Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. Ο ΣΟΡΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.


Χρησιμοποιώντας ὀξυτοκίνη, μειώνεται ὁ …ῥατσισμός!!!
Ἔρευνα μὲ τίτλο «Ἡ Συμμόρφωσις μὲ ὑποχρεωτικὴ χορήγηση Ὀξυτοκίνης μειώνει τὴν ξενοφοβικὴ ἀπόῤῥιψη ἐξωτερικῆς ὁμάδος» (πηγή: pnas.org.full.pdf)

Νέα ψυχολογικὴ ἔρευνα (ἔγινε μὲ δωρεὰ τοῦ ….«Γερμανικοῦ Ἱδρύματος Ἐπιστημῶν»), ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη στὴν τελευταία ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῶν ΗΠΑ (PNAS) καὶ ἡ ὁποία κατέληξε στὸ συμπέρασμα πὼς ἀναγκαστικὴ χορήγησις ὀξυτοκίνης σὲ ξενοφοβικοὺς ἀνθρώπους, σὲ ὅσους δηλαδὴ διαμαρτύρονται γιὰ τὴν συνεχὴ ἔλευση μουσουλμάνων μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη, μπορεῖ νὰ τοὺς κάνῃ πιὸ φιλικοὺς πρὸς τοὺς πρόσφυγες.

Σὲ αὐτὴν περιγράφεται μάι ἐπιτυχὴς ἀπόπειρα χειραγωγήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου μυαλοῦ μέσῳ χημικῆς παρεμβάσεως.

«Ὅπως ἀναφέρεται, οἱ ἐπιστήμονες ἐξήτασαν 183 λευκοὺς Καυκασίους ποὺ ἐχωρίσθησαν σὲ δύο ὁμάδες. Οἱ συμμετέχοντες ἐκλήθησαν νὰ κάνουν δωρεὲς σὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦσαν πρόσφυγες (ἐξωτερικὴ ὁμάς) καὶ τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦσαν ἐντόπιοι (ἐσωτερικὴ ὁμάς).

Οἱ συμμετέχοντες ποὺ ἐσημείωσαν χαμηλὰ ἐπίπεδα ξενοφοβίας ἦσαν φιλικὰ προσκείμενοι στὴν ἐξωτερικὴ ὁμάδα!

«Στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἡ εἰρηνικὴ συνύπαρξις τῶν πολιτισμῶν προϋποθέτει μίαν βαθυτέρα κατανόηση τῶν δυνάμεων ποὺ ἐπιβάλουν τὴν κοινωνικὴ (θετική) συμπεριφορὰ καὶ τὴν ἀπόῤῥιψη τῆς ξενοφοβίας (…) Ἡ ἐνισχυμένη δραστηριότης τοῦ συστήματος ὀξυτοκίνης, συνδυασμένη μὲ φιλανθρωπικοὺς κοινωνικοὺς δεῖκτες, μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιπτώσεων τῆς ξενοφοβίας, ἐνισχύοντας τὸν ἀλτρουισμὸ πρὸς τοὺς πρόσφυγες», ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων ἡ ἔρευνα καὶ στὴν συνέχεια ἀναφέρεται σὲ μίαν σειρὰ πειραμάτων, ὅπου:

«Δοκιμάσαμε τὴν τάση 183 Καυκασίων συμμετεχόντων νὰ κάνουν δωρεὲς σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, οἱ μισοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦσαν πρόσφυγες καὶ οἱ μισοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦσαν ἐντόπιοι. Οἱ συμμετέχοντες ποὺ ἐσημείωσαν χαμηλὰ ἐπίπεδα ξενοφοβίας ἔδειξαν ἀλτρουιστικὴ προτίμηση γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ ὁμάδα, ἡ ὁποία ηὐξήθη περαιτέρω μετὰ τὴν ῥινικὴ ἀπελευθέρωση τῆς νευροπεπτιδικῆς ὀξυτοκίνης. Ἀντίθετα, οἱ συμμετέχοντες μὲ ὑψηλότερα ἐπίπεδα ξενοφοβίας γενικὰ ἀπέτυχαν νὰ παρουσιάσουν ἐνισχυμένο ἀλτρουισμὸ πρὸς τὴν ἐξωτερικὴ ὁμάδα. Αὐτὴ ἡ τάσις ἀντεσταθμίσθη μόνον μὲ τὴν ἀντιστοίχιση τῆς ὀξυτοκίνης μὲ ὁμότιμα προερχομένους ἀλτρουιστικοὺς κανόνες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση κατὰ 74% τῶν δωρεῶν ποὺ ἀπευθύνοντο σὲ πρόσφυγες».
ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

1 σχόλιο :

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...