Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ.Ο  ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΣ  ΑΠΟ  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ  ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΣ  ΤΟΥ  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΑΛΤΕΖΟΣ.
Ὁ Γιάννης Μαλτέζος, γεννήθηκε στὴν Ἀθῆνα τὸ 1921 καὶ ἦταν υἱὸς τοῦ Γιάννη Μαλτέζου – Μακρυγιάννη καὶ τῆς Φούλας Κωνσταντινίδου. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ πατέρα του ἤταν ἐγγονὸς τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου, Γεωργίου Μαλτέζου, τρισέγγονος τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη καθὼς καὶ ἀπόγονος τῆς παλαιᾶς οἰκογενείας Σκουζέ.
Τὸ 1942 ὡς φοιτητὴς Νομικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἐνετάχθη στὴν Ὁμοσπονδία Κομμουνιστικῶν Νεολαίων Ἑλλάδος (ΟΚΝΕ), ὅπου ἀνῆλθε στὴν ἱεραρχία, σύντομα ὅμως ἀπεχώρησε γιὰ νὰ διαγραφῇ τελικῶς στὶς ἀρχὲς τοῦ 1943 ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ὀργάνωση καὶ νὰ ἐνταχθῇ σὲ ἐθνικιστικὴ ὀργάνωση (ΡΑΝ) τὸ 1943.
Τὴν 1η Φεβρουαρίου 1944 ὁ Γιάννης Μαλτέζος δολοφονεῖται. Ἡ ἐκτέλεσίς του ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸν φανατικὸ κομμουνιστὴ τῆς ΟΠΛΑ, Ἄδωνι Κύρου, γόνο μιᾶς μεγάλης καὶ εὐπόρου ἀθηναϊκῆς οἰκογενείας. Ὁ πατέρας του, Ἀχιλλέας Κύρου, ἦταν ἐκδότης τῆς γνωστῆς συντηρητικῆς ἐφημερίδος «Ἑστία».
Ἡ ἐκτέλεσις τοῦ Μαλτέζου ἀνατίθεται στὰ ἀδέλφια Μικὲ καὶ Διονύση Κουρουνιώτη, μέλη τοῦ ΕΛΑΣ Σπουδαζούσης (ἔνοπλο φοιτητικὸ παράρτημα τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ). Τὸν ἐκτελοῦν τὴν 1η Φεβρουαρίου 1944, μὲ τὴν βοήθεια καὶ ἄλλων κομμουνιστῶν.


Δεδηλωμένοι κομμουνιστές ἤ κοινοί ἐγκληματίες;

20 Ἀπριλίου 2018 ἀπὸ τὴν Φιλονόη,  Σωτήρης Ῥιζόγιαννης

 «Ὅταν κάποιος γίνῃ συνειδητὸς κομμουνιστὴς παύει νὰ εἶναι Ἕλλην.»
Στρατῆς Μυριβήλης
Ἡ ἄνω ῥῆσις ἀντανακλᾶται στὸ πρόσωπο τοῦ κομμουνιστοῦ Λεωνίδα Κύρκου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν 7ετή δικτατορία, ἐπισκεπτόμενος τὸν πρέσβυ τῆς ΕΣΣΔ στὴν Ἑλλάδα, ἀπηρνήθη κάθε πατριωτικὸ καὶ ἐθνικὸ φρόνημα Ἕλληνος, ἀφοῦ ὁρκίσθηκε σὲ ἕναν Σλαῦο, προσωπικὴ πίστη στὸν κομμουνισμὸ καὶ τὴν χώρα του ΕΣΣΔ (Ῥωσσία).
Ἤτοι:
[Κείμενο συνομιλίας τοῦ πρέσβεως τῆς ΕΣΣΔ στὴν Ἑλλάδα Κ.Ντ, Λεβίτσκιν μὲ τὸ μέλος τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ «ἐσωτερικοῦ» Λωνίδα Κύρκο:
24 Ὀκτωβρίου 1972
Ἀπόρρητο
Ἀντ.ἀρ. 1
Ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Κ. Ντ. Λεβίτσκιν
«……Ὁ Κύρκος χαρακτήρισε τὰ μέλη τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ «ἐσωτερικοῦ» καὶ τοὺς ὀπαδοὺς τους ὡς γνησίους φίλους τῆς Σοβιετικὴς Ἑνώσεως, ἀφοσιωμένους στὶς ἰδέες τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ καὶ ὁρκίσθηκε γιὰ τὴν προσωπική του πιστὴ πρὸς τὸ ΚΚΣΕ καὶ τὴν ΕΣΣΔ….»
Ὁ πρέσβυς τῆς ΕΣΣΔ στὴν Ἑλλάδα
Κ. Λεβίτσκιν
CHSD, F.5,Op.64,D.555.L. 98-102
(πρωτότυπο)]*
*(Πηγή: Βιβλίο «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΚΕ ΚΑΙ ΚΚ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1953-1977-Παρατηρητὴς 1999)
~*~*~*~*~*~
Ὁ Λεωνίδας Κύρκος συμμετεῖχε καὶ στὴν δολοφονία τοῦ Γ. Μαλτέζου:
Ὁ Γιάννης Μαλτέζος, γεννήθηκε στὴν Ἀθῆνα τὸ 1921 καὶ ἦταν υἱὸς τοῦ Γιάννη Μαλτέζου – Μακρυγιάννη καὶ τῆς Φούλας Κωνσταντινίδου. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ πατέρα του ἤταν ἐγγονὸς τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου, Γεωργίου Μαλτέζου, τρισέγγονος τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη καθὼς καὶ ἀπόγονος τῆς παλαιᾶς οἰκογενείας Σκουζέ.
Τὸ 1942 ὡς φοιτητὴς Νομικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἐνετάχθη στὴν Ὁμοσπονδία Κομμουνιστικῶν Νεολαίων Ἑλλάδος (ΟΚΝΕ), ὅπου ἀνῆλθε στὴν ἱεραρχία, σύντομα ὅμως ἀπεχώρησε γιὰ νὰ διαγραφῇ τελικῶς στὶς ἀρχὲς τοῦ 1943 ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ὀργάνωση καὶ νὰ ἐνταχθῇ σὲ ἐθνικιστικὴ ὀργάνωση (ΡΑΝ) τὸ 1943.
Τὴν 1η Φεβρουαρίου 1944 ὁ Γιάννης Μαλτέζος δολοφονεῖται. Ἡ ἐκτέλεσίς του ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸν φανατικὸ κομμουνιστὴ τῆς ΟΠΛΑ, Ἄδωνι Κύρου, γόνο μιᾶς μεγάλης καὶ εὐπόρου ἀθηναϊκῆς οἰκογενείας. Ὁ πατέρας του, Ἀχιλλέας Κύρου, ἦταν ἐκδότης τῆς γνωστῆς συντηρητικῆς ἐφημερίδος «Ἑστία».
Ἡ ἐκτέλεσις τοῦ Μαλτέζου ἀνατίθεται στὰ ἀδέλφια Μικὲ καὶ Διονύση Κουρουνιώτη, μέλη τοῦ ΕΛΑΣ Σπουδαζούσης (ἔνοπλο φοιτητικὸ παράρτημα τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ). Τὸν ἐκτελοῦν τὴν 1η Φεβρουαρίου 1944, μὲ τὴν βοήθεια καὶ ἄλλων κομμουνιστῶν.
Ὁ Λεωνίδας Κύρκος συμμετεῖχε στην ἐκτέλεση καὶ τὸ ὁμολόγησε λίγο πρὶν τὸν θάνατό του (17-06-2011) σὲ μίαν συνέντευξή του στὸν Σταῦρο Θεοδωράκη, γιὰ τὰ «ΝΕΑ:
– Ὑπῆρξαν στιγμές πού νοιώσατε πιό κοντά σέ ἀντιπάλους, παρά σέ συντρόφους;
– Σπάνιες. Ὑπῆρξαν ὅμως.
– Θέλετε νά μοῦ πεῖτε κάποια ἀπό αὐτές τίς φορές;
– Ἡ πιὸ κραυγαλέα ἦταν ὅταν ἔνας σύντροφος δολοφόνησε μπροστὰ στὰ μάτια μου τὸν φοιτητὴ τῆς Νομικῆς Κίτσο Μακρυγιάννη-Μαλτέζο, ἔναν λεβέντη νέο. Ὁ Ἐμφύλιος ἦταν γεμάτος μὲ τέτοια περιστατικά. Σὲ μερικοὺς ὅμως δὲν ἐδίδαξαν κάτι.

ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...