Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ. ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ: "κανείς δεν λέει μια λέξη για την Τουρκία, που κατέχει την βόρεια Κύπρο".

ΕΝΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΘΑΒΕ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ, Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ» ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΦΙΑ, ΤΙΜΟΥΣΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΝ…ΤΣΙΠΡΑ. ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΕΝΘΟΣ, Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΓΛΕΝΤΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΙ, ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΣΙΠΡΑ. ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΦΕΔΡΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ.


Την άποψή του για τις κατηγορίες που δέχεται για κατοχή παλαιστινιακών εδαφών έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στην περίπτωση της Κύπρου και της Τουρκίας, τονίζοντας πως αυτό που έχει σημασία είναι η ισχύς που διαθέτει κάποιος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Haaretz, τη Δευτέρα  5  Νοεμβρίου  2018, κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης του νομοθετικού συμβουλίου του κόμματος Likud, ο Νετανιάχου είπε τα εξής:
«Τα έθνη σέβονται την ηθική μέχρι ένα γνωστό όριο και σέβονται την ισχύ πολύ περισσότερο.
Απορρίπτουμε την προσέγγιση περί κατοχής. Αν η κατοχή ήταν το θέμα, υπάρχουν πολλά κράτη που έχουν καταλάβει άλλα κράτη και κανείς δεν λέει μια λέξη γι’ αυτά.
Μεγάλες, γνωστές χώρες. Κανείς δεν είπε ούτε μια λέξη για την Τουρκία και την  "Βόρεια Κύπρο.
Είναι σημαντικό να εγείρουμε αυτά τα θέματα, επειδή οι άνθρωποι έχουν μιλήσει για τσουνάμι, και ότι το παλαιστινιακό ζήτημα πρέπει να λυθεί, 

Αυτό δεν πρέπει να μας σταματήσει εν όψει της τεράστιας διπλωματικής επιτυχίας που δημιουργούμε».Στην  κλειστή  συνεδρίαση του ιουδαϊκού  νομοθετικού συμβουλίου του κόμματος Likud, ο Νετανιάχου,  την Δευτέρα  5  Νοεμβρίου  2018,  δεν  έκανε  τίποτε  παραπάνω  από  το  να  ξαναδιαβάσει  το  πρώτο  κεφάλαιο  των  "Πρωτοκόλλων  των  Σοφών  της  Σιών",  άσχετα  αν  αυτά  είναι  πλαστά  ή  γνήσια.

Για  τους  Έλληνες  η  ομιλία  του  Νετανιάχου  είναι  μία  σπουδαία  υπενθύμιση.  
Ο  Νετανιάχου  βαράει  με  λύσσα  το  ξερό  και  ανόητο  κεφάλι  των  ανίκανων  και  πρακτόρων  "ελλήνων  πολιτικών"  στον  τοίχο. 
Σαν  να  τους  λέει:  "Κοπρόσκυλα,  ανίκανοι,  γελοίοι,  ηλίθιοι,  ψεύτες,  απατεώνες  και  πράκτορες  έλληνες  πολιτικοί.  
Ακούστε  επιτέλους  εμένα,  ένα  έμπειρο  ιουδαίο  πολιτικό.  "Τα έθνη σέβονται την ηθική μέχρι ένα γνωστό όριο και σέβονται την ισχύ πολύ περισσότερο".  
Κλαψουρίζετε  γιατί η  Τουρκία  σας  πήρε  την  Κύπρο.  Γίνετε  δυνατοί, εξοπλιστείτε  και  πάρτε  την  πίσω.  Εμείς  παίρνουμε  και  κρατούμε  εδάφη που  δεν  μας  ανήκουν.  Είσαστε  τελείως  ηλίθιοι;  Δεν  υπάρχει  πουθενά  αυτό  το  πράγμα  που  λέγεται  "Διεθνές  Δίκαιο".  Μόνο  η  στρατιωτική  ισχύς  έχει  σημασία  στον  κόσμο.  Ηλίθια  υποκείμενα.  Πάρτε το  χαμπάρι.  Ο  κόσμος  που  ζούμε  είναι  ανταγωνιστικός,  επικίνδυνος  και  θανατηφόρος.  Λαός  που  δεν  αγωνίζεται  σκληρά,  με  όλα  τα  μέσα,  με  νύχια  και  με  δόντια,  για  την  επιβίωσή  του  στον    διεθνή  ανταγωνισμό  εξολοθρεύεται".  
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΤΩΝ  ΣΟΦΩΝ  ΤΗΣ  ΣΙΩΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ

"Οι άνθρωποι οι έχοντες κακά ένστικτα είναι πολυαριθμότεροι των εχόντων καλά τοιαύτα. Τούτου ένεκα επιτυγχάνει τις τα καλλίτερα αποτελέσματα, διοικών τους ανθρώπους δια της βίας και του τρόμου, και ουχί δι’ ακαδημαϊκών συζητήσεων.
Κατά την έναρξιν της κοινωνικής τάξεως οι άνθρωποι υπετάχθησαν εις την κτηνώδη και τυφλήν ισχύν, αργότερα εις τον νόμον, όστις δεν είναι παρά η ίδια ισχύς, αλλά μετημφιεσμένη. Συμπεραίνω εκ τούτου, ότι συμφώνως προς τον νόμον της φύσεως, το δίκαιον είναι εν τη ισχύ.
Ο σκοπός μας είναι να κατέχωμεν την ισχύν. Η λέξις «δίκαιον» είναι αφηρημένη ιδέα, την οποίαν τίποτε δεν δικαιολογεί. Η λέξις αυτή σημαίνει απλούστατα : «δότε μοι ό,τι θέλω δια να δύναμαι να αποδεικνύω δι αυτού του τρόπου ότι είμαι ισχυρότερος από σας». Που αρχίζει το δίκαιον και που τελειώνει;
Πρέπει να εννοήσωμεν, ότι η δύναμις του πλήθους είναι τυφλή και άφρων. Το πλήθος δεν λογικεύεται, ακούει δεξιά και αριστερά. Ό τυφλός δεν δύναται, οδηγών άλλον τυφλόν, να μη τον οδηγήση εις τον κρημνόν. Πρέπει να λάβωμεν υπ’ όψιν μας την δειλίαν, την αστάθειαν, την παλινωδίαν του πλήθους.  Το πλήθος είναι βάρβαρον, δεικνύον την βαρβαρότητα του εν πάση ευκαιρία. Άμα το πλήθος λαμβάνη εις χείρας του την ελευθερίαν, την μετατρέπει τάχιστα εις αναρχίαν, ήτις είναι ο ύψιστος βαθμός της βαρβαρότητος.
Το σύνθημά μας είναι η ισχύς και η υποκρισία.  Η βία οφείλει να είναι μία αρχή, η πανουργία και η υποκρισία κανών δια τας κυβερνήσεις, αίτινες δεν θέλουσι να παραδώσωσι το κύρος των εις χείρας των πρακτόρων νέας ισχύος. ∆ια τούτο δεν οφείλομεν να σταματώμεν ενώπιον της διαφθοράς, της απάτης και της προδοσίας, οσάκις αύται δύνανται να μας χρησιμεύσωσι προς επιτυχίαν του σκοπού μας.  Άκρα αυστηρότης, αλλά και άκαμπτος, είναι ο μεγαλύτερος παράγων της ισχύος ενός Κράτους.  Μεμυημένος, έστω και ηλίθιος, δύναται να κυβερνήση, ενώ η πληθύς των μη μεμυημένων, έστω και ευφυών, δεν εννοεί τίποτε από πολιτικήν".Μία  διαπίστωση:  δεν  είναι μεγάλο  κρίμα,  που  η  πατρίδα  μας  δεν  έχει  κανένα  πολιτικό,  που  να  σκέφτεται  σαν  τον  Νετανιάχου;  Τι  κατάρα,  τι  συμφορά  έπεσε  πάνω  στον  ελληνικό  λαό  και  έχει  πολιτικούς  έκφυλους,  ανίκανους  και  προδότες,  σαν  τον  Τσίπρα  και  το  σκυλολόι  του;  (Φίλης  και  δεν  συμμαζεύεται).   
Σε  λίγο  ο  Νετανιάχου  θα  αρχίσει  να  υπερασπίζεται  την  Ελληνική  Μακεδονία  και  την  Βόρειο  Ήπειρο.
Τι  πρέπει  να  πράξουν  επιτέλους  οι  (λίγοι)  έλληνες  που  έχουν   μυαλό  στο  κεφάλι  τους;  
O ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ TOY ΙΣΡΑΗΛ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ: «ΕΞΩ ΟΙ ΝΕΓΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ». 

"ΘΕΛΟΥΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΧΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΣΑΣ". ΕΤΣΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ «Strike Back». 

150 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ ΤΣΙΠΡΑ, ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ, ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΦΡΑΧΤΗ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΒΥΛΗΣ.

ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕ: «ΛΥΣΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΠΟ». ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ, ΑΛΒΑΝΟΥΣ, ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ. ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ

 ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΘΡΟ (ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΜΚΟ, ΣΟΡΟΣΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟ. ΤΣΙΠΡΑ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΣΚΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΟΥΚΑ

ΟΙ «ΓΕΝNΑΙΕΣ» ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ: «ΧΤΙΣΤΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΤΕΙΧΗ»

Η ΠΙΟ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΧΘΕΣ Ο ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΛΜ, ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΗΣΑΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΟΙ....... ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

5 σχόλια :

 1. ΟΥΤΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ, ΟΥΤΕ Ο ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΥΠΗΘΗΚΑΝ, ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΤΗΝΗ ΙΣΩΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΠΟΤΕ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.
  ΟΤΑΝ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ, ΒΑΖΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΥΛΟΛΟΪ ΤΟΥ. ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ, ΣΤΗΝ "ΑΥΓΗ" ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ (ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ).

  "Το ένα λεπτό δεν φτάνει με τίποτε για να ξεπλύνει την ντροπή των πρόθυμων ηλίθιων που πιστεύουν πως με φτηνές ακροδεξιές στρακαστρούκες μπορούν να διεμβολίσουν τον πυρήνα των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής... Ενός λεπτού ντροπή για το ένα λεπτού σιγής που ζήτησε ο προεδρεύων Νικήτας Κακλαμάνης για τον θάνατο του ομογενή Κατσίφα που με τις ριπές του πολυβόλου του επιχείρησε να δυναμιτίσει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις δια μέσω των οποίων ζουν και πορεύονται ειρηνικά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και από τις δύο πλευρές των συνόρων... Ενός λεπτού ντροπή για τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που έσπευσαν να υιοθετήσουν την πρόταση της Ελένης Ζαρούλια της Χρυσής Αυγής για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη Βουλή για την "δολοφονία", όπως υποστηρίζουν του Κ. Κατσίφα".
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ "ΕΛΛΗΝΕΣ" ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ.

  Οι εκλογες στους δασκαλους και τους εκπαιδευτικους, κατεδειξαν ολη την Ελληνικη παθογενεια. Του Panayotes Servos

  Εδω μιλαμε υποτιθεται για ανθρωπους με "μορφωση", IQ πανω απο το μεσο ορο (θεωρητικα), με "αξιοπρεπεις" μισθους (πολλοι τον συμπληρωνουν και με ιδιαιτερα), με 3 μηνες διακοπες τον χρονο και καμποσες αργιες/εκδρομες/τυχερα, ηδη ΔΥ (δηλαδη δεν ψαχνουν για "διορισμο"), συνταξη στα 60. Λαβετε δε υπ οψη σας οτι τα ποσοστα της αριστερας ηταν μειωμενα απο την προηγουμενη φορα...
  Με αλλα λογια δεν μιλαμε για προλεταριους, αλλα για μικρο αστικη εως μεσαια ταξη. Στην μαρξιστικη λογικη θα μιλαγαμε για "μενσεβικους". Παρ ολα αυτα, οι ανθρωποι αυτοι θεωρουν οτι ανηκουν στο σοσιαλιζμο της παπατζας και της μαφιας! Καποτε στα σχολεια (οταν εγω πηγαινα γυμνασιο προ αμνημονευτων χρονων..) οι καθηγητες ηταν ντυμενοι ευπρεπως με σακακι/πουκαμισο (εστω παλια), οι γυναικες με ταγιερ/ζακεττα/φουστα.
  Σημερα ειναι ντυμενοι με τρυπια τζην, εχουν αλογοουρα οι αντρες, καπνιζουν στριφτο και μιλανε ακαταλαβιστικες μαλακιες για προτσες και επαναστα, οι γυναικες με οτι μπορεις να φανταστεις, καποιες πολυ προκλητικα, καποιες αλλες απολυτα ντεκα@@@ και αξυριστες :) , ανηκοντες στην αναρχια και την ανοησια.
  Και το ερωτημα προκυπτει αβιαστα. Τι συμβαινει σε αυτη την κοινωνια και τα παιδια της στρεφονται στη αριστερη μεγαλυτερη απατη ολων των αιωνων ;;;
  Δεν εχω απαντηση. Ζηλεια ; Απατη ;; Αδυναμια σκεψης ;;; Ταυτιση με "ηρωες" ;;; Τεμπελια ;;; Βλακεια ;;; Δηλαδη τι πραγματικα ελπιζουν ολοι αυτοι να τους δωσει ο κομμουνισμος;
  Οποιος εχει λιγο μυαλο ξερει οτι η αριστερα οπου επικρατησε εδωσε φτωχεια και απαξιωση. Σε τι ελπιζουν ;; Οτι ο Κουτσιουμπας και η Ζωη και ο Λαφαζανης, θα εφαρμοσουν "σωστα" οπου απετυχαν οι Καστρο, Μαο, Σταλιν, Μπρεζνιεφ, και λοιποι στυγνοι εγκληματιες;;; Τους κοβουμε δηλαδη για πολυ εξυπνους , τυπους σαν τον Λαφαζανη.... Τι να πω ρε γμτ...
  Καταληγω λοιπον αβιαστα στο συμπερασμα, πως ολοι αυτοι οι εκπαιδευτικοι, ΔΕΝ εχουν υψηλο IQ, σπουδασαν και τελειωσαν χαρη σε ενα σαθρο εκπαιδευτικο συστημα, σε αλλες χωρες της Δυσης δεν θα ειχαν γινει τιποτα περισσοτερο απο τεχνιτες στην καλυτερη περιπτωση (οι τεχνιτες χρειαζονται δεξιοτητες που αυτοι δεν ξερω αν εχουν...). Οι προερχομενοι απο παγκοσμιως αναξιοπιστο εκπαιδευτικο συστημα (σε ολες τις βαθμιδες), θα ειναι και οι ιδιοι το ιδιο αναξιοπιστοι...
  Προφανεστατα εξαιρεσεις ικανοτατων εκπαιδευτικων υπαρχουν πολλες. Αλλα χανονται μεσα στο μυλο της αχρηστιλας και αριστεριλας που επικρατει παντου στο εκπαιδευτικο μας συστημα.
  Ισως οι καλυτεροι ειναι οσοι εργαζονται στα φροντιστηρια (αλλη Ελληνικη παραδοξοτητα), και αλλοι καποιοι πνιγμενοι στα δημοσια σχολεια μας, εξαφανιζονται μεσα στην μαζα.
  Τα αποτελεσματα αυτης της παιδειας τα βλεπουμε παντου...
  Και μην αρχισει κανεις τις εξυπναδες οτι εχουμε καλους μηχανικους ή καλους γιατρους. Προφανως και εχουμε και τετοιο ειδος (εν ανεπαρκεια), που εγιναν ετσι χαρις στις δικες τους θυσιες, οχι χαρις στο εκπαιδευτικο μας συστημα. Το θεμα ειναι οτι αυτοι οι καλοι δεν ειναι αρκετοι και πολλοι απο αυτους φευγουν κιολας., ή χανονται μεσα στην μαζα.
  Μετα απο 15 χρονια στην εκπαιδευση των μεταλυκειακων τμηματων, μπορω αβιαστα να πω, οτι η παιδεια μας ειναι εκει που ηταν των ευρωπαιων πριν τον πολεμο. Τα δε Ελληνικα Πανεπιστημια δεν εχουν καμμια απολυτως σχεση με οτιδηποτε συγχρονο, προοδευτικο, επαρκες, αξιοπιστο. Ειναι στην δεκαετια του 30...
  Ζ.Π.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

  Ρώμη: Θριαμβευτική υποδοχή στον Σαλβίνι από 1.200 μαθητές!

  Υποδοχή ήρωα επιφύλαξαν 1200 περίπου μαθητές στον υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής της Λέγκας Ματέο Σαλβίνι σε ομιλία του.
  Ο Σαλβίνι έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:
  «Δεχόμενος αυτή την υποδοχή από περίπου 1200 μαθητές από σχολεία της Ρώμης με συγκίνησε ιδιαίτερα.
  Σας ευχαριστώ.
  Από τη μεριά μου θα κάνω ότι μπορώ να παραδώσω στα παιδιά μια πατρίδα πιο ασφαλή, πιο δίκαιη και πιο ελεύθερη από πριν».
  Η ομιλία Σαλβίνι έρχεται μετά την έγκριση από την ιταλική Γερουσία την Τετάρτη του νομοσχεδίου για τη μετανάστευση, το πρώτο βήμα πριν από την τελική ψηφοφορία στη Βουλή, που αναμένεται να διεξαχθεί στα τέλη Νοεμβρίου.
  Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο αντικαθιστά τις άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, που έχουν διάρκεια 2 ετών, από μια σειρά άλλων αδειών, όπως «ειδικής προστασίας» διάρκειας ενός έτους ή «φυσικής καταστροφής στην χώρα προέλευσης», διάρκειας έξι μηνών.
  Επίσης, προβλέπει μια επείγουσα διαδικασία για τη δυνατότητα απέλασης κάθε αιτούντα άσυλο που αποδεικνύεται επικίνδυνος.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Α. Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΛΙΘΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΗΤΤΗΜΕΝΟ ΙΤΑΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΖΗΤΗΣΕ, ΑΝΕΞΟΔΑ, ΣΥΓΓΝΩΜΗ. ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ. ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ.


  Κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου, το Έθνος εορτάζει το περήφανο ΟΧΙ του Μεταξά στην τότε στρατιωτική υπερδύναμη Ιταλία, που θέλησε να μας κάνει επαρχία της. Και ο Ελληνικός Στρατός νίκησε. Οι Ιταλοί στρατιώτες πολέμησαν γενναία και σε μεγάλους αριθμούς, αλλά συνετρίβησαν από την υπεροχή της πολεμικής αρετής των Ελλήνων. Και για 75 χρόνια, κάθε χρόνο γιορτάζουμε την Νίκη και την Τιμή των όπλων μας. Και στέλνουμε μήνυμα σε όλη την υφήλιο, ότι αυτό το Έθνος δεν μπορείτε να το λυγίσετε, διότι το κρατάει αγέρωχο η ψυχή των Ελλήνων.
  Μέχρι φέτος…
  Ζούμε σε καιρούς που η διεθνής τοκογλυφία απαιτεί να ισοπεδώσει και να διαλύσει τα Ευρωπαϊκά Έθνη. Και για να το πετύχει αυτό, πρέπει πρώτα να λυγίσει τους Έλληνες, διότι η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
  Έτσι φέτος την 28η Οκτωβρίου 2018, παρουσιάστηκε μία μεγάλη ευκαιρία στην διεθνή μασονία για να γίνει μία προσβολή στις Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις.
  Φέτος το στράτευμα παρέλασε όχι μόνο μπροστά στον έλληνα (μασόνο) πρόεδρο Παυλόπουλο (άλλη μία θλιβερή ιστορία: η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ υποκλίνεται συνεχώς στην Μεγάλη Στοά της Ανατολής), αλλά και μπροστά στον πρόεδρο των ηττημένων Ιταλών. Φέτος η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ υποκλίθηκε στον ιταλό ηττημένο.
  Υποτίθεται ότι ο ιταλός κομμουνιστής μασόνος ζήτησε συγγνώμη για την επίθεση το 1940. Όπως ζητεί, ανέξοδα, συγγνώμη κάθε χρόνο, η τοκογλυφία που κυβερνά την Γερμανία. Κούφια λόγια για να δικαιολογήσουν την ντροπή στην οποία επέβαλλαν τον Στρατό μας. Ποιος είναι αυτός ο κεντροαριστερός μασόνος Ιταλός, που θα σβήσει με μια συγγνώμη την θυσία των προγόνων μας;
  Αλλά ακόμη και έτσι. Ακόμη και αν ζήτησε συγγνώμη. Δεν έπρεπε επ' ουδενί λόγω, να είναι επάνω στο βάθρο μαζί με τον μασόνο Παυλόπουλο. Θα μπορούσε να είναι καλεσμένος στην εξέδρα, ο ίδιος ή κάποιος εκπρόσωπός του.
  Από την στιγμή που βρίσκεται πάνω στο βάθρο, τότε ο Ελληνικός Στρατός που περνάει μπροστά του, υποκλίνεται και σ' αυτόν. Και μην βιαστείτε να σκεφτείτε την ανοησία ότι είναι «ομόλογος» του δικού μας. Τουλάχιστον για την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου και τουλάχιστον για την ώρα της παρέλασης, δεν είναι ομόλογος, είναι ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ομόλογος.
  Ο στρατός των Νικητών δηλαδή, υποχρεώθηκε να αποδώσει Τιμή στον Πρόεδρο των ηττημένων. Επειδή ο μασόνος κομμουνιστής πρόεδρος των ηττημένων ζήτησε συγγνώμη. Κούφια λόγια. Ανέξοδες δηλώσεις και εκδηλώσεις συγγνώμης από αριστερούς ιταλούς μασόνους.

  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Β. Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΛΙΘΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΗΤΤΗΜΕΝΟ ΙΤΑΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΖΗΤΗΣΕ, ΑΝΕΞΟΔΑ, ΣΥΓΓΝΩΜΗ. ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ. ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ.


  Ο μασόνος Παυλόπουλος πάλι ήταν ανίκανος να πατήσει τον ιταλό εκεί που πονάει. Δεν θέλουμε λόγια συγγνώμης. Θέλουμε έμπρακτες εκδηλώσεις συγγνώμης. Αυτές πράγματι κοστίζουν. Εκεί που πονάει, και όπως όλοι ξέρουμε πονάει στο χρήμα. Οι τεράστιες καταστροφές που μας προκάλεσαν, σε ανθρώπους και αγαθά, οι ιταλοί, οι γερμανοί, οι βούλγαροι και οι αλβανοί (και οι άγγλοι, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία). Μόνο οι υλικές καταστροφές που προκάλεσαν οι ιταλοί (και για τον πρόσθετο λόγο ότι πρωτοάρχισαν τον πόλεμο), κοστολογούνται σε 100 δισεκατομμύρια σημερινά ευρώ. Οι βούλγαροι μας οφείλουν τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυριολεκτικά ρήμαξαν την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι αλβανοί οφείλουν τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τσάμηδες οργίασαν σε σφαγές και καταστροφές στην Ήπειρο. Για τους γερμανούς δεν το συζητάμε: οφείλουν πάνω από 400 δισεκατομμύρια. Αλλά ποιός μασόνος θα τους τα ζητήσει. Ποιός μασόνος ή κομμουνιστής έχει το σθένος να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να μην υποχωρήσει μέχρι να πάρει τα χρωστούμενα; Μόνο να κοροϊδεύουν τον Ελληνικό Λαό στο εσωτερικό ξέρουν. Έξω κάνουν τις μωρές παρθένες (ή τις εταίρες).
  Όταν πάει κάτι στραβά για τους μασόνους και τους κομμουνιστές στην Ελλάδα, γνωρίζουμε τι κάνουν για να αλλάξουν την ατζέντα. Αρχίζει ένας ανέξοδος αντιγερμανισμός (μόνο στο εσωτερικό - ποτέ στο εξωτερικό) και οι ευφυείς έλληνες πέφτουν στο δόκανο. Ερώτηση: γιατί μόνο να πληρώσουν οι γερμανοί; Εντάξει έκαναν τα περισσότερα εγκλήματα, οι άλλοι όμως εξαγνίστηκαν, χωρίς να πληρώσουνς τίποτε; Μήπως γιατί αυτό επιτάσσει η στοά και ο διεθνής ιουδαϊσμός; Αυτός καλά εισπράττει 70 χρόνια τώρα από την Γερμανία. Οι έλληνες;
  Και ένα τελευταίο: Θέλεις ιταλέ να ζητήσεις έμπρακτα συγγνώμη από την Ελλάδα; Φρόντισε να της δοθεί η Βόρειος Ήπειρος. Άλλωστε η Ιταλία δημιούργησε, για δικούς της λόγους, το κράτος της Αλβανίας με τα σημερινά του σύνορα. Ιδού η έμπρακτη συγγνώμη. Να απαιτήσει ο ιταλός πρόεδρος να επιστραφεί στην Ελλάδα η αρχαιότατη Ελληνική επαρχία της Βορείου Ηπείρου. Αλλά ποιός έλληνας μασόνος ή κομουνιστής θα σηκώσει ανάστημα, για να ζητήσει κάτι τέτοιο.

  Ζ.Π.  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...