Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Το μυστικό σχέδιο εναντίον της Ελλάδας (Μέρος α')


Το άρθρο αυτό αποτελεί μετάφραση κειμένου που αναρτήθηκε σε αγγλόφωνη ιστοσελίδα την 1η Σεπτεμβρίου 2010, 6 περίπου μήνες μετά την αιφνίδια περιδίνηση της χώρας μας στην "κρίση δανεισμού" της ευρωζώνης και 4 περίπου μήνες μετά την υπογραφή του 1ου μνημονίου.

Τις μέρες αυτές ζούμε την εκπλήρωση μιας προφητείας. Εάν πιστεύετε ότι τα τελικά γεγονότα αυτής της προφητείας θα διαδραματιστούν σε μια από τις μελλοντικές γενιές, ίσως βρεθείτε προ μεγάλης εκπλήξεως. Ευγνωμονούμε τον Θεό για το γεγονός ότι οι άγγελοι δεν επέτρεψαν την εξάπλωση της καταστροφικής θύελλας της διχόνοιας και φροντίζουν για την σωτηρία όλων μας. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί σιμώνει ο καιρός κατά τον οποίο δεν θα έχουμε άλλες ευκαιρίες να μετανοήσουμε και να εξαγνιστούμε από τις αμαρτίες μας.

Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφ. 21, εδάφια 34-36, ο Ιησούς είπε: 
"Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη·"
Προσέχετε τον εαυτό σας, μήπως γίνει βαριά η καρδιά σας και ασυγκίνητη στο άκουσμα του λόγου του Θεού, από την κραιπάλη, τη μέθη και τις βασανιστικές φροντίδες αυτής της ζωής. Να είστε άγρυπνοι, μήπως τυχόν μέσα στην κατάσταση αυτή της πνευματικής χαλάρωσης και παραζάλης πέσει επάνω σας άξαφνα η μεγάλη εκείνη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας.

Προσέξτε τι μας λέει το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να ζούμε προσεκτικά, ώστε να μην εφησυχάσουμε και γίνουμε ανίκανοι να αντιληφθούμε τα σημεία των καιρών, με αποτέλεσμα να μας βρει ξαφνικά απροετοίμαστους η ημέρα του Κυρίου και της Κρίσεώς Του.

Στο εδάφιο 35, το ίδιο Ευαγγέλιο λέει: 
"ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς".
Διότι πράγματι σαν παγίδα θα έλθει η ημέρα εκείνη και θα βρει απροετοιμάστους όλους αυτούς, οι οποίοι ξένοιαστοι περνούν την αμαρτωλή και κοσμική ζωή τους.

Οι μόνοι που δεν θα πιαστούν στην παγίδα είναι εκείνοι που ακολουθούν τις νουθεσίες και φροντίζουν τον εαυτό τους ώστε να ζουν κοντά στο Θεό σήμερα. Το Ευαγγέλιο δεν αναφέρεται σε κάποια μελλοντική εποχή, φίλοι μου. Αναφέρεται σε εσάς και σε εμένα, ακριβώς σήμερα.

Στο εδάφιο 36, διαβάζουμε: 
"ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου". 
Να επαγρυπνείτε, λοιπόν, και να προσεύχεστε κάθε ώρα και στιγμή, ώστε να σας αξιώσει η Θεία Χάρη να αποφύγετε όλα αυτά τα φοβερά που πρόκειται να γίνουν και να σταθείτε με θάρρος και χαρά μπροστά στον Υιό του ανθρώπου.

Ας σημειωθεί, επίσης, ότι μόνο εφόσον επαγρυπνούμε και προσευχόμαστε ανελλειπώς θα προετοιμάσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε ενώπιον του Υιού του ανθρώπου, αλλά και να ξεφύγουμε από την παγίδα. Είναι πραγματικά η συμβουλή που χρειαζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι οι καρδιές μας πρέπει να ανοίξουν και να δεχθούν τον Ιησού, ενώ συγχρόνως θα προσευχόμαστε για την παρουσία Του. Σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του τρόπου με τον οποίο ζούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να εξαγνιστούμε με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πλησιάζουμε στην λαμπρότερη στιγμή της ιστορίας του ανθρώπου. Η Εκκλησία του Θεού θα λαμπρυνθεί. Θα αμφισβητηθεί, αλλά λόγω της πίστης των ανδρών και γυναικών που ανήκουν σε αυτή, θα είναι νικηφόρα.

Τον μήνα αυτό, θα ήθελα και πάλι να σας δείξω πώς οι προφητείες εκπληρώνονται στην εποχή μας. Ηοικονομική κρίση της Ελλάδας και οι επιπτώσεις της στην Ευρώπη έχουν μεγάλη σημασία για όσους μελετούν τις προφητείες των Γραφών. Σήμερα, θα ερευνήσουμε αυτή την κρίση και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την στενή σύνδεσή της με τις προφητείες.

Μεγάλες ζυμώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη. Όταν ήμουν πιο νέος, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι η Ευρώπη θα είχε μια τόσο σημαντική θέση στις προφητείες των Γραφών. Γνώριζα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κεντρική θέση στην εκπλήρωση των προφητειών, αλλά δεν αντιλαμβανόμουν τότε ότιχωρίς την "ανάσταση" της "Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας", θα ήταν αδύνατο να υπάρξει μια παγκόσμια θρησκεία που θα κυριαρχείται από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Τώρα γίνεται όλο και πιο σαφές το γεγονός ότι πρόκειται να ιδρυθεί η μία παγκόσμια θρησκεία της Ρώμης.

Ας ξεκινήσουμε από την ανάγνωση της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13, εδάφιο 8:
"καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου".
Και θα προσκυνήσουν αυτόν, που με αλαζονεία θα παριστάνει τον Θεό, όλοι οι κάτοικοι της γης, εκείνοι, δηλαδή, των οποίων το όνομα από καταβολής κόσμου δεν έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου Αμνού.

Με το "και θα προσκυνήσουν αυτόν", εννοεί το Θηρίο, δηλαδή τη Ρώμη. Μια παγκόσμια θρησκεία εισχωρεί βαθιά στην οικονομία και την πολιτική. Οι "βασιλείς της γης" (οι ηγέτες) και οι "έμποροι της γης" (οι τράπεζες και οι πολυεθνικές) συνεργάζονται με τη Ρώμη προκειμένου να επιτύχουν τους αντίστοιχους στόχους τους. Δραματικές είναι οι κινήσεις σε αυτό το παιχνίδι και έτυχε εμείς να ζούμε σε αυτούς τους εκπληκτικούς καιρούς!

Στο κεφ. 13, εδάφιο 3, ο απόστολος Ιωάννης μίλησε για τον Ρωμαιοκαθολικισμό, περιγράφοντάς τον σαν θηρίο, στα εδάφια 1-3

"καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου".
Και είδα ένα από τα κεφάλια του, που έμοιαζε να είχε είχε σφαγιαστεί μέχρι θανάτου. Αλλά η θανάσιμη πληγή του θεραπεύτηκε (προφανώς από τον διάβολο) και έμεινε έκπληκτη όλη η οικουμένη και ακολούθησε το θηρίο.

Το θανάσιμο πλήγμα κατάφερε στον παπικό θρόνο το 1798 ο Ναπολέοντας και ο στρατηγός του, Μπερτιέ, οι οποίοι εισέβαλαν στη Ρώμη, πήραν αιχμάλωτο τον Πάπα και τον εξόρισαν στη νότια Γαλλία. Η Ρώμη έχασε το μεγαλύτερο μέρος της κοσμικής ισχύος της εκείνη την εποχή. Αλλά σταδιακά, αθόρυβα και σταθερά, το Βατικανό έχει επανακτήσει την δύναμη του εδώ και πάνω από 200 χρόνια. Τώρα οι χώρες της Δύσης, και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ιδρύθηκαν με βάση τις αρχές του προτεσταντισμού, δέχονται να διεισδύσει η επίδραση του παπισμού μέσα στη χώρα τους, και τον αφήνουν να επηρεάζει τις πολιτικές τους και την πολιτική ζωή τους.

Αλλά το θανάσιμο πλήγμα που κατάφερε ο Ναπολέοντας είχε ως στόχο να ενώσει την Ευρώπη υπό την αθεϊστική ηγεσία του, απομακρύνοντάς την από την εξουσία του Βατικανού. Ωστόσο, η προσπάθειά του αυτή δεν πέτυχε. Δεν είχε ακόμη ωριμάσει ο καιρός για μια αποκατάσταση της ευρωπαϊκής ενότητας, ιδιαίτερα χωρίς την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο Ναπολέοντας δεν μπόρεσε να θεραπεύσει το θανάσιμο πλήγμα. Απλώς το δημιούργησε. Νικήθηκε στη Βρετανία και τη Ρωσία, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον θρόνο του και να εξοριστεί το 1814.

Το Βατικανό υπήρξε ο δικτάτορας της Ευρώπης από τον 9ο αιώνα, όταν ο Καρλομάγνος ή Κάρολος ο Μέγας είχε ενώσει την Ευρώπη κάτω από το ρωμαιοκαθολικό δόγμα. Αν και η δύναμη της Ρώμης μειώθηκε αισθητά το 1798, όπως προέβλεψε η προφητεία, η μείωση αυτή δεν σήμανε το τέλος της παπικής εξουσίας.

Η θανάσιμη αυτή πληγή θεραπεύεται σήμερα, και η περιδίνηση της Ελλάδας σε αυτή την αιφνίδια οικονομική κρίσηδιαμορφώνει με δραματικό τρόπο την νέο πρόσωπο της Ευρώπης. Σήμερα, θα ήθελα να σας δείξω πως ακριβώς συμβαίνει αυτό. Εάν μπορείτε να αντιληφθείτε με ποιους ακριβώς μηχανισμούς ανερχεται και πάλι στην εξουσία της Ευρώπης η Ρώμη, θα καταλάβετε τις αρχές τις οποίες θα χρησιμοποιήσει και αλλού.

Στην Αποκάλυψη, στα κεφάλαια 17 και 18, ο Ιωάννης μας λέει ότι οι ηγέτες της γής διαφθείρονται και εκφαυλίζονται με τον παπισμό. Παρατηρείστε το κεφάλαιο 17:1-2:

"Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ λέγων· δεῦρο δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς".
Και ήρθε από τον ουρανό ένας από τους επτά αγγέλους, που είχαν τις επτά φιάλες, συνομίλησε μαζί μου και είπε: "Έλα να σου δείξω την κατάκριση και καταδίκη της μεγάλης πόρνης (της διεφθαρμένης, δηλαδή, και εξαχρειωμένης πολυπληθούς μεγαλούπολης), η οποία βρίσκεται πάνω σε πολλά ύδατα (τα οποία συμβολίζουν λαούς και έθνη με ευτελείς και επιφανειακές αξίες, όπως οι κάτοικοι μιας μεγαλούπολης). Με αυτήν έχουν διαφθαρεί και εκφαυλιστεί οι ηγέτες της γης και μέθυσαν οι κάτοικοι της γης από το κρασί της πορνείας της (από την μεθυστική ζάλη και παραφορά της ηθικής εξαθλίωσής της)".

Αυτό σημαίνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που περιγράφεται εδώ ως "πόρνη", και οι ηγέτες των κρατών-εθνών, που περιγράφονται ως οι "βασιλιάδες της γης", συνεργάζονται προκειμένου να πετύχουν τους αντίστοιχους στόχους τους. Οι ηγέτες επιθυμούν πολιτικά οφέλη για τον εαυτό τους μέσα από περιφερειακές και παγκόσμιες αντιπαραθέσεις, και συνεργάζονται με τη Ρώμη προκειμένου να τα αποκτήσουν. Ούτε καν συνειδητοποιούν ότι μπαίνουν σε μια παγίδα από την οποία τελικά δεν θα υπάρχει διαφυγή. Ο παπισμός θα τους εξουσιάσει πολιτικά και θα τους αναγκάσει να επιβάλουν τη θρησκεία του στους πολίτες των χωρών τους, αμέσως μόλις η πάλαι ποτέ Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κυριαρχήσει σε παγκόσμιο επίπεδο.


Η Αποκάλυψη, στο εδάφιο του κεφ. 18, μας λέει:
"καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν".
Και οι έμποροι της γης πλούτισαν από τους ηδυπαθείς και παραφόρους πόθους της.

Οι "έμποροι της γης", που είναι οι οικονομικοί διαχειριστές και χειριστές, όπως οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι πανίσχυρες μυστικές επιτροπές και λέσχες, οι μεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες,εργάζονται από κοινού με τη Ρώμη για να επιλύουν οικονομικές κρίσεις, που σήμερα μοιάζουν να ξεφυτρώνουν παντού, και ιδιαίτερα σήμερα στην Ευρώπη, τον οικείο χώρο της Ρώμης. Πρόκειται για άνδρες, όπως ο Μπεν Μπερνάνκι της Federal Reserve, ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Τίμοθι Γκάιτνερ του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και άλλοι. Οι "έμποροι της γης" πράγματι πλουτίζουν"από τους ηδυπαθείς και παραφόρους πόθους της", δηλαδή χάρη στην συνεργασία τους με τη Ρώμη.

Παρ' όλα αυτά, όλος αυτός ο τεράστιος πλούτος που συσσωρεύουν σε όλο τον κόσμο δεν θα αργήσει να καταρρεύσει και να αφανιστεί τελικά. Στο εδάφιο 16, ο Ιωάννης μας λέει:
..."ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος"
...διότι ξαφνικά μέσα εις μία ώρα αφανίστηκε ο τόσο μεγάλος και πολύτιμος πλούτος της.

Η καταπληκτική αυτή προφητεία δεν έχει εκπληρωθεί ακόμη, αλλά η εκπλήρωσή της είναι τόσο βέβαιη όσο ο ανατολή του ηλίου κάθε πρωί. Η Ρώμη θα ανέλθει, θα γίνει μεγάλη δύναμη και θα πραγματοποιήσει την εδραίωση του παγκόσμιου πλούτου και της εξουσίας στα χέρια των λίγων ανθρώπων που είναι σε θέση να ελέγχει. Η Ρώμη δεν ενδιαφέρεται απλώς να κυριαρχήσει στην οικονομία και την πολιτική διεθνώς για τα δικά της συμφέροντα. Αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα είναι να επιβάλει την μία θρησκεία ως τη μόνη λύση για την επίλυση των άλυτων προβλημάτων που ταλανίζουν τον κόσμο, ορισμένα από τους οποία η ίδια δημιούργησε. Ελίσσεται συνεχώς έως ότου κατορθώσει να γίνει ο ηθικός οδηγός των εθνών.

Αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη βρίσκεται στο κρισιμότερο σημείο της προσπάθειάς της να αποκτήσει αυτόν τον έλεγχο. Αλλά για τους περισσότερους πολίτες ανά τον κόσμο όσα διαδραματίζονται σήμερα στην Ευρώπη είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Και αφού γι' αυτούς δεν είναι ορατά ή δεν νιώθουν να τους επηρεάζουν, αγνοούν το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ενώ κυριαρχεί πανικός στις αγορές ομολόγων και στις ευμετάβλητες χρηματιστηριακές αγορές επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε όλο τον κόσμο, εσείς, οι ακροατές μας δεν παύετε να ενημερώνεστε και γνωρίζετε την τελική έκβαση. Λόγω της προφητείας είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς να ερμηνεύσουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας με μεγάλη ακρίβεια.

Η Ελλάδα οδηγήθηκε στα πρόθυρα οικονομικής και πολιτικής κατάρρευσης την άνοιξη του 2010. Δεν μπορούσε να αποπληρώσει τα χρέη της χωρίς τον δανεισμό τεράστιων ποσών, και μεγάλης κλίμακας διαρθρωτικών αλλαγών. Ωστόσο, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης προς το παρόν, δεν είναι μόνη. Η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, ακόμη και η Βρετανία βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια και αγωνίζονται να αποφύγουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Εάν έστω και μια από αυτές τις χώρες αποβεί ανίκανη να προβεί σε αποπληρωμή του χρέους της ή να πετύχει τους οικονομικούς στόχους που της έχουν θέσει, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει ένα καταστροφικό παγκόσμιο οικονομικό τσουνάμι. Δεν υπάρχει σκεπτόμενος άνθρωπος σήμερα που να μην έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Ευρώπη.

Το 2007, ο Βρετανός οικονομικός αναλυτής Μπέρναρντ Κόνολι ανέφερε σε κάποιο άρθρο τουστην εφημερίδα Telegraph"Η εκατόμβη που θα προκύψει από την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος ολόκληρης της ευρωζώνης θα κάνει την σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση, όσο σοβαρή κι αν είναι, να μοιάζει σχεδόν ασήμαντη". Πράγματι, η κρίση του ελληνικού χρέους απειλεί στην πραγματικότητα ολόκληρο τον κόσμο με μια διπλή ύφεση.

Παρασκηνιακά, ωστόσο, η μυστική ιστορία της κρίσης χρέους της Ελλάδας είναι εκπληκτική, και στρέφει την προσοχή μας προς την κατεύθυνση της Ευρώπης, και ιδιαίτερα της Γερμανίας και του Βατικανού. Ανήθικοι και φθονεροί εγκέφαλοι σχεδίασαν και ενορχήστρωσαν το οικονομικό χάος στην Ελλάδαγια έναν σκοπό που ελάχιστοι κατανοούν.

Θα σωριαστεί, άραγε, η Ελλάδα; Θα τη δούμε να γίνεται ένας σωρός από κομμάτια; Θα καταρρεύσει η ευρωζώνη; Θα δούμε το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εγγύς μέλλον; Αυτά είναι τα καυτά καθημερινά ερωτήματα στην Ευρώπη. Και είναι τα ίδια ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των "βασιλέων" και των "εμπόρων" της γης, κυρίως στην Ευρώπη και την Αμερική. Αλλά οι άνδρες και οι γυναίκες που παρακολουθούν με προσοχή τις διεθνείς εξελίξεις νιώθουν μια έντονη ανησυχία, και ελπίζουν παρά την έλλειψη ελπίδας, ότι οι δραματικές εξελίξεις στην Ευρώπη δεν θα βυθίσουν τη γη σε μια παγκόσμια ύφεση.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλίο "Εducation" ("Παιδεία"), σελίδα 179:

"Οι καιροί στους οποίους ζούμε παρουσιάζουν εκπληκτικό ενδιαφέρον για όλους τους ανθρώπους της γης. Ηγέτες και πολιτευόμενοι, άτομα που κατέχουν θέσεις εμπιστοσύνης και εξουσίας, σκεπτόμενοι άνδρες και γυναίκες όλων των κοινωνικών τάξεων, έχουν την προσοχή τους στραμμένη στα γεγονότα που διαδραματίζονται γύρω μας. Προσέχουν τις τεταμένες, ευμετάβλητες σχέσεις που κυριαρχούν ανάμεσα στα έθνη. Παρατηρούν την ένταση που καταλαμβάνει κάθε γήινο στοιχείο και αναγνωρίζουν ότι κάτι μεγάλο και αποφασιστικό πρόκειται να πραγματοποιηθεί. 'Οτι ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ασύλληπτου μεγέθους κρίσης".

Αλλά όσοι από εσάς μελετάτε τις προφητείες των Γραφών, που δείχνουν με αλάνθαστο τρόπο τι μας περιμένει στο μέλλον, γνωρίζετε προς τα πού κατευθύνονται όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Αντίθετα, όσοι δεν μελετούν τις Γραφές δεν έχουν σε τίποτε να βασιστούν εκτός από την διαίσθησή τους, η οποία είναι τις περισσότερες φορές αναξιόπιστη. Η Xάρη του Θεού σας έχει αξιώσει ώστε να είστε σε θέση να τους βοηθήσετε να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

TEΛΟΣ 1ου ΜΕΡΟΥΣ

(συνεχίζεται...)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ Β' ΕΔΩ
ΜΕΡΟΣ Γ' ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...