Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ΓΙΝΑΜΕ ΙΟΥΔΑΙΟΙ Ή ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ;

 

ουδαϊκ λληνικ τ λφβητον;

ναστσιος Στμου

ουδαιόφρονες λληνες κα λληνίζοντες Ίουδαοι:

Πρς τ Βόδια πο θέλουν τ Α ν προέρχεται κ τς Βοϊδοκεφαλς:
«λφεσίβοιος» λγετο πλούσιος γαμβρός, γιατ εχε πολλ βόδια (λφεν + βος).
ταν ντγραψαν κ τς λληνικς ο Σημίτες, μπρδευσαν τς ννοιες…
πως κριβς καναν ο γγλοι μ τν λέξη «λικία» (age), ταν κουγαν τος λληνες τν Κασσιτερίδων νήσων ν ρωτον: «τί λικίαν γεις;»…
προπάτωρ βραάμ, λοιπόν, θελε ν γίνει λφεσβοιος!
Μόνον πο κα τ βόδια το τ δωσαν ο λληνες:
«Κα λαβεν βιμέλεχ πρόβατα, κα βόας, κα δούλους, κα δούλας, κα δωκεν ες τν βραάμ, κα πέδωκε Σάῤῥαν τν γυνακαν ατο»
(Γένεσις, κ΄14).

προκα τους εναι λληνική, π τν βασιλέα βι τν Φιλισταίων (Αγαιο-Κρητν)!!!
Γειά σου Σάῤῥα μ τ ραα σου!!!ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Ζ.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  (ΟΜΗΡΙΚΟ)  ΡΗΜΑ  ΑΛΦΑΝΩ

ἀλφάνω
 
1. έχω όφελος, αποφέρω κέρδος, κερδίζω
2. αποκομίζω, παίρνω, βρίσκω
3. φρ. «ἀλφάνω φθόνον», προκαλώ τον φθόνο.

ΕΤΥΜΟΛ. Ρηματικός τ. τής Αρχαίας γνωστός ήδη από τον Όμηρο, όπου απαντά μόνο σε χρόνο αόρ. β΄ (ἦλφον). Σπανιότερα το ρ. απαντά και ως ἀλφαίνω. Η κυριολεκτική σημασία τού ρήματος είναι «προμηθεύω, παρέχω, κερδίζω». 

Στον Αέτιο το ρ. ἀλφαίνω απαντά με τη σημασία «αμείβω». Τύποι συγγενείς ετυμολογικά με το ρ. ἀλφάνω απαντούν και σε άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες.
Συγκεκριμένα ο τ. αορ. β΄ ἀλφεῖν συνδέεται με το σανσκριτικό arhati «κερδίζω» και το μεταρηματικό ουσ. ἀλφή «παραγωγή, κτήση, κέρδος» συνδέεται με το λιθ. alga «μισθός, αμοιβή».
Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές το ρ. ἀλφάνω ανάγεται συνήθως σε ΙΕ ρίζα (*lbh-) με ασθενή βαθμίδα θέματος 
(αντί τής ισχυρής el-ol- που απαντά στη Σανσκριτική και Λιθουανική).
ΠΑΡ. αρχ. ἀλφή. ἄλφησις.

ΑΛΦΕΙΟΣ  ΠΟΤΑΜΟΣ,  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΡΗΜΑ  ΑΛΦΑΝΩ.    
Το όνομα του ποταμού ετυμολογείται από το αρχαίο ρήμα αλφάνω που σημαίνει πλουτοδοτώ, προσφέρω πλούτο εξ ου και η λέξη «τιμαλφή».

Κατά την ελληνική μυθολογία ο Αλφειός ήταν ένας από τους θεοποιημένους ποταμούς των αρχαίων Ελλήνων, που λατρευόταν κυρίως στην Ηλεία, την Μεσσηνία και την Αρκαδία, ακριβώς από τις περιοχές που διαρρέει και σήμερα. Φερόταν ως γιος του Ωκεανού και της Τηθύος απόγονος του Ήλιου. Κάποτε σκότωσε τον αδελφό του Κέρκαφου και τον καταδίωξαν οι Ερινύες. Φτάνοντας στον ποταμό Νύκτιμο έπεσε μέσα και πνίγηκε και από τότε ο ποταμός πήρε το όνομα του. 
Ο Όμηρος τον αποκαλεί "ΙΕΡΟΝ ΡΟΟΝ ΑΛΦΕΙΟΙΟ".

Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο Αλφειός ήταν κυνηγός που αγάπησε την Αρεθούσα αλλά εκείνη δεν τον ήθελε και για να τον αποφύγει πήγε στην Ορτυγία, νησί κοντά στις Συρακούσες. Ο Αλφειός από τον μεγάλο έρωτά του μεταμορφώθηκε σε ποταμό και μέσω των νερών της θάλασσας έφτασε στην Ορτυγία, κοντά στην αγαπημένη του.
Στον πέμπτο του άθλο, ο Ηρακλής εκτρέπει τα νερά του Αλφείου και του Πηνείου για να καθαρίσει την κόπρο η οποία είχε συσσωρευθεί στους στάβλους του βασιλεία της Ηλείας Αυγεία από 3.000 βόδια.

1.     οὗτοι μὲν ἐξ Ἀρκαδίας κατίασιν ἐς τὸν Ἀλφειόν, Κλάδεος δὲ ἐρχόμενος ἐκ τῆς Ἠλείας συμμίσγει οἱ τὸ ῥεῦμα: αὐτῷ δὲ ἐν τῇ Ἀρκάδων τῷ Ἀλφειῷ καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς Ἠλείας εἰσὶν αἱ πηγαί.  λέγεται δὲ καὶ ἄλλα τοιάδε ἐς τὸν Ἀλφειόν, ὡς ἀνὴρ εἴη θηρευτής, ἐρασθῆναι δὲ αὐτὸν Ἀρεθούσης, κυνηγετεῖν δὲ καὶ ταύτην. καὶ Ἀρέθουσαν μὲν οὐκ ἀρεσκομένην γήμασθαι περαιωθῆναί φασιν ἐς νῆσον τὴν κατὰ Συρακούσας, καλουμένην δὲ Ὀρτυγίαν, καὶ ἐνταῦθα ἐξ ἀνθρώπου γενέσθαι πηγήν: συμβῆναι δὲ ὑπὸ τοῦ ἔρωτος καὶ Ἀλφειῷ τὴν ἀλλαγὴν ἐς τὸν ποταμόν. ταῦτα μὲν λόγου τοῦ ἐς Ἀλφειὸν ἐς τὴν Ὀρτυγίαν.  τὸ δὲ διὰ τῆς θαλάσσης ἰόντα ἐνταῦθα ἀνακοινοῦσθαι τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν πηγὴν οὐκ ἔστιν ὅπως ἀπιστήσω, τὸν θεὸν ἐπιστάμενος τὸν ἐν Δελφοῖς ὁμολογοῦντά σφισιν, ὃς Ἀρχίαν τὸν Κορίνθιον ἐς τὸν Συρακουσῶν ἀποστέλλων οἰκισμὸν καὶ τάδε εἶπε τὰ ἔπη: Ὀρτυγίη τις κεῖται ἐν ἠεροειδέι πόντῳ, Θρινακίης καθύπερθεν, ἵν' Ἀλφειοῦ στόμα βλύζει. μισγόμενον πηγαῖσιν ἐυρρείτης Ἀρεθούσης. κατὰ τοῦτο οὖν, ὅτι τῇ Ἀρεθούσῃ τοῦ Ἀλφειοῦ τὸ ὕδωρ μίσγεται, καὶ τοῦ ἔρωτος τὴν φήμην τῷ ποταμῷ πείθομαι γενέσθαι. 

Παυσανίου Ηλειακά Α΄
 
2.   ὸ δὲ συνοικούμενον τὸ πρὸς τῇ νήσῳ τῇ Ὀρτυγίᾳ μέρος ᾠήθη δεῖν οἰκίσαι βέλτιον, ἀξιολόγου πόλεως ἔχον περίμετρον.  

Στράβωνος Γεωγραφία ΣΤ΄
ΤΙΜΑΛΦΗ

Τα πολύτιμα κοσμήματα, τα χρυσαφικά είναι τα τιμαλφή. Είναι σύνθετη λέξη με δύο συνθετικά το τιμή + ἀλφής. Το ἀλφής με την σειρά του παράγεται από το απαρέμφατο ἀλφεῖν, αορίστου β' του ἀλφάνω, που σημαίνει αποκτώ. Άρα τα τιμαλφή είναι αυτά που αποκτώνται και έχουν αξία.
Ὁ, ἡ τιμαλφής, τὸ τιμαλφές, ο αρχικός τύπος ήταν επίθετο και δήλωνε τον πολύτιμο, τον βαρύ. Το ρήμα τιμαλφέω – τιμαλφῶ είχε την έννοια του τιμώ, αποδίδω σεβασμό. Η έκφραση μολόντα τιμαλφεῖν (κατά λέξη: αφού έλθει κάποιος, να τον τιμήσουμε) δηλώνει τις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονταν κατά την έλευση ενός προσώπου, τους πανηγυρισμούς για χάρη του.
Το επίθετο τιμαλφής στα αρχαία μας χρόνια δεν αναφερόταν μόνο στα προσφιλή χρυσαφικά των γυναικών, αλλά και σε κάθε πράγμα πολυτελές. Στον πλατωνικό διάλογο «Τίμαιος», ο οποίος είναι μια απόπειρα για ερμηνεία της φύσης με βάση την αριθμητική και τη γεωμετρία, γίνεται λόγος για «τιμαλφέστατο κτῆμα», δηλαδή για πολυτελέστατο απόκτημα. Όπως βλέπουμε εδώ, το επίθετο έχει και παραθετικά και το συναντάμε στον υπερθετικό βαθμό.
Αξίζει να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες για την οικογένεια λέξεων από το ρήμα ἀλφάνω από όπου προέρχεται το β' συνθετικό της λέξης μας. «Ἀλφεσίβοιαι παρθένοι» χαρακτηρίζονταν οι υποψήφιες νύφες, όταν έφερναν στους γονείς τους βόδια ως γαμήλια δώρα από τους μνηστήρες τους.
Ἀλφηστές ονομάζονταν οι εργαζόμενοι άνδρες που κόμιζαν τα αγαθά στο σπίτι καθώς και οι έμποροι και ναυτικοί που εξασφάλιζαν με σκληρή εργασία όλα τα απαραίτητα. Το προσωνύμιο δινόταν αποκλειστικά στους άντρες, γιατί οι γυναίκες δεν λογίζονταν ως όντα προσφοράς στους αρχαίους χρόνους.
Σήμερα τα τιμαλφή μπορεί να είναι πηγή χαράς, αλλά και αφορμή για στενοχώρια, όταν τα χάσει κανείς μετά από διάρρηξη. Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα για ληστεία που έγινε σε τράπεζα, η οποία οδήγησε  -ενδεχομένως- και σε κλοπή τιμαλφών από τις θυρίδες.ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

1 σχόλιο :

 1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ29 Απριλίου 2018 - 3:23 μ.μ.

  .
  .
  ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ , ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ……….
  ΤΟ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΤΑΙ ΤΙ ΑΝΑΡΤΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ………
  ΕΩΣ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΥΠΑΡΧΩ ………….
  ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΩ ΟΤΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩ ΕΙΝΑΙ 99%
  .
  Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ .
  .
  ΟΠΩΣ ΚΙ ΝΑ ΄ΧΕΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΙ ΕΔΩ ……………
  .
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΑ.
  .
  .
  .
  Το όπλο που φοβούνται: Την κατάρριψη του απάνθρωπου και παράνομου χρέους, με το οποίο κατέκτησαν, ποδοπατούν και ερημώνουν τη χώρα μας.

  Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…………………..
  .
  Η περιγραφή αυτή αποβλέπει, κυρίως, στο να δείξει δυό πράγματα που φοβούνται οι δανειστές και κατακτητές της Ελλάδας: Ότι πρέπει όλοι, αφήνοντας προσωρινά κατά μέρος και κρατώντας μέσα μας τις κομματικές και ιδεολογικοπολιτικές επιλογές μας, να αγωνιστούμε σε ένα μέτωπο για να αλλάξει ολόκληρο το σύστημα πολιτικής σκέψης στη λειτουργία του πολιτεύματός μας, με βάση τις αρχές του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού δικαίου, με βάση τον άνθρωπο, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία. Αντι δε να κλαίμε και να αυτομαστιγονόμαστε, να προβάλομε με όλες μας τις δυνάμεις το όπλο που φοβούνται: την κατάρριψη του απάνθρωπου και παράνομου χρέους, με το οποίο κατέκτησαν, ποδοπατούν και ερημώνουν τη χώρα μας.

  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/12/blog-post_956.html#ixzz5E3crSfjs
  .
  Η θρασύτητα της αμάθειας

  Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2017/05/blog-post_986.html#ixzz5E3eDDyjX
  .
  Ο μαρτυρικός θάνατος της Ελλάδας

  Σάββατο, 28 Απριλίου 2018
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ……………………..
  .
  Ως εκ τούτου η χρεοκοπημένη Ελλάδα, υφιστάμενη τεράστιες πιέσεις από παντού και ευρισκόμενη υπό την κατοχή των δανειστών της, δεν κινδυνεύει μόνο να χαθεί ως κράτος αλλά, ακόμη χειρότερα, να εξαφανισθεί ως Έθνος – βιώνοντας έναν αργό και μαρτυρικό θάνατο. Στα πλαίσια αυτά, οι εσωτερικές διαμάχες και οι ανόητοι εμφύλιοι πόλεμοι των κομμάτων μεταξύ τους, καθώς επίσης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, αφενός μεν αποδεικνύουν πως δεν έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κινδύνου, αφετέρου σκοτεινιάζουν περισσότερο την εικόνα – τεκμηριώνοντας πως μία χώρα καταστρέφεται πρώτα από το εσωτερικό της και μετά από τις ξένες δυνάμεις.


  analyst.gr

  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/04/blog-post_4231.html#ixzz5E3ePHgIP
  .
  Στην άκρη του γκρεμού

  Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015
  Είναι αποδεδειγμένο πως η αιτία της κρίσης της Ευρωζώνης, είναι η Γερμανία
  .
  – και η πολιτική της ΕΚΤ –
  ( δική μου επισήμανση
  ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΜΑΣ
  λόγω της
  ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ )
  .
  επίσης ότι, οι Έλληνες αποτελούν τη μεγάλη ντροπή, το όνειδος της Ευρώπης, αδιαφορώντας για την πατρίδα τους και τα παιδιά τους

  “Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει έναν αποφασισμένο λαό, αλλά όλοι μπορούν να ποδοπατήσουν έναν τρομοκρατημένο λαό – όπως είναι οι Έλληνες σήμερα”.
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ……………………..
  .

  Παράδοξο; Απίστευτο; Παράλογο; Τίποτα από όλα αυτά. Πρόκειται απλά για τη δειλία ανθρώπων που προτιμούν να κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, αντί να αγωνισθούν – που δεν ενδιαφέρονται ούτε για την πατρίδα τους, ούτε για τα παιδιά τους, έχοντας δυστυχώς «αλλοτριωθεί» τις τελευταίες δεκαετίες.
  Υποθέτουμε άλλωστε πως δεν θα αντιδράσουν ούτε στη διχοτόμηση του Αιγαίου, ούτε στην ανεξαρτητοποίηση της Θράκης, ούτε σε τίποτα – αποδεχόμενοι μοιρολατρικά τα πάντα, με σκυμμένο το κεφάλι, ακόμη και την αλλαγή της θρησκείας τους εάν απαιτηθεί.

  analyst.gr


  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/12/blog-post_108.html#ixzz5E3fb7tbh
  .


  Ο ΥΨΙΣΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
  .
  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
  .
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...