Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Οι νεοέλληνες αυτοπαρηγορούνται γράφοντας: «Η πραγματική ισχύς των Ελλήνων δεν εδράζεται στα όπλα. Εδράζεται στην πνευματική δύναμη».

Έμβλημα ΠυροβολικούΤο έμβλημα της Σχολής καθιερώθηκε το 1968 και αποτελείται από ένα πύραυλο και δύο πυροβόλα χιαστί:                    
  Τα δύο πυροβόλα συμβολίζουν το Πυροβολικό Μάχης, ενώ ο πύραυλος συμβολίζει το Αντιαεροπορικό Πυροβολικό
και τις τεχνολογικές εξελίξεις του Όπλου, με το επίγραμμα «ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ» δηλαδή η Ισχύς εξαρτάται – αποκτάται με τη γνώση.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ  ΠΡΩΤΟΝ
"Ο σκοπός μας είναι να κατέχωμεν την ισχύν. Η λέξις «δίκαιον» είναι αφηρημένη ιδέα, την οποίαν τίποτε δεν δικαιολογεί. Η λέξις αυτή σημαίνει απλούστατα : «δότε μοι ό,τι θέλω δια να δύναμαι να αποδεικνύω δι αυτού του τρόπου ότι είμαι ισχυρότερος από σας».

Που αρχίζει το δίκαιον και που τελειώνει;"

Η δύναμη, η αληθινή δύναμη, η ισχύς ενός λαού – και του Ελληνικού - εδράζεται στα όπλα και μόνο στα όπλα. Τα περί πνευματικής δύναμης κλπ που διακινούνται στην Ελλάδα, είναι παρηγοριά στον άρρωστο, πριν από τον θάνατό του. Η στρατιωτική δύναμη, το στρατιωτικό ιδεώδες, το πολεμικό πνεύμα, τα καλύτερα όπλα, η αδιάκοπη μαχητική προετοιμασία, το υψηλό πολεμικό ηθικό του λαού, αυτά και μόνο αυτά κάνουν ένα έθνος να αντέχει στον χρόνο. Οι αρχαίοι Κρητικοί με τον στόλο τους, οι Μυκηναίοι με το ακατάβλητο πεζικό τους, οι Σπαρτιάτες, οι Τριήρεις των Αθηναίων, η λοξή φάλαγγα των Θηβαίων, η Σάρισσα των Μακεδόνων, το Υγρό πυρ των Βυζαντινών, οι εκπαιδευμένοι κλέφτες και αρματολοί του 1821 μαζί με την πολεμική ναυτοσύνη των νησιωτών, οι 600.000 λόγχες του Μεταξά κλπ κλπ. 


Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019


ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ...

autochthonesellhnes.blogspot.com/2019/07/blog-post_11.htmlΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ  ΠΡΩΤΟΝ

"Ο σκοπός μας είναι να κατέχωμεν την ισχύν. Η λέξις «δίκαιον» είναι αφηρημένη ιδέα, την οποίαν τίποτε δεν δικαιολογεί. Η λέξις αυτή σημαίνει απλούστατα : «δότε μοι ό,τι θέλω δια να δύναμαι να αποδεικνύω δι αυτού του τρόπου ότι είμαι ισχυρότερος από σας».
Που αρχίζει το δίκαιον και που τελειώνει;
Oι άνθρωποι οι έχοντες κακά ένστικτα είναι πολυαριθμότεροι των εχόντων καλά τοιαύτα. Τούτου ένεκα επιτυγχάνει τις τα καλλίτερα αποτελέσματα, διοικών τους ανθρώπους δια της βίας και του τρόμου, και ουχί δι’ ακαδημαϊκών συζητήσεων. Έκαστος άνθρωπος ποθεί την έξουσίαν, πάς τις προσπαθεί να γίνει δικτάτωρ, εάν δύναται, και εν ταύτω ολίγοι υπάρχουσιν οι μη όντες έτοιμοι να θυσιάσωσιν όλην την περιουσίαν των άλλων δια να εξασφαλίσωσι την ιδικήν των. 

Τι συνεκράτησε τα άγρια θηρία, τα οποία ονομάζομεν ανθρώπους; Τι τους καθωδήγησεν έως τώρα; Κατά την έναρξιν της κοινωνικής τάξεως οι άνθρωποι υπετάχθησαν εις την κτηνώδη και τυφλήν ισχύν, αργότερα εις τον νόμον, όστις δεν είναι παρά η ίδια ισχύς, αλλά μετημφιεσμένη.
Συμπεραίνω εκ τούτου, ότι συμφώνως προς τον νόμον της φύσεως, το δίκαιον είναι εν τη ισχύ. 

Το σύνθημά μας είναι η ισχύς και η υποκρισία. Μόνη η ισχύς δύναται να θριαμβεύση εν τη πολιτική και προ πάντων εάν εμφωλεύη εις τα προτερήματα τα αναγκαία εις τους πολιτευομένους. Η βία οφείλει να είναι μία αρχή, η πανουργία και η υποκρισία κανών δια τας κυβερνήσεις, αίτινες δεν θέλουσι να παραδώσωσι το κύρος των εις χείρας των πρακτόρων νέας ισχύος".

Όταν ένας λαός παύει την προς πόλεμο προπαρασκευή του, στρέφεται σε «ειρηνικές και πνευματικές» δουλειές, αποδιώχνει την στρατιωτική ηθική του, ουσιαστικά παραδίδεται στον εχθρό, υποτάσσεται και χάνεται από την ιστορία. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Έτσι λειτουργεί το Σύμπαν. Πνεύμα χωρίς υλική ισχύ είναι η απόλυτη καταστροφή. Το πνεύμα δημιουργήθηκε άλλωστε για να ελέγξει την ύλη, να την υποτάξει. Όχι για να υπάρχει για να ομφαλοσκοπείται. Δεν δημιουργήσαμε άλλωστε εμείς αυτόν το κόσμο. 
Ζούμε σ’ αυτόν και πρέπει να λειτουργήσουμε με τους όρους του. Αλλιώς μας περιμένει αφανισμός.
Αυτό συμβαίνει από την εμφάνιση του ανθρώπου στην γη, από τότε που ένας ευφυής ανθρωποπίθηκος χρησιμοποίησε το μηριαίο οστούν της αντιλόπης για να επιτεθεί στην αντίπαλη φυλή για να αρπάξει αυτός τον φακόχοιρο να ταΐσει τα παιδιά του. Τα αγαθά είναι περιορισμένα, πόλεμος πατήρ πάντων, η επιβίωση είναι το παν σε ένα λαό και η μόνη μέθοδος είναι ο καλύτερος οπλισμός. Τα άλλα είναι μόνο λόγια για παρηγοριά και «πνευματική» δικαιολόγηση της αυτοκτονίας ενός λαού.

Οι Έλληνες του Βυζαντίου έκαναν το κρισιμότερο λάθος  που  μπορεί  να κάνει  ένας  λαός.
Ξέχασαν την στρατιωτική ζωή. 
Άρχισαν να εξαγοράζουν την υποχρεωτική θητεία τους. Τον στρατό τον συγκροτούσαν μισθοφόροι 
Η Πόλη στα απόρθητα τείχη της περιέκλειε τα 2/3 του παγκόσμιου πλούτου, είναι άλλωστε το αρχέτυπο όλων των σημερινών πρωτευουσών. Όταν χάνεις μάχες, συρρικνώνεσαι εδαφικά και οικονομικά, αφού χάνεις πλούτο. Οι ανίκανοι άρχοντες της εποχής (σαν τους σημερινούς), κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα. Αυλική καμαρίλα, δολοπλοκίες, εμφύλιες διαμάχες για την εξουσία, ονομαστοί αντίπαλοι Κατακουζηνοί εναντίον των Παλαιολόγων, ανίερες συμμαχίες με τους Τούρκους. 
Ο τότε πρωθυπουργός Νοταράς, βροντοφωνάζει «Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν», «Καλύτερα τούρκικο φέσι, παρά Παπική Τιάρα». 
Ο Παλαιολόγος μαχόταν για τα ιερά και τα όσια στα Τείχη της Πόλης και άλλοι τον έφτυναν και τον καταριόντουσαν, που είχε μαγαρίσει την Αγιά Σοφιά τον προηγούμενο χρόνο με συλλείτουργο με τους Παπικούς. Πάνω στην Αγία Τράπεζα ήταν το επίσημο ανάθεμα του Πατριάρχη. Γι αυτό και δεν ανακηρύχθηκε ποτέ Άγιος.
Η υψηλή φορολογία στους αγρότες εξώθησε πολλούς να εγκαταλείψουν την γη και να πάνε στα μοναστήρια να γίνουν καλόγεροι. Τα μοναστήρια δεν πλήρωναν φόρο, οι μοναχοί απείχαν από την στρατιωτική ζωή και έτσι τα μοναστήρια γέμισαν με άνδρες παραγωγικής ηλικίας. Όλοι ήθελαν να γίνουν κληρικοί και καλόγεροι, ζωή με ανέσεις και χωρίς κόπους.  Όλοι  ήθελαν  να  σώσουν την  "αθάνατη"  ψυχή  τους,  μεταθανατίως,  με απόλυτα  εγωϊστικό  τρόπο. Ο  φαρισαϊσμός στο  αποκορύφωμα.
Ο Μιχαήλ Ψελλός διαμαρτύρεται στα γραφτά του «θυρωροί, εργάτες στα αμπέλια, ζωέμποροι, μανάβηδες, φουρνάρηδες, σιδεράδες, κηπουροί, τσαγκάρηδες, γυρολόγοι, όλοι θέλουν να γίνουν κληρικοί». 
Όλοι τους, λέει ο Ψελλός, αναλφάβητοι και άσχετοι με την εκκλησία, οι δεισιδαιμονίες και οι απατεωνιές ο κανόνας. 
Τα μοναστήρια και οι καλόγεροι γινόντουσαν πλούσιοι, βάζοντας σε προσκύνημα επί πληρωμή λείψανα «αγίων». 
Τα μοναστήρια μετετράπησαν σε ολόκληρες πόλεις, την Πόλη υπεράσπισαν 7.000 άνδρες και στα μοναστήρια ζούσαν 100.000 αμέτοχοι θεατές των εξελίξεων.
Καμιά ομοιότητα με τον σημερινό Ελληνικό λαό;

Ο ανθέλληνας Φαλμεράυερ:
“…Εδώ βρίσκεται το μυστικό της νίκης της ημισελήνου πάνω στο χριστιανισμό της Ανατολής.
Ο Έλληνας είχε ξεχάσει τελείως την πολεμική τέχνη.
Και ο αγροίκος Τούρκος, όταν ξεσπάθωσε να κατακτήσει την κληρονομιά των Παλαιολόγων και των Κομνηνών, βρήκε μπροστά του έναν τρέμοντα, αλλά ελπίζοντα σε μια από θαύμα σωτηρία φοβισμένο αντίπαλο.
Στο πέρασμα του χρόνου τα πράγματα είχαν αλλάξει τόσο πολύ, που οι εγγονοί των αρχαίων εκείνων ανδρών, οι οποίοι κάποτε στις Πλαταιές και στη Σαλαμίνα διαπληκτίζονταν ποιοι θα πρωτοπολεμήσουν για την ελευθερία του ανθρώπινου γένους, τώρα είχαν καταντήσει να πιστεύουν ότι θα σπιλωθούν αν έπιαναν τα όπλα για να επιδιώξουν να υπερασπιστούν μ’ αυτά την πατρίδα ενάντια στους βαρβάρους…”ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  (ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  ΓΡΑΦΟΝΤΑ  Ζ.Π.)

Ελευθερία  είναι  η  συμφωνία  με  το  είδος.    Βιολογικά  είμαστε  πραγματικά  ελεύθεροι  όταν  οι  πράξεις  και  οι  σκέψεις  που  κάνουμε,  εξυπηρετούν  το  συμφέρον  της  αγέλης  που  ανήκουμε.   Ελευθερία  είναι  η  κατανόηση  της  αναγκαιότητας  του  ανήκειν  σε  μια  φυλή.  Το  άτομο  σαν  μονάδα  βιολογικά  είναι  ανύπαρκτο,  δεν  μπορεί  να  επιβιώσει  και  να  πολλαπλασιαστεί  μόνο  του.  Υπάρχουμε  σαν  άτομα  μόνο  και  σε σχέση  με  την  ράτσα  μας.  Όπως  έλεγαν  οι  πρόγονοί μας:  "άνθρωπος  εκτός  κοινωνίας  είναι  ή  ζώον  ή  θεός".  Άτομο  που  σηκώνει  επανάσταση  εναντίον  των  συμφερόντων  του  λαού  του,  ουσιαστικά  επαναστατεί  εναντίον  του  εαυτού  του.  Αυτοκτονεί. 


«Σε  τελική  ανάλυση,  η  ζωή  μπορεί  να  εξηγηθεί  αναμφισβήτητα  με  φυσικοχημικούς  όρους…  Τρώμε,  πίνουμε,  αναπαραγόμαστε,  όχι  επειδή  η  ανθρωπότητα  έκανε  μια  συμφωνία  πως  έτσι  πρέπει να  γίνεται,  αλλά  επειδή,  σαν  μηχανές,  είμαστε  υποχρεωμένοι».   Ζακ Λοέμπ,  «Η  Μηχανική  Άποψη  της  Ζωής»,  1912.
 
 
Ένα  παράδειγμα:
Η ΣΥΡΙΖΑΙΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΡΙΑ Αναστασία Γιαμαλή αποκάλεσε προχθές «ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΤΡΕΣ» όσες Ελληνίδες επιδιώκουν να κάνουν παιδιά κάτω από τα 30 τους χρόνια. (Η βιολογική γονιμότητα μιας γυναίκας πάνω από τα 35 είναι 5%. Η βιολογική γονιμότητα μιας γυναίκας πάνω από τα 40 είναι 0 – μηδέν - %. Χιλιάδες γυναικολογικές μελέτες, προσιτές σε όλους, απέδειξαν ότι η κύρια αιτία του καρκίνου του μαστού, που σκοτώνει μία στις 8 γυναίκες, είναι η καθυστερημένη – μετά τα τριάντα - πρώτη εγκυμοσύνη).
Μία γυναίκα Homo Sapiens (;)  που  δεν  συνειδητοποιεί την βιολογική χρησιμότητά της. Θα  χαθεί  στην  διαδικασία  της  βιολογικής  επιλογής.  Δεν  κατανοεί  την  θέση  της  στην  αγέλη.  Προφανώς  δεν  κατανοεί  ότι  και οι άνδρες είναι: «ΚΙΝΗΤΟΙ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΕΣ». Αυτή είναι ευτυχώς ή δυστυχώς η βιολογική αλήθεια. Η βιολογία, η βάση όλων των ανθρώπινων πραγμάτων, ενδιαφέρεται πάντα για το είδος, όχι για τα άτομα. Τα άτομα είναι απλώς περιφερόμενες αποθήκες γονιδιακού υλικού για την διαιώνιση της φυλής. Πότε θα το καταλάβουμε; Αν κάποια άτομα θέλουν να κάνουν επανάσταση εναντίον της βιολογίας, χάνονται στην διαδικασία της φυσικής επιλογής. Αυτοκτονούν. Δεν πρέπει να πάρουν όμως και το είδος μαζί τους.  «Η εξέλιξη δεν θέλει την ευτυχία. Θέλει μόνο την εξέλιξη». ΝΙΤΣΕ.
Άλλωστε, όπως γράφτηκε: «Η κότα δεν  είναι παρά  ο  τρόπος που βρίσκει  το αυγό, για να φτιάξει άλλο ένα αυγό».  Σάμουελ  Μπάτλερ,  "Ζωή  και  συνήθεια",  1877.

"Δεν μπαίνουμε με διάταγμα σε μια οικογένεια ή σε ένα έθνος. Το αίμα που φέρουμε στις φλέβες μας από τη γέννησή μας, το διατηρούμε για όλη μας τη ζωή. Το άτομο συνθλίβεται από τη φυλή, δεν είναι τίποτα από μόνο του. Η φυλή, το έθνος είναι τα πάντα."  Lapouge, L'Aryen, son role social
ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ


4 σχόλια :

 1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΞΩΦΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΕΗ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΕΡΕΓΓΥΟΙ. ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ. Spiegel: Η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται ξανά από τις αγορές πιο φθηνά από ποτέ.
  Εννέα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης στην ελληνική οικονομία, η Αθήνα μπορεί και πάλι να δανείζεται χρήματα και μάλιστα, όπως αναφέρει η Deutche Welle πιο «φθηνά από ποτέ».
  Η ηλεκτρονική σελίδα του Spiegel Online αναφέρει σχετικά: «Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου έπεσε στο 1,9% στην ελεύθερη αγορά. (...) Οι αποδόσεις είναι χαμηλότερες ακόμη και από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ίδιας διάρκειας».
  Όπως αναφέρει το Spiegel η απόδοση των κρατικών ομολόγων προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο και την τρέχουσα τιμή των τίτλων που έχουν ήδη εκδοθεί και πωλούνται στη λεγόμενη «δευτερογενή αγορά».
  «Kατά κανόνα όσο πιο αξιόπιστος είναι ένας οφειλέτης, τόσο χαμηλότερη είναι η απόδοση» συνεχίζει και τονίζει πως η χώρα μας επωφελείται από τη νομισματική ένωση, «η οποία από την ίδρυσή της έχει επιφέρει σύγκλιση των επιτοκίων της κεφαλαιαγοράς για τα κράτη-μέλη».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΤΡΑΜΠ ΣΙΧΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΚΟΥΛΗ. ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ "ΔΕΔΟΜΕΝΟ" ΠΡΑΚΤΟΡΑ.
  Προσπαθεί ο Κυριάκος να πάρει πρόσκληση από τον Ν.Τραμπ αλλά με τον λάθος τρόπο - Και για τους λάθος λόγους...(PRONEWS).
  Το Μαξίμου προσπαθεί να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το κακό είναι ότι την αποστολή αυτή την έχει αναλάβει η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, δηλαδή ο Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος είναι «κόκκινο πανί» για την αμερικανική κυβέρνηση.
  Δεν εμπιστεύονται τις αναφορές του, ούτε τις εισηγήσεις του, καθώς τον θεωρούν «παιδί» της Χίλαρι Κλίντον και φυσικά της αλήστου μνήμης ΥΦΕΞ Βικτώριας Νούλαντ.
  To ζήτημα είναι ότι ούτε ο Ν.Τραμπ, «καίγεται» να δει τον Κ.Μητσοτάκη, καθώς τον θεωρεί «δεδομένο» και ούτε τον απασχολεί η Ελλάδα.
  Αν τελικά πραγματοποιηθεί εντός του έτους δεν θα πρόκειται για ειδικό ταξίδι αλλά για μια συνάντηση στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 17-30 Σεπτεμβρίου, στην οποία αναμένεται να βρεθεί ο πρωθυπουργός.
  Αλλωστε τι να του πει ο Κυριάκος για να κερδίσει την προσοχή του; Για να μεσολαβήσει να μειωθεί το ποσοστό του ετήσιου πλεονάσματος, για το ΔΝΤ και για την Τουρκία;
  Για τα δύο πρώτα ο Ν.Τραμπ ενδιαφέρεται αρκετά λιγότερο από το αν έχει χαρτί η τουαλέτα του, για το τρίτο, πρώτα θα συμφωνήσει με όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως με την Τουρκία του Ρ.Τ.Ερντογάν τον οποίο σέβεται και μετά θα ανακοινώσει τις αποφάσεις στον Κυριάκο. Ετσι απλά...
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. «Και ένα μόνο παιδί να αποκτήσει μια γυναίκα μειώνει τις πιθανότητες να εκδηλώσει καρκίνο των ωοθηκών κατά 20% και καρκίνο του ενδομητρίου κατά 40%».PRONEWS
  Ο Δρ. Θ. Παράσχος, Γυναικολόγος - Μαιευτήρας, Ειδικός Γονιμότητας, Ενδοσκοπικός Χειρουργός, Διευθυντής του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής EmBIO, εξηγεί ποια μπορεί να είναι αυτά τα οφέλη που εξασφαλίζει σε μια γυναίκα το γεγονός ότι έχει αποκτήσει παιδί και γιατί οι μαμάδες έχουν πιο υγιές αναπαραγωγικό σύστημα.
  Πιο μειωμένος κίνδυνος για γυναικολογικό καρκίνο
  Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Oξφόρδης αλλά και το Ovarian Cancer Center στον Καναδά, οι γυναίκες που έχουν αποκτήσει παιδιά έχουν πολύ μειωμένες πιθανότητες να αναπτύξουν γυναικολογικό καρκίνο. Πιο συγκεκριμένα, και ένα μόνο παιδί να αποκτήσει μια γυναίκα μειώνει τις πιθανότητες να εκδηλώσει καρκίνο των ωοθηκών κατά 20% και καρκίνο του ενδομητρίου κατά 40%. Ενώ για κάθε παιδί που αποκτά μετά το πρώτο, το ποσοστό εκδήλωσης γυναικολογικού καρκίνου μειώνεται κατά 8%. Όπως εξηγεί ο Δρ. Παράσχος, τα αυξημένα επίπεδα της προγεστερόνης - κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης - και τα χαμηλά επίπεδα των οιστρογόνων - μετά τον τοκετό - πιθανόν να προστατεύουν το ενδομήτριο από τον καρκίνο.
  Βελτιώνεται η ενδομητρίωση
  Επίσης, έχει παρατηρηθεί σε κάποιες περιπτώσεις ότι η ορμονική αυτή ανακατάταξη που συμβαίνει στην εγκυμοσύνη, αλλά και η όλη διαδικασία του τοκετού μπορούν να βοηθήσουν το ενδομήτριο, με αποτέλεσμα κάποιες γυναίκες να βλέπουν τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης, μίας πάθησης που φέρνει ιδιαίτερα επώδυνες περιόδους, να βελτιώνονται σημαντικά. Παρόλα αυτά, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε να τονίσουμε ότι μια διαγνωσμένη ενδομητρίωση μπορεί να αποτελεί βασικό λόγο που καθυστερεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος, ενώ η ίδια το επιθυμεί.
  Λιγότερο επώδυνη περίοδος
  Αρκετές γυναίκες αναφέρουν ότι από τότε που έγιναν μητέρες έχουν λιγότερο επώδυνα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ άλλες μπορεί να δουν την περίοδό τους να ρυθμίζεται καλύτερα. Γενικά, αυτή η ορμονική ανακατάταξη στο γυναικολογικό σύστημα - κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης - φαίνεται ότι έχει θετικό αντίκτυπο στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Πιθανόν όμως και λόγω της διαστολής της μήτρας κατά τη εγκυμοσύνη να παρατηρείται βελτίωση των συμπτωμάτων, όταν η περίοδος επανέρχεται.
  Υπάρχει άλλη εξήγηση;
  Έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες που έχουν αποκτήσει παιδιά είναι συνήθως πιο συνεπείς στα ραντεβού για τους καθιερωμένους γυναικολογικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και test pap και πηγαίνουν πιο γρήγορα στον γιατρό όταν έχουν συμπτώματα ή αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας από τις γυναίκες χωρίς παιδιά που έχουν την τάση να αναβάλλουν περισσότερο. H συνέπεια στα καθιερωμένα check up μπορεί να διασφαλίσει έγκαιρη διάγνωση, η οποία συνήθως εξασφαλίζει και καλύτερη πρόγνωση.
  Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι στις μητέρες που είναι καπνίστριες είναι πιο έντονη η επιθυμία για διακοπή του καπνίσματος από ότι στις γυναίκες χωρίς παιδιά. Κι από την άλλη, έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότερες μαμάδες παραδέχονται ότι μετά την απόκτηση παιδιών προσπαθούν να υιοθετήσουν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, κυρίως για χάρη των παιδιών τους, αλλά και για να έχουν και οι ίδιες καλύτερη υγεία. Η γενική αίσθηση επομένως είναι ότι μια γυναίκα που αποκτά παιδί είναι πιο προσεχτική με την υγεία της, πράγμα που αποτελεί ασπίδα προστασίας όχι μόνο για το αναπαραγωγικό της σύστημα αλλά και για την υγεία της συνολικά.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τον δορυφόρο Hellas Sat 4 ανέλαβαν από σήμερα από σήμερα Δευτέρα 29 Ιουλίου Έλληνες και Κύπριοι τεχνικοί. O νέος δορυφόρος Hellas Sat 4, που βρίσκεται σε τροχιά στα 36.000 χιλιόμετρα ελέγχεται πλέον από τα κέντρα ελέγχου στο Κορωπί Αττικής και στην Κοφίνου στην Κύπρο.
  Με άλλα λόγια οι τεχνικοί στην Αθήνα, Έλληνες μηχανολόγοι μηχανικοί, ειδικοί στο aerospace engineering, μαθηματικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και φυσικοί, αφού το Διάστημα χρειάζεται όλες τις ειδικότητες, ανέλαβαν πλέον τον χειρισμό του δορυφόρου, κάτι που συνέβη ήδη στο παρελθόν και με τον Hellas Sat 2 και με τον Hellas Sat 3 στο συγκεκριμένο αντίστοιχο στάδιο της διαδικασίας, που οδηγεί στον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο ενός δορυφόρου του είδους.
  «Έχει ολοκληρωθεί η ειδική διαδικασία, δηλαδή να βρεθεί σε γεωστατική τροχιά ο δορυφόρος μετά την εκτόξευση. Ο δορυφόρος Hellas Sat 4 είχε βρεθεί στη γεωστατική τροχιά και δη στις 39 μοίρες ανατολικά από τα τέλη του περασμένου Μαΐου και όλο αυτό το διάστημα διενεργούσαμε τις λεγόμενες δοκιμές σε τροχιά, τα “in orbit tests”», εξήγησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, “Πρακτορείο 104,9 FM” ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς.
  H εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο έλεγχος του Hellas Sat 4 πλέον έχει περάσει στο Κέντρο Ελέγχου που έχει η Hellas Sat στο Κορωπί της Αττικής και στην Κοφίνου στην Κύπρο. Τι σημαίνει για την Ελλάδα και τη λειτουργία του Hellas Sat 4 το hand over σε Ελλάδα και Κύπρο.
  Mε τη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί και τεχνικά τις τελευταίες ώρες, ο νέος Hellas Sat μπορεί πλέον «να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, όπως και στη Νότιο Αφρική.
  Με την ύπαρξη του Hellas Sat 4 στη συγκεκριμένη τροχιακή θέση, από τη μια παρέχονται καινοτόμες υπηρεσίες, από την άλλη πλέον θα υπάρχουν δύο δορυφόροι στην τροχιακή θέση (σ.σ στην ίδια θέση είναι από το 2017 ο επίσης νέος Hellas Sat 3), με τον έναν δορυφόρο να συμπληρώνει τον άλλον» σημειώνει ο κ. Πρωτοππαπάς, που μάλιστα εξήγησε πως η τροχιακή αυτή θέση “είναι πάρα πολύ ελκυστική για μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος”.
  “Με βάση τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει ήδη με το ελληνικό δημόσιο από τον προπερασμένο χρόνο με τον Hellas Sat 4 θα ξεκινήσουμε να παρέχουμε πλέον τις υπηρεσίες προς το ελληνικό δημόσιο οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άμυνα, και την παρακολούθηση συνόρων, και για τις τηλεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης του ίδιου του δημοσίου και πολλές άλλες χρήσεις.
  Μπορεί μετά από ένα π.χ σεισμό ή μια άλλη καταστροφή να υπάρξουν διακοπές στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τότε όμως θα υπάρχει ο δορυφόρος μέσω του οποίου δεν μπορεί να διακοπεί η επικοινωνία με τίποτα”, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat.
  Η συγκεκριμένη διαδικασία και ειδικά η ολοκλήρωση της παράδοσης (σ.σ handover) του δορυφόρου μέσα στον Ιούλιο αν και η εκτόξευση έγινε στις αρχές του έτους οφείλεται στο ότι ο Hellas Sat 4 χρησιμοποιεί και για την μετακίνησή του στη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και “για την παραμονή του εκεί για 23 χρόνια” μια νέας, υψηλής τεχνολογίας τεχνολογία πρόωσης, “μια ηλεκτρική πρόωση”, όπως τόνισε ο κ.Πρωτοπαπάς.
  Έτσι από τη στιγμή της εκτόξευσής του ο Hellas Sat 4 “χρειάστηκε αυτό το χρονικό διάστημα για να βρεθεί σε τροχιά και στη θέση για την οποία προοριζόταν, θέση στις 39 μοίρες ανατολικά, μέσα από τη διαδικασία που είχαμε προβλέψει”, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat.
  Πρόσθεσε δε πως από τον Μάιο μέχρι και σήμερα έγιναν οι έλεγχοι. Πρόκειται για ειδικούς ελέγχους “των τεχνολογικών διατάξεων, του σκάφους και του επικοινωνιακού φορτίου (σ.σ payload), σε συνεργασία με την εταιρία που κατασκεύασε τον Hellas Sat 4”, ελέγχων που ήταν απαραίτητοι για έναν επιπλέον ένα λόγο, καθότι πρόκειται για έναν τύπο δορυφόρου που διαθέτει επιπλέον των συμβατικών και στοιχεία τεχνολογικά που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά σε έναν λειτουργικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο του είδους και της κατηγορίας του.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...