Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΟΕΜΦΥΛΙΟΣ 1943-49/ Απομν. ΑΝΑΣΤ. Ε. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ /ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ !


ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ
(Ελληνοεμφύλιος 1943-1949)

Μετά την παντριά έμέναμε εις το χωργιό ,δουλεύαμε αγροτική ζωή και κτηνοτροφία ,μαζί με τα αδέλφια μου. Κατά το 1944 εις το χωργιό μας εδημιουργήθηκε αντάρτικο ,δηλαδή ΕΑΜ ,το οποίο είχε σκοπό να εξοντώσει τα στρατεύματα κατοχής ιταλούς και γερμανούς,
αλλά αυτοί όχι μόνον δεν ενδιαφέροντο να εξοντώσουν ιταλούς και γερμανούς ,αλλά ήθελαν να εξοντώσουν Έλληνες εθνικόφρονες και
έτσι εγένετο ,όσοι δεν υπακούουν εις τας διαταγάς των τους εκτελούσαν εις τις ρεματιές και σπηλιές και πηγάδια .
Μετά λοιπόν απού το αντάρτικο, οι αντάρτες ήλθαν και συνέλαβαν όλην την οικογένεια των Ριζογιαννέουνε ,δηλαδή αδέλφια νιφάδες και λ.π. ,αλλά εγώ αντιλήφθηκα την εκτέλεσιν και τους διέφυγα χωρίς να με πάρουν είδηση Και με την φυγή την ιδικήν μου τις οικογένειες των αδελφών μου τους πήγαν μέχρι το Σοφικόν ,τους ανέκριναν και τους απέλυσαν.΄Αλλους  17 Στεφανιότες τους εκτέλεσαν διότι τους εθεώρησαν αντιδραστικούς .
Μετά την φυγή την ιδικήν μου κατέφυγα εις χιλιομόδιον και εκείθεν εις την Κόρινθον .Εκει λοιπόν εις την Κόρινθο όπου έμενα αρκετόν καιρόν είχα και την γυνέκα μου .Μετά παρέλευσιν (!....!) οι γερμανοί κάνουν μπλόκο και συλαμβάνουν αρκετούς πολίτες ,για κρατιτίρια ,όπου είχαν επάνω εις τις στρατώνες. Τους συνέλαβαν διότι έξω από την Αρχαίαν Κόρινθον οι αντάρτες σκοτώνουν έναν γερμανό μοτοσυκλετιστήν και έπρεπε αμέσως να εκτελέσουν 30 από τους κρατουμένους ,γιατί αυτή την διαταγή είχαν τοιχοκολίσει – εις την διαταγήν τους- Αλλά κατά τύχην μας την ημέραν αυτήν αυτοκτονή ο στρατηγός του Ξυλοκάστρου ,ο οποίος θα υπέγραφε την εκτέλεσην. Εις το μπλόκο όπου έκαναν εις την Κόρινθον από 30 ντα ,όπου συνέλαβαν είμουνα και εγώ ,όπου αμέσως μας οδήγησαν εις τα κρατιτήρια των στρατώνων ,όπου κατά το εσπέρας μας διάβασαν την εκτέλεσιν ,διότι λένε οι αντάρτες σκότωσαν ένα γερμανόν εις τα βουναλάκια και έτσι εμείς θα εκτελούμε έναν προς 30, αφού λοιπόν ο στρατηγός του Ξυλοκάστρου αυτοκτονή ,η εκτέλεση αναβάλεται και έτσι εμείς είχαμε την τύχη να μην εκτελεστούμε .
Τας εκτελέσεις οι γερμανοί τας έκαναν πιο πάνου από τις στρατώνες ,κατά του Τρίπου ,εκεί είχαν πολλές εκτελέσεις ομαδικές κάνη. ,δηλαδή οι εκτελέσεις ήσανε 20-30 κάθε φορά όπου έκαναν.
Μετά λοιπόν από είκοσι ήμέρες όπου έμεινα εις τα κρατιτήρια των γερμανών ,έσπευσαν οι δικοί μου μέσω του δεσπότη Δαμασκινού της Κορίνθου και με έβγαλαν από τα κρατητήρια των γερμανών και αφού με έβγαλαν γραμμή για την Αθήνα μαζί με την γυναίκα μου. Για να φύγουμε για την Αθήνα εχρισημοποιήσαμε 10 κιλά λάδι 20 κιλά κεφαλοτύρι στους μεσίτες ,γιατί εις τον Ισθμόν δεν μπορούσαμε να περάσουμε ,διότι εχριαζότανε άδεια από τους γερμανούς .
Φεύγοντας λοιπόν για την Αθήνα ,εγώ σε άλλο αυτοκίνητο και η Σοφία σε άλλο ,δηλαδή φορτιγά και σμήξαμε εις την Αθήνα ,είχαμε δόση ραντεβού εις το ξενοδοχείον του Μαυραγάνη εις την πλατία Βάθης ,εκεί λοιπόν εσμίξαμε και από εκεί πήγαμε εις τους αμπελόκηπους ,εις την θεία της την Αθανασία ,εκεί μήναμε αρκετόν καιρόν ,εγώ έμενα εις τον Κουμπάρο τον Ανδριανόπουλον ,μαζί με τον Σωτήριον Καραντούνια .
Εκεί καθήσαμε αρκετόν καιρόν μέχρι όσπου οι γερμανοί εγκατέληψαν την Αθήνα .Αλλά φεύγοντας οι γερμανοί από την Ελλάδα θέλησαν οι κουκουέδες ,δηλαδή το <Ελλάς> οι αντάρτες το <Εαμ> να καταλάβη την εξουσία αλλά οι εθνικόφρονες δεν θέλησαν να παραδόσουν εις το ελλάς την εξουσίαν ,τους είχαν δόση 7 υπουργία αλλά αυτοί τα ήθελαν όλα και λοιπόν άρχισαν οι κουμουνισταί δια των όπλων να καταλάβουν την κυβέρνισιν και ετότε λοιπόν η κυβέρνιση εκάλεσε τον Τσόρτσην των εγγλέζων προθυπουργόν για να μας στίλη στρατόν να εξουδετερώσουμε τους αντάρτες και πράγματι έτσι έγινε σε 5 ημέρες έφθασαν τα αγγλικά στρατεύματα εις το Πειραιά και έφθασαν εις την Αθήνα ,΄οπου εγινόντε μάχες για να καταλάβη το ΕΛΑΣ την εξουσίαν .
Αυτά εγίνοντο τον Δεκέμβριον και έτσι λοιπόν τα ονόμασαν Δεκεμβιανά ,εκεί λοιπόν οι αντάρτες είχαν καταλάβη σχεδόν την περισότερη Αθήνα ,αμύνετο δε η χωροφυλακή του Μακριγιάννη ,όπου και δεν έπεσε ,εκράτησαν μέχρι τέλους οι χωροφύλακες του Μακρηγιάννη ,όπου έφθασαν τα στρατεύματα του Σκόμπου και σε 10 ημέρες το αντάρτικο εγκατέληψε την Αθήνα και έφυγε για τα σύνορα και ταμπουρώθηκε εις τα σύνορα της Σερβίας  .
Αυτά έγιναν το 1945 Μετά από την Αθήνα τα αντάρτικα σώματα έφυγαν και σκορπίστικαν και τέλος εσυγκετρόθησαν εις τα σύνορα Έλλάδος και Σερβίας και το χίλια ενιακόσια 49 εξουδετερόθησαν από τα Ελληνικά στρατεύματα . Και με αυτά ετελείωσε και το αντάρτικο.
Εδώ θα περιγράψω το πως επεράσαμε όταν είχαμε φύγη από το χωργιό και μέναμε εις την Αθήνα .Να μην τα ροτάς πείνα και το κακά συναπάντιμα ,ψωμί δεν υπήρχε ,πόλεμος μέσα στην Αθήνα ,τα πολυβόλα γάζοναν τα σπίτια τα τανκς εκεινούνταν μέσα εις την Αθήνα , ,οδοφράγματα έκαναν οι αντάρτες για να μην προχωρέσουν τα τανκς ,τα αεροπλάνα εγάζοναν με τα πολυβόλα την Αθήνα . Η Αθήνα περίπου είκοση ημέρες ήταν πραγματική κόλαση ,κυκλοφορία δεν επετρέπετο ,ο κόσμος κλησμένος μέσα εις τα σπίτια ,χωρίς τρωφές  και χωρίς νερό ,διότι το νερό το είχαν καταστρέψη από τας μάχες .
Εκεί λοιπόν όπου έμενε η Σοφία ,εις τους Αμπελόκηπους ,Πανόρμου 7-10 ,εγίνοντο μάχες δίπλα από το σπίτι τους ανατινάχτικε ένα τανκς από νάρκα ,όπου είχαν τοποθετήση οι αντάρτες ,το τανκς ήταν εγγλέζικο .
Η Σοφία ήτο έγκιος και εις τα 17 Ιανουαρίου 1945 επήγε εις το μαιευτήριο της Έλενας και εγένησεν την Ελένη ,το μαιευτήριον ήτο κοντά εκεί .
Εκεί λοιπόν εις το σπίτι της Κωστάκενας ελέγετο ,έμενε και μια γυνέκα η πεθερά της Αθανασίας κυρία Μικρού ,ο άντρας της ήταν δημαδηδάσκαλος .Εκεί λοιπόν κατά τας μάχας όπου εγένετο εκεί επάνω εις το σπίτι τους είχαν στίση εις τα κεραμίδια οι αντάρτες πολυβόλο και αφού πήραν είδηση οι εγγλέζοι το τορπίλισαν με τα πολυβόλα  και σκότωσαν 2 αντάρτες και από τα αέρια του πολυβόλου της oβίδας όπου έσκασε σκότωσε και την συμπεθέρα την κ­_α Μικρού την οποίαν την έθαψαν δύπλα εις το παράθυρον ,διότι έξω δεν μπορούσες να βγης λόγω του ανταρτοπόλεμου.
Αφού λοιπόν η Σοφία έκαμε την κόρη και ετελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος ,επήρα την Σοφία και την κόρη μας και ήλθαμε εις το Στεφάνι και αρχίσαμε την αγροτική ζωή .
Το 1946-47 εγώ επειδή είχα εξασκηθή εις το νερόμυλον εις τον Κολόντερον και επειδή ο νερόμυλος το καλοκαίρι δεν είχε νερό πολύ ,για να αλέσουμε ,αποφάσησα και εγκατέστησα εις το χωργιό μηχανοαλευρόμυλον ,εις το χωργιό όπου έμεινα εγκατέστησα και τυροκομείον. Το τυροκομείον το εκράτησα μέχρι το 1960 ,τα τυργιά τα έδιδα εις το Πειραιά εις τον Χρίστον Σκαλούμπακαν ,τον οποίον τον έκανα και κουμπάρο ,μου εβάπτησε τον Γεώργιον .Ως προς το τυροκομείον επειδή δεν επούλαγα τα τυργιά μόνος μου δεν εβδοκήμισε και το εγκατέλιψα .Εις το σπίτι μου είχα και παντοπολείον καλό και αυτό τελευτέα το σταμάτησα και έως σήμερα κρατώ ταβερνούλα και πουλώ και τα τσιγάρα του χωργιού ,επειδή είμαι ανάπηρος πολέμου 1940-41 ,όπου έχω την άδεια των τσιγαρέτων .
Μετά από αυτά επανέρχομαι εις την οικογένειαν .Από το 1945 έως το 1960 απέκτισα 6 παιδιά……….

====================================================================

ΒΙΒΛΙΟ "ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 1940-45"
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ στο βιβλίο του ¨ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 1940-45¨  στο όνομα της  Α-λήθειας. ανταποκρίνεται πληρέστατα στην ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ! (Στη περιγραφή γεγονότων, φυσικών αυτουργών και την θέση των στο χώρο και το χρόνο). Επίσης ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην τομή με την ΚΑΘΕΤΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ! (Περί των αιτιών, των εγκεφάλων,  και των ηθικών αυτουργών των γεγονότων). Ιστοριογραφεί δε όχι εκ θέσεως αλλά συνθέτοντας άριστα ως σύνολο πάμπολλες μνήμες , μαρτυρίεςπρωταγωνιστών των γεγονότων.Η παράθεση στο εξώφυλλο του βιβλίου του της φωτογραφίας με τον παπά ,τον Άρη ,τον δοσίλογο Γεωρ. Σημίτη (πατέρα του πρώην  πρωθυπουργού Κ. Σημίτη ) και της γυναίκας του (της συνεργάτιδας του πατέρα του Σωκράτη Κόκκαλη, του άλλου σημαντικού πρωταγωνιστή του εμφυλίου!),σημειολογικά λέει πολλά για τον γενοκτόνο εμφύλιο και για τα μετά αποτελέσματα του για την πατρίδα μας!


---------

Με την συγκατάθεση του συνέλληνος Ιωάννη Μπουγά αποτυπώνω μια καταγεγραμμένη μαρτυρία που μου εμπιστεύτηκε (Την οποία θα συμπεριλάβει στο επόμενο συγγραφικό του πόνημα!) ενός κατοίκου ορεινού χωριού της Κορινθίας από όπου απορρέει η ηθική αυτουργία γιά  τις φρικώδεις ανθρωποσφαγές στον εμφύλιο και που παρά τ΄αυτά: [[Όλοι το χουν τούμπανο  και το ΚΚΕ ( και όχι μόνο !!!) κρυφό καμάρι]] -[[κάνοντας τις αγριότερες πράξεις, με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση του κόμματός τους¨ –Θουκυδίδης]]
-
--Καταγεγραμμένη μαρτυρία κατοίκου χωριού Στιμάγκα- Κορινθίας.

«…εγώ ήμουν γραμματέας του ΚΚΕ του χωριού μου (Στιμάγκα Κορινθίας) . Όταν ήρθανε αρχές Ιουνίου ο Φώτης και ο Πάνος από το Έλληνοχώρι (Κορινθίας) και δώσανε μια κατάσταση με 19 άτομα. Λέω εγώ στο Φώτη: Εγώστη διαταγή που μας έστειλε η Κεντρική Επιτροπή Πελοποννήσουαπάντησα ότι στο χωριό μου δεν υπάρχει αντιδραστικός. Αυτό κάνε και σύ, μην αφήνεις την κατάσταση, υπάρχει περίπτωση κάποια μέρα να τους εκτελέσουν. (Απάντηση Φώτη) Και ;(Τι έγινε!!! )»****

Σημειώσεις:
*Στο χωριό Ελληνοχώρι Κορινθίας πράγματι  15 άνθρωποι οδηγήθηκαν για ομαδική σφαγή και σφαγιάσθηκαν οι 13 ενώ στο χωριό Στιμάγκα δεν σφαγιάστηκαν ομαδικά ¨αντιδραστικοί¨  γιατί δεν ονοματίστηκε σε κατάσταση κανένας ως τέτοιος  από τον υπεύθυνο του ΚΚΕ του χωριού. Ο Φώτης με το επώνυμο Τρίμης καταδικάστηκε ως κακούργος σε θάνατο χωρίς να εκτελεσθεί!

          **« Ως Στρ/κός Αρχηγός δεν ελάμβανον επισήμως γνώσιν των συλλήψεων διότι τούτο ήτο έργον των πολιτικών οργανώσεων και της πολιτοφυλακής η οποία ήτο ανεξάρτητος και εξετέλει τας διαταγάς του Στάθη.
       Ημέραν τινά επληροφορήθην ότι ο Στάθης προτίθεται να εκτελέση εν ποσοστό 5-10% εκ των κατοίκων εκάστου χωρίου (φυσικά εκ των προκρίτων) διά να εξουδετερώση την παρουσιαζομένην αντίδρασιν . Μετά δύο ήμέρες τον συναντώ και του δηλώ απεριφράστως ότι εις ενδεχομένην εγκληματικήν του ταύτην ενέργειαν θα με ,εύρη αντιμέτωπον .Ούτος εξαγριωθείς μοι λέγει: “ Συναγωνιστή Αρχηγέ ,φύλαξε το κεφάλι σου και μην αναμιγνύεσε εις αλλότρια καθήκοντα” του επανέλαβον την δήλωσιν μου με απειλητικόν τρόπον και απήλθον.» Βιβλίο Εμμ. Βαζαίου-ανάρτηση 014
          *** Και από την μαρτυρία απορρέει ότι ανώτερα στελέχη τότε του ΚΚΕ Πελοποννήσου (Μπελογιάννης ,Μπλάνας!) και όχι μόνο το Κτήνος-Στάθης-Τριαντάφυλλος (Θ. Ζέγκος), κατά ελάχιστον δεν μπορεί να μην γνώριζαν τηνποσοστιαία- % -σφαγή των ¨αντιδραστικών-προκρίτων¨ από κάθε χωριό της Αργολιδοκορινθίας,αφού είχαν αποτυπωθεί και σχετικά έγγραφα! (άραγε τι απέγιναν τα έγγραφα αυτά ,καταστράφηκαν ή είναι στον Περισσό;)

****«Εκτελέστηκε γραμματέας K.Ο. χωριού, γιατί υποστήριζε με επιμονή πως στο χωριό του δεν έχει αντίδραση για κόψιμο, η οποία κατά τον Σέγγο έπρεπε απαραίτητα να υπάρχει σε ποσοστό 10-15% σε όλο το χωριό» Από άρθρο του Στάθη Καλύβα (βλέπε ανάρτηση μου 043)

=====================================================

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ  ΔΙΑΤΑΓΗ  ΣΙΑΝΤΟΥ  ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
«ΚΕ  ΕΛΑΣ»
Αρ. Α.Π. 3


(Προς) ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΑΤΗΓΕΙΟΝ*
Υπουργοί μας παρητήθησαν στοπ. Κατ' εξακριβωμένας πληροφορίας Ζέρβας ανεχώρησε εσπευσμένως εις Ήπειρον ίνα ενεργηθεί γενικήν επιστράτευσιν και επιτεθεί καθ΄ ημών στοπ. Προετοιμάσατε και κινητοποιήσατε ογδόην, πρώτην, ενάτην και δεκάτην μεραρχίαν άνευ ουδεμιάς χρονοτριβής προς επίθεσιν εναντίον Ζέρβα προτού προλάβει να επιστρατευθεί στοπ. Αναφέρατε πρωτοβουλίαν από Ζέρβα στοπ. Άμα πέρατι προετοιμασίας επιτεθείτε στοπ. Διατάξατε άμεσον διάλυσιν Εθνοφυλακής καθ' άπασαν Ελλάδα με πολιτικά και εν ανάγκη βίαια μέσα στοπ.
2.12.44**
                                                      (Υπογραφή) ***
                                                             (ΓΕΡΟΣ) ΓΕΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ

Σημείωσεις:
*Δημοσιεύτηκε στο «ΤΟΤΕ» μηνιαίο περιοδικό για την Ελληνική Ιστορία- 1988 Τεύχος 36
**Την επόμενη ημέρα στις 3.12.44 εδόθη η αφορμή για την έναρξη των ¨Δεκεμβριανών¨, με την διαδήλωση-συλλαλητήριο οργανωθέν  από το ΕΑΜ στο Σύνταγμα και με την εν ψυχρό δολοφονία  από αστυνομικούς και Χίτες 28 διαδηλωτών και τον τραυματισμό 148 (Στη συνέχεια άρχισε ο επόμενος χορός αιμοσταγών παντός χρώματος και αμφίου με ήχους ¨Γερόντων¨, δοσίλογων, ανθελλήνων, αρχεκάκων!!!)
*** Η υπογραφή είναι με κόκκινο μελάνη (όχι από αίμα!!!) γι΄ αυτό δεν φαίνεται καλά στη φωτοτυπία!


===========================================================

Από το βιβλίο του ΘΡΑΣ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ : 1944 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – Η ΜΆΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Την 7ην Δεκεμβρ. ,δύο τάγματα των το 1)16 και το 2)34 επετέθησαν κατά του 3ου τάγματος Ρίμινι για να καταλάβουν το ύψωμα Αλεποβούνι την 04.30 το πρωί. Άλλα τμήματα των επετέθησαν κατά του νεκροταφείου Ζωγράφου. Το κατέλαβαν αλλά κατά τα εξημερώματα ανετράπησαν. Εις το συγκρότημα της «Σωτηρίας» οι ελασίται με βαθμοφόρους Γερμανούς *είχον συγκεντρώσει δύο τάγματα των τα ΙΙ)42 και ΙΙ)34 με σκοπόν να επιτεθούν κατά της Ταξιαρχίας, βοηθούμενοι από όλμους και πολυβόλα.
*Πρωτάκουστο και άγνωστο!!!====================================================================

(Η  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ !!!)
--------


Στον ΥΜΗΤΤΟ, σύμφωνα με μαρτυρίες ρόλο στρατοπεδάρχη έπαιξε η συντρόφισσα Άννα Λώρη, ηθοποιός και πρώτη σύζυγος του Εαμοελασίτη ηθοποιού Μάνου Κατράκη.

Εφημερίδα ΕΛΛΑΣ 18-1-1945
"Αυτή η θεατρινούλα υπεδύθη κατά την Δεκεμβριανή μαύρη περίοδο της Ελλάδος πρωτεύοντα ρόλον στο έγκλημα με τον χαρακτηριστικό τίτλο: ¨Το Μακελλειό της Αθήνας".
Και διατάσσει! Και χοροπηδά πάνω σε μισοπεθαμένους πατριώτες από τα μαρτύρια που τους έκαναν οι ...λαοκράτες,...οι οπαδοί που εκήρυτταν στο λαό ζωή μιάς καλύτερης ημέρας, γιά να μεταβάλλουν την Αθήνα και τους συνοικισμούς της σε απέραντο νεκροταφείο!
Διατάσσει και πάλι αφρίζοντας:-Σκοτώστε κι αυτόν. Και εκείνον. Σπάστε τους τα χέρια πρώτα. Βγάλτε τους τα μάτια. Και τη γλώσσα! Κόφτε και τη γλώσσα!
Από τους εκτελεστάς ζητούσε, όπως λένε, σαν νέα Ηρωδιάς, και τα κεφάλια μερικών γνωστών της, αντιθέτων φρονημάτων, κατοίκων του συνοικισμού και του Μπραχαμίου, να της τα φέρουν μπροστά της να τα ...θαυμάση, να τα καμαρώση και να εξαφθή πιό πολύ το μένος της κατά των αόπλων, των φιλησύχων, των απροστάτευτων κι' ανυποστηρίκτων ανθρώπων.
Ο δάσκαλος Ματζούρης δεν χαλούσε το χατήρι της καλλιτέχνιδος Άννας Λώρη, της δικαστίνας, γιατί περί αυτής πρόκειται, και σαν συνεκτελεστικό όργανο προσπαθούσε να την ικανοποιήσει περισσότερο, μεταχειριζόμενος κι αυτός με βαναυσότερο τρόπο τα θύματα του, που άθελα των έπεφταν στα αιματοβαμμένα χέρια του".


==================================================================.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ
Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 82

1. Σ’ αυτές τις ακρότητες έφτασε ο εμφύλιος πόλεμος και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν ο πρώτος που έγινε. Αργότερα μπορεί να πη κανείς ότι ολόκληρος ο Ελληνισμός συνταράχτηκε, γιατί παντού σημειώθηκαν εμφύλιοι σπαραγμοί. Οι δημοκρατικοί καλούσαν τους Αθηναίους να τους βοηθήσουν και οι ολιγαρχικοί τους Λακεδαιμόνιους. όσο διαρκούσε η ειρήνη δεν είχαν ούτε πρόφαση, αλλά ούτε και την διάθεση να τους καλέσουν για βοήθεια. Με τον πόλεμο, όμως καθεμιά από τις αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις μπορούσε εύκολα να βρη ευκαιρία να προκαλέση εξωτερική επέμβαση για να καταστρέψη τους αντιπάλους της και να ενισχυθή η ίδια για ν’ ανατρέψη το πολίτευμα.
2. Οι εμφύλιες συγκρούσεις έφεραν μεγάλες κι αμέτρητες συμφορές στις πολιτείες, συμφορές που γίνονται και θα γίνωνται πάντα όσο δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου, συμφορές που μπορεί να είναι βαρύτερες ή ελαφρότερες κι έχουν διαφορετική μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε καιρό ειρήνης και όταν ευημερή ο κόσμος και οι πολιτείες, οι άνθρωποι είναι ήρεμοι γιατί δεν τους πιέζουν ανάγκες φοβερές. Αλλ’ όταν έρθη ο πόλεμος που φέρνει στους ανθρώπους την καθημερινή στέρηση, γίνεται δάσκαλος της βίας κι ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημιουργεί.
3. Ο εμφύλιος πόλεμος, λοιπόν, μεταδόθηκε από πολιτεία σε πολιτεία. Κι όσες πολιτείες έμειναν τελευταίες, έχοντας μάθει τι είχε γίνει αλλού,προσπαθούσαν να υπερβάλουν σ’ επινοητικότητα, σε ύπουλα μέσα και σε ανήκουστες εκδικήσεις.
4. Για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους άλλαζαν ακόμα και την σημασία των λέξεωνΗ παράλογη τόλμη θεωρήθηκε ανδρεία και αφοσίωση στο κόμμα, η προσωπική διστακτικότητα θεωρήθηκε δειλία που κρύβεται πίσω από εύλογες προφάσεις και η σωφροσύνη προσωπίδα της ανανδρείας. Η παραφορά θεωρήθηκε ανδρική αρετή, ενώ η τάση να εξετάζωνται προσεκτικά όλες οι όψεις ενός ζητήματος θεωρήθηκε πρόφαση για υπεκφυγή.
5. Όποιος ήταν έξαλλος γινόταν ξακουστός, ενώ όποιος έφερνε αντιρρήσεις γινόταν ύποπτος. Όποιον επινοούσε κανένα τέχνασμα και πετύχαινε, τον θεωρούσαν σπουδαίο, κι όταν υποψιαζόταν σύγκαιρα και φανέρωνε τα σχέδια του αντιπάλου, τον θεωρούσαν ακόμα πιο σπουδαίο. Ενώ όποιος ήταν αρκετά προνοητικός, ώστε να μην χρειαστούν τέτοια μέσα, θεωρούσαν ότι διαλύει το κόμμα και ότι είναι τρομοκρατημένος από την αντίπαλη παράταξη. Με μια λέξη, όποιος πρόφταινε να κάνη κακό πριν από τον άλλον, ήταν άξιος επαίνου, καθώς κι εκείνος που παρακινούσε στο κακό όποιον δεν είχε σκεφτεί να το κάνη.
6. Αλλά και η συγγένεια θεωρήθηκε χαλαρότερος δεσμός από την κομματική αλληλεγγύη, γιατί οι ομοϊδεάτες ήσαν έτοιμοι να επιχειρήσουν οτιδήποτε, χωρίς δισταγμό, και τούτο επειδή τα κόμματα δεν σχηματίστηκαν για να επιδιώξουν κοινή ωφέλεια με νόμιμα μέσα, αλλά, αντίθετα, για να ικανοποιήσουν την πλεονεξία τους παρανομώντας. Και η μεταξύ τους αλληλεγγύη βασιζόταν περισσότερο στην συνενοχή τους παρά στους όρκους τους στους θεούς.
7. Τις εύλογες προτάσεις των αντιπάλων τις δέχονταν με υστεροβουλία και όχι με ειλικρίνεια για να φυλαχτούν από ένα κακό αν οι άλλοι ήταν πιο δυνατοί. Και προτιμούσαν να εκδικηθούν για κάποιο κακό αντί να προσπαθήσουν να μην το πάθουν. Όταν έκαναν όρκους για κάποια συμφιλίωση, τους κρατούσαν τόσο μόνο όσο δεν είχαν την δύναμη να τους καταπατήσουν, μη έχοντας να περιμένουν βοήθεια από αλλού. Αλλά μόλις παρουσιαζόταν εικαιρία, εκείνοι που πρώτοι είχαν ξαναβρεί το θάρρος τους, αν έβλεπαν ότι οι αντίπαλοί τους ήσαν αφύλαχτοι, τους χτυπούσαν κι ένοιωθαν μεγαλύτερη χαρά να τους βλάψουν εξαπατώντας τους, παρά χτυπώντας τους ανοιχτά. Θεωρούσαν ότι ο τρόπος αυτός όχι μόνο είναι πιο ασφαλής αλλά και βραβείο σε αγώνα δόλου.Γενικά είναι ευκολώτερο να φαίνονται επιδέξιοι οι κακούργοι, παρά να θεωρούνται τίμιοι όσοι δεν είναι δόλιοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να κάνουν το κακό και να θεωρούνται έξυπνοι, παρά να είναι καλοί και να τους λένε κουτούς.
8. Αιτία όλων αυτών είναι η φιλαρχία που έχει ρίζα την πλεονεξία και την φιλοδοξία που έσπρωχναν τις φατρίες ν’ αγωνίζωνται με λύσσα.Οι αρχηγοί των κομμάτων, στις διάφορες πολιτείες, πρόβαλλαν ωραία συνθήματα. Ισότητα των πολιτών από την μια μεριά, σωφροσύνη της αριστοκρατικής διοίκησης από την άλλη. Προσποιούνταν έτσι ότι υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθελαν να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Τούτο τους οδηγούσε να κάνουν τα φοβερώτερα πράγματα επιδιώκοντας να εκδικηθούν τους αντιπάλους τους, όχι ως το σημείο που επιτρέπει η δικαιοσύνη ή το συμφέρον της πολιτείας, αλλά κάνοντας τις αγριότερες πράξεις, με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση του κόμματός τους. Καταδίκαζαν άνομα τους αντιπάλους τους ή άρπαζαν βίαια την εξουσία, έτοιμοι να κορέσουν το μίσος τους.Καμιά από τις δύο παρατάξεις δεν είχε κανέναν ηθικό φραγμό κι εκτιμούσε περισσότερο όσους κατόρθωναν να κρύβουν κάτω από ωραία λόγια φοβερές πράξειςΌσοι πολίτες ήταν μετριοπαθείς θανατώνονταν από την μια ή την άλλη παράταξη, είτε επειδή είχαν αρνηθή να πάρουν μέρος στον αγώνα είτε επειδή η ιδέα και μόνο ότι θα μπορούσαν να επιζήσουν προκαλούσε εναντίον τους τον φθόνο.

ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ  ΟΙ ΣΦΑΙΡΕΣ  ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΛΟΝΕΣ ΤΟΥ ΘΗΣΕΙΟΥ!
===========================================================
07-11-12
Σωτήρης Ριζόγιαννης
===========================================================
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ αυτής της "ανάρτησης": http://rozosotiris.blogspot.gr/2012/11/1943-49.html


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...