Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ; ΤΑΜΠΟΥΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΝΕΡΩΝΑΣ. ΜΟΝΟ ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει από κάθε κατεύθυνση το Μέγαρο Μαξίμου.


ΠΡΟΔΟΤΗ  ΣΕ  ΨΑΧΝΟΥΜΕ.  ΚΑΠΟΤΕ  ΘΑ  ΣΕ  ΒΡΟΥΜΕ.
Πάψετε Σαπιοδάσκαλοι καὶ Σαπιορήτορες -ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- νὰ ἐξευτελίζετε τὴ Φυλή. Πάψετε Παλιόγρηες τὶς κλάψες, τὰ σάλια, τὰ μελάνια καὶ πιάστε τὸ ΣΠΑΘΙ.
Τὰ πάντα στὴ Ζωὴ -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτῶνται μὲ τὸ ΣΠΑΘΙ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1871-1910)
 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1871-1910)


«Ντροπή Σας νὰ συζητᾶτε μὲ τὸν Σκυλόφραγκο ἂν ἡ Μακεδονική Σας Γῆ εἶνε Δική Σας Γῆ. Καὶ νὰ τὸν πείσῃς, δὲν τὸν πείθεις τὸ Λῃστή. Ἢ μόνος του ἢ μὲ Σμπίρους βαλτοὺς θὰ προσπαθήσῃ νὰ Σᾶς πάρῃ κάθε Γῆ.
Οἱ Πολιτισμοὶ ποὺ Σᾶς ἔμαθαν οἱ Δασκαλοτσούσιδες νὰ προσκυνᾶτε μπρούμυτα, Σᾶς καμπανίζουν κατάμουτρα μὲ ἄγρια χαστούκια: Η ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ.
Καὶ εἶνε ἀνήθικον καὶ ἄσκοπον καὶ τὸ νὰ Σᾶς δώσουν καὶ τὸ νὰ δεχθεῖτέ τι. Καὶ νὰ Σᾶς δώσουν, ἂν εἶσθε Σάπιοι, ὁ πρῶτος Δυνατὸς θὰ Σᾶς τὸ πάρῃ. Τὸ Ἠθικὸν εἶνε ἂν εἶσθε Σάπιοι, νὰ Σᾶς ξεπατώσουν καὶ καθαρίσουν τὴ Γῆ.
Φυλᾶτε τὴ Γῆ Σας καὶ τὴν Τιμή της, μόνο μὲ Σπαθί.
Πάψετε Σαπιοδάσκαλοι καὶ Σαπιορήτορες -ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- νὰ ἐξευτελίζετε τὴ Φυλή. Πάψετε Παλιόγρηες τὶς κλάψες, τὰ σάλια, τὰ μελάνια καὶ πιάστε τὸ ΣΠΑΘΙ.
Τὰ πάντα στὴ Ζωὴ -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτῶνται μὲ τὸ ΣΠΑΘΙ. Καὶ ἔτσι εἶνε καὶ μόνο ἔτσι ΠΡΕΠΕΙ νὰ εἶνε.»


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

8 σχόλια :

 1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ21 Ιανουαρίου 2019 - 6:50 μ.μ.

  Αἰκατερίνης Κ. Παντελίδου ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
  ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΣ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ
  Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Κίμωνος Παντελίδου, Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.

  ΠΡΟΣ

  Σόν Ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος κ.κ.
  Προκόπην Παυλόπουλον.

  Σήμερον 20/1/2019 σύσσωμος ὁ Ἑλληνικός Λαός ἐξέτεινεν τόν
  ἠθικόν του ἀνάστημα και διατρανώσας την ΒΟΥΛΗΣΙΝ του ἐβροντοφώναξεν ἒναντι τοῦ Κοινοβουλίου ὃτι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ την ὑπογραφήν τῆς ἀτιμωτικῆς συμφωνίας «δύο ἀνδρῶν», τῆς ἀτιμωτικῆς συμφωνίας τῶν ΠΡΕΣΠΩΝ.

  Προσῆλθεν δέ εἰς τήν παλλαϊκήν αὐτήν συγκέντρωσιν ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, αὐθόρμητα καί φιλειρηνικά με τά παιδιά του, τήν οἰκογένειά του, μέ πάθος καί παλμό.

  Ἡ πολιτεία ὃμως ἀδικαιολόγητα καί καταφανῶς φοβισμένη
  ἀπό την σημαιοστολισμένη λαοθάλασσα προσεπάθησεν νά διαλύση τόν εἰρηνικόν αὐτόν ὂγκον καί νά πνίξη τήν ἐλευθέραν ἒκφρασιν τῶν Ἑλλήνων μέ ξυλοδαρμούς καί μέ ἀπαγορευμένα χημικά, τά ὁποῖα και ἒρριξεν ἐγκληματικά εἰς γέροντες καί παιδιά.

  – Ἒναντι τοῦ «γίγαντα Λαοῦ» ἡ Πολιτεία «νάνος».
  – Ἒναντι τῆς βαρύτητος τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, ἡ ἐγκληματική ἐλαφρότης τῶν ἰθυνόντων.
  – Ἒναντι τῆς ἱστορικῆς Ἀλήθειας τῆς Μακεδονίας,
  ἡ ἐγκληματική προδοσία της ἀπό του ς ἀνυπόληπτους «βουλευτάδες».

  Ἀξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

  Ὁ Ἑλληνικός Λαός σήμερα, δίκην δημοψηφίσματος, ἐπανέλαβεν περίτρανα τήν διαμαρτυρίαν του, διά τό κατάπτυστον «ξεπούλημά» του.
  Ὑμεῖς δε ὡς Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἒχετε δώσει ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τριάδος και τῶν Ἑλλήνων τόν ὃρκον Σας κατά τό Ἂρθρον 33§2 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, ὑποχρεούμενος ταυτοχρόνως κατά τά ἐν αὐτῷ , ὑπέχων δ’ ἃμα και την εἰδικήν εὐθύνην.
  Ὃθεν διαμαρτυρομένη κι ἐγώ ὡς Ἑλληνίδα πολῖτις ἒχουσα πρός τοῦτο ἐκ τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τόσον τό δικαίωμα ὃσον και τήν ὑποχρέωσιν…

  Σᾶς καλῶ:

  1. Να λάβετε ἐπισήμως θέσιν ὡς προς την ἀτιμωτικήν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν, ἡ ὁποία θέτει εἰς κίνδυνον τήν Ἐθνικήν Ἀνεξαρτησίαν καί ἀκεραιότητα τῆς Χώρας,
  2. Νά προστατεύσετε τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων, ἀσκῶν τίς ἐξουσίες Σας ὃπως καθορίζωνται ἀπό τά ἂρθρα 35-48 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.

  Με τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μου ὡς Ἑλληνίδος πολίτιδος καί ἐν συνεχεία τῶν ἀπό 5/3/2018 και 16/6/2018 ἐξωδίκων μου σχετικῶν με την συντελουμένην γενοκτονίαν τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἀτιμωτικήν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν

  και κοινοποιηθεισῶν νομίμως, ἁρμόδιος Δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως

  πρός τον κ. Προκόπην Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
  προς γνῶσιν του και διά τάς νομίμους συνεπείας,

  ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.

  Ἀθῆναι 20/1/2019

  Ἡ διαμαρτυρομένη Δικηγόρος

  http://arxaiaithomi.gr/2019/01/21/25477/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ:

   «Στον Ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Προκόπην Παυλόπουλον.
   Ἀξιότιμε Κύριε Πρόεδρε».

   Η έκφραση «Αξιότιμος Κύριος» δεν απευθύνεται σε όλους τους άνδρες ανεξαιρέτως. Ο «Αξιότιμος Κύριος» είναι ένας τίτλος τιμής, για τον οποίο πρέπει να έχει αγωνισθεί κανείς, για να τον αποκτήσει. Πού και πώς αγωνίστηκε ο Παυλόπουλος για να αποκτήσει τον τίτλο «Αξιότιμος Κύριος»; Μηχανορραφώντας εναντίον του Ελληνικού Λαού στις μασονικές στοές;
   Στο περυσινό αθηναϊκό συλλαλητήριο αντί να βρίσκεται στο Σύνταγμα ο «αξιότιμος κύριος» με τα 2.000.000 του Ελληνικού Λαού, ήταν κρυμμένος σε μία συναγωγή στον Βόλο και άναβε μενορά.
   «Πρόεδρος της Δημοκρατίας» Ποιάς «δημοκρατίας»; Το 80-90% του Ελληνικού Λαού είναι κάθετα αντίθετα με την προδοσία των Πρεσπών. Ακούσατε τίποτε απ΄ αυτόν τον «κύριο» της στοάς; Μήπως δήλωσε ότι θα αρνηθεί να υπογράψει την προδοσία;

   Τώρα για τις περιβόητες «εξώδικες διαμαρτυρίες», τις μηνύσεις κλπ. Νομίζεται ότι ιδρώνει το αυτί των κομμουνιστών και μασόνων που μας κυβερνούν από τέτοιο χαρτοβασίλειο; Από νομικές θεωρίες, νομικισμούς, μηνύσεις, δικόγραφα, γραπτές διαμαρτυρίες, ικανότατους δικαστές και εισαγγελείς, άρειους πάγους και δεν συμμαζεύεται καλά τα πηγαίνουμε στην Ελλάδα.
   Πρώτοι παγκοσμίως σε παραγωγή δικηγόρων. (Η κυριαρχούσα ειδικότητα των «βουλευτών» μας).
   Κράτος «νομικών» ανίκανων να ξύσουν ακόμη και το μολύβι τους ή να βιδώσουν μία λάμπα.
   ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗΔΕΝ.
   Χάνουμε διεθνώς όλες τις νομικές υποθέσεις και τις χάνουμε και στην πράξη
   ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

   Η Παμμακεδονική Συνομοσπονδία κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά Κοτζιά και Καμμένου.
   Μηνυτήρια αναφορά κατά του Νίκου Κοτζιά και του Πάνου Καμμένου καταθέτουν σήμερα οι δικηγόροι της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας Αθηνών.
   Οι δικηγόροι της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας Αθηνών, Στέλιος Γρηγορίου και Γιάννης Μαλταμπές θα μεταβούν στις 12.00 στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσουν σήμερα μηνυτήρια αναφορά. Ξέρετε η κ. Ξένη που θα τις βάλει τις μηνύσεις. Αν δεν ξέρετε ρωτήστε την…
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
 2. Α’ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ, ΜΕΤΑ ΝΟΜΙΚΟ. ΑΤΕΛΕΦΟΡΟΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΙΣΜΟΙ.

  Το θέμα της προδοσίας της Μακεδονίας είναι πρωτίστως πολιτικό και μετά νομικό. Ο λαός θα τιμωρήσει τους προδότες, το νομικό σύστημα απλώς θα επικυρώσει μετά την τιμωρία.
  Δεν πρέπει να εμπλεκόμαστε σε νομικούς ακροβατισμούς, χωρίς περιεχόμενο.
  Αφού ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
  Δεν πρέπει να περιμένουμε καμιά ουσιαστική βοήθεια από ατελέσφορους νομικισμούς.
  Το ελληνικό δικαστικό σύστημα είναι εγκλωβισμένο σε επαρχιωτικούς νομικισμούς και τακτικισμούς χαμηλών προδιαγραφών, μερικές φορές επηρεασμένο από τις μαρξιστικές νομικές ελληνικές σχολές αυτοκαταστροφικού εθνικού τύπου, τις σχολές που σπούδασαν οι δικαστές και εισαγγελείς μας και όπου άκουγαν - αν δεν φώναζαν και αυτοί - άτομα σαν τον Τσίπρα της ταλμουδικής ΚΝΕ να ουρλιάζουν
  στα αμφιθέατρα: "πάνω απ' την Λαμία, είναι Βουλγαρία".
  Η νομική και πολιτική παιδεία και συγκρότηση των Ελλήνων δικαστών και εισαγγελέων δεν διαθέτει την κατάλληλη εθνική, πολιτική και νομική κατάρτιση, την ευφυΐα και την θέληση να υποστηρίξει, με νομικά επιχειρήματα, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, τουτέστιν και τα ουσιαστικά συμφέροντα των ιδίων των δικαστών.
  Το ελληνικό δικαστικό σύστημα αδυνατεί, για εγγενείς λόγους, να κάνει την υπέρβαση, την υπέρβαση βέβαια που δεν κάνει και ο ίδιος ο λαός. Το ελληνικό δικαστικό σύστημα σύγκειται από άτομα που πηγάζουν από τον λαό. Είναι σαρξ εκ της σαρκός του.
  Γιατί ο μέσος Έλληνας δικαστής να είναι καλύτερος από τον μέσο Έλληνα πολίτη;
  Δεν βλέπετε το ανήκουστο, ότι γραμματέας του αγράμματου, αδούλευτου και προδότη εφιάλτη Τσίπρα έγινε μία τέως πρόεδρος του Αρείου Πάγου; Υπάρχει πιο έσχατη κατάπτωση;
  Η μοναδική ελπίδα σωτηρίας είναι ο αγώνας του ελληνικού λαού, η οργανωμένη λαϊκή πάλη. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ελληνικός λαός έγινε μαλθακός και ανίκανος για πραγματική επανάσταση και ζωντάνια, δεν κάνει καμία υπέρβαση και αναμένει την σωτηρία του από την οικογενειοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή από αυτούς που τον χρεοκόπησαν οικονομικά, ηθικά και πολιτικά.

  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Β’ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ, ΜΕΤΑ ΝΟΜΙΚΟ.

  H Mακεδονία δεν είναι, ούτε ήταν, μία ξεχωριστή διακριτή χώρα με δική της γλώσσα και δικά της ήθη και έθιμα, η οποία κάποτε διασπάστηκε σε βόρεια και νότια.
  Η Μακεδονία ήταν πάντοτε μία Ελληνική επαρχία, με ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα και ελληνικά ήθη και έθιμα.
  Με την προδοσία των κομμουνιστών του Τσίπρα τα Σκόπια ονομάστηκαν «Βόρεια Μακεδονία» σαν ξεχωριστή κρατική οντότητα και η Ελλάδα δέχεται ότι κατέχει ένα τμήμα μιας «Νότιας Μακεδονίας», σαν επαρχιακό της τμήμα.
  Το ψυχολογικό μήνυμα που έδωσε ο Τσίπρας προς το εξωτερικό, είναι ότι η επαρχία της Ελλάδος με το όνομα «Νότια Μακεδονία», προφανώς είναι αποσπασμένη από κάποιον κεντρικό κρατικό κορμό, δηλαδή την «Βόρεια Μακεδονία».
  Αυτό που έπεται ψυχολογικά αλλά και τελεολογικά είναι ότι κάποια ημέρα η επαρχία «Νότια Μακεδονία» θα πρέπει να αναζητήσει και να ενωθεί με την μητρική κρατική οντότητα που ονομάστηκε από τους κομμουνιστές προδότες του Τσίπρα «Βόρεια Μακεδονία».
  Ο Τσίπρας με όλη αυτή την πρωτοβουλία έκανε το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για την απόσπαση της Μακεδονίας από την Ελλάδα και την απώλεια Ελληνικών εδαφών.
  Ζ.Π.



  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ22 Ιανουαρίου 2019 - 4:57 μ.μ.

   ΘΕΩΡΩ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΣΑΣ ΝΑ ΜΟΥ ΓΡΑΨΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ .

   ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ............

   ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ .

   Διαγραφή
 4. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ22 Ιανουαρίου 2019 - 4:47 μ.μ.

  ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΨΑΤΕ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΩ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ .......
  ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ,
  ΠΡΩΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ,
  ΚΑΙ ( ΕΑΝ ) ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ,
  ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ , ΟΠΟΙΑ ΔΙΩΞΗ ........
  .
  ΜΕ ΤΟΝ ΠτΔ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ !

  ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΑΠΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ :

  ΣΕ ΟΤΙ ΕΚΑΝΑΝ Ή ΚΑΝΟΥΝ

  ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ

  ΓΙΑΤΙ ΟΟΟΟΟΟΛΟΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

  ΣΤΟ ΠτΔ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ; ; ;

  ΕΧΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΊΛ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΤ΄ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ............

  ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΤΙ ΚΑΝΟΥΝ .....
  .
  ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ !

  ΤΟ ΣτΕ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ ...........

  ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΟ ΣτΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ,

  ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΥΠΟΙΚ !

  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΤΡΕΞΑΝ ΣΤΟ ΔΗΘΕΝ ΣτΕ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ; ; ;

  ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΦΩΡΤΟΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ .......

  ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΗΞΕΡΑΝ ; ; ;

  ΚΟΙΤΑ ΑΔΕΛΦΕ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΕΔΩ .

  ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥ .........

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ !

  ΑΛΛΙΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ,

  ΠΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

  ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΧΟΝΙΑ ΠΟΥ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΖΕΙ

  ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ! Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΒΕΛ !

  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλης: «Η Μακεδονία δεν ήταν ελληνική, έγινε ελληνική». Ένας από τους στενότερους συνεργάτες και φίλους του Τσίπρα.

   Τοποθέτηση σήμερα του Νίκου Φίλη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών.
   Ο πρώην υπουργός Παιδείας αναφερόμενος στο θέμα της ελληνικότητας της Μακεδονίας είπε
   «Η Mακεδονία δεν είναι μια και ελληνική, η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική και όταν ακούγεται ότι η Μακεδονία είναι μια και είναι ελληνική είναι αλυτρωτισμός όσο και αν δεν αρέσει.»
   Μάλιστα ο κ. Φίλης προχώρησε ακόμη ένα βήμα παραπάνω λέγοντας:
   «Και για να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι η Μακεδονία έγινε ελληνική».
   Το ελληνικό δικαστικό σύστημα είναι εγκλωβισμένο σε επαρχιωτικούς νομικισμούς και τακτικισμούς χαμηλών προδιαγραφών, μερικές φορές επηρεασμένο από τις μαρξιστικές νομικές ελληνικές σχολές αυτοκαταστροφικού εθνικού τύπου, τις σχολές που σπούδασαν οι δικαστές και εισαγγελείς μας και όπου άκουγαν - αν δεν φώναζαν και αυτοί - άτομα σαν τον Τσίπρα της ταλμουδικής ΚΝΕ να ουρλιάζουν στα αμφιθέατρα:
   "πάνω απ' την Λαμία, είναι Βουλγαρία".

   ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ: «ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥ».

   ΤΣΙΠΡΑΣ΅ «ΠΑΩ ΑΠ΄ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ».

   ΦΙΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΓΙΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ».

   Τι κάνεις επιτέλους μ΄ αυτούς τους «ανθρώπους»;
   Ποιοι επιδιώκουν (πάλι) τον εμφύλιο πόλεμο;

   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  2. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ22 Ιανουαρίου 2019 - 11:12 μ.μ.

   ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ! ! !

   ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΙΛΩ ΓΙΑ «ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥ». ΜΙΛΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ !
   ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ ........ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΤΑΝ ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ..........

   ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ .......

   ΚΟΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ .........

   ΑΠΛΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙΣ .............
   .
   ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΟΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ .........

   ΕΕ ΙΣΟΝ ΘΑΝΑΤΟΣ ............

   ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ

   ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΜΑΣ ...............
   .
   .

   Διαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...