Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΠ: Mossad (ΙΣΡΑΗΛ), CIA (ΗΠΑ), Intelligence Service (ΑΓΓΛΙΑ).


 
ΤΙ  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ  ΜΕ ΤΗΝ  ΕΥΠ;  ΠΟΙΟΙ  ΤΗΝ  ΕΛΕΓΧΟΥΝ;
Στην  ΕΥΠ  υπάρχουν  πέντε  "τάσεις":
Ἡ τάσις ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Mossad (Ἰσραὴλ)
Ἡ τάσις ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴ CIA (ΗΠΑ)
Ἡ τάσις ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Intelligence Service (Ἀγγλία)
Ἡ τάσις τῶν κακῶς ἐννοουμένων δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ νοιάζονται μόνο νὰ παίρνουν τοὺς μισθούς τους καὶ
Ἡ τάσις τῆς πατριωτικῆς πτέρυγος.
Ἡ τελευταία, ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ στρατιωτικούς. Οἱ ὑπόλοιπες ἀπὸ ἀστυνομικοὺς καὶ ἁπλοὺς ὑπαλλήλους.

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα, καταλαβαίνουμε ὅτι ἰσχυροποιεῖται ἡ θέσις τῆς CIA ἐντός της ΕΥΠ, ἄσχετα ἐὰν αὐτὴ ἐπηρεάζεται σαφῶς ἀπὸ τὴν Mossad.
 Ὁ Παναγιώτης Κοντολέων, ποὺ ἀποτελεῖ "προσεκτικὴ"  (!)   ἐπιλογὴ τοῦ περιβάλλοντος Μητσοτάκη,  εἶναι ἔμπιστος της ἀμερικανικῆς πρεσβείας. Ἀντικαθιστᾶ τὸν δημοσιογράφο Γιάννη Ῥουμπάτη, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπολύτως ἐλεγχόμενος ἀπὸ τὴν Mossad.

Τον πρόεδρο της Αμερικανο-Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως έγραψε η American Jewish Comitee σε ανάρτηση στο twitter:
«Ο πρόεδρος της AJC, Ντέιβιντ Χάρις, είχε την τιμή να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα στο γραφειο του. Η χώρα είναι σε πολύ ικανά χέρια. Καλή τύχη στον αγαπητό μας φίλο».
Γιὰ μίαν ΕΥΠ παραμάγαζο ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΟΝΟΗ

Ἀδέλφια μου ἀγαπημένα, καλησπέρα σας…!!!
Ὅσο καλὴ μπορεῖ νὰ εἶναι…

Νέος διευθυντὴς τῆς ΕΥΠ, ἀνέλαβε ὁ Παναγιώτης Κοντολέων…

Ἔχοντας ἐργασθῆ κατὰ τὸ παρελθὸν ὡς Security, VIP Security, ἀλλὰ καὶ Ὑπεύθυνος Ἀσφαλείας σὲ ἑταιρεῖες ὅπως ἡ Wackenhut, ἡ Universal Security, ἡ Λουκόπουλος Security, εἶχα τὴν ἀτυχία νὰ τὸν γνωρίζω. Ὅταν τὸν ἐγνώρισα, ἤμουν Ὑπεύθυνος Ἀσφαλείας στὴν Bank of America. 
Ἐκεῖνος τότε, εἶχε τὴν εὐθύνη τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας. Τελικῶς, ἔγινε καὶ διευθυντὴς τῆς Group 4 SecuriCore. 
Μίας ἑταιρείας ποὺ ἔχασε πολλὲς στατικὲς φυλάξεις ἀπὸ τὴν Wackenhut καὶ τὴν Ἑρμῆς Brinks Security καὶ κατέληξε νὰ ἀναλαμβάνῃ μόνο χρηματαποστολές.

Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιον ἐπιτυχημένο διευθυντὴ ἑταιρείας φυλάξεως. 
Τὸ ἀντίθετο θὰ ἔλεγα. 
Δὲν διαθέτει στρατηγικὸ μυαλό, δὲν ἔχει διοικητικὴ ἱκανότητα καὶ πολὺ δύσκολα ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
Κι ὅμως! Ἀνέλαβε διευθυντὴς ΕΥΠ!
Γιά ποιόν λόγο;
Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά:
Ὁ Παναγιώτης Κοντολέων, ἦταν ἔμπιστός της ἀμερικανικῆς πρεσβείας. Οἱ «κακὲς γλῶσσες» ἔλεγαν ὅτι τὸν εἶχε ὑπὸ τὴν… «προστασία» της ἡ CIA. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἀποτελεῖ προσεκτικὴ ἐπιλογὴ τοῦ περιβάλλοντος Μητσοτάκη. Ἕνα ἄτομο μὲ τὴν… ἀνικανότητα τοῦ Κοντολέωντος, εἶναι ἰδανικὸς γιὰ νὰ ἐκτελῇ ἐντολές. Μία ἀκόμα μαριονέτα στὴν ΕΥΠ.

Τὸ ἔχω γράψη κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ τί συμβαίνει στὴν ΕΥΠ.
Σὲ αὐτὴν τὴ νευραλγικὴ ὑπηρεσία, ὑφίστανται οἱ ἑξῆς τάσεις – ὁμάδες.

Ἡ τάσις ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Mossad (Ἰσραὴλ)
Ἡ τάσις ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴ CIA (ΗΠΑ)
Ἡ τάσις ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Intelligence Service (Ἀγγλία)
Ἡ τάσις τῶν κακῶς ἐννοουμένων δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ νοιάζονται μόνο νὰ παίρνουν τοὺς μισθούς τους καὶ
Ἡ τάσις τῆς πατριωτικῆς πτέρυγος.
Ἡ τελευταία, ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ στρατιωτικούς. Οἱ ὑπόλοιπες ἀπὸ ἀστυνομικοὺς καὶ ἁπλοὺς ὑπαλλήλους.
Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα, καταλαβαίνουμε ὅτι ἰσχυροποιεῖται ἡ θέσις τῆς CIA ἐντός της ΕΥΠ, ἄσχετα ἐὰν αὐτὴ ἐπηρεάζεται σαφῶς ἀπὸ τὴν Mossad. Ἀντικαθιστᾶ τὸν δημοσιογράφο Γιάννη Ῥουμπάτη ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπολύτως ἐλεγχόμενος ἀπὸ τὴν Mossad.

Κίνησις στρατηγικῆς; Σίγουρα! Ἕνα πάντως εἶναι σίγουρο καὶ τὸ γράφω μὲ ἀπόλυτη εὐθύνη κι ἐπίγνωση αὐτοῦ ποὺ γράφω: ὁ Παναγιώτης Κοντολέων, εἶναι ἀνίκανος γιὰ τὴν θέση τοῦ διευθυντοῦ τῆς ΕΥΠ!

«Από τον χώρο των εταιρειών ασφαλείας ο νέος διοικητής της ΕΥΠ του Μητσοτάκη».
 
«Πρόσωπο έκπληξη από τον χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας με ερείσματα στις ΗΠΑ, ανεμένεται να τοποθετηθεί διοικητής της ΕΥΠ στη θέση του υπό αποχώρηση κ. Γιάννη Ρουμπάτη.
Το κρίσιμο πόστο αναμένεται να αναλάβει –σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος»- ο κ. Παναγιώτης Κοντολέων, διευθυντικό στέλεχος μεγάλων ελληνικών εταιρειών security, με συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και με ενδιαφέρον στα ζητήματα ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. 

Ο κ. Κοντολέων ήταν προσεκτική επιλογή του περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη».  Ο Παναγιώτης Κοντολέων, εἶχε τὴν εὐθύνη τῆς φυλάξεως τῆς  Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας. Τελικῶς, ἔγινε  διευθυντὴς τῆς Group 4 SecuriCore.  Μίας ἑταιρείας ποὺ ἔχασε πολλὲς στατικὲς φυλάξεις ἀπὸ τὴν Wackenhut καὶ τὴν Ἑρμῆς Brinks Security καὶ κατέληξε νὰ ἀναλαμβάνῃ μόνο χρηματαποστολές.  Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιον ἐπιτυχημένο διευθυντὴ ἑταιρείας φυλάξεως.
Ένας  φύλακας  που  δεν  μπορεί  να  προστατεύσει  μία  χρηματαποστολή,  μπορεί  να  φυλάξει  μία  χώρα;
Η ΕΥΠ «περνάει» υπό τον άμεσο έλεγχο του γραφείου του πρωθυπουργού από το οποίο και θα εποπτεύεται.
Ο ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη δικηγόρος Αθηνών, Γρηγόρης - Αλέξανδρος Δημητριάδης θα είναι ο σύνδεσμος του πρωθυπουργού με την ΕΥΠ.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ; ΕΝΑΣ ΑΝΙΨΙΟΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ), ΕΝΑΣ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΜΗΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΤΡΑΒΗ - ΖΗΜΕΝΣ ΚΛΠ), ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ. ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΔΙΑ.

http://autochthonesellhnes.blogspot.com/2019/07/blog-post_9.html

Ανθρωπος με χαμηλό προφίλ, μονίμως στο «παρασκήνιο» χωρίς να έχει διεκδικήσει την προβολή μέχρι σήμερα, ο 40άρης Γρηγόρης Δημητριάδης αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι στο παζλ των μυστικοσυμβούλων του προέδρου της ΝΔ - προτού καν ο Μητσοτάκης βρεθεί στη θέση του υπουργού στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2013, όπως λένε οι γνωρίζοντες.

Είναι το πρόσωπο που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην επόμενη μέρα του Μητσοτάκη, καθώς φέρεται να αναλαμβάνει «ειδική αποστολή» στο νέο ισχυρό Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο γιος της Κατερίνας Μητσοτάκη (το τρίτο παιδί της οικογένειας του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας Μητσοτάκη) και του Σπύρου Δημητριάδη, θα έχει πλέον «έδρα» στο Μαξίμου ως ο άνθρωπος - κλειδί στο ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο διαχωρίζεται από τη γενική γραμματεία Συντονισμού του κυβερνητικού έργου.

Οπως σε όλα αυτά τα χρόνια της πολιτικής διαδρομής του προέδρου της ΝΔ, ο Δημητριάδης θα εξακολουθεί να είναι «τα αφτιά και τα μάτια» του Μητσοτάκη, φροντίζοντας ώστε οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο ίδιος αναλαμβάνει και την εποπτεία και επικοινωνία με την ΕΥΠ για λογαριασμό του Μαξίμου, κίνηση που επίσης επιβεβαιώνει τη σχέση απολύτου εμπιστοσύνης των θείου και ανιψιού.


https://autochthonesellhnes.blogspot.com/2019/07/blog-post.html?fbclid=IwAR0MrW3bdpPOmppbWgSL0A16CoD6RabDm-REb4PLB2Ah6CA-CHRdEIF0NqEΟ ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ, Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΠ, ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΕΒΡΑΙΑ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΤΩΝ ΤΣΙΠΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ.


Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ῥουμπάτη
Ἰουνίου 2019Δικαίαρχος,  Ῥούσσης Νῖκος 


Ανοικτή Επιστολή…

Γνωριζόμαστε από παλιά Γιάννη μου.
Όταν με είχες στην δούλεψη σου, στην εκπομπή σου στον Σκάϊ «Κι’ αύριο μέρα είναι», μαζί με το δουλάκι σου τον Βαξεβάνη, που τα παίρνατε χοντρά και μαύρα από τον Αλαφούζο, μαζί με τον Καρτερό, τον Τράγκα, τον Χατζηνικολάου και τα αλλα παιδιά.


Με ξαπόστειλες όμως στον Κακαουνάκη, όταν τα βρήκες σκούρα μ’ εκείνο το ρεπορτάζ που σου έφερα από την Κρήτη, ότι οι βρωμοκρητίκαροι πουλούσαν τις περιουσίες τους στους Ισραηλινούς, το οποίο όμως ουδέποτε μετέδωσες.
Σε συμπόνεσα τότε, καθόσον αμερικανοεβραία η πρώτη σύζυγος και τι να έκανες και σύ.

Μα και ο Κακαουνάκης με ξαπόστειλε με την σειρά του στην Σύνταξη, γιατι ήξερα τι βρώμα ήταν και δεν με ήθελε στα πόδια του.
Από εκεί βέβαια, από το Δελτιο Ειδήσεων του ραδιοφώνου του Σκάϊ και παρά τις προσπάθειες όλων σας να με απαξιώσετε και να με θάψετε, έβγαλα την αποκάλυψη για την μίζα που είσέπραξε το Μητσοτακόσογο, από την Ζούνγκερ Κάντοναλ Μπάνκ της Ελβετίας, μετα την πώληση της ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Καλτεστρουτσι του μαφιόζου Παντσαβόλτα.

Εξαιτιας αυτής της αποκαλύψεως, όπως θυμάσαι Γιάννη μου, ο Μητσοτακης έχασε τις εκλογές και εγώ, ως ανταμοιβή, πήρα μία απόλυση και καμμιά γ@μιόλα από σας δεν είπε κουβέντα.
Εκτοτε χαθήκαμε και κάποια στιγμή γίναμε «φίλοι», με το πρώτο μου προφίλ, εδώ στο φεϊσμπουκ.
Όταν είδα τα πρώτα σου γλειψίματα στον Σύριζα, σου έστειλα ένα μήνυμα και σε ρωτούσα αν έγινες φαν του Τσίπρα και σύ μου απάντησες ότι «απλώς τον συμβουλεύεις όταν στο ζητάει».
Μετά όμως Γιάννη μου είδα ότι ο υπαλληλάκος των Αμερικανών σε έκανε διοικητή της ΕΥΠ και κατάλαβα το πόσο χρήσιμες ήταν οι συμβουλές σου προς αυτόν.

Τώρα όμως Γιάννη μου αυτοί τελειώνουν και όπου νάναι θα πάρεις κι’ εσύ τον πούλο από την ΕΥΠ.
Έχεις όμως μία ευκαιρία να «καλοπιάσεις» τον Κούλη για να μην σε σουτάρει.
Να «διαρρεύσεις» στον Τύπο την φωτογραφία του πατέρα Τσίπρα με τους Χουνταίους, πού ξέρω ότι έχεις.
Ξέρω ότι ποτέ σου δεν είχες συνειδησιακά προβλήματα και οι Αμερικανοί δεν θα σου πούν όχι.

Άντε και να δείς που ο Κούλης θα εκτιμήσει δεόντως, μία τέτοια χειρονομία. 
ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...