Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ μέρος Π' - ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΦΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟ;


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ στις 21/9/2014, πέραν της αποκάλυψης των εκπληκτικών Καρυατίδων, έχουμε ως σημαντικό δεδομένο ότι : «Στον τρίτο χώρο πραγματοποιήθηκε γεωτρητικός δειγματοληπτικός έλεγχος, με χειροκίνητο γεωτρύπανο, σεπροεπιλεγμένες

θέσεις. Έτσι, εντοπίστηκε μαρμάρινο θύρωμα, ανοίγματος 0,96 μ. , στο βόρειο τοίχο του»
Κατ’αρχήν παρατηρούμε ότι ο βόρειος τοίχος αναφέρεται απλά ως τοίχος και όχι ως διαφραγματικός τοίχος, πράγμα που σημαίνει ότι ο μακρύς ταφικός διάδρομος έφτασε στο τέλος του και είμαστε ενώπιον του κυρίως τάφου, οπότε πρέπει να αναμένουμε την είσοδο μας μέσω μιας κλειστής θύρας στον προθάλαμο του τάφου. Και πρέπει να είναι κλειστή η θύρα διότι αλλοιώς θα έχει γεμίσει ο κυρίως τάφος με χώμα (αν είναι ο κυρίως τάφος και δεν αποτελεί νέο μέτρο σφράγισης). Το μικρότερο δε πλάτοςτης θύρας (0,96μ σε αντίθεση με το 1,68μ των άλλων θυρών) ενισχύει την υπόθεση ότι πλέον είμαστε στο τελευταίο στάδιο σφράγισης με σκοπό την παρεμπόδιση της οποιασδήποτε βέβηλης εισόδου.

Παρατηρούμε επίσης ότι ο γεωτρητικός δειγματοληπτικός έλεγχος  έγινε σε «προεπιλεγμένες θέσεις». Αυτό σημαίνει ότι η ανασκαφική ομάδα έχει στα χέρια τηςστοιχεία που δεν έχουν ανακοινωθεί.

Άλλη παρατήρηση που κάνουμε είναι ότι δεν αναφέρεται σε ποιο σημείο του βορείου τοίχου γίνεται και αν δεν είμαστε λίγο προσεκτικοί θα παρασυρθούμε να εννοήσουμε ότι το μαρμάρινο θύρωμα (E4)βρέθηκε στο κέντρο του τοίχου, όπως συμβαίνει με τιςάλλες θύρες.

Όμως αν παρατηρήσουμε προσεκτικά την ψηφιακή αναπαράσταση του μνημείου παρατηρούμε ότι πολύ πιθανόν το μαρμάρινο θύρωμα (Ε4) βρίσκεται στο αριστερό άκρο του βορείου τοίχου και μάλιστα σε ύψος πολύ χαμηλότερο του προηγουμένου θυρώματος (E3) πράγμα που σημαίνει ότι το δάπεδο του τρίτου θαλάμου (Θ3) είναι σεκατώτερο επίπεδο από του δευτέρου θαλάμου (Θ2).


 Το προηγούμενο θύρωμα (Ε3)   βρίσκεται στον διαφραγματικό τοίχο Τ3 και το οποίο σε φωτογραφία που έχει δημοσιευθεί δεν έχει αποκαλυφθεί.
Όμως παρατηρώντας το σχέδιο που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο φαίνεται καθαρά ότιένα σημαντικό μέρος της θύρας έχει αποκαλυφθεί και από ό,τι φαίνεται είναι και αυτή χωρίς θυρόφυλλα, όπως σωστά είχαμε προβλέψει σε παλαιότερη ανάρτηση.
Στην ψηφιακή αναπαράσταση φαίνεται και κάποιο αντικείμενο (Σ2) στο δεξί άνω άκροτου τέταρτου τοίχου (Τ4) η άκρη του οποίου φαίνεται ότι είχε δημοσιευθεί σε προηγούμενη φωτογραφία και μοιάζει πολύ με μια αντίστοιχη εξοχή (Σ1) του τοίχου Τ3πάνω στην οποία εστηρίζετο  η μαρμάρινη πλάκα που συνέδεε τα ανοίγματα Α1 και Α2και η οποία υποθέτουμε ότι χρησίμευε για τον καταιονισμό χώματος κατά τιςεπιχωματώσεις.
Μήπως λοιπόν να περιμένουμε μια αντίστοιχη μαρμάρινη πλάκα όπως εκείνη του χώρου Θ3 στον ανατολικό τοίχο του Θ4;

Συνοψίζοντας τις μέχρι τώρα πληροφορίες μπορούμε να δούμε μια κάτοψη του ταφικού μνημείου μέχρις στιγμής. (Να σημειωθεί ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή της απαρίθμησης των τοίχων για να συμφωνεί με το υπουργείο. Στην αρχική υπόθεση κάτοψης η αρίθμηση δεν ξεκινούσε από τον τοίχο των σφιγγών αλλά από τον δεύτερο  διαφραγματικό τοίχο, δλδ ο δεύτερος διαφραγματικός τοίχος ήταν ο Τ1 ενώ τώρα είναι ο Τ2).
Αν ανατρέξουμε στην υπόθεση μας περί της οριοθέτησης του κυρίως τάφου βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται η υπόθεση περί της στροφής  προς το κέντρο του κυκλικού τύμβου.
Έτσι φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και η υπόθεση που είχε γίνει ότι ο τάφος βρίσκεται σεκατώτερο επίπεδο  (βλεπε : ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΦΟΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;l) και ότι αναμενόταν ότι κάποια στιγμή η πορεία εισόδου στον τάφο θα εστρέφετο  προς τοεσωτερικό του τύμβου  μιας και η πορεία του ταφικού διαδρόμου εκινείτο επίχορδής τόξου του κυκλικού τύμβου. (βλέπε : ΕΧΕΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΦΟΣ;)

Άλλωστε η  Γ.Γ. του υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνηστις 22/9/2014 μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμόΠαραπολιτικά 90,1 αποκάλυψε ότι : «Πρέπει να προηγηθεί η αποχωμάτωση του τρίτου θαλάμου για να πούμε περισσότερα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότικατεβαίνει προς τα κάτω….. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι φαίνεται πως πάει προς τα κάτω. Φαίνεται ότι είναι σε χαμηλότερο επίπεδο». (http://www.newsit.gr/ellada/apokalupsi-tafos-tis-amfipolis-o-epomenos-thalamos )

Ας  ανατρέξουμε τώρα στις ανασκαφές του Λαζαρίδη, ο οποίος ανέσκαψε τον τύμβο Καστά.

Ο Λαζαρίδης ανέφερε ότι ο τύμβος Καστά ήταν μέχρι κάποιο βάθος τεχνητός ενώ μετά από βάθος περίπου 15 μέτρων υπήρχε ο φυσικός λόφος Καστά, του οποίου όμως την γεωλογική μορφή δεν μας ανέφερε. (http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231341928 )

Έτσι λοιπόν η ενίσχυση της ανασκαφικής ομάδας της κας Περιστέρη με γεωλόγο-σπηλαιολόγο ( amfipolinews.blogspot.com/2014/09/blog-post_67.html ) θα μπορούσε ίσως να σημαίνει ότι φτάνοντας στον τέταρτο θάλαμο (Θ4), ίσως ο ταφικός διάδρομοςνα έφτασε στα όρια κάποιας φυσικής κοιλότητας, ενός σπηλαίου, που θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι ο τύμβος από ένα σημείο και κάτω είναι φυσικός.

Και είναι έτσι εξηγήσιμο πως ευρέθησαν στην κορυφή του τύμβου κιβωτιόσχημοι τάφοι,  από τον Λαζαρίδη, της εποχής του σιδήρου (1000-800) ενώ βρίσκουμε από κάτω τον συγκεκριμένο Μακεδονικό τάφο ο οποίος χρονολογείται στο 325-300, δηλαδή τάφο πολύ μεταγενέστερο αυτών που είναι στην κορυφή.

Πράγματι η αναφορά του ΥΠΠΟ ότι οι γαίες πάνω από την θόλο του τέταρτου θαλάμουφτάνουν σε ύψος 13 μ. (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58434) μας προϊδεάζειίσως ότι ουσιαστικά είμαστε στο επίπεδο του φυσικού λόφου. Έτσι λοιπόν, πολύ πιθανόν, ο κατασκευαστής του τάφου θέλοντας να επωφεληθεί από κάποια πολύ μεγάλη φυσική κοιλότητα (σπήλαιο)  του φυσικού λόφου, με τον ταφικό διάδρομομας οδηγεί μέχρι την είσοδο αυτής της κοιλότητας, η οποία και θα έχει προφανώς διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει τον κυρίως τάφο, οπότε μπορεί πλέον η πορεία να στραφεί προς τον κέντρο του τύμβου δηλαδή να «εισέλθει» στην φυσική κοιλότητα/σπήλαιο που έχει υποδεχθεί τον νεκρό.Το ότι η φυσική κοιλότητα που υποθέτουμε πρέπει να είναι πολύ μεγάλησηματοδοτείται και από το γεγονός ότι ο εντυπωσιακός περίβολος οριοθετεί όλον τον τύμβο (παρά την ύπαρξη και άλλων τάφων, και μάλιστα προγενέστερων) , παρότι φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος τάφος, του οποίου τον ταφικό διάδρομο έχουμε αρχίσει να ανασκάπτουμε  καλύπτει μια άκρη του περιβόλουΆλλωστε το γεγονός ότι η τοιχοποιία εντός  του ταφικού διαδρόμου είναι ακριβώς ίδια με του περιβόλου, υποδηλώνει ότι όλος ο τύμβος έχει σχέση με το συγκεκριμένο ταφικό μνημείο, και η μόνη περίπτωση να συμβαίνει αυτό είναι να ισχύει η υπόθεση μας ότι ο κυρίως τάφος βρίσκεται εντός του φυσικού λόφου Καστά που βρίσκεται κάτω από τον τεχνητό τύμβο Καστά!

Σε μια τέτοια περίπτωση διασφαλίζεται και το ότι η οροφή του τάφου δεν θα έχεικαταρρεύσει παρά τον απίστευτα μεγάλο όγκο χώματος που βρίσκεται από επάνω της, με αποτέλεσμα ο τάφος, αν συνυπολογίσουμε και το εκπληκτικής σύλληψης σχέδιο σφράγισηςνα είναι ουσιαστικά απόρθητος από οποιονδήποτε εισβολέα.
 
Αυτή δε η βραχώδης κοιλότητα είναι λογικό να μην μπορεί να εντοπιστεί (ή να έχει αγνοηθεί ως φυσική και όχι τεχνητή κατασκευή) από την σεισμική τομογραφία που έχει γίνει από την επιστημονική ομάδα του Λάζαρου Πολυμενάκου, στην οποία έχουν καταγραφείμόνο οι παλαιότεροι τάφοι που βρίσκονται πάνω της και ο ταφικός διάδρομος που ανασκάπτεται ήδη.


Έτσι λοιπόν είμαστε πολύ κοντά στην υπόθεση που κάναμε στην ανάρτηση  "ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ".

"Άρα μάλλον να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε να κατεβούμε τα σκαλάκια που πρέπει να βρίσκονται στο δάπεδο του τρίτου θαλάμου (Θ3)  στον κάτω όροφο.
  
Υποθέτω ότι ο τρίτος διαφραγματικός τοίχος Τ3  δεν έχει ούτε αυτός θύρα, όλος ο πρώτος όροφος  είναι προθάλαμος.

Πολύ πιθανόν να δούμε την ίδια εικόνα με την είσοδο στην είσοδο των Σφιγγών.

 Δηλαδή σκαλιά  που κατεβαίνουν, τοίχος σφράγισης που όμως σε αυτήν την περίπτωση από πίσω του θα υπάρχει ερμητικά κλειστή θύρα.
 Και τώρα αρχίζει η πραγματική ανασκαφή.......»

Όπως και στην ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΦΟΥ :

«Προσωπικά το βλέπω περίεργο ο κυρίως τάφος να ευρίσκεται σε κάποια άκρη του ταφικού περιβόλου, κυρίως λόγω του μεγέθους, της πολυτέλειας και των εκπληκτικών μεθόδων σφράγισης  του ταφικού διαδρόμου που έχει ήδη ανακαλυφθεί.

 Συνεπώς, όπως έχω ήδη υποθέσει, περιμένω κάποια στιγμή όλη η πορεία του ταφικού μνημείου να στρίψει κάπως και να ακολουθήσει ακτινική  πορεία προς το κέντρο του τύμβου»


Ελπίζουμε η ανασκαφή να την επιβεβαιώσει…..


[Η ανάρτηση αυτή αποτελεί μέρος της μελέτης περί του Τάφου της Αμφίπολης : Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ]


http://empedotimos.blogspot.gr/2014/09/blog-post_22.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...