Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Σωκράτης και έννοια Πατρίδα

Ο Σωκράτης στο Πλατωνικό έργο "Μενέξενος" (ή επιτάφιος λόγος) μας ταξιδεύει στην βαθύτερη έννοια της λέξεως Πατρίδα!
για να δούμε τι είναι πραγματικά η Πατρίδα:


Στο άρθρο "Οι έννοιες Κράτος, Θεσμός, Νόμος, Πατρίς, Φυλή, Έθνος, Πολίτευμα"είδαμε τις εν λόγω έννοιες και την διασύνδεση μεταξύ τους, τώρα, μέσω των λόγων του Σωκράτους θα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στην έννοια "Πατρίδα"

"...Κάθε ζώο για το παιδί που γέννησε φέρει την κατάλληλη τροφή, έτσι αποδεικνύεται αν μια γυναίκα γέννησε πραγματικά. Τούτο παρέχει και η δική μας
γη και μητέρα ως απόδειξη ότι γέννησε ανθρώπους δίνοντας κατάλληλητροφή, σιτάρι και κριθάρι. Ιεραρχικώς τα παραπάνω ισχύουν περισσότερο για την γη και λιγότερο για την γυναίκα γιατί δεν μιμείται η γη την γυναίκα αλλά η γυναίκα την γην"
[Αρχαίο] Πᾶν γὰρ τὸ τεκὸν τροφὴν ἔχει ἐπιτηδείαν ᾧ ἂν τέκῃ, ᾧ καὶ γυνὴ δήλη τεκοῦσά τε ἀληθῶς καὶ μή, ἀλλ' ὑποβαλλομένη, ἐὰν μὴ ἔχῃ πηγὰς τροφῆς τῷ γεννωμένῳ. Ὃ δὴ καὶ ἡ ἡμετέρα γῆ τε καὶ μήτηρ ἱκανὸν τεκμήριον παρέχεται ὡς ἀνθρώπους γεννησαμένη· μόνη γὰρ ἐν τῷ τότε καὶ πρώτη τροφὴν ἀνθρωπείαν [238a] ἤνεγκεν τὸν τῶν πυρῶν καὶ κριθῶν καρπόν, ᾧ κάλλιστα καὶ ἄριστα τρέφεται τὸ ἀνθρώπειον γένος, ὡς τῷ ὄντι τοῦτο τὸ ζῷον αὐτὴ γεννησαμένη. Μᾶλλον δὲ ὑπὲρ γῆς ἢ γυναικὸς προσήκει δέχεσθαι τοιαῦτα τεκμήρια· οὐ γὰρ γῆ γυναῖκα μεμίμηται κυήσει καὶ γεννήσει, ἀλλὰ γυνὴ γῆν.
Σωκράτης - Πλάτωνος Μενέξενος 237e


"...Πρώτη αιτία ευγενικής καταγωγής τους (Αθηναίοι πεσόντες στην μάχη) είναι ότι ήταν αυτόχθονες, δεν ήταν μέτοικοι, κατοικώντας και ζώντας στην Πατρίδα και τρεφόμενοι όχι από μητριά όπως οι άλλοι, αλλά από την μητέρα χώρα στην οποία κατοικούσαν. Τώρα κείτονται σε οικείους τόπους της γης που τους γέννησε και τους ανέθρεψε"
[Αρχαίο] Τῆς δ' εὐγενείας πρῶτον ὑπῆρξε τοῖσδε ἡ τῶν προγόνων γένεσις οὐκ ἔπηλυς οὖσα, οὐδὲ τοὺς ἐκγόνους τούτους ἀποφηναμένη μετοικοῦντας ἐν τῇ χώρᾳ ἄλλοθεν σφῶν ἡκόντων, ἀλλ' αὐτόχθονας καὶ τῷ ὄντι ἐν πατρίδι οἰκοῦντας καὶ ζῶντας, καὶ τρεφομένους οὐχ ὑπὸ μητρυιᾶς ὡς οἱ ἄλλοι, ἀλλ' ὑπὸ μητρὸς τῆς χώρας ἐν ᾗ ᾤκουν, καὶ νῦν κεῖσθαι τελευτήσαντας ἐν οἰκείοις τόποις τῆς τεκούσης καὶ θρεψάσης καὶ ὑποδεξαμένης. Δικαιότατον δὴ κοσμῆσαι πρῶτον τὴν μητέρα αὐτήν· οὕτω γὰρ συμβαίνει ἅμα καὶ ἡ τῶνδε εὐγένεια κοσμουμένη.
Σωκράτης - Πλάτωνος Μενέξενος 237b

Πατρίδα (γη των πατέρων) λοιπόν δεν είναι απλά η γη στην οποία πέρασαν την ζωή τους οι πρόγονοι μας, αλλά η γη με την οποία γίναμε ένα σε κάθε επίπεδο!
http://www.knossopolis.com/2010-09-08-21-43-18/1305-2015-09-08-12-49-29.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...