Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ


"Ποια είναι η γενετική καταγωγή των σύγχρονων Ελλήνων;  Άραγε είναι οι σύγχρονοι  'Ελληνες άμεσοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων;
Τα παρατιθέμενα στοιχεία εντυπωσιάζουν καθώς με βάση αυτά η Γενετική υποστηρίζει: Την τριπλή καταγωγή των Ευρωπαίων και άρα και των Ελλήνων από παλαιολιθικούς κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, πρώιμους Νεολιθικούς αγρότες που από τη Μέση Ανατολή διέσχισαν την Ανατολία και έφτασαν πρώτα στην Ελλάδα μέσω των νησιών του Αιγαίου, καθώς και τις μεταναστεύσεις κυρίως από τον ελλαδικό χώρο προς την υπόλοιπη Ευρώπη από την εποχή του Χαλκού. Την ύπαρξη της γενετικής υπογραφής των αρχαίων Ελλήνων σε όλες τις αποικίες τους. Τη γενετική συνέχεια των κατοίκων της Κρήτης από την εποχή του Χαλκού μέχρι σήμερα. 

Οι Έλληνες  χαρακτηρίζονται από υψηλότερο βαθμό γενετικής ποικιλομορφίας  ανάμεσα στα πληθυσμιακά δείγματα που προέρχονται από την υπόλοιπη Ευρώπη, στοιχείο που υποδεικνύει μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων από τον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα στοιχεία από την πληθυσμιακή έρευνα δείχνουν ότι ο Ελληνικός πληθυσμός στη σημερινή του γενετική σύσταση είναι παμμικτικός και  δεν παρουσιάζει σημαντική γενετική ετερογένεια.  Επιπρόσθετα, η στατιστική ανάλυση κυρίων συνιστωσών των γενετικών αποτελεσμάτων  από την Ελλάδα δεν έδειξε την ύπαρξη γενετικής διαστρωμάτωσης μέσα στον Ελληνικό πληθυσμό". 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική και Γενετική ανθρώπου


Hμερομηνία γέννησης:
5 Σεπτεμβρίου 1940
Τόπος γέννησης:
Χαριτωμένη Δράμας

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΥ


Αντικείμενο: Γενετική και Γενετική ανθρώπου


Ερευνητικό αντικείμενο: α) Πληθώρα χρηματοδοτούμενων διεθνών καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με μοριακές (DNA)  αναλύσεις σε πολλά ζωικά είδη καθώς και τη γενετική ταυτοποίηση και διαχείριση αυτών.  β) Μελέτη της γενετικής σύστασης των κατοίκων της Ελλάδας με κλασικούς και DNA δείκτες με στόχο τη διερεύνηση της βιολογικής ιστορίας των Ελλήνων και της σχέσης τους με άλλους λαούς της Ευρασίας. γ) Μοριακή διερεύνηση κληρονομικών ασθενειών χρησιμοποιώντας τεχνικές DNA.  Έλεγχος ιατροδικαστικών περιπτώσεων με χρήση DNA. δ) Μελέτη της γενετικής δομής και των τρόπων βελτίωσης και διαχείρισης ζώων. Εκτίμηση των επιπτώσεων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη γενετική σύσταση του ανθρώπου και ζωικών ειδών.


Διδασκαλία: Προπτυχιακό επίπεδο: Τμήματα Βιολογίας και Κηνιατρικής. Γενετική, Γενετική ανθρώπου, Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία ζώων, Οικονομία – Δίκαιο στη Βιολογία, Εξέλιξη και Γενετική Πληθυσμών. Μεταπτυχιακό επίπεδο: Εφαρμογές της γενετικής και της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση της υγείας, καθώς και Εφαρμογές της γενετικής και της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση ζωικών και φυτικών οργανισμών.

    Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κτηνιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας Παράρτημα Ηγουμενίτσας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου  με τίτλο:  Υδατοκαλλιέργειες και Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών.


Μαθήματα στο ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης. Διδασκαλία στη μετεκπαίδευση καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης  Θεσσαλονίκης και Καβάλας. Προσκεκλημένος ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας για επίκαιρα θέματα εφαρμογών γενετικής και βιοτενχολογίας στον άνθρωπο και για τους βιοηθικούς προβματισμούς που προκύπτουν από τη χρήση σύγχρονων τενχολογιών.


Διοικητικά καθήκοντα:  Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ (6 έτη).  Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.  Μέλος της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.    Δ/ντής του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, και  Δ/ντής Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας  Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.


Ερευνητικά προγράμματα: Χρηματοδοτήθηκαν 31 ερευνητικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Παιδείας,  το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Γεωργίας, καθώς και από Ιδιωτικούς φορείς και την Τοπική αυτοδιοίκηση.


1.   Δημοσίευσε  συνολικά 275 εργασίες: 119 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 153  ανακοινώσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και 3 άρθρα σε επιστημονικά βιβλία.

2.   Συγγραφέας 14 βιβλίων: 11 διδακτικών βιβλίων, μετάφραση ενός διδακτικού βιβλίου. Συγγραφέας του βιβλίου: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Το DNA των Ελλήνων (2014) (Δύο εκδόσεις), και του εκλαϊκευμένου βιβλίου με τίτλο: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (2016)

3.   Το επιστημονικό έργο αναφέρεται   3.420  φορές  στη διεθνή βιβλιογραφία.

4.   Επιβλέπων σε 11 διδακτορικές διατριβές

5.   Επιβλέπων σε 7 Master (διπλώματα μεταπτυχιακής ειδίκευσης) Βιολογίας

6.   Μέλος 16 τριμελών επιτροπών επίβλεψης διδακτορικών διατριβών,  16 πενταμελών συμβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών και 19 εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών και 8 διπλωμάτων ειδίκευσης και ως κριτής σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά περιοδικά

7.   Επιβλέπων σε 48 διπλωματικές εργασίες φοιτητών

8.   Επιβλέπων σε 77 πρακτικές ασκήσεις φοιτητών.

9.    Συμμετοχή στην οργάνωση αρκετών εθνικών, π.χ. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βιολογικής Εταιρείας στη Φλώρινα-Καστοριά (1993), 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βιολογικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (1994), Ανάλυση του γενετικού υλικού του ανθρώπου και η σύγχρονη ιατρική (Θεσσαλονίκη 1994),  και διεθνών συνεδρίων, π.χ. Συνέδρια Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών στη Θεσσαλονίκη,  1st and 6th Balkan meeting on Human Genetics, Thessaloniki,  Greece.

10.                     Κριτής σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά

11.                     Αξιολογητής σε Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης..

12.                     Αξιολογητής σε Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

13.                     Κριτής σε Ερευνητικά Προγράμματα της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας.

14.                     Κριτής σε  Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

15.                     Κριτής σε επιστημονικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πάτρας.

16.                     Διδασκαλία στη μετεκπαίδευση καθηγητών μέσης εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και Καβάλας).

17.                     Άρθρα στην Εφημερίδα Μακεδονία και σε άλλα έντυπα και συμμετοχή σε πολλές συζητήσεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

18.                     Τιμητικές διακρίσεις.

18.1. Σύλλογος Ελλήνων λογοτεχνών.

18.2. Δήμο Θεσσαλονίκης (10 έτη) ως υπεύθυνος της διοργάνωσης του κύκλου

        «Βιολογία-Ιατρική».

18.3. Σύλλογος κατοίκων Βυζαντίου Θεσσαλονίκης.

18.4. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών.

18.5. Πανελλήνια ΄Ενωση Ιχθυολόγων.

      19. Υποτροφίες. IKY, Τexas University (USA), British Council (Ηνωμένο

            Βασίλειο), Γαλλική  Κυβέρνηση και Βουλγαρική Κυβέρνηση.


ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΥ


Εκπαίδευση:
Επαγγελματική σταδιοδρομία:
Διοικητικό έργο
Άλλες Επαγγ/τικές ενασχολήσεις:
Mέλος επιστημονικών εταιρειών:
Ερευνητικές επιχορηγήσεις:
Yποτροφίες:
Διδακτορικές διατριβές:
1959: Πέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις του Φυσιογνωστικού Τμήματος της Φ.Μ.Σ. του ΑΠΘ.
Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. σε όλη τη διάρκεια των σπουδών
1963:  Πτυχίο με βαθμό “ΑΡΙΣΤΑ”
1971: Διδάκτορας της Φ.Μ. Σχολής του Α.Π.Θ. με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ»
1978: Υφηγητής της Φ.Μ. Σχολής του ΑΠΘ
1973-1975:  Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Department of Zoology, Division of Genetics, University of Texas, Austin, U.S.A.
1988: Εξάμηνη μετεκπαίδευση στο Τμήμα Γενετικής Ανθρώπου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Newcastle της Αγγλίας
1980, 1981, 1985: Σύντομη μετεκπαίδευση στη Γαλλία, τη  Βουλγαρία και την Αγγλία
1966-1972: Βοηθός Εργαστηρίου  Γ. Βιολογίας ΑΠΘ
1973-1978: Επιμελητής Εργαστηρίου  Γ. Βιολογίας ΑΠΘ
1978-1982: Υφηγητής Εργαστηρίου Γ. Βιολογίας ΑΠΘ
1982-1983: Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
1983-1986: Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
1986          : Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας,  ΑΠΘ

           

1984-1987: Δ/ντής Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας,  ΑΠΘ
1988-2001: Δ/ντής Εργαστηρίου Βιολογίας Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ
1989-1991: Δ/ντής Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ
1989 -1995: Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
1993 -1995: Μέλος της Συγκλήτου
2001-2007: Μέλος της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών
2004-2007 : Δ/ντής Εργ/ίου Γ. Βιολογίας,  Τμήμα Βιολογίας
19.                     Συμμετοχή στην οργάνωση αρκετών εθνικών, π.χ. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βιολογικής Εταιρείας στη Φλώρινα-Καστοριά (1993), 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βιολογικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (1994), Ανάλυση του γενετικού υλικού του ανθρώπου και η σύγχρονη ιατρική (Θεσσαλονίκη 1994),  και διεθνών συνεδρίων, π.χ. Συνέδρια Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών στη Θεσσαλονίκη,  1st and 6th Balkan meeting on Human Genetics, Thessaloniki,  Greece
20.                     Κριτής σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά
      02.1.   Acta Zoologica
      02.2.   Αquaculture International
      02.3.   Biochemical Systematics and Ecology
      02.4.   BMC Genetics
      02.5.   Environmental Toxicology and Pharmacology
      02.6.   Fishery Bulletin
      02.7.   Hydrobiologia
      02.8.   ICES Journal of Marine Sciences
      02.9.   Journal of Biotechnology
      02.10. Journal of Biological Research
      02.11. Journal of Fish Biology
      02.12. Journal of Zoological Systematics and   
                 Evolutionary Research
      02.13. Molecular Phylogenetics and Evolution
      02.14. Marine Biotechnology
      02.15. Molecular Phylogenetics and Evolution
02.16.                   The Italian Journal of Zoology
21.                     Αξιολογητής σε Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας).
22.                     Αξιολογητής σε Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
23.                     Κριτής σε Ερευνητικά Προγράμματα της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας.
24.                     Κριτής σε  Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
25.                     Κριτής σε επιστημονικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πάτρας
26.                     Υπερδεκαετής συμμετοχή με διδασκαλία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ως υπεύθυνος της διοργάνωσης του κύκλου «Βιολογία-Ιατρική» έτυχα τιμητικής διάκρισης από το Δήμο Θεσσαλονίκης για εθελοντική προσφορά.
27.                     Διδασκαλία στη μετεκπαίδευση καθηγητών μέσης εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και Καβάλας).
28.                     Άρθρα στην Εφημερίδα Μακεδονία και σε άλλα έντυπα και συμμετοχή σε συζητήσεις στην τηλεόραση.
29.                     Συμμετοχή σε επιτροπές του Τμήματος, της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (π.χ. ΄Εκδοση του Οδηγού Περιβαλλοντικής ΄Ερευνας στο Α.Π.Θ., 1999).
30.                     Συμμετοχή στα αρχικά στάδια υλοποίησης  προγράμματος Erasmus.
1.   Πανελλήνια ΄Ενωση Βιολόγων
2.   International association of human genetics
3.   Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας
4.   Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών
5.   Marine Biotechnology
6.   European Aquaculture Society
7.   International association of human biologists
8.   American genetic association
9.   Electrophoresis society
1.   Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών
2.   Υπουργείο Βιομηχανίας/Ανάπτυξης
3.   Υπουργείο Γεωργίας
4.   Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
5.   O.T.A.
6.   Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
7.   Ελληνοβρετανική συνεργασία, Ελληνογαλλική συνεργασία, Ελληνοτσεχική συνεργασία και Ελληνοϊταλική συνεργασία
8.   Ιδιωτικοί φορείς
·       IKY, Τexas University (USA), British Council, Γαλλική Κυβέρνηση και Βουλγαρική Κυβέρνηση.
·       Η Ελληνική εταιρεία Βιολογικών Επιστημών με τίμησε για την προσφορά μου στην επιστήμη στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο που διοργανώθηκε στην Καβάλα (17-19 Μαΐου 2007)
 1.  Kαπλάνογλου Λάζαρος (1980).  Συμβολή στη μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού του πληθυσμού της επαρχίας Αλμωπίας  (110 σελ.)  σε  συνεργασία με Καθηγητή Κ. Καστρίτση
 2.  Κουβάτση Αναστασία (1984). Γενετικός πολυμορφισμός                          
            ενζύμων του πλακούντα (144 σελ.) σε συνεργασία με
            Καθηγητή Κ. Καστρίτση
 3.  Αμπατζόπουλος Θεόδωρος (1988). Μελέτη πληθυσμών
            Artemia της Βόρειας Ελλάδας (176 σελ.),     
            Συνεπίβλεψη με Καθηγητή Κ. Καστρίτση
 4.  Καρακούσης Ιωάννης (1990). Μελέτη του γενετικού
            πολυμορφισμού πληθυσμών πέστροφας (Salmo trutta
            L.) της Βόρειας Ελλάδας (202 σελ.)
 5.  Πάσχος Ιωάννης (1991). Μελέτη της γενετικής δομής και
            των τρόπων βελτίωσης και διαχείρισης της  (Salmo
            trutta  L.) της Ηπείρου (192 σελ.)
 6.  Αποστολίδης Απόστολος (1996). Μελέτη της
           ισοενζυμικής και μιτοχονδριακής γενετικής   
           ποικιλότητας πληθυσμών της πέστροφας  (Salmo
           trutta  L.) της Ελλάδας (146 σελ.)
 7.  Ιμσιρίδου Αναστασία  (1998). Μελέτη της γενετικής
           δομής  πληθυσμών του είδους Leuciscus cephalus (L)
           της Ελλάδας (152 σελ.)
 8.  Κράββα Νικολέττα  (2000). Γενετική σύσταση και
            αύξηση σε πληθυσμούς του μυδιού Mytilus  
            galloprovincialis στο Θερμαϊκό κόλπο (184 σελ.)
 9.  Κατσαρές Βασίλειος (2003). Γενετική σύσταση
             πληθυσμών αστακοκαραβίδας Homarus gammarus
             (L) της Ελλάδας (220 σελ.)
10. Καραΐσκου Νικολέττα (2004). Διερεύνηση της γενετικής
             δομής τριών ειδών του γένους Trachurus με τη
             χρήση DNA δεικτών (194 σελ.)
11. Αλεξανδρή Πανωραία,    Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ

                                       


ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


1.       ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1998). Μελέτη μορφολογικών χαρακτηριστικών και πρωτεϊνικού πολυμορφισμού του κυπρίνου (Cyprinus carpio) της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θράκης, ΑΠΘ.

2.        ΚΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ (2003). Μελέτη της γενετικής σύστασης σπάνιων ελληνικών φυλών προβάτων. ΑΠΘ

3.       ΤΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2002-2003)

4.       ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (2003-2004). Γενετική ταυτοποίηση ειδών πέρδικας της Ελλάδας με τη χρήση μοριακών τεχνικών. ΑΠΘ.

5.       ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ (2004-2005). Γενετική ταυτοποίηση δύο ειδών ελληνικής πέρδικας με τη χρήση μοριακών τεχνικών. ΑΠΘ.

6.       ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006). Γενετική σύσταση δύο ειδών ελληνικής πέρδικας. ΑΠΘ.

7.       ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (2007). Περιβαλλοντικές παράμετροι ευτροφισμού στο Θερμαϊκό κόλπο. ΑΠΘΜέλος σε  Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές Διδακτορικών διατριβών


1.   Wague Abd. Βιολογία, Οικολογία και δυναμική του είδους Serranus hepatus στο Θερμαϊκό Κόλπο. (1997). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

2.   Βαλούκας Β. Βιολογία, Δυναμική και εκτίμηση του πληθυσμού του είδους Abramis brama της λίμνης Βόλβης. (1999). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

3.   Αστρεινίδης Αριστοτέλης. Μοριακή μελέτη της οζώδους σκλήρυνσης. (1998). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

4.   Κοντοπούλου Έλενα. Μελέτη της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με την ανάλυση υπερμεταβλητών DNA δεικτών. (2000). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

5.   Αλβανού Λυδία. Εποχικές διακυμάνσεις της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης του μέσου ζωοπλαγκτού στο Θερμαϊκό κόλπο. (2001). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

6.   Λιόρδος Βασίλειος. Οικολογία πληθυσμών του Κορμοράνου (Phalacrocorax carlo L. 1758) που φωλιάζουν και διαχειμάζουν σε ελληνικούς υγρότοπους. (2004). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

7.   Παπακώστας Σπύρος. Καθορισμός της γενετικής σύστασης πληθυσμών ειδών του γένους Brachionus με χρήση μοριακών δεικτών. (2003-2007). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

8.   Μπαξεβάνης Αθανάσιος. Μορφολογική και γενετική διαφοροποίηση πληθυσμών Artemia του παλαιού κόσμου. (2006).Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

9.   Κωνσταντίνος Ζαφείρης. Συγκριτική ανάλυση των βιολογικών και κοινωνικών δομών απομονωμένων πληθυσμών του Ν. Ροδόπης (2006). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

10.                     Δεληγιαννίδης Παναγιώτης. Πληθυσμιακή ανάλυση DNA δεικτών και ιατροδικαστική αξιολόγησή τους (2007). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

11.                     Ρούσκας Κωνσταντίνος. Διερεύνηση του ρόλου του πολυμορφισμού γονιδίων στην απόκριση παχύσαρκων ατόμων σε φαρμακευτική αγωγή. (2007). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

12.                     Αθανασιάδου Ιωάννα. Ανοσοφαινοτυπική μελέτη δεικτών κυτταρικής ενεργοποίησης, πολλαπλασιασμού και ελέγχου του κυτταρικού κύκλου σε ασθενείς με β-χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. (2007). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

13.                     Μανιάτση Στεφανία. (2007). Η παρθενογένεση στην Artemia: Μοριακή προσέγγιση. Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

14.                     Παπαδημητρίου Ιωάννης, (2006) Σχέση των βιομηχανικών με τους γενετικούς (DNA) δείκτες απόδοσης. ΤΕΦΑΑ Σερρών Α.Π.Θ.

15.                     Σιμιτοπούλου-Κοτζαμάνη Καλλιόπη. Μελέτη γενετικών δεικτών σε πληθυσμιακές ομάδες της Θράκης (2011). Εργαστήριο Ανθρωπολογίας, Τμήμ,α Ιστορίας-Εθνοιλογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

16.                     Αναγνωστοπούλου Λυδία. Διερεύνηση των μορφολογικών και λειτουργικών προσαρμογών χαρακτηριστικών ειδών Amphipoda (Crustacea) κατά την εξελικτική μετάβασή τους από τη θαλάσσια στη χερσαία διαβίωση (2012). Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.


Μέλος σε  Πενταμελείς/ Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

1.        Σκούρας Ζαχαρία. Μελέτη των πολυταινικών χρωμοσωμάτων των κυττάρων των σιαλογόνων αδένων της Drosophila auraria. (1984).Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

2.        Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. Μελέτη της επίδρασης  της εκδυσοστερόνης in vitro πάνω στους δακτυλίους Balbiani και τους άλλους βρόχους των πολυταινικώνχ χρωμοσωμάτων των σιαλογόνων αδένων της  Drosophila auraria (1985). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

3.        Καλογιάννη-Δημητριάδη Μ. Συμβολή στη μελέτη του μεταβολισμού ενέργειας στα ερυθροκύτταρα του αμφιβίου Rana ridibunda. (1983). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

4.        Μιχαηλίδης Β. Μελέτη του ενεργειακού μεταβολισμού στο μυ του ποδιού του θαλασσίου μαλακίου Patella caerulea (L). (1984). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

5.        Γιαννουλάκη Ε. Επίδραση ιντερφερονών και αντικαρκινικών αντιβιοτικών στους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς κυττάρων θηλαστικών. Χρήση ιών ως δείκτες.  (1993). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

6.        Κάρλου-Ρήγα Κ. Βιολογία και δυναμική των ειδών του γένους Trachurus στο Σαρωνικό Κόλπο. (1995).  Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

7.        Ιωαννίδου Ε. Κυτταρογενετική μελέτη των χρωματιδιακών ανταλλαγών και συσχέτισή τους με το φαινόμενο της μεθυλίωσης του DNA. (1996). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

8.        Κωνσταντοπούλου Ε. Γενετική και μοριακή μελέτη θερμοεπαγώμενων γονιδίων του δίπτερου Drosophila auraria. (1997). Βιολογίας ΑΠΘ.

9.        Ηλιόπουλος Ι. Μοριακή κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός του spaghetti ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου της Drosophila melanogaster. (1997). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

10.  Δροσοπούλου Ε. Μελέτη των γονιδίων των α και β-σωληνινών σε είδη της υποομάδας  montium της Drosophila. (1998). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

11.  Ζαμπετάκη Άννα Ανάλυση και χαρτογράφηση διάφορων γονιδίων στο Bactorera olea. (1999).  Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

12.  Γεωργίου Δόμνα-Μαρία. Μοριακή γενετική χαρτογράφηση των γονιδίων που προκαλούν  τις αξονοπάθειες Charcot-Marie-Tooth στον άνθρωπο. (2002). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

13.  Τσιώρα Α. Βιολογία αναπαραγωγής του νεροβατράχου Rana epeirotica της λίμνης Ιωαννίνων. 2003. Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

14.   Νικολάου Κωνσταντίνα. Κλωνοποίηση, έκφραση και χαρακτηρισμός του γονιδιακού προϊόντος του ανοιχτού αναγνωστικού πλαισίου U90/89 του ανθρώπινου ερπητοϊόύ 6 (HHV6). (2004). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

15.  Στρατικόπουλος Ηλίας. Απομόνωση μικροδορυφόρων στη Μεσογειακή μύγα, Ceratitis capitata, και η χρησιμοποίησή τους στη φυσική και γενετική χαρτογράφηση του γονιδιώματος του εντόμου. (2004).  Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. 

16.  Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος. Γενετική και μορφολογική ποικιλότητα των ειδών του γένους Triturys (Αμφίβια, Ουρόδηλα) στον Ελλαδικό χώρο:  Ιστορικές και Οικολογικές Ερμηνείες. (2004).  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας.

17.  Λεονταρίδου Ιωάννα. Συχνότητα και μελέτη του δασυτριχισμού στον Ελληνικό πληθυσμό. (2004). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

18.  Κουρτίδης Αντώνιος. Απομόνωση, Μοριακός χαρακτηρισμός και φυλογενετική ανάλυση γονιδίων της οικογένειας HSP70 από το είδος Mytilus galloprovienciallis Lamarck 1819.  (2004). Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

19.  Ψόχιου Ελένη. Μοριακή κλωνοποίηση των γονιδίων και χαρακτηρισμός των κύριων πρωτεασών της σερίνης του ευρύαλου τελεοστέου Sparus aurata: Αλατότητα και ορμονική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και ενζυμικής δραστικότητας. (2006). Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


1.       ΤΥΧΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2002). Γενετική μελέτη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2: Συσχέτιση του πολυμορφισμού Pro12Ala του γονιδίου PPARγ  με την εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και την ανταπόκριση σε αντιδιαβητική αγωγή σε πληθυσμούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

2.       ΠΑΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (2003).  Μοριακή διερεύνηση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου. ΙΙ. Α. Κουβάτση, ΑΠΘ.

3.       ΤΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003). Κατάψυξη ωαρίων in vitro, Αρσενάκης Μηνάς και Ταρλατζής Βασίλειος Επιβλέποντες. Τριανταφυλλίδης Εξεταστής.

4.       ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (2004). Μεταλλάξεις στο γονίδιο MEFV  (που ευθύνεται για τον Οικογενή Μεσογειακό πυρετό) στον Ελληνικό πληθυσμό. Α. Κουβάτση, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

5.       ΡΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005). Διερεύνηση της γενετικής προδιάθεσης για παχυσαρκία (Γονίδια BBS6 και  MC4R). Ε. Α. Κουβάτση.

6.       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (2006). Πολυμορφισμοί στα γονίδια της οικογένειας των ενζύμων της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης και ο κίνδυνος για πολλαπλές αποβολές. Α. Κουβάτση, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

7.       ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007). Ο πολυμορφισμός arg577ter στο εξώνιο 16 του γονίδιου ACTN3 και οι υψηλές επιδόσεις στον κλασικό αθλητισμό. Τμήμα ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ.

8.       ΚΑΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (2007). Ο ρόλος της έκκρισης HLA-6 από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Α. Κουβάτση, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.


Διδασκαλία:


Προπτυχιακό Επίπεδο

Γενετική, Τμήματα Φυσιογνωστικό και Βιολογίας  ΑΠΘ, 30 έτη

Γενετική, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ, 12 έτη

Εισαγωγή στη Βιολογία, Φοιτητές του Φυσιογνωστικού (1971-72), Χημικού και    

    Φαρμακευτικού Τμήματος (1972-73, 1976-77) του Α.Π.Θ.

Βιοτεχνολογία ζώων, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 2 έτη

Οικονομία – Δίκαιο στη Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 2 έτη

Εξέλιξη και Γενετική Πληθυσμών,  Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 1 έτος

Βιοχημική Γενετική, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 2 έτη

Κυτταρογενετική, Τμήμα Βιολογίας  ΑΠΘ, 2 έτη

Μοριακή Βιολογία – Βιολογία Κυττάρου, Τμήμα Βιολογίας, 1 έτος

Βιολογία Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας   ΑΠΘ, 3 έτη

Γενετική Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας  ΑΠΘ, 3 έτη

ΣΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, 5 έτη

Μεταπτυχιακό επίπεδο


     Συμμετοχή στη διδασκαλία δύο μαθημάτων (Εφαρμογές της γενετικής και της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση της υγείας), καθώς και (Εφαρμογές της γενετικής και της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση ζωικών και φυτικών οργανισμών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας,  κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία». 

    Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κτηνιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας Παράρτημα Ηγουμενίτσας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου  με τίτλο  Υδατοκαλλιέργειεςκαι Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών.Επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα


1.   Μελέτη της γενετικής σύστασης ειδών ποντικών της Ελλάδας. Συνεργασία με Πανεπιστήμιο  Γαλλίας (1979).

2.   Μελέτη των πληθυσμών πέστροφας της Μακεδονίας και της Ηπείρου (1985).

3.   Οι επιπτώσεις των τροφικών υλικών, βιομηχανικής ρύπανσης, γενετικής σύστασης στις μυδοκαλλιέργειες και στα δίθυρα του Θερμαϊκού Κόλπου. Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας (1994).

4.   Genetic and reproduction studies of European silurid fishes; Applications to conservation of fish farming. EU. Copernicus program (1994).

5.   Assessment of the two main and connected human influences, river disturbance and subsequent fish stocking on the genetic diversity and stability of natural riverine fish populations EU, Environment, Biodiversity (1997)

6.   Γενετική σύσταση και τρόποι βελτίωσης και διαχείρισης του κυπρίνου της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θράκης με τη χρησιμοποίηση μοριακών τεχνικών. ΥΠΕΡ 1995.

7.   Προσδιορισμός διαφορετικών ιχθυοαποθεμάτων της κουτσομούρας (Mullus barbatus) από το Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος με τη χρήση μοριακών τεχνικών. ΠΕΝΕΔ 1995.

8.   Διεθνές στρογγυλό τραπέζι Barbus IV (1997).

9.   Δείγματα του ψαριού Salmothymus obtusirostris (1995).

10.  Concerted action on identification, management and exploitation on genetic resources in brown trout (Salmo trutta), FAIR EU program 1997.

11.  Genetic diversity in the European lobster (Homarus gammarus) population structure and impacts of stock enhancement EU. Fair 1998.

12.  Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών τεχνικών για τη διάκριση πληθυσμών  μπακαλιάρου της  Μεσογείου από εκείνους του Ατλαντικού. Ευρ. Ένωση (1998).

13.  Genetic identification of fish eggs by species-specific DNA markers for use in stock biomass assessments and detection of commercial fraud. EU. Life Sciences 1999.

14.  Δειγματοληπτικός έλεγχος εκτροφών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα  -Διατήρηση των σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων”, Υπουργείο Γεωργίας. Yλοποιείται από το ΕΘΙΑΓΕ και συνεργασία του ΑΠΘ (Καθηγητής Κ. Τριανταφυλλίδης) και επιστημονικό υπεύθυνο την Δρ. Ντίνα Πλουμή (2002).

15.  Μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού των ενζύμων του πλακούντα στη Β. Ελλάδα (Ε.Υ.)

16.  The Biological History of European populations (Μελέτη της γενετικής σύστασης των κατοίκων της Ελλάδας σε μοριακό επίπεδο) EU Human and Capital Mobility program (1995).

17.  Moριακή μελέτη της οζώδους σκλήρυνσης. ΠΕΝΕΔ 1995

18.  Mεσογειακό πρόγραμμα: H Μεγάλη Ελλάδα. Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας (1997).

19.  Concerted action: Lung disease in cystic fibrosis and accompanying changes in the glycosylation of salivary proteins. EU Biomedicine, 1996.

20.  Εργαστηριακός έλεγχος ιατροδικαστικών περιπτώσεων με χρήση μικροδορυφορικών DNA δεικτών στον Ελληνικό πληθυσμό. Δικαστικές  αρχές και ιδιώτες. 2001.

21.  Γενετικές επιπτώσεις στην παραγωγή τροχόζωων σε εκκολαπτήρια εμπορικών οστεϊχθύων. Genetic implications in the production of rotifers in commercial
finfish hatcheries
. Πρόγραμμα EU Quality of Life 2002.

22.  Γενετική Ταυτοποίηση Πέρδικας. Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας 2003.

23.  Γονιδιωματική, Βιοποικιλότητα και Βιοτεχνολογία. Ε.Ε. ΑΠΘ (2003).

24.  Γενετική ταυτοποίηση αποθεμάτων καλλιεργούμενων και άγριων πληθυσμών τσιπούρας και λαβρακιού με χρήση DNA δεικτών, Πρόγραμμα «Πυθαγόρας» Υπουργείου Παιδείας, 2004.

25.  Πληθυσμιακή ανάλυση DNA δεικτών και ιατροδικαστική αξιολόγησή τους. Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Υπουργείου Παιδείας 2004. (Μέλος της ερευνητικής ομάδας).

26.  Καινοτόμες τεχνολογίες φυσικής αναπαραγωγής εμπορικών αυτοχθόνων ειδών ψαριών εσωτερικών υδάτων επιλεγμένων με μεθόδους μοριακής γενετικής» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

27.  Ο  ρόλος του γενετικού υλικού (DNA) στις αθλητικές επιδόσεις. ΟΠΑΠ A.E. 2005.

28.  Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations – A European network. 6 FP, Priority 8, Policy-Oriented Research (SSP), 2005-2007.

29.  Eπιπτώσεις των ακτινοβολιών στην υγεία. Xρηματοδότησή του  από το Δήμο Πυλαίας.

30.  Γενετική Ταυτοποίηση του Αγριόχοιρου. Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας 2006.

31.  Εκτίμηση των επιπτώσεων στην Υγεία από Πυλώνες Υψηλής Τάσης κλπ εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Πυλαίας. Χρηματοδότηση από Δήμο Πυλαίας, 2007.


Προσκεκλημένος ομιλητής από 20/6/2014. 9ο Συμπόσιο μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 20 και 21 Ιουνίου 2014. Η γενετική σύσταση των κατοίκων της Ελλάδας και η διαδρομή του(ς) στην Ευρώπη.
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ


Α. Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ


1.          Πελεκάνος  Μ., Α. Κανέλλης, Κ. Τριανταφυλλίδης και Α. Πέντζου-Δαπόντε (1966). Συχνότης εμφανίσεως ολικής και μερικής αχρωματοψίας ως και ανωμάλου τριχρωματοψίας εις τους  φοιτητάς του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιστ. Επετ. ΦΜΣ ΑΠΘ. Τόμος 10: 51-56.  Αναφορά 1.

2.          Τριανταφυλλίδης  Κ.  (1971). Γενετική μελέτη του πολυμορφισμού των εστερασών εις τους ελευθέρους πληθυσμούς της Drosophila melanogaster και της  Drosophila simulans. Διδακτορική διατριβή, σελ. 126, Θεσσαλονίκη. Αναφορές 3.

3.          Triantaphyllidis C.D.  and C. Christodoulou (1973). Studies of a homologous gene-enzyme system, Esterase-C, in Drosophila melanogaster and Drosophila simulans. Biochemical genetics 8: 383-390. Impact factor 0,86, Αναφορές 15.

4.          Triantaphyllidis C.D., C. Christodoulou and L. Beckman (1973). Polymorphism at two esterase loci in Drosophila melanogaster from Northern Greece. Hereditas 74: 25-30. Impact factor 0,84, Αναφορές 7.

5.          Triantaphyllidis  C.D. (1973). Allozyme variation in populations of Drosophila melanogaster and D. simulans from Northern Greece. The J. of Heredity 64: 69-72. Impact factor 1,658, Αναφορές 10.

6.          Triantaphyllidis C.D. and C. Kastritsis (1976). Acid phosphatases in Drosophila auraria. Experientia 32: 1277-1278. Impact factor 1,5,  Αναφορές 8.

7.          Triantaphyllidis C.D. (1978). Esterase and leucine aminopeptidase isozymes of D. auraria. Dros. Infor. Service 53: 118-119. Αναφορά 1.

8.          Triantaphyllidis C.D., and R.H. Richardson (1978). Acid phosphatases isozyme patterns of twenty-five species from Drosophila montium subgroup. Dros. Infor. Service 53: 201-202. Αναφορές 2.

9.          Triantaphyllidis C.D., Z. Scouras and J. Panourgias (1978). Genetic of six allozyme loci of some species of the melanogaster species group. Dros. Infor. Serv. 53: 145-146. Αναφορές 2.

10.    Triantaphyllidis C.D., J. Panourgias and Z. Scouras (1978). Isozyme variations and phylogenetic relationships among six species of the montium subgroup of the Drosophila  melanogaster species group. Genetica 48: 223-227. Impact factor 1,4, Αναφορές 12.

11.    Triantaphyllidis C.D. (1981). The esterase-A of D. auraria. Dros. Infor. Service  56: 141-142. Αναφορά 1.

12.    Triantaphyllidis C.D. (1981). Genetic localization of Est-C, Acph and w genes of D. auraria. Dros. Infor. Service  56: 142. Αναφορά 1.

13.    Triantaphyllidis C.D. and R.H. Richardson (1980). The DNA sequences of six endemic Hawaiian Drosophila species. Sci. Annals Fac. Phys. And Mathem., Univ. Thessaloniki, 20a: 93-114. Αναφορά 1.

14.    Τριανταφυλλίδης Κ. (1978). Εντοπισμός κλασμάτων DNA στα πολυταινικά χρωμοσώματα των ειδών Drosophila crucigera και Drosophila silvarentis. Πραγματεία για Υφηγεσία, σελ. 96, Θεσσαλονίκη.  

15.    Triantaphyllidis C.D. and R.H. Richardson (1982). DNA/DNA hybridization studies among six endemic Hawaiian Drosophila species. Genetica 57: 225-229 (1982). Impact factor 1,4, Αναφορές 6   70

16.     Bonhomme F., J. Britton-Davidian, L. Thaller et C. Triantaphyllidis (1978). Sur l’ existence en Europe de quarte groupes de Souris (genre Mus L.) du rang espece et semi-espece, demontree par la genetique biochemique. C.R. Acad. Sc. Paris, 287: 631-633. Impact factor 1,4, Αναφορές 44.

17.    Triantaphyllidis C.D., J.N. Panourgias, Z.G. Scouras and G. C. Ioannidis (1980). A comparison of gene-enzyme variation between Drosophila melanogaster and Drosophila simulans. Genetica 51: 227-231. Impact factor 1,4 Αναφορές 19.

18.     Triantaphyllidis C.D., J. Panourgias and Z. Scouras (1982). Genic variation in a Greek wild population of Drosophila melanogaster. Dros. Infor. Service 58: 142-143. Αναφορές 17.

19.    Triantaphyllidis C.D., Z. G. Scouras, J. N. Panourgias and G.C. Ioannidis (1982). Allozyme variation in Greek wild populations of Drosophila melanogaster and D. simulans along a North-South gradient. Genetica 58: 129-136. Impact factor 1,4, Αναφορές 16.

20.    Triantaphyllidis C.D., Z. G. Scouras and A. G. Kouvatsi (1981). Linkage disequilibrium in Greek populations of Drosophila melanogaster and Drosophila simulans. Sci. Annals Fac. Phys. and Mathem., Univ. Thes. 21: 59-67. Αναφορά 5.

21.    Triantaphyllidis C.D. and L. Tsacas (1981). Distribution of different species of Drosophila in Greece. Sci. Annals Fac. Phys. and Mathem., Univ. Thes. 21: 69-78. Αναφορά 1.

22.    Tsacas, L., C. Krimbas and C.D. Triantaphyllidis (1982). The genus Drosophila in Greece. Dros. Infor. Service 58: 143-144.

23.    Triantaphyllidis C.D., H. Damianakis, P. S. Economidis and J. Karakousis (1981). Genetic variation in Greek Barbel populations: I. Esterases, LDH, MDH, ME and PGM in Barbus meridionallis (Pysces, Cyprinidae). Comp. Biochem. Physiol. 70B: 289-293. Impact factor 1,4, Αναφορές 13.

24.    Parisi  H.A.,  Lanara, E.C. and C. D. Triantaphyllidis (1980). Protein and enzyme polymorphisms in affective disorders in Northern Greece. Human Heredity 30: 181-184. Αναφορές 3.

25.    Kaplanoglou L.B. and C.D. Triantaphyllidis (1982). Genetic polymorphisms in a North Greek population. Ηum. Hered. 32: 124-129. Impact factor 2,1, Αναφορές 8.

26.    Τριανταφυλλίδης Κ.Δ. και Λ. Β. Καπλάνογλου (1981). Η δικαστική αξία του γενετικού πολυμορφισμού σε περιπτώσεις αμφισβητούμενεης πατρότητας στον Ελληνικό πληθυσμό. Ιατρική 40: 284-291.

27.    Kouvatsi A. and C.D. Triantaphyllidis (1983). Placental enzyme polymorphisms in the human population of Northern Greece. Proc. of the Inter. Conf. on electrophoresis and related fields, Athens 1982. Walter de Gruyter and Co, Berlin – New York, pp. 733-741.

28.    Triantaphyllidis    C.D., Kouvatsi and L. Kaplanoglou (1983). The genetic distances between the inhabitants of nine Mediterranean countries and the three major Human races. Human Heredity 33: 137-139. Impact factor 2,1, Αναφορές 9.  

29.    Triantaphyllidis C. D., Α. Kouvatsi, L. Kaplanoglou and A. Natsiou-Boziki (1986). Genetic relationships among the inhabitants of nine Mediterranean countries. Human Heredity 36: 218-221. Impact factor 2,1,  Αναφορές 6.  147

30.    Kouvatsi A. and C. Triantaphyllidis (1984). Enzyme polymorphism in placentae from Northern Greece. Human Heredity 34: 207-211. Impact factor 2,1, Αναφορές 6.

31.    Kouvatsi A.  and   C. D. Triantaphyllidis (1985). Placental alkaline phosphatase polymorphism in Northern Greece. Human Heredity 35: 259-262. Impact factor 2,1, Αναφορά 2.

32.    Kouvatsi A.  and   C. Triantaphyllidis (1987). Gc and Tf subtypes in Greece. Human Heredity 37: 62-64. Impact factor 2,1, Αναφορές 7.

33.    Τριανταφυλλίδης Κ., Α. Κουβάτση και Λ. Καπλάνογλου (1985). Θετική διαπίστωση της πατρότητας με χρησιμοποίηση γενετικών δεικτών. Αρμενόπουλος 12: 1013-1029.

34.    Τριανταφυλλίδης Κ., Θ. Αμπατζόπουλος και Α. Κουβάτση (1986). Η διδασκαλία της γενετικής στο Λύκειο. Α. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των καθηγητών. Λόγος και Πράξη 28: 103-112.

35.    Τριανταφυλλίδης Κ.,  Α. Κουβάτση κ.ά. (1985). Η διδασκαλία της γενετικής στο Λύκειο. B. Η αξιολόγηση των μαθητών. Λόγος και Πράξη 27: 28-44.

36.    Abatzopoulos Th.,  C. Triantaphyllidis and C. Kastritsis (1987). Preliminary studies of some Artemia populations from Northern Greece. Proc. of the second Inter. Sympos. on the Brine shrimp, Αrtemia, pp. 107-114. Αναφορές 12.

37.    Abatzopoulos Th., C. Kastritsis and C.D. Triantaphyllidis (1986). A study of karyotypes and heterochromatic associations in Artemia, with special reference to two N. Greek populations. Genetica 71: 3-10. Impact factor 1,4, Αναφορές 60.

38.    Karakousis Y. and C. Triantaphyllidis (1988). Genetic relationship among three Greek brown trout (Salmo trutta L.) populations. Polskie Arch. Hydrobiol. 35: 279-285. Αναφορές 11.

39.    Kouvatsi A., G. Koliakos, C. Triantaphyllidis and R. Zacharaki (1988). C3 complement types in Northern Greece. Gene Geography 2: 33-35. Αναφορά 3.

40.    Triantaphyllidis C.D., Ad’ Hiah, J. Karakousis and S. S. Papiha (1989). Complement polymorphism in Greece. Annals Human Biology 16: 443-448. Impact factor 0,23, Αναφορές 3.

41.    Mamouris Z.,   A.P. , Apostolidis, P. Panagiotaki, A. I. Theodorou and Triantaphyllidis C. (1998). Morphological variation between red mullet (Mullus barbatus) populations in Greece. J. Fish. Biol. 52: 107-117. Impact factor 1,4, Αναφορές 48.

42.    Karakousis Y. and  C. Triantaphyllidis (1990). Genetic structure and differentiation among Greek brown trout (Salmo trutta) populations. Heredity  64: 297-304. Impact factor 4,0, Αναφορές 40.

43.    Karakousis   Y., Triantaphyllidis Costas and P. Economides (1991). Morphological variability among seven Greek populations of brown trout  (Salmo trutta). J. Fish Biology 38: 807-817. Impact factor 1,4, Αναφορές 48.

44.    Paschos J. and   C. Triantaphyllidis (1991). Effect of hatching substratum on  the yolk sac absorption rate, fry mortality, and first stage growth rate of brown trout (Salmo trutta L.) from  the River Louros (northwestern Greece). Acta Hydrobiol. 33: 99-103.

45.    Paschos J. and   C. Triantaphyllidis (1991). Acceleration of sexual maturity of brown trout (Salmo trutta) from Louros river by photoperiod changes. Thalassographica.

46.    Μπελιμπασάκης Ν., Ε. Βαϊνάς και Κ.Δ. Τριανταφυλλίδης (1991). Γενετική δομή βοοειδών φυλής “Συκιάς Χαλκιδικής”. Δελτίον Ελλ. Κτην. Εταιρείας 42: 119-123.   231

47.    Britton-Davidian J.,  M. Vahdati, F. Benmehdi, P. Gros, V. Nance, H. Croset, S. Guerassimov and C. Triantaphyllidis (1991). Genetic differentiation in four species of Apodemus from Southern Europe: A. sylvaticus, A. fravicolllis, A. agrarius and A. mystacinus (Muridae, Rodentia). Z. Saagetierkunde 56: 25-33. Impact factor 0,82, Αναφορές 38.

48.    Karakousis    Y.,   J. Paschos and C. Triantaphyllidis (1992). Chromosomal studies in brown trout (Salmo trutta L.) populations from Greece. Cytobios 72: 117-124. Impact factor 0,49,  Αναφορές 7.

49.    Karakousis Y. and C. Triantaphyllids (1992). Heterozygosity and morphological variability in brown trout (Salmo trutta L.) populations from Greece. Zool . Anz. 228: 149-155. Impact factor 0,68, Αναφορές 4.

50.    Kαrakousis Y., Peios C., Economidis P.S. and Triantaphyllidis C. (1993). Multivariate analysis of the morphological variability among Barbus peloponnesius (Cyprinidae) populations from Greece and two populations of B. meridionalis and B. meridionalis petenyi. Cybium 17: 229-240. Impact factor 0,40, Αναφορές 24.

51.    Petalopoulos  A., Fousteri M., Kouvatsi A. and C. Triantaphyllidis (1993). Polymorphism of salivary esterase and α-amylase in the Greek population. Human Heredity 43: 375-379. Impact factor 2,1, Αναφορά 1.

52.    Karakousis Y.,  E.  Spandou, K. Sophronidis & C. Triantaphyllidis (1993). Morphological and allozymic variation in populations of Mytilus galloprovinciallis from Aegean sea.  J. Mol. Studies. 59: 165-173. Impact factor 1,07, Αναφορές 11.

53.    Karakousis Y.,  K. Vareli, A. Kotsinas and Costas Triantaphyllidis (1993). Genetic characteristics of a perch (Perca fluviatelis) population from the lake Volvi (Makedonia, Greece). Zool. Anz. 230:131-136. Impact factor 0,68, Αναφορές 3.

54.    Τριανταφυλλίδης Κ. (1993). Η γενετική σύσταση των κατοίκων της Ελλάδας. Γαληνός 35: 211-224.

55.    Abatzopoulos Th., C. Triantaphyllidis and C. Kastritsis (1993). Genetic polymorphism in two parthenogenetic Artemia populations from Northern Greece. Hydrobiologia 250: 73-80. Impact factor 1,7, Αναφορές 22.

56.    Kouvatsi A., Papiha S., Creen K., Peios C., and Costas Triantaphyllidis (1994). Genetic study in Greek Sarakatsans. I. Blood groups and enzyme polymorphisms. Inter. J. Anthropology 9: 321-327.

57.    Apostolidis  A., Karakousis Y. and C. Triantaphyllidis (1996). Genetic divergence and phylogenetic relationships among brown trout (Salmo trutta L.)  populations from Greece and other European countries. Heredity 76: 551-560. Impact factor 4,1, Αναφορές 56.

58.    Apostolidis A., Karakousis Y., and C. Triantaphyllidis (1996). Genetic differentiation and phylogenetic relationships among Greek brown trout (Salmo trutta L) populations as revealed by RFLP analysis of PCR amplified mitochondrial DNA segments. Heredity 77: 608-618. Αναφορές 53.

59.    Paralikidis N., Karakousis Y., Papageorgiou N. and C Triantaphyllidis (1997). Genetic structure and divergene between two native populations of the  black-necked pheasant Phasianus colchicus colchicus from Greece and Bugaria.  Fol. Zool. 46: 143-149.

60.    Triantaphyllidis  C. and A. Kouvatsi  (1997). History of Biological Anthropology in Greece. IATA 28: 22-34.

61.    Imsiridou    A., Y. Karakousis and C. Triantaphyllidis (1997). Genetic polymorphism and differentiation among chub Leuciscus cephalus (Pisces, Cyprinidae) populations of Greece. Bioch. Syst. and Ecology 25: 537-546. Impact factor 1,13, Αναφορές 16.    230

62.    Gollman G., Y. Bouvet, Y. Karakousis and C. Triantaphyllidis (1997). Genetic variability in Chondrostoma from Austrian, French and Greek rivers (Teleostei, Cyprinidae). J. Zool. Syst. Zool. Research 35: 165-169. Αναφορές 23.

63.    Apostolidis  A., C. Triantaphyllidis, A. Kouvatsi & P.S. Economidis (1997). Mitochondrial DNA sequences variation and phylogeography among Salmo trutta L. (Greek brown trout) populations. Molecular Ecology 6: 531:542. Αναφορές 111

64.    Mamouris Z.,   A. P. Apostolidis, and Triantaphyllidis C. (1998). Genetic protein variation in red mullet (Mullus barbatus L) and striped red mullet (M. surmuletus L.) populations from the Mediterranean Sea. Marine Biology 130: 353-360. Αναφορές 47.

65.    Imsiridou  An. , Apostolidis Ap., Durand J., Briolay J., Bouvet Y. and C. Triantaphyllidis (1998). Genetic differentiation and phylogenetic relationships among Greek Chub Leuciscus cephalus L. (Pisces, Cyprinidae) populations as revealed by RFLP analysis of amplified mitochondrial DNA segments. Bioch. Syst. Ecol. 26: 415-429. Αναφορές 26.

66.    Astrinidis  A., Kouvatsi, J. Nahmias, S. Povey, C. Pandeliadis, A. Danzaki, M. Schneider and C. Triantaphyllidis (1998). Novel intragenic polymorphisms in the tuberous sclerosis 2 (TSC2) gene. Human Mutarion 184: pages 5.

67.    Gollman G., Y. Bouvet, M. R. Brio, M. Coelho, M. J.  Collares-Pereira, A. Imsiridou, Y. Karakousis, E. Pattee, H. Persat and C. Triantaphyllidis (1998). Effects of river engineering on the genetic structure of European fish populations. Fish Migrations and Fish Bypasses. Eds M. Jungwirth, S. Schmutz and S. Weiss. Fishing News Books Oxford, pp 113-123. Αναφορές 15.

68.    Mamouris Z., A.P. Apostolidis, Theodorou A. and Triantaphyllidis C. (1998). Application of random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers to evaluate intraspecific genetic variation in red mullet (Mullus barbatus L). Marine Biology 132: 171-178. Αναφορές 51.

69.    Mamouris Z., A. Apostolidis, A. Triantafyllidis, P. Economidis and C. Triantaphyllidis (1998). Relationship between morphometric and genetic variation in red mullet populations. Folia Zoologia 47: 295-303. Αναφορά 1.

70.    Triantaphyllidis C. (1998). Conclusion of the 3rd Balkan Meeting on Human Genetics. Balkan J. of Human Genetics 3: 134-136.

71.    Kondopoulou H., R. Loftus, A. Kouvatsi and C. Triantaphyllidis (1999). Genetic studies in five Greek population samples using 12 highly polymorphic DNA loci. Human Biology 71: 27-42. Αναφορές 23.

72.    Αποστολίδης   Α., Κ.  Τριανταφυλλίδης, Α. Κουβάτση, Π.Σ. Οικονομίδης και E. Tσαχαλίδης (1999). Χρήση μοριακών δεικτών στη γενετική έρευνα και διαχείριση ιχθυοπληθυσμών με ιδιαίτερη έμφαση στους πληθυσμούς πέστροφας (Salmo trutta) της Ελλάδας. Γεωτεχνικά. 10, VI: 350-359. Laikre et al . Conservation genetic managmenty of brown trout. Αναφορές 7.

73.    Valianou M.G., Kouvatsi, H. Hassapopoulou-Matamis, A. Astrinidis & C. Triantaphyllidis (1999). Heterogeneity of four β-thalassaemia mutations in Greece. Hemoglobin 23: 79-82.

74.    Mamouris Z., Costas Stamatis & C. Triantaphyllidis (1999). Intraspecific genetic variation of striped red mullet (Mullus surmuleatus, L.) in the Mediterranean Sea assessed by allozyme and random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis. Heredity 83: 30-38. Αναφορές 44,   339

75.    Αποστολίδης Α.Π., Ζ. Μαμούρης, Κ. Στεργίου, Κ. Τριανταφυλλίδης (1999). Διαχείριση των αποθεμάτων της κουτσομούρας (Mullus barbatus L.) στις Ελληνικές θάλασσες με βάση γενετικές, μορφολογικές και αλιευτικές έρευνες. Γεωτεχνικά  10, VI: 340  - 349.

76.    Mamouris Z.,   Costas Α. Stamatis, M. Bani & C. Triantaphyllidis (1999). Taxonomic relationships between four species of the Mullidae family revealed by three genetic methods: allozymes, random amplified polymorphic DNA and mitochondrial DNA .  J. of  Fish. Biology 55:572-587. Αναφορές 32.

77.    Kravva N., A. Staikou and C. Triantaphyllidis (2000). Genetic differentiation among Mytilus galloprovinciallis populations of the Thermaikos Gulf (Northern Aegean Sea). Biologia , Bratislava 55:289-297.

78.    Rab P.,     Rabova  M., Economidis P., C. Triantaphyllidis (2000). Banded karyotype of the Greek endemic cyprinid fish, Pachychilon macedonicum. Ichthyological Research 47:107-110. Αναφορές 8.

79.    Τριανταφυλλίδης Κ., Α. Τριανταφυλλίδης και Α. Αποστολίδης (2000). Η καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων (διαγενετικών)  ψαριών. Αλιευτικά Νέα  225: 57-64.

80.    Ferguson A., K. Jorstad, J. Mercer, C. Triantaphyllidis (2000). Γενετική ποικιλότητα της  ευρωπαϊκής αστακοκαραβίδας  (Ηοmarus  gammarus):  δομή πληθυσμών και επιπτώσεις από τους  εμπλουτισμούς. Αλιευτικά Νέα 227: 58- 63.

81.    Richards M., V. Macaulay,…C. Triantaphyllidis, et al. (2000). Tracing European founder lineages in the Near Eastern mtDNA pool.  Am. J. Human Genetics 67:1251-1276. Αναφορές 883

82.    Paschos, I., Kagalou I., Apostolidis A. and C. Triantaphyllidis (2001). Gametic products and allozyme variation of brown trout (Salmo trutta L.) in Louros river (N.W. Greece).  Biologia, Bratislava 56: 199-204.

83.    Imsiridou A. and C. Triantaphyllidis (2001). Allozyme electrophoretic studies in European hake Merluccius merluccius  populations.  Biologia, Bratislava 56: 545-547. Αναφορές 4.

84.    Apostolidis A., Z. Mamuris and C. Triantaphyllidis  (2001). Phylogenetic                                     relationships among four species of   Mullidae family (Perciforrmes) inferred from DNA sequences of mitochondrial  cytochrome b and 16 S rRNA genes. Bioch. System. and Ecology 29:901-909. Αναφορές 28

85.    Kondopoulou H., A. Kouvatsi and C. Triantaphyllidis (2001). Forensic evaluation of  12 variable number of tandem repeat (VNTR) loci in the Greek population.   Forensic Science Inter. 124: 228-230. Αναφορές 8.

86.    Mamouris Z., C. Stamatis, K. Moutou, Apostolidis A. & C. Triantaphyllidis (2001).  RFLP analysis of mitochondrial DNA to evaluate   genetic variation in striped red mullet (Mullus surmuleatus L) and red mullet (Mullus barbatus L.) populations. Marine Biotechnology 3: 264-274. Αναφορές 19.

87.    Ιμσιρίδου Α. και Κ.. Τριανταφυλλίδης (2001). Γενετική σύσταση και διαχείριση του είδους Leuciscus cephalus (L.) της Ελλάδας. Αλιευτικά  Νέα 239: 46 – 49.

88.    Κουβάτση Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης (2001). Η δικαστική αξία των αναλύσεων του DNA. Αρμενόπουλος 22:267-275.  1.016

89.    Τriantafyllidis A., F. Krieg, C. Cottin, T. Abatzopoulos, C. Triantaphyllidis and Guyomard (2002). Genetic structure and phylogeography  of European catfish (Silurus glanis) populations. Mol. Ecology 11: 1039-1055. Αναφορές 39.

90.    Μαμούρης Z., Α. Αποστολίδης, A. Tριανταφυλλίδης, Κ. Μούτου,  Κ.    Σταμάτης,  Κ. Στεργίου, Κ. Τριανταφυλλίδης (2002). Διαχείριση των αποθεμάτων του μπαρμπουνιού  και της κουτσομούρας  στις    Ελληνικές θάλασσες με βάση γενετικές και αλιευτικές έρευνες. Αλιευτικά Νέα 251:38-47.

91.    Κaraiskou  N.,    A.  Apostolidis,   A. Triantafyllidis,   A.  Kouvatsi  and  C.

         Triantaphyllidis (2003). Genetic identification  and phylogeny  of three species  

         of the genus Trachurus based on mtDNA analysis. Mar. Biotechnology 5:493-

         504. Αναφορές 45.

92.    Katsares V., A. Apostolidis, A. Triantafyllidis, A. Kouvatsi & C. Triantaphyllidis (2003). Development of mitochondrial DNA primers or use with homarid lobsters. Marine Biotechnology  5: 469-479. Αναφορές 9.

93.    Κουβάτση, Π.  Δεληγιαννίδης, Λ.  Φλωρεντίν,  Α. Τριανταφυλλίδης, Α. Χατζηκυριακίδου, Χ. Μπίλη, Μ. Πέιου-Τσοποζίδου και Κ. Τριανταφυλλίδης (2003). Εκτίμηση της αδελφικής σχέσης ανάμεσα σε δύο άτομα με ανάλυση DΝΑ στον Ελληνικό πληθυσμό. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 20:  519-525.

94.    Τριανταφυλλίδης Α., Θ. Αμπατζόπουλος, Π. Οικονομίδης και Κ. Τριανταφυλλίδης (2003). Διερεύνηση  της γενετικής δομής και  της αναπαραγωγής του γουλιανού και του γλανιδιού: Εφαρμογές στη διαχείριση και την εκτροφή τους. Αλιευτικά  Νέα  259: 70-80.

95.    Karaiskou N., A. Triantafyllidis and C. Triantaphyllidis (2003). Discrimination of three  Trachurus species using both mitochondrial and nuclear  based DNA approaches.  J.  Agricultural and Food  Chemistry 51: 4935 4940. Αναφορές 23.

96.    Karaiskou N., A. Triantafyllidis & C. Triantaphyllidis (2004). Shallow genetic structure of three marine species of the genus Trachurus present in European Waters. MEPS 281: 193-205. Αναφορές 22

97.    Semino O., C. Magri, G. Benuzzi, A. Lin, N. Al-Zahery, V. Battaglia, L. Maccioni, C. Triantaphyllidis, P. Shen, P. Oefner, L. Zhivotovsky, R. King, A. Torroni, L. Cavalli-Sforza, P. A. Underhill,  S. Santachiara-Benerecetti (2004).  Origin, diffusion and differentiation of Y-chromosome haplogroups E and J: inferences on the Neolithization of Europe and later migratory events in the Mediterranean area. Amer. J. Human Genetics  74: 1023-1034. Αναφορές 337.

98.    Robino C., S. Varacalli, S. Gino, A. Chatzikyriakidou, A. Kouvatsi, C. Triantaphyllidis, C. Di Gaetano, F. Crobu, G. Matullo, A. Piazza and C. Torre (2004). Y-chromosomal STR haplotypes in a population sample from continental Greece, and the islands of Crete and Chios. Forensic Science International 145: 61-64. Αναφορές 25.

99.    Karachle P., C. Triantaphyllidis and K. Stergiou (2004). Blue spotted cornet fish, Fistularia commersonii Ruppell, 1838: A Lessepsian sprinter. Acta Ichthyologica et Piscatoria 34: 103-108. Αναφορές 49.

100.   Triantafyllidis  A., A. P. Apostolidis, V. Katsares, E. Kelly, J. Mercer, M. Hughes,  E. Jørstad,  A. Tsolou, R. Hynes and C. Triantaphyllidis (2005). Mitochondrial DNA variation in the European lobster throughout the range. Marine biology 146: 223-235. Αναφορές 52.

101.   Jørstad K., E. Farestveit, E. Kelly and C. Triantaphyllidis (2005). Allozyme variation in European lobster (Homarus gammarus) throughout the distribution range. New Zeeland Journal of Marine and Freshwater Research 39: 515-526. Αναφορές 11.  594

102.   Baxevanis, A.D., G. V. Triantaphyllidis, I. Kappas, A. Triantafyllidis, C.D. Triantaphyllidis, and T. J. Abatzopoulos (2005). Evolutionary assessment of Artemia tibetiana (Crustacea, Anostraca) based on morphometry and 16S rRNA RFLP analysis. JZS 43: 189-198. Αναφορές 31.

103.   Karaiskou N., A. Triantafyllidis, M. Margaroni, D. Karatzas & C. Triantaphyllidis (2005). A double DNA approach for identifying M. scolopax species (Pisces Centricidae). Journal of Marine Science 62: 1683-1690. Αναφορές 5

104.   Deligiannidis P., C. Triantaphyllidis, D. Psaroulis and A. Kouvatsi (2006). Forensic evaluation of 13 STR loci in the Roma population (Gypsies) of Greece.  Forensic Science International 157: 198-200. Αναφορές 7.

105.   Beja-Pereira A., David Caramelli, C. Lalueza-Fox, C. Vernesi, A. Casoli, F. Goyache, L. Royo, S. Conti, M. Lari, A. Martini, L. Ouragh, A. Magid, A. Atash, A. Zsolnai, P. Boscato, C. Triantaphyllidis, K. Ploumi et al. (2006). The origin of European cattle: evidence from modern and ancient DNA. PNAS (USA) 103: 8113-8118. Αναφορές 239.

106.   Garcia-Vazquez Eva, Paula Alvarez, Placida Lopes, Nikoletta Karaiskou, Juliana Perez, Ana Teia, Jose L. Martinez, L. Gomes, Costas Triantaphyllidis (2006). PCR-SSCP of the 16S rDNA gene, a simple methodology for species identification of fish eggs and larvae. Scientia Marina 70S2: 13-21. Αναφορές 24.

107.   Ekateriniadou L.,  C. Panagiotidis,  A. Terzis, K. Ploumi, A. Triantafyllidis, P. Deligiannidis, C. Triantaphyllidis, Th. Sklaviadis (2007).  Sheep genotyping for PrP gene polymorphisms in rare Greek breeds.  Vet. Record 160:194-195. Αναφορές 7.

108.   Stamatis C., F. Suchentrunk, H. Sert, C. Triantaphyllidis and Z. Mamuris (2007). Genetic evidence for survival of released captive-bred brown hares (Lepus europaeus) during restocking operations in Greece. Oryx 41: 548-551. Αναφορές 10.

109.   Karaiskou N., Alexander Triantafyllidis, Paola Alvarez, Placida Lopez, Eva Garcia-Vasquez, Costas Triantaphyllidis (2007). Horse mackerel egg identification using DNA methodology. Marine Ecology 28: 429-434. Αναφορές 11.

110.   Papadimitriou I., Christos Papadopoulos, Anastasia Kouvatsi, Costas Triantaphyllidis (2008). The ACTN3 gene in elite Greek track and field athletes. International Journal of Sports Medicine 29: 352-355. Αναφορές 124.

111.   King R., Ozcan S.S., Carter T., Kalfoglou E., Atasoy S., Triantaphyllidis C., Kouvatsi A., Lin A., Chow C., Zhivotovsky L., Michalodimitrakis M and P. Underhill (2007). Differential Y-chromosome Anatolian Influences   on the Greek and Cretan Neolithic. Annals of Human Genetics 72: 205-214.   Αναφορές 80.                            

112.   Karaiskou N., Triantafyllidis A., Katsares V., Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C. (2009). Microsatellite variability of wild and farmed populations of Sparus aurata. Journal of Fish Biology  74: 1816-1825. Αναφορές 16.                            

          ΣΥΝΟΛΟ    566

113.   I. D. Papadimitriou, C. Papadopoulos, A. Kouvatsi and C. Triantaphyllidis (2009). The ACE I/D polymorphism in elite Greek track and field athletes. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 49: 459-463.   Αναφορές 17.                            

         

114.   Imsiridou A., A. Triantafyllidis & Costas Triantaphyllidis (2009).Genetic characterization of common carp (Cyprinus carpio L.) populations from Greece using mitochondrial DNA sequences. Biologia, Section Zoology 64: 781-785. Αναφορές 4.                            

115.   King R., DiCristofaro J., Kouvatsi A., Triantaphyllidis C., Scheidel W., Myres N., Lin A., Eissautier A.,  Mitchell M., Binder D., Semino O., Novelletto A.,  Underhill P. and  Chiaroni J. (2011). The coming of the Greeks to Provence and Corsica: Y-chromosome models of Archaic Greek colonization of the Western Mediterranean. BMC Evolutionary Biology  11: 69. Αναφορές 24.                            

116. Kararaiskou N., Lappa M., Kalomoiris S., Oikonomidis G., Psaltopoulou Ch., Abatzopoulos T.J.,  Triantaphyllidis C. and  Triantafyllidis A.  (2011). Genetic monitoring and effects of stocking practices on small Cyprinus carpio populations.  Conservation Genetics. 12: 1299-1311. Αναφορές 3

117.   Alexandri P., Triantafyllidis A., Papakostas S., Chatzinikos E., Platis P., Papageorgiou N., Larson G., Abatzopoulos T.J. and Triantaphyllidis C. (2012). The Balkans and the colonization of Europe: the post-glacial range expansion of the wild boar, Sus scrofa. J. Biogeography 39: 713-723. Αναφορές 28.         

118.   Behar D.,  Metspalu Mait; Baran Yael; Kopelman Naama M.; Yunusbayev Bayazit; Gladstein Ariella; Tzur Shay; Sahakyan Havhannes; Bahmanimehr Ardeshir; Yepiskoposyan Levon; Tambets Kristiina; Khusnutdinova Elza K.; Kusniarevich Aljona; Balanovsky Oleg; Balanovsky Elena; Kovacevic Lejla; Marjanovic Damir; Mihailov Evelin; Kouvatsi Anastasia; Traintaphyllidis Costas; King Roy J.; Semino Ornella; Torroni Antonio; Hammer Michael F.; Metspalu Ene; Skorecki Karl; Rosset Saharon; Halperin Eran; Villems Richard and Rosenberg Noah A., "No Evidence from Genome-Wide Data of a Khazar Origin for the Ashkenazi Jews" (2013). Human Biology Open Accesss. Paper 41. (2014). Αναφορά 13

119.   Karaiskou N., Tsakogiannis A., Gkagkavouzis K., Papika S., Latsoudis P., Kavakiotis I., Pantis J., Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C., Triantafyllidis A. (2014) Greece: a Balkan subrefuge for a remnant red deer (Cervus elaphus) population. Journal of Heredity 105: 334-344. Αναφορά 4

120.   Σύνολο 76
3.291+2 +5+7+14+101 = 3.420


Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


1.      Τριανταφυλλίδης Κ.Δ., Ι. Πανουργιάς, Ζ. Σκούρας και Γ. Ιωαννίδης (1979). Η γενετική απόσταση ανάμεσα στην D. melanogaster και την D. simulans. Πρακτικά 1ης Επιστ. Ημερ. Ελλ. Ετ. Βιολογ. Επιστημών, Θεσσαλονίκη, σελ. 165-167.

2.          Τριανταφυλλίδης Κ., Π. Οικονομίδης, Γ. Καρακούσης και Η. Δαμανάκης (1979). Προκαταρκτικά αποτελέσματα συγκριτικής ανάλυσης ενζυμικών συστημάτων ψαριών του γλυκού νερού της Μακεδονίας. Πρακτικά 1ης Επιτ. Ημερ. Ελλ. Ετ. Βιολογ. Επιστ. Θεσ/νίκη, σελ. 207-210.

3.          Τριανταφυλλίδης Κ., Ι. Πανουργιάς και Ζ. Σκούρας (1980). Η ποικιλότητα των αλλοενζύμων σε ελληνικούς πληθυσμούς Drosophila. Πρακτικά 2ης Επιστ. Ημερ. Ελλ. Ετ. Βιολογ. Επισ., Πάτρα, σελ. 104-107.

4.          Τριανταφυλλίδης Κ.Δ., Ζ. Σκούρας, Ι. Πανουργιάς και Γ. Ιωαννίδης (1981). Συσχετίσεις ανάμεσα σε αλλοενζυμικούς γενoτύπους και παράγοντες του περιβάλλοντος σε ελεύθερους Ελληνικούς πληθυσμούς Drosophila melanogaster και Drosophila simulans. Πρακτικά 3ης Επιστ. Ημερ. Ελλ. Ετ. Βιολ. Επισ. Αθήνα, σελ. 5-6.

5.          Φλωρεντίν Λ., Ε. Πανά και Κ.Δ. Τριανταφυλλίδης (1982). Ηλεκτροφορητική σύγκριση των ειδών Α. flavicollis  και M. brebirostris. Πρακτικά 4ης Επιστ. Ημερ. Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Θεσσαλονίκη, σελ. 105-107.

6.          Αμπατζόπουλος Θ., Κ. Καστρίτσης και Κ. Τριανταφυλλίδης (1983). Προκαταρκτικά αποτελέσματα γενετικού χαρακτηρισμού πληθ/σμών Artemia Β. Ελλάδας. Πρακτικά 5ης Επιστ. Ημερ. Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Πάτρα, σελ. 85-86.

7.          Τριανταφυλλίδης Κ., Α. Κουβάτση, Λ. Καπλάνογλου και Α. Νάτσιου (1985). Γενετική συγγένεια ανάμεσα στους κατοίκους 9 Μεσογειακών χωρών. Πρακτικά 7ης Επιστ. Ημερ. Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Ηράκλειο Κρήτης, σελ. 129-130.

8.          Τριανταφυλλίδης Κ. και Α. Κουβάτση (1985). Πρόληψη γενετικών νοσημάτων του μεταβολισμού στην Ελλάδα. Ο ρόλος του Βιολόγου. Δεύτ. Πανελλήνιο Συν. της Πανελ. ΄Ένωσης Βιολόγων με θέμα “Βιολογία και Υγεία”, Αθήνα, σελ. 16.

9.          Τριανταφυλλίδης Κ. (1986). Γενετικοί παράγοντες των μυοκαρδιοπαθειών. Συμπόσιο για τις καρδιομυοπάθειες. Καρδιολογική εταιρεία Β. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη σελ. 23-26.

10.         Τριανταφυλλίδης Κ. (1986). Εκτίμηση των γενετικών επιπτώσεων από την έκθεση του Ελληνικού πληθυσμού στην ακτινοβολία. ΄Έκτακτη Επιστ. Συνεδρία Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστη., Αθήνα.

11.         Karakousis J., Triantaphyllidis C., Kouvatsi A. and P. Economidis. Muscle lactate dehydrogenase polymorphism in Greek brown trout (Salmo trutta L) populations. 5th Inter. Congress on isozymes, B11, p42, Island of Kos, Greece.

12.         Καρακούσης Ι. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1987). Μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού των πληθυσμών της πέστροφας (S. trutta L.) της Β. Ελλάδας. Πρακτικά 9ης Επιστ. Ημερ. Ελλην. Εταιρ. Βιολ. Επιστ., Θεσσαλονίκη, σελ. 132-133.

13.         Καρακούσης Γ., Κ. Τριανταφυλλίδης και Π. Οικονομίδης (1988). Μελέτη της ποικιλομορφίας των μεριστικών και πλαστικών χαρακτήρων σε επτά πληθυσμούς πέστροφας (Salmo trutta L) της Β. Ελλάδας. Πρακτικά 10ης Επιστ. Ημερ. Ελλην. Εταιρ. Βιολ. Επιστ., Πάτρα, σελ. 138-140.

14.         Μαλής Λ., Ξαγοράρη Α., Τζαμέλη Ι., Καρακούσης Γ., Οικονομίδης Π., Τριανταφυλλίδης Κ. (1988). Γενετική μελέτη των ειδών Leuciscus cephalus Chalcalburnus chalcoides macedonikus (Pisces, Cyprinidae) από τη λίμνη Βόβλη. Πρακτικά 10ης Επισ. Ημερ. Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Πάτρα, σελ. 154.

15.         Κοτσίνας Α., Βαρέλη Α., Καρακούσης Ι. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1988). Βιομετρική, κυτταρογενετική και αλλοενζυμική μελέτη της πέρκας (Perka fluviatilis L) της λίμνης Βόλβης. Πρακτικά 10ης Επιστ. Ημερ. Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Πάτρα, σελ 150.

16.         Kαρακούσης Γ. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1988). Γενετικός πολυμορφισμός σε πληθυσμούς πέστροφας (Salmo trutta) της Β. Ελλάδας και η σημασία του στη διαχείρισή τους. 4ο Πανελλήνιο συνέδριο ιχθυολόγων, Αλιεία, σελ. 8.

17.         Κοτσίνας Α., Βαρέλη Κ., Καρακούσης Ι. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1989). Βιομετρική και ισοενζυμική μελέτη των ειδών Silurus glanis  και Silurus (Parasilurus) aristotelis (Pisces, Siluridae). Πρακτικά 11ης Επιστ. Ημερ. Ετ. Βιολ. Επ. Κομοτηνή, σελ. 138-142. Αναφορές 2.

18.         Triantaphyllidis C.D., A., Ad’ Hiah, Y. Karakousis and S.S. Papiha (1989). Μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού σε γονίδια του συμπληρώματος στον ελληνικό πληθυσμό. Πρακτικά 11ης Επιστ. Ημερ. Ετ. Βιολ. Επ., Κομοτηνή, σελ. 36-37.

19.         Karakousis Y. and C. Triantaphyllidis (1992). Genetic polymorphism of brown trout (Salmo trutta) populations of Northern Greece. World Fisheries Congress, Αthens.

20.         Britton-Davidian J., M. Vahdati, F., F. Benmedhi, P. Gros, V. Nance, C. Triantaphyllidis, H. Croset and D. Gerassimov (1990). Genetic differentiation in four species of Apodemus from Southern Europe: A. sylvaticus, A. flavicollis, A. agrarius and A. mystacinus (Muridae, Rodentia). 5th Internat Congr. on Zoog. and Ecology of Greece, Iraklion Greece.

21.         Φουστέρη Μ., Α. Πεταλόπουλος, Α. Κουβάτση και Κ.Δ. Τριανταφυλλίδης (1990). Γενετικός πολυμορφισμός των σιαλικών α-αμυλασών και εστερασών στον ελληνικό πληθυσμό. Πρακτικά 12ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Μυτιλήνη.

22.         Ελευθεριάδης Ε. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1992). Προσδιορισμός υποτελών φυλοσύνδετων θανατογόνων μεταλλάξεων στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και Πτολεμαϊδας. ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Οργ. Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη: Ατμοσφαιρική ρύπανση. Προτάσεις και μέτρα αντιμετώπισης.

23.         Pashos J. and C. Triantaphyllidis (1992). Improved brown trout production for culture or restocking. World Fisheries Congress. P. 143, May 1992, Athens, Greece.

24.         Paralikidis N., Karakousis Y., Papageorgiou N. and C. Triantaphyllidis (1992). Genetic ralationships between two populations of the Pheasant (Phasianus colchicus colchicus). Πρακτικά 14ου Επισ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστη., Λευκωσία, Κύπρος, σ. 115.

25.         Κouvatsi A., Papiha S., Peios C. and C. Triantaphyllidis (1992). Genetic study of blood groups in Greek Sarakatsani. Πρακτικά 14ου Επισ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Λευκωσία, Κύπρος, p. 81-82.

26.         Kαρακούσης Ι., Ε. Σπάνδου, Κ. Σωφρονίδης και Κ. Τριανταφυλλίδης (1993). Γενετικό υλικό μυδιών του Αιγαίου και η επίδραση στην εξέλιξή τους. Γεωτεχνική δράση, Μάρτιος 1993, 14: 12-16. Συνέδριο Οστρακοκαλλιέργεια, Παρόν – Μέλλον. Λεπτοκαρυά Πιερίας, 4-5 Δεκεμβρίου 1992.

27.         Τριανταφυλλίδης Κ. (1993). Η γενετική σύσταση των κατοίκων της Ελλάδας. Ιατρικός Σύλλογος Θεσ/νίκης.

28.         Κ. Τριανταφυλλίδης (1993). Γενετική και πρόληψη. Διοίκηση και Υγεία, 10o  Επιμορφ. Σεμινάριο Νομ. Νοσ. Θεσ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.

29.         Γ. Σαμολαδά, Α. Κουβάτση, Α. Τερζή και Κ. Τριανταφυλλίδης (1993). Γενετική μελέτη της ψωρίασης. 15ο Παν. Συν. Ελλην. Εταιρ. Βιολ. Επιστ., Φλώρινα-Καστοριά, σελ. 347-348.

30.         H. Jones, N. Kravva, K. White, E. Bellinger, Triantaphyllidis C. and A. Staikou (1994). The effect of nutrient enrinchment, industrial pollution and genetic composition on mussel culture and bivalve fisheries in the Thermaikos Gulf (Macedonia, Greece). Report of meeting, Molluscs and Pollution, Manchester, 2nd March 1994, p.7.

31.         Κravva N., Sta:ikou A., Triantaphyllidis C., H. Jones and K. White (1993). Μελέτη της γενετικής σύστασης και του ρυθμού αύξησης των καλλιεργούμενων και φυσικών πληθυσμών του μυδιού Mytilus galloprovincialis στον Θερμαϊκό κόλπο. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Study at the genetic composition and the growth rates of Mytilus galloprovincialis in the Thermaikos Gulf (Macedonia, Greece): Preliminary results. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Διαχείριση εσωτερικών υδάτων και παράκτιων οικοσυστημάτων , Ξάνθη 4-6 Ιουνίου.

32.         Triantaphyllidis C., Karakousis Y., Apostolidis A., Imsiridou A. and A. Palaiokostas (1993). Γενετική δομή εκτρεφόμενης πέστροφας (Salmo gaidneri). Genetic structure of Oncorhynchus mykiiss (Salmo gaidneri). 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Διαχείριση εσωτερικών υδάτων και παράκτιων οικοσυστημάτων, Ξάνθη 4-6 Ιουνίου, pp.

33.         α. Τριανταφυλλίδης Κ. (1994). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ.   Επιπτώσεις από τις εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής. Πρακτικά 16ου Επισ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Βόλος, σελ. 1.4.

33.β.   Παπαχαρίτου Σταμ., Κουβάτση Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1994). Συσχέτιση   

           της γενετικής σύστασης και του κινδύνου νοσήσεως στον Ελληνικό πληθυσμό.

           Πρακτικά 16ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Βόλος, σελ. 7.24-.7.25.

34.    Ιμσιρίδου Ανασ., Καρακούσης Ι. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1994). Μελέτη της   

        γενετικής δομής πληθυσμών του Leuciscus cephalus (Pisces, Cyprinidae) της

       Ελλάδας. Πρακτικά  16ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Βόλος, σελ. 7,

       40-7.41.

35.    Αποστολίδης Απ., Καρακούσης Ι. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1994). Γενετική δομή και φυλογενετικές σχέσεις των φυσικών πληθυσμών της πέστροφας (Salmo trutta) της Ελλάδας. Πρακτικά 16ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Βόλος, σελ. 7.37-7.39.

36.    α. Αποστολίδης Απ., Καρακούσης Ι. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1995). Μελέτη του πολυμορφισμού του mtDNA πληθυσμών πέστροφας (Salmo trutta) με τη βοήθεια της PCR. Πρακτικά 17ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Πάτρα 1995, σελ. 427-429.

36β. Αpostolidis Ap., Karakousis Y., and C. Triantaphyllidis (1995). Genetic differentiation among Greek brown trout (Salmo trutta L.) populations as revealed by RFLP analysis amplified mitochondrial DNA segments. Mol. Bioloty in Fish, Fisheries and Aquaculture, An Int. Symp, July-10-13 1995, Plymouth, UK., p. 20.

37.   Kondopoulou   H.,  Van  Gijm M.,  Kouvatsi  A.,  Semino  O.,  Santachiara Benerecetti A. S. and C. Triantaphyllidis (1995). D17S5 (YNZ22), DYS19 and YCAII polymorphism in Macedonia (Greece). Human Genome Variation in Europe: DNA markers, Barcelona, 9-10 November 1995.

38. Bαλιάνου Ματ., Κίτσος Σπυρίδων-Αλκιβιάδης, Κουβάτση Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1996). Μελέτη μεταλλάξεων της β-μεσογειακής αναιμίας στη βόρειο Ελλάδα. Πρακτικά 17ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Πάτρα 1995, σελ. 386-387.

39.  Αστρεινίδης Α., Κουβάτση Α., Χ. Παντελιάδης, Ι. Ναχμίας, S. Povey, Α. Δανζάκη, Κ. Τριανταφυλλίδης (1996). Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο TSC2 της οζώδους σκλήρυνσης με τη μέθοδο της χημικής πέψης ετεροδιμερών. Πρακτικά 18ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Καλαμάτα 1996, σελ. 63-65.

40.  Αποστολίδης Απ., Καρακούσης Ι. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1996). Γενετική διαφοροποίηση και φυλογενετικές σχέσεις  Ελληνικών πληθυσμών πέστροφας (Salmo trutta) με ανάλυση της πρωτοδιάταξης μιτοχονδριακών τμημάτων DNA. Πρακτικά 18ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ., Καλαμάτα 1996, σελ. 58-60.

41.   Παπατριανταφύλλου Σ., Μαμούρης Ζ., Καρακούσης Ι., Αποστολίδης Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης (1996). Προκαταρκτική μελέτη του πολυμορφισμού του mtDNA Ελληνικών πληθυσμών κουτσομούρας (Mullus barbatus). Πρακτικά 18ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ. Καλαμάτα 1996, σελ. 85-87.

42.  Τριανταφυλλίδης Κ., Καρακούσης Ι. και Αποστολίδης Α. (1996). Γενετική ποικιλότητα και φυλογενετικές σχέσεις πληθυσμών πέστροφας (Salmo trutta L.) της Ελλάδας. Πρακτικά 18ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ. Καλαμάτα 1996, σε. 50-57.

43.  Gollman G., Y. Bouvet, M. R. Brio, M. Coelho, M. J. Colallares-Pereira, A. Imsiridou, Y. Karakousis, E. Pattee, H. Persat and C. Triantaphyllidis (1996). The impact of various measures of river engineering on the genetic structure of European fish populations. Fish Migrations, Vienna Conference (1996).

44.   Gollman G., Y. Karakousis and C. Triantaphyllidis (1996). Genetic variation in Chondrostoma from Austria and Greece. Fifth Inter. Congress of Systematic and Evolutionary Biology (Budapest).

45.    Mαμούρης Ζ., Τσάμης Ε., Παναγιωτάκη Π., Θεοδώρου Α., Α. Αποστολίδης και Τριανταφυλλίδης Κ. (1997). Μορφολογική ποικιλότητα  ανάμεσα σε επτά πληθυσμούς της Κουτσομούρας (Mullus barbatus) στην Ελλάδα. 5th Panhellenic Symposium in Oceanography and Fisheries, p. 71-74.

46.  Gollman G., Bouvet, Y., Y. Karakousis and C. Triantaphyllidis (1996). A comparative study of allozymic variation in Chondrostoma nasus from Austrian, French and Greek rivers. Second International Symposium on the Biology of the genus Chondrostoma Agassiv (Bonn, October 1996). Proc. in Folia Zoologica.

47.   Astrinidis A., A. Kouvatsi, J. Nahmias, S. Povey, C. Pandeliadis, A. Danzaki, M. Schneider, D. Weinstat-Saslow and C. Triantaphyllidis (1996). Mutation detection of the tuberous sclerosis TSC2 gene using SSCP and chemical mismatch cleavage. Tuberous sclerosis association (TSC). International Research Symposium 96, University of Bath, 11th -13th September 1996.

48.   Apostolidis A., Y. Karakousis and C. Triantaphyllidis (1997). Genetic structure and conservation of Brown trout (Salmo trutta L.) populations from the Ag. Germanos (Prespa) and Ohrid Lake based on Mitochondrial DNA and allozyme variation. Inter. Symp. “Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Tranboundry Macro and Micro Prespa Lakes, May 9-11, Korca, Albania.

49. A. Kondopoulou H., R. Loftus, A. Kouvatsi and C. Triantaphyllidis (1997). Genetic studies in five Greek populations samples using 12 highly polymorphic DNA loci. Πρακτικά 19ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ. Θεσσαλονίκη. pp. 203-204.

49B. Κουβάτση Α. Ε. Πανέρας, Α. Τσιώρα, Γ.  Φουρνιτζής, Κ. Τριανταφυλλίδης  (1997). Μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού της αS1καζείνης σε αυτόχθονες Ελληνικές κατσίκες. Πρακτικά 19ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ.   Θεσσαλονίκη, σελ. 241-242.

50.                 Αstrinidis A., A. Kouvatsi, J. Nahmias, S. Povey, C.  Pandeliadis, A. Tsimpa F.,  

         Danzaki  and  C. Triantaphyllidis  (1997).  Mutation  detection in  the tuberous

         sclerosis TSC2 gene. Πρακτικά 19ου Επιστημον. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ.

         Θεσσαλονίκη, pp. 31-32.

51.    Imsiridou An.,  Apostolidis Ap., Durand J., Briolay J., Bouvet Y. and C. Triantaphyllidis (1997). Phylogenetic relationships among 12 Greek Leuciscus cephalus L. (Chub) populations as revealed by RFLP analysis of PCR amplified mitochondrial DNA segments. Πρακτικά 19ου Επιστ. Συνεδρίου Ελλην. Ετ. Βιολ. Επιστ. Θεσσαλονίκη, pp. 155-156.

52.    Apostolidis Ap., C. Triantaphyllidis, A. Kouvatsi and P.S. Economidis (1997). Genetic differentiation and phylogeography among Salmo trutta L. (Greek brown trout) populations as revealed by sequence analysis of mitochondrial DNA segments. Ninth International Congress of European Ichthyologists “Fish Biodiversity”, Trieste (Italia) 24-30 August 1997, pp. 8-9.

53.    Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος (1997). Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Πρακτικά Ημερίδας προς τιμή του καθηγητή Ι. Γ. Γεωργάτσου. Σύγχρονες απόψεις στη Βιοχημεία. Current topics in Biochemistry. Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 77-82.

54.    Kοndopoulou E., R. Loftus, A. Kouvatsi and C. Triantaphyllidis (1998). Genetic studies of twelve variable loci in continental Greece. p.p. 34,  HGM’98, Torino, Italy.

55.    Astrinidis A., A. Kouvatsi, M.-W. Burley, S. Jeremiah,  J. Nahmias, S. Povey, C. Pandeliadis, A. Tsimpa F and C. Triantaphyllidis (1998). Mutation detection in the tuberous sclerosis TSC2 gene. p.p. 2,  HGM’98, Torino, Italy.

56.    Kravva N., A. Staikou and C. Triantaphyllidis (1998). Genetic composition and temporal variation in Mytilus galloprovinalis populations of the Thermaikos Gulf (Northern Greece). 20th Panhellenic Biological Association, Samos, pp. 147-148.

57.    Krikas N., Mamuris Z. and C. Triantaphyllidis (1998). Allozyme analysis on striped red mulled (Mullus surmuletus) populations from the Mediterranean Sea. 20th Panhellenic Biological Association, Samos, pp 149-150.

58.    Stamatis C., Mamouris Z. and C. Triantaphyllidis (1998). Intraspecific genetic polymorphism of striped red mullet (Mullus surmuletus) assesed by the RAPD method. 20th Panhellenic Association, Samos, pp. 315-316.

59.    Malis L., Kouvatsi A., Semoglou Ch., Delicaris P. and C. Triantaphyllidis (1998). APC mutations in FAP families in Greece. 3rd Balkan Meeting on Human Genetics, Thessaloniki, Greece, pp. 119.

60.    Kondopoulou H., A. Astrinidis, A. Kouvatsi and C. Triantaphyllidis (1998). The genetic composition of the Greek population. 8th European Inter. University Symposium Naoussa and Mount Athos – Ouranoupolis, 26-30 August Invited presentation.

61.    Zografos M., Paschos J. and C. D. Triantaphyllidis (1998). An investigation of the morphological and protein variability in carp (Cyprinus carpio) populations of Epirus, Macedonia and Thrace. 1st Balkan Aquaculture Conference, Thessaloniki 18-20 September 1998.

62.    Maniatakos N., M. Keramare, A. Kouvatsi and C. Triantaphyllidis (1999). Allelic frequencies of 9 microsatellite loci in two southern Greek populations. VIIth CEPH Annual conference on Human Genetics, 27-28 May 1999, Paris, France, pp 312

63.    Zografos M., Paschos J. and C. Triantaphyllidis (1999). An investigation of the morphological and protein variability in CARP (Cyprinus carpio) populations of Northern Greece. 21th Panhellenic Biological Association, Syros, Greece, 28-31 May 1999, pp. 89-90.

64.    Katsares V., A. Triantaphyllidis, A.P. Apostolidis, A. Kouvatsi and C. Triantaphyllidis (1999). Preliminary results of the mtDNA analysis on populations of the European lobster (H. gammarus). 21th Panhellenic Biological Association, Syros, Greece, 28-31 May 1999, pp 123-124.

65.    Αποστολίδης Α., Ζ. Μαμούρης και Κ. Τριανταφυλλίδης (2000). Σύγκριση της πρωτοδιάταξης  των βάσεων δύο περιοχών του μιτοχονδριακού DNA τεσσάρων ειδών της οικογένειας των Μullidae. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Διαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειων. Μεσολόγγι 20-23 Ιανουαρίου 2000, σελ. 3-4.

66.    Αστρεινίδης Α., Α. Κουβάτση, Χ. Παντελιάδης και Κ. Τριανταφυλλίδης (2000). Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο TSC2 της οζώδους σκλήρυνσης. 2ο Πανελλήνιο  Συμπόσιο. Κληρονομικές Παθήσεις των Νεφρών, Βόλος 27-29 Ιανουαρίου 2000.

67.    Chatzikyriakidou An., A. Kouvatsi and C. Triantaphyllidis (2000). Y chromosome polymorphisms in the Greek  population. VIIIth CEPH Annual conference on Human Genetics, 25-26 May 1999, pp 154,  Paris, France.

68.    Stamatis C., Moutou K.A., Mamouris Z. and C. Triantaphyllidis (2000). Genetic study of Norway lobster (Nephrops norvergicus) populations using three genetic methods. 22th Panhellenic Biological Association, Skiathos, Greece, 25-28 May 2000, pp 238-239.

69.    Stamatis C., Moutou K.A., Mamouris Z. and C. Triantaphyllidis (2000). Genetic study of striped red mullet  populations using the  RFLP-PCR mtDNA analysis. 22th Panhellenic Biological Association, Skiathos, Greece, 25-28 May 2000, pp 240-241.

70.    Τριανταφυλλίδης Κ. (2000). Γενετικές επιπτώσεις εμπλουτισμών πέστροφας, Σολομού και Αστακοκαραβίδας. Προβληματισμοί – Προτάσεις. Εισαγωγή Καλλιεργούμενων υδρόβιων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα. Ζάπειο Μέγαρο, Μάιος 2000.

71.    Prodohl P., Maria Hughes, Eamon Kelly, John Mercer, Knut Jorstad, Eva Farestveit, Ap. Apostolidis, C. Triantaplyllidis, J. Taggart, P. Heath and A. Ferguson (2000). Microsatellite genetic variation within and among populations of the European lobster, Homarus gamarus.  Florida, USA.

72.    Κοντοπούλου Ε., Α. Κουβάτση και Κ. Τριανταφυλλίδης (2000). Η  ιατροδικαστική αξία της ανάλυσης 12 DNA  δεικτών στους Έλληνες. 2ο        Ιατροδικαστικό συνέδριο, Πειραιάς 24-26 Νοεμβρίου 2000.

73.    Τριανταφυλλίδης Κ. (2000). Υδατοκαλλιέργειες και Παγκόσμια Φυσικά Ιχθυοαποθέματα. Αλιευτικά  Νέα 231: 80-81.

74.    Κoυβάτση Α., Κοντοπούλου Ε., Μανιατάκος Ν., Χατζηκυριακίδου Α., Τριανταφύλλου  Α., Κεραμάρη Μαρία, Δεληγιαννίδης Π. και Κ. Τριανταφυλλίδης (2000). Χρησιμοποίηση DNA δεικτών στην Επίλυση ιατροδικαστικών υποθέσεων.  Πανελλήνιο Συνέδριο “Μοριακή Βιολογία –Κυτταρογενετική στην Υγεία. Αθήνα 8-10 Δεκεμβρίου 2000, σελ.:  162.

75.    Prodohl P., M. Hughes, E. Kelly, J. Mercer, K. Jorstad, E. Farestveit, A. Apostolidis, C. Triantaphyllidis, J. Taggart, P. Heath and A. Ferguson (2000). Microsatellite genetic variation within and among populations of the European lobster, Homarus gammarus. Sixth Int. Lobster Confer.  And Workshop on Lobster Biology and Management, Florida USA, Sept. 10-15, page 64.

76.    Κουβάτση  Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης (2001). Το DNA  στη Βιολογία και λοιπές Επιστήμες. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Εργαστηριακής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Θεσσαλονίκη 4-6 Μαΐου 2001.

77.    Τριανταφυλλίδης Κ. και Α. Κουβάτση.  (2001).  Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΖΩΑ,  ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΣ. 23o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 24-27 Μαίου 2001, Χίος. Σελ. 181.

78.    Κράββα Ν., Α. Στάϊκου και Κ. Τριανταφυλλίδης (2001). ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΥΔΙΟΥ Mytilus galloprovincialis ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ. 23o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 24-27 Μαΐου 2001, Χίος, σελ. 91.

79.    Κατσαρές Β., Α. Τριανταφυλλίδης, Α.Π. Αποστολίδης, Α. Κουβάτση και Κ. Τριανταφυλλίδης  (2001).  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ mtDNA EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. 23o  Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 24-27 Μαΐου 2001, Χίος, σελ. 68.

80.    Τριανταφυλλίδης (2001). ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Trachurus. 23o  Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 24-27 Μαΐου 2001, Χίος, σελ. 62.

81.    Ιερεμιάδου Φ., A. Τριανταφυλλίδης, N. Μανιατάκος, A. Τριανταφύλλου, Π. Δεληγιαννίδης, Α. Κουβάτση και Κ. Τριανταφυλλίδης (2001). Γενετική ανάλυση των κατοίκων των νομών Κορινθίας, Λακωνίας και Εύβοιας με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 24-27 Μαΐου 2001, Χίος, σελ. 55.

82.    Ferguson A., Apostolidis…and C. Triantaphyllidis (2001). Population structure and  gene glow in the European lobster Homarus gammarus:  an overview of results of the gel project.  Life histories, Assessment and management of Crustacean Fisheries. 8-12 October 2001 La Corunia,  Spain, p. 32.

83.    Triantaphyllidis A., Apostolidis A.,  … and C. Triantaphyllidis (2001). The GEL project: Results of mtDNA RFLP analysis of the European lobster (Homarus gammarus populations.  Life histories, Assessment and management of Crustacean Fisheries. 8-12 October 2001 La Corunia,  Spain, p. 59.

84.    Prodohl P., Hughes A. … and C. Triantaphyllidis (2001). The gel project: Microsatellite genetic variation within and among populations of  the European lobster, Homarus gammarus. Life histories, Assessment and management of Crustacean Fisheries. 8-12 October 2001 La Corunia,  Spain, p. 59.

85.    Hughes A., Prodohl P.,  and C. Triantaphyllidis (2001). The gel project: Paternity assessment and breeding structure in  European lobster, Homarus gammarus. Life histories, Assessment and management of Crustacean Fisheries. 8-12 October 2001 La Corunia,  Spain, p. 60.

86.    Ιμσιρίδου Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης (2001). Χρήση της ηλεκτροφορητικής μεθόδου για το διαχωρισμό δύο ευρωπαϊκών πληθυσμών μπακαλιάρου (Merluccius merluccius L.). 10o Πανελλήνιο Συνέδριο  Ιχθυολόγων, Χανιά  18-20  Οκτωβρίου 2001, σς. 93-96.

87.    Τριανταφυλλίδης Κ. (2002). Θεραπευτική  κλωνοποίηση.  Σεμινάριο Γενετική και  Συμβουλευτική και Προγεννητικός έλεγχος. 17-19 Μαΐου, Ηράκλειο Κρήτης.

88.    Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος και Αναστασία Κουβάτση  (2002). Συνεισφορά της μοριακής γενετικής στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου. Πρόληψη  και έγκαιρη  διάγνωση νοσημάτων φθοράς. Ελληνική  Αντικαρκινική Εταιρεία. σελ. 557-571.

89.    Triantafyllidis A., Agnalt A-L., Apostolidis A.P., Farestveit E., Ferguson A., Heath P., Hughes M., Jorstad K., Katsares V., Kelly E., Mercer J., Prodohl P., Taggart J., Triantaphyllidis C. (2002). The Genetics of the European Lobster (Homarus gammarus) project: Conclusions on the population structure, differentiation and management of European lobster populations. 8th Collobrium Crustacea Decapoda  Mediterranea, 2-6 September 2002, Corfu Island, Greece, pp 97.

90.    Jorstad K., K E., Agnalt A., Apostolidis A., Farestveit E., Ferguson A., Heath P., Hines R., Hughes M., Katsares V., Kelly E., Kristiansen T., Mercer J., Prodohl P., Svasand T., Taggart J., Triantafyllidis A.,  Triantaphyllidis C. (2002). Sub arctic populations of European lobster (Homarus gammarus) in Northern Norway. Symposium on Genetics of subpolar Fish  and Invertebrates. Alaska.

91.    Τριανταφυλλίδης Κ., Α. Κουβάτση, A. Τριανταφυλλίδης,  A. Αποστολίδης, Β. Κατσαρές, Ν. Καραΐσκου (2002).  Διαχείριση ζωικών πληθυσμών με βάση την ανάλυση του DNA τους. 2o Συνέδριο ΠΕΒ. Η σύγχρονη Βιολογία και το περιβάλλον. Αθήνα 19-21 Απριλίου 2002, σελ. 54.

92.    Παπακώστας Σ., Πλουμή Κ., Τριανταφυλλίδης Α.,  Δεληγιαννίδης Π., Τσίγκα Α., Χριστοδούλου Βλ., Κατσαρές Β. και Κ. Τριανταφυλλίδης (2002). Ανάλυση της μιτοχονδριακής γενετικής ποικιλότητας σπάνιων φυλών βοοειδών της   Ελλάδας. 24o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 34-26 Μαΐου 2002, Ερέτρια,        σελ. 222-223, και  9o  Πανελλήνιο Κτηνιατρικό  Συνέδριο, σελ. 152-152,    Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου  2002.

93.    Κατσαρές Β. ,  Τριανταφυλλίδης Α. ,  Αποστολίδης Α. Π. , Κουβάτση Α.  και Τριανταφυλλίδης Κ.  (2002). Ανάπτυξη εκκινητών για την ενίσχυση ολόκληρου του μιτοχονδριακού γονιδιώματος της ευρωπαϊκής αστακοκαραβιδας (H. gammarus L.). 24o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 24-26 Μαΐου 2002, Ερέτρια,    σελ. 123-124.

94.    Καραΐσκου Ν., Τριανταφυλλίδης Α., Αποστολίδης Α.Π., Κουβάτση Α. και Κ.       Τριανταφυλλίδης (2002). Γενετική διάκριση τριών ειδών του γένους trachurus  με τη χρήση μιτοχονδριακών και πυρηνικών DNA δεικτών. 24o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 34-26 Μαΐου 2002, Ερέτρια, σελ. 116-117.

95.    Τριανταφυλλίδης Κ. (2002). ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επιστημονικές, Κοινωνικές, Ηθικές Προεκτάσεις. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 34-26 Μαΐου 2002, Ερέτρια, σελ. 269-270.

96.    Τριανταφυλλίδης Κ. (2002). ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ:  Επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.  24o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 34-26 Μαΐου 2002, Ερέτρια, σελ. 270.

97.    Garcia-Vazquez E., Perez J., Alvarez P., Rico P., Fox C.,  Lopes P., Karaiskou  N., Triantafyllidis A. and C. Triantaphyllidis  (2002). Genetic identification of fish by species-specific DNA markers for use in stock biomass assessments and detection of commercial fraud. ICES CM 2002/ Aquaculture: New trends and  Developments: New Developments and Applications of Genetic in Fisheries Management and Aquaculture.

98.    Triantaphyllidis A., Perez  J., Karaiskou N., Martinez J.,   Triantaphyllidis C, and  Garcia-Vazquez E. (2002). Genetic identification of three species of the genus   Trachurus based on DNA sequencing of the D-loop mitochondrial  DNA region.   ICES CM 2002/ Aquaculture: New trends and  Developments: New  Developments and Applications of Genetic in Fisheries Management and Aquaculture, pp 198-199.

99.    Deligiannidis P., A. Kouvatsi, A. Triantafyllidis  and Triantaphyllidis C. (2002). Genetic study of the Greek population using microsatellite DNA markers. 5th Balkan meeting on human genetics, August 29-Septemeber 01, 2002, Sofia, Bulgaria. P.  21.

100.        Τριανταφυλλίδης Κ.  (2002). Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές δραστηριότητες  στον Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ με  Γνωστικό αντικείμενο την Ανθρωπολογία και τη Γενετική του Ανθρώπου.  Συμπόσιο αφιερωμένο στη διδασκαλία και την έρευνα του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής Ανθρωπολογίας και της Ανθρώπινης Βιολογίας. Αθήνα  Σεπτέμβριος 2002.

101.        Κουβάτση A.,  Π. Δεληγιαννίδης,   Λ. Φλωρεντίν, Α. Τριανταφυλλίδης, Α. Χατζηκυριακίδου, Χ. Μπίλη, Μ. Πέϊου-Τσοποζίδου και Κ. Τριανταφυλλίδης (2002). Έλεγχος αδερφικής σχέσης με ανάλυση πολυμορφικών DNA δεικτών στον Ελληνικό πληθυσμό. 3o  Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ηράκλειο Κρήτης  (O14).

102.        Δεληγιαννίδης Παναγιώτης, Αναστασία Κουβάτση, Ψαρούλης Δημήτριος, Ράϊκος Νικόλαος  και Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης (2002). Περιγραφή Περίπτωσης: Ανάλυση DNA από τρίχες για τη διαπίστωση αδερφικής σχέσης μεταξύ δυο ατόμων. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ηράκλειο Κρήτης.

103.        Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος (2002). Κυτταρογενετική του ανθρώπου: 46 χρωμοσώματα – 46 χρόνια αναλύσεων. 1o  Συνέδριο Πανελλήνιας Ιστορίας  της Ιατρικής, Η παιδιατρική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 22-23 Νοεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη.

104.        Triantaphyllidis A., Garcia-Vazquez E. , Perez  J., Alvarez  P., Rico C., Fox C., Lopes P., Teia A., Karaiskou N.and C. Triantaphyllidis (2003). Γενετική ταυτοποίηση ψαριών με τη βοήθεια ειδοειδικών δεικτών  DNA  για τον υπολογισμό της βιομάζας και την εξακρίβωση της εμπορικής νοθείας.  7o Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (Χερσόνησος Κρήτης).

105.        Καραϊσκου Ν., Τριανταφυλλίδης Α.,  Κουβάτση Α. και Τριανταφυλλίδης Κ.  (2003). Διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και γενετική ταυτοποίηση τριών ειδών του γένους Trachurus.  7o Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (Χερσόνησος Κρήτης).

106.        Κατσαρές  Β.,  Τριανταφυλλίδης Α.,  Αποστολίδης Α.,   Κουβάτση Α. και Τριανταφυλλίδης Κ. (2003). Γενετική ανάλυση και μορφομετρία πληθυσμών της Ευρωπαϊκής Αστακοκαραβίδας (H. gammarus L.) της Ελλάδας. Διαχείριση ιχθυοπληθυσμών. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,  Μάiος2003, Μυτιλήνη, σελ. 134-135.

107.        Τυχάλας Α., Κουβάτση Α., Σάτσογλου Α., Σουλής Κ., Τσοχατζής Ι. και Τριανταφυλλίδης Κ. (2003). Συσχέτιση  του πολυμορφισμού Pro12Ala   του γονιδίου  PPARγ με την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην κεντρική  Μακεδονία.  170 Ετήσιο  Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 13-15 Νοεμβρίου 2003, Σελ. 91.

108.        Knut E. Jørstad, Eva Farestveit, Eamonn Kelly & Costas Triantaphyllidis (2004). Allozyme variation in european lobster (Homarus gammarus) throughout the distribution range. 7th Inter.  Conference on Lobster Biology and Management.  Hobart, Tasmania, Australia, February 2004.

109.        Garcia-Vazquez1 E., J Perez1, J L Martinez1, P Alvarez, C Rico, C Fox, P Lopes, A Teia, L Gomes, N Karaiskou, A Triantafyllidis, C Triantaphyllidis and G. Anna (2004). Genetic identification of fish eggs by species-specific DNA markers for use in stock biomass assessments. 4th World Fisheries Congress, Vancouver, Canada, May 2004, pp 248.

110.        Τριανταφυλλίδης Α., Τηλαβερίδου Κ., Καρατζάς Δ., Γεωργιάδου Μ., Δρίκος Ι., Χατzηνίκος Ε., Μάνιος Ν., Παπαγεωργίου Ν. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2004). Γενετική ταυτοποίηση της ελληνικής πέρδικας-Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,  Μάιος 2004,  Βόλος, σελ. 354-355.

111.        Kαραΐσκου N., Τριανταφυλλίδης A., Μαργαρώνη Μ., Καρατζάς Δ. και  Τριανταφυλλίδης Κ. (2004).  Γενετική ταυτοποίηση αυγών του M. scolopax (Pisces, Centriscidae). 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,  Μάιος 2004, Βόλος,  σελ. 124-125.

112.        Deligiannidis P.,  A. Triantafyllidis,  D. Psaroulis, C.   Triantaphyllidis  and  A.  Kouvatsi (2004).  Analysis of  13 STR  loci in the Romani population (Gypsies) of Greece. Proc. of the 6th Balkan meeting on human genetics,  August 28-31, 2004, Thessaloniki, Greece,  p.p. 36 by the Hellenic Association of Medical Genetics &  the Aristotle University of Thessaloniki.

113.        Deligiannidis P.,  D. Psaroulis, C. Triantaphyllidis &  A. Kouvatsi (2004). Data on 13  STR  loci used for forensic and paternity testing in the Romani  population of Greece.  14th Congress:  Human variability:   A bridge between   sciences and humanities, 1-5 September 2004, Komotini, Greece.

114.        Triantaphyllidis Costas (2005).  Summary of  the  6th  Balkan meeting on  human genetics. European Cytogeneticsts Association Newsletter, January 2005.


115.        Garcia – Vazquez  E., Perez, J.,  Martinez, J. L., Alvarez, P., Lopes, P., Gomes, L., Teia, A.,  Karaiskou, N.,  Triantafyllidis, A. and Triantaphyllidis, C. (2005).  Genetic identification of fish eggs in formaldehyde-fixed plankton samples. Spain.

116.        Kαραΐσκου Nikol.,  Τριανταφυλλίδης Α., Κατσαρές Β., Αμπατζόπουλος Θ. και Τριανταφυλλίδης Κ. (2005).  Γενετική  σύσταση   άγριων   και   καλλιεργούμενων πληθυσμών Sparus aurata της Ελλάδας με τη  χρήση  μικροδορυφορικων δεικτών. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 12-15 Μαΐου 2005, Ναύπλιο, σελ. 113-114.

117.        Kατσαρές Β., Τριανταφυλλίδης Α.,  Καραΐσκου Nikol., Αμπατζόπουλος Θ. και Τριανταφυλλίδης  Κ.  (2005).   Γενετική  σύσταση  άγριων  και  καλλιεργούμενων πληθυσμών Dicentrarchus labrax  της  Ελλάδας  με  τη  χρήση μικροδορυφορικων δεικτών.  27ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 12-15 Μαΐου 2005, Ναύπλιο, σελ. 133-134.

118.        Τριανταφυλλίδης Α.,  Αλεξανδρή Π., Ανδρεάκου Ε., Λάππα Μ., Χατzηνίκος Ε., Μάνιος Ν., Παπαγεωργίου Ν. και Τριανταφυλλίδης Κων/νος  (2005).   Γενετική ταυτοποίηση της ελληνικής πέρδικας. 27ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,12-15 Μαΐου, Ναύπλιο, σελ. 390-392.

119.        Triantafyllidis Α., Κaratzas D., Georgiadou Μ., Drikos Ι., Andreakou E., Lappa M., Hatzinikos Ε., Μanios Ν., Papageorgiou Ν. and Τriantaphyllidis C. (2005). Genetic identification of Greek partridges Alectoris graeca and Alectoris chukar. IUGB Congress 2005, August 28th to 3rd 2005, Hanover, pp 188-190.

120.        Kouvatsi A., A. Tichalas, S. Pappa, C. Triantaphyllidis  (2005). Type 2 diabetes mellitus and  PPARγ  and  CAPN-10  genes polymorphism in the Northern Greek population.  European  Journal of  Human Genetics,  European Human Genetics Conference 2005, May 7-10, Prague, Czech Republic, pp. 353-354.

121.        Κατσαρές Β.,  Τριανταφυλλίδης Α.,  Καραΐσκου Nικολ., Αμπατζόπουλος Θ. και Τριανταφυλλίδης Κ. (2005). Γενετική σύσταση και διάκριση καλλιεργούμενων και άγριων πληθυσμών D. labrax της  Ελλάδας  με τη χρήση μικροδορυφορικων δεικτών.  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, 13-16 Οκτωβρίου 2005, Δράμα, σελ. 350-353. Αναφορές 7

122.        Καραΐσκου Nικολ., Τριανταφυλλίδης Α.,   Κατσαρές Β., Αμπατζόπουλος Θ. και Τριανταφυλλίδης Κων. (2005).  Γενετική  σύσταση  άγριων  και  καλλιεργούμενων πληθυσμών  Sparus aurata  της  Ελλάδας με τη χρήση μικροδορυφορικων δεικτών. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, 13-16 Οκτωβρίου 2005, Δράμα, σελ. 354-357.

123.        Παπακώστας  Σπύρος,  Καλλιόπη  Βασιλειάδου,  Ηλίας  Καππάς,  Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Κωσταντίνος Τριανταφυλλίδης,  Θεόδωρος Αμπατζόπουλος (2005).  Γενετική ταυτοποίηση τροχοζώων του γένους  Brachionus σε  Ευρωπαϊκά εκκολαπτήρια.  12ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ιχθυολόγων, 13 - 16 Οκτωβρίου 2005, Δράμα, σελ. 394-397.

124.        Παπαδημητρίου Ι.,  Παπαδόπουλος Χ.,  Α. Κουβάτση και  Κ. Τριανταφυλλίδης (2005).  Ο πολυμορφισμός  arg577ter  στο εξώνιο 16 του γονίδιου  ACTN3  και οι υψηλές επιδόσεις στον  κλασικό αθλητισμό.  Τρίτο  Διεθνές  Συνέδριο, Ιατρική της άθλησης στον 21ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 8-10 Δεκεμβρίου 2005, ΣΕΛ. 87.

125.        Τριανταφυλλίδης Κων. (2006). Συνθετική βιολογία: Παραγωγή ενέργειας και νέας ζωής. Προσκεκλημένη ομιλία στο Πανελλήνιο Συνέδριο “ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ”,  Πανελλήνια ΄Ενωση  Βιοεπιστημών, 13 - 15 Απριλίου 2006, Αθήνα, σελ. 54.

126.        Σταμάτης Κ., Fr. Suchentrunk, Κ. Τριανταφυλλίδης  και  Z. Μαμούρης (2006). Χρήση μοριακών δεικτών για την παρακολούθηση της επιβίωσης  απελευθερωμένων εκτρεφόμενων  λαγών  (Lepus europaeus)  κατά  τη  διάρκεια  εμπλουτισμών στην Ελλάδα. Πανελλήνιο Συνέδριο  ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ, Πανελλήνια ΄Ενωση Βιοεπιστημών, 13-15 Απριλίου 2006, Αθήνα, σελ. 101.

127.        Χριστοφής Β., Κ.Ν. Φελέκης, Π. Κουπεκίδου, Ε. Καστανός, Λ. Τσιόκας, Κων. Τριανταφυλλίδης  (2006).  Καλλιέργεια  της   κυτταρικής   σειράς  ΝΡΚ-52Ε  και εγκαθίδρυση σταθερών  κυτταρικών κλώνων, οι οποίοι  θα  χρησιμοποιηθούν για μελέτη της πολυκυστικής νόσου των νεφρών. Πανελλήνιο Συνέδριο ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ, Πανελλήνια ΄Ενωση Βιοεπιστημών, 13-15 Απριλίου 2006, Αθήνα, σελ. 69.

128.        Triantafyllidis Αlex., Alexandri P., Tilaveridou K.,  Hatzinikos Ε., Μanios Ν., Papageorgiou Ν., Τriantaphyllidis Cos. (2006). Genetic identification of Greek partridges with microsatellite loci. 10th Internat. Congress of the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, June 26th to 30th  2006, Patra, pp 90.

129.        Haffray P., Tsigenopoulos CS, Bonhomme F., Chatain B., Magoulas A., Rye M., Triantafyllidis A. and Triantaphyllidis C. (2006). European sea bass-Dicentrarchus labrax. In:“Genetic effects of domestication, culture and breeding of fish and shellfish, and their ... Αναφορές 14.

130.        Triantafyllidis  A., Alexandri  P., Ververis  A., Tilaveridou  K., Chatzinikos  E., Manios  N., Papageorgiou N. and Triantaphyllidis  C. (2007). Genetic structure and hybridization  of  Greek  partridges  Alectoris  graeca  and  Alectoris  chukar based on microsatellite DNA analysis. International Union of Game Biologists, XXVIII Congress, August 13-18, Uppsala, Sweden.

131.        Alexandri P., Triantafyllidis A., Abatzopoulos T., Chatzinikos E., Papageorgiou N. and Triantaphyllidis C. (2007). Genetic identification of Greek wild boar – Preliminary results. International Union of Game Biologists, XXVIII Congress, August 13-18, Uppsala, Sweden.

132.        Τριανταφυλλίδης Κ. (2007). Βλαστοκύτταρα: θεραπεία καρδιοπαθειών και αναγέννησης καρδιάς. 3ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης, 15-17 Μαρτίου 2007, Θεσσαλονίκη

133.        Terje Svåsand, Donatella Crosetti, Eva García-Vázquez, Eric Verspoor, François  Bonhomme, Lorenzo Colombo, Sylvie Lapègue, Gudrun Marteinsdottir, Ingrid Olesen, Costas Triantaphyllidis (2007). Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations. Aquaculture Europe 2007, Instanbul 24-27 October. Αναφορές 5.

134.        Terje Svåsand, Donatella Crosetti, Eva García-Vázquez, Eric Verspoor, François  Bonhomme, Lorenzo Colombo, Sylvie Lapègue, Gudrun Marteinsdottir, Ingrid Olesen, Costas Triantaphyllidis (2007). Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations. 17-21 September Helsinski, ICES CM 2007/L

135.        Kωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης (2007). Βιολογικές επιπτώσεις από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 29ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,17-19 Μαΐου, Καβάλα, σελ. 378-379.

136.        Alexandri P., Triantafyllidis A., Abatzopoulos T., Chatzinikos E., Papageorgiou N. and Triantaphyllidis C. (2007). Genetic identification of Greek wild boar. 29ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,17-19 Μαΐου, Καβάλα, σελ. 425-426 and 5th International Congress on Wild Fauna, 22-27 September, Chalkidiki, Greece, p. 41.

137.        Papadimitriou I., C. Papadopoulos, A. Kouvatsi, C. Triantaphyllidis (2007). ACTN3 and ACE genotypes  in Greek elite athletes. European Human Genetics Conference 2007, June 16-19, Nice, France. European  Journal of Human Genetics 15, supplement 1, p. 302, European Human Genetics Conference 2007, June 16-19, Nice, France.

138.        Piazza A., Cerutti N., C. Di Gaetano, F. Crobu, A. Kuvatsi, C. Triantaphyllidis, D. Palli, A. Achilli, S. Formarino, V. Battaglia, S. Santachiara Benerecetti, P. Underhill, G. Matullo, L.L. Cavalli-Sforza,  A. Torroni, O. Semino (2007). Origins of the Etruscans: novel clues from the Y chromosome lineages. European Human Genetics Conference 2007, June 16-19, Nice, France. European  Journal of Human Genetics 15, supplement 1, p. 19, European Human Genetics Conference 2007, June 16-19, Nice, France.

139.        Κουβάτση Α., Κ. Ρούσκας, Π. Δεληγιαννίδης, Κ. Ψαρούλης και Κ. Τριανταφυλλίδης (2007). Αξιολόγηση περιπτώσεων αμφισβητούμενης πατρότητας με ανάλυση DNA στη Β. Ελλάδα. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, 28-30 Σεπτεμβρίου 2007, Καστοριά, P 04, σελ. 69-70.

140.        Αλεξανδρή Π., Τριανταφυλλίδης Α., Χατζηνίκος Ε., Παπαγεωργίου Ν., Αμπατζόπουλος Ι.Θ. και Κ. Τριανταφυλλίδης (2008). Ανάλυση της γενετικής δομής του αγριόχοιρου (Sus scrofa) στην Ελλάδα. 30ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,22-24 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, σελ. 20-21.

141.        Ιμσιρίδου Α., Τριανταφυλλίδης Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης (2008). Γενετική δομή ελληνικών πληθυσμών του κοινού κυπρίνου (Cyprinus carpio L.) με τη χρήση μιτοχονδριακών ακολουθιών. 30ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,22-24 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, σελ. 146-147.

142.        Λάππα Μ., Βλάχου Α.Κ., Καλομοίρης Σ., Τριανταφυλλίδης Α., Καραϊσκου Ν., Αμπατζόπουλος Θ.Ι., Οικονομόιδης Γ., Ψαλτοπούλου Χ. και Κ. Τριανταφυλλίδης (2008). Εφαρμογές μικροδορυφορικών δεικτών στην ανάλυση δύο ειδών ψαριών τη λίμνης Βόλβης. 30ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,22-24 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, σελ. 272-273.

143.        Γαργάνη Σ., Ρούσκας Κ., Γερμενής Α. Τριανταφυλλίδης Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης (2008). Γενετική ανάλυση των Βλάχων της Θεσσαλίας με τη χρήση μικροδορυφορικών DNA δεικτών. 30ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ,22-24 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, σελ. 146-147.

144.        Alexandri P., Triantafyllidis A, Chatzinikos E., Papageorgiou N., Abatzopoulos J. T.1, Triantaphyllidis C. Analysis of the genetic structure of wild boar (Sus scrofa) in Greece. 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on sub-orders Suiformes. Sopron, Hungary, 28-30 August 2008.

145.        Alexandri P., Triantafyllidis A., Chatzinikos E., Platis P., Papageorgiou N.,

Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C. (2009). Genetic structure and traceability of wild boar (Sus scrofa) in Greece.

146.        Imsiridou A., A. Triantafyllidis, A. Baxevanis, C. Triantaphyllidis (2009). Genetic characterization of common carp (Cyprinus carpio L.) populations from Greece using mitochondrial DNA sequences. 13th European Congress of Ichthyology, 6th -12th September, Klaipeda, Lithuania

147.        Τριανταφυλλίδης Κ. (2009). Γενετική και αθλητισμός. Ιατρική της άθλησης στον 21ο Αιώνα. Θεσσαλονίκη 21-22 Νοεμβρίου 2009. Προσκεκλημένος ομιλητής.

148.        Τριανταφυλλίδης Κ. (2009). Γονίδια και αθλητισμός. Αθλητιατρική,Τηλεδιάσκεψη, Α.Π.Θ.- Κύπρου, 18-12-2009. Προσκεκλημένος ομιλητής.

149.        Παπαπετρίδης Ι., Αλεξανδρή Π., Καραϊσκου Ν., Χατζηνίκος Ε, Δεδουσοπούλου Ε., Κιούσης Δ. (2010). Γενετική ταυτοποίηση του λαγού (Lepus europaeus) στον Ελλαδικό χώρο. 32ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 22-24 Μαΐου, Καρπενήσι,

150.        Τριανταφυλλίδης Α., Παχής Σ., Αλεξανδρή Π.,  Αμπατζόπουλος Θ.Ι., Τριανταφυλλίδης Κ. (2010). Aνάπτυξη αναλύσεων DNA με σκοπό τη γενετική ταυτοποίηση εκτρεφόμενων θηραματων. 32ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 22-24 Μαΐου, Καρπενήσι,

151.        Καραΐσκου Ν., Γκαγκαβούζης Κ., Παπίκα Σ. , Λατσούδης Π. , Αμπατζόπουλος Θ.Ι, Τριανταφυλλίδης Κ., Τριανταφυλλίδης Α. (2010). Γενετική ανάλυση του κόκκινου ελαφιού (cervus elaphus) της Πάρνηθας.  32ο Παν/λήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, 22-24 Μαΐου, Καρπενήσι,

152.        Alexandri P., Triantafyllidis A., Chatzinikos E., Papageorgiou N.,

Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C. (2010). Study of fine scale genetic structure of wild boar in Greece. 8th International Symposium on Wild Boar and other Suds, York, U.K., 1-4- September 2010.

153.        Karaiskou N. , Tsakogiannis A., Οperator of Parnitha’s national park2, Papika S., Latsoudis P., Pantis J. , Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis K., Triantafyllidis A. (2011). Genetic monitoring of the Red Deer population (Cervus elaphus) of Mountain Parnitha. 5th Biennial Conference of the International Biogeography Society: Heraklion, Crete, Greece; 7-11 January, 2011

154.         Γ.  ΒΙΒΛΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ1.   Κανέλλης Α., Κ. Τριανταφυλλίδης και Α. Πέντζου-Δαπόντε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σελ. 320, Θεσσαλονίκη, 1970

2.   Καστρίτσης Κ. και Κ. Τριανταφυλλίδης

ΓΕΝΕΤΙΚΗ, Τόμος Α, σελ. 241, Θεσσαλονίκη, 1974

3.   Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Σημειώσεις Βιοχημικής Γενετικής, σελ. 237, Θεσσαλονίκη, 1977

4.   Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Σημειώσεις Κυτταρογενετικής, σελ. 148, Θεσσαλονίκη, 1977

5.   Τριανταφυλλίδης  Κωνσταντίνος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, σελ. 280, Θεσσαλονίκη, 1978

6.   Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (Κλασικής γενετικής, Γενετικής ανθρώπου και Εξέλιξης), σελ. 262, Θεσσαλονίκη, 1981.

7.    Suzuki D. and A. Griffiths: An Introduction to Genetic Analysis

Μετάφραση: Κ. Καστρίτσης, Μ. Πελεκάνος και Κ. Τριανταφυλλίδης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ σελ. 783, Θεσσαλονίκη, 1982

8.   Τριανταφυλλίδης Κ. και Ζ. Σκούρας.

Σημειώσεις στα Ειδικά θέματα Γενετικής, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 188.

9.   Koυβάτση Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης

Σημειώσεις Γενετικής Ανθρώπου, Θεσσαλονίκη, 1986, σελ. 251

10.  Τριανταφυλλίδης Κ. και Α. Κουβάτση

         ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Θεσσαλονίκη, 1987, σελ. 382

11.  Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

         ΓΕΝΕΤΙΚΗ για τους φοιτητές της Κτηνιατρικής, Θεσ/νίκη, 1988, σελ. 286

12.  Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 100

13.  Σίνης Α., Τριανταφυλλίδης Κ. κ. ά.

        Σημειώσεις Υδατοκαλλιεργειών: Aρχές γενετικής  βελτίωσης, σελ. 50, Θεσσαλονίκη 2003.

14.  Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

        Κλασική και Μοριακή ΓΕΝΕΤΙΚΗ, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 702.

15.  Σίνης Α., Τριανταφυλλίδης Κ., κτλ

        Υδατοκαλλιέργειες, Θεσσαλονίκη 2003, σελ.372.

15.  Laikre L., A. Antunes, A. Apostolidis, .… and C. Triantaphyllidis (1999). Conservation genetic management of brown trout (Salmo trutta) in Europe, ISBN 87-987732-0-8 1999, pages 92. Αναφορές 101.

16.   Τριανταφυλλίδης Κ.

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ: Εφαρμογές στον άνθρωπο, σελ. 412, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2006.

17.   Τριανταφυλλίδης Κ.

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Έμφαση στη Βιοτεχνολογία), σελ.   

      322, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2006.


18. Η  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Το DNA των Ελλήνων. Εκδόσεις Δέσπ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη (2013). Δεύτερη έκδοση, Απρίλιος 2014.


Περίληψη. Ποιοι είναι οι πρόγονοί μας;  Ποια είναι η καταγωγή μας; Η γοητεία των ερωτημάτων δεν μας προϊδεάζει για τον πολυσύνθετο χαρακτήρα των απαντήσεων. Το βέβαιο όμως είναι ότι η γενετική μπορεί πλέον να δώσει κάποιες  απαντήσεις  σε τέτοιου είδους ερωτήματα.

        Το βιβλίο αυτό αποτελεί  έργο μιας ολόκληρης ζωής του συγγραφέα. Μεταδίδει στον αναγνώστη τον παλμό της σύγχρονης πληθυσμιακής γενετικής του ανθρώπου, με επίκεντρο στην πατρίδα μας. Αρχίζει από την καταγραφή της γενετικής σύστασης των σύγχρονων Ελλήνων και τη διασύνδεσή τους με άλλους λαούς και φθάνει μέχρι την ιχνηλάτηση των  αρχέγονων προγονικών βιολογικών μας ριζών. Συγκρίνει τη γενετική σύσταση των Ελλήνων με λαούς της Βαλκανικής, της Ευρώπης, της  Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Συνοψίζει στοιχεία για το αν υπάρχουν επιμειξίες των Ελλήνων και σε ποιο βαθμό με άλλους γειτονικούς λαούς και ανθρώπινες “φυλές”.

     Η γενετική των πληθυσμών προσφέρει τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε πτυχές της ιστορίας και προϊστορίας μας. Αυτή η προσφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πατρίδα μας που οι κάτοικοί της έχουν τόσο αρχαία ιστορία και τόσο πολλά έχουν προσφέρει στον παγκόσμιο πολιτισμό. Στο βιβλίο λοιπόν παρουσιάζονται στοιχεία για: την καταγωγή των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας, πότε εγκαταστάθηκαν οι πρόγονοί μας στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο και αν ο σύγχρονος Έλληνας κατάγεται από τους αρχαίους ΄Ελληνες.


19.  Η  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Εκδόσεις Δέσπ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη (2016).
Δ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ


1.   Τριανταφυλλίδης Κ. και Α. Κουβάτση (2003). Συνεισφορά της μοριακής γενετικής στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου.   Υπεύθυνος Σύνταξης Σ. Μπεσμπέας, Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση Νοσημάτων φθοράς. Ενημέρωση του κοινού. Ελληνική Αντικαρκινική  Εταιρεία, Αθήνα 2003,σελ. 557-571.

2.   Τριανταφυλλίδης Κ. Επιπτώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην υγεία. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και Δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης. Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας, Εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. Σάκκουλα, 2009.

3.   Αναστασία Κουβάτση και Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης (2015). Γενετική πληθυσμών, Φυσική επιλογή και  Κληρονομικές ασθένειες  στη Γενετική δεξαμενή των Ελλήνων. Τόμος προς τιμήν  του ομότιμου Καθηγητή Ιωάννη Ξυροτύρη.

Ε.1. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


1.             HYDROBIOLOGIA  FEBRUARY   (2003).   Cannas, R., A. Cau, A. M. Deiana, S. Salvadori & J. Tagliavini. Discrimination between the Mediterranean spiny lobsters Palinurus elephas and P. mauritanicus (Crustacea, Decapoda) by mitochondrial sequence polymorphisms

2.             AQUACULTURE INTERNATIONAL. RIHO GROSS, BERNHARD GUM, REINHARD REITER and RALPH KUHN (2003). Genetic introgression between Arctic charr (Salvelinus alpinus) and brook trout (S. fontinalis) in Bavarian hatchery stocks inferred from nuclear and mitochondrial DNA markers. 

3.             ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY (2003). Caffeine modulation of methotrexate-induced cytogenetic toxicity in mouse bone marrow  by  Ramesh C. Choudhury, Anil  K. Palo. (2003)

4.             Biochemical Syst. and Ecology  (2003). Genetic and morphologic divergence and taxonomic relationships of four Mediterranean Mullidae species (Perciformes). Author:  Cemal TURAN

5.             BIOCH. SYSTEM. AND ECOLOGY (2003).  Genetic relationships among eight Italian freshwater cyprinids (teleostei: Cyprinidae): a biochemical study.

6.             Περιοδικό Τμήματος Βιολογίας (2003).

7.             MARINE BIOTECHNOLOGY (2004). Identification of hake and megrim formaldehyde-fixed eggs by fragment size variation at 16S rRNA mitochondrial genes. Authors: J. Perez, P. Alvarez, J. Martinez and E. Garcia-Vazquez

8.             BMC Genetics, 2004. 'Diagnostic polymorphisms in the mitochondrial cytochrome b gene allow descrimination of cattle, sheep, goat, roe buck and deer by PCR-RFLP' by Ina Pfeiffer, J. Burger, B. Brenig, 

9.             MARINE BIOTECHNOLOGY (2004).  Identification of Pecten maximus and Mytilus edulis/galloprovincialis by standard PCR of the 18S rDNA gene and multiplex PCR of the 16 S rDNA gene by Authors: Ivan F. Bendezu, John W. Slater and Brian Carney.

10.       JOURNAL MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION (2004). Origin, diversification and historical biogeography of the genus Trachurus (PERCIFORMES: CARANGIDAE) Corresponding Author: Dr. Patricio Ojeda. Authors: Leyla Cardenas, Ms.Sci.; Cristian E Hernandez, Ph. D. (c); Elie Poulin, Ph.D.; Antonios  Magoulas, Ph. D.; Irv Kornfield, Ph. D.

11.       FISHERY BULLETIN (2004). Genetic diversity of Yellow Grouper (Epinephelus awoara) by Random Amplified Polymorphic DNA *RAPD) analysis by S.K. Upadhyay, Wang Jun, Su Yong-Quan, Ding Shao-Xiong, S. Chatuyrvedi

12.       ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCES (2005). Genetic identification of hake and megrim eggs in formaldehyde –fixed plankton samples by J. Perez, P. Alvalez, J.L. Martinez, E. Garcia-Vazquez.

13.        JOURNAL OF FISH BIOLOGY (2005).  Persistence of native brown trout (Salmo trutta L., 1758) genetic diversity in central Italy as revealed by mtDNA RFLP/sequence data by A. Splendiani, M. Giovannoti, P. Nisi Cerioni, M.L. Caniglia AND V. Caputo

14.        JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH (2005). The hypothesis of ancient homoploid hybrid origin in killifishes of the Cytolebias adloffi species complex (Cyprinodontiformes, Rivulidae) from phylogeography and chromosome data, by Graciela Garcia

15.        JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCH (2005). “Phenotype and gene frequencies of some blood groups system in Bulgarians from Smolyan region (South Bulgaria)”. Author: Sofia D. Baltova

16.       THE ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY (2005). Genetic population structure of Epinephelus marginatus (Pisces, Serranidae) revealed by two molecular markers., by T. Maggio, F. Andaloro, M. Arculeo.

17.       JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY (2005). Development of an assay for tuna species identification by analysis of diagnosis sites. Aythor: Maria Teresa Bottero, Alessandra Dalmasso, Marco Cappelleti, Camillo Secchi and Tiziana Civera.

18.        MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION (2005). Dramatic rearrangements characterize the mitochondrial genome of the isopod Idotea baltica (Crustacea, Peracarida) by  Lars Podsiadlowski and Thomas Bartolomaeus

19.       THE ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY (2005). Genetic characterization of a putative indigenous brown trout (Salmo trutta fario) population in a secondary stream of the Nera River Basin (Central Italy) assessed by means of three molecular markers, by Lucentini Livia, Palomba Antonella, Gigliarelli Lilia, Lancioni Hovirag, Paolo Viali and Fausto Panara (February 2006).

20.       JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH (2006). Evolutionary history reconstruction and taxonomic status assignment of Brachidontes variabilis (Mytilidae, Bivaldia) by M. SIRNA TERRANOVA, S, Lo BRUTTO, M. ARCULEO and J. M. MITTON

21.       JOURNAL OF FISH BIOLOGY (2006). Mitochondrial DNA and microsatellite markers reveal the genetic structure of Salmo trutta fario L. from Yadong River, Tibean Plateau by F.H. Hao and Y.F. Chen. 

22.       JOURNAL: MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION (2006).  Phylogenetic Utility of Six Mitochondrial Genes of Hyblaea puera (Hyblaeoidea: Lepidoptera) in Class: Insecta, by Authors: Chandrasekhar N, M.Sc; Neetha N V, M.Sc; LindaKoshy Vaidyan.

23.       JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH (2006). The Cyprinodont fish Rivulus (Aplocheiloidei: Rivulidae) in Trinidad and Tobago: molecular evidence for marine dispersal, genetic isolation and local differentiation, Authors:  M.J. Jowers, B.L. Cohen und R.J. Downie.

24.       JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH, EVOLUTIONARY GENETICS (2006). Molecular phylogeny of genus Coilia (Clupeiformes: Engraulidae) in China inferred from mitochondrial DNA sequences.  Authors:  Cheng Q., H. Cheng, L. Wang and D. Lu.

25.       ACTA ZOOLOGICA (2006). olecular phylogeny of genus Coilia (Clupeiformes: Engraulidae) in China inferred from mitochondrial DNA sequences.  Authors:  Cheng Q., H. Cheng, L. Wang and D. Lu.

26.       JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCH (2007). Biotyping Bemisia tabaci (Gennadius; Homoptera: Aleyrodidae) based on RAPD and design of two SCAR markers differentiating between fly biotypes. Authors: Noureddine Boukhatem, Samira Jsaini, Yordan Muhovski, Jean Marie Jacquemin and Abderrahime Bouali

27.       Ecology of FRESHWATER FISH (2007). EFF-07-0144. Temporal changes and effective population size of an Italian isolated and supportive-breeding managed northern pike (Esox lucius) population. Authors:   Lucentini L., Palomba A., Gigliarelli L., Sgaravizzi G., Lancioni H., Lanfaloni L., Natali M. and Panara F.

28.       JOURNAL OF FISH BIOLOGY (2008), MS 08-021M. Molecular phylogeny of Turkish Trachurus species (perciformes: Carangidae) inferres from mitochondrial DNA analyses by Bektas Y. and A.O. Belduz.

29.       JOURNAL: ICES (Journal of Marine Science) - ) CESJMS-2009-014.  Microsatellite analysis of red mullet Mullus barbatus Linneaus 1758 (Perciformes, Mullidae) reveals the isolation of the Adriatic Basin in the Mediterranean Sea.  T. Maggio, S. Lo Brutto, F. Garoia and M. Arculeo

30.       Περιοδικό Τμήματος Βιολογίας, 2009,

31.       Ecology of Freshwater Fish, Manuscript ID EFF -09-0032, TITLE: AFLP fingerprinting and colour pattern analysis: an integrated approach to differentiate northern pike (Esox lucius L.) from different European areas. AUTHORS: Lucentini  Livia, Ricciolini Claudia et al.

32.       JOURNAL OF FISH BIOLOGY, MSM 09-330. Title: Mitochondrial haplotype variation of brown trout populations from Croatian Karstic rivers. Authors:  Jadan M. et al.

33.       EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY, JEMBE-D10-421-OLD D10-039 Title:  Genetic evidence for cryptic species in the Whiting, Sillago sihama and insights on its colonization of the Mediterranean Sea. Authors:  Yaron Tikochinski, Idan Shainin, Yossi Hyams, Uzi Motro and Daniel Golani

34.       Journal of Biological Research, Paper No:             JBR12050, Title: Bos indicus associated alleles in Anatolian cattle breeds support zebu introgression into Near East, by Aki8s I and Oztabak K.

35.       Journal Recent Patterns On Dna And Gene Sequence,  HT 2: Ms2: 2012. Title: Personal Genetics – Sports Utility Vehicle? Authors:  Grimaldi KA, Paoli A, Smith GJ

36.       African Journal of Biotechnology, AJB-12-2838, Inter-simple sequence repeat (ISSR) markers in the evaluation of genetic polymorphism of Egyptian Capsicum L. Hybrids.

37.       Molecular Phylogenetics and Evolution, MPE-01-2013. Phylogenetic relationships and Y genome origin in Elymus L. sensu lato (Triticidae; Poaceae) based on single –copy nuclear ACC1 and PgK1 gene frequencies.

38.       Biological J. of the Linnean Society, ID-BJLS-2721. Genetic evidence for high levels of introgression between domestic pigs and wild boars (Sus scrofa) in Belgium and Luxemburg – a comparative approach with multiple marker systems.

39.       BMC Evolutionary Biology, 2013. Authors: Estelle Lerceteau-Kohler et al. (2013). Title: Genetic variation in brown trout Salmo trutta across the Danube, Rhine, and Elbe headwaters: a failure of the phylogeographic paradigm?

40.       JOURNAL: Journal of Biological Research - Thessaloniki, 2013. Title: Associations between the c.910A>G genetic polymorphism in XRCC1 gene and susceptibility to lung cancer in Chinese population. Authors: Yong Zhang, H. Ni and D. Cheng

41.       Voskaridis Kon. (2014). Genetic epidemiology of cancer predisposition DNA repair genes is probably related with surviving under adverse environmental conditions. Genetic testing and molecular biomarkers, GTMB 2014-0053.

42.       Neira et al. Molecular discrimination of shelf-spawned eggs of two co-occurring Trachurus spp. (Carangidae) in south-eastern Australia: a key step to future egg-based biomass estimates. ICES JOURNAL OF MARIE SCIENCE, ICESJMS-2014-159.


Ε.2.  ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


1.   Προγράμματα Τσεχίας, π.χ. Β600450507/Ε-2004 (1), 2006 (3), 2007 (3) by Petr Kotlik, Ponto-Caspian glacial refugium and the origin of modern freshwater biota: comparative phylogeographic study of cyprinid fishes

2.   European Community, πέντε φορές

3.   Πυθαγόρας, Υπουργείο Παιδείας, Δεκέμβριος  2003

4.   Πανεπιστήμιο Πατρών, πρόγραμμα Καραθεοδωρής,  δύο φορέςΣΤ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.             ΒΑΡΕΛΗ Κ. (1988). Βιομετρική κυτταρογενετική και αλλοενζυμική μελέτη της πέρκας Perca fluviatilis της λίμνης Βόλβης.   (34 σελ.) # Επιβλ.: Τριανταφυλλίδης Κ.

2.             Kοτσίνας Α. (1989)   Βιομετρική και ισοενζυμική μελέτη των ειδών Silurus glanis και Parasilurus aristotelis (Pisces, Siluridae).   (89 σελ.) # Επιβλ.: Τριανταφυλλίδης Κ.

3.             ΣΠΑΝΔΟΥ Ε. (1991). Μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού του μυδιού. Κ.Τ. και Ι. Καρακούσης

4.             Σωφρονίδης Κ. (1991)   Μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού του μυδιού Mytilus galloprovincialis σε πληθυσμούς του Β. Αιγαίου.   (64 σελ.) # Επιβλ.: Τριανταφυλλίδης Κ., Καρακούσης Ι.

5.             EΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛ. (1993). Μεταλλαξιγένεση στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Πτολεμαϊδας.

6.             ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΟΥ Σ. (1993). Συσχέτιση της γενετικής σύστασης και του κινδύνου νοσήσεως. ΑΠΘ. Α. Κουβάτση και Κ.Τ.

7.             ΚΙΤΣΟΣ Μ. (1995). Μελέτη ορισμένων μεταλλάξεων β-θαλασσαιμίας στη Μακεδονία. ΑΠΘ.

8.             BΑΜΒΑΚΑ Ε.  (1996). Ανάλυση των χρωμοσωμάτων ομάδας ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας. Κ.Τ. και Α. Κουβάτση.

9.             ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ Ξ. 1996). Μελέτη της αναλογίας φύλου στον ελληνικό πληθυσμό. ΑΠΘ

10.       ΙΣΑΑΚ Α. (1997). Ανίχνευση μεταλλάξεων στο εξόνιο  15 του γονιδίου APC σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου. Α. Κουβάτση και Α.Τ.

11.       ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Γ. (1997). Ανίχνευση μεταλλάξεων σε δύο εξόνια  του γονιδίου p53 σε καρκίνωμα του παχέος εντέρου. Α. Κουβάτση και Α.Τ.

12.       ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σ. (1997). Μελέτη του πολυμορφισμού του mtDNA ελληνικών πληθυσμών κουτσομούρας. ΑΠΘ

13.       ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Γ. (1997). Γενετικός πολυμορφισμός στους Σαρακατσαναίους. ΑΠΘ. Α. Κουβάτση και Κ.Τ.

14.       ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Ν. (1998-1999). Γενετική ανάλυση των κατοίκων των νομών Λακωνίας και Ευβοίας με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών. ΑΠΘ.

15.       ΠΕΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1998-1999). Γενετικός πολυμορφισμός των σιαλικών α-αμυλασών στον ελληνικό πληθυσμό. Α. Κουβάτση και Κ.Τ.

16.       Aμουτζιάς Γ. (1999)   Μελέτη του πολυμορφισμού του μιτοχονδριακού DNA του κυπρίνου (Cyprinus, Carpio) σε πληθυσμούς της Βόρειας Ελλάδας.   (37 σελ.) # Επιβλ.: Τριανταφυλλίδης Κ.

17.       KΟΥΚΟΥΜΙΔΗΣ Χ.   (1999). Επιπτώσεις ομομικτικών διασταυρώσεων στην αύξηση, στη γεννησιμότητα, στο γεννητικό σύστημα και στον ισοενζυμικό πολυμορφισμό του σαλιγκαριού Helix aspersa. Κ.Τ. και Μ. Λαζαρίδου.

18.       ΚΩΒΑΙΟΥ ΟΥΡ. (2000). Αλλοενζυμική μελέτη ελληνικών πληθυσμών του μπακαλιάρου Merluccous merluccius. ΑΠΘ.

19.       Λέκκα Ευ. (2000)   Μελέτη της επίδρασης ομομικτικών διασταυρώσεων στην αύξηση, στη γεννησιμότητα, στην ωρίμανση της γονάδας και στον ισοενζυμικό πολυμορισμό σε άτομα 4 διαδοχικών γενιών του σαλιγκαριού Helix aspersa που υποβλήθηκαν σε χαλαρό βαθμό ομομιξίας.   (131 σελ.) # Επιβλ.: Λαζαρίδου–Δημητριάδου Μ., Τριανταφυλλίδης Κ.

20.       Παπαδόπουλος Π. (2000)   Εφαρμογή της DGGE στη μοριακή ανάλυση διπλά ετεροζυγωτικών ατόμων για β- και δ- μεσογειακή αναιμία.   (96 σελ.) # Επιβλ.: Τριανταφυλλίδης Κ., Δρ. Παπαδάκης Μ.

21.       ΣΙΑΤΡΑ Μ. (2000).  Μελέτη του  πολυμορφισμού του mtDNA του μπακαλιάρου Merluccous merluccius σε δύο πληθυσμούς  του Β.Δ. Αιγαίου. ΑΠΘ

22.       Τριανταφύλλου Α. (2000)   Γενετική ανάλυση των κατοίκων των νομών Λακωνίας και Εύβοιας με την χρήση δύο μικροδορυφορικών DNA δεικτών. Χρησιμοποίηση αυτοσωματικών μικροδορυφορικών DNA δεικτών στην επίλυση υποθέσεων πατρότητας.   (48 σελ.) # Επιβλ.: Τριανταφυλλίδης Κ.

23.       ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. (2001). Μελέτη ιατροδικαστικών υποθέσεων με τη χρήση δεικτών μικροδορυφορικού DNA.

24.       ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ. (2001). Η σημασία του βαθμού συμπύκνωσης της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης. Θ. Αμπατζόπουλος και Κ.Τ.

25.       ΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ Φ. (2002). Μελέτη των κατοίκων του νομού Κορινθίας με τη χρήση μικροδορυφορικών DNA δεικτών. ΑΠΘ.

26.       ΚΕΡΑΜΑΡΗ Μ. (2002). Μελέτη πολυμορφικών δεικτών στο χρωμόσωμα Υ κατοίκων των νομών Ευβοίας και Λακωνίας. ΑΠΘ.

27.       ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σ. (2002). Μελέτη της μιτοχονδριακής γενετικής ποικιλότητας σπάνιων φυλών βοοειδών. ΑΠΘ

28.       ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ Κ. (2002). Μορφολογική και γενετική ανάλυση ενός είδους του γένους Trachurus. Κ.Τ. και Κ. Στεργίου, ΑΠΘ.

29.       ΤΣΩΛΟΥ Α. (2002). Ανάλυση της γενετικής δομής τεσσάρων Ιρλανδικών και ενός Ισπανικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Αστακοκαραβίδας (Homarus gammarus). K.T. και Θεόδωρος Αμπατζόπουλος, ΑΠΘ.

30.       ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. (2003). Γενετική ανάλυση πληθυσμών του είδους Machrorahmhosus scolopax. ΑΠΘ

31.       ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Μ. (2003). Γενετική ανάλυση πληθυσμών του είδους Machrorahmhosus scolopax. ΑΠΘ.

32.       Τζίκα Α. (2003)   Γενετική ταυτοποίηση ειδών Artemia με ανάλυση πολυμορφισμού του μιτοχονδριακού DNA.   (109 σελ.) # Επιβλ.: Αμπατζόπουλος Θ., Τριανταφυλλίδης Κ.

33.       ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μ.-Ι. (2003). Ταυτοποίηση ειδών του γένους Brachionus (Rotifers) με μιτοχονδριακούς δείκτες. Κ.Τ. και Θ. Αμπατζόπουλος, ΑΠΘ

34.       ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μ. (2004). Γενετική ταυτοποίηση των Ελληνικών ειδών Alectoris chukar και Alectoris graeca, σελ 59, ΑΠΘ.

35.       ΔΡΙΚΟΣ Ι. (2004). Γενετική ταυτοποίηση πέρδικας.  Σελ. 91. ΑΠΘ

36.       ΚΑΛΜΠΑΖΙΔΟΥ Μ. (2004). Μελέτη του πολυμορφισμού του μιτοχονδριακού DNA των ελλήνων προσφύγων από τη Γεωργία. Σελ. 82, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

37.       ΚΑΝΕΛΛΗΣ Δ. (2004). Γενετική ταυτοποίηση ειδών του γένους Brachionus με τη χρήση του μιτοχονδριακού δείκτη 16S rRNA (Aμπατζόπουλος Θ. και Κ. Τριανταφυλλίδης). ΑΠΘ

38.       ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ (2004). Μελέτη των γονιδίων IL6RA, PLAS 3 και APOAIBR, που βρίσκονται ανάμεσα στα υποψήφια γονίδια για πρόκληση κυστικής μυελικής νόσου των νεφρών. Δέλτας Κ. (Κύπρος) και Κ. Τριανταφυλλίδης.

39.       ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ Ε.- Ζ. (2005). Γενετική ταυτοποίηση  πέρδικας.  Σελ. 98. ΑΠΘ

40.       ΚΑΡΑΤΖΑΣ Δ. (2005). Γενετική ταυτοποίηση των ελληνικών ειδών πέρδικας Alectoris graeca και Alectoris chukar.  Σελ. 79. ΑΠΘ

41.       ΛΑΠΠΑ Μ. (2006). Γενετική ταυτοποίηση πέρδικας. Σελ. 88, Α.Π.Θ.

42.       ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Β. (2006). Καλλιέργεια της κυτταρικής σειράς ΝΡΚ-52Ε και εγκαθίδρυση σταθερών κυτταρικών κλώνων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για μελέτη της πολυκυστικής νόσου των νεφρών. Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Κωνσταντίνος Δέλτας). 

43.       Ασαρίδου Χλόη Μαγδαληνή (2007) Γενετική ανάλυση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) με χρήση μιτοχονδριακού DNA. (74 σελ.) # Επιβλ.: Τριανταφυλλίδης Κ., Αμπατζόπουλος Θ.       

44.       ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (2007). Γενετική ταυτοποίηση Αγριογούρουνου. Σελ. 70, Α.Π.Θ.

45.       ΒΕΖΑΓΚΟΥ Τ. (2007). Μελέτη της επίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στη Drosophila melanogaster. Σελ. 120. ΕΑΥ ΕΚΕΤΑ,  Ζασπάλης Βασίλειος και Ελευθερίου ΄Ελενα και ΑΠΘ.

46.       ΡΟΓΚΟΤΗ Β.-Μ. (2007). Γενετική ταυτοποίηση του είδους Sus scrofa στην Ελλάδα. Σελ. 71, Α.Π.Θ.

47.       ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007). Ο πολυμορφισμός I/D του γονίδιου ACE και υψηλές επιδόσεις στον κλασικό αθλητισμό. Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.

48.       ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Σ. (2007). Μελέτη της γενετικής δομής πληθυσμού κυπρίνου Cyprinus carpio (L.) της λίμνης Βόλβης με χρήση μικροδορυφορικου DNA. Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.Ζ)  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ1.     Παναγιωτίδης Ι. (1999). Εξέταση ποιότητας και προετοιμασία σπέρματος για εξωσωματική γονιμοποίηση.  ΙΑΚΕΝΤΡΟ,  Θεσσαλονίκη.

2.     Δροσάτος Κ. (2000). Προγεννητικός έλεγχος στον άνθρωπο. Εφαρμογή μεθόδων κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. ALFA LAB Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αθήνα.

3.     Κωβαίου Ουρ. (2000). Ανάλυση καρυοτύπου. Βογιατζής Ν., Νοσοκομείο AΧΕΠΑ.

4.     Πεχτελίδου Α. (2000). Κυτταρογενετικές και μοριακές μέθοδοι προγεννητικού ελέγχου στον άνθρωπο. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. ALFA LAB Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αθήνα.

5.     Βολακάκης Ν. (2001). Εφαρμογές της κυτταρογενετικής και της μοριακής βιολογίας στον προγεννητικό έλεγχο, στη διάγνωση χρωμοσωματικών ανωμαλιών και γενετικών νοσημάτων και στην ανίχνευση μικροοργανισμών. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. Μαιευτήριο ΛΗΤΩ.

6.     Δεληγιαννίδης Π. (2001). Μελέτη της μιτοχονδριακής ποικιλότητας σπάνιων φυλών βοοειδών της Ελλάδας. ΑΠΘ.

7.     Ηλιοπούλου Ελ. (2001). Μέθοδοι κυτταρογενετικής και Μοριακής Βιολογίας στην προγεννητική διάγνωση. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. ALFA LAB Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αθήνα.

8.     Ιερεμιάδου Φ. (2002). Προγεννητικός έλεγχος με τη χρήση κυτταρογεννητικών και μοριακών τεχνικών. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. ALFA LAB  Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αθήνα.

9.     Οικονόμου Π. (2002). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Ταρλατζής Β.

10.              Παπακώστας Σ. Π. (2002). Εξωσωματική γονιμοποίηση στον άνθρωπο. Γενική  Κλινική Θεσσαλονίκης, Ταρλατζής Β.

11.              Βοσκαρίδης Κ. (2002). Μελέτη του πολυμορφισμού του μιτοχονδριακού DNA της ελληνικής φυλής κατσίκας. Σε συνεργασία με ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΘ.

12.              Λεμωνίδης Κ. (2002). Διερεύνηση πολυμορφισμού με την τεχνική RAPDs σε δύο φυλές βοοειδών (Bos Taurus). ΕΘΙΑΓΕ.

13.              Βασίλογλου Δ. (2003). Αρχές της κυτταρολογίας και εφαρμογές της στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

14.              Δημητριάδης Κ. (2003). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Νέες τεχνικές και μέθοδοι στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Ταρλατζής Β.

15.              Εμμανουήλ Μ. (2003). Εφαρμογές της  κυτταρογενετικής και της Μοριακής Βιολογίας σε ένα διαγνωστικό εργαστήριο. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. ALFA LAB  Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αθήνα.

16.    Ευαγγελίδου Μ. (2003). Προγεννητικός έλεγχος με τη χρήση κυτταρογενετικών και μοριακών τεχνικών. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. Μαιευτήριο ΛΗΤΩ.

17.    Καπαρτή Ν.  (2003). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Ταρλατζής Β.

18.    Κουρουπή Γεωργία (2003). Μέθοδοι κυτταρογενετικής και Μοριακής Βιολογίας στον προγεννητικό έλεγχο. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. Μαιευτήριο ΛΗΤΩ.

19.    Κουρούκλη Γ. (2003). Μέθοδοι κυτταρογενετικής και μοριακής βιολογίας στον προγεννητικό έλεγχο. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. Μαιευτήριο ΛΗΤΩ.

20.    Λούπο Σονίλα (2003). Βιοχημικό και κλινικό εργαστήριο στο κέντρο υγείας της   Γουμένισσας.

21.    Λυμπέρη Σ. (2003). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Ταρλατζής Β.

22.    Μαργαρώνη Μ. (2003). Προγεννητικός έλεγχος, διάγνωση λοιμώξεων, ανίχνευση χρωμοσωματικών ανωμαλιών και μελέτη γενετικών νοσημάτων με μεθόδους κυτταρογενετικής και μοριακής βιολογίας. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. ALFA LAB Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αθήνα.

23.    Φακιωλά Μ. (2003). Εφαρμογές της  κυτταρογενετικής και της Μοριακής Βιολογίας στον προγεννητικό έλεγχο. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. ALFA LAB  Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αθήνα.

24.    Χριστοδούλου Μ. (2003). Διάγνωση χρωμοσωματικών ανωμαλιών, λοιμώξεων, γενετικών νόσων και προγεννητικός έλεγχος με μεθόδους κυτταρογενετικής και μοριακής βιολογίας. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. ALFA LAB  Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αθήνα.

25.    Χριστοφόρου Χ.  (2003). Γενετική βελτίωση προβάτων έναντι της τρομώδους Νόσου. Δρ. Ιωαννίδης Ιωάννης.  Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών  Κύπρου.

26.              Βενετία Ν. (2004). Περιήγηση στο χώρο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Ταρλατζής Β.

27.              Γεωργίτση Μ. (2004). Κυτταρογενετική ανάλυση και μέθοδοι μοριακής βιολογίας στον προγεννητικό έλεγχο και τη διάγνωση γενετικών διαταραχών και μικροβιακών λοιμώξεων. Δρ. Φλωρεντίν Λίνα. ALFA LAB  Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αθήνα.

28.    Φωτάκη Ελ. (2004). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Ταρλατζής Β.

29.    Χατζηγιάννη Γ. (2004). MTHFR και Θρομβοφιλία. Δέλτας Κ. (Κύπρος) και Κ. Τριανταφυλλίδης.

30.    Δρίκος Ι. (2004) Αιματολογικές και Βιοχημικές εξετάσεις. Γενική Κλινική Γαληνός, Θεσσαλονίκη.

31.    Ευσταθίου Έ. (2004) ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΡΑΜΜΑ: Το πρώτο βήμα στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας. Γενική Κλινική Γαληνός, Θεσσαλονίκη.

32.    Γιάννακα Δ. (2004). Σύγχρονες μέθοδοι εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ιάκεντρο, Θεσσαλονίκη.

33.    Θεοδοσίου Α. (2004). Διακρίβωση ανθεκτικών γενοτύπων στην Τρομώδη νόσο (Scrapie) στο πρόβατο Χίου της Κύπρου. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία, Κύπρος.

34.    Γεωργιάδου Μ. (2004). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Ταρλατζής Β.

35.    Κανελλής Δ. (2004). Εργαστηριακές εξετάσεις σε άτομα με μη αντιστρεπτή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Γενική Κλινική Γαληνός, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Θεσσαλονίκη.

36.    Ευσταθίου Έ. (2004). Σπερμοδιάγραμμα: Το πρώτο βήμα στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας. Γενική Κλινική Γαληνός, Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη.

37.    Ναζλή Ε. (2004). Εξωσωματική γονιμοποίηση. In vitro ωρίμανση ανθρωπίνων ωοκυττάρων. Ιάκεντρο (Πράππας Νικόλαος).

38.    Παπαγρηγορίου Γ. (2004). Χαρτογράφηση του γονιδίου τη νεφρικής πάθησης εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης σύνδεσης, σε Κυπριακές οικογένειες. Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κ. Δέλτας).

39.    Χοροζοπούλου Λ. (2005). Εξωσωματική γονιμοποίηση στον άνθρωπο. Γενική Κλινική (Β. Ταρλατζής).

40.    Καστανά Αναστασία (2005). Εξωσωματική γονιμοποίηση στον άνθρωπο. Γενική Κλινική (Β. Ταρλατζής).

41.    Σπρινγκ Α. (2005). Προγεννητικός έλεγχος. Μέθοδοι κυτταρογενετικής και μοριακής βιολογίας. Δρ. Λίνα Φλωρεντίν.

42.    Τάρα Κ. (2005). Κυτταρογενετική ανάλυση και μέθοδοι μοριακής βιολογίας στον προγεννητικό έλεγχο και τη διάγνωση γενετικών διαταραχών και μικροβιακών λοιμώξεων. Δρ. Λίνα Φλωρεντίν.

43.    Πασχάλης Γ. (2005). Η διακύμανση στις παραμέτρους του σπέρματος. Γενική κλινική Γαληνός, Εκπαιδευτής Ζιγκινιάδου Θεοδοσία.

44.    Χριστοφής Β. (2005). Καλλιέργεια της κυτταρικής σειράς ΝΡΚ-52Ε, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Κωνσταντίνος Δέλτας).

45.    Τσετίνη Σ. (2005). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Γενική Κλινική (Β. Ταρλατζής).

46.    Δημητρακόπουλος Χ.. (2005). Η μέτρηση της α-γλυκοσιδάσης στο σπέρμα. Θ. Ζεγκινιάδου, Γαληνός.

47.    Κεμεντσιετζίδου Σ. (2005). Εξωσωματική γονιμοποίηση στον άνθρωπο. Αφροδίτη Ζησοπούλου, Διαβαλκανικό.

48.    Μιχαήλ Δ.–Ε. (2005). Προγεννητικός έλεγχος με μεθόδους κυτταρογενετικής και μοριακής γενετικής. Λίνα Φλωρεντίν, Alpha Lab (Αθήνα).

49.    Καραδήμα Σ. (2005). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Μαιευτηρίου «Μητέρα», Αθήνα, Palmer Giles.

50.    Καλαϊτζή Λ. (2005). Εξωσωματική γονιμοποίηση. ΙΑΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη, Πράπας Νικ. Και Πράπας Ιωάννης.

51.    Κατσικάρη Α. (2005). Εξωσωματική γονιμοποίηση.   Ιάκεντρο, Θεσσαλονίκη, Γενική Κλινική (Β. Ταρλατζής).

52.    Τσιπέλη Β. (2005). Αιμόσταση: Μηχανισμός πήξης του αίματος και ινωδόλυση. Γαληνός, Μικροβιολογικό, Δ. Ρωμανίδης.

53.    Τσιγαρίδας Κ. (2005). Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοδισμός σε άτομα με χρόνια Νεφρική ανεπάρκεια. Γαληνός, Μικροβιολογικό, Δ. Ρωμανίδης.

54.    Βασιλειάδου Κ. (2005). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Γενική Κλινική (Β. Ταρλατζής).

55.    Λεοντιάδου Α. (2006). Τεχνικές μέτρησης της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων. Θ. Ζεγκινιάδου, Γαληνός.

56.    Ασαρίδου Χ. (2006). Εξωσωματική γονιμοποίηση: Θεωρητικό υπόβαθρο και σύγχρονες πρακτικές. ΙΑΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη, Πράπας Νικ. και Πράπας Ιωάννης.

57.    Αποστολίδου Σ. (2006). Νεοπλασίες αιμοποιητικού ιστού-λευχαιμίες. Γαληνός, Μικροβιολογικό, Δ. Ρωμανίδης.

58.    Βυθούλκα Μ. (2006). Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και Τεστ Παπανικολάου. Γαληνός, Μικροβιολογικό, Δ. Ρωμανίδης.

59.    Μελικίδου Α. (2006). Προγεννητικός έλεγχος με μεθόδους κυτταρογενετικής και μοριακής βιολογίας.  Λίνα Φλωρεντίν-Αράρ, Alpha Lab (Αθήνα).

60.    Κοκκινοπούλου Μ. (2006). Προγεννητικός έλεγχος με μεθόδους κυτταρογενετικής και μοριακής βιολογίας.  Λίνα Φλωρεντίν-Αράρ, Alpha Lab (Αθήνα).

61.    Μαϊδου Σ. (2006). Εργαστηριακός έλεγχος αντισπερματικών αντισωμάτων. Θ. Ζεγκινιάδου, Γαληνός.

62.    Τσεμεντζή Δ. (2006). Ποσοτικός έλεγχοςτων ΝΚ κυττάρων με κυτταρομετρία ροής σε γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές ανοσιακής αιτιολογίας Διομήδης Α. Στεφανίδης, ΙΑΣΩ.

63.    Τσαβδαρίδου Δ. (2006). Παρακολούθηση ενός διαγνωστικού «τεχνοβλαστού» Γ. Μπάρδη. Βιοαναλυτική-Γενότυπος.

64.    Ρούλιας Α. (2006). Η κρυοσυντήρηση ωαρίων στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Βιογένεσις (Β. Ταρλατζής).

65.    Μπίμπη Λ. (2007). Ο μικροβιολογικός έλεγχος των βιολογικών υγρών του ανθρώπου. ΙΑΣΩ (Δ. Φαναριώτης και Α. Σταμνίδου).

66.    Τεφτσόγλου Σ. (2007). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Πράπας Νικ. Ιάκεντρο.

67.    Νάκου Α. (2007). Σπερμοδιάγραμμα. Η κυρία μέθοδος εκτίμησης της ανδρικής υπογονιμότητας. Θ. Ζεγκινιάδου, Γαληνός.

68.    Πάπιστα Χ. (2007). Κυτταρογενετική και Μοριακή Βιολογία στην προγεννητική διάγνωση γενετικών νοσημάτων.  Λίνα Φλωρεντίν-Αράρ, Alpha Lab (Αθήνα).

69.    Τιφτικίδης Γ. (2007). Προγεννητικός έλεγχος με κυτταρογενετική ανάλυση και μεθόδους μοριακής βιολογίας.  Λίνα Φλωρεντίν-Αράρ, Alpha Lab (Αθήνα).

70.    Κολιαμήτρα Χ. (2007). Σύγχρονες μέθοδοι εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πράπας Νικ. Ιάκεντρο. 

71.    Νάκου Αικ. (2007). Σπερμοδιάγραμμα και ποιοτικός έλεγχος των εργαστηριακών αναλύσεων. Θ. Ζεγκινιάδου, Γαληνός.

72.    Γκιαουρίδου Α. (2007). Μέτρηση της όξινης φωσφατάσης σε δείγματα σπέρματος. Θ. Ζεγκινιάδου, Γαληνός.

73.    Γεωργιτσάκης Γ. (2007). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Βιογένεσης (Β. Ταρλατζής).

74.    Τεκτονίδου Μ. (2007). Συσχέτιση πολυμορφισμών του υποδοχέα οιστρογόνου α με την ηλικία αδρεναρχής. Σύγκριση μεταξύ κοριτσιών με πρώιμη εφηβεία και κοριτσιών με φυσιολογική ανάπτυξη. Δ΄ Παιδιατρική Κλινική, Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Ασημίνα Γαλλή.

75.    Ινγκεντοχ Α. (2007). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Αξιολόγηση εμβρύων. Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Βιογένεσης (Β. Ταρλατζής).

76.    Πατετσίνη Ε. (2007). Εξωσωματική γονιμοποίηση. Πράπας Ιωάννης, Ιάκεντρο. 

77.    Τσιάργαλη Ε. (2007). Εξωσωματική γονιμοποίηση σε γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας. Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Βιογένεσης (Β. Ταρλατζής).
ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣΔιαβάστε επίσης: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ: "Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ".

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...