Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΙΜΑΜΗΝ, ΚΥΡΙΟΝ ΖΑΚΙ ΣΙΝΤΙ ΜΟΧΑΜΕΤ, ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΗΣ ΑΡ. 13. «ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ».


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Αἰκατερίνης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, Δικηγόρου
Γεωργίου Χορτάτου τοῦ Ἰωάννου, Δικηγόρου
Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν
Φιλιῶς Λαγούρα, κατοίκου Βοτανικοῦ, δι’ ἑαυτήν ὡς κατοίκου Βοτανικοῦ καί διά τόν ἐξωραϊστικόν Σύλλογον «Η ΑΘΗΝΑ», νομίμως ἐκπροσωπούμενον.
Ἰωάννου Ἰωαννίδη τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν

ΠΡΟΣ
Τόν ἀξιότιμον Ἰμάμην, κύριον Ζακί Σιντί Μοχάμετ, κάτοικον Γαλατσίου Ἀττικῆς, ὁδός Κορίνης ἀρ. 13.

Κοινοποιουμένην:
Πρός τόν κ. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἀξιότιμον κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθῆναις.

Τήν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἀξιότιμον κυρίαν Ξένη Δημητρίου, κατοικοεδρεύουσαν εἰς τό ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ).

Πρός τόν κ. Ὑπουργόν Παιδείας, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.
        
Σεβόμενοι ἀπολύτως τό Ἀξίωμά Σας καί τήν θρησκείαν Σας, εὑρισκόμεθα εἰς τήν ἀνάγκην νά Σᾶς δηλώσωμεν τά κάτωθι:

Ὁ χῶρος εἰς τόν ὁποῖον ἐπιθυμεῖτε νά λειτουργήσετε εἶναι καθ’ ἃπασιν Ὀρθόδοξος Χριστιανικός καί Πανάρχαιος Ἑλληνικός μέ τήν σφραγῖδα αἰώνων πολιτιστικῆς συνέχειας καί συνοχῆς τῶν Ἑλλήνων.

Ἐντός αὐτοῦ εὑρίσκετο ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας, βεβήλως κατεδαφισθείς, προκειμένου νά χρησιμοποιηθῆ ὑφ’ Ὑμῶν ὁ χῶρος αὐτός. Ἐντός αὐτοῦ ὑπόκειται ὁ Ναός τῶν Ἀρχαίων τεσσάρων Θεῶν καί τμῆμα τοῦ Δημοσίου Σήματος.
Ἐντός αὐτοῦ κεῖται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

 

Ὁ χῶρος περιστοιχίζεται ἀπό τάς ὁδούς Ἁγίου Σάββα, Ἁγίας Ἂννης, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἁγίας Τριάδος, Ὀρφέως. Ἒναντι τοῦ χώρου αὐτοῦ κεῖνται τμήματα τῆς Ἁρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ, ὀλίγα μέτρα, ἐπί τοῦ σταθμοῦ τοῦ μετρό, τμήμα τῆς Ἀρχαίας Γέφυρας Κηφισσοῦ, παρακείμενα ὁ Ἱερός Κεραμεικός κλπ. Ἓνας χῶρος ἀπολύτως καί ἀρρήκτως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ. Ἓνας Ἱερός δι’ ἡμᾶς χῶρος ἐπί τῆς Παναρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ πού κατέληγεν καί καταλήγει εἰς τήν Ἱεράν Ἐλευσῖνα.

Ἐάν ἡμεῖς εἰς τήν Ἱεράν Μέκκαν Σας ἐπιθυμούσαμεν νά λειτουργήσωμεν ἓναν Χριστιανικόν Ἱερόν Ὀρθόδοξον Ναόν, ἢ νά κτίσωμεν ἓνα ὁμοίωμα τοῦ Παρθενῶνος θά ἦτο ἐφικτόν, θά ἦτο πρέπον;

Πέραν τῆς ἀνωτέρω ἐπί τροχάδην περιγραφῆς μας Σᾶς ἐνημερώνομεν ὃτι ἐκκρεμοῦν τόσον εἰς τά Διοικητικά Δικαστήρια ὃσον καί εἰς τά ποινικά δῖκες διά τήν

νομιμότητα τοῦ κτηρίου, καί διά τάς εὐθύνας τῶν ἁρμοδίων Διοικητικῶν Ὀργάνων, παραβλεψάντων μέχρι σήμερον, δυστυχῶς, τό Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν καί Ἑλληνικόν ΕΘΟΣ!

Πάντα ταῦτα καταδεικνύουν ότι ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον.

Εἲμεθα ὑποχρεωμένοι νά Σᾶς ἐκφράσωμεν τήν βούλησίν μας ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΣΑΣ ΤΕΜΕΝΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΝ καί
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝ ΝΑ ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΠΑΝΤΑ Τ’ ΑΝΩΤΕΡΩ.

Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω τήν παροῦσαν πρός ὃν αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας ὡς καί πρός οὓς αὓτη κοινοποιεῖται, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.  

Ἀθῆναι 8/4/2019
Ἡ ἐξωδίκως διαμαρτυρομένη καί πληρεξουσία Δικηγόρος


 Λ.  Πανούσης

Τώρα θα μου πεις τι σχέση μπορεί να έχει η δικηγόρος Κατερίνα Παντελίδου με τον ιμάμη Ζακί Σιντί Μοχάμετ και τον γνωστό καθηγητή Δημήτρη Καιρίδη;
Κι όμως έχει!

Διότι η κ. Παντελίδου αδέρφια μου, έχει ξοδέψει ως γνωστόν άπασαν την περιουσία της, στο ανένδοτο αγώνα κατά της αντικατάστασης των Ελλήνων από αφροασιατικές μάζες και την καταχτητική επέκταση του ισλαμ.
Κι αν η πλειοψηφία των ελληνόφωνων μαζών διέθετε την ψυχάρα της, τώρα δεν θα μας είχαν κάτσει στο σβέρκο οι χατζάρες, οι μαντίλες και η βία των αφγανομαροκινέζων.
Νομίζω;

Κι ακούστε τώρα τι σόι κουράγια έχει αυτή η γυναίκα, για να πράξει το ανήκουστο.
Να στείλει εξώδικο στον ιμάμη, ο οποίος ήδη 'τοιμάζει τα μπογαλάκια του για να μετακομίσει στον Βοτανικό και να του ξηγιέται στα ίσα, ότι είναι ανεπιθύμητος!
Ναι, γεια...
Ανεπιθύμητος!

Χωρίς να λογαριάζει ούτε το μαχαίρι του Αλγερινού, ούτε το καλάσνικωφ του Ιρακινού, ούτε το ρόπαλο του ανταρcαίου, ούτε τα καδρόνια των άπλυτων μισθοφόρων του Σόρος.
Με τσαμπουκά και με ρωμαλέα αποφασιστικότητα, αντάξια μιας Πηνελόπης Δέλτα [η οποία έβανε τέλος στη ζωή της, όταν μπουκάρισαν στην Αθήνα οι Γερμανοί καταχτητές...]

Κι επειδή μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, διαβάστε εδώ το εξώδικο, για να μην νομίζετε ότι σας λέω συριζιές, λοϊζιές και μητσοτακισμούς...                                                                                                       
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Αἰκατερίνης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, Δικηγόρου
Γεωργίου Χορτάτου τοῦ Ἰωάννου, Δικηγόρου
Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν
Φιλιῶς Λαγούρα, κατοίκου Βοτανικοῦ, δι’ ἑαυτήν ὡς κατοίκου Βοτανικοῦ καί διά τόν ἐξωραϊστικόν Σύλλογον «Η ΑΘΗΝΑ», νομίμως ἐκπροσωπούμενον.
Ἰωάννου Ἰωαννίδη τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν

ΠΡΟΣ
Τόν ἀξιότιμον Ἰμάμην, κύριον Ζακί Σιντί Μοχάμετ, κάτοικον Γαλατσίου Ἀττικῆς, ὁδός Κορίνης ἀρ. 13.

Κοινοποιουμένην:
Πρός τόν κ. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἀξιότιμον κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθῆναις.

Τήν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἀξιότιμον κυρίαν Ξένη Δημητρίου, κατοικοεδρεύουσαν εἰς τό ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ).

Πρός τόν κ. Ὑπουργόν Παιδείας, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.
        
Σεβόμενοι ἀπολύτως τό Ἀξίωμά Σας καί τήν θρησκείαν Σας, εὑρισκόμεθα εἰς τήν ἀνάγκην νά Σᾶς δηλώσωμεν τά κάτωθι:

Ὁ χῶρος εἰς τόν ὁποῖον ἐπιθυμεῖτε νά λειτουργήσετε εἶναι καθ’ ἃπασιν Ὀρθόδοξος Χριστιανικός καί Πανάρχαιος Ἑλληνικός μέ τήν σφραγῖδα αἰώνων πολιτιστικῆς συνέχειας καί συνοχῆς τῶν Ἑλλήνων.

Ἐντός αὐτοῦ εὑρίσκετο ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας, βεβήλως κατεδαφισθείς, προκειμένου νά χρησιμοποιηθῆ ὑφ’ Ὑμῶν ὁ χῶρος αὐτός. Ἐντός αὐτοῦ ὑπόκειται ὁ Ναός τῶν Ἀρχαίων τεσσάρων Θεῶν καί τμῆμα τοῦ Δημοσίου Σήματος.
Ἐντός αὐτοῦ κεῖται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

Ὁ χῶρος περιστοιχίζεται ἀπό τάς ὁδούς Ἁγίου Σάββα, Ἁγίας Ἂννης, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἁγίας Τριάδος, Ὀρφέως. Ἒναντι τοῦ χώρου αὐτοῦ κεῖνται τμήματα τῆς Ἁρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ, ὀλίγα μέτρα, ἐπί τοῦ σταθμοῦ τοῦ μετρό, τμήμα τῆς Ἀρχαίας Γέφυρας Κηφισσοῦ, παρακείμενα ὁ Ἱερός Κεραμεικός κλπ. Ἓνας χῶρος ἀπολύτως καί ἀρρήκτως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ. Ἓνας Ἱερός δι’ ἡμᾶς χῶρος ἐπί τῆς Παναρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ πού κατέληγεν καί καταλήγει εἰς τήν Ἱεράν Ἐλευσῖνα.

Ἐάν ἡμεῖς εἰς τήν Ἱεράν Μέκκαν Σας ἐπιθυμούσαμεν νά λειτουργήσωμεν ἓναν Χριστιανικόν Ἱερόν Ὀρθόδοξον Ναόν, ἢ νά κτίσωμεν ἓνα ὁμοίωμα τοῦ Παρθενῶνος θά ἦτο ἐφικτόν, θά ἦτο πρέπον;

Πέραν τῆς ἀνωτέρω ἐπί τροχάδην περιγραφῆς μας Σᾶς ἐνημερώνομεν ὃτι ἐκκρεμοῦν τόσον εἰς τά Διοικητικά Δικαστήρια ὃσον καί εἰς τά ποινικά δῖκες διά τήν

νομιμότητα τοῦ κτηρίου, καί διά τάς εὐθύνας τῶν ἁρμοδίων Διοικητικῶν Ὀργάνων, παραβλεψάντων μέχρι σήμερον, δυστυχῶς, τό Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν καί Ἑλληνικόν ΕΘΟΣ!

Πάντα ταῦτα καταδεικνύουν ότι ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον.

Εἲμεθα ὑποχρεωμένοι νά Σᾶς ἐκφράσωμεν τήν βούλησίν μας ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΣΑΣ ΤΕΜΕΝΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΝ καί
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝ ΝΑ ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΠΑΝΤΑ Τ’ ΑΝΩΤΕΡΩ.

Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω τήν παροῦσαν πρός ὃν αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας ὡς καί πρός οὓς αὓτη κοινοποιεῖται, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.  

Ἀθῆναι 8/4/2019
Ἡ ἐξωδίκως διαμαρτυρομένη καί πληρεξουσία ΔικηγόροςΑμέ;
Η γυναίκα τολμάει να πει δημόσια, με το ονοματάκι της και τη διευθυνσούλα της [ασχέτως αν εγώ τα αφαίρεσα για να την προστατεύω] αυτά που θα ήθελαν να πουν εκατομμύρια Ελληνες, αλλά φοβούνται τον προϊστάμενο τους, τον γείτονα τους, τον χαφιέ τους, τον δάσκαλο του παιδιού τους, τον ροπαλοφόρο της συνοικίας τους, τον μπράβο του καθεστώτος, τον εισαγγελέα, τον δικαστή, το τρολ, τον Κουφοντίνα και την κ. Λοϊζου...

Ανεπιθύμητος, κύριε ιμάμη. Μαζέψτε τις ανήλικες νύφες σας, τους μουσάτους μαγκουροφόρους σας, τι φερετζωμένες σας, τους παρεμπόρους σας και τους πρεζεμπόρους σας κι αντέστε στο καλό... 
Ναι, γεια...

Εσύ αδερφέ μου Έλληνα [κι εγώ...] έχουμε το θάρρος να "ενοχλήσουμε" τους αγαπητούς λαθροεισβολείς μας, ενω χλαπακιάζουν αμέριμνοι τα ιμάμ-μπαϊλντί τους και να τους ξηγηθούμε στα ίσα...
- Μάζεψτα και γύρνα στην κόλαση σου, που ήρθες να κάμεις ίδια κόλαση κι αυτόν εδώ τον τόπο, τον Ιερό...

Κι επειδή μιλάμε για ιμάμηδες, για ισλάμ, για τουρκομογγόλους και για άλλα τέτοια ανατριχιαστικά, η Κατερίνα Παντελίδου, δεν σταμάτησε στην πατσαβούρα που έριξε στα μούτρα του ιμάμη.
Αλλά περιέλαβε και  τον γνωστό καθηγητή, που βάνει υποψηφιότητα για ευρωβουλευτής, με τη γαλάζια μητσοπαράταξη.
Ναι-ναι, αυτόν που οι κακές γλώσσες διαδίδουν ότι μας είπε "τεχνητό έθνος" και "παιδιά των Οθωμανών". Τουρκόσπορους δηλαδή...
Και μεταξύ μας, ποιες κακές γλώσσες; Εδώ υπάρχουν κάτι βίντεο - να!

Διότι κυρία μου, όταν αποδέχεσαι να σηκώνει την ελληνική σημαία ο Αιγύπτιος, ο Μαροκινός, ο Βούλγαρος, ο Αλβανός μαθητής και ταυτόχρονα ανοίγεις τα πόδια σου και το σπίτι σου στον πάσα ένα λαθρέποικο, τότε καλά θα σου κάνει ο κάθε προφεσόρος, να σε πει τουρκοσπορίνα.
Και πάλι καλά. Διότι θα μπορούσε να σε πει και αλβανοκογκολεζόσπορο κι εσύ να χασκογελάς, λες και σου προτείνανε να συμμετέχεις στη βυζοβίζιον.
Tragik, cardash' μου...

Κι ιδού η επιστολή που έστειλε η κ. Παντελίδου, στον κάπο ντι τούτι κάπι των γαλάζιων πολιτικών συμμοριών, τον πολύ κυρ Μητσοτάκη, τον Β΄. Αἰκατερίνη Κ. Παντελίδου
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ             

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΕΝΤΑΥΘΑ

Ἀξιότιμε Κύριε Μητσοτάκη,

Εἶναι ἀληθές ὃτι ὁ ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτής Σας Δημήτριος Καιρίδης διδάσκει καί διαδίδει τά ὃσα ἀπό 9/4/2019 ἐδημοσιεύθησαν εἰς τόν τύπον, τά ΜΜΕ καί τό διαδίκτυον;

Ἐάν εἶναι ἀλήθεια καί δέν τόν ἀποκλείσετε ἀπό τίς Εὐρωεκλογές θά σημαίνη ὃτι ἒχετε τήν ἰδίαν μ’ αὐτόν δοξασία καί βεβαίως δέν θά Σᾶς ψηφίσωμε.

Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας διά τίς ἀνιστόρητες προσβολές κατά τοῦ  Ἒθνους μας ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω πρός ὃν αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.

Ἀθῆναι, 12/4/2019
Ἡ Δικηγόρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Η Κατερίνα λοιπόν, ο καθηγητής, ο ιμάμης και τα μαύρα μας τα χάλια, ως φυλή και ως έθνος.

Κι επειδή μπορεί να γυρίσετε και να μου πείτε - σιγά τ' αυγά, ρε μεγάλε! 
Και τι έγινε που τους στέλνει η Ελληνίδα Κατερίνα κάθε τόσο εξώδικα; Αυτοι έχουν γραμμένα και τον νόμο και το έθος και το ήθος και την ίδια την ιστορία, στα απαυτά τους. Με τα εξώδικα θα στενοχωρηθούν;
Αμ' δεν είναι έτσι, μάγκες μου...

Διότι ο αγώνας της Κατερίνας μπορεί να φαίνεται μάταιος, αν τον δεις ως ένα ανεπαίσθητο γραντζούνισμα στα παχύδερμα του καθεστώτος, ωστόσο εδώ υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά, που αν τη συνειδητοποιήσουν οι εναπομείναντες Έλληνες, μπορεί να αλλάξουν άρδην τα πράγματα [όπως άλλαξαν στην Ιταλία]
Στην ουσία η κ. Κατερίνα Παντελίδου δεν απευθύνεται στον Μητσοτάκη ή στον Τσίπρα ή στον Καιρίδη ή στον ιμάμη ή στον Αρειοπαγίτη ή στον προφεσόρο και δεν ξέρω γω σε ποιον άλλο πυλώνα του καθεστώτος.
Όχι!
Απευθύνεται προπαντός στον Έλληνα πολίτη.

Κι όταν πετάει στα μούτρα των ιμάμηδων, με τον πιο επίσημο τρόπο ότι είναι ανεπιθύμητοι, απευθύνεται σε σενα και σε μένα, αδερφέ μου και μας προτρέπει να κάνουμε κι εμείς το ίδιο.
Κι όταν δηλωνει ωμά στον κάθε μητσοτάκουλα, ότι αν συμφωνεί με τον κύριο προφεσόρο του, τότε δεν θα δει την ψήφο της, είναι σαν να γυρνάει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και να τους ξηγιέται το αυτονόητο...
- Ποιους πας να ψηφίσεις ρε κοροϊδάρα; Αυτούς που σε θεωρούν τεχνητό έθνος και ορίζουν για παππούδες σου τους Τουρκομογγόλους; 

Και το ξέρεις καλά, πως αν ο Έλληνας αφυπνίζονταν κι αντί να ρίξει ψήφο στους γαλαζοπρασινοροζουλί πολιτικούς συμμορίτες, τους έριχνε δέκα φάσκελα, το καθεστώς θα κατέρεε την άλλη μέρα.

Σωστός;     Γι αυτό κι εγώ δεν θα κουραστώ αδέρφια μου να στηρίζω αυτή τη γυναίκα και να δημοσιοποιώ τις δράσεις της, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή, θα πάρουμε κι εμείς φωτιά [σαν τη Νοτρ Νταμ των Γάλλων] και μετά ποιος είδε τον Έλληνα και δεν άλλαξε στριγκάκι.
Αμέ;


Αἰκατερίνης Κίμωνος Παντελίδου, δικηγόρου Ἀθηνῶν, δι’ ἑαυτήν καί ὡς ἐκπροσώπου πολιτῶν τῆς περιοχῆς καί τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Ἐξωρραϊστικοῦ Συλλόγου «Η ΑΘΗΝΆ», ἑδρεύοντος εἰς τόν Βοτανικόν.

Κοινοποιουμένη: πρός τόν κ. Γεώργιον Καλαντζῆ, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, κατοικοεδρεύοντα εἰς τό Μαρούσι Ἀττικῆς.

Τιμῶντας τήν ἐλευθερίαν τοῦ Λόγου καί τοῦ τύπου, εἲμεθα ὑποχρεωμένοι νά Σᾶς ἐφιστήσωμεν, ἀπό τήν ἰδικήν μας πλευράν, τά κάτωθι:


Α. ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ ΔΙΚΕΣ

Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Ε’ Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησις ἀκυρώσεως τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὡς καί ἂλλων συναφῶν πράξεων ἢ παραλείψεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ Τεμένους διά πλείστας παρανομίας, καθιστώσας τό κτῖσμα αὐτό παράνομον.

Σημειωτέον ὃτι ἒχομεν καταθέσει καί συζητήσει καί προηγουμένας αἰτήσεις ἀκυρώσεως διά τάς ἑκάστοτε παρανομίας τῶν ἀποφάσεων καί πράξεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους ἓνεκεν τῶν ὁποίων ἡ Διοίκησις προέβαινεν εἰς διορθώσεις διά τῆς ἐκδόσεως τροπολογιῶν.

Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν (ἀκυρωτική διαδικασία) αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν τοῦ ἀπό 10/10/2016 συμφωνητικοῦ συμβάσεως ἀναθέσεως τῆς κατασκευῆς τοῦ ἒργου ὁμοῦ μεθ’ ἑτέρων πράξεων τῆς Διοικήσεως καθιστωσῶν τήν κατασκευήν τοῦ κτίσματος παράνομον καί αὐθαίρετον καί δή ἐντός περιοχῆς εἰς τήν ὁποίαν δέν διηνοίχθησαν δρόμοι οὒτε συνετάγη πρᾶξις τακτοποιήσεως καί ἀναλογισμοῦ τῶν ἰδιοκτησιῶν καί ΑΝΕΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

 • Κατά τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Γεωργίου Καλαντζῆ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Κτηριακῶν Ὑποδομῶν τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ὑποδομῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων, τοῦ κ. Ἡλία Ζαγοραίου, Εἰσαγγελέως, τ. Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καί λοιπῶν ἐκκρεμεῖ ἡ ἀπό 10/9/2018 μήνυσίς μας ἐνώπιον τῆς κ. Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου διά τήν κατεδάφισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον, ἢδη ἀρξαμένων τῶν μαρτυρικῶν καταθέσεων ἐνώπιον τῆς 24ης Πταισματοδίκου Ἀθηνῶν.

 • Ὡσαύτως ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τῆς ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ἡ ἀπό 30/10/2018 προσφυγή μας διά τόν παράνομον καί ἀδιαφανῆ διαγωνισμόν εἰς τόν περιβάλλοντα ἐπίδικον χῶρον.

Β. ΕΠΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 1. Ὁ ἐπίδικος χῶρος εἶναι κοινόχρηστος χῶρος πρασίνου τοῦ μαναδικοῦ εἰς τήν περιοχήν καί θά ἒπρεπε νά ἀπολαύουν αὐτόν ἐπί ἲσοις ὃροις ὃλοι οἱ Ἓλληνες πολῖτες ἐνῶ τώρα ἐπιδιώκεται ἡ παραχώρησις εἰς τήν συγκεκριμένην ὁμάδα.

 2. Εἶναι χῶρος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί δεξιά καί ἀριστερά του εὑρίσκονται ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί αὐτό εἶναι σφῆνα ἐνδιάμεσα εἰς τίς ἐγκαταστάσεις αὐτές.

 3. Ἐντός τοῦ ἰδίου χώρου προϋπάρχει ἀπό ἐτῶν ἡ Ἑκκλησία τοῦ ΚΣΑΝ (Κεντρικό Συνεργεῖο Αὐτοκινήτων Ναυτικοῦ) τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ὁ Ἃγιος Χριστοφόρος.

 4. Ἐντός τοῦ ὑπεδάφους τοῦ ἐπιδίκου χώρου κεῖνται μέρος τοῦ Ἁρχαίου Δημοσίου Σήματος, τοῦ νεκροταφείου τῶν ἀρχαίων Ἐπιφανῶν Ἀθηναίων, ὡς καί ὁ Ναός τῶν Ἀρχαίων Τεσσάρων Θεῶν.

Ὁ χῶρος περιστοιχίζεται ἀπό τίς ὁδούς Ἁγίου Σάββα, Ἁγίας Ἂννης, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἁγίας Τριάδος, Ὀρφέως, μέ τούς ἀντιστοίχους Ὀρθοδόξους Ναούς. Ἒναντι τοῦ χώρου αὐτοῦ κεῖνται τμήματα τῆς Ἁρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ, ὀλίγα μέτρα, ἐπί τοῦ σταθμοῦ τοῦ μετρό, τμῆμα τῆς Ἀρχαίας Γέφυρας Κηφισσοῦ, παρακείμενα ὁ Ἱερός Κεραμεικός κλπ. Ἓνας χῶρος ἀπολύτως καί ἀρρήκτως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ. Ἓνας Ἱερός δι’ ἡμᾶς χῶρος ἐπί τῆς Παναρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ πού κατέληγεν καί καταλήγει εἰς τήν Ἱεράν Ἐλευσῖνα.

Ἓνας χῶρος Ὀρθόδοξος Χριστιανικός καί μέ ἂρρηκτη ἀρχαιολογική, ἱστορική καί πολιτιστική σημασία γιά μάς τίς Ἑλληνίδες καί τούς Ἓλληνες.

Ὁ ἐπίδικος χῶρος εἶναι ἀποκλειστικῶς Ὀρθόδοξος Χριστιανικός καί Πανάρχαια Ἑλληνικός, ἡ τυχόν λειτουργία δέ τοῦ ἐπιδίκου τεμένους διακόπτει τήν πολιτιστικήν μας συνέχεια καί συνοχή, καί προσκρούει εἰς τόν Ν. 3028/2002, περί προστασίας τῶν ἀρχαιοτήτων καί τῆς ἐν γένει πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, καί εἰς τό Ἂρθρον 24§1, 2, 6 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.

 1. Ἐπί τῆς ὁδοῦ Πολυκάρπου παράλληλα πρός τήν Ἱεράν Ὁδόν καί ὀλίγα μέτρα ἀπό τόν ἐπίδικον χῶρον λειτουργεῖ τό κατάλυμμα τῶν παράνομων μεταναστῶν ἢ μεταναστῶν, περίπου 2.200 ἀτόμων κατά τήν βεβαίωσιν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων πού περιμένουν τήν λειτουργία τοῦ τεμένους. Ἒτσι ὃμως θά δημιουργηθῆ μία ἰσλαμική πόλις πρό τῶν πυλῶν τῶν Ἀθηνῶν πού θά καταλύση σίγουρα τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχήν καί καταργεί τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης.

 2. Ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους ἀκριβῶς αὐτόν τόν συμβολισμόν περιέχει, νά ἐπιδείξη «τοῖς πράγμασιν» τήν κατάλυσιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης. Διότι οὐσιαστικά δέν ἐξυπηρετεῖ λειτουργικά παρά μόνον μόλις 300 -320 ἂτομα.

 3. Ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους σημαίνει τήν κατάληψη τοῦ ἐπιδίκου χώρου διά παντός. Εἶναι καθαρά ἐποικισμός.

Πάντα τ’ ἀνωτέρω γνωρίζουν ἀπ’ ἀρχῆς τόσον ὁ κ. Καλαντζῆς ὃσον καί ἁπαξάπασα ἡ πολιτική ἡγεσία, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ἡ ἀνωτάτη Δικαιοσύνη (Εἰσαγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου, Πρόεδρος τοῦ ΣτΕ, Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου) ὡς καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.

Γ. ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ἀξιότιμε κ. Καλαντζῆ,

 1. Ἒχετε καταλύσει τήν διάκρισιν τῶν ἐξουσιῶν ἐπεμβαίνων καί παρεμποδίζων τό ἒργον τῆς χειμάζουσας Δικαιοσύνης προεξοφλῶν ὃτι αἱ ἐκκρεμοῦσαι ἀποφάσεις θά συμβαδίζουν μέ τίς «προθέσεις» Σας καί εἶσθε ἀπολύτως πεπεισμένος ὃτι θά ἐκδοθοῦν αὗται κατά τήν «βούλησίν Σας», ἢ τήν «ἐπιταγήν Σας», ὣστε νά προσδιορίζετε αὐθαιρέτως τόν χρόνον ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τοῦ ἐπιδόξου τεμένους;

 2. Θά μπορούσαμε ἐμεῖς εἰς τήν ΜΕΚΚΑ τῶν ἀξιοτίμων μουσουλμάνων νά λειτουργήσωμεν ἓναν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Ναόν, ἢ νά κτίσωμεν ἓνα ὁμοίωμα τοῦ Παρθενῶνος, θά ἦτο ἐφικτόν, θά ἦτο πρέπον;

Ἀναμένοντες τήν δημοσίευσιν τῆς παρούσης ἀπαντήσεως αὐτούσιας, ὡς ὀφείλετε, κατά τήν ἐλευθερίαν τοῦ λόγου και τοῦ τύπου,

Διατελοῦμεν μετά πλείστης τιμῆς

 1. Αἰκατερίνη Κ. Παντελίδου

 2. Φιλιῶ Λαγοῦρα, ἐκπρόσωπος τοῦ ἀνωτέρω Συλλόγου

Ακατερίνη Κ. Παντελίδου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ             

Μαυρομιχάλη 182, θναι                      1ος όροφος               τ.κ.  11472

Τηλ.: 210 3632628   210 3614320                               Κιν.: 6972 073811

 http://arxaiaithomi.gr/

 

 

 


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...