Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016


ΣΤΟ  ΑΡΘΡΟ  ΜΟΥ  ΤΗΣ  2/11/2015  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ: 

«Η  ΝΕΑ  ΤΑΞΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ  ΟΜΟΡΦΑ  ΤΑ  ΠΙΟΝΙΑ  ΤΗΣ. 

Ο  ΕΞΩΜΟΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΑΣ  ΕΡΝΤΟΓΑΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ. 

Ο  ΕΞΩΜΟΤΗΣ  ΕΒΡΑΙΟΣ  ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑ  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΤΗΣ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ. 

ΤΙ  ΘΑ  ΕΧΟΥΜΕ  ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ;»
Δύο  άρθρα  του  καθηγητή  Κιτσίκη.

Οἱ δηλώσεις τῶν δημοσιογράφων τοῦ ἑλληνικοῦ κατεστημένου ὅτι τὸ τουρκικὸ πραξικόπημα ὑπῆρξε τελείως ἀπρόβλεπτο, ἀποδεικνύει τὴν πλήρη ἀνικανότητα πληροφορήσεως τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν γιὰ ὅσα ἀνέκαθεν συμβαίνουν στὴν Τουρκία, κάτι ἄκρως ἐπικίνδυνο γιὰ τὸ μέλλον τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν.


Τὸν περασμένο Ἀπρίλιο οἱ ἐρντογανικοὶ κύκλοι μὲ ἐκάλεσαν ἀπὸ τὴν Ὀττάβα στὴν Τουρκία, γνωρίζοντας ὅτι ἀνέκαθεν ἤμουν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ ἰμάμη Γκυλὲν καὶ σημαντικὸ μέλος τῆς ἀδελφότητός του, τὴν Χιζμέτ. Ὅταν τὸ 2013 ἔλαβε χώρα ἡ αἰφνιδία ῥήξη Ἔρντογαν-Γκυλέν, ἐταλαντεύθην πρὸς ποία κατεύθυνση ἔπρεπε νὰ πορευθῶ, ἐφ’ὅσον μέχρι τότε, ὅπως καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὑπεστήριζα δημοσίως καὶ τοὺς  δύο. Τελικὰ ἐπέλεξα τὸν Γκυλέν, ἀντιλαμβανόμενος ὅτι ἡ δημοσία ἀποκάλυψη ὅτι ὁ Ἔρντογαν ἦταν μέλος τῆς ἀδελφότητος τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων τῆς Αἰγύπτου καὶ οὐσιαστικὸς ὑποστηρικτὴς τῶν ἀκραίων διεθνῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων αὐτῶν ποὺ τὸν ἑπόμενο χρόνο θὰ συνεσπειρόνοντο ὑπὸ τὴν σημαία τοῦ ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου (καὶ θὰ διεκδικοῦσαν ἀπὸ τὸν Ἔρντογαν τὸν τίτλο τοῦ χαλίφου τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου ποὺ ἤθελε γιὰ τὸν ἑαυτό του) καθιστοῦσαν φοβερὴ ἀπειλή, γιὰ ἑμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, εἰσβολῆς καὶ ἰσλαμοποιήσεως ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης.


Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀπριλιανῆς παραμονῆς μου στὴν Τουρκία, οἱ ἐρντογανικοὶ κύκλοι, γνωρίζοντας τὴν ἀπὸ δεκαετίες εὐρεία ἐπιρροή μου στοὺς πνευματικοὺς τουρκικοὺς κύκλους, προσεπάθησαν νὰ μὲ πείσουν ὅτι ὁ ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὶς ΗΠΑ Γκυλὲν ἦταν ἕνας ξενοκίνητος τυχοδιώκτης. Παράλληλα ὅμως ἔμαθα ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ Ἔρντογαν θὰ ἐλάμβανε τέλος, μέσῳ δολοφονίας, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016, καὶ τὴν ἡγεσία τῆς χώρας θὰ ἀνελάμβανε τὸ φασιστικὸ κοινοβουλευτικὸ κόμμα MHP (ποὺ εἶχε ἱδρύσει τὸ 1969, ὁ Ἀλπαρσλὰν Τουρκές) μὲ πρωθυπουργὸ μία γυναῖκα, τὴν καθηγήτρια Ἱστορίας Μερὰλ Ἄκσενερ.


Τὸ ἀποτυχὸν πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 2016, ἀσχέτως ποῖος τὸ ὠργάνωσε, ὄχι μόνον  δὲν θὰ τὸ ἐπωφεληθῇ ὁ Ἔρντογαν, ἀλλὰ ἀντιθέτως καθιστᾷ πιὸ σίγουρη τὴν σφαγή του ποὺ ἐπιθυμοῦν διακαῶς οἱ τρεῖς μεγαλες δυνάμεις τῆς περιοχῆς, οἱ ΗΠΑ, ἡ Ῥωσία καὶ τὸ Ἰσραήλ, ἰδίως κατόπιν τῆς βαρβάρου καταστολῆς τοῦ πραξικοπήματος ὀπερέτας.


Ἐνῷ μέχρι τοῦ ἀποτυχόντος πραξικοπήματος οἱ ΗΠΑ ἐσκέφτοντο σὲ μία πρώτη φάση, νὰ μὴν χρησιμοποιήσουν τὸν Γκυλέν, ἀλλὰ μία ἐνδιάμεση κατάσταση μεταξὺ τῶν δύο ἄκρων, τῶν ὀπαδῶν τῶν Ἐρντογανιστῶν καὶ τῶν ὀπαδῶν τῶν Κεμαλιστῶν, μὲ τὴν ἐγκατάσταση στὴν ἐξουσία τῶν μετριοπαθῶν ἐθνικοθρησκευτικῶν φασιστῶν τοῦ MHP, ὑπὸ τὴν ἡγεσία μίας γυναίκας (οἱ γυναῖκες πολιτικοὶ εἶναι τῆς μόδας στὴν σημερινὴ διεθνῆ συγκυρία), τώρα οἱ πιθανότητες ἀμέσου ἐπανόδου τοῦ Γκυλὲν ἔχουν αὐξηθῆ.


Ὅταν τὸ 1999, οἱ Ἀμερικανοὶ ἔφεραν τὸν Γκυλὲν ὡς αὐτοεξόριστο στὴν χώρα τους, τὸ ἔκαμαν γιὰ δύο λόγους: α) νὰ μὴν ἐπαναληφθῇ τὸ φαινόμενο Χομεϊνὶ τοῦ 1979, στὸ Ἰράν, ποὺ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν τὸ εἶχαν προβλέψει, μὲ τὸ νὰ ἐτοιμάσουν, τὴν φορὰ αὐτή, γιὰ τὴν Τουρκία, ἕναν ἀμερικανοϋποστηριζόμενο Χομεϊνί, τὸν Γκυλέν καὶ β) νὰ οἰκοδομήσουν μία φιλικὴ Γκυλενικὴ ἰσλαμικὴ Τουρκία σὲ ἀντιπερισπασμὸ στὸ ἐχθρικὸ Χομεϊνικὸ Ἰράν.


Ὁ Γκυλὲν ἦταν καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι φίλα προσκείμενος πρὸς τοὺς Ἀλεβῆδες καὶ τοὺς Κούρδους, ἀλλὰ καὶ στὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ 1999 ὑπῆρχε ἀκόμα ἡ προοπτικὴ ἡ Τουρκία νὰ μὴν διεμελίζετο ἀλλὰ νὰ ἐπανασυνεκροτεῖτο σὲ μία συνομοσπονδία ἀλεβιδικῆς-σουφικῆς Τουρκίας, Κουρδιστὰν καὶ Ἑλλάδος μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπὸ τὸ 2013 ὅμως καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῶν σχιζοφρενικῶν τάσεων τοῦ Ἔρντογαν οἱ πιθανότητες διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας παράλληλα μὲ τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδος ἔχουν αὐξηθῆ ὑπὸ τὴν σκέπη Νέας Γιάλτας ΗΠΑ-Ῥωσίας καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραήλ.


Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν εἰδημόνων τοῦ ἑλληνικοῦ κατεστημένου ὅτι μία δυτικὴ ἐπέμβαση στὴν Τουρκία μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Ἔρντογαν δὲν συμφέρει τὶς ΗΠΑ διότι θὰ εἶχε ὡς ἐπακόλουθο τὴν δημιουργία χάους στὴν Ἀνατολία, δὲν  εὐσταθεῖ ἐφ’ὅσον ὅλες οἱ ἀμερικανικὲς ἐπεμβάσεις στὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, τὴν Συρία καὶ τὴν Λιβύη εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐγκατάσταση πολιτικοῦ χάους σὲ ὅλην τὴν Μέση Ἀνατολή.


 

λες ο νδείξεις πιβεβαιώνουν τι τ πραξικόπημα περέτα τ δημιούργησε διος ρντογαν. Π.χ. ρντογαν εχε καταστρώσει τν κατάλογο τν κκαθαρίσεως πρν κραγ τ πραξικόπημα. Τώρα πομένει στς Μεγάλες Δυνάμεις, ν πράξουν πως στν Λιβύη:κάποιου εδους εσβολ π ρμενίας, Συρίας λλο κα σφάξιμο το ρντογν πως γινε μ τν δημοφιλέστατο στν λαό του Καντάφι. Μόνο πο τ σκέφτομαι νατριχιάζω.


Ἔρντογαν: Οἱ ἀπέλπιδες κινήσεις ἑνὸς μελλοθανάτου ἡγέτου


Γιὰ τὸν Ἔρντογαν , τὸ 2013 παμένει τὸ ἔτος ὅπου ὁ κύβος ἐρρίφθη. Ἔκτοτε σύρεται πρὸς τὸν θάνατο μέσῳ ἐκτελέσεως. Ἔτσι ἐφθάσαμε στὸ 2016 καὶ διαισθάνεται ὅτι εἶναι ἡ τελευταία του χρονιὰ πρὶν ἀπὸ τὸν μαρτυρικὸ θάνατό του. Τὸ ἀπεφάσισαν οἱ ΗΠΑ.


Σὲ τί ἔφταιξε καὶ ἤνοιξε τὸν λάκκο στὸν ὁποῖο θὰ πέσῃ; Ἡ Τουρκία τοῦ Κεμάλ, ἀπὸ τὸ 1923 ἕως τὴν ἄνοδο στὴν ἀρχὴ τοῦ Ἔρντογαν, ἀντεπροσώπευε τὸ δυτικὸ ἐκκοσμικευμένο μοντέλο γιὰ ὅλην τὴν Ἀνατολή. Ὁ τουρκικὸς στρατός, μέσῳ τοῦ κεμαλικοῦ ἐθνικισμοῦ ἐκράτη ὑπὸ ἔλεγχο τὰ θρησκευόμενα μουσουλμανικὰ πλήθη ἀνατολικὰ τῆς Ἀγκύρας σὲ μία ἐπισφαλῆ ἐδαφικὴ ἑνότητα ποὺ ηὑρίσκετο μονίμως ὑπὸ ἀμφισβήτηση ἀπὸ τοὺς Κούρδους, ἤδη ἀπὸ συστάσεως τῆς Τουρκικῆς Ῥεπούμπλικας τὸ 1923.


Αὐτὸς ὁ κεμαλικὸς ἐθνικισμὸς ἠνόχλη βεβαίως σφόδρα τὴν γείτονα Ἑλλάδα, ἡ ὁποία λόγῳ τῆς φοβερῆς ἦττας ποὺ εἶχε ὑποστῆ ἡ Ἀθήνα τὸ 1922 καὶ παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ Μεσοπολέμου Βενιζέλου-Ἀτατούρκ ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, εἶχε πνευματικὰ ξεσαλώση καὶ ὠνειρεύετο, τελείως ἀνεδαφικά, ὅτι πάλι μὲ χρόνους καὶ καιρούς, πάλι  δικά μας θἆναι.


Οἱ ἰσλαμικοὶ τουρκικοὶ κύκλοι ἀνατολικὰ τῆς Ἀγκύρας, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μουσουλμανικῶν κουρδικῶν κύκλων, δὲν ἠσύχαζαν καὶ δὲν ἠδύναντο νὰ χωνέψουν τὴν κατάργηση τοῦ Χαλιφάτου ἀπὸ τὸν Κεμὰλ στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 1924. Ἐξεμεταλλεύθησαν τὸ γεγονὸς  ὅτι ἡ Τουρκία ποὺ εἶχε γεννηθῆ τὸ 1923 εἶχε ὑποχρεωθῆ νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἑνότητα τοῦ χώρου τῆς Μικρασίας ποὺ ὁ Κεμὰλ εἶχε περισώσει ἀπὸ τὴν καταρρέουσα Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, μέσῳ μονοκομματικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν Μεγάλων Δυνάμεων.


Τὸ κεμαλικὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς εἶχε φθάσει τὸ 2002 σὲ παρακμή, ἀδυνατῶντας νὰ κρατήσῃ περαιτέρω τὴν ἑνότητα τοῦ χώρου. Μία μέση λύση ποὺ ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς, ἦταν νὰ δοθῇ ἡ ἐξουσία στὸν μετριοπαθῆ ἰμάμη Φετουλλὰχ Γκυλέν μὲ καθεστὼς Ἔρντογαν ἀπὸ τὸ 2003, συνέχεια τοῦ μετριοπαθοῦς ἰσλαμιστοῦ προέδρου Ὀζάλ, ὥστε νὰ διατηρηθῇ ἡ ἑνότητα τῆς Ῥεπούμπλικας, δίδοντας αὐτονομία στοὺς Κούρδους καὶ ηὐξημένη ἐλευθερία στὶς μειονοτικὲς θρησκεῖες τῆς Ἑλληνωρθοδοξίας, Ἀρμενωρθοδοξίας καὶ ἑβραϊσμοῦ.


Ἀπὸ τὸ 2003 ἕως τὸ 2013 τὸ ἐγχείρημα ἐπέτυχε μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Γκυλέν, τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν Κούρδων καὶ ὑπουργοῦ, κατόπιν πρωθυπουργοῦ τοῦ πρώην φοιτητοῦ μου Νταβούτογλου. Ἤδη ὅμως ἡ ἀπαραίτητη ὑποστήριξη στὸ καθεστὼς τοῦ Ἰσραὴλ εἶχε διαταραχθῆ ἀπὸ τὰ ἐντεινόμενα κρούσματα ἰσλαμισμοῦ τοῦ ὀπαδοῦ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων Ἔρντογαν.


Ὁ Ἔρντογαν ἐπίστευσε τὸ 2013 ὅτι εἶχε ἔλθη ἡ στιγμὴ νὰ ξεδιπλωθῇ ὡς ἀνεξάρτητος Κάστρο. Τότε ἡ Ἀμερικὴ ἐκατάλαβε ὅτι εἶχε ξεσαλώσει καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Γκυλέν, καὶ ἀργότερα ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Νταβούτογλου, νὰ ἀποβιβασθοῦν ἀπὸ τὸ πλοῖο τοῦ Ἔρντογαν ποὺ ἡ Οὐάσιγκτων εἶχε ἀποφασίσει νὰ βουλιάξῃ.


Ἀπὸ τὸ 2013 ἕως σήμερα ἡ ναυαρχίδα Ἔρντογαν κάνει νερὰ καὶ εἶναι πλέον ἔτοιμη νὰ βυθισθῇ. Ὁ πανικὸς ποὺ ἔχει πιάσει τὸν  Ἔρντογαν μήπως τὸ προσωπικό του τέλος ὁμοιάσῃ μὲ αὐτὸ τοῦ Καντάφι, ἰδίως ἐὰν ἐκλεγῇ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ἀντί τοῦ Τράμπ, ἡ παράφρων ἐγκληματίας πολέμου, Χίλλαρυ  Κλίντον, ὑπεύθυνη τῆς σφαγῆς τοῦ Καντάφι, τοῦ φέρνει κρύο ἰδρῶτα καὶ τὸν ὠθεῖ σὲ ἀσυνάρτητους ἐλιγμούς, ξανασυνδέοντας τὸ σκάφος  του μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὴν Ῥωσία, κόβοντας τοὺς δεσμούς μὲ τὸ Ἰσλαμικὸ Χαλιφᾶτο, ἐνῷ συνάμα κάνει ἰσλαμικὴ κατάληψη τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς ὡς ἀντιπερισπασμό, γιὰ νὰ κρατήσῃ στὸ στρατόπεδό του τοὺς Τούρκους μουσουλμάνους τῆς Ἀνατολῆς, δυσαρεστημένοι ἀπὸ τὴν κυβερνητικὴ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰσραήλ.


Χαμένος κόπος. Ὁ Ἔρντογαν εἶναι τελεσίδικα καταδικασμένος σὲ θάνατο. Αὐτὸ δὲν σημαίνει βεβαίως ὅτι τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν θὰ δυνηθῇ νὰ ἐπωφεληθῇ ἀπὸ τὴν τραγωδία τῆς γείτονος χώρας. Τὸ Αἰγαῖο ἔχει καταστῆ ἕνα θαλάσσιο κενὸ ποὺ περιμένει νὰ καλυφθῇ ἀπὸ τὶς Μεγάλες  Δυνάμεις, Ἀμερικὴ ἤ Ῥωσία ἤ καὶ οἱ δύο μαζί, σὲ μία Νέα Γιάλτα. Ὅσο γιὰ  τὴν Κίνα, αὐτὴ δὲν θὰ προφθάσῃ νὰ κατακτήσῃ μέσῳ τοῦ Πειραιῶς τὴν ψυχορραγοῦσα Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Πρέπει νὰ περιμένη τὴν τελικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν Ἀμερική, γύρω στὸ 2030.
Δημήτρης Κιτσίκης

ΟΙ  ΠΑΝΕΞΥΠΝΟΙ  "ΕΛΛΗΝΕΣ  ΗΓΕΤΕΣ"

ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  ΜΟΥ  ΤΗΣ   6/11/2015  ΤΕΛΕΙΩΝΕ: 

«Μία  σημείωση  για  την  λεγόμενη  «ελληνική 

αριστερά»  και  τους  λεγόμενους  «έλληνες  κομμουνιστές»:

         Το  1920  για τους  έλληνες κομμουνιστές, οι συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί της  Μικράς Ασίας, ήταν «ελληνικές παροικίες του εξωτερικού». 
Ο   πόλεμος των Ελλήνων ήταν «ιμπεριαλιστικός», ενώ του Κεμάλ   «απελευθερωτικός».

      Ο Σοβιετικός ιστορικός Νόβιτσεφ, αναφέρει χαρακτηριστικά («Turtsia: Kratkayia Istoria»): «Χάρις στην εκτεταμένη προπαγάνδα του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που συνεργάστηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας  
100.000 φυγόστρατοι ή λιποτάκτες απέφυγαν τον ελληνικό στρατό.  Oμάδες των κομμουνιστών παλαιμάχων της Μικράς  Ασίας καυχώνταν ότι είχαν παίξει "οργανικό" ρόλο, διαδίδοντας τη σύγχυση και τον πανικό ανάμεσα στις ελληνικές μονάδες, τις κρίσιμες μέρες του Αυγούστου του 1922, όταν ο τουρκικός στρατός διέσπασε τις ελληνικές γραμμές».

 Tην κρίσιμη στιγμή, όταν η τουρκική επίθεση
έφτασε στο αποκορύφωμά της,  
οι   εβραιοκομμουνιστές  του  Μπεναρόγια  συνέβαλαν στην  περαιτέρω  διάσπαση  του  μετώπου.  

      Ο Αβραάμ Μπεναρόγια, περιγράφοντας την οργάνωση των κομμουνιστικών αντιπολεμικών πυρήνων στο μέτωπο, αναφέρει: «Μια ευρεία αντιπολεμική προπαγάνδα εις το μέτωπον και τα μετόπισθεν αναπτύσσεται. Οργανώνονται ενιαχού στρατιωτικοί κύκλοι προς μελέτη και συζήτηση. Ένα κόμμα αντιπολεμικό δημιουργείται στο μέτωπο».
      Για το  KKE,  δεν υπάρχουν   υπόδουλοι  ελληνικοί  πληθυσμοί,  ενώ  απουσιάζει 
οποιαδήποτε  αναφορά στους υπόδουλους πληθυσμούς της Θράκης, του Πόντου  και   της  Μικράς  Ασίας.
 Καλούσε μάλιστα τους κομμουνιστές στρατιώτες της Βαλκανικής 
Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας, η οποία βρισκόταν υπό βουλγαρικό έλεγχο, "να αντισταθούν στην ελληνική προέλαση".
Το  ΚΚΕ  καταγγέλλει  την  ελληνική  μπουρζουαζία   που  
«ήθελε να πάρει  τον Πόντο,  την Τραπεζούντα, την Μικρασία και την Κωνσταντινούπολη  ακόμα».


 Λίγο αργότερα, το 1927, το ΚΚΕ θα κρατήσει ουδέτερη στάση στο θέμα της αποκατάστασης των προσφύγων, καθώς υπήρχε η άποψη ότι αυτό αποτελούσε απλά μια «μια κοινωνική πληγή της αστικής κοινωνίας» (κατά τον βουλευτή του ΚΚΕ, Σεραφείμ Μάξιμο), η οποία ήταν προς το συμφέρον του ΚΚΕ.  Με βάση αυτή τη λογική, οι πρόσφυγες   (ΝΑΙ,  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ),  δεν περιλαμβάνονταν στο προλεταριάτο, αλλά αποτελούσαν την παραφυάδα ενός προβλήματος εθνικιστικής φύσεως, στο οποίο το ΚΚΕ για λόγους αρχής, δεν θα μπορούσε να πάρει θετική θέση («Τα παρασκήνια του ΚΚΕ», Ελευθέριος Σταυρίδης).-
ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ3 σχόλια :

 1. 50 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΔΙΩΞΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΕΡΓΗ.
  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ» ΕΙΣΗΓΑΓΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.000.000 ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.
  Πολύ ακριβά πληρώνει η χώρα μας τη φυγή ταλέντων και επιστημόνων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα, από την έναρξη της κρίσης του 2008, η Ελλάδα έχει χάσει δυνητικά 50 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΑΕΠ της.
  Σύμφωνα με στοιχεία από τις χώρες υποδοχής και εγχώριες έρευνες, η εκτιμώμενη φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου από τον Ιανουάριο 2008 μέχρι σήμερα είναι μεταξύ 350.000 με 500.000 Έλληνες επιστήμονες.
  Βάσει υπολογισμών την Endeavor, οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, συνεισφέρουν ετησίως €12,9 δισ. στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής (κυρίως Γερμανία και Αγγλία) και €9,1 δισ. σε φορολογικά έσοδα, εκ των οποίων €7,9 δισ. σε φόρους εισοδήματος και εισφορές και €1,2 δισ. σε ΦΠΑ. Αθροιστικά, από το 2008 μέχρι και σήμερα, οι Έλληνες που έφυγαν έχουν παραγάγει περισσότερα από €50 δισ. ΑΕΠ στις νέες «πατρίδες» τους.
  Είναι ενδιαφέρον στοιχείο ότι το ποσό που έχει δαπανήσει το ελληνικό κράτος για την εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών υπολογίζεται στα €8 δισ.
  ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΕΒΡΑΙΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ» AΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ, ΕΙΠΕ: «ακόμη 500.000 Έλληνες θα φύγουν μετανάστες ως το 2019».

  Δραματικά είναι τα νέα στοιχεία από την αθρόα μετανάστευση, κυρίως νέων, Ελλήνων προς το εξωτερικό, σύμφωνα με νέα έρευνα.
  Ο «καθηγητής» - στην Ελλάδα πήξαμε από κομμουνιστές – ταλμουδιστές «καθηγητές» - Αλέξης Μητρόπουλος, πρόεδρος της «ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους», τρομάρα μας, ήταν αποκαλυπτικός.
  Μιλώντας σε εκπομπή τόνισε ότι «Δεν έχει υπάρξει χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που να έχει ζήσει αυτό το κύμα, σε ένταση και σε έκταση, πρωτοφανούς νεανικής μετανάστευσης που στο τέλος του προγράμματος, προσδιορίζουμε σύμφωνα με τον ανεξάρτητο φορέα μας την ΕΝΥΠΕΚΚ, ότι θα διπλασιαστεί. Δηλαδή, τον Δεκέμβριο του 2019 το κύμα αυτό θα αγγίξει το ένα εκατομμύριο».
  Ο κ. Μητρόπουλος συνέχισε: «ένα εκατομμύριο κόσμου, τα πιο προικισμένα, ταλαντούχα εξειδικευμένα στελέχη, απόφοιτοι πανεπιστημίων κατά 75% θα φύγουν για να στηρίξουν παραγωγικές και κρατικές δομές ξένων εθνικών οντοτήτων. Άρα, δεν είναι μόνο τα 50 δισ. ευρώ ο παραγόμενος πλούτος που αυτά τα στελέχη μέχρι τώρα έχουν παραγάγει σε άλλες οικονομίες. Δεν είναι τα 8 δισ. ευρώ που έχει ξοδέψει η ελληνική κρατική διοίκηση για να τα εκπαιδεύσει, είναι και τα 3,5 με 4 δισ. ευρώ που έχουν ξοδέψει οι οικογένειες τους για να τα σπουδάσουν».
  Ο Αλέξης Μητρόπουλος εκτίμησε ότι από το νέο κύμα νεανικής μετανάστευσης που υπολογίζεται σε άλλους 500.000 Έλληνες έως τον Δεκέμβριο του 2019 θα χαθεί «τουλάχιστον το μισό ελληνικό ΑΕΠ».
  ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αμερικανός στρατηγός μοίρασε 2 δισ. δολάρια για να γίνει το πραξικόπημα εναντίον του γενίτσαρου Ερντογάν.

  Ένας πρώην Αμερικανός ανώτατος αξιωματικός, πρώην διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Ασφαλείας στο Αφγανιστάν (ISAF), δηλαδή της στρατιωτικής αποστολής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, κατηγορείται από την τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, που είναι έντυπο φερέφωνο του Ερντογάν, ως ο οργανωτής του αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου στην Τουρκία.
  Ο στρατηγός Τζον Φ. Κάμπελ (John F. Campbell), κατηγορείται ότι είναι ένας από τους «εγκεφάλους» που οργάνωσαν και διηύθυναν τους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς, γράφει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν -υποτίθεται- τις ομολογίες των κρατούμενων πραξικοπηματιών.
  Ο Κάμπελ λέγεται ότι διακίνησε το τεράστιο ποσό, 2 δισ. δολαρίων, μέσω της τράπεζας UBA στη Νιγηρία χρησιμοποιώντας δίκτυα της CIA για να μοιράσει το «άπειρο» χρήμα στους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς.
  Η έρευνα των τουρκικών Αρχών, ισχυρίζεται η εφημερίδα, αποκάλυψε ότι ο Κάμπελ πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο μυστικές επισκέψεις στην Τουρκία από τον Μάιο μέχρι την ημέρα του πραξικοπήματος.
  Στρατιωτικές πηγές, που επικαλείται η Yeni Safak, λένε ότι ο Κάμπελ είχε άκρως μυστικές συναντήσεις στη στρατιωτική βάση του Ερζερούμ και στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Ιντσιρλίκ.
  Το αεροδρόμιο του Ιντσιρλίκ το χρησιμοποιούσε η αμερικανική πολεμική αεροπορία για επιδρομές ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος μέχρι και τις 15 Ιουλίου.
  Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές της Yeni Safak, υποστηρίζουν ότι ο Κάμπελ είναι ο άνθρωπος που «έκλεισε» («στρατολόγησε») τους πραξικοπηματίες.
  Το νιγηριανό παρακλάδι της τράπεζας United Bank of Africa (UBA) ήταν εκείνο που μοίρασε τους τελευταίους έξι μήνες τα χρήματα, δηλαδή τα 2 δισ., στους πραξικοπηματίες, γράφει η τουρκική εφημερίδα.
  Εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από τη Νιγηρία στην Τουρκία από μια ομάδα υπαλλήλων της CIA.
  Περισσότερα από 2 δισ. δολάρια μοιράστηκαν από τη CIA στους πραξικοπηματίες, γράφει η Yeni Safak.

  ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...