Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

1974 ΕΛΛΑΣ: 122.000 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ. 2019 ΕΛΛΑΣ: 550.000 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ. «Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ σήμερα μὲ πληθυσμὸ ἐννέα (9) ἑκατομμυρίων, ἔχει 120 χιλιάδες ὑπαλλήλους, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ αὐτοκτονικὸ ἀριθμὸ τῶν 550 .000, ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς».

 Δημοσιο-ὑπαλληλικὸ σαράκι


122.000 δημόσιοι ὑπάλληλοι ὑπηρετοῦσαν τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο τὸ 1974.
Ἐὰν παρέμενε αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς γιὰ τὰ ἑπόμενα 44 χρόνια ποὺ αὐξήθηκε σὲ ἕνα μέσο ὅρο περίπου 450.000 ὑπαλλήλων, ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία θὰ εἶχε ἐξοικονομήση 44×330.000=14.520.000 ἐτησίους μισθούς.
Μὲ μία μέσο ἐπιβάρυνση 20.000 εὐρῶ μεσοσταθμικὰ ἀνὰ ἄτομο αὐτὸ θὰ συνέβαλε σὲ μία ἐξοικονόμηση τῆς τάξεως τῶν 290 δισεκατομμυρίων εὐρῶ.

Ἐὰν σὲ αὐτὸ προστεθῇ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτοὶ οἱ 330 χιλιάδες πλεονάζοντες θὰ προσέφεραν παραγωγικὰ στὸ ἔθνος τότε ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ ἄμυνα θὰ ἦταν ἐπιπέδου Ἰσραήλ.
Αὐτὸ δὲ τὸ λέω γιατί τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ σήμερα μὲ πληθυσμὸ ἐννέα (9) ἑκατομμυρίων, ἔχει 120 χιλιάδες ὑπαλλήλους, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ αὐτοκτονικὸ ἀριθμὸ τῶν 550 .000, ποὺ θεωρητικὰ ἔχουμε ἐμεῖς.

Νὰ τονισθῆ ἐπίσης ὅτι ὁ ἀριθμὸς 550 χιλιάδες εἶναι πλασματικὸς μιᾶς καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες σὲ παραγωγικὴ ἡλικία ἔχουν βγεῖ σὲ πρόωρη συνταξιοδότηση.
Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ οἱ ἰσοῤῥοπιες παγκοσμίως ἀλλάζουν, ἡ Ἑλλὰς ἔχει στὴν κυβέρνησή της ἕνα τσοῦρμο κομμουνιστῶν ἐθνομηδενιστῶν, στὴν ἀναμονὴ δὲ τῆς ἐξουσίας ἕνα σύστημα ποὺ τὴν ὁδήγησε στὴν πτώχευση.
Σὲ μία ἄλλη δικαία κοινωνία οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς παρακμῆς θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκταφοῦν καὶ μαζὺ μὲ τὸ σημερινὸ ἐθνομηδενιστικὸ σκουπιδαριὸ νὰ ἐκτελεσθοῦν.
Ἡ Ἑλλὰς ἀπώλεσε τὰ τελευταία 45 χρόνια τὴν τεράστια εὐκαιρία νὰ ἀλλάξῃ γιὰ πάντα τὴν Μοίρα της καὶ νὰ εἶναι σήμερα κράτος καὶ ἔθνος ἰσχυρό, στὴν οἰκονομική, τεχνολογικὴ καὶ στρατιωτικὴ πρωτοπορία.
Ὅσοι δὲ νομίζετε, ὅτι ἔχω τάσεις μεγαλείου ἀναζητήσατε τὰ στοιχεῖα τῆς Νοτίου Κορέας.
ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...