Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΝΟΝ ΤΟΥ 1450 Π.Χ. ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΝΟΝ, Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε: ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΝΟΝ, Α΄ ΜΕΡΟΣΜΙΑ  ΤΕΛΕΤΗ  ΜΑΥΡΗΣ  ΜΑΓΕΙΑΣ  ΑΠΟ   ΤΟΝ  ΑΒΡΑΑΜ,  ΠΟΥ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ  ΣΤΗΝ  «ΑΓΙΑ  ΓΡΑΦΗ». 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ"  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ:  "Εβράιζε..." 
Ο  Αβραάμ,  ο  ιδρυτής  τριών  θρησκειών,  ξεκίνησε  την  σταδιοδρομία  του,  περί  το  1450  π.Χ.  στην  πόλη  Ουρ  της  Μεσοποταμίας,  σαν  Χαλδαίος  Μάγος. 
ΠΟΙΟΣ  ΑΡΑΓΕ  ΝΑ  ΗΤΑΝ  Ο  "ΘΕΟΣ"  ΤΟΥ  ΜΑΓΟΥ  ΑΒΡΑΑΜ;  

 Ο  "θεός"  αυτός  έλεγε στον Αβραάμ κάθε φορά, μόνο αυτά που ήθελε ν’ ακούσει. Δεν  ήταν  δηλαδή  παρά  η  φωνή των καυτών  πόθων  του  ίδιου  του  Αβραάμ.  "Εν  τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διέθετο Κύριος τῷ Ἅβραμ διαθήκην λέγων· τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου".


  Για τους Χαναναίους, ο Αβραάμ δεν ήταν παρά ένας «περάτης». Δηλαδή ένας περαστικός ή "εβραίος"  όπως τον αποκαλούσαν. Ήταν δηλαδή ένας προσωρινός κάτοικος, ένας φιλοξενούμενος διαβατάρης από την γη τους. Ο  μάγος  αυτός, διωγμένος σαν  επικίνδυνο  άτομο  από παντού, όταν  έφτασε στην  Χαναάν,  στο πυκνοκατοικημένο αυτό σταυροδρόμι δύσης και ανατολής, ανάμεσα σε έντεκα τουλάχιστο διακριτές  εθνότητες,   αποφάσισε, δέσμευσε και υποχρέωσε το ιερατείο των απογόνων του, να κατάσχει την "γη"  αυτών  των  λαών και να θρέφεται παρασιτικά, παγιδεύοντας, διαμελίζοντας και καταναλώνοντας, τους κόπους των άλλων εθνών.  Τα έθνη είναι μακρόβιες διαχρονικές οντότητες. Ο προφήτης Αβραάμ, διχοτόμησε προφητικά τα έθνη-ζώα και κατόπιν "συνεκάθισε"ανάμεσα στους φυσικούς διαμελιστές τους δηλαδή τα "όρνια"(!) «κατέβησαν δε όρνεα επί τα διχοτομημένα σώματα... και συνεκάθισεν αυτοίς Αβραάμ» Ο΄ Γέν.ΙΕ΄11.
 

«Μαγείαν  λέγειν  την  μαγγανείαν  και  γοητείαν,  έστι  δε  τούτων  θεών  θεραπεία». 

ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΣ,  ΣΧΟΛΙΑ  ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΠΛΑΤΩΝΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΝ.

«Τους  Χαλδαίους  περί  αστρονομίαν  και  πρόρρησιν  ασχολείσθαι,  τους  δε  Μάγους  περί  θεών  θεραπείας  διατρίβειν».
ΔΙΟΓΕΝΗΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΣ

«Οι  Πέρσαι  λέγουσιν  Μάγον  τον  απατεώνα,  φαρμακευτήν  και  ιερέα».
ΗΣΥΧΙΟΣ

«Φυλάγεσθε  από  του  προσώπου,  διότι  γόης  και  μάγος  είναι  και  αλλοτρίων  κακών  και  πλουτεί  και  αύξει,  συκοφαντών,  έλκων  και  σπαράττων  τους  εις  ουδέν  αδικούντας  καθώς  οι  κύνες».
ΔΙΩΝ  Ο  ΚΑΣΣΙΟΣ


    ΜΙΑ  ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ  ΤΕΛΕΤΗ  ΜΑΥΡΗΣ  ΜΑΓΕΙΑΣ  ΤΗΣ  "ΠΑΛΑΙΑΣ  ΔΙΑΘΗΚΗΣ"  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ  ΠΟΤΕ.

 Η φιλοσοφία  του  διαμελισμού  των κρατών,  σύμφωνα  με  το  σημερινό  σχέδιο  Γινόν,  εδρεύει στην παλαιοδιαθηκική  μυθολογία (Γεν. ΙΕ 7-20), κατά την οποία ο μάγος Αβραάμ σκηνοθέτησε και εκτέλεσε για τους απογόνους του και με μαεστρία μία  τελετή  μαύρης μαγείας. Διχοτόμησε προφητικά τα έθνη-«ζώα» και κατόπιν συνεκάθισε με τους φυσικούς διαμελιστές του, τα «όρνια». Όταν δε ο ήλιος  έδυσε ο Χαλδαίος αυτός μάγος με λαμπάδες πυρός (από  πετρέλαιο και  φυσικό αέριο) διήλθεν για καυτηριασμούς ανά μέσον των διχοτομημένων πτωμάτων για να αποκλείσει  κάθε δυνατότητα επανένωσης αυτών. Τα «όρνια» συμβολίζουν τους πεμπτοφαλαγγίτες (π.χ. οι  σημερινοί   κομμουνιστές)  σε κάθε χώρα που σιωπηρά συνεργάζονται με τους διαμελιστές των κρατών. Η Παλαιά Διαθήκη από την άποψη αυτή, δεν είναι παρά ο τσελεμεντές του εξανδραποδισμού και της παρανοϊκότερης καταστροφής των λαών  της  γης.  Σκεφτείτε για λίγο τον άνθρωπο αυτόν παρακαθήμενο με τα σαρκοβόρα όρνια πλάι στα διαμελισμένα πτώματα.  Η μαγική αυτή τελετή, που πιο μαύρη και ζοφερή δεν θα μπορούσε να την κάνει κανένας, απαντά σε συγκεκριμένη ερώτηση: "πως θα κληρονομήσω εγώ και οι απόγονοί μου αυτή τη γη;"  Τα διχοτομημένα απ’ αυτόν ζώα, που ολοφάνερα προσφέρονται βορά στα σαρκοβόρα όρνεα, ανάμεσα στα οποία συνεκάθισε, είναι οι λαοί και τα έθνη, ενάντια στα οποία στρέφει το μαγικό αυτό ανάθεμα. Οι διαμελιστικές δυνάμεις  εναντίον  τους, θα ενισχύονται από τους φυσικούς τους εχθρούς, (δηλαδή τα όρνια) με τους οποίους σιωπηρά πρέπει να συνεργούν. Οι καυτές δάδες με τις οποίες περνά τελετουργικά ανάμεσα στα διχοτομημένα υπολείμματα τους, είναι οι συνεχείς "καυτηριασμοί" που θα αποκλείουν κάθε δυνατότητα επανένωσης των εθνικών υπολειμμάτων και θα μονιμοποιούν τον συμβολικά εδώ δοσμένο διαμελισμό τους.


 ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ  Ή  ΤΟΡΑ, 
ΒΙΒΛΙΟ  "ΓΕΝΕΣΙΣ",  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ.


 εἶπε δὲ πρὸς αὐτόν· ἐγὼ ὁ Θεὸς ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ χώρας Χαλδαίων, ὥστε δοῦναί σοι τὴν γῆν ταύτην κληρονομῆσαι.


Γεν. 15,8           εἶπε δέ, Δέσποτα Κύριε, κατὰ τί γνώσομαι ὅτι κληρονομήσω αὐτήν;


Γεν. 15,9           εἶπε δὲ αὐτῷ· λάβε μοι δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγόνα καὶ περιστεράν.


Γεν. 15,10          ἔλαβε δὲ αὐτῷ πάντα ταῦτα καὶ διεῖλεν αὐτὰ μέσα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις, τὰ δὲ ὄρνεα οὐ διεῖλε.


Γεν. 15,11          κατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα, ἐπὶ τὰ διχοτομήματα αὐτῶν, καὶ συνεκάθησεν αὐτοῖς Ἅβραμ.


Γεν. 15,12          περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἔκστασις ἐπέπεσε τῷ Ἅβραμ, καὶ ἰδοὺ φόβος σκοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ.


Γεν. 15,13          καὶ ἐῤῥέθη πρὸς Ἅβραμ· γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη.


Γεν. 15,14          τὸ δὲ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσι, κρινῶ ἐγώ· μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσκευῆς πολλῆς.


Γεν. 15,15          σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς πατέρας σου ἐν εἰρήνῃ, τραφεὶς ἐν γήρᾳ καλῷ.


Γεν. 15,16          τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστραφήσονται ὧδε· οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν Ἀμοῤῥαίων ἕως τοῦ νῦν.


Γεν. 15,17          ἐπεὶ δὲ ὁ ἥλιος ἐγένετο πρὸς δυσμάς, φλὸξ ἐγένετο, καὶ ἰδοὺ κλίβανος καπνιζόμενος καὶ λαμπάδες πυρός, αἳ διῆλθον ἀνὰ μέσον τῶν διχοτομημάτων τούτων.


Γεν. 15,18          ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διέθετο Κύριος τῷ Ἅβραμ διαθήκην λέγων· τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου,


Γεν. 15,19          τοὺς Κεναίους καὶ τοὺς Κενεζαίους καὶ τούς Κεδμωναίους


Γεν. 15,20          καὶ τοὺς Χετταίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ Ῥαφαεὶν καὶ τοὺς Ἀμοῤῥαίους καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Εὐαίους καὶ τοὺς Γεργεσαίους καὶ τοὺς Ἰεβουσαίους.

  
Η  ΠΟΡΕΙΑ  ΤΟΥ  ΜΑΓΟΥ  ΑΒΡΑΑΜ 


       ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:  

Γεν. 15,7                    Είπεν ακόμη ο Θεός προς τον Αβραμ· “εγώ σε έβγαλα από την χώραν των Χαλδαίων, δια να δώσω εις σε και εις τους απογόνους σου ως κληρονομίαν την γην αυτήν”.

 Γεν. 15,8                   Είπε τότε ο Αβραμ· “Δεσπότα Κυριε, πως εγώ θα πληροφορηθώ σαφώς και θα εννοήσω ότι θα κληρονομήσω αυτήν την χώραν;”

Γεν. 15,9                   Είπε προς αυτόν ο Θεός· “πάρε δι' εμέ μίαν δάμαλιν τριών ετών, αίγα επίσης τριών ετών και κριον τριών ετών, ακόμη δε μίαν τρυγόνα και μίαν περιστεράν”.

Γεν. 15,10                  Επήρε ο Αβραμ όλα αυτά, τα εδιχοτόμησε και έθεσε τα τεμάχια τα μεν απέναντι των δέ. Τα πτηνά όμως δεν τα εδιχοτόμησε.

Γεν. 15,11                  Εις τα διχοτομημένα αυτά σώματα των ζώων επέπεσαν με ορμήν αρπακτικά όρνεα και ο Αβραμ, κοντά εις τα διχοτομημένα εκείνα σώματα,  κάθισε  μαζί με  τα όρνεα.

Γεν. 15,12                  Κατά δε το ηλιοβασίλεμμα εβυθισθη ο Αβραμ εις έκστασιν και ένας σκοτεινός μεγάλος φόβος τον κατέλαβεν.

Γεν. 15,13                  Εις τοιαύτην ψυχολογικήν κατάστασιν ευρισκόμενος ήκουσε τον Θεόν να του λέγη· “μάθε και κατανόησε καλά ότι οι απόγονοί σου επί τετρακόσια ολόκληρα έτη θα ζήσουν ως ξένοι εις ξένην χώραν, οι κάτοικοι της οποίας θα έχουν αυτούς ως δούλους· θα τους ταλαιπωρήσουν και θα τους εξευτελίσουν επί τετρακόσια έτη.

Γεν. 15,14                  Το δε έθνος, το οποίον θα μεταχειρισθή τους απογόνους σου ως δούλους, θα το τιμωρήσω εγώ. Μετά δε τα τετρακόσια αυτά χρόνια οι απόγονοί σου θα εξέλθουν από την χώραν εκείνην και θα έλθουν εδώ εις την Χαναάν με πολλά αγαθά, λαός πολύς.

Γεν. 15,15                  Συ δε με ένα ειρηνικόν θάνατον, αφού πλέον θα έχεις φθάσει εις ευτυχιαμένα γεράματα, θα μεταβής στους προπάτοράς σου εις την αιωνιότητα.


Γεν. 15,16                  Οι απόγονοί σου θα επιστρέψουν εδώ από την ξένην χώραν κατά την τετάρτην γενεάν. Και τούτο, διότι αι κακίαι των Αμορραίων δεν θα έχουν φθάσει ενωρίτερον στο αποκορύφωμά των, δια να τιμωρηθούν αυτοί όπως τους πρέπει”.

Γεν. 15,17                  Οταν δε ο ήλιος έδυε, ήναψε μια φλοξ και ιδού εφάνη ένα καμίνι να καπνίζη και λαμπάδες πυρός, αι οποίαι επέρασαν ανάμεσα από τα διχοτομημένα σώματα των ζώων.

Γεν. 15,18                  Κατά την ημέραν εκείνην έκαμε διαθήκην ο Θεός προς τον Αβραμ και του έδωσε την υπόσχεσιν λέγων· “στους απογόνους σου θα δώσω την χώραν αυτήν από τον ποταμόν της Αιγύπτου έως τον μεγάλον ποταμόν της Μεσοποταμίας, τον Ευφράτην.

Γεν. 15,19                  Θα σας δώσω επίσης υπό την εξουσίαν σας τους Κεναίους, τους Κενεζαίους, τους Κεδμωναίους,

Γεν. 15,20     τους Χετταίους, τους Φερεζαίους, τους Ραφαείν, τους Αμορραίους, τους Χαναναίους, τους Ευαίους, τους Γεργεσαίους και τους Ιεβουσαίους

  Η  εκκλησία  μας  εορτάζει  τον  Δίκαιο  Αβραάμ  και  προπάτορα  του  Ιησού  Χριστού  την  11η  Δεκεμβρίου. 

 Απολυτίκιον  του...Αγίου  Αβραάμ   
Eις τον Aβραάμ.Τὶς οἶκός ἐστιν; Ἀβραὰμ τεθνηκότος.
Οὐ κόλπος ἄλλοις οἶκος, ὡς τῷ Λαζάρῳ.

ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΝΟΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  "ΠΡΟΦΗΤΗ"  ΙΗΣΟΥ  ΤΟΥ  ΝΑΥΗ (Περί  το  1. 100  π.Χ.).


  "ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΙΗΣΟΥΣ  ΤΟΥ  ΝΑΥΗ.    (Ο  "Θεός"  στον  Ιησού  του  Ναυή:  "Μην  τους  σκοτώνεις  όλους.  Άφησε  μερικούς  για  δούλους,  νεροκουβαλητές  και  ξυλοκόπους  να  υπηρετούν  τον  εβραϊκό  λαό").

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9


ΙτΝ. 9,26           τοῦτο ποιήσομεν, ζωγρῆσαι αὐτούς, καὶ περιποιησόμεθα αὐτούς, καὶ οὐκ ἔσται καθ᾿ ἡμῶν ὀργὴ διὰ τὸν ὅρκον, ὃν ὠμόσαμεν αὐτοῖς·


ΙτΝ. 9,26                  Τούτο μόνον θα κάμωμεν. Θα τους αφήσωμεν ζωντανούς, θα σεβασθώμεν την ζωήν των και έτσι δεν θα οργισθή ο Κυριος εναντίον μας, διότι ετηρήσαμεν τον όρκον που εδώσαμεν εις αυτούς.


ΙτΝ. 9,27           ζήσονται καὶ ἔσονται ξυλοκόποι καὶ ὑδροφόροι πάσῃ τῇ συναγωγῇ, καθάπερ εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες.


ΙτΝ. 9,27                  Θα ζήσουν λοιπόν αυτοί, θα είναι όμώς ξυλοκόποι και νεροφόροι όλου του Εβραϊκού λαού, όπως είπαν προς αυτούς οι άρχοντες”.


ΙτΝ. 9,28           καὶ συνεκάλεσεν αὐτοὺς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· διατί παρελογίσασθέ με λέγοντες, μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἐσμεν σφόδρα, ὑμεῖς δὲ ἐγχώριοί ἐστε τῶν κατοικούντων ἐν ἡμῖν;


ΙτΝ. 9,28                  Προσεκάλεσε κατόπιν ο Ιησούς τους Γαβαωνίτας και τους είπε· “διατί με εξηπατήσατε και μου είπατε ότι ανήκετε εις χώραν πολύ μακρυνήν, ενώ σεις είσθε εις την πραγματικότητα εντόπιοι και κατοικείτε εις την περιοχήν μας;


ΙτΝ. 9,29           καὶ νῦν ἐπικατάρατοί ἐστε· οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐξ ὑμῶν δοῦλος οὐδὲ ξυλοκόπος οὐδὲ ὑδροφόρος ἐμοὶ καὶ τῷ Θεῷ μου.

ΙτΝ. 9,29                  Επικατάρατοι να είσθε τώρα. Ποτέ δεν θα λείψουν από σας δούλοι, ξυλοκόποι και υδροφόροι δι' εμέ και τον Θεόν”.Πράγματι στο διάβα του χρόνου οι ανυποψίαστοι λαοί επρόκειτο να καταλήξουν νεροκουβαλητές και ξυλοκόποι (Ιησ. Ναυή Θ΄21), τσοπάνηδες, κηπουροί και ανεγκέφαλοι δούλοι των ταλαντούχων αυτών μάγων. (Ησαΐας ΞΑ΄5)

Η  εκκλησία  μας  εορτάζει  τον...Άγιο  Ιησού  του  Ναυή  και  προπάτορα  του  Ιησού  Χριστού  την  1η  Σεπτεμβρίου. 

  ΤΟ  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΜΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ...  ΑΚΑΚΟ  ΑΓΙΟ
Ὃν τοῦ τρέχειν ἔστησεν ἥλιον πάλαι.Λιπὼν Ἰησοῦς, Ἥλιον δόξης βλέπει.
Ὑμνεῖν Ἰησοῦν ποῖος ἀρκέσει λόγος, 
ᾯ συλλαλῶν ὑπῆρχε καὶ Θεὸς Λόγος;


Σημείωση:  ο  Ιησούς  του  Ναυή  έσφαξε  με  τα  ίδια  του  τα  χέρια  χιλιάδες  ανθρώπους,  ανάμεσά  τους  βρέφη,  παιδιά  και  γυναίκες.  Οι  σφαγές  των  σημερινών  Τζιχαντιστών  ωχριούν  μπροστά  στις  σφαγές  που  διέπραξε  ο  ίδιος ο  Ιησούς  του  Ναυή,  όπως  τις  περιγράφει  εκτενώς  το  βιβλίο  μαύρης  μαγείας  "Παλαιά  Διαθήκη".  Ο...Τζογανάκης,  ο  Μακαρώνας  και  ο  Λιόλιος  του  κομμουνιστικού  Δεκέμβρη  είναι  ταπεινοί  σφαγείς  μπροστά  στην  μάχαιρα του...  Αγίου  Ιησού  του  Ναυή.ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΝΟΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ 

"ΠΡΟΦΗΤΗ"  ΗΣΑΪΑ 

(Περί  το  700  π.Χ.).


  "ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΗΣΑΪΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  61  (Ο  "θεός"  στον  Ησαΐα:  "εσείς  θα  κάθεστε  και  οι  ξένοι  θα  σας  φέρνουν  τους  φόρους  τους,  θα  βόσκουν  τα  ζώα  σας και  θα  οργώνουν  τα  ΄χωράφια  σας"). 

ΑΥΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΘΕΟΣ.

 Ησ. 61,5            καὶ ἥξουσι ἀλλογενεῖς ποιμαίνοντες τὰ πρόβατά σου, καὶ ἀλλόφυλοι ἀροτῆρες καὶ ἀμπελουργοί.Ησ. 61,5                    Θα έλθουν ξένοι να ποιμάνουν τα πρόβατά σου, ω Ιερουσαλήμ, και αλλόφυλοι ως γεωργοί και αμπελουργοί.


Ησ. 61,6            ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοὶ Θεοῦ· ἰσχὺν ἐθνῶν κατέδεσθε καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν θαυμασθήσεσθε. [ἀντὶ τῆς αἰσχύνης ὑμῶν τῆς διπλῆς καὶ ἀντὶ τῆς ἐντροπῆς ἀγαλλιάσεται ἡ μερὶς αὐτῶν].

Ησ. 61,6                    Σεις δε θα γίνετε και θα ονομασθήτε ιερείς Κυρίου, λειτουργοί του Θεού. Θα συντηρήσθε από τας πλουσίας εισφοράς των εθνών και θα γίνετε αξιοθαύμαστοι με τον πλούτον εκείνων.

Ησ. 61,7            οὕτως ἐκ δευτέρας κληρονομήσουσι τὴν γῆν, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν.

Ησ. 61,7                    Ετσι δε οι Ιουδαίοι θα κληρονομήσουν δια δευτέραν φοράν την γην της Επαγγελίας. Αιωνία χαρά και αγαλλίασις θα στεφανώνη τας κεφαλάς των.


 
 Η  εκκλησία  μας  εορτάζει  τον  "Προφήτη"  Ησαΐα την  9η  Μαΐου.

Ιερά Λείψανα  (!): Απότμημα Κάρας του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ὃς ἄσπορον προεῖδεν υἱομητρίαν,
Πρισθεὶς ἄναρχον εἶδεν υἱοπατρίαν.
Ἡσαΐας δ' ὁρόων μέλλοντ' ἐνάτῃ χερὶ πρίσθη.

ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΝΟΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  "ΠΡΟΦΗΤΗ"  ΙΕΡΕΜΙΑ  (Περί  το  600  π.Χ.).

  "ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΙΕΡΕΜΙΑΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 (Μασ. 25,15-38)-

 Προφητεία εναντίον όλων των εθνών.
Ο  "θεός"  στον  Ιερεμία:  ¨Θα μεθύσεις  όλα  τα  έθνη,  θα  παραφρονήσουν,  θα  τους  σφάξεις,  θα  πέσουν  κάτω  και δεν  θα  ξανασηκωθούν".

ΑΥΤΟΣ  ΚΙ  ΑΝ  ΕΙΝΑΙ  ΘΕΟΣ.

Ὅσα ἐπροφήτευσεν Ἱερεμίας ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.


Οσα προεφήτευσεν ο Ιερεμίας

εναντίον όλων των εθνών  


Ιερ. 32,1            Οὕτως εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ· λαβὲ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου τούτου ἐκ χειρός μου καὶ ποτιεῖς πάντα τὰ ἔθνη, πρὸς ἃ ἐγὼ ἀποστέλλω σε πρὸς αὐτούς,


Ιερ. 32,1                    Κατ' αυτόν τον τρόπον ο Κυριος, ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, ωμίλησε προς τον Ιερεμίαν. Παρε από το χέρι μου το ποτήριον τούτο, που περιέχει άκρατον οίνον, και θα ποτίσης όλα τα έθνη, προς τα οποία εγώ θα σε αποστείλω.

Ιερ. 32,2            καὶ πίονται καὶ ἐξεμοῦνται καὶ ἐκμανήσονται ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
Ιερ. 32,2                   Θα πιουν από αυτόν, θα κάμουν εμετόν, θα περιέλθουν εις κατάστασιν αλλοφροσύνης, όταν αντικρύσουν την μάχαιραν την εχθρικήν, την οποίαν εγώ θα αποστείλω εναντίον των.
Ιερ. 32,3            καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον ἐκ χειρὸς Κυρίου καὶ ἐπότισα τὰ ἔθνη, πρὸς ἃ ἀπέστειλέ με Κύριος ἐπ᾿ αὐτά,
Ιερ. 32,3                   Ελαβον, λέγει ο Ιερεμίας, το ποτήριον από τα χέρια του Κυρίου και επότισα τα έθνη, προς τα οποία ο Κυριος με απέστειλε·
Ιερ. 32,4            τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰς πόλεις Ἰούδα καὶ βασιλεῖς Ἰούδα καὶ ἄρχοντας αὐτοῦ τοῦ θεῖναι αὐτὰς εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς συριγμὸν
Ιερ. 32,4                   την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις της περιοχής Ιούδα, τους βασιλείς και τους άρχοντας του βασιλείου του ιουδαϊκού, δια να γίνουν όλα αυτά έρημα, αδιάβατα, αντικείμενα εμπαικτικού συριγμού.
Ιερ. 32,5            καὶ τὸν Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ
Ιερ. 32,5                   Επότισα επίσης τον Φαραώ, βασιλέα της Αιγύπτου, και τους μεγιστάνας αυτού,
Ιερ. 32,6            καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς συμμείκτους καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς ἀλλοφύλων, τὴν Ἀσκάλωνα καὶ τὴν Γάζαν καὶ τὴν Ἀκκάρων καὶ τὸ ἐπίλοιπον Ἀζώτου
Ιερ. 32,6                   όλον τον λαόν του, όλον τον σύμμικτον πληθυσμόν και όλους τους βασιλείς των Φιλισταίων, όπως επίσης την Ασκάλωνα, την Γαζαν, την Ακκαρών και τους λοιπούς κατοίκους της Αζώτου.
Ιερ. 32,7            καὶ τὴν Ἰδουμαίαν καὶ τὴν Μωαβῖτιν καὶ τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν
Ιερ. 32,7                   Επότισα ακόμη την Ιδουμαίαν, την χώραν Μωάβ, τους Αμμωνίτας,
Ιερ. 32,8            καὶ βασιλεῖς Τύρου καὶ βασιλεῖς Σιδῶνος καὶ βασιλεῖς τοὺς ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης
Ιερ. 32,8                   τους βασιλείς της Τυρου, τους βασιλείς της Σιδώνος, τους βασιλείς, οι οποίοι ευρίσκονται πέραν από την Μεσόγειον Θαλασσαν.
Ιερ. 32,9    καὶ τὴν Δαιδὰν καὶ τὴν Θαιμὰν καὶ τὴν Ῥῶς καὶ
πᾶν περικεκαρμένον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ
Ιερ. 32,9                   Επότισα την Δαιδάν και την Θαιμάν και την Ρως και όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν περικόψει το γένειον του προσώπου των εις τιμήν ειδωλικών θεών·
Ιερ. 32,10          καὶ πάντας τοὺς συμμείκτους τοὺς καταλύοντας ἐν τῇ ἐρήμῳ
Ιερ. 32,10                 όλους τους αναμίκτους λαούς, οι οποίοι έχουν τα καταλύματά των εις την έρημον,
Ιερ. 32,11          καὶ πάντας βασιλεῖς Αἰλὰμ καὶ πάντας βασιλεῖς Περσῶν
Ιερ. 32,11                  όλους τους βασιλείς Αιλάμ και όλους τους βασιλείς των Περσών,
Ιερ. 32,12          καὶ πάντας βασιλεῖς ἀπὸ ἀπηλιώτου τοὺς πόῤῥω καὶ τοὺς ἐγγύς, ἕκαστον πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ πάσας βασιλείας τὰς ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
Ιερ. 32,12                 όλους τους βασιλείς προς τας ανατολικάς περιοχάς τους μακράν και τους πλησίον, τον ένα και τον άλλον, και όλας τας βασιλείας, που υπάρχουν στο πρόσωπον της γης.
Ιερ. 32,13         
καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς· οὕτως εἶπε
Κύριος παντοκράτωρ· πίετε καὶ
μεθύσθητε καὶ ἐξεμέσετε καὶ
πεσεῖσθε καὶ οὐ μὴ ἀναστῆτε
ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον ὑμῶν.
Ιερ. 32,13      Εις όλους αυτούς, του λέγει ο Θεός, θα είπης, έτσι ωμίλησεν ο Κυριος, ο παντοκράτωρ·

Πιέτε, μεθύσετε, κάμετε εμετόν,

θα πέσετε εις την γην και δεν θα

ημπορέσετε να εγερθήτε

ενώπιον της εχθρικής μαχαίρας, την οποίαν εγώ αποστέλλω ανάμεσά σας.
Ιερ. 32,14  καὶ ἔσται ὅταν μὴ βούλωνται δέξασθαι τὸ ποτήριον ἐκ τῆς χειρός σου ὥστε πιεῖν, καὶ ἐρεῖς·
οὕτως εἶπε Κύριος· πιόντες πίεσθε·
Ιερ. 32,14                 Εάν τυχόν δεν θελήσουν να δεχθούν το ποτήριον αυτό από τα χέρια σου, ώστε να πίουν το περιεχόμενόν του, θα πης προς αυτούς· Ετσι είπεν ο Κυριος θέλοντες και μη θα πίετε από αυτό.
Ιερ. 32,15          ὅτι ἐν πόλει, ἐν ᾗ ὠνομάσθη τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτήν, ἐγὼ ἄρχομαι κακῶσαι, καὶ ὑμεῖς καθάρσει οὐ μὴ καθαρισθῆτε, ὅτι μάχαιραν ἐγὼ καλῶ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς.
Ιερ. 32,15                  Εφ' όσον εγώ έχω αρχίσει να στέλλω τιμωρίας και συμφοράς εναντίον πόλεως, η οποία φέρει το όνομά μου, εναντίον της Ιερουσαλήμ, σεις δεν θα υποστήτε την καθαρτήριον αυτήν τιμωρίαν; Θα τιμωρήσω και σας, διότι εγώ προσκαλώ την εχθρικήν μάχαιραν εναντίον όλων των αμαρτωλών κατοίκων της γης.
Ιερ. 32,16          καὶ σὺ προφητεύσεις ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐρεῖς· Κύριος ἀφ᾿ ὑψηλοῦ χρηματιεῖ, ἀπὸ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ δώσει φωνὴν αὐτοῦ, λόγον χρηματιεῖ ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ αἰδὰδ ὥσπερ τρυγῶντες ἀποκριθήσονται· καὶ ἐπὶ καθημένους τὴν γῆν ἥκει ὄλεθρος
Ιερ. 32,16                 Θα προφητεύσης δε προς αυτούς ακόμη και τούτους τους λόγους· ο Κυριος από του ύψους του θρόνου του διαλαλεί τας αποφάσστου. Από τον ιερόν του οίκον, τον ναόν. θα δώση την φωνήν του, θα εκφράση τας αποφάσστου από τον Ιερόν τόπον· και ζωηραί κραυγαί ωσάν τας κραυγάς των τρυγώντων τας αμπέλους θα αποκριθούν. Εις τους κατοίκους της γης έρχεται πλέον ο όλεθρος.
Ιερ. 32,17          ἐπὶ μέρος τῆς γῆς, ὅτι κρίσις τῷ Κυρίῳ ἐν τοῖς ἔθνεσι, κρίνεται αὐτὸς πρὸς πᾶσαν σάρκα, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδόθησαν εἰς μάχαιραν, λέγει Κύριος.
Ιερ. 32,17                  Εις τα πέρατα της γης θα φθάση η κραυγή της δικαίας αποφάσεώς του, διότι ο Κυριος καταδικάζει τα έθνη, στήνει κρίσιν και παίρνει καταδικαστικήν απόφασιν αυτός εναντίον κάθε ανθρώπου. Οι ασεβείς παρεδόθησαν και θα παραδοθούν εις την μάχαιραν του ολέθρου, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 32,18          οὕτως εἶπε Κύριος· ἰδοὺ κακὰ ἔρχεται ἀπὸ ἔθνους ἐπὶ ἔθνος, καὶ λαῖλαψ μεγάλη ἐκπορεύεται ἀπ᾿ ἐσχάτου τῆς γῆς.
Ιερ. 32,18                 Ούτως είπεν ο Κυριος· Ιδού, έρχονται σύμφοραί από ένα έθνος εις άλλο έθνος, θύελλα μεγάλη επέρχεται από τα άκρα της γης.
Ιερ. 32,19          καὶ ἔσονται τραυματίαι ὑπὸ Κυρίου ἐν ἡμέρᾳ Κυρίου, ἐκ μέρους τῆς γῆς, καὶ ἕως εἰς μέρος τῆς γῆς· οὐ μὴ κατορυγῶσιν, εἰς κόπρια ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς ἔσονται.
Ιερ. 32,19                 Θα θανατωθούν οι άνθρωποι από τον Κυριον κατά την ημέραν της δικαίας αποφάσεώς και τιμωρίας εκ μέρους του Κυρίου. Από το ένα άκρον της γης έως το άλλο άκρον τα πτώματά των δεν θα ταφούν. θα μείνουν, ως κόπρος εις λίπανσιν της γης.
Ιερ. 32,20          ἀλαλάξατε, ποιμένες, καὶ κεκράξατε· καὶ κόπτεσθε οἱ κριοὶ τῶν προβάτων, ὅτι ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγήν, καὶ πεσεῖσθε ὥσπερ οἱ κριοὶ οἱ ἐκλεκτοί·
Ιερ. 32,20     Ξεσπάσατε εις θρηνώδεις αλαλαγμούς άρχοντες του
λαού, κραυγάσατε, θρηνήσατε με κοπετούς σεις, οι οποίοι, όπως οι κριοι δια τα πρόβατα, είσθε αρχηγοί των λαών, διότι συνεπληρώθησαν πλέον αι ημέραι σας δια την σφαγήν και θα πέσετε σφαζόμενοι, όπως οι εκλεκτοί, κριοι.
Ιερ. 32,21          καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἀπὸ τῶν ποιμένων καὶ σωτηρία ἀπὸ τῶν κριῶν τῶν προβάτων.
Ιερ. 32,21                 Δεν θα υπάρξη κανείς τρόπος διαφυγής δια τους ποιμένας αυτούς, καμμία σωτηρία δια τους πνευματικούς αυτούς ηγέτας των λογικών προβάτων.
Ιερ. 32,22          φωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμένων καὶ ἀλαλαγμὸς τῶν προβάτων καὶ τῶν κριῶν, ὅτι ὠλόθρευσε Κύριος τὰ βοσκήματα αὐτῶν,
Ιερ. 32,22                 Θα ακουσθή θρηνώδης κραυγή των αρχόντων αυτών, αλαλαγμός φοβερός των προβάτων και των κριών, διότι ο Κυριος κατέστρεψε τας βοσκάς των, τας πόλεις εις τας οποίας έμεναν.
Ιερ. 32,23          καὶ παύσεται τὰ κατάλοιπα τῆς εἰρήνης ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ μου.
Ιερ. 32,23                 Και όση, τυχόν, ειρήνη είχε κάπου απομείνει εις την γην, θα παύση πλέον εξ αιτίας του ωργισμένου προσώπου του Κυρίου.
Ιερ. 32,24          ἐγκατέλιπεν ὥσπερ λέων κατάλειμμα αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθη ἡ γῆ αὐτῶν εἰς ἄβατον ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας τῆς μεγάλης.
Ιερ. 32,24                 Ωσάν λέων αφήκε το κατάλοιπον της θήρας του. Ολη η χώρα των αμαρτωλών ανθρώπων έγινεν έρημος και άβατος εξ αιτίας της φοβεράς μαχαίρας του ολέθρου και της καταστροφής.


 
Η  εκκλησία  μας  εορτάζει  τον  "Προφήτη"  Ιερεμία  την  1η  Μαΐου. 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ψυχαὶ λιθώδεις καὶ ξέναι θείου φόβου,
Λίθοις ἀνεῖλον θεῖον Ἱερεμίαν.
Πρώτῃ ἐν Μαΐοιο λίθοις κτάνον Ἱερεμίαν.

 
 
 
 

ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΝΟΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  "ΠΡΟΦΗΤΗ"  ΙΕΖΕΚΙΗΛ  (Περί  το  600  π.Χ.).

  "ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΙΕΖΕΚΙΗΛ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33.  (Ο  "θεός"  στον  Ιεζεκιήλ:   "Ο  Αβραάμ  κατέσχε αυτήν  την  γη  από  τους  άλλους  λαούς, για να  δοθεί  κληρονομιά  σε  σας").

ΑΥΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ  ΘΕΟΣ.


Ιεζ. 33,23           καὶ ἐγενήθη λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 33,24           υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ κατοικοῦντες τὰς ἠρημωμένας ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ἰσραὴλ λέγουσιν· εἷς ἦν Ἁβραὰμ καὶ κατέσχε τὴν γῆν, καὶ ἡμεῖς πλείους ἐσμέν, ἡμῖν δέδοται ἡ γῆ εἰς κατάσχεσιν.


Ιεζ. 33,23           Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπεν•

Ιεζ. 33,24                  “υιέ ανθρώπου, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι κατοικούν την ερημωθείσαν χώραν του ισραηλιτικοί λαού, λέγουν·
Ενας  ήτο ο Αβραάμ και εκληρονόμησε ολόκληρον την χώραν. Ημείς είμεθα πολύ περισσότεροι και εις ιδικήν μας κληρονομίαν έχει δοθή η χώρα αυτή.


Η  εκκλησία  μας  εορτάζει  τον  "Προφήτη"  Ιεζεκιήλ   στις 23 Ιουλίου εκάστου έτους.


 ΠΡΟΣΕΞΤΕ  ΤΟ  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ 

 ΤΗΣ  "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ"  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 

  ΠΟΥ  ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ  ΣΤΙΣ 

 "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ"  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ:  "  Ἰεζεκιὴλ ἑβράϊζε κἂν πόλω,
Ἀδωναῒ βλέπω σε, φάσκων Κυρίῳ."
ΕΒΡΑΪΖΕ......
ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...