Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

"ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΘΟΣΙΩΣΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ".


Στὸ ῥωμαϊκὸ δίκαιο ὀνομάζομε ἔγκλημα καθοσιώσεως, τὸ ἔγκλημα ἐσχάτης προδοσίας ἐναντίον τῆς ἐξουσίας τοῦ αὐτοκράτορος. Σήμερα τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων ἀντικαθιστᾷ τὸν αὐτοκράτορα ὡς ὑπερτάτη ἀρχὴ ποὺ δὲν δύναται νὰ μειωθῇ, προβάλλοντας ἕνα ἔθνος ὡς ἀνώτερο τοῦ ἑλληνικοῦ, π.χ. νὰ προβάλλεται μία ξένη σημαία ὡς ἀνωτέρα τῆς ἑλληνικῆς.

Ὁ Ἕλλην, στὴν σημερινή του παρηκμασμένη κατάστασι, ἀντὶ νὰ ὑμνῇ τὸ γένος του, ἀσχολεῖται νυχθημερὸν μὲ τὸν ἑβραϊσμό, κατηγορῶντας το ὅτι ἐξουσιάζει ἐπὶ ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου, δηλαδὴ οὐσιαστικὰ πὼς ἔχει  προσόντα, ποὺ δὲν ἔχουν οἱ Ἕλληνες, χάριν τῶν ὁποίων ἐλέγχει ὅλα τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης.

Πρόκειται περὶ ὑπερτάτης ὕβρεως κατὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἡ περίεργη καὶ ἀπαράδεκτη αὐτὴ στάσις τοῦ Ἕλληνος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἠλλιγγιώδη παρακμή του ποὺ τὸν ὑποχρεώνει γιὰ νὰ τονώνῃ τὸ ἠθικό του νὰ κατηγορῇ τὸ ἑβραϊκὸ γένος ὅτι τοῦ ἔχει κλέψει τὴν πρώτη θέσι ποὺ ὡς περιούσιος λαός, μέσῳ τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ἔχει  δώσει ὁ Θεός.

Ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου, συγκροτεῖται ἀπὸ μεγαλοφυεῖς καὶ ἠλιθίους, ἁγίους καὶ ληστές, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ Ἕλληνες. Τὸ νὰ χαρίζῃς στὸν ἑβραϊκὸ λαὸ ἱκανότητες δολοπλοκίας πόὺ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ὑπερισχύῃ τῶν ἄλλων λαῶν τῆς γῆς καὶ δή, τοῦ ἑλληνικοῦ, εἶναι ὑπερτάτη ὕβρις πρὸς τὸν Ἕλληνα καὶ πρέπει νὰ τιμωρεῖται μὲ νόμο ὡς ἔγκλημα καθοσιώσεως μὲ πολύχρονη φυλάκισι.

Ἐμεῖς, ὅπως κάθε λαός, ἔχουμε τὸ δικαίωμα, νὰ ἐξάρουμε τὶς ἰδικές μας ἱκανότητες καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε σὲ ἀποτυχημένους ἠλιθίους συμπατριῶτες μας, νὰ ἐξάρουν τὸν ἑβραϊκὸ λαό,ὡς διοικοῦντα τὸν κόσμο μέσῳ χακτηριστικῶν ποὺ μᾶς λείπουν, δηλαδὴ ποὺ λείπουν στὴν πραγματικότητα στοὺς ἐν λόγῳ  ἠλιθίους καὶ ἀμορφώτους γραικύλους ποὺ στάζουν δηλητήριο φθόνου κατὰ τῶν ἑβραίων.

Ἕνα μελλοντικὸ ἐθνικὸ καθεστὼς πρέπει νὰ καταδικάζῃ σὲ πολυετῆ φυλάκισι  δεδηλωμένους ἀντισημῖτες ὡς ἀνθέλληνες ποὺ διαπράττουν τὸ ἔγκλημα καθοσιώσεως ἐναντίον τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         2 Δεκεμβρίου 2018


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Μία  υπενθύμιση  στον  σοφό  καθηγητή.

Κάποτε  ρώτησαν  ένα  φιλόσοφο, γιατί  έγραφε  ότι  θέλουν  κρέμασμα  οι  φονιάδες.  (Ο  καθηγητής  έλεγε  ότι  πρέπει  να  επιβάλλουμε  την θανατική  ποινή  στους  δολοφόνους).  Η  απάντηση  του  καθηγητή:  "και   εγώ  είμαι  ενάντια  στον  φόνο,  αρκεί  να  κάνουν την  αρχή  οι  κύριοι  δολοφόνοι".

Έτσι  κ.  καθηγητά  έχουν  τα  πράγματα.

Πρέπει  να  είναι  ανισόρροπος  κάποιος,  όταν  αντιπαθεί  και  μισεί  κάποιον,  που  δεν  τον πείραξε.

Αν  όμως,  αν  κάποιος  βλάπτει  το  Ελληνικό  γένος,  τι  πρέπει  να  κάνουμε  κατά  την  γνώμη  σας;     

  Ο  Σόρος  σε  ποιο  γένος  ανθρώπων  ανήκει;  Και  ένα  σορό  άλλοι,  που  χρησιμοποιώντας  την  τρομερή  οικονομική  τους  δύναμη,  θέλουν  να  καταστρέψουν  την  Ελλάδα  και  όλη  την  Ευρώπη;  

Ο  Τράμπ  (με  κόρη  βαφτισμένη  ιουδαία  και  γαμπρό  ιουδαίο)  καταγγέλει  τον  ιουδαίο  Σόρος  ότι  θέλει  να  καταστρέψει  τις  ΗΠΑ,  κουβαλώντας  με  τα  χρήματά  του  λαθρομετανάστες.  Το  ίδιο  λέει  η  Λεπέν,  το  ίδιο  ο  Όρμπαν,  το  ίδιο  ο  Πούτιν,  το  ίδιο  ο...Ερντογάν.

Θα  τους  φυλακίσετε  πολυετώς  κι  αυτούς;

Υπάρχουν  χιλιάδες  και  εκατοντάδες  χιλιάδες  αναφορές  για  τον  ανθελληνισμό  των  ιουδαίων.  Γραπτές  και  προφορικές.  Δημοσιευθείσες  και όχι.  Τι  να  κάνουμε.  Να  τις  αγνοήσουμε;   Εσείς  κάνετε  ότι  δεν  τις  ξέρετε,  αν  και  σίγουρα  τις  γνωρίζετε  καλά. 

Τι  πρέπει  να  πράξουν  δηλαδή  οι  Έλληνες;  Να  μην  αντιδρούν  καθόλου;

Να  ξαναπούν:  Σφάξε  με  αγά  μου  για  ν' αγιάσω; ΜΙΑ  ΑΠΟΨΗ  ΤΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ.

Ο Εθνικομπολσεβίκος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οττάβας και τακτικό μέλος της Καναδικής Βασιλικής Ακαδημίας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ έστειλε από την ιστοσελίδα του Ενδιάμεση Περιοχή,  Ανοιχτή Επιστολή προς την Χρυσή Αυγή για να την πείσει να πάψει να κυνηγάει τους Εβραίους, διότι και οι Εβραίοι είναι Έλληνες.JUN 16, 2013


Ἕνα μάθημα ἱστορίας γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή

Θὰ κάνω, ὡς ἱστορικός, δύο παρατηρήσεις:

1 - Ὅταν στὴν Ἱστορία ἐμφανίζεται ἕνας μεγάλος, ἀσχέτως ἠθικῆς (διότι οἱ μεγάλοι δὲν ἔχουν τὴν συνήθη ἠθική), ὑποχρεωτικὰ πρῶτα περνοῦν ἀπὸ μία περίοδο ἀπαξιώσεως καὶ λήθης καὶ μετὰ ἀπὸ μία τοὐλάχιστον γενεά, ὅταν αὐτοὶ ποὺ τὸν ἔζησαν ἔχουν ἀποβιώσει, ἐπανέρχεται στὴν μνήμη ἀκόμη πιὸ μεγάλος μέσα στὶς νέες γενεές. Τυπικὸ παράδειγμα ὁ Βοναπάρτης, ὁ ὁποῖος ἦτο τοῦ ἀναστήματος τοῦ Χίτλερ καὶ μέγας σφαγεύς. Ἀπὸ τὸ 1815 μέχρι τὸ 1848, ἐπέρασε ἀπὸ καθαρτήριο καὶ ἐπανῆλθε ὡς μέγας Ναπολέων, ὑμνούμενος ἀπὸ τὸν Βίκτωρα Οὑγκό καὶ ἀκόμη μεγαλύτερος στὴν παγκόσμια συνείδηση εἰς τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ὁμοίως καὶ ὁ Στάλιν, καὶ αὐτός, ἀκόμη μεγαλύτερος σφαγεύς. Τὸ ἴδιο βλέπουμε νὰ γίνεται σήμερα μὲ τὸν Παπαδόπουλο. Τὸ ἴδιο συμβαίνει ἐπίσης μὲ τὸν Χίτλερ μέσα στὴν νέα γενεά. Ἀντιθέτως σωρεία ὀνομάτων μὲ τίτλους καὶ ἀξιώματα ἐν ζωῇ, βουλιάζουν στὴν ἀνυποληψία καὶ τὴν αἰωνία λήθη. Ποῖος θὰ ἐνθυμεῖται ἕναν Σημίτη σὲ ἑκατὸ χρόνια;
2 - Ὁ ναζισμός, δηλαδὴ ὁ γερμανικὸς φασισμός ἤ ἐθνικοσοσιαλισμός, δὲν ὑπῆρξε ἐθνικιστικὸς ἀλλὰ φυλετικός. Στὴν δεκαετία τοῦ 1970, εἶχα στείλει σὲ ἕνα ἀγγλόφωνο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ ποὺ εἰδικεύετο στὸ ἐθνικισμὸ ἀνὰ τὸν κόσμο, μία μελέτη γιὰ τὸν ἑλληνικὸ ἐθνικοσοσιαλισμό. Μοῦ ἐπεστράφη ἀμέσως μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι δὲν ἠδύναντο νὰ τὴν δημοσιεύσουν διότι ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν ἦτο ἐθνικισμὸς καὶ ὅτι τὸ περιοδικὸ ἐδημοσίευε μόνον μελέτες ποὺς ἐσχετίζοντο μὲ τὸ φαινόμενο τοῦ ἐθνικισμοῦ.
Πράγματι, ὁ Χίτλερ ἐπίστευε στὴν ἀνωτερότητα τῆς ἀρείας φυλῆς, ποὺ διεσώζετο ἐν μέρει στὴν γερμανικὴ φυλὴ ἀλλὰ ποὺ τὸ πρότυπό της ἦτο ἡ ἑλληνικὴ φυλή. Ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι οἱ μυθικοὶ Ἄρειοι ποὺ κατέκτησαν τὴν βόρειο Ἰνδία χίλια χρόνια πρὸ Χριστοῦ, δηλαδὴ πολὺ πρὸ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάδρου καὶ ἵδρυσαν ἑκατοντάδες πόλεις-κράτη κατὰ μῆκος τοῦ Γάγγη ποταμοῦ, ἦσαν οἱ Ἕλληνες (ἀκόμη καὶ πιὸ νότια ἡ Βομβάη ἱδρύθη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ ὠνομάζετο Ἑπτανησία) καὶ ὅτι τὰ σανσκριτικὰ ποὺ ἐπεβλήθησαν στὸν ἰνδικὸ χῶρο ὡς ἰνδοευρωπαϊκὴ γλῶσσα ἦταν ἑλληνικῆς προελεύσεως καὶ ὄχι τὰ ἑλληνικὰ σανσκριτικῆς προελεύσεως. Ἀκόμη σήμερα, τὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ γαλλικά εἶναι, χωρὶς ὑπερβολή, ἑλληνικὲς διάλεκτοι.
Βάσει τῶν ἀνωτέρω, ἐπιμένω στὴν ἄποψη ὅτι ὁ ἐθνικισμὸς συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ διότι τὸν κατατάσσει στὴν ἴδια μοῖρα μὲ ἑκατοντάδες ἄλλους ἐθνικισμούς καὶ ὅτι ἡ σωστὴ θέση εἶναι ὁ ἑλληνοκεντρισμός, ἐφ’ ὅσον ὅλη ἡ οἰκουμένη εἶναι ἑλληνογενής, μὲ στόχο νὰ μετονομασθῆ ὁ πλανήτης Γῆ σὲ πλανήτη Ἑλλὰς καὶ νὰ ἀναγνωρισθοῦν κάποτε τὰ ἑλληνικὰ ὡς ἡ γλῶσσα τῆς Οἰκουμένης, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο συνεφώνει καὶ ὁ Χίτλερ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ αὐτὸς ἑλληνογενής. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ χάνουμε χρόνο μὲ ἰδεολογικοὺς καυγᾶδες πρέπει νὰ συσπειρωθοῦμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ στόχου τῆς ἀναγνωρίσεως ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς γῆς τοῦ γεγονότος ὅτι ὅλοι ἀνήκουν στὸν ἑλληνισμό, κάτι ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποδέχονται ἀλλὰ ποὺ διαιρετικὰ συμφέροντα δὲν τοὺς ἀφήνουν νὰ ἀναγνωρίσουν.

Δημήτρης Κιτσίκης 16 Ἰουνίου 2013


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ


4 σχόλια :

 1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ7 Δεκεμβρίου 2018 - 7:31 μ.μ.

  .
  LEADERS 16.4.2018 - Καθηγητής Κιτσίκης: "Ζητώ συνομοσπονδία Ελλάδας-Τουρκίας"

  .
  https://www.youtube.com/watch?v=oz68ppchgYs
  .

  Τούρκοι

  .
  http://www.pontos-news.gr/article/183806/giati-oi-toyrkoi-misoyn-ellines-kai-kyprioys
  .
  https://hellas-now.com/giati-oi-toyrkoi-misoyn-elladites-kai-kyprioys/
  .

  http://www.capital.gr/arthra/3284595/einai-telika-oi-tourkoi-tourkoi
  .

  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/09/blog-post_757.html
  .
  http://www.capital.gr/arthra/3284595/einai-telika-oi-tourkoi-tourkoi
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ7 Δεκεμβρίου 2018 - 7:34 μ.μ.

   ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ...................

   Διαγραφή
 2. Ο ΜΗΤΣΟΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΓΥΙΟΣ ΕΒΡΑΙΑΣ(σ' αυτούς η μάνα δίνει εθνικότητα όχι ο πατήρ)ΤΗΣ ΜΠΕΑΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΤΡΙΟ ΣΦΑΓΕΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ,ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΕΒΡΑΙΩΝ.

  ΤΟΝ ΕΊΧΕ ΒΆΛΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟ, Ο ΕΒΡΑΙΟΤΑΤΟΣ ΜΠΕΝ ΖΕΛΟΝ,ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΗΡΑΝ=ΕΣΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΤΟΝ ΠΗΓΑΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΨΌΦΗΣΕ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΠΟΥ ΖΟΥΣΕ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΕΛΛΑΔΑ.ΘΑ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΟΎΣΑΝ.

  ΕΤΣΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΜΑ ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΦΙΔΟΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝ,ΕΝΩ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΥΠΟΓΕΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

  ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΘΑΡΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΤΗ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,ΠΑΙΔΟΦΙΛΟ Δ.ΚΙΤΣΙΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...