Βασιλείου (έχουν ληφθεί από την «Patrologia Graeca» του αββά Migne):

- «Και ράξει ο Θεός τους επανισταμένους επί όρος Σιών επ’ αυτόν, και τους εχθρούς αυτού διασκεδάσει, Συρίαν αφ’ ηλίου ανατολών και τους έλληνας αφ’ ηλίου δυσμών, τους κατεσθίοντας τον Ισραήλ όλω τω στόματι.

«Ράξειν ουν αυτούς επαγγέλλεται και καταβαλείν πάντας τους επανισταμένους τω όρει Σιών, και διασκεδάσειν αυτών την κατά της αληθείας ασεβή συμφωνίαν. Εισί δε οι εχθροί σύροι και έλληνες· οι μεν τα προς ανατολάς του ηλίου κατέχοντες, οι δε τα προς τας δυσμάς. Δια τούτο δε διασκεδασθήσονται, επειδή κατήσθιον όλω τω στόματι τον Ισραήλ.» («Εnarratio in prophetam Ιsaiam», κεφ. 9, τμ. 230, γρ. 1-10.)

- «Ημείς δε, ώσπερ απεφύγομεν έλληνας.» («Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos», τ. 31, σελ. 600, γρ. 32.)

- «Οι παρά τοις έλλησι σοφοί, τον μεν βίον έχοντες τοις αισχίστοις της σαρκός πάθεσιν εγκυλινδούμενον.» («Εnarratio in prophetam Isaiam», κεφ. 10, τμ. 239, γρ. 22.)

- «Δια της σης σοφίας εις το βάθος της Ομήρου μανίας εισελθείν.» («Εpistulae», Epistle 345, τμ. 1, γρ. 25.)

- «Οι των ελλήνων σοφοί, οι την φιλοσοφίαν ασκήσαντες, και την μισογυνίαν ελόμενοι, κατακρίνουσι τους εν τη αληθινή σοφία όντας, και συμπεπλεγμένους γυναικαρίοις ασώτοις.» («Sermo de contubernalibus», τ. 30, σελ. 824, γρ. 39-42.)

- «Πρόσταγμα ημίν, μη δειλιάν από των ελληνικών πιθανοτήτων και από των παρά τοις ετεροδόξοις δυσφημιών, άτινά εστι δύο ξύλα, μάλλον δε δύο δαλοί, απολέσαντες μεν του φυτού το ζωτικόν και του ξύλου το ισχυρόν, μη έχοντες δε το του πυρός φωτεινόν, αλλά δαλοί καπνιζόμενοι, μελαίνοντες μεν τους απτομένους αυτών και σπιλούντες, δακρύειν δε τους οφθαλμούς των εγγιζόντων παρασκευάζοντες.» («Εnarratio in prophetam I», κεφ. 7, τ. 196, γρ. 3-9.)

 

 

Η  ΜΕΓΑΛΗ  ΗΘΙΚΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  "Φονεύοντας άλλος τον γιό του κι άλλος τον αδελφό του ο Θεός σας ευλόγησε…"


«Αυτός που χρησιμοποιεί πανουργία προς ωφέλεια δική του και των άλλων είναι άξιος επαίνου…ωραία η πανουργία των Εβραίων όταν εξαπάτησαν τους Αιγυπτίους…καλή η πανουργία της Ρεβέκκας…ωραία η πανουργία της Ραάβ και της Ραχήλ…η πανουργία όμως των Γαβαωνιτών κατά των Ισραηλιτών είναι κακή»(108 Α-Β).


Καλή λοιπόν η πανουργία των Εβραίων-δηλαδή των πνευματικών πατέρων των χριστιανών-κατά των υπολοίπων λαών και κακή αυτή που στρέφεται κατά αυτών.

 

«…αυτά είναι η διδασκαλία για να μεταχειριζόμαστε τον θυμό ως όπλο. Γι’αυτό ο Μωϋσής ο πραότατος των ανθρώπων, για να εκδικηθεί την ειδωλολατρεία όπλισε τα χέρια των Λευϊτών για να φονεύσουν τους αδελφούς τους. Και είπε ο Μωυσής: ο καθένας να φονεύσει τον πλησίον του, τον αδελφό του, τον γείτονά του και με τους φόνους αυτούς αγιάστε τα χέρια σας. Φονεύοντας άλλος τον γιό του κι άλλος τον αδελφό του ο Θεός σας ευλόγησε…αλλά και ο Ηλίας ο ζηλωτής 450 ιερείς του αίσχους, ιερείς του άλσους, κυριαρχούμενος από λογικόν και σώφρωνα θυμόν δεν θανάτωσε για το καλό του Ισραήλ;» (89,6 C-D)

 

ΓΙΑΤΙ  ΟΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ,  ΣΑΝ  ΨΥΧΙΚΑ  ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ,  ΔΕΝ  ΕΚΑΨΑΝ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΝ  ΜΕΡΙΚΑ;   

ΜΑΣ  ΤΟ  ΕΞΗΓΟΥΝ  ΟΙ  ΙΔΙΟΙ.

Ο Ι. Χρυσόστομος  «Εις τον μακάριον Βαβύλον» ξεκαθαρίζει για ποιόν λόγο διεσώθησαν από την μανία των χριστιανών και κάποια ελάχιστα κείμενα των Ελλήνων φιλοσόφων:
«οι φιλόσοφοι (των Ελλήνων) είναι καταγέλαστοι και δεν διαφέρουν από τα φλύαρα παιδιά. Είναι τόσο γελοία αυτά που έγραφαν ώστε τα βιβλία τους εξαφανίστηκαν κι αν διεσώθη κάποιο βιβλίο τους, βρίσκεται στα χέρια χριστιανών και με αυτόν τον τρόπο εξευτελίζουμε τις πλεκτάνες τους διότι δεν φοβόμαστε τα φίδια και τους σκορπιούς. Έχουμε λάβει εντολή από τον Θεό να καταπατούμε τα φίδια και τους σκορπιούς» (539,2 D-E)

Ο Γεννάδιος στο ίδιο μήκος κύματος θα πει:
«τα βιβλία των Ελλήνων τα διέσωζαν οι πατέρες μας για χάρη της γλώσσας και για να ελέγχουν τον παραλογισμό των Ελλήνων και να λάμψει η καθαρότητα της χριστιανικής θεολογίας… οι Έλληνες φιλόσοφοι ζούσαν στο σκοτάδι  και τις φλυαρίες τους τις ανέτρεψαν θεόπνευστοι άνδρες  όπως  ο Μωυσής».

Ο Ι. Δαμασκηνός στο «περί ορθοδόξου πίστεως» (iv 27):
«εξ άλλου αν μπορούμε να αντλήσουμε κάποιο όφελος από τους Έλληνες, αυτό είναι επιτρεπτό…γιατί  μπορούμε να πάρουμε από τους Έλληνες πολλά πράγματα που μας ισχυροποιούν απέναντί τους».

 

 

Μέγας Αθανάσιος στον «Λόγο κατά Ελλήνων»:
«το μυαρόν γένος των Ελλήνων…οι ψευάμενοι Έλληνες»

 

«Των Ελλήνων σοφία ο Θεός κατήργησε…μετά την έλευση του Σωτήρος η σοφία των Ελλήνων καταργήθηκε και η λιγοστή που απέμεινε εξαφανίζεται».   55 (Λόγος περί ενανθρωπήσεως)

 

Ο Γρηγόριος στο «Λόγοι εις Βασίλειον κθ»:
«Η Αθήνα είναι βλαβερή για την ψυχή, πλούσια σε κακό και είδωλα»

 

Ιωάννης  Χρυσόστομος:

«Ο Θεός βρήκε κάθε επιστήμη και την έδωσε στον Ιακώβ και τον αγαπημένο του λαό, Ισραήλ» (ασπ. Πρίστιλλαν και Ακίλαν)

«…κι όλα αυτά προέρχονται από την ανοησία της φιλοσοφίας των Ελλήνων η οποία είναι μητέρα όλων των κακών».   Ομιλία Α΄προς Κορινθίους

«Αν κοιτάξεις στα ενδότερα των Ελλήνων θα δεις τέφρα και σκόνη και τίποτα υγιές, αλλά σαν τάφος ανοιγμένος είναι ο λάρυγγας αυτών γεμάτος ακαθαρσίες και πύον και τα δογματά τους γεμάτα σκουλήκια…εμείς δεν παραιτούμαστε της κατ’αυτών μάχης».  

«Εις τον άγιον Ιωάννην τον απόστολο κι ευαγγελιστή» (59,370,7-11)

 

«Ο Διογένης ήταν αισχρός και ματαιόπονος όπως και οι άλλοι φιλόσοφοι…σε τι είναι χρήσιμο να γεύεσαι ανθρώπινο σπέρμα όπως ο Αριστοτέλης ή να έχεις σαρκικές σχέσεις με αδελφές και μητέρες όπως νομοθέτησε ο αρχηγός της Στοάς (ο Ζήνων),  θα μπορούσα ακόμη να αποδείξω ως αισχρότερους αυτών (των Ελλήνων φιλοσόφων) τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη που μέρος της φιλοσοφίας τους ήταν η παιδεραστία»(549,8 C-D, 9 A-E και 550.9 C)

 

Ο Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:


«Ο δε μέγας Ιωάννης (ο Χρυσόστομος) ασκητάς πυρπο­λούμενους από ζήλον θεού (φανατισμένους καλόγερους) συνέλεξε, με βασιλικούς δε νόμους αυτούς οπλίσας, κατά των ειδωλικών (ελληνικών) έπεμψε τεμενών, τα δε χρήματα για τους κατεδαφιστές και τους βοηθούς, δεν έλαβε απ’ τα βασιλικά ταμεία (!) αλλά από πλού­σιες γυναίκες που φιλοτίμως να παρέχουν κατέπειθε, ώστε με την λαμπρή τους πίστη να κερδίσουν την ευλογία. Έτσι με τον τρόπο αυτόν τους υπολει­πό­μενους Σηκούς (ελληνικούς ναούς) με τούτον τον τρόπον εκ βάθρων ανέσπασεν». Θεοδώρητου Εκκλησιαστική ιστορία -Επιστολή Δαμάσιου (Τομ. 5ος 329/ 8-330/8).

 

Τερτυλλιανός:  Ελληνισμός και χριστιανισμός είναι δύο κόσμοι εντελώς διαφορετικοί:
«Τι κοινό μπορεί να έχουν ο φιλόσοφος και ο χριστιανός, ο μαθητής των Ελλήνων και ο μαθητής του Ουρανού, η Αθήνα και η Ιερουσαλήμ, η στοά του Ζήνωνα και η στοά του Σολομώντα;»

 

ΚΑΙ  ΤΟ  ΟΡΙΣΤΙΚΟ  ΧΤΥΠΗΜΑ: 

«Ο μεν γαρ Ελληνισμός πανταχού της γης εκταθείς και τας απάντων ανθρώπων ψυχάς κατασχών ούτως ύστερον μετά την τοσαύτην ισχύν και την επίδοσιν υπό της του Χριστού κατελύθη δυνάμεως».

 Ιωάννης Χρυσόστομος , (Λόγος εις τον μακάριον Βαβύλαν και κατά Ελλήνων,  15).

 

 

 

 ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ. ΙΣΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ. 


Κάποια ημέρα οι πολιτικοί μας θα αποπειραθούν να επιβάλλουν την περιτομή και στην Ελλάδα. Δεν θα είναι καθόλου δύσκολο. Με τόσους λαθρομετανάστες μωαμεθανούς περιτετμημένους και την εκκλησία να συμφωνεί. Οι αντιστάσεις άλλωστε των νεοελλήνων δεν είναι και πολύ ισχυρές, όπως έχει αποδειχθεί από άλλα θέματα. Μπόλικο χρήμα από τον Σόρος, κατάλληλη "ιατρική" προπαγάνδα για τα οφέλη της περιτομής από τα ΜΜΕ και σε λίγο θα σχηματίζονται ουρές πανέξυπνων νεοελλήνων έξω από κλινικές, για να τους αφαιρέσουν ανώδυνα την ακροποσθία τους...

 

ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...