Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

Τι είναι το Eurogroup; Μπορεί να αποφασίζει και να νομοθετεί;Επειδή πολύ μας έχουν ζαλίσει με τις αποφάσεις του…Eurogroup, ο νομικός Χριστόφορος Χριστοφή, καθηγητής νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, σε συνέντευξή του μας εξηγεί τι ακριβώς είναι αυτό το “πράγμα” και μέχρι που φτάνουν οι αρμοδιότητές του! 
Ουσιαστικά, μας λέει ότι όλες οι αποφάσεις του Eurogroup για την Κύπρο (και μόνο; αναρωτιόμαστε), είναι… ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις υπογεγραμμένες Συνθήκες.

To Eurogroup είναι ένα ανεπίσημο σώμα το οποίο αποτελείται από τις 17
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που συμμετέχουν στην ζώνη του Ευρώ με στόχο της διαχείριση της ενιαίας νομισματικής αγοράς του ευρώ. Σε αυτό συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνος για την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ο ρόλος του Eurogroup είναι συντονιστικός και δεν έχει οποιαδήποτε νομοθετική ή εκτελεστική αρμοδιότητα.

Θεμέλιο της ΕΕ είναι το κράτος δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες ή αποφάσεις ή νομοθετήματα οποιουδήποτε οργάνου την ΕΕ πρέπει να εδράζεται στις Συνθήκες που έχουν εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη. Οι Συνθήκες αποτελούν το σύνταγμα της ΕΕ και κανένα όργανο δεν μπορεί να λειτουργεί εκτός του πλαισίου των Συνθηκών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με το έργο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το Δεκέμβριο του 2009, τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Αναπόσπαστο μέρος της ήταν ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Charter of Fundamental Rights of the European Union). Ο Χάρτης αντικατοπτρίζει επίσης τις αρχές που προκύπτουν από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξάλλου από το 2009 οποιαδήποτε χώρα για να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ).

Σε σχέση με το δικαίωμα περιουσίας, το άρθρο 17 του Χάρτη αναφέρει ότι:
« 1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον.»

Παρόμοια άρθρα υπάρχουν και στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο 1 της ΕΣΔΑ αλλά και στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άλλη βασική Ευρωπαϊκή αρχή δικαίου είναι αυτή της αναλογικότητας. Δηλαδή η επέμβαση σε ένα δικαίωμα πρέπει να είναι ανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό και να μην καταργεί το περιουσιακό δικαίωμα.

Στην δική μας περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι:
  1. το Eurogroup δεν έχει καμία νομική εξουσία να λάβει την απόφαση που έλαβε η οποία καταστρατηγεί της Συνθήκες της ΕΕ τόσο διαδικαστικά όσο και ουσιαστικά.
  2. Η απόφαση του Eurogroup ούτως ή άλλως καταστρατηγεί τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύονται από τις Συνθήκες και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου είναι παράνομη και άκυρη.
Ως Κυπριακή Δημοκρατία οφείλουμε να καταγγείλουμε την απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσουμε άμεση σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι τα μόνα αρμόδια όργανα να επιληφθούν του θέματος και να επαναφέρουν την νομιμότητα. 
Νοείται ότι το δικαίωμα προσφυγής στα Κυπριακά Δικαστήρια είναι ανοικτό σε οποιοδήποτε πολίτη παρά το ότι υπό τις περιστάσεις δεν υπάρχει χρόνος για να επιζητηθεί αποτελεσματική θεραπεία.

Πηγή SigmaLive

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...