Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΦΟΙ ΤΕΛΟΣ! Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ΣΑΜΑΡΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΗΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ.

Η οικονομική παραγωγή θέλει οργάνωση και σαφείς κανόνες. Θεμελιώδες συστατικό της οικονομικής οργάνωσης στον πολιτισμένο κόσμο ο Χωροταξικός Σχεδιασμός. Να φτιάξουμε δηλαδή αυτές τις μελέτες που θα γίνουν Νόμοι και θα ξεκαθαρίζουν σε ποιες περιοχές θα αναπτυχθούν ποιες δραστηριότητες. 

Από τα κύρια μελήματα αυτών των μελετών είναι το  τι γίνεται όταν σε μία περιοχή υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν δύο   ανταγωνιστικές δραστηριότητες. Ο Δήμος Δελφών δεν έχει πολλές επιλογές για το ποιους παραγωγικούς κλάδους μπορεί να αναπτύξει και σε αυτούς υπάρχει καταγεγραμμένη  σοβαρή ανταγωνιστικότητα. 

«Εξορύξεις βωξίτη» και «τουρισμός Δελφών με ποιοτικά προϊόντα   ελαιώνα των Δελφών».  Δυνατότητες συνύπαρξης υπάρχουν εάν εφαρμοστούν οι Νόμοι και όσα προβλέπονται σε αυτούς. Προτάσεις (http://karteria1.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3669.html) έχουν κατατεθεί αλλά έχουν ... αγνοηθεί.
 
Το 2009   δημοσιεύεται σε ΦΕΚ πρώτο το Εθνικό  Ειδικό Χωροταξικό της Βιομηχανίας (ΚΥΑ11508/ ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/ 13-4-2009). Πού δηλαδή θα αναπτυχθεί βιομηχανική δραστηριότητα και ποιάς μορφής σε Εθνικό επίπεδο. Στα κείμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  (όπου   αναφέρει τι συμβαίνει και τι προβλέπεται για κάθε Νομό ξεχωριστά) στην σελ.1734 αναφέρεται στον Νομό Φωκίδας. Αναφέρει ότι η κύρια και με υψηλή παρουσία βιομηχανική δραστηριότητα στον Νομό είναι η εξόρυξη βωξίτη. Κοιτώντας  τον συνημμένο χάρτη(σελ. 1754) βλέπουμε ότι η μπλε γραμμή περιβάλλει όλο τον Νομό Φωκίδας  και εντάσσει την ευρύτερη περιοχή των Δελφών σε «ευρεία περιοχή στήριξης» της τοπικής βιομηχανικής δραστηριότητας, δηλαδή της εξόρυξης.


Γνωρίζοντας όπως φαίνεται ο συντάκτης την πραγματικότητα, συνεχίζει αμέσως μετά (σελ.1734) . «..Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες:  Η γενικά χαμηλή ανάπτυξη της βιομηχανίας δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά το ζεύγος των κλάδων 13(27 (εξορύξεις- παραγωγή μετάλλων) δημιουργεί τοπικά δυνητικές ασυμβατότητες με την τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην ευρύτερη ζώνη των Δελφών.Είναι σκόπιμος ο λεπτομερής σχεδιασμός των χρήσεων γης στο ανατολικό τμήμα του Νομού(σημερινός Δήμος Δελφών) ». Λέει δηλαδή το αυτονόητο. Εξόρυξη υπάρχει όπως γνωρίζουμε όλοι αλλά και Τουρισμός πρέπει να υπάρχει λόγω Δελφών και γι’ αυτό πρέπει να σχεδιαστεί σε ποιές περιοχές θα έχει προτεραιότητα το ένα και σε ποιες το άλλο.  
 
 
 Ο λεπτομερής σχεδιασμός των τουριστικών περιοχών θα γινόταν  τελικά από τα Περιφερειακά και τοπικά Χωροταξικά  που βρίσκονται σε εξέλιξη (το 2014)  αρκεί να προβλεπόταν  από το αντίστοιχο Ειδικό Εθνικό Χωροταξικό του Τουρισμού που  αναμενόταν στην συνέχεια του Βιομηχανίας.. 
  
 
Τον Ιούνιο του 2009 δημοσιεύεται το Εθνικό Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού (ΚΥΑ 24208/ ΦΕΚ1138 Β/11-6-2009) εναντίον του οποίου έγιναν προσφυγές και τελικά  ακυρώθηκε  από το Συμβούλιο της Επικρατείας και  ξαναδημοσιεύτηκε    τον Δεκέμβριο του 2013 (ΚΥΑ 67659/ΦΕΚ3155Β/12-12-2013). Στον χάρτη του ΦΕΚ του 2009 και στην επανέκδοσή του το 2013 όλος ο Νομός Φωκίδας είναι  σε μία γενική ευρεία περιοχή για «Εναλλακτικό»  Τουρισμό. Στο ερώτημα  «πού είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός;» που έλεγε το Χωροταξικό της  Βιομηχανίας και πώς μπορεί να έχουμε  όλο τον Νομό Φωκίδας για εξορύξεις και ταυτόχρονα όλο τον Νομό για «Εναλλακτικό» τουρισμό απαντούσε το ίδιο το κείμενο του Χωροταξικού του Τουρισμού του 2009. Στην σελίδα 14350 του ΦΕΚ λέει (στην δεξιά στήλη) 
 
 
 «Σε κάθε περίπτωση οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν πρέπει να θίγουν τις κυρίαρχες χρήσεις αλλά να λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτές.». Αυτό προέκυπτε και από διάφορες διάσπαρτες αναφορές σε όλο το κείμενο, αλλά μόνο σε αυτό το σημείο αναφερόταν τόσο ξεκάθαρα και συνοπτικά με την επισήμανση «Σε κάθε περίπτωση..» κάνοντας σαφές ότι δεν αφορά μόνο στην περίπτωση της συγκεκριμένης  παραγράφου. Στην επανέκδοση του Χωροταξικού του Τουρισμού τον Δεκέμβριο του 2013  λείπει  το κεφάλαιο που έλεγε ευθέως την αλήθεια για την βαρύτητα του «Εναλλακτικού Τουρισμού». Έμειναν όμως όλα τα άλλα και η έννοια «Εναλλακτικός Τουρισμός» σημαίνει σήμερα ξεκάθαρα και «σε κάθε περίπτωση» χρήση γης δευτερεύουσας προτεραιότητας. Στον τελικό Εθνικό χάρτη του Τουρισμού του 2013 με κίτρινη γραμμή Εναλλακτικού τουρισμού περιβάλλεται σχεδόν όλη η «εσωτερική», η ορεινή, η δυσπρόσιτη  και άλλων κύριων χρήσεων Ελλάδα
 
 

Με κόκκινο χρώμα οι γνωστές σε όλους αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Με πορτοκαλί οι αναπτυσσόμενες ή αυτές που θα αναπτυχθούν βάση του σχεδιασμού εκ του μηδενός. Σε αυτές τις περιοχές ο Τουρισμός είναι Κύρια Χρήση. Όλες οι περιοχές συσχετισμένες με παραλιακό μέτωπο. Η διαβάθμιση στην ποιότητα θαλασσών και παραλιών είναι αδιάφορη. Όχι μόνο τα νησιά αλλά οι μισές ακτές της Πελοποννήσου και της ηπειρωτικής Ελλάδας  προορίζονται για τουριστική ανάπτυξη σε βάθος πολλών χιλιομέτρων κατά περίπτωση. Δεν χρειάζεται να είσαι νησί για να μιλάς για τουρισμό, όλη η Ελλάδα είναι ένα «νησί». Το νησί της Μήλου που έχει το ίδιο πρόβλημα με τους Δελφούς με ανταγωνιστική δραστηριότητα έχει χαρακτηριστεί ολόκληρο για τουριστική ανάπτυξη. Η S&B εκεί θα προσαρμοστεί σε αυτό. 
 
 
Η περιοχή της  Ιερισσού  με τις Σκουριές των εξορύξεων χρυσού ακριβώς στο «κεφάλι της» προορίζεται για τουρισμό. Ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού βρίσκεται στο άκρο της κόκκινης ζώνης τουρισμού της βόρειας Κρήτης. Μέρος  του «Κνωσικού» (ανάλογο του Δελφικού) Τοπίου βρίσκεται μέσα στην κόκκινη ζώνη.  Οι προστατευόμενες  περιοχές σε όλη την Ελλάδα όπως της νοτίου Κέρκυρας ή των νησιών που είναι όλα κόκκινα ή πορτοκαλί δεν εξαιρούνται. Το ίδιο συμβαίνει και στο Χωροταξικό της Βιομηχανίας. Τα  Σχέδια πραγματεύονται ζώνες οικονομικής ανάπτυξης, τα Τοπία και οι Δρυμοί προστατεύονται αυτούσια από το δικό τους θεσμικό πλαίσιο. Στο θέμα «προστασία τοπίου – τουρισμός»  το τοπίο προστατεύεται επιπλέον από το πρακτικά πιο ισχυρό    κίνητρο, το οικονομικό. Το αντίθετο συμβαίνει στο «προστασία τοπίου – βιομηχανία».
 
Στις 12 Φεβρουαρίου 2014 τελειώνει η προθεσμία για να  προσβάλει όποιος θέλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Εθν. Ειδικ. Χωροταξικό του Τουρισμού και   ο Τουριστικός Χάρτης της Ελλάδας   θα αποτελεί (εκτός από τον μπούσουλα για τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Ανάπτυξης του Τουρισμού)  το Ελληνικό Απόσπασμα  στον Παγκόσμιο Τουριστικό Χάρτη.
 
Οι Δελφοί σβήνουν οριστικά   από τον Παγκόσμιο Τουριστικό Χάρτη.
 
Στα κείμενα του Ειδικού Χωροταξικού του Τουρισμού του Δεκεμβρίου του 2013 δεν υπάρχει ούτε καν το όνομα Δελφοί. Όλη η Φωκίδα  μαζί με την μισή «εσωτερική» Ελλάδα μέσα σε μία κίτρινη γραμμή για ειδικές Εναλλακτικές μορφές τουρισμού    αν δεν ενοχλούν τις κύριες χρήσεις. Για την  κύρια χρήση στους Δελφούς (;) ότι προκύπτει από το χωροταξικό της βιομηχανίας του 2009. Κάνοντας ακόμα περισσότερο ζουμ στον χάρτη (από το ΦΕΚ έχει καλύτερη ανάλυση) θα δούμε κάτω από την κίτρινη γραμμή με πορτοκαλί χρώμα  τις κατοικημένες περιοχές  Γαλαξιδιού και Ιτέας. Εμπαιγμός της στοιχειώδους λογικής.  Σε όλη την Ελλάδα τα μόνα δύο χωριά που είναι  τουριστικά από μόνα τους! Χωρίς περιβάλλοντα χώρο.   
 
 
 
          Το ένα ζωσμένο από ανεμογεννήτριες και το άλλο από εξορύξεις βωξίτη και τις αντιτουριστικές εγκαταστάσεις της S&B στο Λαρνάκι. Ακόμα και στους Ποταμούς και τον Βάλτο του κόλπου της Αντίκυρας έχουν δώσει και λίγο εδαφική περιφέρεια γύρω από τους οικισμούς (επίσης εμφανώς άνευ ουσίας ψηφοθηρικής προέλευσης παρέμβαση). Το χωριό των Δελφών ανύπαρκτο. Εκεί μάλλον δεν υπάρχουν επαγγελματίες του τουρισμού ούτε για ψηφοθηρία, ούτε για την κοροϊδία (όπως στην Ιτέα και το Γαλαξίδι). Για την Άμφισσα του Κάστρου των Σαλώνων, της Χάρμαινας και του Παπαλουκά δεν πρέπει  να απορήσουμε.
 
 
Τελικό παραγωγικό μοντέλο στον Δήμο Δελφών όχι «και» αλλά   «μόνο» οι εξορύξεις βωξίτη  των 200 ή 300 θέσεων  εργασίας για 28.000 κατοίκους σε όλη την έκταση του Δήμου. Με τις παράνομες εγκαταστάσεις   της S&B στη «βιτρίνα» του Δελφικού Τοπίου, απόπειρες  με ψευδείς μελέτες και στοιχεία για επιφανειακές εξορύξεις και για νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας βωξίτη ακόμα και μέσα στο προστατευόμενο Δελφικό Τοπίο (τελευταία το 2006, 2007) και τα βωξιτικά φορτηγά καράβια των «αδελφών εταιριών» βωξίτη  από το 2011 μέχρι και σήμερα 2014  να έχουν κάνει τον μώλο  στο λιμάνι  των Δελφών ιδιωτικό αραξοβόλι με «τον τσαμπουκά  του κυρίαρχου». Προϊόντα  ελιάς από το βωξιτικό πεδίο των Δελφών και  όποιος μπορεί ας τα πουλήσει σαν ποιοτικά. 
 
 
Ο Δελφικός Τουρισμός υπό διωγμό επί χρόνια με την βούλα της διαπλοκής και της διαφθοράς που κατέστρεψε την Ελλάδα.  Ο Δήμος Δελφών μια μικρογραφία της Ελληνικής πραγματικότητας που λόγω της μικρής κλίμακας είναι πολύ εύκολο να καταλάβει οποιοσδήποτε γιατί πτώχευσε η Ελλάδα και γιατί συνεχίζοντας έτσι δεν πρόκειται να ανακάμψει ποτέ. 
 
 
Για να βρείτε ολόκληρα τα ΦΕΚ, μπορείτε να μπείτε στην διεύθυνσηhttp://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13
Επιλέγουμε  το έτος (π.χ. 2009 ή 2013 ή  ...),  κάνουμε κλικ στο τεύχος (Α ή Β ή ΑΑΠ ή ...),  και εάν γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό γράφουμε και στα δύο πεδία «από» και «έως» τον ίδιο αριθμό (π.χ. 151 και 151). Πατάμε «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» και  παρουσιάζει το ΦΕΚ σε μορφή αρχείου pdf.
Π.χ. για το ειδικό Χωροταξικό της Βιομηχανίας βάζουμε «2009», « ΑΑΠ», «151», «151» και πατάμε «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ».
 
 
 

http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2014/01/blog-post_72.html

1 σχόλιο :

  1. Πάρα πολύ σοβαρό και συνάμα θλιβερό,αλλά και εντελώς ακατανόητο....σαν ένα κακόγουστο αστείο....Μόνο που η καρδιά της Ελλάδος και όλου του πλανήτη χτυπά στους Δελφούς και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...