Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

Τα μυστηριώδη πλοία των Φαιάκων

Η θεά Αθηνά, έχοντας καλύψει τον Οδυσσέα με την θεϊκή ομίχλη ώστε να είναι αόρατος από τους άλλους, του λεει, μεταξύ άλλων, για τους Φαίακες: '' Αυτοί με εμπιστοσύνη στα γοργοκίνητα καράβια τους περνούν την απέραντη θάλασσα, χάρισμα που τους έδωσε ο κοσμοσείστης. Είvαι τόσο γρήγορα τα πλοία τους, σαν το φτερό και σαν την σκέψη ''...

(ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ η, στίχ, 34-36)
Και εδώ τίθεται το ερώτημα: 
Να πρόκειται άραγε για ιπτάμενες μηχανές που ταξίδευαν στον αέρα και στην θάλασσα και κινούνταν με την εφαρμογή φυσικομαθηματικών γνώσεων ανώτατου βαθμού, εφ' όσον κατά την φράση της θεάς ήταν γρήγορα σαν την σκέψη; Σε ένα άλλο σχετικό απόσπασμα της Οδύσσειας παρέχονται περισσότερες

λεπτομέρειες: 
0 Αλκίνοος, (βασιλιάς των Φαιάκων) ζητώντας από τον Οδυσσέα πληροφορίες για την χώρα του και τον λαό του, του λεει: '' Πες μου και την χώρα σου και τον λαό σου και την πόλη, για να πάρουν προς τα εκεί κατεύθυνση τα πλοία και να σε πάνε, γιατί δεν υπάρχουν κυβερνήτες στους Φαίακες, ούτε πηδάλια κι εκείνα που έχουν τ' άλλα καράβια, παρά τα πλοία τους ξέρουν τις διαθέσεις και τις σκέψεις των ανθρώπων και γνωρίζουν τις πατρίδες όλων και τους εύφορους αγρούς και σαν πουλιά διαβαίνουν τις θαλασσινές αποστάσεις, σκεπασμένα με σκοτάδι και συvvεφιά και ποτέ δεν υπάρχει φόβος να πάθουν καμία βλάβη ή v' άφαvισθούv''
(ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ θ, στίχ. 555-­564)
Διακρίνεται σαφέστατα στα λόγια του Αλκινόου oτι τα πλοία των Φαιάκων δεν είχαν καμία σχέση, ούτε από άποψη μορφής, ούτε από άποψη λειτουργίας με τα συνηθισμένα αρχαία πλοία.
Τα πλοία των Φαιάκων κινούνταν χωρίς ανθρώπους κυβερνήτες, δηλαδή ήταν αυτοκυβερνώμενα, ενώ η αναφορά οτι αυτά γνώριζαν τις ανθρώπινες σκέψεις και τις πατρίδες όλων, μας εμβάλλει την υποψία μήπως επρόκειτο για ιπτάμενες μηχανές, που ανίχνευαν τις σκέψεις και τις διαθέσεις όλων όσων επέβαιναν σε αυτές.
Η επισήμανση του Αλκινόου οτι αυτά διάβαιναν '' σαν πουλιά τις θαλασσινές αποστάσεις, σκεπασμένα με σκοτάδι και συννεφιά '' μας υπενθυμίζει οτι αυτά είναι ιπτάμενα ενώ ο ''αήρ'' (το θεϊκό σκοτάδι) και η ''νεφέλη'' (''συννεφιά'', ''θεϊκή ομίχλη'') μας παραπέμπει κατά σαφή τρόπο στα ιερά όπλα των αθάνατων θεών, σε εφαρμογή θεωριών μαγνητικών πεδίων, οπωσδήποτε ανωτέρων από εκείνη την οποία υποτίθεται oτι ανακάλυψε ο μέγας επιστήμων Αϊνστάιν.

Και η τελευταία αυτή παρατήρηση σαφώς προκύπτει από την επισήμανση του Αλκινόου oτι ''δεν υπάρχει φόβος να πάθουν καμία βλάβη ή ν' αφανισθούν '', πράγμα που βεβαίως δεν συνέβη π.χ. με το αντιτορπιλικό ''Λέων'' (Πείραμα Φιλαδέλφειας) όπου όχι μόνον παρουσιάσθηκαν βλάβες στο πλοίο, αλλά και επικίνδυνες συνέπειες στην υγεία όσων πήραν μέρος στο πείραμα.Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει οτι οι Αμερικανοί κατέχουν μόνο ένα τμήμα της γνώσης του ιερού όπλου των αθάνατων Ελλήνων θεών που φέρει τις ονομασίες κάποιας χαρακτηριστικής ιδιότητος του (αχλύς, αήρ, νεφέλη). 
Τα πλοία λοιπόν των Φαιάκων, οποιαδήποτε μορφή κι αν είχαν αυτά, είχαν την ικανότητα να πηγαίνουν παντού, σε κάθε χώρα, εννοείται, φυσικά με την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας και χωρίς να υπάρχει περίπτωση να υποστούν κάποια βλάβη ή καταστροφή...


Τα Πλοία των Φαιάκων Πήγαιναν Παντού 

Η θεά 'Αθηνά, έχοντας καλύψει τον 'Οδυσσέα με την θεϊκή ομίχλη ώστε να είναι αόρατος από τούς άλλους, του λεει, μεταξύ άλλων, για τούς Φαίακες: « Αυτοί με εμπιστοσύνη στα γοργοκίνητα καράβια τους περνούν την απέραντη θάλασσα, χάρισμα πού τούς έδωσε ό κοσμοσείστης. είvαι τόσο γρήγορα τα πλοία τους, σαν το φτερό και σαν την σκέψη »...
(ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ η, στίχ, 34-36)

Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Να πρόκειται άραγε για ιπτάμενες μηχανές πού ταξίδευαν στον αέρα και στην θάλασσα και κινούνταν με την εφαρμογή φυσικομαθηματικών γνώσεων ανώτατου βαθμού, εφ' όσον κατά την φράση της θεάς ήσαν γρήγορα σαν την σκέψη ; " Ας δούμε όμως και ένα άλλο σχετικό απόσπασμα της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» όπου παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες.
0 'Αλκίνοος, ζητώντας από τον 'Οδυσσέα πληροφορίες για την χώρα του και τον λαό του, του λεει: « Πες μου και την χώρα σου και τον λαό σου και την πόλη, για να πάρουν προς τα εκεί κατεύθυνση τα πλοία και να σε πάνε, γιατί δεν υπάρχουν κυβερνήτες στους Φαίακες, ούτε πηδάλια κι εκείνα πού έχουν τ' άλλα καράβια, παρά τα πλοία τους ξέρουν τις διαθέσεις και τις σκέψεις των ανθρώπων και γνωρίζουν τις πατρίδες όλων και τούς εύφορους αγρούς και σαν πουλιά διαβαίνουν τις θαλασσινές αποστάσεις, σκεπασμένα με σκοτάδι και συvvεφιά και ποτέ δεν υπάρχει φόβος να πάθουν καμία βλάβη ή v' άφαvισθούv»
(ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ θ, στίχ. 555-­564)

Διακρίνεται σαφέστατα στα λόγια του 'Αλκινόου ότι τα πλοία των Φαιάκων δεν είχαν καμμία σχέση, ούτε από άποψη μορφής, ούτε από άποψη λειτουργίας με τα συνηθισμένα αρχαία πλοία.
Τα πλοία των Φαιάκων κινούνταν χωρίς ανθρώπους κυβερνήτες, δηλαδή ήσαν αύτο κυβερνώμενα, ενώ ή αναφορά ότι αυτά.., γνώριζαν τις ανθρώπινες σκέψεις και τις πατρίδες όλων, μάς εμβάλλει την υποψία μήπως επρόκειτο για ιπτάμενες μηχανές (προϊόντα εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας) πού ανίχνευαν τις σκέψεις και τις διαθέσεις όλων όσων επέβαιναν σε αυτές...
'Η επισήμανσης του 'Αλκινόου ότι αυτά διάβαιναν « σαν πουλιά τις θαλασσινές αποστάσεις, σκεπασμένα με σκοτάδι και συννεφιά » μάς υπενθυμίζει ότι αυτά είναι ιπτάμενα (βλέπε τι είπε ή 'Αθηνά στον 'Οδυσσέα γι ' αυτά ) ενώ ο «άήρ» ( το « θεϊκό σκοτάδι» ) και η «νεφέλη» ( «συννεφιά», «θεϊκή ομίχλη» ) μάς παραπέμπει κατά σαφή τρόπο στα ιερά όπλα των αθάνατων θεών, σε εφαρμογή θεωριών μαγνητικών πεδίων, οπωσδήποτε ανωτέρων από εκείνη την όποία υποτίθεται ότι «ανακάλυψε» ο «μέγας επιστήμων»' Αϊνστάιν...

Και ή τελευταία αύτή παρατήρησης μας, σαφώς προκύπτει από την επισήμανση του 'Αλκινόου ότι «δεν υπάρχει φόβος να πάθουν καμία βλάβη ή ν' αφανισθούν », πράγμα πού βεβαίως δεν συνέβη με το αντιτορπιλικό «Λέων» ( «Πείραμα Φιλαδέλφειας» ) όπου όχι μόνον παρουσιάσθηκαν κατά τα λεγόμενα του δρ. Βαλεντάιν βλάβες στο πλοίο άλλά και επικίνδυνες συνέπειες στην υγειά όσων πήραν μέρος στο «πείραμα», (Βλέπε «Το τρίγωνο των Βερμούδων» και «Το Πείραμα της Φιλαδέλ­φειας» του Τσάρλς Μπέρλιτζ).
Αυτό με αλλά λόγια σημαίνει ότι οι 'Αμερικανοί κατέχουν μόνο ένα τμήμα τής γνώσεως του ιερού όπλου των αθάνατων Ελλήνων θεών πού φέρει τις ονομασίες κάποιας χαρακτηριστικής ιδιότητος του ( «άχλύς», «άήρ», «νεφέλη» ).

Τα πλοία λοιπόν των Φαιάκων, οποιαδήποτε μορφή κι αν είχαν αυτά, είχαν την ικανότητα να πηγαίνουν παντού, σε κάθε χώρα, εννοείται, φυσικά με την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας και χωρίς να υπάρχει περίπτωσης να υποστούν κάποια βλάβη ή καταστροφή...ΤΑ "ΕΞΥΠΝΑ"ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ


«Πες μου, την πατρίδα σου, τον δήμο σου και την πόλη σου για να σε πάνε εκεί κατ’ ευθείαν τα καράβια μας που έχουν σκέψη και νου. Γιατί δεν έχουν τα καράβια των Φαιάκων κυβερνήτες, ούτε και πηδάλια, σαν όλα τα άλλα πλοία, αλλά γνωρίζουν από μόνα τους τη σκέψη και τις διαθέσεις των ανθρώπων και ξέρουν τις πόλεις όλων, ως και τα καρπερά χωράφια ξέρουν κι είναι τόσο γοργά, ώστε ταχύτατα περνούν τις θάλασσες καλυμμένα με πυκνή ομίχλη και καταχνιά, κι ούτε φοβούνται πως θα χαθούν ή θα πάθουν κανένα κακό». (Οδ. θ΄555-569)

Εφαρμογή αρχών ρομποτικής και αυτοματοποιημένης ναυσιπλοίας

Πες μου, την πατρίδα σου, τον δήμο σου και την πόλη σου για να σε πάνε εκεί κατ’ ευθείαν τα καράβια μας που έχουν σκέψη και νου.
Στο αυτοματοποιημένο περιβάλλον που περιγράφει ο Όμηρος αναφορικά με τα "έξυπνα" και γρήγορα πλοία των Φαιάκων χρησιμοποιούνται κάποια συγκεκριμένα στάδια αναγνώρισης από κάποιον "ευφυη πράκτορα" μεσα στα πλαίσια της ομηρικής αφήγησης:
αναφέρονται οι φωνητικές οδηγίες
"πες μου την ΠΑΤΡΙΔΑ σου, τον ΔΗΜΟ σου και την ΠΟΛΗ σου". (εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε· τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,)
Οι όροι αυτοί είναι καταγεγραμμένοι πιθανόν στην βάση δεδομένων του "εγκεφάλου" των πλοίων. Η απάντηση του Οδυσσέα, αν και δεν αναφέρεται ρητά στον Όμηρο, θα μπορούσε βεβαίως να ήταν ότι είναι Ιθακήσιος. Στην Βάση δεδομένων των πλοίων θα υπήρχε μέσα στις πολλές και η φωνητική οδηγία "Ιθακήσιος" ή "εξ Ιθάκης" ή κάπως παραπλήσια.
Η φράση

-τα καράβια μας που έχουν σκέψη και νου
(αρχ.ἀλλ᾽ αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ φρένας ἀνδρῶν)

μπορεί να υποδηλώνει τον "ευφυή πράκτορα" στην προκειμένη περίπτωση.

-Γιατί δεν έχουν τα καράβια των Φαιάκων κυβερνήτες, ούτε και πηδάλια, σαν όλα τα άλλα πλοία, αλλά γνωρίζουν από μόνα τους τη σκέψη και τις διαθέσεις των ανθρώπων και ξέρουν τις πόλεις όλων, ως και τα καρπερά χωράφια ξέρουν 

είναι πλοία ακυβέρνητα (χωρίς κυβερντητη). Φυσικό, αφού έχουν σκέψη και νου. Ξέρουν τις πόλεις όλων, ως και τα καρπερά χωράφια (είναι καταχωρημένες στην βάση δεδομένων).

-είναι τόσο γοργά, ώστε ταχύτατα περνούν τις θάλασσες καλυμμένα με πυκνή ομίχλη και καταχνιά

Είναι γρήγορα τόσο που διασχίζουν θάλασσες με πυκνη ομίχλη ή αυτή η ομίχλη περιβάλλει τα πλοία κατά το ταξίδι τους; Η ομίχλη στην δεύτερη περίπτωση είναι η οπτικοποποίηση της ταχύτητας που αναπτύσσουν; Εδώ μπορούμε επίσης να αναρωτηθούμε τα εξής: Είναι πλοίο (διαφορετικό όπως λέγει το κέιμενο από όλα ατα άλλα) ή είναιαεροσκάφος (και οπότε σίγουρα είναι διαφορετικό εξ ορισμού απ' όλα τα άλλα). Η ομίχλη και η καταχνιά είτε είναι όντως ομίχλη και καταχνιά όπως αναφέρεται (οπότε μπορεί να περιγράφει ταξίδι σε θάλασσες κοντά στον Αρκτικό Κύκλο) είτε είναι σύννεφα που τα διασχίζει κατά το γοργό πέρασμά του.

-κι κι ούτε φοβούνται πως θα χαθούν ή θα πάθουν κανένα κακό
προφανώς έχουν ραντάρ και έτσι δεν παρεκκλίνουν από την πορεία τους και είναι έτσι φτιαγμενα που δεν παθαίνουν τίποτα.Αποκαλυψη Το Ενατο Κυμα


http://skotinoprosopo.blogspot.ca

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...