Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Η ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ - Γιώργος Λαθύρης - Ιαλυσσός

https://www.youtube.com/watch?v=gjbABBvS-UE


Η Ορθή Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας Σήμερα.
Η Δόμηση της Κυψέλης του Ελληνικού Λόγου. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Σύμφωνα με τους αρχαίους Γραμματικούς, η Αρετή και η Κακία εκδηλώνονται πρωτίστως στον λόγο εκάστου ανθρώπου... 

 
«Τοῦ λόγου ἀρεταὶ μὲν εἰσιν ἕξ: Ἑλληνισμός, Σαφήνεια, Κυριολογία, Συντομία, Εὐσυνθεσία, Εὐπρέπεια· κακίαι δὲ ταύταις ἀντικείμεναι ὁμοίως ἕξ:Βαρβαρισμός, Ἀσάφεια, Ἀκυρολογία, Μακρολογία, Κακοσυνθεσία, Ἀπρέπεια.» -(Ἡρωδιανός ὁ Ἀπολλωνίου)....


 
Η Ουσιαστική Πάλη του Εξελισσόμενου Ανθρώπου είναι ανάμεσα στις Έξι αυτές αντιθέσεις! Ανάμεσα... στον Ελληνισμό και τον Βαρβαρισμό, την Σαφήνεια και τηνΑσάφεια, την Κυριολογία και τηνΑκυρολογία, την Συντομία και τηνΜακρολογία, την Ευσυνθεσία και τηνΚακοσυνθεσία, την Ευπρέπεια και τηνΑπρέπεια!

 
Είναι μια διαχρονική πάλη ανάμεσα στον Ελληνικό Λόγο και την Βαρβαρική Αλογία, κατά το πάλαι και το νυν...ΠΥΡίΣΠΟΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ - ΙΑΛΥΣΣΟΣ


Παρακολουθείστε την εξαιρετική ομιλία του Γιώργου Λαθύρη-Ιαλυσσου στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://youtu.be/gjbABBvS-UE


Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ παρουσιάζουν την ομιλία: «Η ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ». Αναλύει και τεκμηριώνει ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ - ΙΑΛΥΣΣΟΣ, νομικός, φιλόλογος και συγγραφέας, ιδρυτής και διευθύνων της Πολιτιστικής - Ερευνητικής Εταιρείας ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ. Η ομιλία είναι βασισμένη στο «ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ» του ΑΜΜΩΝΙΟΥ (1ος αι. μ.Χ.), ένα σπάνιο και πολύτιμο Λεξικό, 1.000 και πλέον λέξεων, το οποίο εκδίδεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η ομιλία δόθηκε στην Αθήνα, στην αίθουσα ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ., στις 10 Φεβρουαρίου 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ Η Ορθή Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας Σήμερα. Η Δόμηση της Κυψέλης του Ελληνικού Λόγου. Αρμονική Ανάπτυξη των 6 Δυνάμεων (Αρετών) του Ελληνικού Λόγου και ταυτόχρονη αντιμετώπιση των αντίστοιχων αδυναμιών (κακιών). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Σύμφωνα με τους αρχαίους Γραμματικούς, η Αρετή και η Κακία εκδηλώνονται πρωτίστως στον λόγο εκάστου ανθρώπου... «Τοῦ λόγου ἀρεταὶ μὲν εἰσιν ἕξ: Ἑλληνισμός, Σαφήνεια, Κυριολογία, Συντομία, Εὐσυνθεσία, Εὐπρέπεια· κακίαι δὲ ταύταις ἀντικείμεναι ὁμοίως ἕξ: Βαρβαρισμός, Ἀσάφεια, Ἀκυρολογία, Μακρολογία, Κακοσυνθεσία, Ἀπρέπεια.» -(Ἡρωδιανός ὁ Ἀπολλωνίου). Η Ουσιαστική Πάλη του Εξελισσόμενου Ανθρώπου είναι ανάμεσα στις Έξι αυτές αντιθέσεις! Ανάμεσα... στον Ελληνισμό και τον Βαρβαρισμό, την Σαφήνεια και την Ασάφεια, την Κυριολογία και την Ακυρολογία, την Συντομία και την Μακρολογία, την Ευσυνθεσία και την Κακοσυνθεσία, την Ευπρέπεια και την Απρέπεια! Είναι μια διαχρονική πάλη ανάμεσα στον Ελληνικό Λόγο και την Βαρβαρική Αλογία, κατά το πάλαι και το νυν... Χρέος του Έλληνος είναι να αναπτύξει τις Έξι Αρετές του Λόγου, απομιμούμενος καθ΄ όλα την μεθοδικότητα και την εργατικότητα της Μέλισσας: να δομήσει την κάθε Αρετή ως στέρεα πλευρά ενός κανονικού Εξαγώνου, δηλαδή μιας Κυψέλης, ως Ιδανική κατοικία του Μέλιτος - Ελληνικού Λόγου! Γιώργος Λαθύρης - Ιαλυσσός Από το Οπισθόφυλλο του Βιβλίου: ΑΜΜΩΝΙΟΥ – «ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ» Εισαγωγή και Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ – (2η Έκδοση, Αθήνα 2012) – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ένα σπάνιο και πολύτιμο Λεξικό του Αλεξανδρινού Αμμωνίου σε ΠΡΩΤΗ Ελληνική έκδοση. Ο γραμματικός και λεξικογράφος Αμμώνιος έζησε τον 1ο μ.χ. αιώνα στην Αλεξάνδρεια, τον τόπο συγκεντρώσεως όλων των Ελλήνων σοφών εκείνη την ιστορική περίοδο. Τα μόνα σωζόμενα έργα του Αμμωνίου είναι το «Περί Ομοίων και Διαφόρων Λέξεων» και το «Περί Ακυρολογίας». Πρόκειται για έργα με κοινή θεματολογία: την γνώση των λεπτών εννοιών της Ελληνικής Γλώσσας και την ορθή - έγκυρη χρήση των λέξεών της. Η Έκδοση αυτή είναι η ΠΡΩΤΗ που γίνεται στην Ελλάδα, με εξαρχής στοιχειοθεσία, λεξικογραφική σελιδοποίηση, εισαγωγή, πλήρη κατάλογο των αρχαίων συγγραφέων και των αναφερόμενων έργων τους, και αναλυτικό ευρετήριο όλων των λημμάτων του έργου. Τα λήμματα, παρουσιάζονται με συγκριτική παράθεση λέξεων που ομοιάζουν μεταξύ τους ή σχετίζονται με το ίδιο θέμα, που φαίνονται να είναι συνώνυμες, αλλά έχουν διαφορετική σημασία∙ παραδείγματος χάριν: «ἄντρον καὶ σπήλαιον διαφέρει. ἄντρον μὲν τὸ αὐτοφυὲς κοίλωμα, σπήλαιον δὲ τὸ χειροποίητον.» Δηλαδή: άντρον και σπήλαιον διαφέρει. άντρον είναι το φυσικώς δημιουργημένο κοίλωμα γης, ενώ σπήλαιον είναι αυτό που έχει διαμορφωθεί (από τον άνθρωπο). «δόξα καὶ κλέος διαφέρει. δόξα μὲν ἐστιν ὁ παρὰ τῶν πολλῶν ἔπαινος, κλέος δὲ ὁ παρὰ τῶν σπουδαίων.» Δηλαδή: δόξα και κλέος διαφέρει. δόξα είναι ο έπαινος από τους πολλούς, ενώ κλέος ο έπαινος από τους σπουδαίους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ερμηνεύονται και διακρίνονται ως προς την σημασία τους πάνω από ΧΙΛΙΕΣ λέξεις της Ελληνικής Γλώσσας. Η παρούσα - 2η έκδοση (Αθήνα 2012) - είναι εμπλουτισμένη με Προσάρτημα 88 επιπλέον λημμάτων από σταχυολόγηση διάσπαρτων πηγών και Παράρτημα με την σωζόμενη μικρά Επιτομή λέξεων της Συνηθείας (καθομιλουμένης) του γραμματικού Ζηνοδώρου. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗ Βιογραφικό σημείωμα κου Γιώργου Λαθύρη-Ιαλυσσού: https://drive.google.com/file/d/0B3fk... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ευχαριστούν θερμά το ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ. και τον κ. Γιώργο Λαθύρη-Ιαλυσσό για την πρόσκληση τηλεοπτικής καταγραφής. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Για οποιαδήποτε πληροφορία ή καταγγελία, παρακαλούμε, ενημερώστε μας στην κεντρική ιστοσελίδα: http://www.fryktories.netΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ«Πᾶς λόγος μὴ ἀκριβῆ τὴν ὁμιλίαν ἔχων ἀπαιδευσίας ἱκανὰ φέρει τεκμήρια...» Ἕνα σπάνιο καὶ πολύτιμο λεξικὸ τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Ἀμμωνίου (1ος μ.χ. αἰ.), σὲ πρώτη Ἑλληνικὴ ἔκδοση. Ἑρμηνεύονται καὶ διακρίνονται ὡς πρὸς τὴν σημασία τους πάνω ἀπὸ χίλιες λέξεις τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.Τὰ λήμματα παρουσιάζονται μὲ συγκριτικὴ παράθεση λέξεων ποὺ ὁμοιάζουν μεταξύ τους ἢ σχετίζονται μὲ τὸ ἴδιο θέμα, ποὺ φαίνονται νὰ εἶναι συνώνυμες, ἀλλὰ ἔχουν διαφορετικὴ σημασία. Στὴν Εἰσαγωγὴ καθὼς καὶ στὸ ὁπισθόφυλλο ἀναφέρονται οἱ ἕξι Ἀρετὲς ποὺ σχηματοποιοῦν τὴν Κυψέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου. 

http://www.heliodromion.gr/biblio_8_lexico_omion_diaforon.shtml


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...