Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΛΑΟΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1,50 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΝ ΠΟΤΕ. ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ.


  ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΑΡΘΡΑ:   ΠΟΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑ; ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΚΑΛΑΝΤΑ. Ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΧΑΝΤΖΑΡΕΣ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΑΞΕΙ ΑΛΛΑ 350.000 ΕΜΒΡΥΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΤΟ 2018. 

 ΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο ΑΒΡΑΑΜ, Ο ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ Ο ΙΑΚΩΒ. ΕΛΛΗΝ ... ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

      H   χαρά   των   Ιουδαίων  εκδοτών  του  "NATIONAL  GEOGRAPHIC".
ΟΙ  ΝΕΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΝΕΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
Δεν είναι μυστικό ότι τα ποσοστά γεννήσεων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο είναι χαμηλά, παρακάτω από τον δείκτη αντικατάστασης (replacement fertility rate) για να είμαστε ακριβείς. Ιστορικά, οι χώρες με ποσοστά γεννητικότητας μικρότερα από 1,50 δεν μπόρεσαν να συνέλθουν ποτέ.

The Coming Change: Demographics of the Future


It is no secret that birth rates across the Western world are low, below replacement to be precise. Historically, countries with birth rates below 1.50 never recovered. We must fix this if we expect to have a future, and not with anyone other than ourselves. This change cannot be ignored.

Denmark – 1.69

Belgium – 1.74

Germany – 1.50

Greece – 1.30

Italy – 1.37

United Kingdom – 1.81

It has long been a point that the Left and the globalists have used to demoralize us Europeans and make us believe that we need immigration from countries other than our own to fix the ‘demographic problem‘. They have used this seemingly innocent argument that immigrants from Africa and the Middle-East have higher birth rates, ergo, we need to bring them to Europe to offset our population decline.

This is what the the UN calls ‘replacement migration‘; the wording of that document by itself is troubling, let alone it’s implications. Replacement means the replacement of native Europeans with foreigners from the third world. Instead of simply fixing the fertility rates ourselves, by encouraging it, as Viktor Orban is doing in Hungary. This is just one way, if we put our minds to it we could turn our population decline around in less than 5 years.

The MSM is hard at work everyday convincing people that a shared European culture doesn’t exist and that anyone can be German or French or British. Needless to say that this is all blatant propaganda intended to make Europeans think that it is fine if their countries become unrecognisable in three decades because they never even existed in the first place!

All of this is preparing Europeans for the future. A future in which they are a minority not just in the world, but in their own homelands.


Change of Africa

In the 1950s, the population of Africa was around 220 million. As of 2016 that number stands at 1.216 billion. In 2050 Africa will have a population of 2.5 billion people. One in four people in the world will be African at that point. All those people will want to move to more developed regions of the world, namely the West.

Unlike us, the East will have no part in this. China and Japan, just to name a few, do not care about refugees or immigrants, they have their own problems and want nothing to do with the problems of others. “Fix it yourself” they say, as should we.

This is a planned and coordinated effort. Never before in history has this been seen. The problem we Europeans face is a hostile political class and the MSM lying to us at every turn that we’re guilty of things that every other peoples did too, but that somehow we have a unique responsibility to fix it all by going extinct. Our compassion towards people other than our own is a strength when we ourselves are strong and have a solid sense of who we are. But in this current time our compassion towards all is our Achilles’ Heel. We must put our own people first. Only then can we expect to work together with other peoples.

Our Great Replacement series will give you more in depth information about everything that is happening to Europa and the West. Know this, we have a right to exist, and we have given the world much. It’s time we focus on ourselves first and foremost.

ΟΙ  ΛΑΟΙ  ΜΕ  ΔΕΙΚΤΗ  ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΩ  ΑΠΟ  1,50   ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΣΑΝ  ΝΑ  ΣΥΝΕΛΘΟΥΝ  ΠΟΤΕ.  ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΗ.
Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018
Defend Europa / ΚΟ 
Δεν είναι μυστικό ότι τα ποσοστά γεννήσεων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο είναι χαμηλά, παρακάτω από τον δείκτη αντικατάστασης (replacement fertility rate) για να είμαστε ακριβείς. Ιστορικά, οι χώρες με ποσοστά γεννητικότητας μικρότερα από 1,50 δεν μπόρεσαν να συνέλθουν ποτέ. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό αν αναμένουμε να έχουμε μέλλον, και μέλλον όχι κάποιου «πληθυσμού» που θα ζει στις χώρες μας, αλλά του δικού μας του λαού. Αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να αγνοηθεί. 
Δανία - 1,69
Βέλγιο - 1.74
Γερμανία - 1,50
Ελλάδα - 1,30
Ιταλία - 1,37
Ηνωμένο Βασίλειο - 1,81
Από καιρό, η Αριστερά και οι θιασώτες της παγκοσμιοποίησης έχουν συνηθίσει να απογοητεύουν τους Ευρωπαίους και να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε τη μετανάστευση από χώρες διαφορετικές από τις δικές μας για να διορθώσουμε το «δημογραφικό πρόβλημα». Έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το φαινομενικά αθώο επιχείρημα ότι οι μετανάστες από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή έχουν υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων, γι' αυτό πρέπει να τους φέρνουμε στην Ευρώπη για να αντισταθμίσουμε την πτώση του πληθυσμού μας.
Αυτό είναι που ο ΟΗΕ αποκαλεί "replacement migration", «μετανάστευση αντικατάστασης». Η διατύπωση αυτού του ντοκουμέντου από μόνη της είναι ανησυχητική, πόσο μάλλον οι συνέπειες του. Αντικατάσταση σημαίνει την αντικατάσταση των εγγενών Ευρωπαίων με ξένους από τον τρίτο κόσμο. Αντί να διορθώσουμε απλώς τα ποσοστά γονιμότητας, ενθαρρύνοντάς την γονιμότητα, όπως κάνει ο Βίκτορ Ορμπάν στην Ουγγαρία. Αυτός είναι μόνο ένας τρόπος, αν το βάλουμε στο μυαλό μας αυτό, με τον οποίον θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε την πληθυσμιακή μας πτώση σε λιγότερο από 5 χρόνια.

Τα mainstream media (MSM) εργάζονται σκληρά καθημερινά στο να πείσουν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός πολιτισμός και ότι οποιοσδήποτε μπορεί να είναι Γερμανός ή Γάλλος ή Βρετανός. Είναι περιττό να πούμε ότι όλο αυτό αποτελεί κραυγαλέα προπαγάνδα που έχει σκοπό να κάνει τους Ευρωπαίους να πιστεύουν ότι είναι ωραίο το εάν οι χώρες τους καταντήσουν άγνωστες μέσα σε τρεις δεκαετίες, γιατί στην ουσία ποτέ δεν υπήρξαν!
Όλα αυτά προετοιμάζουν τους Ευρωπαίους για το μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο οι Ευρωπαίοι θα είναι μια μειονότητα όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και στις πατρίδες τους.
 

Το αισχρό παιχνίδι της "ενημέρωσης": Ιδανική η ζωή χωρίς παιδιά για τους Λευκούς - επιθυμητές οι μεγάλες οικογένειες των νέων "Ευρωπαίων" που "αναδιαμορφώνουν" την ήπειρο
Αλλαγή της Αφρικής
  
Στη δεκαετία του 1950, ο πληθυσμός της Αφρικής ήταν περίπου 220 εκατομμύρια. Από το 2016 ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 1.216 δισεκατομμύρια. Το 2050 η Αφρική θα έχει πληθυσμό 2,5 δισεκατομμυρίων κατοίκων. Ένας στους τέσσερις ανθρώπους στον κόσμο θα είναι αφρικανός τότε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θέλουν να μεταβούν σε πιο ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου, δηλαδή στη Δύση.
Σε αντίθεση με εμάς, η Ανατολή δεν θα έχει κανένα ρόλο σε αυτό. Η Κίνα και η Ιαπωνία, για να αναφέρουμε μόνο λίγες χώρες, δεν νοιάζονται για τους «πρόσφυγες» ή τους μετανάστες, έχουν τα δικά τους προβλήματα και δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τα προβλήματα των άλλων. "Φτιάξτε τα μόνοι σας" λένε, όπως θα έπρεπε να λέμε και εμείς.
Πρόκειται για προγραμματισμένη και συντονισμένη προσπάθεια. Ποτέ άλλοτε στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα με το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς οι Ευρωπαίοι είναι μια εχθρική πολιτική τάξη και τα MSM που ψεύδονται και προπαγανδίζουν συνεχώς ότι είμαστε «ένοχοι» για πράγματα που έκαναν και οι άλλοι λαοί, αλλά με κάποιο τρόπο έχουμε μια μοναδική ευθύνη να τα διορθώσουμε όλα απλώς με το να  εξαφανιστούμε. Η συμπόνια μας προς άλλους ανθρώπους εκτός από τους δικούς μας είναι δύναμη όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε ισχυροί και έχουμε μια σταθερή αίσθηση του ποιοι είμαστε. Αλλά στην σημερινή εποχή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η συμπόνια μας προς όλους είναι η Αχίλλειος Πτέρνα μας. Πρέπει πρώτα να βάλουμε το δικό μας λαό. Μόνο τότε μπορούμε να αναμένουμε να συνεργαστούμε με άλλους λαούς.
Έχουμε δικαίωμα να υπάρχουμε και έχουμε δώσει στον κόσμο πολλά. Ήρθε η ώρα να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα.
ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ1 σχόλιο :

 1. Η ΑΠΑΤΗ, Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, Η ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ Ε.Ε. ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ.
  PD Dr.-Ing. Georg Chaziteodorou Bleibergweg 114 D-40885 Ratingen Tel.+Fax: 0049 2102 32513 E-Mail: chaziteo@t-online.dε
  7.1.2018
  http://i0.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2018/01/%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%97.jpg?resize=640%2C480

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή ή απόσπασμα χωρίς την έγκριση της ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΘΩΜΗΣ,
  Ευχαριστώ για την κατανόηση!
  ΠΛΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


  http://arxaiaithomi.gr/2018/01/06/%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B7-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80/

  ΣΧΟΛΙΟ
  Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ

  7 Ιανουαρίου 2018 at 04:22 • Απάντηση
  .
  .
  .
  Αξιότιμε , κύριε Καθηγητά ,
  Ευχές !
  για ότι καλύτερο μπορεί να έχετε από το 2018 !
  ότι και να γράψω για την παραπάνω ανάρτηση θα είναι λίγα…
  το μόνο που θα έπρεπε να γίνει είναι να το είχαν όλοι
  οι δήθεν κυβερνώντες αυτής τής ταλαίπωρης Ανθρωπότητας !
  Η μη εφαρμογή του να είχε θανατική ποινή ……………
  Σας ευχαριστώ που είχα την χαρά να το διαβάσω !
  Επιτέλους !
  έγινε η τέλεια ανάλυση του τρόπου που μας ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ …
  Με σεβασμό στο προσωπό σας.
  Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...