Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ: "Ο Παρθενώνας ως Παγκόσμιο Σύμβολο Άμεσης Δημοκρατίας"

του Νικόλαου Γ. Γεωργαντζά 

Ναι! Οι Γερμανοί έχουν δίκιο! Ας πουλήσουμε τον Παρθενώνα μας παγκοσμίως. Αλλά όχι το ακίνητο. Ας πουλήσουμε ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ αυτό που αντιπροσωπεύει ο ελληνικός Παρθενώνας! 
nik-georgantzasΟ Παρθενώνας μας αντιπροσωπεύει την ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΔ). Είναι το προϊόν της άμεσης δημοκρατίας στην κλασσική Ελλάδα. 

Και δεδομένου ότι είναι ελληνική η τεχνογνωσία της ΑΔ που έχουμε να πουλήσουμε παγκόσμια, αυτό ακριβώς πραγματεύεται και η ΠΡΟΤΑΣΗ μου για Άμεση Δημοκρατία Παγκοσμίως 

(δείτε επίσης 
http://www.world-wide-democracy.net/http://www.aktivdemokrati.se/, 
http://www.demokratiezentrum.org/http://www.democrazia-federale.it/). 

Στο υπόμνημα του «ελληνικά χάλια, Ευρωπαϊκά χάλια, χάλια των Δυτικών Εθνών, Παγκόσμια χάλια;», ο ΔρImmanuel Wallerstein διατύπωσε τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση ως ένα «παγκόσμιο παιχνίδι δειλών». Σε αυτό το παιχνίδι, η αναμενόμενη αποπληρωμή των παικτών μπορεί να μεγιστοποιηθεί αν, και μόνο αν, συνεργαστούν όλοι οι παίκτες. 

Το γεγονός ότι «όλοι φαίνεται να περιμένουν ποιος θα δειλιάσει πρώτος» δείχνει έλλειψη συνεργασίας. Έτσι, προκειμένου να αναστραφεί η σημερινή παγκόσμια  κατάσταση, η Ελλάδα πρέπει να δώσει μια τιμή για την παγκόσμια πώληση του Παρθενώνα μας (ΑΔ). 

Πρώτον, πρέπει να ζητήσουμε συνολική διαγραφή όλου του εθνικού χρέους μας παγκοσμίως. Δεύτερον, να ζητήσουμε παγκόσμια μεταφορά γνώσης στην Ελλάδα, ώστε να μπορούμε να γίνουμε μια βιομηχανική χώρα, ικανή για εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων προς όφελός μας. 

Οι υπάρχουσες παγκόσμιες πολυαρχικές κυβερνήσεις δε μπορούν να συνεργαστούν, διότι, όπως επισημαίνει ο Δρ Wallerstein, είναι απασχολημένες με το κυνήγι ψήφων, προκειμένου να επιβιώσουν. Συνεπώς, το καλύτερο που μπορούν να κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ είναι να παραιτηθούν. Να τα παρατήσουν! 

Πριν το κάνουν, πρέπει να αναθεωρήσουν πρώτα τα υπάρχοντα συντάγματα τους και επίσης να εκπαιδεύσουν απλούς ανθρώπους για να τα μετατρέψουν: από υπηκόους σε αυτοδιοικούμενους δημοκρατικούς πολίτες. Αυτό θα είναι μια σύντομη, ας πούμε εξάμηνη, μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα εγκατασταθεί η ΠΑΔ (Παγκόσμια Άμεση Δημοκρατία). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι απλοί υπήκοοι θα μετατραπούν σε πολίτες. Και όλοι οι επαγγελματίες πολιτικοί οι οποίοι, σύμφωνα με τον Δρ Wallerstein, αποτελούν μέρος της παγκόσμιας προβληματικής, θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα οικονομική σύμβαση, σε αντίθεση με το καθεστώς της πολιτικής σύμβασης. 

Αυτή είναι η πρόταση μου για Παγκόσμια Άμεση Δημοκρατία. Απευθείας, πρόκειται για το καλύτερο σενάριο ως προς το τι θα μπορούσε να συμβεί, τόσο για την Ελλάδα όσο και παγκόσμια. 

Το εναλλακτικό, χειρότερο σενάριο είναι μάλλον παγκοσμίως ζοφερό. Αν, όπως παρουσιάζει ο Δρ Wallerstein, η Κίνα, και ίσως, η Ινδία είναι οι στόχοι της σημερινής ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ πολυαρχίας, τότε, αν η πολυαρχία πετύχει, εμείς οι άνθρωποι του πλανήτη Γη είμαστε καταδικασμένοι ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. 

Οφείλουμε να παραμείνουμε στην παρούσα κατάστασή μας, δηλαδή να φοβόμαστε την ελευθερία μας, μόνο και μόνο επειδή αυτή συνεπάγεται ελευθερία επιλογής, η οποία με τη σειρά της σημαίνει σκληρή δουλειά; Η πρόταση για Παγκόσμια Άμεση Δημοκρατία σημαίνει σκληρή δουλειά. Ωστόσο, η εναλλακτική λύση είναι η παγκόσμια καταδίκη. 

Βλέπετε, όπως και να το δει κανείς, είμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος. Δε μπορώ να δω κανένα σενάριο στο οποίο θα βγουν όλοι κερδισμένοι, εκτός από το  «συνεργαζόμαστε για να κερδίσουμε την Παγκόσμια Άμεση Δημοκρατία». Εσείς μπορείτε; 

Νικόλαος Γ. Γεωργαντζάς 
Καθηγητής, Συστημάτων Διαχείρισης 
Διευθυντής, System Dynamics Consultancy 
Fordham University Business Schools 
USA 


HellasOnTheWeb
Πρωτότυπο αγγλικό κείμενο
Yes! The Germans are right! Let's sell our Parthenon WORLD WIDE. But NOT the real estate. Let us sell WORLD WIDE what the Greek Parthenon stands for.
Our Parthenon stands for DIRECT DEMOCRACY (DD). It is the product of DIRECT DEMOCRACY in classical Greece.
And since it is the Greek DD know-how that we are to sell WORLD WIDE, this is what my WWDD MOTION is all about (s.a., http://www.world-wide-democracy.net/http://www.aktivdemokrati.se/,http://www.demokratiezentrum.org/http://www.democrazia-federale.it/).
In his «Greek Mess, Euromess, Western Nations Mess, World Mess?» commentary, Dr. Immanuel Wallerstein has formulated the current global situation as «a world-wide game of chicken». In this game, the players' expected payoffs can only be maximized if and only if all players collaborate.
The fact that «everyone seems to be waiting for who will flinch first» shows a lack of collaboration. So, in order to reverse the current WORLD-WIDE situation, Greece must name its price for our WORLD-WIDE Parthenon (DD) sale.
First, we must ask for a total write-off of all our national debt WORLD WIDE. Second, we demand a WORLD-WIDE knowledge transfer to Greece so that we can become an industrial country, capable of exploring and exploiting or natural resources to our own benefit.
The existing WORLD-WIDE government polyarchies cannot collaborate because, as Dr. Wallerstein points out, they are busy hunting for votes in order to survive. So the best these governments can do WORLD WIDE is to abdicate. Give up!
Before they make it so, they must first revise their extant constitutions and also train regular people to transform them: from polyarchy subjects (υπηκόους) to self-governing democracy citizens (πολίτες). This will be a short, say 6-month long, transition period, during which WWDD is installed.
During this time, regular subjects will tranform into citizens. And all professional politicians who, per Dr. Wallerstein, are part of the WORLD-WIDE problematic, will have to adjust to their new economic-wage, as opposed to political-wage, status.
This is my WWDD motion. At once, it is a best-case scenario of what could happen both for Greece and WORLD WIDE.
The alternative, worst-case scenario is rather WORLD-WIDE grim. If, as Dr. Wallerstein shows, China and perhaps India are the target of the current WORLD-WIDE polyarchy then, if the polyarchy succeeds, then we the people of planet Earth are doomed WORLD WIDE.
Are we to stay in our current state of fear of liberty, only because liberty implies choice and choice in turn means hard work? The WWDD motion means hard work. Yet the alternative is a WORLD WIDE doom.
You see, no matter how you look at this, we are between a rock and a hard place. I cannot see any win-win scenario other than my «collaborate to win WWDD motion». Can you?

Nicholas C. GEORGANTZAS
Professor, Management Systems
Director, System Dynamics Consultancy
FORDHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOLS
U.S.A.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...