Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Ο ΚΩΔΙΞ ΕΝΝΕΑ (ΕΝ-ΝΕ-Α)

ΑΔΕΛΦΙΑ....( Οι αριθμοί δεν ΕΡΜΗ-νεύουν τα γεγονότα, τα γεγονότα ΕΡΜΗ-νεύουν τους αριθμούς.)
Πάρτε έναν οποιοδήποτε ΑΡΙΘΜΟ (....εντελώς τυχαία παίρνω τον αριθμό 146). Κάνετε τον αναριθμητισμό στα αριθμητικά σύμβολα του 146. Ήτοι: 146, 164, 416, 461, 641, 614.
Έχουμε έξι διαφορετικές τοποθετήσεις. Έξι διαφορετικούς αριθμούς, που ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι θα έχουν τον ίδιο πυθμένα ως λεξάριθμοι...είναι εντελώς διαφορετικοί και δηλώνουν ή ερμηνεύονται από διαφορετικά γεγονότα.
146
           18
164                 234
           252                27
416                207             45
           45                 72                9  ΕΝΝΕΑ 
461                135             54
           180               18
641               153
           27
614

Το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντοτε.....ΕΝ-ΝΕ-Α.
Η τριαδικότητα του θείου είναι: Ρίζα του 9=3=>1+1+1 η ομοούσιος τριάς. (Τ-ΡΙΑ-Σ).
ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ=999 .....ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ=ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ=1517
Το αέτωμα του Ναού μας δίνει: ΑΕΤΩΜΑ=Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=1448...γι’ αυτό καιΑΕΤΩΜΑΤΑ=ΣΧΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ=Η ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΣ=1479....και όταν λέμε ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΣ.....εννοούμε την αρχική (ΔΙΑΣ/ΖΕΥΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΘΗΝΑ)...Πατήρ...Υιός...και Άγιον Πνεύμα.
Η ρίζα δηλώνει και αναγάγει το γεγονός εις την αρχή δηλα δή εις το ξεκίνημα, εις την ιδία ΡΙΖΑ του γεγονότος, στο ΑΠΟΛΥΤΟΝ  ΕΝ:ΡΙΖΑ=100+10+7+1=118=>1+1+8=10=>1+0=1
Ο ρόλος του πυθμένα είναι η ΡΙΖΑ του γεγονότος ΑΙΤΙΟΝ και ΑΙΤΙΑΤΟΝ. Ο πυθμένας 9 είναι ο μοναδικός πυθμένας κάθε αριθμού, είτε διψήφιος, είτε τριψήφιος, είτε τετραψήφιος είναι, είτε έχει άπειρα ψηφία, εάν πάρουμε τις διαφορές που προκύπτουν από τους εκάστοτε αναριθμητισμούς.
Τούτο ως φαίνεται ΑΔΕΛΦΙΑ.....είναι ένα ΑΞΙΩΜΑ.
Η Ελληνική Αλφάβητος είναι ένα ΕΡΓΑ-ΛΕΙΟΝ ( ΛΕΙΟΝ-ΕΡΓΟΝ)...το οποίον είναι χρήσιμον δια την ιδική μας πνευματική ΑΝ-ΕΛΙΞΗ. Κι ενώ έχουμε την πηγή....τρέχουμε να μάθουμε...ξένες γλώσσες....πόσο άσχετοι και ημιμαθείς...αληθώς είμαστε.....! Φυσικά τα ΦΩΝΗΕΝΤΑ....μας φωνάζουν.....αλλά εμείς ακόμη...έχουμε κλειστά τα ώτα μας....! Ας δούμε όμως την ολοκληρωμένη μορφή...της Ελληνικής Αλφαβήτου...που μας φωνάζει....ΕΝΝΕΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ :
Α       Β      Γ       Δ        Ε        F(ς)    Ζ       Η     Θ
 1       2       3        4        5         6        7        8       9  =  45

 Ι        Κ      Λ       Μ       Ν      Ξ       Ο      Π      Q
10      20     30      40       50     60      70     80    90  =   450

  Ρ       Σ      Τ       Υ       Φ       Χ       Ψ      Ω     Π (σαν πι)
100   200   300    400   500     600    700    800  900  =  4500
Οι  ΕΝΝΕΑ (9) λοιπόν πρώτοι αριθμοί επιβεβαιώνουν το πλήθος των ΜΟΥΣΩΝ:ΜΟΥΣΑ=711=>9  ΕΝΝΕΑ.
Τα πάντα ΑΔΕΛΦΙΑ....καταλήγουν  εις το τελευταίο γράμμα της αιώνιας δεκάδας που φαίνεται από την θέση του, ωσάν να εποπτεύει συνάμα όλα τα άλλα, χαρίζοντας τάξη και την αρμονία.
Η λέξη θ-ΕΟΣ.....ξεκινάει από το γράμμα θ(ΘΗΤΑ) : ΘΗΤΑ=318=ΗΛΙΟΣ.
Ομιλούμε για τον Θεό ΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ υιούΔΙΟΣ.  Άνευ αυτού δεν υπάρχει το ΖΗΝ.
ΖΕΥΣ =612=>9   (ΕΝ-ΝΕ-Α).
ΚΩΔΙΞ = 894=> = 1+1+1= ΕΝΝΕΑ
ΕΝΝΕΑ=111=>3
ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑ =446+85=531=>9   ΕΝ-ΝΕ-Α  (1-1-1).
ΘΕΙΟΝ=144=>9   ΕΝ-ΝΕ-Α.....όπου το 144....είναι ο αριθμός του αετώματος κάθε Ναού μας.

 

Η ονομασία του γράμματος ΑΛΦΑ....αντιστοιχεί στη Λαβυρινθική Τετρακτύ και μας υποδεικνύει σε ποιο Συμπαντικό πρότυπο...δηλα δή υπόβαθρο....γραμματοδετούνται οι Αστερισμοί...που ανταποκρίνονται στα διάφορα γράμματα. 
Το ΑΛΦΑ, η ΜΟΝΑΣ και το ΕΝ είναι το πρώτο ψηφίο της ομοουσίου Τριάδος.
ΕΨΙΛΟΝ=865=>1 / ΠΕΜΠΑΣ=406=>1 /ΖΗΤΑ=316=>1
Οι τρεις τούτες λέξεις ΕΨΙΛΟΝ-ΠΕΜΠΑΣ-ΖΗΤΑ αποτελούν και την τριαδικότητα του τελευταίου γράμματος του αλφαβήτου θ=9  ΕΝΝΕΑ=111
ΘΗΤΑ=318=ΗΛΙΟΣ. Αυτό το ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ συμβολίζεται από τον ΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ τον ΜΕΓΙΣΤΟ και πρώτο ιατρό της ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, σύμφωνα με τον όρκο του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.
ΝΟΗΤΟΣ ΗΛΙΟΣ=1016=>8 /ΑΠΟΛΛΩΝ=1061=>8.....το 8 πλαγίως συμβολίζει το οο ΑΠΕΙΡΟΝ
ΟΥΔΕΝ=ΔΥΟ+ΕΝ=529=>5+2+9=16=>1+6=7 // ΤΟ  ΟΥΔΕΝ=899=>8+9+9=26=>2+6=8
Το ουδέν αντιπροσωπεύει το τριαδικόν θείον ον (δύο+εν) και συμβολίζεται από τον κύκλον, ο οποίος όπως και το θείον ον δεν έχει αρχήν και τέλος.
Αν παραβλέψουμε το νούμερο μηδέν ανάμεσα από τη λέξη ΑΠΟΛΛΩΝ=161 και γίνει 161.... (διότι εκ του μηδενός ΜΗΔΕ-ΕΝ παράγεται)....ορούμε την απόλυτη ταύτιση των αναριθμητισμών. Τα τρία αυτά ψηφία-161-σχηματίζουν τα τρία πρώτα ψηφία του χρυσού αριθμού φ=1,618…ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ, ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΝ ΦΩΣ.
ΓΗ και ΥΔΩΡ μας ζήτησαν οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ...τους το αρνηθήκαμε και θυσιαστήκαμε γι’ αυτό.
ΑΡΤΟΝ και ΟΙΝΟΝ τους πρόσφεραν οι Ολύμπιοι Θεοί...και τον ίδιο τον ΗΛΙΟ, δηλα δή το ΔΙΟΝΥΣΟ ΖΑΓΡΕΑ και τη ΔΗΜΗΤΡΑ. Αλλά τούτοι....εις τον αγρόν ορούσαν.....!
Όμως ημείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ....κοινωνούμε...τηνΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ=25+1011=1036=>1 το ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΝ.
ΟΙΝΟΣ=400 / ΑΡΤΟΣ=671 / 400+671=1071=>1+7+1=ΕΝ-ΝΕ-Α. ΈναςΟΙΝΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ....μέσα την λέξηΚΟΙΝΩΝΙΑ=1011 είναι.....(ΟΙΩΝ-ΟΣ),....ΟΙΩΝ=930=>12=>3= (1+1+1)=ΕΝ+ΝΕ+Α
Ο....ΟΙΩΝΟΣ είναι ....ΑΡΙ-ΣΤΟΣ (Α,Ρ,Ι ήτοι 1,100,10)..εις την Ελληνικήν Αλφάβητον.
ΕΒΔΟΜΑΣ=322=>ΝΟΜΟΣ=430=>7/.....430-322=108=>1+8=9   ΕΝ-ΝΕ-Α
ΑΔΕΛΦΙΑ....ο πυθμένας είναι αυτός που επιβεβαιώνει οριστικά και τελεσίδικα το σωστό αποτέλεσμα. Και εφ’ όσον ο πυθμένας 9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) εμφανίζεται παραστατικότατα ολοκληρωμένος σε κάθε περίπτωση, διαφορά ανόμοιων δεδομένων, εκ πρώτης όψεως, επιβεβαιώνει τον κανόνα της ύπαρξης των πρώτων 9 αριθμών.
Τον αριθμό των ΜΟΥΣΩΝ: ΜΟΥΣΑ=711=>9(ΕΝ-ΝΕ-Α) / ΖΕΥΣ=612=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) / η αφαίρεσις βγάζει ...711-612=99=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)
ΝΟΥΣ=720=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)  //ΖΕΥΣ=7+5+400+200 /ΝΟΥΣ=50+70+400+200...αν γίνει η αφαίρεσις των μηδενικών....Οι αριθμοί 5,7,4,2 είναι κοινοί, διότι το ΜΗΔΕΝ....δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.
Με ολίγα λόγια....αν δεν αντικρύσουμε τιςΠΙΕΡΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ....που έχουν τον αριθμόΕΝΝΕΑ....δεν θα μπορέσουμε να ιδούμε το ΝΟΥ / ΖΕΥ......διότι οι ΜΟΥΣΕΣ...μας προετοιμάζουν και μας δείχνουν την ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΔΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΗΣ.
ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ=525. Οι αριθμοί 52 και 25παριστάνουν αντιστοίχως το ορθόν και το αντίστροφον Ω.....(Ω-Μέγα)...εις την επίκλησιν της προσευχής της ΑΛΦΑΒΉΤΟΥ.http://www.fryktories.net

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...