Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Η ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ, ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ. A΄

Η  ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ  (Ή  ΝΥΣΑ =  Η  ΤΡΟΦΟΣ  ΤΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ)  ΜΙΑ  ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ, ΜΕ  ΤΗΝ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΟΦΙΟΠΟΛΙΣ  (ΦΙΔΟΥΠΟΛΗ),  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ  ΣΗΜΙΤΙΚΑ  ΜΠΕΤ  ΣΕΑΝ, ΔΗΛΑΔΗ  ΠΑΛΙ  ΣΠΙΤΙ  ΤΩΝ  ΦΙΔΙΩΝ.    

      Η  ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ -  ΝΥΣΑ
Η Σκυθόπολις  είναι  μία  πόλη  της  Παλαιστίνης  και  βρίσκεται  μερικά χιλιόμετρα νοτίως της λίμνης Γεννησαρίτιδος  και δυτικώς του Ιορδάνη, στη λωρίδα που κατείχαν παλαιότερα οι Ελληνοφιλισταίοι.  Βρίσκεται  ακριβώς  στα όρια Γαλιλαίας και Σαμαρείας.
Η  ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ,  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΟΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

Η  Σκυθόπολις  πρωτοχτίστηκε  από  τους  Ελληνοφιλισταίους  με  το  όνομα,  πιθανώς,  Οφιούπολις.  Ίσως  η  περιοχή  είχε  πολλά  φίδια  γι  αυτό  οι  Ελληνιφιλισταίοι  ανήγειραν  εδώ και  μεγαλοπρεπή ναό της θεότητος των όφεων, από τον οποίο η πόλις επήρε και  το σημιτικό όνομα Βεθ Σεάν (Οίκος των Όφεων).
Κοντά  στην  Σκυθόπολη  οι Ισραηλίτες  πολεμώντας εδώ  κοντά  έχασαν τον πρώτο βασιλέα τους,  τον   Σαούλ.  Τελικά κατόρθωσαν να την κατακτήσουν.
ΣΚΥΘΕΣ  ΣΤΗΝ  ΧΩΡΑ  ΤΩΝ  ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ
Ο Ηρόδοτος περιγράφει μια εισβολή των Σκυθών στην Παλαιστίνη και την Αίγυπτο ολίγον πριν από τα 600 π.Χ.  και φαίνεται ότι από τότε της έμεινε το άλλως ανεξήγητο νέο της όνομα Σκυθόπολις, με το οποίο αναφαίνεται τον 3ο αιώνα π.Χ.  Επειδή μόνο οι Έλληνες ονόμαζαν αυτόν τον λαό Σκύθες, πρέπει να υποθέσουμε ότι το όνομα αυτό δόθηκε στην πόλη από τους ντόπιους  Ελληνοφιλισταίους.

ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ  Ή  ΝΥΣΑ,  Η  ΤΡΟΦΟΣ  ΤΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κατά τα ελληνιστικά χρόνια η κυρία λατρεία της πόλεως ήταν του Διονύσου, από τον οποίο απέκτησε και το όνομα Νύσα, όπως ονομαζόταν η τροφός του Διονύσου, εμφανιζόμενη στα νομίσματά της.
Ελατρεύονταν επίσης σ’ αυτήν ο Ζευς και ο Ήλιος.
Η Σκυθόπολις εμφανίζεται ελληνώνυμος ήδη κατά τον γ’ π.Χ.  αιώνα.
 
ΠΟΛΗ  ΤΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΔΕΚΑΠΟΛΕΩΣ
Αν και ο Αντίοχος Θ’ Φιλοπάτωρ την παρεχώρησε στους Ασμοναίους με χρηματικά ανταλλάγματα, η Σκυθόπολις έμεινε πάντοτε ελληνική, τόσο πολύ μάλιστα, ώστε και οι ολίγοι Ιουδαίοι οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σ’ αυτήν αργότερα να συντάσσονται με το μέρος των Ελλήνων κατά τις ιουδαϊκές επαναστάσεις. Σύμφωνα με την εξογκωμένη ίσως είδηση του Ιωσήπου οι Έλληνες  Σκυθοπολίτες σε μία περίπτωσι εφόνευσαν άνω των 10.000 Ιουδαίων.  Από την εποχή του Πομπήϊου απετέλεσε αυτόνομη πόλη και τμήμα της Δεκαπόλεως, ως η μόνη πόλις της ομοσπονδίας δυτικώς του Ιορδάνη  και η μεγαλύτερή της μετά την Δαμασκό. Ήταν ονομαστή για την βιομηχανία των λινών υφασμάτων.


ΠΡΩΤΟΣ  ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ  ΠΟΛΕΜΟΣ   (66  μ.Χ)

Τα γεγονότα που έγιναν στην Ιερουσαλήμ πυροδότησαν ένα κύμα βίας που τύλιξε όλη την Παλαιστίνη. Στην Καισάρεια οι Έλληνες κάτοικοι εξολόθρευσαν τους Ιουδαίους συμπολίτες τους φοβούμενοι ότι θα στασίαζαν. Οι Ιουδαίοι εξοργίστηκαν και άρχισαν τις επιδρομές εναντίον όλων σχεδόν των πόλεων της Παλαιστίνης που είχαν μικτό πληθυσμό. Πολλές από τις πόλεις της Δεκαπόλεως λεηλατήθηκαν . Την ιδία τύχη είχαν η Σεβαστή και η Γάζα. Οι επιδρομές επεκτάθηκαν και στην Συρία. Οι Έλληνες κάτοικοι αντέδρασαν με σφαγές των Ιουδαίων κατοίκων. Ο ιουδαϊκός πληθυσμός των πόλεων της Ασκάλωνας της Ίππου, των Γαδάρων και της Πτολεμαΐδας εξολοθρεύτηκε. Οι σφαγές επεκτάθηκαν και στις πόλεις της Συρίας.

Οι Ιουδαίοι κάτοικοι της Σκυθόπολης οι οποίοι συμπαρατάχθηκαν με τους Έλληνες εναντίον των επιδρομών των ομοεθνών τους αφοπλίστηκαν και είχαν την ίδια τύχη. Ταραχές έγιναν και στην Αλεξάνδρεια όπου χρειάστηκε η επέμβαση δυο λεγεώνων για να επανέλθει η τάξη. Οι μόνες πόλεις οι οποίες δεν ακολούθησαν αυτό το κύμα της βίας ήταν η Αντιόχεια, η Απάμεια και η Σιδώνα ενώ οι κάτοικοι της Γέρασας φρόντισαν να φυγαδεύσουν με ασφάλεια τους Ιουδαίους που βρίσκονταν εκεί.


"καὶ τὰς μὲν πανοπλίας αὐτῶν ἀνέθηκαν εἰς τὸ Ἀστάρτειον ἱερόν, τὰ δὲ σώματα ἀνεσταύρωσαν πρὸς τὰ τείχη τῆς Βηθσὰν πόλεως, ἣ νῦν Σκυθόπολις καλεῖται".
Josephus, Antiquities 6.14.7-9 §368-378


 
  
  
Η  ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ  ΣΤΗΝ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΕΠΟΧΗ

Σπουδαία ήταν η θέση της κατά την βυζαντινή εποχή οπότε ανέδειξε αξιόλογες προσωπικότητες, ως έδρα μιας από τις κυριότερες μητροπόλεις της Παλαιστίνης. Ο πρώτος γνωστός επίσκοπός της είναι ο Πατρόφιλος, που υπεστήριζε τον αρειανισμό. Σε μεγάλη ακμή ευρισκόταν ιδίως τον 6ο αιώνα μ.Χ. εποχή κατά την οποία έζησαν οι σπουδαίοι συγγραφείς Ιωάννης ο Σχολαστικός και Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης.


 
ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ, 
Η  ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΕΒΡΑΪΚΗ  ΠΟΛΗ  ΜΠΕΤ ΣΕΑΝ

Γύρω από το σημερινό χωριό Βεθ Σεάν, που έχει διευρυνθεί με νέες συνοικίες κατά το 1949, και σε μεγάλη έκταση, σώζονται ερείπια που δείχνουν ότι κατά τα ελληνιστικά και τα πρώτα βυζαντινά χρόνια ήταν μεγαλόπολις: τείχη, αμφιθέατρο, θέατρο.

Ένα από τα κυριότερα ευρήματα είναι τα ερείπια ενός ελληνικού μοναστηριού της Θεοτόκου Μαρίας, κτισμένου τον 6ο αιώνα, του οποίου τα θαυμάσια μωσαϊκά σώζονται σε καλή κατάσταση.

Σημείωση:  Για  κάποιο  ανεξήγητο  λόγο  οι  ιστορικές  πληροφορίες  γι  αυτήν  την  θαυμάσια  και  ιστορική  Ελληνοφιλισταιϊκή  πόλη  είναι  περιορισμένες.  Οι  εξαιρετικές  Ελληνικές  αρχαιότητες διατηρούνται  καλά  από  το  εβραϊκό  κράτος,  αλλά  οι  Έλληνες  δεν  τις  επισκέπτονται  συχνά.  Τα  ταξιδιωτικά  γραφεία  δεν  κάνουν  τακτικές  περιηγήσεις  στην  περιοχή,  ούτε  αναφέρονται  στην  ιστορικότητα  της  πόλεως.

ΠΑΡΑΞΕΝΟ,  ΠΟΛΥ  ΠΑΡΑΞΕΝΟ.

Δεν  γνωρίζω  αν  παίζει  κανένα  ρόλο  η  διάχυτη  φρίκη  που  προκαλεί  το  μέρος και η  πόλη. 

Λέγεται  ότι  οι  χριστιανοί  (φανατικοί  τζιχαντιστές)  του  4ου  μ.Χ.  αιώνα  δολοφόνησαν  με  φρικώδη  τρόπο  στην  Σκυθόπολη  19.000.000  (ναι,  δεκαεννέα  εκατομμύρια)  Έλληνες,  τους  οποίους  μετέφεραν  εκεί  από  όλη  την  ρωμαϊκή  αυτοκρατορία.  Η  ασύλληπτη  αυτή  γενοκτονία  του  Ελληνισμού,  άφησε  βαριά  τραυματισμένο  το  Ελληνικό  Έθνος,  το  οποίο  μετά,  υπέκυψε  εύκολα στις  δοξασίες   του  Ιεχωβά.- ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...