Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Ἡ «Μακεδονία» τοῦ Τίτο, ποὺ στοχεύει στὴν Θεσσαλονίκη ἀλλὰ ἐξυπηρετεῖ τοὺς Ῥώσσους.

Σύμφωνα μὲ ἔγγραφο τῆς CIA τοῦ 1958 … 
Ὁ Τίτο … ἐπενόησε τὸν ὅρο «Λαικὴ Δημοκρατία τῆς «Μακεδονίας»» μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ λειτουργήσῃ ὡς «μαγνήτης» (δῆθεν ἀνεξαρτησίας) καὶ νὰ προσελκύσῃ κομμάτια τῆς Βορείου Ἑλλάδος καὶ τῆς Βουλγαρίας.
Πραγματικὸς σκοπός του φυσικὰ ἡ ἔξοδος στὸ Αἰγαῖο…
…κάτι ποὺ ἐνδιέφερε κι ἐνδιαφέρει μέχρι καὶ σήμερα τοὺς Ῥώσσους.
 Δὲν θέλει πολὺ μυαλὸ νὰ καταλάβουμέ πὼς κάπως ἔτσι ξεκίνησε ἡ ῥοὴ χρημάτων πρὸς διαφόρους ἑλληνοφώνους γενιτσάρους, προκειμένου νὰ προετοιμάσουν αὐτονομιστικοὺς πυρῆνες ἀπὸ «καταπιεσμένους σλαβομακεδόνες», ποὺ θὰ ἤθελαν τὴν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ
ὑπὸ τὸν ὄρο νὰ υἱοθετηθῇ κυριλλικὸ (!) ἀλφάβητο καὶ σλαβικὴ γλῶσσα…
…κάτι ποὺ θὰ βόλευε ἀφάνταστα τὸ σοβιετικὸ μπλόκ…
 Αὐτὴ τὴν ξεκάθαρα ΕΜΠΟΡΙΚΗ καὶ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ἀνάγκη τοῦ Τίτο καὶ τῶν Ῥώσων, γιὰ ἔξοδο στὸ Αἰγαῖο τὴν ἔκρυψαν πίσω ἀπὸ προπαγανδιστικὰ ἐφευρήματα ὅπως τὸ «δικαίωμα τῶν Μακεδόνων νὰ μιλοῦν καὶ νὰ διδάσκονται …σκοπιανά» καὶ νὰ γράφουν Κυριλλικά, τὸ «δικαίωμα τῶν ἀνταρτῶν γενιτσάρων» σὲ ἀκινήτη περιουσία, ἐνῶ συνεργάστηκαν μὲ ὅλους τοὺς  ἐχθροὺς τῆς χώρας.
 Ὅλα αὐτὰ προκειμένου να ἀναγκαστῇ τὸ κράτος νὰ παραχωρήσῃ εἰδικὰ δικαιώματα καὶ νὰ ξεκινήσῃ ἔτσι ἡ διαδικασία διαμελισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, πρὸς τὸ συμφέρον τῶν τότε σοβιετικῶν. 
Εὐτυχῶς ποὺ περισσότεροι ἀπὸ 1.000.000 γηγενεῖς Μακεδόνες δὲν πέφτουν στὴν παγίδα τῶν γενιτσάρων καὶ πρακτόρων, ποὺ παριστάνουν τοὺς καταπιεσμένους, ἐνῶ τοὺς χαρτζιλικώνει  ὁ Soros καὶ τὸ αὐτονομιστικὸ κόμμα τους δὲν μπορεῖ νὰ μαζέψῃ παραπάνω ἀπὸ 3000 μπεκρῆδες καὶ κατεστραμμένους πνευματικὰ χιμπατζῆδες.
«Σίγμα»
Besides the territory itself, Macedonia’s geographical position makes it important both for Yugoslavia and the Soviet bloc. Yugoslav Macedonia is a potential air corridor, and to less extent a land bridge, between the cut-off Albania and the rest of the Soviet bloc. While Yugoslavia was a loyal Soviet satellite, the bloc’s interest in the region was protected. However, following Yugoslavia’s banishment from the bloc, Albania found itself an isolated enclave. For Yugoslavia, the People’s Republic of Macedonia served as a post-war magnet, which Tito hoped would attract the Bulgarian and Greek Macedonia, thus giving Yugoslavia access to the Aegean Sea and significantly increasing the sphere of its influence on the Balkans”, reads the analysis.
CIA says Macedonia was in a state of Cold War, with a potential threat of turning into a real Balkan conflict.
Although the verbal exchanges between Yugoslavia and Bulgaria seem as propaganda, they point to the fact that in spite of the decade-long truce, Macedonia remains a problematic spot. Although the Macedonia dispute should sustain the status of ‘cold war’, concerns over the interests of the Macedonian Slavs – sincere or false – are a remarkable weapon for such a war”, concludes the analysis.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...