Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Ο πατέρας Σημίτης σύμβουλος επί Κατοχής του Γεωργίου Μερκούρη, του αρχηγού του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος!
Τον Γεώργιο Σημίτη. Πρόκειται για τον πατέρα του πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη, μεγαλοδικηγόρου τρίτης γενεάς.
Και για τα τρία προαναφερθέντα ιστορικά πρόσωπα, εντελώς αντιφατικά μεταξύ τους, ο πατέρας Σημίτης έτρεφε θαυμασμό και σεβασμό. Ήταν τα πρότυπά του προφανώς και μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον ανατράφηκε ο μετέπειτα επί οκταετία πρωθυπουργός.

Ο Γεώργιος Σημίτης ήταν μεγαλοδικηγόρος του Πειραιά. Ο Σπυρίδων Σημίτης (παπούς του σημερινού πολιτικού) είχε γεννηθεί το 1872 στην Αθήνα και πέθανε το 1914. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στον Πειραιά, το 1896 (σε ηλικία 24 ετών) εξελέγη υφηγητής του εμπορικού δικαίου και αργότερα, όταν ο Ελευθ. Βενιζέλος είχε έρθει στην Αθήνα και είχε γίνει πρωθυπουργός, ο Σπυρ. Σημίτης τοποθετήθηκε πρόεδρος της επιτροπής για τη σύνταξη του εμπορικού κώδικα. Είχε συντάξει επίσης το καταστατικό του πρώτου εμπορικού επιμελητηρίου που ιδρύθηκε στην Ελλάδα (Πειραιώς), του οποίου μάλιστα υπήρξε νομικός σύμβουλος μέχρι τον θάνατό του.
Και οι δύο γιοι του, ο Γεώργιος και ο Αντώνιος, έγιναν επίσης δικηγόροι και διαδέχθηκαν τον πατέρα τους επαγγελματικά. Ο Γεώργιος Σημίτης είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1899, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έγινε διδάκτορας το 1928, ενώ το 1936, σε ηλικία 37 ετών, εξελέγη υφηγητής του εμπορικού δικαίου, όπως και ο πατέρας του. Κατά τη διάρκεια του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, εμφανίσθηκε σφόδρα βασιλικός και θαυμαστής του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, επιτυγχάνοντας μάλιστα το 1940 να διορισθεί από τον τελευταίο με συνοπτικές διαδικασίες ως καθηγητής της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής. Έκτοτε διατηρούσε τον τίτλο του «καθηγητή», αν και μόνο για τρία χρόνια (1940-43) άσκησε τα καθήκοντά του, κυρίως κατά την Κατοχή. Προηγουμένως είχε διορισθεί σε διάφορες θέσεις, όπως το 1926 νομικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Πειραιώς, θέση που διατηρούσε πολλά χρόνια νωρίτερα ο πατέρας του, και από το 1932 νομικός σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας. Από το 1932 επίσης μέχρι το 1941 ήταν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.
Το 1944, όταν πλέον ήταν αδιαμφισβήτητα ορατή η νίκη των Συμμάχων και φαινόταν άμεση η αποχώρηση των Γερμανών, ο Γεώργιος Σημίτης προσχώρησε στην κυβέρνηση των βουνών (ΠΕΕΑ) και διορίστηκε κατά την Απελευθέρωση γενικός διοικητής Ρούμελης, μια θέση που βέβαια ήταν εξωθεσμική σε σχέση με τη νόμιμη υπό τον Γεώργ. Παπανδρέου Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΑΜ.

Προηγουμένως, ο Γεώργιος Σημίτης ήταν στενός συνεργάτης του Γεωργίου Μερκούρη, του αγαπημένου θείου της ηθοποιού Μελίνας Μερκούρη. Αλλά ο Γεώργιος Μερκούρης δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο στην κατοχική Αθήνα. Ήταν ο αρχηγός του μόνου πολιτικού κόμματος, του οποίου επιτρεπόταν η λειτουργία επί Κατοχής: του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είχε επιδιώξει πολλές φορές να γίνει κατοχικός πρωθυπουργός, πότε με τις πλάτες των Γερμανών (1941, 1942) και πότε με των Ιταλών (1943), αλλά ανεπιτυχώς. Κάθε τόσο συνέτασσε κατάλογο υπουργών για να γίνει η κυβέρνησή του, αλλά τελικά οι Γερμανοί που είχαν τον αποφασιστικό λόγο σ’ αυτό το θέμα ποτέ δεν ενέδωσαν. Ανάμεσα στους επίδοξους υπουργούς ήταν διάφοροι κατά καιρούς, ανάμεσα στους οποίους ο καθηγητής Δημήτριος Δελιβάνης, ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ Μιχ. Τυρίμος κ.ά., πιθανόν δε και ο Γ. Σημίτης.
Χαρακτηριστική πάντως είναι μια δήλωση που είχε κάνει ο Γεώργ. Μερκούρης, όταν οι Γλέζος και Σάντας είχαν κλέψει τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Είχε δημοσιευθεί τότε στις αθηναϊκές εφημερίδες (1 Ιουν. 1941):
«Το υπό την ηγεσίαν του κ. Γ. Μερκούρη Εθνικοσοσιαλιστικόν Κόμμα της Ελλάδος εξέδωκεν ανακοίνωσιν, εν τη οποία, αφού καυτηριάζει την κλοπήν της γερμανικής σημαίας, λέγει τα εξής:
“Η αυθαίρετος και ακατονόμαστος πράξις της κλοπής της σημαίας του Ράιχ εκ της Ακροπόλεως είναι αδύνατον να είναι έργον Έλληνος ανεξαρτήτου την ψυχήν και το φρόνημα ελευθερωτικού πνεύματος. Αντιθέτως, πιστεύομεν ακραδάντως, ότι είναι ασχημία κατωτέρου ανθρώπου, ξένα συμφέροντα υπηρετούντος και παν συμφέρον έχοντος να ενσπείρη μεταξύ του γερμανικού Ράιχ και του ατυχούς ελληνικού λαού την παράτασιν των αγαγόντων μέχρι του σημερινού εθνικού δράματος ανοσίων εγκλημάτων. Ανεξαρτήτως αισθημάτων, φρονημάτων, πολιτικών αντιλήψεων, η Γερμανία και η Ελλάς ευρέθημεν αντιμέτωποι. Οι λαοί μας επετέλεσαν γενναίως το προς τας πατρίδας των και την τιμήν των καθήκον των. Εκ της συγκρούσεως ως ήτο επόμενον εξήλθον νικηταί και ηττημένοι. Εκατέρωθεν ανεγνωρίσθη και εθαυμάσθη το πνεύμα της αυτοθυσίας και του ηρωισμού. Επήλθεν ανακωχή. Τα ένδοξα ελληνικά όπλα έτυχον των αρμοζουσών εις αυτά τιμών. Οι αιχμάλωτοί μας αφέθησαν ελεύθεροι. Οι αξιωματικοί μας διετήρησαν τα ξίφη των. Η ελληνική κυριαρχία εφ’ όλων των κατεχομένων εδαφών ανεγνωρίσθη διά του σχηματισμού ελληνικής κυβερνήσεως. Υπεγράφη μεταξύ νικητών και ηττημένων μία ηθική σύμβασις κυρωθείσα διά πασών των ανωτέρω πράξεων, δεσμεύουσα εκατέρους και επ’ αμοιβαιότητι εις αλληλοσεβασμόν και αλληλοβοήθειαν να εξέλθωμεν εκ του κυκεώνος των τραγικών παρεξηγήσεων και να βαδίσωμεν προς μίαν αμοιβαίαν κατανόησιν. Τούτων ούτως εχόντων διά πάντα εκ καταγωγής Έλληνα και παραμείναντα τοιούτον και αιρόμενον άνωθεν των οδυνηρών περιστάσεων, η ξενόδουλος πράξις η μολύνασα τον φιλόξενον και ιερόν χώρον της Ακροπόλεως, μόνον ως κατά της ελληνικής πατρίδος στρεφομένη χαρακτηρίζεται και ως τοιαύτη μαζί με όλας τας άλλας τας προκαλεσάσας την εθνικήν συμφοράν παραδίδεται εις την γενικήν περιφρόνησιν και αποδοκιμασίαν”».
Αυτού του πολιτικού (άλλοτε υπουργού, γιου του δημάρχου Αθηναίων Σπύρου Μερκούρη) ήταν συνεργάτης ο πατέρας Σημίτης. Αλλά, όπως τον Ιανουάριο 1941, είχε χάσει τον προστάτη του, τον Ιωάννη Μεταξά, που είχε πεθάνει, έτσι και τον Δεκέμβριο 1943 έχασε τον προστάτη του Γεώργιο Μερκούρη, με αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του στην Ανωτάτη Εμπορική ως παρανόμως διορισθείς και να μεταστραφεί στο ΕΑΜ που ήταν γεμάτο προσδοκίες ότι θα κυβερνούσε την Ελλάδα όταν οι Γερμανοί θα έφευγαν. Με το που δημιουργήθηκε η «κυβέρνηση των βουνών» κατέφυγε στα ελεύθερα βουνά λοιπόν, πήρε μέρος στο Εθνικό Συμβούλιο Κορυσχάδων και συνδέθηκε φιλικά, μεταξύ άλλων, με τον Άρη Βελουχιώτη, τον διάττοντα αστέρα της εαμικής αντίστασης. Έγινε πολιτικός διοικητής Ρούμελης, στο πλευρό του, αξίωμα που δεν κράτησε παρά ελάχιστο διάστημα, διότι εν τω μεταξύ είχε απελευθερωθεί η χώρα και η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου πήρε στα χέρια της όλη την εξουσία, ενώ η ΠΕΕΑ αυτοδιαλύθηκε.
Ο Γ. Σημίτης είχε όμως το ατύχημα να χάσει και τον άλλο προστάτη του, τον Άρη Βελουχιώτη, που σκοτώθηκε κατά τις γνωστές συνθήκες τον Ιούνιο του 1945. Απορφανισμένος για μια ακόμη φορά πλέον, αφοσιώθηκε στο προσοδοφόρο επάγγελμά του ως μεγαλοδικηγόρος και ασχολήθηκε με την οικογένεια και τα παιδιά του. Για τα αγοράκια του μπορεί να αγόραζε άλλοτε στολές φαλαγγιτών, άλλοτε κονκάρδες με σβάστικες και άλλοτε σκούφους με σφυροδρέπανα, μερίμνησε όμως για να αποκτήσουν γερμανική παιδεία, τηρώντας άλλωστε την οικογενειακή παράδοση. Σήμερα το ένα αγοράκι είναι συνταξιούχος πρωθυπουργός και το άλλο ασχολείται με τη βιοηθική…
http://www.eoellas.org/2013/12/30/georgios-simitis/

5 σχόλια :

 1. "τρία ..πρόσωπα, εντελώς αντιφατικά" ;
  Εξαρτάται από το τι εννοεί κάποιος (αντίθετα μεταξύ τους; αμφιλεγόμενο το καθένα; ...)
  http://attikanea.blogspot.gr/2014/01/t-1-2.html
  Το πάζλ σιγά σιγά συναρμολογείται (ωραία και η ανάρτηση περί Μελίνας)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους αναγνώστες που συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια ενημέρωσης από το βήμα των Αυτοχθόνων Ελλήνων και ειδικά εσένα αγαπητέ μου Λάμπη για την ενεργή σου συμμετοχή!
  Κρατάω αρχείο για να δημοσιευθούν προσεχώς οι προτάσεις!
  Το άρθρο που παραθέτεις το είχα εντοπίσει..... πολύ ενδιαφέρουσες οι περισσότερες αναρτήσεις του Αττικά Νέα!!
  Όσο για την Μελίνα... ψάχνουμε και άλλα για την.... δράση της...!

  "τρία ..πρόσωπα, εντελώς αντιφατικά" Πως το ερμηνεύεις;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν το ερμηνεύω. Δεν κατάλαβα ούτε αν είναι του κειμένου ή σχόλιο που προστέθηκε σε κάποια αναδημοσίευση. Δεν εξηγείται ακόμα αφού δεν προηγούνται 3 πρόσωπα. Προσπαθώντας να υποπτευθώ τι μπορεί να σημαίνει, το μυαλό μου πάει μόνο στην φωτογραφία και στο τρίπτυχο Βελουχιώτης-Σημίτης-Μερκούρης. Αυτά είναι τρια πρόσωπα συνδεδεμένα ιδεολογικά μεταξύ τους. Μη ξεχνάμε ότι το κόμμα του Χίτλερ ήταν σοσιαλιστικό και όλη η νεοτερικότητα από τον διαφωτισμό, αυτό το πράγμα σημαίνει, απλώς αλλάζει μορφές.Το "εθνικο-σοσιαλισμός" ήταν και το βούτυρο που άπλωσαν στην συνέχεια αυτοί που ανέδειξαν και χρηματοδότησαν τον Χίτλερ στο ψωμί του ΟΗΕ, της Ουνέσκο και των άλλων "φιλειρηνικών" ιδρυμάτων: το έθνος-κράτος βλάπτει. Εθνικισμός=κακό πράγμα. Κάτσε, μια στιγμή. Το Έθνος που συγκροτεί κράτος το έκανε ο Ροβεσπιέρος με τον Ναπολέοντα στην βάση ότι έθνος είναι πολιτική και όχι πολιτισμός. Αυτοί που χρηματοδότησαν Ναπολέοντα (και αντιπάλους του) χρηματοδότησαν Χίτλερ (και αντιπάλους του) και στη συνέχεια μας βομβαρδίζουν ότι το Έθνος βλάπτει. Εσύ τι καταλαβαίνεις; (ξέφυγα λίγο, δεν πειράζει)

  Τα Αττικά Νέα έχουν πολύ μαχητικό ρεπορτάζ. Το μίγμα όμως -κατά την γνώμη μου- χαλάει η Πόπη που με ακραίους χαρακτηρισμούς δημιουργεί κλίμα "εμπρός στα οδοφράγματα, ρεζίλιδες κοιμάστε ακόμα;". Δεν κατακρίνω τους χαρακτηρισμούς σαν λανθασμένους, όμως αναρωτιέμαι: δεν καταλαβαίνει ότι αφού δεν ηγείται επιχειρησιακά μιας επανάστασης, το μόνο που μένει είναι να παίξει τον ρόλο του διαφωτιστή.

  Μελίνα; μμμ ακούστηκαν κάποια ενδιαφέροντα για τα ελγίνεια (λαγός στην επιστροφή τους, ο Ντασέν πήρε εντολή..). Δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση, όμως λογικά, υπάρχει ενδιαφέρον..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. δηλαδή μου φαίνεται εντελώς παράδοξο στα 3 πρόσωπα να βάζει πατέρα και γιό Σημίτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν ξέφυγες καθόλου! Απλά δίνεις έμφαση στην ανακύκλωση της ίδιας ιστορίας με διαφορετικά πρόσωπα! και οι επισημάνσεις πάντα είναι καθόλα διαφωτιστικές!
  Για την Μελίνα αυτό ακριβώς ψάχνω αλλά δεν έχω βρει μέχρι στιγμής κάτι αξιόλογο....

  Όσο για τα Αττικά Νέα κρατάω κι εγώ μόνο το κομμάτι του μαχητικού ρεπορτάζ. Την επανάσταση του θα την κάνει ο Έλληνας όταν αφυπνιστεί αφού πρώτα μάθει την αλήθεια, οι "οδηγίες χρήσεως" είναι εντελώς περιττές και ύποπτες....!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...