Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Ακάλυπτη αφήνει η ΕΕ τη Λευκωσία στο Κυπριακό και τα ευρωτουρκικά >Ο «Φ» αποκαλύπτει την Κοινή Θέση της ΕΕ - Μόνο ανησυχία και λύπη εκφράζει


Φωτογραφία

«Ακάλυπτη» και αγκαλιά με το «νέο όραμα» της Τουρκίας για «συνιδιοκτησία» της Κύπρου, στη βάση «της εγγενούς συστατικής εξουσίας των “δύο λαών”», αφήνει τη Λευκωσία η Κοινή Θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αρκείται στην κλασική αναφορά για λύση στο πλαίσιο ΟΗΕ, χωρίς να επιχειρεί καν να βάλει την Άγκυρα στη θέση της, ενώ παράλληλα χαιρετίζει τη Θετική Ατζέντα για προώθηση νέων τουρκικών διαπραγματευτικών κεφαλαίων.
Η Κοινή Θέση, την οποία εξασφάλισε ο «Φ», αρκείται να εκφράσει αορίστως «σοβαρές ανησυχίες» για τουρκικές απειλές, χωρίς όμως να τις συγκεκριμενοποιεί στην περίπτωση της Κύπρου και να καταδικάσει την Άγκυρα, έστω και φραστικά, για την πολεμική που ανέπτυξε γύρω από το ζήτημα των υδρογονανθράκων. Η Κοινή Θέση αρκείται επίσης να εκφράσει «βαθιά απογοήτευση» για την άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο, καθώς και «λύπη» αναφορικά με την απόφαση της Άγκυρας να παγώσει τις σχέσεις της με την κυπριακή Προεδρία και για τις απειλές που εκτόξευσε μόνο επί του εν λόγω ζητήματος. 
 
Η πολιτική της «ανησυχίας» της «απογοήτευσης» και της «λύπης» δεν δίνει πάντως καμιά απάντηση στις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Η οποία, όπως είχε αποκαλύψει την περασμένη Κυριακή ο «Φ», υπέβαλε και γραπτώς προς την ΕΕ το νέο της όραμα για την Κύπρο, φωτογραφίζοντας λύση συνομοσπονδίας και κάνοντας λόγο για εγγενή συστατική εξουσία «δύο λαών» στο νησί, υποστηρίζοντας ότι η κυριαρχία του κράτους απορρέει «μέσω μιας κοινής άσκησης της αυτοδιάθεσης (self-determination) από τις δύο κοινότητες». Αρκείται απλώς να επαναλάβει, όπως κάθε χρόνο, την κλασική αναφορά για λύση εντός του πλαισίου του ΟΗΕ και με βάση τα σχετικά ψηφίσματα, χωρίς να την επικαιροποιεί προκειμένου να δώσει απάντηση στο «νέο όραμα» της Τουρκίας.
 
Η όλη εικόνα προσλαμβάνει μια θλιβερή μορφή, καθώς η Κοινή Θέση ήταν αποτέλεσμα «διαπραγμάτευσης» της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τους 26 εταίρους της, στην έδρα της ΕΕ. Γίνεται κατανοητό ότι αφενός η Κυπριακή Κυβέρνηση τοποθέτησε τον πήχη πολύ χαμηλά και αφετέρου η Μόνιμη Αντιπροσωπεία επαναπαύθηκε στο επίπεδο αυτό, με αποτέλεσμα η Άγκυρα να μείνει στο απυρόβλητο.
 
Ο «Φ» παραθέτει λέξη προς λέξη την Κοινή Θέση της ΕΕ, γύρω από τις σχέσεις Κύπρου-Τουρκίας, έγγραφο το οποίο καταβλήθηκε προσπάθεια να μη διαρρεύσει:
?«… Υπενθυμίζοντας τα Συμπεράσματά της στις 5 Δεκεμβρίου 2011, η ΕΕ σημειώνει με βαθιά απογοήτευση ότι η Τουρκία, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, εξακολουθεί να αρνείται να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου επί της Συμφωνίας Σύνδεσης, προς όλα τα κράτη-μέλη. Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να παράσχει σημαντική ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία. Στην απουσία προόδου στο ζήτημα αυτό, το Συμβούλιο θα διατηρήσει τα μέτρα από το 2006, τα οποία θα έχουν μια συνεχιζόμενη επίπτωση επί της συνολικής προόδου των διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, η Τουρκία δεν έχει ακόμη επιτελέσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της απαιτούμενης εξομάλυνσης των σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και να αξιολογεί την πρόοδο που γίνεται σε όλα τα θέματα που καλύπτονται από τη δήλωση της Ε.Ε και των κρατών-μελών της, στις 21 Σεπτεμβρίου 2005. Πρόοδος αναμένεται τώρα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
 
?Σύμφωνα με το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο και τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, η ΕΕ υπογραμμίζει ότι η Τουρκία χρειάζεται να δεσμευθεί χωρίς αμφισβήτηση σε καλές γειτονικές σχέσεις και σε ειρηνική επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ, προσφεύγοντας εάν απαιτηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση εκφράζει σοβαρές ανησυχίες και προτρέπει για την αποφυγή κάθε είδους απειλής ή ενέργειας που κατευθύνεται εναντίον ενός κράτους-μέλους, ή πηγής προστριβών ή ενεργειών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στις καλές γειτονικές σχέσεις και στην ειρηνική επίλυση διαφορών.
 
?Όπως τονίζεται στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, η ΕΕ αναμένει επίσης από την Τουρκία να στηρίξει ενεργώς τις εν εξελίξει συνομιλίες που στοχεύουν σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος, εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ. Η δέσμευση της Τουρκίας και η συμβολή της με συγκεκριμένους τρόπους σε μια τέτοια συνολική διευθέτηση, είναι κρίσιμης σημασίας. ?Η ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία της προόδου στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών-μελών, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εν προκειμένω, η ΕΕ καλεί την Τουρκία να τερματίσει να μπλοκάρει την ένταξη κρατών-μελών σε διεθνείς οργανισμούς και μηχανισμούς. Επιπλέον, η ΕΕ υπογραμμίζει ξανά όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη συνομολόγηση διμερών συμφωνιών και την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Συνθήκης του ΟΗΕ για το δίκαιο της Θάλασσας.
 
?Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται για τις δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις σχέσεις της με την Προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και υπογραμμίζει ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε προνοείται από τη Συνθήκη της ΕΕ. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 9 Δεκεμβρίου, όσον αφορά στις τουρκικές δηλώσεις και απειλές, η ΕΕ εκφράζει σοβαρή ανησυχία και κάνει έκκληση για πλήρη σεβασμό του ρόλου της Προεδρίας του Συμβουλίου, το οποίο είναι θεμελιώδες θεσμικό στοιχείο της ΕΕ και προνοείται από τη Συνθήκη». 

«Επιχειρησιακή λύση» στην αεροπλοΐα 
Φωτογραφία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗγια άλλη μια φορά είναι η αντιμετώπιση της «Κοινής Θέσης» γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας στην αεροπλοΐα, επί του οποίου η ΕΕ προκρίνει μια «επιχειρησιακή λύση», μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, την οποία επιθυμεί και η Άγκυρα, θέτοντας θέμα συμμετοχής στο «πακέτο» και του κέντρου εναέριας κυκλοφορίας του ψευδοκράτους. Μοναδικό παρήγορο στοιχείο της Κοινής Θέσης, επί του προκειμένου, αποτελεί η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και ειδικότερα στη Σύμβαση του Σικάγο, η οποία προσφέρει, επί του παρόντος, σωσίβιο στη Λευκωσία. Η Κοινή Θέση αναφέρει χαρακτηριστικά: «… Η ΕΕ επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ασφάλειας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η απουσία επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Τουρκία και στην Κυπριακή Δημοκρατία, περιορίζει σοβαρά την ασφάλεια στην αεροπλοΐα. Στο πλαίσιο αυτό, μια επιχειρησιακή λύση σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης του Σικάγο, πρέπει να εξευρεθεί επειγόντως.

Βάζει πλώρη για νέα κεφάλαια «Στήριξη» της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας μέσω της «Θετικής Ατζέντας», με προφανή στόχο την προώθηση τουρκικών διαπραγματευτικών κεφαλαίων, ζητά η Κοινή Θέση των «27», την οποία προσυπέγραψε και η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κοινή Θέση αναφέρει χαρακτηριστικά:«Η ΕΕ καλωσορίζει το λανσάρισμα της Θετικής Ατζέντας, καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με την Τουρκία, καθώς και την εργασία που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο αυτό. Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι η Θετική Ατζέντα θα πρέπει να στηρίξει την διαπραγματευτική διαδικασία, σύμφωνα με το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου». 

Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας, η Κομισιόν, έχοντας την έγκριση όλων των κρατών-μελών, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, συνέστησε ήδη 8 ομάδες εργασίας, με στόχο την προώθηση ισάριθμων τουρκικών διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Μεταξύ των κεφαλαίων αυτών, περιλαμβάνονται μάλιστα και δύο κεφάλαια που είχε παγώσει μονομερώς η Κυπριακή Δημοκρατία, το κεφάλαιο 23 για τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες και το κεφάλαιο 24 για τη Δικαιοσύνη. Σημειώνεται ότι το μονομερές πάγωμα των εν λόγω δύο τουρκικών κεφαλαίων, είχε αποφασιστεί το 2009 κατόπιν πρωτοβουλίας του τότε ΥΠΕΞ ΜάρκουΚυπριανού, ο οποίος μπλοκάρε συνολικά έξι τουρκικά κεφάλαια. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2011, στο πλαίσιο απόφασης που λήφθηκε από τους ΥΠΕΞ των «27», περιλαμβανομένης και της Κύπριας υπουργού Εξωτερικών Ερατούς Κοζάκου Μαρκουλλή, τροχιοδρομήθηκε η εγκαθίδρυση της Θετικής Ατζέντας τηςΤουρκίας και μερικούς μήνες αργότερα η προώθηση των δύο επίμαχων κεφαλαίων που μπλοκάρει η Λευκωσία. Με τη δική της μάλιστα υπογραφή…

  Όπως πάντως επανειλημμένα δημοσίευσε ο «Φ», τα κεφάλαια αυτά, τα οποία προωθούνται στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας, δεν θα ανοίξουν, ούτε θα κλείσουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Στόχος είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας της Τουρκίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο που περιλαμβάνει έκαστο εκ των εν λόγω κεφαλαίων. Γίνεται δε κατανοητό, ότι όσο εναρμονίζεται η Τουρκία με έκαστο κεφάλαιο, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται και οι πιέσεις για άνοιγμα ή και για κλείσιμό του. Πιέσεις, στις οποίες η Λευκωσία έδειξε ιδιαίτερα επιρρεπής, αποδεχόμενη, παρά τις αρχικές ενστάσεις που δημοσίως προέβαλε, τη διαδικασία της Θετικής Ατζέντας, για ενίσχυση και αναζωογόνηση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...