Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Η ανακοίνωση του Eurogroup για τη συμφωνία για το ελληνικό χρέος


“Το Εurogroup υπενθυμίζει ότι μεταξύ της Ελλάδας και της τρόικα έχει επέλθει μια πλήρη συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για την αναθεώρηση των όρων (conditionality) του προγράμματος και ότι σύμφωνα με την τρόικα η Ελλάδα έχει εφαρμόσει όλες τις προαπαιτούμενες δράσεις.
Ειδικότερα, το Eurogroup χαιρετίζει την επικαιροποιημένη αξιολόγηση της τρόικα ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει με ικανοποιητικό τρόπο ένα μεγάλο εύρος μεταρρυθμίσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό του 2013 και μια φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για το 2013 – 2016. 

Το Eurogroup σημείωσε με ικανοποίηση ότι η αναθεώρηση των όρων περιλαμβάνει την υιοθέτηση νέων εργαλείων από την Ελλάδα για την ενίσχυση
του προγράμματος, κυρίως μέσω μηχανισμών διόρθωσης για την εξασφάλιση των δημοσιονομικών στόχων και των στόχων για τις ιδιωτικοποιήσεις και μέσω αυστηρότερων κανόνων για την κατάρτιση και εποπτεία του προϋπολογισμού. Ακόμα η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τoν ειδικό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους. 

H Eλλάδα θα μεταφέρει στο λογαριασμό αυτό όλα τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις, τα επιδιωκόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και 30% του πλεονάζοντος πρωτογενούς πλεονάσματος, για την τήρηση της εξυπηρέτησης του χρέους σε τριμηνιαία βάση.
Επίσης, η Ελλάδα θα ενισχύσει την διαφάνεια και θα προσφέρει πλήρη ex ante και ex post πληροφόρηση στους EFSF/ESM για της συναλλαγές στον ειδικό λογαριασμό. 

Το Eurogroup επαίνεσε εκ νέου τις αρχές για την ισχυρή δέσμευση που επέδειξαν στο πρόγραμμα προσαρμογής και επανέλαβαν την εκτίμηση τους για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι Έλληνες πολίτες. 

Το Eurogroup σημείωσε ότι το outlook για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το Μάρτιο του 2012, όταν ολοκληρώθηκε το δεύτερο πρόγραμμα, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών και των καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος. 

Το Eurogroup έλαβε υπόψη του ότι η αναγκαία αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων και η συνεπαγόμενη μετάθεση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ από το 2014 στο 2016 απαιτεί μια πιο διευρυμένη αντίληψη της βιωσιμότητας του χρέους που θα περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα χρέους μεσοπρόθεσμα, εξομάλυνση του τρέχοντος χρηματοδοτικού “λόφου” μετά το 2020 και την χαλάρωση της χρηματοδότησης του. 

To Εurogroup πληροφορήθηκε ότι η Ελλάδα εξετάζει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης του χρέους στο κοντινό μέλλον, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αγορά χρέους μέσω δημόσιων προσφορών. 

Αν αυτός είναι ο δρόμος που θα επιλεχθεί, οποιαδήποτε προσφορά ή τιμή αναμένεται να μην είναι υψηλότερη από ότι στο κλείσιμο της τιμής των ομολόγων την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012. 

Το Eurogroup θεωρεί ότι στις υπό ανακεφαλαιοποίηση ελληνικές τράπεζες, πρέπει να διενεργηθούν ασκήσεις διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (liability management exercise) όσον αφορά τους εναπομείναντες κατόχους χρέους μειωμένης εξασφάλισης, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των βαρών. 

Στο πλαίσιο αυτό και μετά τις διαβεβαιώσεις των αρχών ότι θα συνεχίσουν το momentum των δημοσιονομικών και δομικών μεταρρυθμίσεων και από μια θετική έκβαση της επιχείρησης επαναγοράς ομολόγων, τα μέλη της ζώνης του ευρώ θα είναι να εξετάσουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

• Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου που χρεώνεται η Ελλάδα για τα δάνεια που έλαβε στο πλαίσιο των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος (Greek Loan Facility). Τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πλήρες πρόγραμμα διάσωσης δεν χρειάζεται να συμμετέχουν στην μείωση των επιτοκίων για την περίοδο που θα λαμβάνουν τα ίδια κρατική βοήθεια. 

• Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης της αμοιβής για τις εγγυήσεις που πληρώνει η Ελλάδα για τα δάνεια του EFSF. 

• Eπέκταση των λήξεων για τα διμερή δάνεια αλλά και τα δάνεια του EFSF κατά 15 χρόνια και αναβολή των πληρωμών για τόκους στο EFSF για 10 χρόνια. Αυτά τα μέτρα δεν επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα του EFSF ο οποίος καλύπτεται πλήρως από τις εγγυήσεις των κρατών-μελών. 

• Δέσμευση από τα κράτη μέλη ότι θα περάσουν στον ειδικό λογαριασμό το ποσό που αντιστοιχεί στα έσοδα που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο SMP της ΕΚΤ από το οικονομικό έτος 2013. Τα κράτη που βρίσκονται υπό πρόγραμμα διάσωσης δεν χρειάζεται να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση για την περίοδο που θα βρίσκονται σε πρόγραμμα. 

Το eurogroup σημειώνει, πάντως, ότι τα παραπάνω μέτρα ανακούφισης από τα κράτη μέλη θα προκύψουν για την Ελλάδα προοδευτικά και υπό τον όρο της ισχυρής εφαρμογής από την χώρα των μεταρρυθμίσεων την περίοδο της διάρκειας του προγράμματος αλλά και την περίοδο μετά την επιτήρηση από αυτό. 

Το eurogroup είναι πεπεισμένο ότι συνολικά οι παραπάνω πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και τα κράτη μέλη θα φέρουν το χρέος της χώρας ξανά σε βιώσιμο επίπεδο στην τρέχουσα αλλά και την επόμενη δεκαετία και θα διευκολύνουν την σταδιακή επιστροφή στις αγορές.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα βοήθειας, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, χαμηλότερη συγχρηματοδότηση σε διαρθρωτικά κεφάλαια και/ή περαιτέρω μείωση επιτοκίων στα διμερή δάνεια (Greek Loan Facility) αν είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί επιπλέον αξιόπιστη και βιώσιμη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα φτάσει σε ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως οραματίζεται το υφιστάμενο Memorandum of Understanding (MoU), υπό την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής των όρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ το 2016 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει χρέος στο 175% του ΑΕΠ, το 2020 στο 124% του ΑΕΠ και το 2022 λόγο χρέους προς ΑΕΠ σημαντικά χαμηλότερο του 110%. 

Όπως σημειώθηκε στο eurogroup της 21 Φεβρουαρίου του 2012, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά από αυτή μέχρι να εξασφαλίσει η χώρα πρόσβαση στις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής. 

Το eurogroup καταλήγει ότι τα απαραίτητα συστατικά βρίσκονται τώρα στη θέση τους, ώστε τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τις απαραίτητες εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της επόμενης δόσης που αντιστοιχεί σε 43,7 δισ. ευρώ. 

Τα 10,6 δισ. ευρώ για την χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και τα 23,8 δισ. ευρώ για τα ομόλογα του EFSF που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πληρωθούν το Δεκέμβριο. 

Η διάθεση των υπόλοιπων ποσών θα γίνει σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013 και θα σχετίζεται με την εφαρμογή των «ορόσημων» του MoU (περιλαμβανομένης της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης ως το Γενάρη) που θα συμφωνηθούν με την τρόικα. 

Το Eurogroup περιμένει ότι θα είναι σε θέση να αποφασίσει και επίσημα την διάθεση της δόσης ως τις 13 Δεκεμβρίου, υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, και μετά την εκτίμηση του αποτελέσματος μιας πιθανής επαναγοράς χρέους από την Ελλάδα”.
Αισιοδοξία στην Αθήνα


«Όλα πήγαν καλά. Το παλέψαμε οι Έλληνες, όλοι μαζί, και αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα για όλους τους Έλληνες. Αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε με λεπτομέρειες» τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

O Ευάγγελος Βενιζέλος από την πλευρά του επεσήμανε πως «το πλαίσιο που διαμορφώθηκε στο Eurogroup είναι η νέα αφετηρία που χρειάζεται η χώρα μετά από εννέα μήνες αναμονής», ενώ πρόσθεσε πως «οι λεπτομέρειες έχουν τη σημασία τους, το κρίσιμο όμως είναι η μεγάλη εικόνα. Και αυτή είναι αναμφίβολα θετική χάρις στις σκληρές θυσίες του ελληνικού λαού. Σε εμάς, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, εναπόκειται τώρα να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο αυτό και να οργανώσουμε τις εσωτερικές προϋποθέσεις της εθνικής ανάκαμψης».

Χαμόγελα από τους εταίρους για τη συμφωνία

Η Ελλάδα είναι και πάλι «στο δρόμο για ένα βιώσιμο χρέος» δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Λαγκάρντ, μετά το πέρας της συνόδου του Eurogroup στις Βρυξέλλες, όπου συμφωνήθηκε η μείωση του ελληνικού χρέους στο 124% του ΑΕΠ το 2020.

«Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήθελε να διασφαλίσει ότι η ζώνη του ευρώ θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να βάλει την Ελλάδα σε μια βιώσιμη πορεία ως προς το χρέος της. Τώρα μπορώ να πω ότι αυτό έχει γίνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε ευτυχής «που φτάσαμε σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα.

Είναι μία υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα και την Ευρώπη και μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο παράδειγμα για τις οικονομίες μας. Πήραμε πολύ ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Πιστεύουμε ότι θα μειωθεί πραγματικά το χρέος και θα φτάσει σε ένα επίπεδο κοντά στο 110% μέχρι το 2022. Θα υπάρχουν κοινοβουλευτικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στη διαδικασία», δήλωσε ο κ. Γιουνκέρ.

Την ελπίδα, η γερμανική κυβέρνηση να λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου της για τη συμφωνία που επετεύχθη για την Ελλάδα, μέχρι την Παρασκευή, εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών υποθέσεων Όλι Ρεν δήλωσε «θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα κράτη της ευρωζώνης, τα οποία πήραν δύσκολες αποφάσεις. Οι πολιτικές αποφάσεις που πήραμε αφαιρούν την ανασφάλεια που υπήρχε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια».

Τη συμφωνία καλωσόρισε και επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, σημειώνοντας ότι θα δώσει ώθηση στην Ελλάδα και το ευρώ.

http://kostasxan.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...