Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ μέρος Ε΄

Σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΠΟ την 31η  Αυγούστου, ανάμεσα σε άλλα γίνεται και η εξής αναφορά :

«Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι και στους τρεις χώρους , μετά από τον τοίχο σφράγισης, υπάρχει χαλαρή αμμώδης επίχωση, ως το μέγιστο ύψος της θόλου. Οι τρεις χώροι, που δημιουργούνται από την κατασκευή των εγκάρσιων διαφραγματικών τοίχων, κατά μήκος της θόλου, φαίνεται ότι καταχώθηκαν κατά την σφράγιση του ταφικού μνημείου. Οι τοίχοι, εν μέρει, λειτουργούν και ως στοιχεία αντιστήριξης των χαλαρών επιχώσεων. Τόσο το κενό στον εξωτερικό τοίχο σφράγισης όσο και οι οπές στα επόμενα διαφράγματα, που πιθανόν να έχουν προέλθει από αφαίρεση λίθων ή και από μη τοποθέτηση λίθων, φαίνεται ότι αποτελεί μέρος σχεδίου σφράγισης του τάφου». (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58232 )

Με άλλα λόγια η ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μου ότι τόσο οι επιχωματώσεις, όσο και το άνοιγμα των σφιγγών και το άνοιγμα στο άνω αριστερό άκρο του διαφραγματικού τοίχου (Τ1) ήταν εσκεμμένα και αποτελούσαν μέρη του  σχεδίου σφράγισης του τάφου! (βλέπε σχετικά :http://www.empedotimos.blogspot.gr/2014/08/blog-post_28.html  όπου εικάζεται  τοσχέδιο σφράγισης του τάφου, όπως και το ότι οι Σφίγγες ήταν εσκεμμένα ακέφαλες είτε συμβολικά είτε «για λόγους ασφαλείας του μνημείου»).

Είναι πολύ σημαντική η ανακοίνωση αυτή, γιατί αφ’ ενός  μεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη σχεδίου σφράγισης του  τάφου, όπως επίσης και αιτιολογεί (χωρίς να το λέει ξεκάθαρα αλλά το υπονοεί)  ότι οι ακέφαλες Σφίγγες είναι εσκεμμένα ακέφαλες(υποθέτω ότι με το "κενό στον εξωτερικό τοίχο σφράγισης" αναφέρεται στο άνοιγμα των Σφιγγών, γιατίδεν έχει ανακοινωθεί ότι ο τοίχος σφράγισης είχε πουθενά αλλού άνοιγμα). 

Και αυτό γιατί, αν «το κενό στον εξωτερικό τοίχο σφράγισης» είναι εσκεμμένο, τότε σίγουρα οι Σφίγγες είναι και αυτές εσκεμμένα ακέφαλες. ‘Ίσως το σχέδιο ήταν να παραπλανηθούν οι επίδοξοι τυμβωρύχοι οι οποίοι «πέφτοντας πάνω» σε αυτό το άνοιγμα, να δουν τις ακέφαλες Σφίγγες και να εικάσουν ότι «ήρθαν δεύτεροι», άρα να μην χάσουν χρόνο να σκάψουν  εκεί και να φύγουν από το σημείο αυτό.


 Πράγματι αν παρατηρήσουμε προσεκτικότερα τον χώρο των Σφιγγών, τότε θα δούμε ότιδεν υπάρχει καμία ένδειξη  που να παραπέμπει σε σκάψιμο του τοίχου πίσω από τις Σφίγγες ( ο τοίχος είναι απίστευτα λείος και συμπαγής) , είτε διότι τελικά κανείς δεν προσέγγισε το σημείο αυτό, είτε διότι ο όποιος επίδοξος τυμβωρύχος απογοητεύτηκε και έφυγε. Επίσης, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι Σφίγγες έπεσαν αντικείμενοβανδαλισμού (οπότε όμως τότε θα βρίσκαμε τα κεφάλια) ή κλοπής με αφαίρεση  των κεφαλιών)  τότε ενώ μεν η δεξιά Σφίγγα θεωρητικά μπορεί να απετέλεσε θύμα βανδαλισμού ή κλοπής, η αριστερή όμως Σφίγγα είναι εξαιρετικά στριμωγμένη από τους ογκολίθους  και τον τοίχο πίσω της, που σημαίνει ότι η αφαίρεση του κεφαλιού θα ήταν μάλλον αδύνατη.  Άλλωστε αν τα κεφάλια είναι ένθετα,  τότε για να αφαιρεθούν θα χρειαζόταν να ανυψωθούν λίγο κατακορύφως προς τα πάνω, που όμως δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για κάτι τέτοιο. 

Εκτός από την αναφορά στο  άνοιγμα στο εξωτερικό τοίχο σφράγισης, ένα  άλλο σημείο που αξίζει να προσέξουμε είναι ότι γίνεται αναφορά σε «οπές στα επόμενα διαφράγματα, που πιθανόν να έχουν προέλθει από αφαίρεση λίθων ή και από μη τοποθέτηση λίθων». Συνεπώς έχει εντοπισθεί άνοιγμα (Α2) και στον διαφραγματικό τοίχο Τ2,όπως φαίνεται στην ίδια ευθεία με το άνοιγμα  με το άνοιγμα Α1 του διαφραγματικού τοίχου Τ1. Και από την διατύπωση συμπεραίνουμε ότι το «σφράγισμα» του ανοίγματος Α1 δεν έχει βρεθεί, σε αντίθεση με το «σφράγισμα του ανοίγματος Α2 που φαίνεται ότιέχει βρεθεί, όπως καταγράφεται στην παρακάτω φωτογραφία.
 Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα αρχίζει και σχηματίζεται μια εικόνα που συνεχώς τονίζει την σχέση του τάφου με τις Αιγές. Ήδη έχουμε δει ότι υπάρχουν οι οκτάφυλλοι ρόδακες οι οποίοι, ως βασιλικό σύμβολο, τονίζουν ότι ο τάφος είναι βασιλικός και αφ’ετέρου ίσως το γεγονός ότι είναι οκτάφυλλοι να υποδηλώνουν σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο (δες σχετικά :http://www.empedotimos.blogspot.gr/2014/08/2782014.html).

Χθες, 31 Αυγούστου 2014, το ΥΠΠΟ παρουσίασε φωτογραφίες από καινούργια ευρήματα, και ένα από αυτά είναι ένα μαρμαρωτό ψηφιδωτό, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.
Στα Ανάκτορα των Αιγών παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο ψηφιδωτό και μάλιστασυνυπάρχει με δύο οκτάφυλλους ρόδακες (ο ένας μέσα στον άλλο)  που αποτελεί κεντρικό σύμβολο σε ένα ψηφιδωτό.(Κατά σύμπτωση (;) και στον Τάφο της Αμφίπολης συνυπάρχουν οκτάφυλλοι ρόδακες με ένα τέτοιο ψηφιδωτό)
Στον  πρώτο διαφραγματικό τοίχο, μετά την είσοδο, το ιωνικό επιστύλιο, το οποίο διακοσμείται με τους οκτάφυλλους ανάγλυφους ρόδακες, έχει γείσο  όμοιο με το γείσο του  περιβόλου.
Το ίδιο γείσο το συναντούμε και στην Βεργίνα  στις προσόψεις των βασιλικών τάφωντου Φιλίππου Β' και του Αλεξάνδρου Δ’ :
Βλέπουμε δηλαδή πολλές ομοιότητες του Τάφου της Αμφίπολης με τις βασιλικούς τάφους και τις Αιγές γενικότερα.

Σύμφωνα με  την εφημερίδα  Ελεύθερος Τύπος  (1.9.2014) αρχαιολόγοι διαπιστώνουν ότι συνυπάρχει η Μακεδονική τεχνική της κατάχωσης των τάφων με τηνΑιγυπτιακή της σφράγισης τους. Δηλαδή το μνημείο κατασκευάστηκε και στη συνέχεια μέχρι τον προθάλαμο και τον νεκρικό θάλαμο “παραγεμίστηκε” με χώμα και άμμο ώστε να σφραγιστεί  τελείως ο χώρος και οι πιθανοί τυμβωρύχοι να βρουν αλλεπάλληλα εμπόδια που θα τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους. Αυτός ο Αιγυπτιακός χαρακτήρας που εντοπίζεται στην σφράγιση του τάφου, ίσως, μαζί με τα άλλα Αιγυπτιακά χαρακτηριστικά που συναντάμε όπως σφίγγες, υπερμεγέθες μνημείο, μας τονίζει και την σχέση του νεκρού με την Αίγυπτο, σχέση που σίγουρα είχε οΑλέξανδρος.Εν αναμονή των νεώτερων ανακοινώσεων. Αυτό που αναμένω με πολύ ενδιαφέρον είναι τιδιάκοσμο θα φέρει ο διαφραγματικός τοίχος Τ2, που πολύ πιθανόν να είναιισχυρότερος και πιο χαρακτηριστικός για τον νεκρό από ό,τι οι οκτάφυλλοι ρόδακεςτου διαφραγματικού τοίχου Τ1 και που πολύ πιθανόν να μας ονοματίσει και τοννεκρό! (συνεχίζεται…..)

http://empedotimos.blogspot.gr/2014/09/192014.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...