Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ. ΑΤΕΛΕΦΟΡΟΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΙΣΜΟΙ. ΜΑΤΑΙΑ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ...ΠΟΛΩΝΙΑ.Η  ΥΠΕΡΤΑΤΗ  ΕΥΦΥΪΑ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:  

Οι  ευφυείς  δικαστές του  Συμβουλίου  της Επικρατείας  επισημαίνουν με  την,  εξαιρετικού  νομικού  βάθους,  απόφασή  τους,  ότι  δεν  αναστέλλουν  την  συμφωνία  του  προδότη  Τσίπρα  γιατί: «σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία  των  Πρεσπών, οι διαδικασίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχουν δημιουργηθεί  μη  αντιστρέψιμες  νομικές καταστάσεις».

Έτσι  φθάνουμε  στο  έξοχο  λογικό  και  νομικό  συμπέρασμα  ότι,  οι  Έλληνες  δικαστές,   περιμένουν  πάντα  οι καταστάσεις  να  γίνουν   πρώτα  μη  αντιστρέψιμες   και  μετά να αποφασίσουν.


Το  θέμα  της  προδοσίας  της  Μακεδονίας  είναι  πρωτίστως  πολιτικό  και  μετά  νομικό.  Ο  λαός  θα  τιμωρήσει  τους  προδότες,  το  νομικό  σύστημα  απλώς  θα  επικυρώσει  μετά  την  τιμωρία.  Δεν  πρέπει  να  εμπλεκόμαστε  σε  νομικούς  ακροβατισμούς,  χωρίς  περιεχόμενο.  Αφού  ξέρουμε  με  τι  έχουμε  να  κάνουμε.  Δεν  πρέπει  να  περιμένουμε  καμιά  ουσιαστική  βοήθεια  από  ατελέσφορους  νομικισμούς.  Το  ελληνικό  δικαστικό  σύστημα  είναι  εγκλωβισμένο  σε  επαρχιωτικούς   νομικισμούς  και  τακτικισμούς  χαμηλών  προδιαγραφών,  μερικές  φορές  επηρεασμένο  από  τις  μαρξιστικές  νομικές  ελληνικές  σχολές  αυτοκαταστροφικού  εθνικού  τύπου,  τις  σχολές  που  σπούδασαν  οι  δικαστές  και  εισαγγελείς μας  και  όπου  άκουγαν - αν  δεν  φώναζαν  και  αυτοί -  άτομα  σαν  τον  Τσίπρα  της  ταλμουδικής  ΚΝΕ  να  ουρλιάζουν
στα  αμφιθέατρα:  "πάνω  απ' την  Λαμία,  είναι  Βουλγαρία". Η  νομική  και  πολιτική  παιδεία  και  συγκρότηση  των  Ελλήνων  δικαστών  και  εισαγγελέων  δεν  διαθέτει  την  κατάλληλη  εθνική,  πολιτική  και  νομική  κατάρτιση,  την  ευφυΐα  και  την  θέληση    να  υποστηρίξει,  με  νομικά  επιχειρήματα,  τα  συμφέροντα  του  ελληνικού  λαού,  τουτέστιν  και  τα  ουσιαστικά  συμφέροντα  των  ιδίων  των  δικαστών.  Το  ελληνικό  δικαστικό  σύστημα  αδυνατεί,  για  εγγενείς  λόγους,  να  κάνει  την  υπέρβαση,  την  υπέρβαση  βέβαια  που δεν  κάνει  και  ο  ίδιος  ο  λαός.  Το  ελληνικό  δικαστικό  σύστημα  σύγκειται  από  άτομα  που  πηγάζουν  από  τον λαό.  Είναι  σαρξ  εκ  της  σαρκός  του.  Γιατί  ο  μέσος  Έλληνας  δικαστής να  είναι  καλύτερος  από  τον  μέσο  Έλληνα  πολίτη;   Δεν  βλέπετε  το  ανήκουστο,   ότι  γραμματέας  του  αγράμματου,  αδούλευτου  και  προδότη εφιάλτη  Τσίπρα  έγινε  μία  τέως  πρόεδρος  του  Αρείου  Πάγου;  Υπάρχει  πιο  έσχατη  κατάπτωση;   Η  μοναδική  ελπίδα  σωτηρίας  είναι  ο  αγώνας  του  ελληνικού  λαού,  η  οργανωμένη  λαϊκή  πάλη.  Και  εδώ  πρέπει  να  επισημάνουμε  ότι  ο  ελληνικός  λαός  έγινε  μαλθακός  και  ανίκανος  για  πραγματική  επανάσταση  και  ζωντάνια,   δεν  κάνει  καμία  υπέρβαση   και  αναμένει  την  σωτηρία  του  από  την  οικογενειοκρατία  του Κυριάκου  Μητσοτάκη,  δηλαδή  από  αυτούς που τον  χρεοκόπησαν  οικονομικά,  ηθικά  και  πολιτικά.                      Γιαννιτσά 16 Ιουλίου 2018
                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΠΟΠΣΜ
 
          Επειδή η ενέργεια της ΠΟΠΣΜ και των Παμμακεδονικών Ενώσεων ΗΠΑ, Αυστραλίας, Καναδά και Αφρικής απετέλεσε αντικείμενο παραπλανητικών σχολίων στο διαδίκτυο αλλά και σε ορισμένα ΜΜΕ, παρατίθενται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
Η αίτηση ακύρωσης των Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων των Παμμακεδονικών ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΦΡΙΚΗΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στις 28/6 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου Ε1849/2018. 
Προσδιορίστηκε από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρχαιότερος αντιπρόεδρος ελλείψει ορισθέντα, νέου Προέδρου του ΣτΕ από την κυβέρνηση ακόμη) στην μείζονα ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 7/12/2018.  Μείζονα σύνθεση, δηλαδή, την πιο πλήρη σύνθεση της ολομέλειας δηλαδή, εξαιτίας της σπουδαιότητας του ζητήματος, που αφορά η αίτηση ακύρωσής μας, για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, το όνομα, την ταυτότητα και την γλώσσα της Μακεδονίας ΜΑΣ και ημών, των Μακεδόνων. Ορίσθηκε εισηγητής και βοηθός εισηγήτρια για τον Δεκέμβριο.
Ο προσδιορισμός στη μείζονα σύνθεση της Ολομέλειας έγινε μετά από δική μας αίτηση, που κατατέθηκε μαζί με την αίτηση ακύρωσης αυθημερόν και με την οποία ζητούσαμε να προσδιοριστεί στην Ολομέλεια, εξαιτίας των λόγων που προαναφέρονται και έγινε δεκτή από τον προεδρεύοντα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Κατατέθηκε αυθημερόν, στις 28/6/2018, αίτηση Αναστολής με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΕΔ174/2018. 
Ζητήθηκε δηλαδή να ανασταλεί η εκτέλεση/ισχύς της συμφωνίας των Πρεσπών και όλων των συμπροσβαλλόμενων εκτελεστών διοικητικών πράξεων, τηλεγραφήματα προς τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ελλάδας, στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, του Υπουργού Εξωτερικών με συνημμένες επιστολές του, που είχαν ήδη κατατεθεί στην Βουλή, και οι οποίες δεν ευρίσκονταν εις χείρας μας, αλλά ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών να συμπεριληφθούν στον φάκελο. Ζητήθηκε δηλαδή να μην εκδοθούν νέες εκτελεστές διοικητικές πράξεις σε εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών.

Η αίτηση αναστολής της εκτέλεσης/ισχύος της Συμφωνίας των Πρεσπών και των συμπροσβαλλόμενων πράξεων ζητήθηκε να εκδικαστεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιτίας της σπουδαιότητας των ζητημάτων, που ως άνω εκτίθενται.
Και η αίτησή μας για εξέταση  της αίτησής μας αναστολής από την Ολομέλεια έγινε δεκτή, και από αυτήν εκδικάστηκε τελικά, όπως παρατίθεται ακολούθως.
Μαζί με την αίτηση αναστολής, στο ίδιο δικόγραφο, ζητήθηκε επίσης να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, που να απαγορεύει στον κ. Υπουργό Εξωτερικών οποιαδήποτε πράξη από την έκδοσή της κι εντεύθεν αναφορικά με την υλοποίηση ή σε εκτέλεση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο κύριος προεδρεύων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιτίας της σπουδαιότητας των ζητημάτων, αποφάσισε να προσδιορίσει και να εκδικάσει εκτάκτως, στην Επιτροπή της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αμεσότατα (πάραυτα για τα δικαστικά δεδομένα), χωρίς να εκδικασθεί η προσωρινή διαταγή (η οποία θα εκδικαζόταν από έναν μόνο δικαστή).
Τα δικαστήρια ευρίσκονται, σε λειτουργία τμημάτων διακοπών εξαιτίας των θερινών διακοπών. Αυτό σημαίνει ότι τυπικά, μόνο τμήματα διακοπών συνεδριάζουν, δηλαδή ολιγομελή, σε σχέση με την Ολομέλεια, και περιοδικά, χρονικά (1ο τμήμα κάποιοι δικαστές, 2ο τμήμα κάποιοι άλλοι, κοκ). Η ολομέλεια ξεκινάει να συνεδριάζει ξανά μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκινά το νέο Δικαστικό Έτος.
Παρά ταύτα (παρότι δηλαδή η Ολομέλεια αργεί και τώρα δικάζει το 1ο τμήμα Διακοπών του ΣτΕ) ο κύριος προεδρεύων του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εισήγαγε την αίτηση αναστολής μας στο 1ο τμήμα διακοπών, όπως νόμιμα θα μπορούσε, αλλά στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, όπως όφειλε σύμφωνα με την συνείδησή του για την κρισιμότητα και σπουδαιότητα του ζητήματος. Η επιτροπή της Ολομέλειας, συνήλθε εν συμβουλίω, κατ’ εξαίρεσιν, διότι αρμόδιο να συνέλθει σε δικαστήριο ήταν το Α’ τμήμα διακοπών του Στε.
Η αίτηση αναστολής μας (η από 28/6) εκδικάστηκε την Παρασκευή 13/7/2018 στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναστολών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (η ειδοποίηση έγινε δια τηλεφώνου). Αυτό έγινε εν συμβουλίω κι όχι σε δικαστική αίθουσα και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο του κ. προέδρου, χωρίς πινάκιο, κατ’ εξαίρεσιν λόγω σπουδαιότητας με 3μελή σύνθεση, συμμετέχοντος του προεδρεύοντος αρχαιότερου αντιπροέδρου που δεν αποποιήθηκε της ευθύνης, παρούσης και της ορισθείσης από αυτόν βοηθού εισηγήτριας στην αίτηση ακύρωσής μας και βεβαίως της Διευθύντριας της γραμματείας της Ολομέλειας. Ως εκ τούτου δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη μη αναγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο.
Παρόντες εκ των αιτούντων διαδίκων ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΜ και η 3η αιτούσα, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ημών και του Υπουργού Εξωτερικών.
Τέλος δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τη διεκδίκηση των δικαίων της Μακεδονίας. 
Αναμένεται απόφαση εντός της εβδομάδας.
ΣYMΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Απορρίφθηκε η αίτηση των Παμμακεδονικών Οργανώσεων για αναστολή της συμφωνίας των Πρεσπών

Απέρριψε, σήμερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας ως πρόωρη και ως αόριστη την αίτηση των Παμμακεδονικών Οργανώσεων που ζητούσαν να ανασταλεί η συμφωνία των Πρεσπών, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου 2018 μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδος και των Σκοπίων.
  Οι Οργανώσεις υποστήριζαν ότι η συμφωνία παραβιάζει το άρθρο 27 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η υπογραφή της απαιτούσε την προηγούμενη ψήφισή της από τη Βουλή.
Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει προσφύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και 13 Παμμακεδονικές Ενώσεις των αποδήμων Μακεδόνων.
Με την αίτηση τους ζητούν να ανασταλεί και ακυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών, επειδή παραβιάζει το άρθρο 27 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο, πριν την υπογραφή της συμφωνίας, απαιτείται προηγούμενη ψήφισή του από την Βουλή, με αυξημένη μάλιστα πλειοψηφία, επειδή περιλαμβάνει αλλαγή γεωγραφικών όρων (της περιοχής της Μακεδονίας).
Επίσης, υποστηρίζουν ότι παραβιάσθηκε τόσο η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, του άρθρου 1 παρ. 3 Συντάγματος, επειδή υπογράφηκε παρά την αντίθεση σύσσωμου του ελληνικού λαού στην οποιαδήποτε παραχώρηση ονόματος, χωρίς διεξαγωγή δημοψηφίσματος, αλλά παραβιάσθηκε και η αρχή της δεδηλωμένης για το θέμα της παραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας.
Η κυρία αίτηση ακύρωσης έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ, το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου με εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη.
Σήμερα, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον κ. Σκαλτσούνη εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 199/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ με την οποία απορρίφθηκε η επίμαχη αίτηση αναστολής.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι από τη συμφωνία δεν προκύπτει ότι οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, ούτε ότι θα έχουν δημιουργηθεί μη αντιστρεπτές νομικές καταστάσεις.
Ακόμη, ως προς τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων ότι γνωστοποίηση στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει την ένταξη της πΓΔΜ στους οργανισμούς αυτούς, «θα δημιουργηθεί μια κατάσταση, η οποία θα φέρει το Ελληνικό κοινοβούλιο προ τετελεσμένου γεγονότος, όταν κληθεί να κυρώσει τις πράξεις ένταξης, καθώς θα ελλοχεύει ο κίνδυνος της διεθνούς ευθύνης της χώρας, αν δεν το πράξει», οι σύμβουλοι Επικρατείας απαντούν ότι ανεξαρτήτως του εννόμου συμφέροντος των αιτούντων δεν προκύπτει ότι οι εν λόγω διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί, πριν από τη θέση της συμφωνίας σε ισχύ ούτε ότι θα έχουν δημιουργηθεί μη αντιστρεπτές νομικές καταστάσεις.
Εξάλλου, σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, προβλέπεται ότι τόσο αυτή στο σύνολό της όσο και οι διατάξεις της ξεχωριστά δεν θα δεσμεύει οποιοδήποτε από τα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο.
Παράλληλα, αναφέρει το ΣτΕ ότι η Παμμακεδονικές Οργανώσεις υποστηρίζουν ότι είναι άμεσος ο κίνδυνος απώλειας της ονομασίας «Μακεδονικός» για τα ελληνικά προϊόντα, οι δε οικονομικές συνέπειες στα προερχόμενα από τη Μακεδονία Ελληνικά προϊόντα θα είναι δυσθεώρητες και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αμφισβητήσεις Ελληνικών σημάτων και επωνυμιών προϊόντων και επιχειρήσεων.
Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι «ο ισχυρισμός αυτός, αναφερόμενος, μάλιστα, σε ενδεχόμενες, μελλοντικές και αβέβαιες καταστάσεις, που άλλωστε δεν προκαλούνται ευθέως από το κείμενο της συμφωνίας, είναι, εν πάση περιπτώσει, απορριπτέος -πέραν της αοριστίας του- ως προβαλλόμενος εκ συμφέροντος τρίτου, δεδομένου ότι οι αιτούντες ούτε προβάλλουν ούτε προκύπτει ότι έχουν ορισμένο νομικό δεσμό με συγκεκριμένο προϊόν, σήμα ή επιχείρηση που πλήττεται άμεσα από την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας».
Παράλληλα, υποστηρίζουν οι οργανώσεις ότι η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας θα έχει ως άμεση συνέπεια την αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων προς την κατεύθυνση της παραποίησης της Ελληνικής ιστορίας.  Όμως, το ΣτΕ απάντησε ότι η συνέπεια αυτή «είναι μελλοντική και αβέβαιη, προεχόντως διότι δεν προκύπτει ότι επίκειται οπωσδήποτε η αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων, πολύ περισσότερο δε, προς ποιά κατεύθυνση θα κινηθεί αυτή, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη διεπιστημονική επιτροπή που θα συγκροτηθεί».
Εξάλλου, προσθέτει η δικαστική απόφαση «η νομιμότητα των πράξεων κατάρτισης του σχολικού προγράμματος είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί ενώπιον του ΣτΕ σε μεταγενέστερο στάδιο».
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναστολής, γιε τους λόγους αυτούς, χωρίς να εξετάσει στην παρούσα φάση το ζήτημα εάν οι προσβαλλόμενες πράξεις «συνιστούν εκτελεστές πράξεις της διοίκησης υπαγόμενες στην ακυρωτική δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας, είτε με την εκδοχή ότι δεν συνιστούν μονομερείς εκτελεστές διοικητικές πράξεις είτε με την εκδοχή ότι συνιστούν κυβερνητικές πράξεις».
Τέλος, το ΣτΕ απέρριψε και το υπόμνημα υπέρ των θέσεων των Παμμακεδονικών Οργανώσεων του δικηγόρου και εκπροσώπου του «Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας» Γιώργου Κόκκα, καθώς δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, καθώς δεν νομιμοποιήθηκε αφού δεν επικαλέστηκε δικαίωμα παρέμβασης στην υπόθεση.
Από την ΠΟΠΣΜ και τις Παμμακεδονικές Ενώσεις κατατέθηκε πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων, με τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα η ΑΜΕΣΗ ΒΛΑΒΗ που υπόκεινται οι Μακεδόνες από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. 

Ως συνημμένο του υπομνήματος κατατέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τις συνέπειες της υπογραφής της Συμφωνίας από την παραδοχή (λόγω της Συμφωνίας) ύπαρξης δήθεν «μακεδονικής» ταυτότητας και Γλώσσας. 

Δυστυχώς στην υπ. Αριθμ.199/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ΟΥΔΕΜΙΑ αναφορά γίνεται για τα ΦΛΕΓΟΝΤΑ θέματα που απασχολούν τους Μακεδόνες. 


Απορριπτική Απόφαση του ΣτΕ για την αίτηση Αναστολής που κατέθεσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλότων Μακεδόνων και Παμμακεδονικές Οργανώσεις, για την Συμφωνία των Πρεσπών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 με την υπ.αρ. 199/2018 απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας κρίθηκε απορριπτέα η (από 28/6) αίτηση αναστολής της Συμφωνίας των Πρεσπών που υπέβαλε η ΠΟΠΣΜ μαζί με ΟΛΕΣ τις Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού, ώστε να μην παράγει συνέπειες η Συμφωνία, ώσπου να δικαστεί η αίτηση ακύρωσης στις 7 Δεκεμβρίου 2018.


Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 έγινε η εκδίκαση στην (τριμελή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναστολών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Συμβουλίου Της Επικρατείας.


ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ


Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις στο υπόμνημά τους υποστήριξαν ότι η προσωρινή εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 5 της Συμφωνίας θα έχει ως άμεση συνέπεια την παραποίηση της Ελληνικής Ιστορίας. Κατατέθηκε μάλιστα ως αποδεικτικό υλικό συγγράμματα (με τίτλο «εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό») που προτάθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας πριν από 10 χρόνια περίπου από μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα στην Θεσσαλονίκη της οποίας πρόεδρος ήταν ο … Μάθιου Νίμιτς, ο επί σειρά δεκαετιών μεροληπτικός υπέρ των Σκοπίων μεσολαβητής του ΟΗΕ.  

Ουσιαστικά πρόκειται για μια οργάνωση που ανέλαβε να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό που θα διδάσκεται ως ΚΟΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Το υλικό αυτό απορρίφθηκε τότε από το Υπουργείο Παιδείας. 

Σήμερα αυτό το υλικό θα αξιολογηθεί εκ νέου και προφανώς θα υιοθετηθεί με το πρόσχημα τη σταθεροποίηση και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 

Σύμφωνα με την απορριπτική απόφαση του ΣτΕ η βλάβη παρίσταται μελλοντική και αβέβαιη. Τονίζεται όμως ότι αν αυτή συμβεί θα είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών ενώπιον του Συμβουλίου Της Επικρατείας σε μεταγενέστερο στάδιο.


ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟ


Αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών η Κυβέρνηση της Ελλάδος ζήτησε από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ να ενταχθεί το γειτονικό κράτος στις δομές τους. 

Από την ΠΟΠΣΜ και τις Παμμακεδονικές Ενώσεις ζητήθηκε η εκδίκαση με τη μορφή του κατεπείγοντος της αίτησης αναστολής της Συμφωνίας των Πρεσπών (πριν την 12/7 που έγινε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ) με σκοπό να αποφευχθεί η κατάσταση που θα φέρει το Ελληνικό Κοινοβούλιο προ τετελεσμένου γεγονότος, όταν θα κληθεί να κυρώσει τις οικείες πράξεις ένταξης στο ΝΑΤΟ, διότι θα ελλοχεύει ο κίνδυνος της διεθνούς ευθύνης της χώρας αν δεν το πράξει. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας σε περίπτωση μη κύρωσης της Συμφωνίας από τα δύο κράτη δε θα έχουν δημιουργηθεί μη αναστρεπτές νομικές καταστάσεις κι ότι η Συμφωνία δε θα δεσμεύει κανένα από τα δύο μέρη με οποιονδήποτε τρόπο.


ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ


Επισημάνθηκε από την ΠΟΠΣΜ και τις Παμμακεδονικές Ενώσεις ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος απώλειας της ονομασίας  «μακεδονικός» για τα ελληνικά προϊόντα κι ότι θα υπάρξουν αμφισβητήσεις ελληνικών σημάτων και επωνυμιών επιχειρήσεων. 

Αυτό φαίνεται άλλωστε και στην πράξη αφού ΗΔΗ οι γείτονες χρησιμοποιούν την ονομασία «μακεδονικός» εντελώς ελεύθερα προοικονομώντας την κύρωση της Συμφωνίας πριν καν συμβεί. 

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η ΠΟΠΣΜ και οι Παμμακεδονικές δεν έχουν κανένα νομικό δεσμό με συγκεκριμένο προϊόν, σήμα ή επιχείρηση που πλήττεται άμεσα από την εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΓΛΩΣΣΑ


Δυστυχώς στην υπ. Αριθμ.199/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ΟΥΔΕΜΙΑ αναφορά γίνεται για τα ΦΛΕΓΟΝΤΑ θέματα που απασχολούν τους Μακεδόνες. 

Από την ΠΟΠΣΜ και τις Παμμακεδονικές Ενώσεις κατατέθηκε πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων, με τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα η ΑΜΕΣΗ ΒΛΑΒΗ που υπόκεινται οι Μακεδόνες από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. 

Ως συνημμένο του υπομνήματος κατατέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τις συνέπειες της υπογραφής της Συμφωνίας από την παραδοχή (λόγω της Συμφωνίας) ύπαρξης δήθεν «μακεδονικής» ταυτότητας και Γλώσσας. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται:
στίχοι προπαγανδιστικών τραγουδιών στη δήθεν «μακεδονική» Γλώσσα που τραγουδιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές της Μακεδονίας, από συγκεκριμένες ορχήστρες στην ελληνική επικράτεια, που αποτελούν ενορχηστρωμένη προσπάθεια αλλοίωσης της γνήσιας Μακεδονικής Παράδοσης. Αυτά είναι τραγούδια μίσους που μιλούν για τη μεγάλη αυτόνομη Μακεδονία και επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της περιοχής και ήδη προκαλούν αναταραχή στην Μακεδονία, όπου παίζονται με μεγαλύτερη θέρμη και καμιά αναστολή πλέον από τους κύκλους των αυτονομιστών, οι οποίοι πλέον δρουν ανεξέλεγκτα πιστεύοντας ότι έχουν τη νομιμοποίηση της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η δήθεν «μακεδονική» Γλώσσα ήταν η συνεχής επιδίωξη αυτών που εδώ και χρόνια ζητούσαν την αναγνώριση δήθεν «μακεδονικής» μειονότητας εντός Ελλάδος (αυτονομιστές). Με την υπογραφή της Συμφωνίας ανοίγεται ο δρόμος για την επίτευξη του στόχου τους ακόμη κι αν αυτή δεν κυρωθεί τελικά.
δήθεν «επιστημονικά» συγγράμματα που πραγματεύονται την εθνοτική διαφορετικότητα των γηγενών Μακεδόνων και της γλωσσικής ιδιαιτερότητας ορισμένων εξ’ αυτών, προκαταλαμβάνοντας τον αναγνώστη για την ύπαρξη δήθεν «μακεδονικής» εθνότητας. Αυτά τα συγγράμματα λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών αποκτούν νομιμοποίηση, της οποίας τα αποτελέσματα θα είναι δύσκολα επανορθώσιμα στο μέλλον, ακόμη και να μην κυρωθεί η Συμφωνία.
Αποδεικτικά στοιχεία για την πρόσφατη ίδρυση και λειτουργία αυτονομιστικών σωματείων εντός της Μακεδονίας, οι οποίοι αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την κυβέρνηση των γειτόνων ότι υφίσταται δήθεν «μακεδονική» μειονότητα εντός της Ελλάδας. Αυτά τα σωματεία αναγνωρίζουν ως εθνική εορτή την επέτειο του ΙΛΙΝΤΕΝ (σφαγή των Ελλήνων) και μνημονεύουν ως εθνικούς ήρωες τους κομιτατζήδες Γκότσε Ντέλτσεφ και Γιάνε Σαντάνσκι, οι οποίοι στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα κατέσφαξαν τους Ελληνικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας.
Με την υπ.αριθμ.199/2018 απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας φαίνεται ότι απορρίφθηκαν οι λόγοι που αφορούν σε  ζητήματα καθοριζόμενα με Νόμους και Διατάξεις ότι δε συνιστούν άμεση βλάβη (βιβλία Ιστορίας, ένταξη σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, εμπορικές συναλλαγές). 

Ουδεμία απάντηση δόθηκε για την ταυτότητα του Μακεδόνα. Αυτήν που θεωρείται τίτλος τιμής για τους Έλληνες κι όχι εθνότητα, όπως την προσδιορίζει η Συμφωνία. Αυτήν που αποτελεί την ψυχή μας, όπως είπαν στο παρελθόν μεγάλοι Έλληνες. 

Ουδεμία απάντηση δόθηκε για την παραδοχή δήθεν «μακεδονικής» Γλώσσας εννοώντας τη σλαβοβουλγαρική διάλεκτο των Σκοπίων, η οποία βαφτίζεται ως «μακεδονική» με την υπογραφή της Συμφωνίας. 

Αυτήν τη «γλώσσα» δεν την καταλαβαίνει η συντριπτική πλειοψηφία των γνήσιων Μακεδόνων. 
Πως είναι δυνατόν να ονομαστεί «μακεδονική»; 

Πως είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το σλαβικό οτιδήποτε έχει το όνομα «μακεδονικό»; 

Στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν γίνεται λόγος για την ουσία της αίτησης αναστολής, καθώς δεν απαντήθηκε το ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ από δω και στο εξής, ούτε μπορεί να απαντηθεί με τους όρους της Συμφωνίας. 

Κανείς δικαστής δεν μπορεί να ανατρέψει και να ακυρώσει αυτά που αντανακλά η ψυχή του Έλληνα.  

Αναμένουμε με αγωνία την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στις 7 Δεκεμβρίου 2018, έχοντας την πεποίθηση ότι ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που ακυρώνει καθημερινά τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι την τελική κατάπτωσή της, καθώς θεμελιώδης υποχρέωση όλων των Ελλήνων αποτελεί η τήρηση του Συντάγματος με πίστη και αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάζοντας την απόφαση του ΣτΕ  διαπιστώσαμε με μεγάλη έκπληξη ότι την ημέρα εκδίκασης της αίτησης αναστολής (13/7) υπεβλήθησαν ακόμη δύο υπομνήματα επί της δικής μας αίτησης αναστολής: (1) από τον δικηγόρο Γεώργιο Κόκκα ατομικά και ως νόμιμο εκπρόσωπο κάποιου συνασπιμού πολιτικών κομμάτων, κινήσεων και ενώσεων προσώπων και (2) από την κα Κύνθια-Νεφέλη Κορδογιάννη-Μαυρογορδάτου. 

Δηλώνουμε ότι ουδεμία σχέση έχουμε με οποιοδήποτε κόμμα εντός ή εκτός Βουλής, καθώς και πλήρη άγνοια για την ύπαρξη και το περιεχόμενο των εν λόγω υπομνημάτων. Οποιαδήποτε προσπάθεια για ταύτιση της ΠΟΠΣΜ και των Παμμακεδονικών Ενώσεων με τα ανωτέρω πρόσωπα και οργανώσεις θα θεωρηθεί ατυχής.


                                                                        Τρίτη 17 Ιουλίου 2018
                                                                                     Με τιμή
                                                                       
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, κατόπιν εισηγήσεως της Νομικής της Υπηρεσίας δεν υπέγραψε το κείμενο που κατέθεσαν οι λοιπές Παμμακεδονικές Ενώσεις και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων στο Συμβούλιο Επικρατείας.


ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
PAN-MACEDONIAN UNION OF THE
MACEDONIAN STRUGGLE
GREECE – AUSTRALIA


Η ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ έχει ως αρχή να μην κάνει πολιτικά σχόλια σε κανένα επίπεδο. 

Αγωνίζεται επί χρόνια για την αναγνώριση της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στο κράτος με πρωτεύουσα τα Σκόπια, την προστασία του Αρχαίου, Μεσαιωνικού, Νεότερου Ελληνικού πολιτισμού που καταστρέφεται συστηματικά στο κράτος αυτό, στις προαιώνιες εστίες του Μακεδονικού Ελληνισμού, όπως Γευγελή, Λυχνίδα-Αχρίδα, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Μοναστήρι, καθώς και την καθιέρωση της 24ης Φεβρουαρίου ως ημέρας μνήμης γενοκτονίας του Μακεδονικού Ελληνισμού από το 1870 μέχρι το 1949. 

Η ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, κατόπιν εισηγήσεως της Νομικής της Υπηρεσίας δεν υπέγραψε το κείμενο που κατέθεσαν οι λοιπές Παμμακεδονικές Ενώσεις και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Το μείζον αυτό εθνικό πρόβλημα χρειάζεται μεν νομική αντιμετώπιση, αλλά τη σωστή , που θα υποβοηθήσει τον εθνικό αγώνα και η οποία θα παράξει εκείνα τα αποτελέσματα προς την εθνική δικαίωση.
Σημειώνεται επίσης, ότι αποτελεί τουλάχιστον ιστορικά ανόητο καθώς είναι γνωστός του ρωσικού παράγοντα διαχρονικά, ο ισχυρισμός περί δήθεν «χρηματισμού» των συμμετεχόντων στις μεγάλες εθνικές διαμαρτυρίες- συλλαλητήρια

Η ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ επιφυλάσσεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των ενεργειών της τις επόμενες ημέρες, οι οποίες βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, τόσο νομικά όσο και εθνικά.

Καλούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις σε εγρήγορση, ενότητα, μακριά από άστοχες και νομικά αβάσιμες ενέργειες.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ
           Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος

Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:
 Ιωάννης Νισύριος Δικηγόρος παρά Αρείω Πάγω 
& Συνεργάτες
“Η απόφαση του ΣτΕ μας δικαίωσε στο Σκοπιανό” λένε οι ΑΝΕΛ

Με δήλωση του εκπροσώπου τους οι ΑΝΕΛ δηλώνουν δικαιωμένοι για τη στάση που τήρησαν στο θέμα των Σκοπίων,μετά από την απόφαση του ΣτΕ που έγινε γνωστή χθες.
Ο Θόδωρος Τοσουνίδης δήλωσε:
«Η Απόφαση  του  ΣΤΕ  για το σχέδιο συμφωνίας των Πρεσπών βάζει «τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του».
Την Τρίτη 17 Ιουλίου εκδόθηκε η υπ. 199/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ η οποία μέσα από ένα πλήρες και αναλυτικό σκεπτικό καταλήγει ότι: η «συμφωνία» σε περίπτωση που δεν τεθεί σε ισχύ, τόσο στο σύνολό της όσο και ως προς τις διατάξεις της ξεχωριστά, δεν θα δεσμεύει οποιοδήποτε από τα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο.
Και επιπλέον, κατοχυρώνει ότι με την μη κύρωση της «συμφωνίας» δεν θα έχουν δημιουργηθεί μη αντιστρεπτές νομικές καταστάσεις που θα δεσμεύουν τη χώρα μας μελλοντικά.
Μετά και από αυτή την απόφαση καταρρέει οριστικά το ψέμα της ΝΔ του Κυριάκου που προσπάθησε να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό ότι έχουμε ήδη δεσμευτεί μέσα από το σχέδιο συμφωνίας των Πρεσπών.
Ο Πάνος Καμμένος και οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δικαιώθηκαν για την απόφασή τους να μην επιτρέψουν την αποσταθεροποίηση της χώρας, με πτώση της κυβέρνησης, όπως ήθελαν οι «ψευτομακεδονομάχοι» του Κυριάκου.
Η Ελλάδα και οι Έλληνες συνεχίζουμε την πορεία εξόδου από τα μνημόνια και κατάκτησης της ευημερίας μας.
Αν ποτέ έρθει συμφωνία τέτοιου είδους στο ελληνικό κοινοβούλιο που θα περιλαμβάνει το όνομα της Μακεδονίας τότε ο Πάνος Καμμένος και οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα τη σταματήσουμε.
Μπορούν με τον ίδιο τρόπο να δεσμευτούν ο Κυριάκος και οι «ψευτομακεδονομάχοι» του;».Η  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  ΤΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΣΤΗΝ  ΠΟΛΩΝΙΑ  ΜΑΣ  ΜΑΡΑΝΕ.  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  ΤΗΣ  ΠΟΛΩΝΙΑΣ.  
Δήλωση του Διοικ. Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου των Δικαστικών Συμβουλίων προσφέρει την ολόψυχη υποστήριξή του στους δικαστές της Πολωνίας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Η εξαναγκασμένη λήξη της θητείας 27 δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου κας Gersdorf, αποτελεί μια περαιτέρω προσπάθεια να υπαχθεί το δικαστικό σώμα στον έλεγχο της κυβέρνησης. Είναι επιτακτική ανάγκη η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να γίνεται σεβαστή από τις κυβερνήσεις. Ένα δημοκρατικό σύστημα βασισμένο στο κράτος δικαίου μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνον αν διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία των δικαστών. Επιπλέον,  η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστικών αρχών στην ΕΕ.
Η δικαστική ανεξαρτησία παίζει επίσης ένα κεντρικό και απαραίτητο ρόλο στη διασφάλιση του σεβασμού του δικαίου της Ένωσης. Οι Δικαστές πρέπει να εκφράζουν ανοιχτά τη γνώμη τους, αν απειλείται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου των Δικαστικών Συμβουλίων υποστηρίζει τους δικαστές της Πολωνίας, που εκπληρώνουν αυτό το καθήκον.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2018Η  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  ΛΟΙΠΟΝ  ΤΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΣΤΗΝ  ΠΟΛΩΝΙΑ  ΜΑΣ  ΜΑΡΑΝΕ.   
Η  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  ΤΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  ΕΙΝΑΙ  ΔΕΔΟΜΕΝΗ.   
ΓΙ  ΑΥΤΟ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΒΡΙΖΕΙ  ΑΙΣΧΡΑ,  ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΑ,  ΔΙΚΑΣΤΙΝΑ,  ΝΑ  ΠΑΕΙ  ΝΑ  ΚΟΨΕΙ  ΤΟ  ΚΕΦΑΛΙ  ΤΗΣ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΦΥΛΑΚΙΣΕΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣΤΟΥΣ  ΟΠΟΙΟΥΣ  ΑΥΤΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙ  ΜΕΤΑ  ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ.   
ΓΙ ΑΥΤΟ  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΡΝΕΙ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΣΕ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  ΚΑΙ  ΖΗΤΑ  ΝΑ  ΓΑΜΗΣΕΙ  -  ΝΑΙ,  ΕΠΙ   ΛΕΞΕΙ  ΝΑ  ΓΑΜΗΣΕΙ  Ο  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ,   ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ  ΚΑΙ  Ο  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΜΕΤΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΙ  ΤΟΥΣ  ΓΑΜΑΕΙΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΟΥΣ.  

(Πρωτοφανές  φαινόμενο  σε  όλο  τον  κόσμο. Αμφιβάλλω  αν  έγινε  ανάλογο  γεγονός  ποτέ  σε  όλο  τον  κόσμο. Πρωθυπουργός  λέει  σε  εισαγγελέα  με  γλώσσα  χαμαιτυπείου:  "να  γαμήσει" - να βάλει  φυλακή - κάποιους  ανθρώπους,  τους  οποιουσδήποτε.  Και  δεν  κουνιέται  δικαστικό  φύλλο.  Οι  έμποροι  ναρκωτικών  στην  Κολομβία  έχουν  πιο  σεμνή  γλώσσα  από  τους  έλληνες  πολιτικούς  και  τους  έλληνες  δικαστές,  όταν  θέλουν  να  δολοφονήσουν  κάποιον).
 Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  ΣΙΩΠΑ  ΣΑΝ  ΜΩΡΗ  ΠΑΡΘΕΝΟΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΟΥΣΙΩΔΗ  ΚΑΙ  ΑΝΗΚΟΥΣΤΑ  ΑΥΤΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑ  ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΙ  ΣΕ  ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ  ΤΟΝ  ΓΑΜΙΣΤΕΡΟ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ !


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΖΗΝΩΝΟΣ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ:   
H  Mακεδονία  δεν  είναι,  ούτε  ήταν,  μία  ξεχωριστή  διακριτή  χώρα  με  δική  της  γλώσσα  και  δικά  της  ήθη  και  έθιμα,  η  οποία  κάποτε  διασπάστηκε  σε  βόρεια  και  νότια.
Η  Μακεδονία  ήταν  πάντοτε  μία  Ελληνική  επαρχία,  με  ελληνικό  γλωσσικό  ιδίωμα  και  ελληνικά  ήθη  και  έθιμα.
Με  την  προδοσία  των  κομμουνιστών  του  Τσίπρα  τα  Σκόπια  ονομάστηκαν  «Βόρεια  Μακεδονία»  σαν  ξεχωριστή  κρατική  οντότητα  και  η  Ελλάδα  δέχεται  ότι  κατέχει  ένα  τμήμα  μιας  «Νότιας  Μακεδονίας»,  σαν   επαρχιακό  της  τμήμα.
Το  ψυχολογικό  μήνυμα  που   έδωσε   ο  Τσίπρας  προς  το  εξωτερικό,  είναι  ότι  η  επαρχία  της  Ελλάδος  με  το  όνομα  «Νότια  Μακεδονία»,  προφανώς  είναι  αποσπασμένη  από  κάποιον  κεντρικό  κρατικό  κορμό,  δηλαδή  την  «Βόρεια  Μακεδονία».
 Αυτό  που  έπεται  ψυχολογικά  αλλά  και  τελεολογικά  είναι  ότι  κάποια  ημέρα  η  επαρχία  «Νότια  Μακεδονία»  θα  πρέπει  να  αναζητήσει  και  να  ενωθεί  με  την  μητρική  κρατική   οντότητα  που  ονομάστηκε  από  τους  κομμουνιστές  προδότες του  Τσίπρα  «Βόρεια  Μακεδονία».
Ο  Τσίπρας  με  όλη  αυτή  την  πρωτοβουλία  έκανε το  πρώτο  και  αποφασιστικό  βήμα  για  την  απόσπαση  της  Μακεδονίας  από  την  Ελλάδα  και  την  απώλεια  Ελληνικών  εδαφών.
ΟΛΗ  Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ.


 ΕΝΑΣ  ΜΥΣΤΙΚΟΣ  ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ  ΤΩΝ  ΡΩΣΩΝ  ΠΟΥ  ΘΕΛΕΙ  ΝΑ  ΡΙΞΕΙ  ΤΟΝ  ΤΣΙΠΡΑ


Οι  Έλληνες  συνεχίζουν  τον  αγώνα  μέσα  στο  λιοπύρι  μέχρι  την  σκληρή  τιμωρία  του  προδότη.

Νομίζει  ο  αγράμματος  απατεώνας  και  προδότης  Τσίπρας  ότι  θα  τον  σώσουν  οι  επικοινωνιολόγοι  της  αμερικανικής  πρεσβείας  με  τις  εισηγήσεις  τους  για  χρηματισμό  των  Ελλήνων  από  τον  Πούτιν,  για  να  διαδηλώνουν  για  την  Μακεδονία.  Δεν  καταλαβαίνει  ότι  λίγα  είναι  τα  ψωμιά  ενός  Εφιάλτη;
Κρήτη 16 Ιουλίου 2018
"Τι κερδίσατε ξεπουλώντας την Μακεδονία; ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΕ! Όχι μόνο ανέχεστε να ακούτε τον σκοπιανό πρωθυπουργό να λέει πως αυτοί είναι οι Μακεδόνες και πως αυτοί μιλούν την Μακεδονική Γλώσσα, ταυτόχρονα υλοποιείτε σχέδιο διαγραφής του όρου Μακεδονία από παντού. Μέχρι και την ιστορία ετοιμάζεστε να ξαναγράψετε παραχαράσσοντας την, όπως ακριβώς έχει γίνει και στο παρελθόν. Ερωτούμε, ποιον υπηρετείτε, ποιων τα συμφέροντα και τα σχέδια εφαρμόζετε;"


ΝΕΑ  ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΠΟΡΕΙΑ ΧΘΕΣ  ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ.
 

«Άκου τι λέει ο λαός,  είσαι ακατάλληλος για πρωθυπουργός».

«Ούτε στις ΣΕΡΡΕΣ ούτε πουθενά.  ΠΡΟΔΟΤΕΣ θα σας κράζουμε σε Πόλεις και Βουνά».OI  ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ  ΕΝΤΕΙΝΟΥΝ  ΤΟΝ  ΑΓΩΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ,  ΜΕΣΑ  ΣΤΟ  ΛΙΟΠΥΡΙ,  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ  ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΤΙΜΩΡΙΑ  ΤΟΥ  ΒΡΩΜΕΡΟΥ  ΠΡΟΔΟΤΗ  ΕΦΙΑΛΤΗ.
Ο  ΒΡΩΜΕΡΟΣ  ΠΡΟΔΟΤΗΣ  ΘΑ  ΔΕΙ  ΤΙ  ΘΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΤΟΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.

ΑΥΡΙΟ,  ΠΕΜΠΤΗ  19  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018,  ΣΤΙΣ  8  ΤΟ  ΑΠΟΓΕΥΜΑ,  ΝΕΑ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ,   ΣΤΟΝ  ΛΕΥΚΟ  ΠΥΡΓΟ.   

«Ούτε στην  Θεσσαλονίκη ούτε πουθενά.  ΠΡΟΔΟΤΕΣ θα σας κράζουμε σε Πόλεις και Βουνά».
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ,  ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΤΟ…

Ο  ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΜΑΣΟΝΟΥ  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,  ΤΟΥ  ΠΡΟΔΟΤΗ  ΕΦΙΑΛΤΗ  ΤΣΙΠΡΑ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΚΑΜΜΕΝΟΥ.

Σημερινό  άρθρο  του  Pronews

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ανέκαμψε πλήρως και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση - Ο άλλος Αρχηγός;

Πλήρως έχει αποκατασταθεί η υγεία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και δύο εβδομάδες περίπου στο 251 ΓΝΑ.
Η περιπέτεια της υγείας του αποδείχθηκε περαστική και κανονικά πριν το τέλος του μήνα θα πρέπει να επιστρέψει στα καθήκοντά του.
Λέμε «κανονικά» γιατί κάποιος ευεργετηθείς εκ των Αρχηγών των Επιτελείων, ανερυθρίαστα διεκδικεί την θέση του ποντάροντας στην δήθεν «αδυναμία» του να συνεχίσει ομαλά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
Εχει την υποστήριξη της αμερικανικής πρεσβείας και διαδίδει δεξιά κι αριστερά ότι «Αν όχι τώρα, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχω γίνει Αρχηγός ΓΕΕΘΑ».
Το ότι ο Κλάδος του επί των ημερών του έχει υποστεί «επικούς» εξευτελισμούς από αυτούς που είχαν να συμβούν από το 1974, δεν έχει φαίνεται και τόση σημασία.
Σίγουρα για την αμερικανική πρεσβεία που τον «προμοτάρει» ως επόμενο Α/ΓΕΕΘΑ, δεν έχει καμία σημασία.
«Δεκάρα τσακιστή» δεν δίνουν ακόμα και Τάγμα ολόκληρο να αιχμαλωτιστεί από τους Τούρκους.
Στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει μείνει καθόλου αίσθηση του  πόσο έχει κατρακυλήσει η στρατιωτική ηγεσία που έχουν επιλέξει και ότι πλέον ευθύνονται 100% για ότι συμβεί;
Νομίζουν ότι θα τους σώσουν οι Αμερικανοί; ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΑΡΘΡΑ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ» ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΤΣΙΠΡΑ, ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΕΤΣΙ ΟΙ "ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ CIA ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ" ΚΑΙ "ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΙΝΑΙ «ΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ»; 


Η ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΑΤΣΑ ΜΑΣ. 


ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ FINKELSTEΪN: «ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΤΡΟΜΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ – ΘΥΜΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟ «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ» ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ».
ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ. Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ. Ο ΖΑΕΦ ΙΔΡΥΣΕ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ». Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΣΑΝ «ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΥΜΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΠΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ: «Ο ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΛΑΟ».

 

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΠΑΡΟΖΟ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ; ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟ ΙΡΑΝ: ΤΟΥΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΖΕΙ, ΟΧΙ Ο ΛΑΟΣ, ΑΛΛΑ Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...