Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

ΠΟΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;...Η ΡΑΤΣΑ ΤΩΝ..."ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ"!!!...

[10 ποταμος δε εκπορευεται εξ εδεμ ποτιζειν τον παραδεισον εκειθεν αφοριζεται εις τεσσαρας αρχας
11 ονομα τω ενι φισων ουτος ο κυκλων πασαν την γην ευιλατ εκει ου εστιν το χρυσιον
12 το δε χρυσιον της γης εκεινης καλον και εκει εστιν ο ανθραξ και ο λιθος ο πρασινος
ΒΙΒΛΟΣ,Γένεσις,κεφ.2.]

[...Πρώτοι οι πολεμήσαντες τους Ισραηλίτας μεταξύ των εθνών είναι οι Αμαληκίται.Δια τούτο οι απόγονοι αυτών θα αφανισθούν.Ο Κύριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν και είπε.Ομίλησον εις τους Ισραηλίτας και ειπέ εις αυτούς.Εστέ εις εμπόλεμον κατάστασιν κατά των Μαδιανιτών και κτυπήσατε αυτούς'διότι είναι κρυφοί εχθροί σας...]
(ΒΙΒΛΟΣ,ΑΡΙΘΜΟΙ,ΚΔ' 20,ΚΕ' 16)

[...Δια τούτο όταν Κύριος ο Θεός σου θα σε απαλλάξη και αναπαύση εκ των

κύκλω εχθρών σου εις την γην,την οποίαν υπεσχέθη ναί!Κύριος ο Θεός σου να δώση εις σε ίνα κληρονομήσης,θα εξαλείψης το όνομα του Αμαλήκ εκ της υφηλίου.Αυτό δεν θα το λησμονήσης...]
(ΒΙΒΛΟΣ,ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ,ΚΕ' 17,18,19)

Ο κόσμος κυβερνάται από τελείως  διαφορετικά άτομα από αυτά που κάποιοι νομίζουν, από αυτούς που δεν βρίσκονται πίσω από τα παρασκήνια - Benjamin Disraeli: Coningsby, 1844.
Ο Benjamin Disraeli (ή Earl of Beaconsfield, 1804-1881) υπήρξε  
-ο λόρδος Βύρων (1788 - 1824)ήταν σχεδόν σύγχρονος του-
κεντρική μορφή της πολιτικής σκηνής της Αγγλίας. Διετέλεσε δύο φορές πρωθυπουργός, συνολικά για 6 χρόνια (1868 και 1874-1880).
Benjamin Disraeli : Ναι, είμαι Εβραίος. Και όταν οι πρόγονοι του αξιότιμου αντιπάλου μου ήταν αγριάνθρωποι σ' ένα άγνωστο νησί, οι δικοί μου ήταν ιερείς στο Ναό του Σολομώντα.

...Το Λονδίνο δεν είναι μια πόλη. Είναι ένα έθνος.

Σημείωση:Ο δύο φορές Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπέντζαμιν Ντιζραέλι (Benjamin Disraeli)* αναφέρει (για τους εβραίους) στο έργο του Tancred or The New Crusade, μεταξύ άλλων, ότι ο Ιησούς Χριστός «προσευχήθηκε στον Ιεχωβά για να τους συγχωρήσει λόγω της άγνοιάς τους».
Η αναφορά είναι από τη Βικιπαίδεια.*Η οικογένεια του διέμενε στην Ιταλία και ήταν ιουδαϊκής καταγωγής και ανήκε στους Σεφαρδίτες.
Τα παραπάνω από εδώ...Ο λόρδος Βύρων και η σημερινή οικονομική κρίση


Δείτε και τη...ράτσα των κυρίαρχων και...επικυρίαρχων του πλανήτη!!!
Η ΡΑΤΣΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ..........!!!!!


«Η ράτσα μας είναι εκείνη των κυρίαρχων.
Εμείς είμαστε θεϊκά όντα σ' αυτό τον πλανήτη.
Είμαστε διαφορετικοί από τις κατώτερες ράτσες, όσο διαφορετικές είναι αυτές οι ράτσες σε σχέση με τα έντομα.
Οι άλλες ράτσες είναι σαν τα ανθρώπινα περιττώματα [σημ. τα σκατά, στα απλά ελληνικά].
Ο δικός μας προορισμός είναι να...
βασιλεύουμε σ' αυτές τις κατώτερες ράτσες.»

Menachem Begin
(πρωθυπουργός του Ισραήλ από το 1977 μέχρι το 1983)


Το διαβάσαμε από το: Η ΡΑΤΣΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ..........!!!!! http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/08/blog-post_74.html#ixzz2N45P1y6R 


Δείτε και πολλά σχετικά θέματα...

Μικρός ο κόσμος για τον...Σόρος,αλλά και για τον Γκεϊτς...!
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 4 ΕΤΩΝ ΦΩΝΑΖΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ...


ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΙΛΜ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ...
[Πρωτόκολλο 7. 
7.1-Αναγκαίο συμπλήρωμα του σχεδίου που εκθέσαμε είναι η αύξηση των εξοπλισμών και του προσωπικού της αστυνομίας.Στα διάφορα κράτη δεν πρέπει να υπάρχουν παρά μόνο μάζες απόρων και κάποιοι αφοσιωμένοι σε μας εκατομμυριούχοι,αστυνομικοί και στρατιώτες. 
7.2-Σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε άλλες ηπείρους πρέπει να δημιουργούμε ταραχές,διχόνοιες και μίση.Το όφελος είναι διπλό.Αφενός μεν εξεσφαλίζουμε το σεβασμό όλων των χωρών και την από μέρους τους αναγνώριση ότι μπορούμε όποτε θέλουμε να προκαλέσουμε αταξία ή να αποκαταστήσουμε αντίστοιχα την τάξη.Όλες αυτές οι χώρες θα συνηθίσουν να μας θεωρούν αναγκαίο βάρος.] 
"ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ"

[Πρωτόκολλο 9. 
9.5-Από εμάς προέρχεται ο τρόμος που έχει κατακυριεύσει το παν.Στην υπηρεσία μας βρίσκονται άνθρωποι όλων των αρχών και όλων των δογμάτων.Επανορθωτές της μοναρχίας,δημαγωγοί κοινωνιστές,επαναστάτες και ουτοπιστές.Σε όλους έχουμε αναθέσει και από μια εργασία.Καθένας τους έχει αναλάβει να υποσκάψει και τα τελευταία λείψανα της εξουσίας,ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ανατρέψει οτιδήποτε έχει μείνει ακόμη όρθιο.Όλα τα κράτη που υποφέρουν από τέτοιες ραδιουργίες,αναζητούν γαλήνη,και είναι έτοιμα να θυσιάσουν τα πάντα για την ειρήνη.Αλλά δεν θα τους δώσουμε ειρήνη,παρά μόνο αν αναγνωρίσουν φανερά και ταπεινά την υπέρτατη κυβέρνησή μας.] 
"ΤΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ"

.."Θα αντικαταστήσωμε τον Κλασικισμόν καθώς και πάσαν μελέτην της Αρχαίας Ιστορίας,ήτις παρασκευάζει περισσότερα κακά παρά καλά παραδείγματα,δια της μελέτης του προγράμματος του μέλλοντος. 
Θα διαγράψωμε από της μνήμης των ανθρώπων όλα τα μη ευχάριστα εις ημάς γεγονότα των παρελθόντων αιώνων...". 
("ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" Κεφάλαιο 16,παράγραφος 4).

1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Θ', 13 

...καί εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων καί ψηλαφίσω σε ως ρομφαίαν μαχητού. 
2. ΗΣΑΪΑΣ Θ', 11-12 

καί ράξει ο θεός τους επισταμένους επί όρος Σιών επ' αυτούς καί τους εχθρούς αυτών διασκεδάσει, Συρίαν αφ' ηλίου ανατολών καί τους Ελληνας αφ' ηλίου δυσμών, τους κατεσθίοντας τον Ισραήλ όλω τω στόματι, επί πάσι τούτοις ουκ απεστράφη ο θυμός, αλλ' έτι χείρ υψηλή. 

3. ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΚΕ', 16-17 

Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος: ιδού εγώ εκτείνω την χείρα μου επί τους αλλοφίλους καί εξολοθρεύσω Κρήτας καί απολώ τους καταλοίπους τους κατοικούντας την παραλίαν. Καί ποιήσω εν αυτοίς εκδικήσεις μεγάλας, καί επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος εν τω δούναι την εκδίκησιν μου επ' αυτούς.
 

4. ΑΜΩΣ Α', 7-8 

Καί εξαποστελώ πυρ επί τα τείχη Γάζης καί καταφάγεται τα θεμέλια αυτής. Και εξολοθρεύσω κατοικούντας εξ Αζώτου, καί εξαρθήσεται φυλή εξ Ασκαλώνος, καί επάξω την χείρα μου επί Ακκάρων, καί απολούνται οι κατάλοιποι των αλλο­φύλων, λέγει Κύριος. 

5. ΣΟΦΟΝΙΑΣ Β', 4-6  

...διότι Γάζα διηρπασμένη έσται, καί Ασκαλών εις αφανισμόν...

[¨Μή νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γήν.Ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν.ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής.και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού.¨ (Ματθ.Ι΄34)]

Η ρίζα του κακού,είναι εδώ: 
[ΓΕΝΕΣΙΣ,κεφ.11. 
και ην πασα η γη χειλος εν και φωνη μια πασιν 
2 και εγενετο εν τω κινησαι αυτους απο ανατολων ευρον πεδιον εν γη σεννααρ και κατωκησαν εκει Γεν 10:10 
3 και ειπεν ανθρωπος τω πλησιον δευτε πλινθευσωμεν πλινθους και οπτησωμεν αυτας πυρι και εγενετο αυτοις η πλινθος εις λιθον και ασφαλτος ην αυτοις ο πηλος 
4 και ειπαν δευτε οικοδομησωμεν εαυτοις πολιν και πυργον ου η κεφαλη εσται εως του ουρανου και ποιησωμεν εαυτοις ονομα προ του διασπαρηναι επι προσωπου πασης της γης 
5 και κατεβη κυριος ιδειν την πολιν και τον πυργον ον ωκοδομησαν οι υιοι των ανθρωπων 
6 και ειπεν κυριος ιδου γενος εν και χειλος εν παντων και τουτο ηρξαντο ποιησαι και νυν ουκ εκλειψει εξ αυτων παντα οσα αν επιθωνται ποιειν
7 δευτε και καταβαντες συγχεωμεν εκει αυτων την γλωσσαν ινα μη ακουσωσιν εκαστος την φωνην του πλησιον 
 
και διεσπειρεν αυτους κυριος εκειθεν επι προσωπον πασης της γης και επαυσαντο οικοδομουντες την πολιν και τον πυργον Δτ 32:8, Πραξ 17:26 
9 δια τουτο εκληθη το ονομα αυτης συγχυσις οτι εκει συνεχεεν κυριος τα χειλη πασης της γης και εκειθεν διεσπειρεν αυτους κυριος ο θεος επι προσωπον πασης της γης 

Σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο,λοιπόν,είχαν ένα στόμα και μια φωνή.Όμως η εξήγηση είναι ότι εκτός από τις κατά τόπους γλώσσες και προφορές,υπήρχε και μία κοινή γλώσσα,μία κοινή ομιλία!Όπως σήμερα η αγγλική! 
Συζήτησαν και αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να δώσουν ένα όνομα ή ονόματα; στο μεγάλο κόλπο πριν ξεκινήσουν τη διασπορά τους σε όλη τη γη(και ποιησωμεν εαυτοις ονομα προ του διασπαρηναι επι προσωπου πασης της γης)! 
Άλλη μία απόδειξη για το ότι ο..."θεός ΔΟΛΟΣ" είναι ολόκληρη κάστα μαφιόζων είναι και το(δευτε και καταβαντες συγχεωμενεκει αυτων την γλωσσαν ινα μη ακουσωσιν εκαστος την φωνην του πλησιον). 
Από τότε,λοιπόν,είδαν ότι,για να καταφέρουν να κατακτήσουν όλους τους λαούς,έπρεπε να δημιουργήσουν σύγχυση.Και αυτό έκαναν.Εκπαιδεύτηκαν,έμαθαν,όλες τις γλώσσες(προ του διασπαρηναι επι προσωπου πασης της γης)και ( δια τουτο εκληθη το ονομα αυτης συγχυσις οτι εκει συνεχεεν κυριος τα χειλη πασης της γης και εκειθεν διεσπειρεν αυτους κυριος ο θεος επι προσωπον πασης της γης)!

http://alfeiospotamos.pblogs.gr

2 σχόλια :

 1. ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

  Ομολογία – ΣΟΚ Ταμήλου για Δένδια

  Ξένες δυνάμεις επέβαλλαν τον Νίκο Δένδια ως υπουργό Εθνικής Αμυνας, αποκάλυψε ο βουλευτής της “ψευτοδεξιάς” Μιχάλης Ταμήλος….επιβεβαιώνοντας μέχρι κεραίας τις σχετικές καταγγελίες της Χρυσής Αυγής.

  Ο Τρικαλινός πολιτικός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη μίλησε για το πλούσιο παρασκήνιο που προηγήθηκε της τοποθέτησης του δικηγόρου των …Ρόθτσιλντ στο ΥΠΕΘΑ.

  Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε “απορρίφθηκαν απο τους Νατοικούς άλλα ονόματα που προτάθηκαν ( για την συγκεκριμένη θέση ), ξέρουμε πως γίνονται αυτά !!!!!

  Πρόκειται ξεκάθαρα για μια δήλωση – ομολογία της απόλυτης υποτέλειας του Σαμαρά στις απαιτήσεις των διεθνών κέντρων εξουσίας και βεβαίως του αμερικανοεβραικού παράγοντα.

  Δεν ειναι τυχαία και η χρονική στιγμή μετακίνησης του Δένδια στο πιο κρίσιμο, αυτήν την περίοδο , υπουργείο.

  Οι “σύμμαχοι’” μας αντί να τραβήξουν το αυτί της Τουρκίας για τις αυξανόμενες προκλήσεις της σε Αιγαίο και Κύπρο…προτιμούν να έχουν ένα πειθήνιο όργανο τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ώστε να αποτρέψουν τυχόν δυναμική αντίδραση της χώρας μας, έστω και με την μορφή ρηματικής ανακοίνωσης.

  Με τον Δένδια που ειναι άνθρωπος του επικεφαλής του Αμερικανοεβραικού Κογκρέσου ( AJC ) Ντέιβιντ Χάρις στην συγκεκριμένη θέση, διασφαλίζονται και τα συμφέροντα του Ισραήλ στην Κυπριακή ΑΟΖ, σε βάρος φυσικά των Ελλήνων της μαρτυρικής Μεγαλονήσου.

  Σε κάθε περίπτωση και μέσα απο τις δηλώσεις Ταμήλου, αποδεικνύεται ότι το δίδυμο της μειοδοσίας Βενιζέλου – Σαμαρά είναι πιστός υπηρέτης αντεθνικών κύκλων που στα πλαίσια των νεοταξικών αλλάγών που σχεδιάζουν….προωθούν τον διαμελισμό της Ελλάδος αφου προηγουμένος επέτυχαν …….την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση του λαού.

  Παράλληλα, αναδεικνύεται και η υποκριτική στάση των κομμάτων του “αντι – συνταγματικού τόξου” και του μιντιακού σσυστήματος που ελέγχουν οι μεγαλοεργολάβοι, τα οποία όταν η Χρυσή Αυγή μιλούσε για σχέδια σκοτεινών κύκλων που απεργάζονται την καταστροφή της Πατρίδας μας, έκαναν λόγο “για εθνικιστικό παραλήρημα”…

  Εκκωφαντική είναι και η σιωπή του Μαξίμου που σε άλλες περιπτώσεις θα “τραβούσε το αυτί” του βουλευτή για τις αλήθειες που εκστόμισε.

  Προφανώς ο Ταμήλος “γλύτωσε” απο τον εξάψαλμο του Σαμαρά γιατί δεν είπε τίποτε περισσότερο απ’ αυτά που όλοι γνωρίζουν…..για το ποιος επέβαλλες τον Δένδια στο Πεντάγωνο.

  Πάλι καλά που δεν διορίσθηκε στην θέση αυτή ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος ( ΚΙΣΕ ) Βενιαμίν Αλμπάλας.

  Ισως την επόμενη φορά !!

  εφημερ…….”ΕΜΠΡΟΣ”

  8/11/2014

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτός που στην ουσία εξουσιάζει ολο τον κόσμο, δεν ειναι άνθρωποι (αυτούς απλά τους χρησιμοποιεί). Αυτο εξηγει το ότι παρα τα συγχρονα επιτεύγματα, η ανθρωπότητα βυθίζεται συνεχώς ηθικά...
  (1 Ιωάννη 5:19) . . .αλλά ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στην εξουσία του πονηρού. . .

  (Εφεσίους 6:12) . . .επειδή διεξάγουμε πάλη, όχι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις κυβερνήσεις, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες αυτού του σκοταδιού, ενάντια στις πονηρές πνευματικές δυνάμεις στους ουράνιους τόπους. . .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...