Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΣΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ, ΗΤΑΝ ΝΑΖΙΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΔΑΞΕ ΑΥΤΟ.

                    ΤΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ; 


ΝΑΖΙΡΑΙΟΣ  Ο  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ,  Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ  ΤΟΥ  ΙΗΣΟΥ,  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΘΕΟΛΟΓΟ.
«Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η τάξη των ναζίρ η ναζιραίων, των αφιερωμένων στον Θεό. Ήταν έγγαμοι. Η αφιέρωση τους φαινόταν εξωτερικά από το ότι δεν έκοβαν τα μαλλιά τους και δεν έπιναν κρασί ούτε άλλα μεθυστικά ποτά. Αυτό συνέβαινε συνήθως για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (βλ. Αρ 6,1-21). Ορισμένοι ωστόσο έμειναν ισόβια ναζιραίοι, όπως ο Σαμψών και ο Σαμουήλ. Σ ‘ αυτούς θα συγκαταλεχτεί και ο εκλεκτός γιος του Ζαχαρία, διότι σύμφωνα με την αποκάλυψη του αγγέλου:  « οίνον και σίκερα ου μη πίη».  Επιπλέον, ο Ιωάννης θα ζήσει με ισόβια άσκηση και παρθενία».  
Καθηγητής του ΑΠΘ κ. Στέργιος Σάκκος, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ , ΤΟΜΟΣ Α’ , ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-8, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΧΑ Χριστιανική Ελπίς , Θεσσαλονίκη, 2008, σελίδες 400ΛΕΞΙΚΟ:  λέξη   Ναζηραίος
και Ναζιραίος, ο (ΑΜ Ναζηραῑος και Ναζιραῑος)

1. συν. στον πληθ. οι Ναζηραίοι
εκκλ. Ιουδαίοι ασκητές που ήταν αφιερωμένοι στον Θεό και αναλάμβαναν ένορκη υποχρέωση να αποφεύγουν ισόβια ή για ορισμένο χρονικό διάστημα τα οινοπνευματώδη ποτά και το κρέας, ενώ άφηναν μακριά γένια τα οποία έκοβαν όταν καταπατούσαν τον όρκο τους
2. άγιος
3. χριστιανός ασκητής, μοναχός.
[ΕΤΥΜΟΛ. < εβρ. nāzīr < εβρ. nāzar «καθαγιάζω, αφιερώνω»]."Ολόκληρος  ο οίκος  του  Ιωσήφ  και  τα  παιδιά  του  Ιωσήφ  και  της  Μαρίας  ήταν  Ναζιραίοι".
Άγιος  Επιφάνιος, επίσκοπος  Κύπρου  και  Σαλαμίνος  (310 – 404  μ.Χ.),  Πατρολογία,  Πανάριον.
ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΝΑΖΙΡΑΙΟΣ,  ΝΑΖΗΡΑΙΟΣ,  ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ;

Ναζηραίος  ή  Ναζωραίος  -  στα Εβραϊκά  na • zir ( נָזִיר , n - z - r ),  -  προφέρεται naw • zeer    σημαίνει «ο  αφιερωμένος».  Αυτή η λέξη βασίζεται σε αποσπάσματα από  την  Γένεση και  το  Δευτερονόμιο.  Ο Ναζωραίος ήταν ένα άτομο αφιερωμένο στο Θεό  από τη γέννηση, όπως ο Σαμψών και  ο  Σαμουήλ,  για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.  Η λέξη nazur  στην αραμαϊκή  σχετίζεται με  Nazir.   Υπάρχουν  αρκετές  αναφορές  στους Ναζιρίτες / Ναζηραίους στην  Παλαιά Διαθήκη και στην  Καινή Διαθήκη.  Ένας  Ναζωραίος  ή  Ναζιρίτης    Nazarite ( נְזִיר ) ήταν ένας Ισραηλίτης,  που  είχε  δώσει  ειδικούς   όρκους  για  αφοσίωση στο Γιαχβέ,  σύμφωνα με τους  οποίους  ο ίδιος θα  απείχε για μια καθορισμένη περίοδο του χρόνου από τη χρήση αλκοόλ,  το  κόψιμο  των  μαλλιών  και  το  πλησίασμα σε  πτώματα.
Στο τέλος αυτής  της περιόδου  θα  έπρεπε  να  βυθίσει  τον εαυτό του στο νερό. 
Έτσι το βάπτισμα του Ιησού ( Ματθαίος   3:13 - 15 ) από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, θα μπορούσε να είχε γίνει  για να εκπληρώσει  ο  Ναζηραίος  τον  όρκο  του. 
Αν πάτε στο λήμμα ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ στο λεξικό του Σουΐδα (11ος αιώνας) θα βρείτε ότι είναι οι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στον θεό. Αν πάτε στον Επιφάνειο Σαλαμίνας (4ος αιώνας), θα βρείτε ότι ο αδελφόθεος Ιάκωβος ντυνόνταν στα λευκά (ο χιτώνας ήταν λευκός), είχε μακριά μαλλιά και γένια, απείχε του κρέατος εκτός των ψαριών, ήταν Ναζιραίος. Και ο Ιησούς είχε τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως και όλοι οι μαθητές, ήταν Ναζιραίοι. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ,  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας
2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
4 Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ῾Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου,
6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, 
ΑΠΟ  ΤΑ  ΕΠΙΣΗΜΑ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ:
«ΔΕΥΤΕΡΟΣ  ΞΑΔΕΛΦΟΣ  ΤΟΥ  ΙΗΣΟΥ 
Ο  ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο  ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ»  (!) 


«Ήταν φίλος, εξάδελφος και Πρόδρομος του Ιησού».
  "Πατρίδα του Ιωάννη κατά μία παράδοση φέρεται η Χεβρών, κατ΄ άλλη όμως γνώμη φέρεται η πόλη Ιούττα.
Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά ο Ιωάννης ήταν γιος του ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΙΕΡΕΑ Ζαχαρία (Λουκάς 1, 7) και της Ελισάβετ (Λουκάς 1, 5). ΠΟΥ  ΗΤΑΝ  ΣΥΓΓΕΝΗΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ. 
Οι γονείς του ανήκαν σε ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ  οικογένειες.
(Δηλαδή  σε  οικογένειες  του  Ιουδαϊκού  Σανχεντρίν  !  ).
Ο Ιωάννης συνελήφθη στην κοιλία της Ελισάβετ έξι μήνες νωρίτερα από τον  Ιησού, ενώ ήταν και ξάδελφός του, αφού Ελισάβετ και Θεοτόκος ήσαν ξαδέλφες.
ΛΟΥΚΑΣ  Ι,  34-36
 34 εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ.
36 καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·
 Χαρακτηριστική σκηνή μέσα στις περιγραφές της  Καινής  Διαθήκης  είναι η συνάντηση της εγκυμονούσας Ελισάβετ με την επίσης εγκυμονούσα Θεοτόκο, όπου ο Ιωάννης σκίρτησε από αγαλλίαση (Λουκάς 1, 44). 
Ό Ιωσήφ ό Μνήστωρ ήτο πρώτος εξάδελφος της Θεοτόκου Μαρίας. Ή Ελισάβετ, ή μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, ήτο πρώτη εξαδέλφη της Θεοτόκου Μαρίας. Ό Τίμιος Πρόδρομος ήτο δεύτερος εξάδελφος του Ιησού Χριστού, κατά το ανθρώπινο, με τον όποιον είχε εξ μήνες διαφορά ηλικίας. Ό Ιωάννης ό Θεολόγος ένομίζετο ανεψιός του Κυρίου, επειδή ό Κύριος ένομίζετο υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος και αδελφός της κόρης του Ιωσήφ του Μνήστορος, της Σαλωμης, ή όποια ήτο ή μητέρα του άγιου Ιωάννου του Θεολόγου.
Ή άγια Ελισάβετ, όταν γέννησε τον Τίμιον Πρόδρομον, ήτο τουλάχιστον 90 ετών. Ή Θεοτόκος Μαρία, όταν γέννησε τον Χριστόν, ήτο 16 ετών. Άρα, ή άγια Ελισάβετ ήτο μεγαλύτερη της Θεοτόκου κατά τουλάχιστον 74 έτη. Αυτό σημαίνει, ότι ή άγια Άννα, κατά το γήρας αυτής, επίσης, γέννησε την Θεοτόκο, υπέρ τούς νόμους της φύσεως.
Και τούτο, διότι, αφού ή άγια Ελισάβετ ήτο ανεψιά της άγιας Αννης, και ήτο τουλάχιστον 74 ετών ηλικίας όταν έγεννήθη ή Θεοτόκος, έπεται, ότι, μάλλον, και ή άγια Άννα, ή θεία της, ήτο και αυτή πολύ μεγάλης ηλικίας, όταν γέννησε την Θεοτόκο. (Ή άγια Άννα πρέπει να ήτο τουλάχιστον 60 ετών ηλικίας, όταν γέννησε την Θεοτόκο).
Δηλαδή και ή Θεοτόκος, και ό Τίμιος Πρόδρομος, έγεννήθησαν από στείρες και γηραλέες μήτρες, υπέρ τούς νόμους της φύσεως, όντες καρποί προσευχής και ευδοκίας του Θεού.

Μέχρι τα 30 του χρόνια έζησε ζωή ασκητική στην έρημο, η οποία ήταν αφιερωμένη στην προσευχή και την πνευματική ολοκλήρωση.  Περί της νεανικής ζωής του Ιωάννη και του ιδιωτικού του βίου καμία πληροφορία δεν υπάρχει εκτός της πολύ λιτής αναφοράς του ίδιου του Ευαγγελιστή ότι: "το παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο πνεύματι και ήν εν ταις ερήμοις έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ" (Λουκάς 1,80). Με τη λέξη "ερήμοις" χαρακτηρίζονται τα διάφορα μέρη της ίδιας της ερήμου της Ιουδαίας οι οποίες έφεραν διάφορες επιμέρους ονομασίες. Στις ερήμους αυτές φαίνεται να κατέφυγε ο Ιωάννης, για προπαρασκευή του έργου του όπως παλαιότερα είχαν ομοίως καταφύγει ο Μωϋσής και ο προφήτης Ηλίας» Δύο από τους μαθητές του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, αργότερα έγιναν μαθητές του Ιησού (Ιωάννης 1,35-41). Αναγνωρίζεται ως ό μεγαλύτερος των Προφητών όπως αναφέρεται στο Απολυτίκιο του".

Ο  Ιωάννης  ο  Πρόδρομος 
Ο  Γαμαλιήλ,  κατασκευάζοντας  την  σέχτα  των  Χριστιανών,  ήθελε  να  δημιουργήσει  μία  κοινωνική  χημεία  προσδοκίας.  Ήθελε  να  ξυπνήσει  στον  ιουδαϊκό  λαό  ένα  φλογερό  μεσσιανικό  κλίμα,  εντός του  οποίου  θα  δρούσε  ο  Ναζιραίος Ιησούς.  Χρειαζόταν  μία  πρόδρομη  δράση,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  εκτιμήσει  τις  κοινωνικές  αντιδράσεις  και  να  αναπροσαρμόσει  την  επακολουθούσα  δράση του  Ιησού.  Γι  αυτό  χρησιμοποίησε  τον  εξάδελφο  του  Ιησού  Ναζιραίο  Ιωάννη. 
Ο  Γαμαλιήλ  προσπαθούσε με  τον  Ναζιραίο  Ιωάννη  να  ξεσηκώσει  τις  βαθειά  ριζωμένες  προσδοκίες  του  ιουδαϊκού  λαού,  για  την  επικείμενη  επάνοδο  στην  γη  του  προφήτη  Ηλία.  Έτσι  υποχρεώθηκε  ο  Ναζιραίος  Ιωάννης  να  ζει  στην  έρημο  του  Ιορδάνη   φορώντας  δέρμα  καμήλας,  όπως  και  ο  Ηλίας.  Ο  Ναζιραίος  Ιωάννης  βάπτιζε  στα  νερά  του  Ιορδάνη,  αδιαμαρτύρητα,   πολλούς  Φαρισαίους  και  ιουδαίους  ιερείς,  χωρίς  να  διαθέτει  ο  ίδιος  κανένα  αναγνωρισμένο  αξίωμα.  Επί  πλέον  ενώ  τους  βάφτιζε  τους  έβριζε  κιόλας.  Στο  σημείο  αυτό  φαίνεται  καθαρά  η  συμπαιγνία  και  οι  σαφείς  εντολές  προς  όλους  από  τον   Γαμαλιήλ. 


 Παρόλο που καθιερώθηκε ο Ναζιραίος να είναι περιτετμημένος και φανατικός δια τας Ιουδαϊκάς γραφάς, στον Ιώσηπο και στα βιβλία των Μακκαβαίων οι Ναζιραίοι περιγράφονται ως ελληνιστές Ιουδαίοι και νεωτεριστές.
(Μακ. Α, Γ. 49) «και ήνεγκαν τα ιμάτια της ιερωσύνης και τα πρωτογεννήματα και τας δεκάτας και ήγειραν τους ναζιραίους".


ΚΑΙ  ΑΛΛΟΣ  ΝΑΖΙΡΑΙΟΣ  Ο  ΑΔΕΛΦΟΣ  ΤΟΥ  ΙΗΣΟΥ.  Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος (69  μ.Χ.)  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΗΜΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ.  ΤΕΛΙΚΑ  ΟΛΟΙ  ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ  ΗΤΑΝ  ΚΑΙ  ΜΑΣ   ΤΟ  ΚΡΥΒΟΥΝ;

Πρώτος επίσκοπος της εκκλησίας Ιεροσολύμων χρημάτισε ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος στην Καθολική Επιστολή του αποκαλεί τον εαυτό του «Θεού και Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού δούλο». Ενώ ο Απόστολος Παύλος τον αποκαλεί «αδελφό του Κυρίου».
Η παράδοση από τον δ΄ αιώνα τον ονομάζει «Αδελφόθεο». Ήταν αδελφός του Κυρίου κατά νόμο και όχι κατά σάρκα. Ο Κύριος δεν είχε σαρκικούς αδελφούς, γιατί ούτε ο Ιωσήφ ήταν φυσικός πατέρας, ούτε η Παρθένος γέννησε άλλον υιό μετά από εκείνον. Οι αδελφοί του Χριστού Ιάκωβος, Ιωσήφ, Σίμων, κι Ιούδας ήταν γιοι του Ιωσήφ από την πρώτη του γυναίκα, που είχε πεθάνει, όταν μνηστεύθηκε την Παναγία.
Η αρχαία παράδοση της εκκλησίας κατατάσσει τον Άγιο Ιάκωβο στον κύκλο των 70 και όχι στον κύκλο των 12 Αποστόλων.
Ανατράφηκε και διδάχτηκε την Αγία Γραφή στην Ναζαρέτ, πατρίδα του Κυρίου. Αφοσιώθηκε στο Θεό ως «Ναζίρ» (Ναζιραίος), δηλαδή άγιος, άθικτος, αφορισμένος. Λόγω της αγιότητας του βίου του ονομάστηκε «ωβλίας ή δίκαιος». Όπως και οι υπόλοιποι αδελφοί του Κυρίου, δεν πίστεψε στον Κύριο παρά μόνο μετά την Ανάσταση.
Εθεωρείτο μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη, ως ένας από του «στύλους της εκκλησίας».
Ήταν χειραγωγός, δηλαδή πνευματικός οδηγός της εκκλησίας Ιεροσολύμων, αλλά και άλλων Εκκλησιών, που είχαν ως πρότυπο σε θέματα εκκλησιαστικής τάξης και λατρείας, την Μητέρα των Εκκλησιών. Έγραψε Θεία Λειτουργία, την οποία παρέλαβαν και οι άλλες εκκλησίες, κι η οποία τελείται σήμερα μόνο στην ημέρα της μνήμης του (23 Οκτωβρίου). Έγραψε Καθολική, δηλαδή εγκύκλιο Επιστολή προς τις χριστιανικές κοινότητες, που προέρχονται από τις 12 φυλές του Ισραήλ στην Διασπορά. Στην Επιστολή αυτή κάνει λόγο για τους πειρασμούς, που καταλαμβάνουν τους χριστιανούς, για τη σχέση πίστης και έργων, για τη διδασκαλία, για την αληθινή σχέση του ανθρώπου προς το Θεό και τον κόσμο και για τους φτωχούς και πλούσιους.


Άγιος  Μάξιμος  Ομολογητής: 

«Τι  σημαίνει  ότι  ο  Σαμψών  με  την  σιαγόνα  του  εξόντωσε  τους  Φιλισταίους; 
Ο  Σαμψών  είναι  ο  τύπος  του  αληθινού  Ναζιραίου,  του  Χριστού».


Ο Ευσέβιος (256-340 μ.Χ) γράφει ότι:   "το ναζέρ, έλαιον αλείματος είναι, το ναζέρ κατά τους Εβδομήκοντα «άγιον» σημαίνει, το Ναζιραίων δε όνομα τον άγιο σημαίνει. Οι παλαιοί ιερείς (προφανώς Εβραίοι) δι’ ελαίου, ναζέρ καλουμένου χριώμενοι, εκ του ναζέρ παραγόμενο, εκαλούντο Ναζιραίοι.  Ο δε Κύριος ημών (ο Ιησούς δηλαδή) του Ναζιραίου τον τίτλο έλαβε όχι εκ του ναζέρ ελαίου, αλλά ως τη φύσει τοιούτος ονομάσθηκε Ναζωραίος απ' τη Ναζαρά όπου ανετράφη. Όπως λέει και ο Ματθαίος ελθών κατώκοισεν εις πόλιν λεγομένην Ναζαρά, διά να εκπληρώση το ρηθέν Ναζωραίος κληθήσεται".

(Ευσέβιος, Ευαγγελικής αποδείξεως 7.2.48-50)

Αυτό που καταλαβαίνει κανείς από  τα  παραπάνω είναι ότι, ο Ευσέβιος, που ξέρει  πολύ  καλά τα εβραϊκά τα έχει μπερδέψει τελείως, αφού από τη μια κάνει πλήρη ανάλυση του «ναζέρ» και των «Ναζιραίων» και λέει ότι ο Ιησούς ήταν εκ του φυσικού του Ναζιραίος (χρισμένος) και μετά προσθέτει και την ανύπαρκτη Ναζαρά για να δικαιολογήσει προφανώς τις ανοησίες του Ματθαίου.

Οικισμός  στην  Παλαιστίνη,  με  το  όνομα  Ναζαρέτ,  δεν  υπήρξε  ποτέ.  
Έγινε  ηθελημένη  σύγχυση  του  εβραϊκού - αραμαϊκού  ονόματος  Ναζίρ,  που  θα  πει  Αφιερωμένος,  Χρισμένος,  (Κεχρισμένος),  Χριστός, σε  μια  αγωνιώδη  προσπάθεια  των  χριστιανών  απολογητών  να  κρύψουν  την  ιδιότητα  του  ιδρυτή  της  θρησκείας  τους.  Εφεύραν  μία  πόλη   με  την  ίδια  ρίζα,  (Ναζίρ),  η  οποία  δεν  υπήρξε  ποτέ.  Ο  ιδρυτής  της  θρησκείας  τους,  ο  Ναζιραίος  Ιησούς,  όχι  μόνο  δεν  υπήρξε  ο  αντίπαλος  του  ιουδαϊκού  ιερατείου,  αλλά  ήταν  ο  σπουδαιότερος  και  επιμελέστερος  πράκτορας  του  ιερατείου.  Μόλις  βαφτίστηκε  από  τον  ξάδελφό  του  Ιωάννη  Πρόδρομο  και  απελευθερώθηκε  έτσι  από  την  ισχύ  του  Ναζιραϊκού  αφιερώματος,  οργανώθηκε  στην  εφαρμογή  όλων  των  οδηγιών  που  είχε  μάθει,  ενόσω  ήταν  αφιερωμένος,  κάτω  από  την  διακριτική  παρακολούθηση  του  επιστημονικού  διευθυντή  του  ιουδαϊκού  ιερατείου,  του  νομοδιδάσκαλου  Γαμαλιήλ.  Η  μυστική  πτέρυγα  του  ιερατείου  καθοδηγούσε  τα  βήματα  του  Κυρίου.  Ο  δρόμος  είχε  χαραχτεί.ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...