Κυριακή 7 Απριλίου 2019

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΗΣ" ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΝΩΝΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΙΝΕ Η ΤΟΞΙΚΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΝΟΜΑΡΧΕΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ. 4 ΟΡΕΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ (ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΔΡΑΜΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΣΤΙΣ 4 ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΓΙΑ «ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ».


Ὑπεύθυνοι νευρολογικῶν διαταραχῶν καί καρκίνων οἱ ὑπόηχοι τῶν ἀνεμογεννητριῶν;

 6 Ἀπριλίου 2019 ἀπὸ τὴν Φιλονόη,   Χοϊδᾶς Διονύσιος

Τοῦ κάνουν τώρα πλάκα, ἀλλὰ ἔχει δίκαιον στὸ 100% ὅσων λέει!
Σύμφωνα μὲ πρόσφατες τεκμηριωμένες ἐπιστημονικὲς μελέτες, οἱ («σιωπηλοὶ») ὑπόηχοι ἀπὸ τὶς ἀνεμογεννήτριες προκαλοῦν στοὺς ἀνθρώπους, πέρα ἀπὸ νευρολογικὲς διαταραχές, μία ὑπέρμετρη αὔξηση τῶν ἐκκρίσεων τῆς ὁρμόνης κορτιζόλη ποὺ ὅπως διεπιστώθη, «ἐξαναγκάζει» τὸν ὀργανισμὸ νὰ ἀναπτύξῃ κακοήθεις ὄγκους…


Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι μέχρι τώρα, ἡ «ἄτυπος» νομοθεσία ἐπιβάλλει στὰ αἰολικὰ πάρκα νὰ ἀπέχουν ἀπὸ μόνιμο ἀνθρώπινο παρουσία τουλάχιστον 500 μέτρα. Ὅπως ὅμως διεπιστώθη, οἱ ὑπόηχοι μποροῦν νὰ διανύσουν κάμποσα χιλιόμετρα καὶ νὰ ἐπηρεάσουν τὸν ἀνυποψίαστο πληθυσμό.
Μὲ βάση αὐτό, θὰ ἔπρεπε τὸ 90% τῶν ὑφισταμένων αἰολικῶν πάρκων νὰ ξηλωθῇ καὶ νὰ πεταχθῇ στὸν πάτο τῆς θαλάσσης – καὶ τὸ 100% τῶν ἑπομένων ΜΠΕ (μελέτη περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων) νὰ κριθῇ ἀπαράδεκτο.
 Ἔσπευσαν βέβαια, τὰ λαμόγια, νὰ βάλουν τὴν λέξη «windmills =ἀνεμόμυλοι»  στὸν τίτλο (ἀντὶ γιὰ wind turbines) γιὰ νὰ γελοιοποιήσουν μίαν ἀποκάλυψη ποὺ τοὺς ἔχει πανικοβάλη.
Ἂν θεωρεῖται ἀντιοικολογικὸ τὸ νὰ πετάξουμε αἰολικὰ στὸν πάτο τῆς θαλάσσης, ἂς τὰ βάλουν στὸν πάτο τους, τὰ λαμόγια ποὺ τὰ ἔστησαν…
Καταχρεωθηκαμε γιὰ νὰ γεμίσουμε τὴν Ῥόδο καὶ τὴν Κρήτη μὲ αἰολικὰ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ καῖμε περισσότερο πετρέλαιο, γιὰ τὶς ἴδιες μεγαβατῶρες. Ἀλλὰ τὴν λεπτομέρεια αὐτὴν (ποὺ ἔγινε ὁλόκληρος ἐπιστημονικὴ ἡμερὶς τὸν Δεκέμβριο, γιὰ νὰ ἐπεξηγηθῇ) τὴν ἀγνοοῦν τὰ οὔγκανα καὶ τὴν ἀποκρύπτουν τὰ λαμόγια…
Καὶ μᾶς ἐγκάστρωσε ὁ ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ μέχρι νὰ τοῦ ὑφαρπάξουμε αὐτὰ τὰ στοιχεῖα. Λὲς καὶ τὰ ζητούσαμε ἀπὸ τὸν Κοπελοῦζο…
Λόγῳ φυσικὰ τοῦ σκαμπανεβάσματος τῆς ἀποδόσεως τῶν αἰολικῶν, οἱ θερμικὲς μηχανὲς ἐξηναναγκάσθησαν νὰ δουλεύουν αὐξομειούμενα «ἐκτὸς περιοχῆς βέλτίστου ἀποδόσεως». Καὶ ἔκαψαν πιὸ πολὺ μαζοῦτ, γιὰ τὶς ἴδιες συνολικὰ μεγαβατῶρες (ἀπὸ ΑΠΕ καὶ θερμικὰ) ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἔκαιγαν ἐὰν εἴχαμε μόνιμο ἄπνοια (ἢ ἐὰ δὲν εἶχαν μπῆ αἰολικά). Ὁ Δρ Εὐθυμιάδης σκέπτεται νὰ φέρῃ αὐτὸ τὸ σκάνδαλο στὸν Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανολόγων-Ἠλεκτρολόγων καὶ τὸ ΤΕΕ. Ἀρκετὰ μὲ αὐτὴ τὴν ἀπάτη!
Θεωρεῖτε τυχαῖο ποῦ ὅλα τὰ ΜΜΕ ποῦ εἶχαν προσκληθῆ στὴν τεχνικὴ ἡμερίδα ἀπηγόρευσαν στοὺς δημοσιογράφους νά παρευρεθοῦν; Ἔτσι καὶ δημοσιοποιηθεῖ εὐρέως αὐτὸ τὸ ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς θὰ εἶναι σὰν νὰ ἔχει πέση ἀτομικὴ βόμβα…
Γιὰ τὰ αἰολικὰ λοιπὸν γράφω… Ἡ μπαταρία τῆς τεσλα μπῆκε γιὰ νὰ μὴν προκαλῶνται μπλακάουτ στὸ τοπικὸ δίκτυο, ἀλλὰ ἐκόστισε 40-50.000.000 δολλάρια καὶ χρεώνει τὴν μεγαβατῶρα (ποὺ δίδει στιγμιαίως γιὰ «συμπλήρωμα») ἕως καὶ 20.000 εὐρᾶ.
Φυσικὰ καὶ δὲν ὑπάρχει «νεότης» στὰ αἰολικά… Ἀπὸ τὸ 1960 εἶναι ἴδια.
Καὶ παράγουν, ξαφνικά, ρεῦμα τὴ νύκτα ποὺ δὲν τὸ χρειαζόμεθα (ἀλλὰ τὸ πληρώνουμε, ἐνῶ τὸ ἀποῤῥίπτουμε) ἐνῶ τὰ ΦΒ τὸ παράγουν μεσημεριάτικα, ἐπάνω στὴν αἰχμὴ ζητησεως.
Τὰ αἰολικὰ θὰ ἔπρεπε, παγκοσμίως, νὰ ἀπαγορευθῇ  διὰ νόμου νὰ εἶναι συνδεμένα στὸ δίκτυο.


Σημείωσις
Ἀκοῦστε μὲ προσοχὴ τὸν ἀπίστευτο Δημήτριο Παυλάκη!!! 

Ἀποδομεῖ, μὲ τὸν πιὸ εὐγενικὸ τρόπο, τὴν προδοσία ποῦ διέπραξαν, σὲ βάρος τῆς χώρας μας καὶ τοῦ λαοῦ της, τὸ αἰολικὸ λόμπυ σὲ συνεργασία μὲ τὸ λόμπυ εἰσαγομένου φυσικοῦ ἀέριου…
Ἀκουστὲ τὸν, ὁπωσδήποτε! Καὶ κοινοποιεῖστε!
1) Ὅπως τεκμηρίωσε στὸ βίντεο ὁ Δρ Εὐθυμιάδης (γνωρίζετε ἐσεῖς κάποιον πιὸ ἁρμόδιο γνώστη τοῦ θέματος;) ἡ μετάβασις σὲ 100% αἰολικά, μὲ μπαταρίες, θὰ «πάη» τὴν τιμὴ τῆς μεγαβατώρας στὸ 500αρικο – ἀπὸ 100 ποὺ εἶναι σήμερα. Τὴν διαφορὰ θὰ τὴν καρπωθοῦν «ψευδοπράσινα κυκλώματα» καὶ θὰ ἔχουμε πτωχοποίηση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ πλήρη ἀποβιομηχάνιση. (Ἡ ΛΑΡΚΟ κλείνει ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ πληρώνῃ πιὰ τοὺς αὐξημένους λογαριασμοὺς ῥεύματος)
2) Ἡ τεχνολογία τῶν αἰολικῶν δὲν μπορεῖ νὰ «ὡριμάσῃ». Ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἀνώριμος, ἐδῶ καὶ 50 χρόνια ποὺ ξεκίνησε. Ὁ ἄνεμος εἶναι μία πολὺ «ἀραιὴ» μορφὴ ἐνεργείας καὶ ἀπαιτεῖ πολὺ πιὸ φαραωνικὲς ἐγκαταστάσεις -σὲ σχέση μὲ τὶς σημερινὲς- γιὰ νὰ εἶναι συμφέρουσα ἡ ἐκμετάλλευσίς του (χωρὶς ἐπιδοτήσεις, δηλαδή…).
3) Ὅπως πληροφορηθήκατε ἀπὸ τὸ βίντεο, ὅσο πιὸ πολλὰ αἰολικὰ βάζουμε, τόσο περισσότερο φυσικὸ ἀέριο εἴμαστε ὑποχρεωμενοι νὰ εἰσαγάγουμε γιὰ νὰ σταθεροποιήσουμε (μέσῳ εὐελίκτων στροβίλων) τὴν συχνότητα.
4) Ἤδη ἔχουμε ἕνα πυρηνικὸ ἐργοστάσιο! Λέγεται Κοζλοντούι, εἶναι δύο βήματα ἀπὸ τὰ σύνορά μας καὶ μᾶς πουλᾶ ῥεῦμα ὅταν δὲν φυσᾶ.
5) Νὰ ἐπισημάνω ὅτι, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίσαμε νὰ βάζουμε αἰολικὰ καὶ νὰ κλείνουμε ΑΗΣ (λόγῳ παλαιότητος) χωρὶς νὰ τοὺς ἀντικαθιστοῦμε, ἔχουμε φθάση νὰ ἑξαρτώμεθα κατὰ 40% (καὶ παραπάνω) ἀπὸ εἰσαγωγὲς ἀπὸ διπλανὲς χῶρες (ποῦ καῖν λιγνίτη ἢ ἔχουν πυρηνικὰ).
6) Ἐὰν δὲν σᾶς περνᾷ ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ καταστροφικὴ πορεία ἔγινε ἐπειδὴ κάποιοι συνωμότησαν νὰ τὰ χονδρο-οἰκονομήσουν, λαδώνοντας πολιτικούς, τί νὰ πῶ;
7) Ἡ Δανία καὶ ἡ Γερμανία ποὺ κατασκευάζουν (κατ’ ἀποκλειστικότητα) τὰ αἰολικὰ ἔχουν καὶ τὸ ἀκριβότερο ρεῦμα (τσάμπα ἄνεμος εἴπατε;)
8) Ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ (7) στὴν Γερμανια δὲν ἔχει ἐγκριθῆ ἔστᾦ κι  ἕνα νέο αἰολικὸ πάρκο τὰ τελευταία 4 χρόνια – ἡ πολιτικὴ τῆς χώρας εἶναι νὰ εὕρῃ ἠλιθίους στὸν νότο γιὰ νὰ τοὺς φορτώσῃ ἔτσι ὥστε νὰ μὴν καταρρεύσῃ ὁ κλάδος.
Ἐλπίζω νὰ σᾶς διεφώτισα….(Παρεμπιπτόντως, τὸ πετρέλαιο οὐδέποτε προκεῖται ποτὲ νὰ ἐξαντληθῇ -ἀναδημιουργεῖται συνεχῶς, σὲ πραγματικὸ χρόνο, ἀλλὰ σὲ διαφορετικὰ σημεῖα- ἐνῶ κάρβουνο ἡ Εὐρώπη θὰ ἔχη γιὰ τὰ ἑπόμενα 280 χρόνια….)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Ζ.Π.:  "οἱ («σιωπηλοὶ») ὑπόηχοι ἀπὸ τὶς ἀνεμογεννήτριες προκαλοῦν στοὺς ἀνθρώπους, πέρα ἀπὸ νευρολογικὲς διαταραχές, μία ὑπέρμετρη αὔξηση τῶν ἐκκρίσεων τῆς ὁρμόνης κορτιζόλη ποὺ ὅπως διεπιστώθη, «ἐξαναγκάζει» τὸν ὀργανισμὸ νὰ ἀναπτύξῃ κακοήθεις ὄγκους…"
Υπόηχοι  χαμηλής  και  υψηλής  εντάσεως  είναι  γεμάτη  η  Αθήνα  καθημερινά, νύχτα  και  μέρα,  από  αυτοκίνητα,  βιομηχανίες,  γεννήτριες  κάθε  είδους  κλπ.  Η  συσσώρευση  μεγάλου  όγκου  πληθυσμού  σε  μικρή  σχετικά  περιοχή  (Λεκανοπέδιο  Αθηνών)  χωρίς  μεγάλα,  απλωμένα,  ήσυχα  πάρκα  να  διαχωρίζουν  τις  κατοικήσιμες  ζώνες,  επιφέρουν  τεράστια  ηχορύπανση  με  καρκινογόνους  υπόηχους.
Και  οι  υπόηχοι  δεν  προκαλούν  μόνο  καρκινογένεση.  Συμβάλλουν  και  στην  γένεση  και  εκδήλωση  ψυχικών  διαταραχών  (σχιζοφρένεια,  μανιοκατάθλιψη,  άλλα  ψυχικά  σύνδρομα  και  ποικίλες  νευρώσεις). Έτσι  φθάσαμε  στο  σημείο  μάνες  να  πετούν  τα  μωρά  τους  από  τον  5ο  όροφο.
Σημερινή  είδηση:  ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 27χρονος πατέρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι. Σκότωσε  τον  4χρονο  γιο   του  και  μετα  τίναξε  τα  μυαλά  του  στον  αέρα.


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ  Υ.Γ.ΟΙ  ΥΠΟΗΧΟΙ

Οι υπόηχοι είναι κύματα (διαταραχές σε ένα μέσο όπως ο αέρας), με συχνότητα χαμηλότερη από το κατώτατο όριο συχνοτήτων που μπορούν να γίνουν αντιληπτές από την ανθρώπινη ακοή. Πιο συγκεκριμένα, το εύρος των υποηχητικών κυμάτων ξεκινάει από τα 0,001 Hz έως και τα 20 Hz, συχνότητα η οποία αποτελεί το κατώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής, αφού το ακουστικό εύρος για τον άνθρωπο κυμαίνεται από 20 Hz έως 20000 Hz. Τα υποηχητικά κύματα, είναι μεγάλου μήκους κύματα, γεγονός που τα καθιστά ικανά να διανύουν τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις, ειδικά μέσα σε στερεά ή υγρά μέσα, και να παρακάμπτουν εμπόδια, χωρίς σημαντική εξασθένιση της ενέργειάς τους.
Οι οδηγοί και οι επιβάτες που  χρησιμοποιούν μοτοσικλέτα, εκτίθενται σε υποηχητικά κύματα ηχητικής στάθμης έντασης έως και 120 db! Σε ελικόπτερα ή άλλα αεροσκάφη, όπως και σε υποβρύχια, τα υποηχητικά κύματα στα οποία εκτίθενται οι επιβάτες μπορεί να φτάσουν και την ένταση των 145 db. Οι διάφορες μηχανές που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια εκπέμπουν υπόηχους συχνότητας 10 - 20 Hz σε ηχητικές στάθμες που μπορεί να φτάσουν τα 110 db, ενώ κάποιες από αυτές (όπως π.χ. ένα τρυπάνι που χρησιμοποιείται για το σπάσιμο της πέτρας σε ορυχεία) μπορεί να φτάσουν τα 127 db! Στις καμπίνες των οδηγών αυτοκινήτων ή αλλων μέσων (τρένων, αεροσκαφών κτλ), η εκπομπή υποηχητικών κυμάτων κυμαίνεται σε επίπεδα στάθμης έντασης 90 - 110 db, ενώ για παράδειγμα σε απόσταση 20 m, από ένα σιδηρόδρομο, η ηχητική στάθμη έντασης των υποηχητικών κυμάτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του τρένου, μπορεί να φτάσει τα 85 – 100 db. Για αυτό, και η εκπομπή υποηχητικών κυμάτων και η έκθεση ουσιαστικά σε επικίνδυνα ηχητικά επίπεδα αυτών δεν αφορά μόνο τα άμεσα εκτιθέμενα άτομα (οδηγοί, εργαζόμενοι κτλ), αλλά και τα άτομα που ζουν κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν τέτοιες πηγές υποήχων (κοντά σε αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, βιομηχανικές περιοχές κτλ).
Τα θαλάσσια θηλαστικά χρησιμοποιούν υπόηχους συχνότητας 15 Hz, για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ακόμη και όταν βρίσκονται σε αρκετά μίλια απόστασης, αλλά και για να αμυνθούν ή να επιτεθούν. Οι ελέφαντες παράγουν υπόηχους με την προβοσκίδα τους και τη ρινική κοιλότητα, οι οποίοι διαδίδονται μέσω του εδάφους και γίνονται αντιληπτοί μέσω των ποδιών, από άλλους ελέφαντες, που βρίσκονται σε τεράστια απόσταση. Τα αποδημητικά πουλιά καθορίζουν την πορεία που θα έχουν κατά την αποδημία τους, 'ανταλλάσσοντας' υπόηχους μεταξύ τους, ενώ τα σαρκοφάγα αρπακτικά ζώα, όπως οι τίγρεις, χρησιμοποιούν τους υπόηχους για να ακινητοποιήσουν τη λεία τους.
Παρά το γεγονός ότι οι υπόηχοι δεν είναι 'ακουστικώς' αντιληπτοί από τον άνθρωπο, είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί έως και βλαβεροί για τον οργανισμό του. Για παράδειγμα, όταν φυσάει δυνατός άνεμος, συμβαίνουν τρομερές μεταβολές πίεσης του αέρα, πράγμα που ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται με την ακοή, μπορεί όμως να νιώσει ισχυρό πονοκέφαλο και αδιαθεσία.
Άλλο παράδειγμα είναι και η ναυτία που προκαλείται όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα πλωτό μέσο και η οποία οφείλεται στην αρνητική επίδραση των θαλάσσιων υποηχητικών κυμάτων, κατά πάσα πιθανότητα και της μηχανής του μέσου, η οποία μπορεί να παράγει υπόηχους κατά τη λειτουργία της. Κυρίως οι συχνότητες από 7 - 20Hz, όταν εκπέμπονται σε μεγάλες ηχητικές εντάσεις, μπορούν να επιδράσουν άμεσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, προκαλώντας αποπροσανατολισμό, μειωμένη αντίληψη του χώρου, έντονη ανησυχία, μειωμένη διαύγεια σκέψης, ζάλη, ίσως και δυσκολία στην άρθρωση.
Η συχνότητα των 7 - 8Hz, γνωστή και ως 'brown note' ή 'brain alpha wave', είναι η πιο επικίνδυνη αφού αποτελεί τη συχνότητα συντονισμού του ηλεκτρικού εγκεφαλικού κύματος 'άλφα' (alpha)5, αλλά και των περισσοτέρων οργάνων στην κοιλιακή και θωρακική κοιλότητα του ανθρώπινου σώματος. Έκθεση, λοιπόν, σε αυτήν τη συχνότητα μπορεί να προκαλέσει και άλλα συμπτώματα εκτός των παραπάνω, όπως πόνο στο στήθος, δύσπνοια, ρίγη, στομαχικές διαταραχές, ναυτία, πανικό έως και λιποθυμία, ενώ με μια εκτεταμένη σε αυτήν έκθεση μπορεί ένας άνθρωπος να καταλήξει σε κώμα.
Παρόμοια συμπτώματα απαντώνται και στο υπόλοιπο του εύρους υποήχων, δηλαδή στα 10 Hz - 20Hz, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών της συχνότητας των 19 Hz. Η συχνότητα αυτή αποτελεί τη συχνότητα συντονισμού του ανθρώπινου ματιού. Έτσι, η έκθεση σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει μειωμένη ευκρίνεια όρασης καθώς και οφθαλμαπάτες.


1 σχόλιο :

 1. ....ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΚΑΘΗΚΙ ΤΑ ΕΦΕΡΕ ΕΔΩ ΣΤΟ ΕΛΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΙΖΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ;

  ΜΑ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΤΖΕΦΡΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,Ο "ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ" ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΦΙΟΖΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
  ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ ΕΙΧΕ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ Ω! ΑΔΕΡΦΕ! ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ ΝΑ ΨΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΠΟΛΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ.
  ΠΟΣΑ ΠΗΡΕ ΑΡΑΓΕ Ο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΣ ΑΔΕΡΦΑΚΙ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ;

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ= ΜΑΦΙΑ ΚΥΡΙΟΙ.Η ΠΙΟ ΑΠΕΧΘΗΣ ΜΟΡΦΗ ΚΑΘΟΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΛΟΥΣΤΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ.....

  ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΗΧΟΥΣ.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ.
  ΑΝ ΓΡΑΨΕΤΕ " ΟΜΙΧΛΟΠΑΓΙΔΑ" ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΕΡΚΕΛ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΠΟΗΧΩΝ ΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ.
  ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟ HAARP ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΣΤΑ MILABS KAI ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΛΑΟΥΣ ΧΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΟΔΗΓΕΤΟΥΝ ΕΤΣΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ.

  ΓΙ'ΑΥΤΌ ΚΙ ΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ.
  ΣΙΩΠΗΛΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΙΩΠΗΛΟ ΠΟΛΕΜΟ.
  ΤΩΡΑ.ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ;
  ΣΑΦΩΣ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΝΉΣΣΑΝ....

  ΕΔΩ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΕ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΟΛΛΟΥΣΑΝ;;

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ,ΜΕΣΩ ΜΑΣΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ=ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ ΔΥΣΜΟΙΡΑ.

  ΕΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΟΥ ΦΑΓΑΝΕ ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ;
  ΤΟΥ ΤΖΕΊΣΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΦΙΛΗ ΗΤΑΝΕ.

  ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ " ΤΟ" ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ= ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ.
  ΕΤΣΙ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΡΙΑΣ ΔΟΥΡΟΥ ΠΗΓΕ ΑΔΙΚΑ Η ΜΙΚΡΗ....

  ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΩΣ Η ΧΩΡΑ ΣΑΤΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΣΙΠΡΑ-ΠΑΥΑΤ;

  ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ,ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ;

  ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΙΔΙΟΙ.ΑΠΛΑ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΑΠΙΣΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΟ ΦΡΟΥΤΟΝ " ΕΛΛΑΣ" ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ.

  ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ,ΣΧΟΛΕΙΑ,ΒΟΥΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΗΤΗ ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΠΑΣΟΥΝ;

  ΔΙΕΡΩΤΏΜΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ....ΔΙΚΑΙΩΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...